Genealogie
Familie 55


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 4, klik hier

  Parenteel van Regnerus (Neeres) [Reitzes] <VAN DER MEY>
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Regnerus (Neeres) [Reitzes] <VAN DER MEY>
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider te Ternaard.
 
  Hij trouwde met:  
  Gertje [Jans] DIJKSTRA
geb. ca 1770
ovl. 16-10-1829 te Oostdongeradeel, 59 jaar oud
dochter van: Jan [Freerks] _
Trijntje _

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidster te Ternaard.
Bronvermelding overlijden: Overlijdensregister 1829, archiefnummer 30-26, Burgerlijke Stand Oostdongeradeel - Tresoar, inventarisnummer 3006, blad 042
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Neeres] van der MEI geb. ca 1791 / ovl. 4-6-1835 te Westdongeradeel ( II-1-1 )
  2. Reitze [Neeres] van der MEI ged. 7-2-1795 te Anjum / ovl. 6-2-1858 te Westdongeradeel (OA-B 3) ( II-1-2 )

  Generatie II  
II-1-1 Jan [Neeres] van der MEI
geb. ca 1791
ovl. 4-6-1835 te Westdongeradeel
zoon van: Regnerus (Neeres) [Reitzes] <VAN DER MEY>
Gertje [Jans] DIJKSTRA
( I-1-1 )
  Hij trouwde op 20-5-1817 te Westdongeradeel met:  
  Sytske KLAZES
geb. ca 1794
dochter van: Klaas [Pieters] _
Sytske [Pieters] _

  Uit deze relatie  
  1. Neeris [Jans] van der MEI geb. 16-7-1818 te Westdongeradeel ( III-1-1 )
  2. Antje van der MEI geb. 9-6-1820 te Westdongeradeel ( III-1-2 )
  3. Heerke van der MEI geb. 11-3-1826 te Westdongeradeel / ovl. 21-10-1826 te Westdongeradeel ( III-1-3 )
  4. Geertje van der MEI geb. 2-4-1831 te Westdongeradeel (Ternaard) ( III-1-4 )
  5. Heerke van der MEI geb. 1-5-1834 te Westdongeradeel / ovl. 3-8-1861 te Hellevoetsluis ( III-1-5 )

II-1-2 Reitze [Neeres] van der MEI
ged. 7-2-1795 te Anjum
ovl. 6-2-1858 te Westdongeradeel (OA-B 3), 62 jaar oud
zoon van: Regnerus (Neeres) [Reitzes] <VAN DER MEY>
Gertje [Jans] DIJKSTRA
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht, woonachtig onder Ternaard (o.a. 1827).
Bronvermelding doop:
Doopboek Herv. gem. Anjum,
archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar,
inventarisnummer 531, aktenummer 798
Gemeente: Oostdongeradeel (1766-1811).
 
  Hij trouwde op 19-5-1826 te Westdongeradeel (HA-20) met:  
  Antje [Harmens] RIJPSTRA
geb. ca 1802 te Wierum
ovl. 9-12-1876 te Westdongeradeel
dochter van: Harmen [Sipkes] RIJPSTRA
Antje [Jans] DIJKSTRA
fam. 56: ( I-1-1 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertje [Reitses] van der MEY geb. 8-3-1827 te Westdongeradeel (GA-B24) / ovl. 21-6-1860 te Ferwerderadeel (OA-B37) ( III-2-6 )
  2. Harmke van der MEI geb. 15-12-1835 te Westdongeradeel (GA-A-202) ( III-2-7 )
  3. Harmke van der MEI geb. 22-9-1837 te Westdongeradeel (Ternaard) A 140 (GA-A 140) ( III-2-8 )

  Generatie III  
III-1-1 Neeris [Jans] van der MEI
geb. 16-7-1818 te Westdongeradeel
zoon van: Jan [Neeres] van der MEI
Sytske KLAZES
( II-1-1 )
  Hij trouwde op 10-5-1842 te Oostdongeradeel met:  
  Lieuwkje [Bouwes] van der WOUD
geb. 12-6-1819 te Aalsum
ovl. 1-12-1876 te Dokkum, 57 jaar oud
dochter van: Bouwe [Iedes] van der WOUD
Trijntje [Lieuwes] _


III-1-2 Antje van der MEI
geb. 9-6-1820 te Westdongeradeel
dochter van: Jan [Neeres] van der MEI
Sytske KLAZES
( II-1-1 )
  Zij trouwde op 23-5-1867 te Oostdongeradeel met:  
  Lammert [Piebes] SADELAAR
geb. ca 1816 te Sijbrandahuis
zoon van: Piebe [Lammerts] SADELAAR
Hiltje [Luitjens] BOS


III-1-3 Heerke van der MEI
geb. 11-3-1826 te Westdongeradeel
ovl. 21-10-1826 te Westdongeradeel, 7 maand oud
zoon van: Jan [Neeres] van der MEI
Sytske KLAZES
( II-1-1 )

III-1-4 Geertje van der MEI
geb. 2-4-1831 te Westdongeradeel (Ternaard)
dochter van: Jan [Neeres] van der MEI
Sytske KLAZES
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Bron: Geboorteregister 1831, archiefnummer 30-40, Burgerlijke Stand Westdongeradeel - Tresoar, inventarisnummer 1011, blad 028
 
  Zij trouwde op 14-5-1864 te Westdongeradeel met:  
  Lieuwe [Pieters] van der KOOY
geb. ca 1831 te Westdongeradeel (Ternaard)
zoon van: Pieter [Lieuwes] van der KOOY
Gaatske [Lammerts] BRANDSMA

  Uit deze relatie  
  1. Pieter van der KOOY geb. 12-4-1865 te Westdongeradeel ( IV-1-1 )
  2. Gatske van der KOOY geb. 20-10-1868 te Westdongeradeel (Ternaard) / ovl. 14-6-1932 te Leeuwarden ( IV-1-2 )
  3. Sytze van der KOOI geb. 5-2-1872 te Westdongeradeel / ovl. 25-9-1954 te Ee ( IV-1-3 )

III-1-5 Heerke van der MEI
geb. 1-5-1834 te Westdongeradeel
ovl. 3-8-1861 te Hellevoetsluis, 27 jaar oud
zoon van: Jan [Neeres] van der MEI
Sytske KLAZES
( II-1-1 )

III-2-6 Geertje [Reitses] van der MEY
geb. 8-3-1827 te Westdongeradeel (GA-B24)
ovl. 21-6-1860 te Ferwerderadeel (OA-B37), 33 jaar oud
dochter van: Reitze [Neeres] van der MEI
Antje [Harmens] RIJPSTRA
( II-1-2 )
fam. 56: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Volgens OA overleden op 31 jarige leeftijd (komt niet overeen met de gevonden geboortedatum)
Aangiftedatum overlijden: 21-06-1860
 
  Zij trouwde op 15-5-1852 te Westdongeradeel (HA-28) met:  
  Jan [Herres] FENNEMA
geb. 28-9-1821 te Westdongeradeel (GA-A141)
ovl. 24-1-1880
zoon van: Heere [Aukes] FENNEMA
Aukje (Akke) [Jans] HAVINGA
fam. 51: ( III-2-7 )
  Uit deze relatie  
  1. Heere [Jans] FENNEMA geb. 14-2-1853 te Westdongeradeel (GA-blad nr. 12) fam. 51: ( V-10-47 )
  2. Antje FENNEMA geb. 25-7-1854 te Westdongeradeel (GA-blad nr. 53) / ovl. 15-1-1876 te Westdongeradeel fam. 51: ( V-10-48 )
  3. Reitse [Jans] FENNEMA geb. 21-5-1856 te Ferwerderadeel (GA-B52) / ovl. 18-1-1858 te Ferwerderadeel (OA-B4) fam. 51: ( V-10-49 )
  4. Aukje FENNEMA geb. 20-3-1858 te Ferwerderadeel (Blija) (GA-B34) / ovl. 6-2-1921 te Winsum (OA-2) fam. 51: ( V-10-50 )
  5. Klaaske [Jans] FENNEMA geb. 19-7-1859 te Ferwerderadeel (GA-135) / ovl. 15-2-1860 te Ferwerderadeel (OA-B11) fam. 51: ( V-10-51 )

III-2-7 Harmke van der MEI
geb. 15-12-1835 te Westdongeradeel (GA-A-202)
dochter van: Reitze [Neeres] van der MEI
Antje [Harmens] RIJPSTRA
( II-1-2 )
fam. 56: ( II-1-1 )

III-2-8 Harmke van der MEI
geb. 22-9-1837 te Westdongeradeel (Ternaard) A 140 (GA-A 140)
dochter van: Reitze [Neeres] van der MEI
Antje [Harmens] RIJPSTRA
( II-1-2 )
fam. 56: ( II-1-1 )
  Zij trouwde op 17-5-1862 te Westdongeradeel (HA-23) met:  
  Wieberen TERPSTRA
geb. ca 1832 te Paesens
zoon van: Klaas [Wieberens] TERPSTRA
Jitske [Jentjes] de VRIES

  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 24 jaar.
 

  Generatie IV  
IV-1-1 Pieter van der KOOY
geb. 12-4-1865 te Westdongeradeel
zoon van: Lieuwe [Pieters] van der KOOY
Geertje van der MEI

( III-1-4 )

IV-1-2 Gatske van der KOOY
geb. 20-10-1868 te Westdongeradeel (Ternaard)
ovl. 14-6-1932 te Leeuwarden, 63 jaar oud
dochter van: Lieuwe [Pieters] van der KOOY
Geertje van der MEI

( III-1-4 )
  Zij trouwde op 20-5-1893 te Westdongeradeel met:  
  Willem BOKMA
geb. 24-5-1868 te Nes
zoon van: Jan [Klazes] BOKMA
Pietje [Willems] RASKER

  Uit deze relatie  
  1. NN BOKMA geb. 8-10-1893 te Westdongeradeel / ovl. 8-10-1893 te Westdongeradeel ( V-1-1 )
  2. Lieuwe BOKMA geb. 25-3-1895 te Westdongeradeel ( V-1-2 )
  3. NN BOKMA geb. 9-4-1898 te Oostdongeradeel / ovl. 9-4-1898 te Oostdongeradeel ( V-1-3 )
  4. Pietje BOKMA geb. 7-5-1899 te Oostdongeradeel ( V-1-4 )
  5. Jan BOKMA geb. 27-6-1902 te Westdongeradeel ( V-1-5 )
  6. NN BOKMA geb. 10-2-1909 te Westdongeradeel / ovl. 10-2-1909 te Westdongeradeel ( V-1-6 )

IV-1-3 Sytze van der KOOI
geb. 5-2-1872 te Westdongeradeel
ovl. 25-9-1954 te Ee, 82 jaar oud
zoon van: Lieuwe [Pieters] van der KOOY
Geertje van der MEI

( III-1-4 )
  Hij trouwde op 20-5-1893 te Westdongeradeel met:  
  Maaike HAVINGA
geb. 24-10-1861 te Hantum
ovl. 12-10-1911 te Westdongeradeel, 49 jaar oud
dochter van: Freerk [Sipkes] HAVINGA
Wytske [Pieters] van der BIJ

  Uit deze relatie  
  1. Geertje van der KOOI geb. 1-11-1893 te Westdongeradeel ( V-2-7 )
  2. Wytske van der KOOI geb. 14-1-1895 te Westdongeradeel ( V-2-8 )
  3. Renske van der KOOI geb. 20-6-1897 te Westdongeradeel / ovl. 8-5-1999 ( V-2-9 )
  4. Lieuwe van der KOOI geb. 18-5-1901 te Westdongeradeel ( V-2-10 )

  Generatie V  
V-1-1 NN BOKMA
geb. 8-10-1893 te Westdongeradeel
ovl. 8-10-1893 te Westdongeradeel, 0 dagen oud
zoon van: Willem BOKMA
Gatske van der KOOY

( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

V-1-2 Lieuwe BOKMA
geb. 25-3-1895 te Westdongeradeel
zoon van: Willem BOKMA
Gatske van der KOOY

( IV-1-2 )
  Hij trouwde op 22-3-1919 te Ferwerderadeel met:  
  Antje DAMSTRA
geb. 1-1-1897 te Marrum
dochter van: Jan DAMSTRA
Maaike LOOYENGA


V-1-3 NN BOKMA
geb. 9-4-1898 te Oostdongeradeel
ovl. 9-4-1898 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud
zoon van: Willem BOKMA
Gatske van der KOOY

( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

V-1-4 Pietje BOKMA
geb. 7-5-1899 te Oostdongeradeel
dochter van: Willem BOKMA
Gatske van der KOOY

( IV-1-2 )

V-1-5 Jan BOKMA
geb. 27-6-1902 te Westdongeradeel
zoon van: Willem BOKMA
Gatske van der KOOY

( IV-1-2 )

V-1-6 NN BOKMA
geb. 10-2-1909 te Westdongeradeel
ovl. 10-2-1909 te Westdongeradeel, 0 dagen oud
zoon van: Willem BOKMA
Gatske van der KOOY

( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

V-2-7 Geertje van der KOOI
geb. 1-11-1893 te Westdongeradeel
dochter van: Sytze van der KOOI
Maaike HAVINGA
( IV-1-3 )

V-2-8 Wytske van der KOOI
geb. 14-1-1895 te Westdongeradeel
dochter van: Sytze van der KOOI
Maaike HAVINGA
( IV-1-3 )
  Zij trouwde op 30-12-1916 te Westdongeradeel met:  
  Einte JONGELING
geb. 14-12-1891 te Wierum
zoon van: Hoite [Dirks] JONGELING
Dirkje [Eintes] MINNEMA

  Uit deze relatie  
  1. Geertje JONGELING geb. ca 1921 / ovl. 28-4-1949 te Holwerd ( VI-1-1 )

V-2-9 Renske van der KOOI
geb. 20-6-1897 te Westdongeradeel
ovl. 8-5-1999, 101 jaar oud
dochter van: Sytze van der KOOI
Maaike HAVINGA
( IV-1-3 )
  Zij trouwde op 21-5-1921 te Westdongeradeel met:  
  Ruurd van der WEG
geb. 21-1-1895 te Ternaard
ovl. 25-5-1965, 70 jaar oud
zoon van: Gerben [Ruurds] van der WEG
Menke [Jans] GULMANS


V-2-10 Lieuwe van der KOOI
geb. 18-5-1901 te Westdongeradeel
zoon van: Sytze van der KOOI
Maaike HAVINGA
( IV-1-3 )

  Generatie VI  
VI-1-1 Geertje JONGELING
geb. ca 1921
ovl. 28-4-1949 te Holwerd
dochter van: Einte JONGELING
Wytske van der KOOI

( V-2-8 )
  Zij trouwde met:  
  Keimpe SEEPMA

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 4, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"