Familie 51

Index Parentelen, Kwartierstaten, Groepsfoto's. (Klik hier)

Parenteel van Eeltje [Sikkes] <FENNEMA>

 

Namen index


 

  Generatie I

 

I-1-1 Eeltje [Sikkes] <FENNEMA>
ged. 9-1-1718
ovl. 12-5-1803 te Dronrijp, 85 jaar oud
 

Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-1-1718 te Britswerd.

 
 

Hij trouwde met:

 
  Jieske [Aukes] _
geb. ca 1729
ovl. 12-11-1801 te Dronrijp, 72 jaar oud
 

Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1747.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Sikke [Eeltjes] FENNEMA geb. ca 1748 / ovl. 23-4-1823 te Franekeradeel (Midlum) (OA-B5) ( II-1-1 )
  2. Auke [Eeltjes] FENNEMA ged. 22-11-1750 te Cornjum (Frl) / ovl. 29-9-1822 te Westdongeradeel (Hiaure) (OA-B18) ( II-1-2 )
  3. Bauke [Eeltjes] FENNEMA ged. 1-8-1756 / ovl. 26-11-1812 te Franekeradeel (OA-B14 Tzum) ( II-1-3 )

 

  Generatie II

 

II-1-1 Sikke [Eeltjes] FENNEMA
geb. ca 1748
ovl. 23-4-1823 te Franekeradeel (Midlum) (OA-B5), 75 jaar oud
zoon van: Eeltje [Sikkes] <FENNEMA>
Jieske [Aukes] _
( I-1-1 )
 

Persoonlijke informatie
Dat Sikke Eeltjes Fennema een zoon is van Eeltje [Sikkes] en Jieske [Aukes] is niet onomstotelijk aangetoond maar wel zeer waarschijnlijk, gezien de namen van zijn kinderen (Eeltje Sikkes & Jetske Sikkes), zijn waarschijnlijke geboortejaar en de vermoedelijke trouwdatum van zijn ouders.

 
 

Hij trouwde op 11-4-1779 te Berlikum met:

 
  Sjoukje [Jakles] _
geb. 16-5-1750
ovl. 24-9-1807 te Franekeradeel (Midlum), 57 jaar oud
dochter van: Jakle [Jakles] _
Baukje [Claeses] _

 

Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-5-1750 te Tzummarum. Begraven op 2-10-1807 in Midlum.

 
 

Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 28 jaar.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Eeltje [Sikkes] FENNEMA geb. 20-12-1779 te Sexbierum ( III-1-1 )
  2. Baukje [Sikkes] FENNEMA geb. 30-5-1781 te Sexbierum ( III-1-2 )
  3. Baukje [Sikkes] VINNEMA geb. 7-10-1782 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 23-3-1862 te Dongjum ( III-1-3 )
  4. Jetske [Sikkes] FENNEMA geb. 7-5-1785 te Franekeradeel (Midlum) ( III-1-4 )

 

 

II-1-2 Auke [Eeltjes] FENNEMA
ged. 22-11-1750 te Cornjum (Frl)
ovl. 29-9-1822 te Westdongeradeel (Hiaure) (OA-B18), 71 jaar oud
zoon van: Eeltje [Sikkes] <FENNEMA>
Jieske [Aukes] _
( I-1-1 )
 

Persoonlijke informatie
Gedoopt 22-11-1750 te Cornjum (Frl).

 
 

Hij trouwde op 10-5-1778 te Berlikum met:

 
  Baukje [Sybrens] OOSTRINGA
geb. 8-2-1756 te Ferwerderadeel (Marrum)
ovl. 9-6-1828 te Ferwerderadeel (Marrum) (OA-B21), 72 jaar oud
dochter van: Sijbren [Klasen] _
Kinke [Aukes] _

 

Persoonlijke informatie
Naam ook Oosterga en Oostrenga. Gedoopt 29-2-1756 te Vrouwenparochie.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Eeltje [Aukes] FENNEMA geb. 5-2-1779 te Vrouwenparochie / ovl. 5-5-1837 te Marrum (Ferwerderadeel) (OA-B17) ( III-2-5 )
  2. Sybren [Aukes] FENNEMA geb. 25-7-1783 te Leeuwarden ( III-2-6 )
  3. Kinke [Aukes] FENNEMA geb. 13-11-1785 te Leeuwarden / ovl. 28-4-1859 te Ferwerderadeel (Marrum) (OA-B17) ( III-2-7 )
  4. Siebren [Aukes] FENNEMA geb. 8-10-1787 te Leeuwarden / ovl. 4-7-1874 te Leeuwarden ( III-2-8 )
  5. Heere [Aukes] FENNEMA geb. 7-3-1797 te Leeuwarden / ovl. 4-7-1874 te Leeuwarden ( III-2-9 )
  6. Eelke [Aukes] FENNEMA geb. ca 1799 ( III-2-10 )

 

 

II-1-3 Bauke [Eeltjes] FENNEMA
ged. 1-8-1756
ovl. 26-11-1812 te Franekeradeel (OA-B14 Tzum), 58 jaar oud
zoon van: Eeltje [Sikkes] <FENNEMA>
Jieske [Aukes] _
( I-1-1 )
 

Hij trouwde op 8-5-1791 te Menaldumadeel (Deinum) met:

 
  Sytske [Bouwes] CUPERUS
dochter van: Bouwe [Andeles] CUPERUS
Trijntje [Dirks] WEIJER

 

Persoonlijke informatie
Naam ook gevonden als Zytske.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Yes [Boukes] FENNEMA geb. ca 1806 te Franekeradeel (Herbaijum) / ovl. 23-12-1841 te Franekeradeel ( III-3-11 )

 

  Generatie III

 

III-1-1 Eeltje [Sikkes] FENNEMA
geb. 20-12-1779 te Sexbierum
zoon van: Sikke [Eeltjes] FENNEMA
Sjoukje [Jakles] _
( II-1-1 )
 

Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-1-1780 te Sexbierum.

 

 

 

III-1-2 Baukje [Sikkes] FENNEMA
geb. 30-5-1781 te Sexbierum
dochter van: Sikke [Eeltjes] FENNEMA
Sjoukje [Jakles] _
( II-1-1 )
 

Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-7-1781 te Sexbierum. Jong overleden.

 

 

 

III-1-3 Baukje [Sikkes] VINNEMA
geb. 7-10-1782 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 23-3-1862 te Dongjum, 79 jaar oud
dochter van: Sikke [Eeltjes] FENNEMA
Sjoukje [Jakles] _
( II-1-1 )
 

Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-11-1782 in Midlum.

 
 

Zij trouwde op 13-5-1804 te Franeker met:

 
  Hendrik [Gosses] IJLSTRA
geb. 17-9-1777 te IJlst
ovl. 17-3-1830 te Franekeradeel (Midlum), 52 jaar oud
zoon van: Gosse [Hindriks] _
Geertje [Pieters] _

 

Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 21 jaar.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Sjoukje [Hendriks] IJLSTRA geb. 17-3-1806 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 23-1-1829 te Franekeradeel (Midlum) ( IV-1-1 )
  2. Gosse [Hendriks] IJLSTRA geb. 1809 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 19-10-1859 te Franekeradeel ( IV-1-2 )
  3. Jetske [Hendriks] IJLSTRA geb. 11-6-1812 te Barradeel (Almenum) ( IV-1-3 )
  4. Sikke [Hendriks] IJLSTRA geb. 3-4-1814 te Barradeel (Almenum) / ovl. 5-11-1871 te Franekeradeel ( IV-1-4 )

 

 

III-1-4 Jetske [Sikkes] FENNEMA
geb. 7-5-1785 te Franekeradeel (Midlum)
dochter van: Sikke [Eeltjes] FENNEMA
Sjoukje [Jakles] _
( II-1-1 )

 

 

III-2-5 Eeltje [Aukes] FENNEMA
geb. 5-2-1779 te Vrouwenparochie
ovl. 5-5-1837 te Marrum (Ferwerderadeel) (OA-B17), 58 jaar oud
zoon van: Auke [Eeltjes] FENNEMA
Baukje [Sybrens] OOSTRINGA
( II-1-2 )
 

Persoonlijke informatie
Bij de Volkstelling 1830 woonde hij te Marrum op huisnummer 25. Hij was toen 50 jaar en had als beroep: arbeider. De familienaam komt ook voor als: "Vennema".

 
 

Hij trouwde op 6-5-1804 te Marrum met:

 
  Antje [Hylkes] HYLKEMA
geb. 7-8-1780 te Marrum
ovl. 21-3-1856 te Leeuwarderadeel (OA-8), 75 jaar oud
 

Persoonlijke informatie
Bij de Volkstelling 1830 wonend te Marrum op huisnummer 25. Zij was toen 49 jaar oud en zonder beroep.

 
 

Bij het huwelijk
?Ferwerderadeel, huwelijken 1804
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 mei 1804 in Marrum
Bruidegom: Eeltje Aukes afkomstig van Marrum
Bruid: Antje Hylckes afkomstig van Marrum

Bron:
Trouwregister Hervormde gemeente Marrum Westernijkerk 1726-1810
(Inventarisnr.: DTB 240)

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Geertje [Eeltjes] FENNEMA geb. 1805 te Ferwerderadeel (Marrum) / ovl. 12-6-1851 te Ferwerderadeel (Marrum) (OA-B21) ( IV-2-5 )
  2. Hylkje [Eeltjes] FENNEMA geb. 16-8-1809 te Ferwerderadeel (Marrum) / ovl. 25-1-1895 te Ferwerderadeel (Hallum) (OA-A18) ( IV-2-6 )
  3. Baukje [Eeltjes] FENNEMA geb. 13-11-1812 te Ferwerderadeel (Marrum) / ovl. 9-11-1891 te Leeuwarderadeel (Finkum) (OA-150) ( IV-2-7 )
  4. Auke [Eeltjes] FENNEMA geb. 27-6-1817 te Ferwerderadeel (Marrum) (GA-B58) / ovl. 17-7-1889 te Ferwerderadeel (Marrum) (OA-A110) ( IV-2-8 )
  5. Nieske [Eeltjes] FENNEMA geb. 1-2-1821 te Ferwerderadeel (Marrum) (GA-B11) / ovl. 14-1-1906 te Ferwerderadeel (Hallum) (OA-A10) ( IV-2-9 )

 

 

III-2-6 Sybren [Aukes] FENNEMA
geb. 25-7-1783 te Leeuwarden
zoon van: Auke [Eeltjes] FENNEMA
Baukje [Sybrens] OOSTRINGA
( II-1-2 )
 

Persoonlijke informatie
Overleden waarschijnlijk voor 8-10-1787.

 

 

 

III-2-7 Kinke [Aukes] FENNEMA
geb. 13-11-1785 te Leeuwarden
ovl. 28-4-1859 te Ferwerderadeel (Marrum) (OA-B17), 73 jaar oud
dochter van: Auke [Eeltjes] FENNEMA
Baukje [Sybrens] OOSTRINGA
( II-1-2 )
 

Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-12-1785 te Leeuwarden.

 
 

Zij trouwde op 29-5-1808 te Marrum met:

 
  Jacob [Sybes] GREIDANUS
geb. 24-6-1781 te Spannum
ovl. 28-7-1857 te Marrum, 76 jaar oud
zoon van: Siebe [Jacobus] GREIDANUS
Willemke [Jentjes] HESSELIUS

 

Uit deze relatie

 
  1. Baukje [Jacobs] GREIDANUS geb. ca 1809 / ovl. 18-3-1868 ( IV-3-10 )
  2. Siebe [Jakobs] GREIDANUS geb. ca 1811 / ovl. 26-2-1833 te Ferwerderadeel ( IV-3-11 )
  3. Willemke GREIDANUS geb. 10-8-1813 te Ferwerderadeel / ovl. 7-7-1892 te Het Bildt ( IV-3-12 )
  4. Aukje GREIDANUS geb. 4-10-1816 te Westdongeradeel ( IV-3-13 )
  5. Jezya [Jacobs] GREIDANUS geb. 5-4-1819 te Ferwerderadeel ( IV-3-14 )
  6. Auke [Jacobs] GREIDANUS geb. 15-2-1822 te Ferwerderadeel / ovl. 12-2-1900 te Ferwerderadeel ( IV-3-15 )
  7. Ymte GREIDANUS geb. 11-11-1824 te Ferwerderadeel / ovl. 11-1-1849 te Ferwerderadeel ( IV-3-16 )
  8. Anna GREYDANUS geb. 26-8-1827 te Ferwerderadeel (GA-1009) / ovl. 28-2-1899 te Ferwerderadeel ( IV-3-17 )

 

 

III-2-8 Siebren [Aukes] FENNEMA
geb. 8-10-1787 te Leeuwarden
ovl. 4-7-1874 te Leeuwarden, 86 jaar oud
zoon van: Auke [Eeltjes] FENNEMA
Baukje [Sybrens] OOSTRINGA
( II-1-2 )

 

 

III-2-9 Heere [Aukes] FENNEMA
geb. 7-3-1797 te Leeuwarden
ovl. 4-7-1874 te Leeuwarden, 77 jaar oud
zoon van: Auke [Eeltjes] FENNEMA
Baukje [Sybrens] OOSTRINGA
( II-1-2 )
 

Persoonlijke informatie
Geboortedatum uit de database van de mormonen.
Bij de geboorte van Eeltje wonende te Waaxens (Westdongeradeel).

 
 

Hij trouwde op 19-5-1818 te Westdongeradeel (HA-17) met:

 
  Aukje (Akke) [Jans] HAVINGA
geb. 21-3-1796 te Hantum
ovl. 4-3-1871 te Leeuwarden (OA-A-166), 74 jaar oud
dochter van: Jan [Cornelis] HAVINGA
Maaike SIPKES

 

Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-4-1796 te Hantum.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Auke [Heeres] FENNEMA geb. 22-4-1819 te Westdongeradeel (GA-A74) / ovl. 10-10-1893 te Westdongeradeel (OA-A92) ( IV-4-18 )
  2. Jan [Herres] FENNEMA geb. 28-9-1821 te Westdongeradeel (GA-A141) / ovl. 24-1-1880 ( IV-4-19 )
  3. Maaike [Heeres] FENNEMA geb. 29-7-1824 te Westdongeradeel (Hantum) (GA-B42) ( IV-4-20 )
  4. Eeltje [Heeres] FENNEMA geb. 18-10-1827 te Waaxens (Westdongeradeel) (GA-B52) / ovl. 16-9-1903 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( IV-4-21 )
  5. Klaas [Heeres] FENNEMA geb. 17-6-1831 te Westdongeradeel (Holwerd) (GA-B47) / ovl. 9-10-1858 te Westdongeradeel ( IV-4-22 )

 

 

III-2-10 Eelke [Aukes] FENNEMA
geb. ca 1799
zoon van: Auke [Eeltjes] FENNEMA
Baukje [Sybrens] OOSTRINGA
( II-1-2 )

 

 

III-3-11 Yes [Boukes] FENNEMA
geb. ca 1806 te Franekeradeel (Herbaijum)
ovl. 23-12-1841 te Franekeradeel
dochter van: Bauke [Eeltjes] FENNEMA
Sytske [Bouwes] CUPERUS
( II-1-3 )
 

Zij trouwde (1) op 30-5-1824 te Franekeradeel (HA-6) met:

 
  Gerrit [Wybrens] BOUWMA
geb. ca 1802 te Franekeradeel (Midlum)
zoon van: Wybren [Gerrits] BOUWMA
Knierke [Willems] _

 

Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 18 jaar.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Wybren BOUWMA geb. 12-9-1825 te Franekeradeel / ovl. 3-7-1903 te Franekeradeel ( IV-5-23 )
  2. Bauke BOUWMA geb. 29-1-1827 te Franekeradeel / ovl. 6-3-1892 te Franekeradeel ( IV-5-24 )
  3. Zytske BOUWMA geb. 17-9-1828 te Franekeradeel / ovl. 22-1-1893 te Smallingerland ( IV-5-25 )
  4. Knierke BOUWMA geb. 29-9-1830 te Harlingen / ovl. 12-3-1834 te Barradeel ( IV-5-27 )
  5. Eeltje BOUWMA geb. 29-9-1830 te Harlingen / ovl. 26-4-1831 te Harlingen ( IV-5-26 )
  6. Knierke BOUWMA geb. 26-3-1837 te Barradeel (Almerium) / ovl. 13-10-1896 te Franekeradeel ( IV-5-28 )
 

Zij trouwde (2) op 10-4-1840 te Franekeradeel (HA-9) met:

 
  Jacob [Hylkes] de VRIES
geb. te Franekeradeel (Midlum)
zoon van: Hylke [Paulus] de VRIES
Aaltje [Jans] _

 

Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 34 jaar.

 

 

  Generatie IV

 

IV-1-1 Sjoukje [Hendriks] IJLSTRA
geb. 17-3-1806 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 23-1-1829 te Franekeradeel (Midlum), 22 jaar oud
dochter van: Hendrik [Gosses] IJLSTRA
Baukje [Sikkes] VINNEMA

( III-1-3 )
 

Zij trouwde op 20-10-1825 te Franeker met:

 
  Sytze [Pieters] SYTSMA
geb. 28-11-1796 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 3-9-1871 te Franekeradeel (Midlum), 74 jaar oud
zoon van: Pieter [Sijtzes] SYTSMA
Rineke [Hettes] de BOER
fam. 108: ( II-1-1 )
 

Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-12-1796 in Midlum.

 
 

Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 19 jaar.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Hendrik [Sytzes] SYTSMA geb. 4-1-1829 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 14-9-1904 te Franekeradeel fam. 108: ( IV-1-1 )

 

 

IV-1-2 Gosse [Hendriks] IJLSTRA
geb. 1809 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 19-10-1859 te Franekeradeel
zoon van: Hendrik [Gosses] IJLSTRA
Baukje [Sikkes] VINNEMA

( III-1-3 )
 

Hij trouwde op 4-5-1833 te Franekeradeel met:

 
  Maaike [Jans] ANEMA
geb. 7-9-1810 te Arum
ovl. 6-2-1834 te Wonseradeel, 23 jaar oud
dochter van: Jan [Anes] ANEMA
Antje [Tjeerds] LOLSMA

 

Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-9-1810 in Arum.

 
 

Bij het huwelijk
Bruidegom ca 24 jaar, bruid 22 jaar.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Hendrik IJLSTRA geb. 2-2-1834 te Wonseradeel / ovl. 8-2-1834 te Wonseradeel ( V-2-2 )

 

 

IV-1-3 Jetske [Hendriks] IJLSTRA
geb. 11-6-1812 te Barradeel (Almenum)
dochter van: Hendrik [Gosses] IJLSTRA
Baukje [Sikkes] VINNEMA

( III-1-3 )
 

Zij trouwde op 27-7-1833 te Franekeradeel met:

 
  Pieter [Arjens] HIEMSTRA
geb. ca 1801
zoon van: Arjen [Jacobs] HIEMSTRA
Geertje [Klazes] _

 

Bij het huwelijk
Bruid 21 jaar.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Baukje HIEMSTRA geb. 9-9-1834 te Barradeel (Klooster-Lidlum) ( V-3-3 )
  2. Arjen HIEMSTRA geb. 27-2-1836 te Barradeel / ovl. 24-7-1915 te Wonseradeel ( V-3-4 )
  3. Geertje HIEMSTRA geb. 10-2-1840 te Barradeel (Klooster-Lidlum) ( V-3-5 )
  4. Sjoukje HIEMSTRA geb. 9-6-1841 te Barradeel (Klooster-Lidlum) / ovl. 19-6-1914 te Barradeel ( V-3-6 )
  5. Hendrik HIEMSTRA geb. 5-10-1842 te Barradeel / ovl. 9-6-1853 te Barradeel ( V-3-7 )
  6. Ytske HIEMSTRA geb. 9-12-1843 te Barradeel ( V-3-9 )
  7. Hittje HIEMSTRA geb. 9-12-1843 te Barradeel / ovl. 27-3-1931 te Franeker ( V-3-8 )

 

 

IV-1-4 Sikke [Hendriks] IJLSTRA
geb. 3-4-1814 te Barradeel (Almenum)
ovl. 5-11-1871 te Franekeradeel, 57 jaar oud
zoon van: Hendrik [Gosses] IJLSTRA
Baukje [Sikkes] VINNEMA

( III-1-3 )
 

Hij trouwde op 3-6-1843 te Franekeradeel met:

 
  Janke [Annes] OKKINGA
geb. 8-11-1821 te Herbaijum
ovl. 19-2-1890 te Franekeradeel, 68 jaar oud
dochter van: Anne [Klaazes] OKKINGA
Pietje [Simons] de HAAN

 

Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Anne IJLSTRA geb. 11-6-1844 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 25-4-1919 te Franekeradeel ( V-4-10 )
  2. Baukje IJLSTRA geb. 9-8-1847 te Franekeradeel / ovl. 19-3-1863 te Franekeradeel ( V-4-11 )
  3. Pietje IJLSTRA geb. 25-4-1850 te Franekeradeel (Midlum) / ovl. 30-4-1917 te Wonseradeel ( V-4-12 )
  4. Sjoukje IJLSTRA geb. 7-10-1853 te Barradeel / ovl. 8-1-1929 te Menaldumadeel ( V-4-13 )

 

 

IV-2-5 Geertje [Eeltjes] FENNEMA
geb. 1805 te Ferwerderadeel (Marrum)
ovl. 12-6-1851 te Ferwerderadeel (Marrum) (OA-B21), 46 jaar oud
dochter van: Eeltje [Aukes] FENNEMA
Antje [Hylkes] HYLKEMA
( III-2-5 )
 

Persoonlijke informatie
Bij de Volkstelling 1830 wonend te Marrum op huisnummer 25. Zij was toen 24 jaar oud en zonder beroep. Geertje is niet gehuwd geweest.

 

 

 

IV-2-6 Hylkje [Eeltjes] FENNEMA
geb. 16-8-1809 te Ferwerderadeel (Marrum)
ovl. 25-1-1895 te Ferwerderadeel (Hallum) (OA-A18), 85 jaar oud
dochter van: Eeltje [Aukes] FENNEMA
Antje [Hylkes] HYLKEMA
( III-2-5 )
 

Zij trouwde op 22-5-1845 te Ferwerderadeel (HA-34) met:

 
  Pieter [Wytzes] TERWAL
geb. ca 1811 te Ferwerderadeel (Hallum)
ovl. 16-10-1877 te Ferwerderadeel
zoon van: Wytze [Pieters] TERWAL
Maaike [Taekes] REITSMA


 

 

IV-2-7 Baukje [Eeltjes] FENNEMA
geb. 13-11-1812 te Ferwerderadeel (Marrum)
ovl. 9-11-1891 te Leeuwarderadeel (Finkum) (OA-150), 78 jaar oud
dochter van: Eeltje [Aukes] FENNEMA
Antje [Hylkes] HYLKEMA
( III-2-5 )
 

Persoonlijke informatie
Bij de Volkstelling 1830 wonend te Marrum op huisnummer 25. Zij was toen 16 jaar oud.

 

 

 

IV-2-8 Auke [Eeltjes] FENNEMA
geb. 27-6-1817 te Ferwerderadeel (Marrum) (GA-B58)
ovl. 17-7-1889 te Ferwerderadeel (Marrum) (OA-A110), 72 jaar oud
zoon van: Eeltje [Aukes] FENNEMA
Antje [Hylkes] HYLKEMA
( III-2-5 )
 

Hij trouwde op 1-6-1844 te Ferwerderadeel (HA-46) met:

 
  Ymkje [Andries] BOERSMA
geb. 25-5-1816 te Ferwerderadeel (Ferwerd)
ovl. 17-1-1908 te Ferwerderadeel, 91 jaar oud
dochter van: Andries [Tjeerds] BOERSMA
Dirkje [Jacobs] DIJKSTRA

 

Uit deze relatie

 
  1. Antje FENNEMA geb. 25-3-1845 te Ferwerderadeel / ovl. 30-11-1911 te Ferwerderadeel ( V-5-14 )
  2. Eeltje FENNEMA geb. 14-6-1849 te Ferwerderadeel / ovl. 13-12-1934 te Leeuwarden ( V-5-15 )
  3. Dirkje FENNEMA geb. 10-7-1852 te Ferwerderadeel / ovl. 14-4-1853 te Ferwerderadeel ( V-5-16 )
  4. Andries FENNEMA geb. 6-5-1854 te Ferwerderadeel / ovl. 12-1-1923 te Ferwerderadeel ( V-5-17 )

 

 

IV-2-9 Nieske [Eeltjes] FENNEMA
geb. 1-2-1821 te Ferwerderadeel (Marrum) (GA-B11)
ovl. 14-1-1906 te Ferwerderadeel (Hallum) (OA-A10), 84 jaar oud
dochter van: Eeltje [Aukes] FENNEMA
Antje [Hylkes] HYLKEMA
( III-2-5 )
 

Persoonlijke informatie
Bij de Volkstelling 1830 wonend te Marrum op huisnummer 25. Zij was toen 8 jaar oud.

 
 

Zij trouwde op 21-5-1853 te Ferwerderadeel (HA-33) met:

 
  Gepke [Joekes] FERWERDA
geb. 2-5-1827 te Leeuwarderadeel (Stiens)
ovl. 14-2-1911 te Ferwerderadeel, 83 jaar oud
zoon van: Joeke [Hotzes] FERWERDA
Ankje [Gepkes] YNEMA

 

Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 22 jaar.

 

 

 

IV-3-10 Baukje [Jacobs] GREIDANUS
geb. ca 1809
ovl. 18-3-1868
dochter van: Jacob [Sybes] GREIDANUS
Kinke [Aukes] FENNEMA

( III-2-7 )
 

Persoonlijke informatie
Van Baukje geen huwelijk gevonden.

 

 

 

IV-3-11 Siebe [Jakobs] GREIDANUS
geb. ca 1811
ovl. 26-2-1833 te Ferwerderadeel
zoon van: Jacob [Sybes] GREIDANUS
Kinke [Aukes] FENNEMA

( III-2-7 )

 

 

IV-3-12 Willemke GREIDANUS
geb. 10-8-1813 te Ferwerderadeel
ovl. 7-7-1892 te Het Bildt, 78 jaar oud
dochter van: Jacob [Sybes] GREIDANUS
Kinke [Aukes] FENNEMA

( III-2-7 )
 

Zij trouwde te Het Bildt met:

 
  Syds [Sjoukes] RODENHUIS
geb. ca 1806 te Vrouwenparochie
ovl. 17-3-1896
zoon van: Sjouke [Sjoukes] RODENHUIS
Rienkje [Sydses] HOGERHUIS

 

Bij het huwelijk
Huwelijk: november 1841.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Sjouke RODENHUIS geb. 5-3-1842 te Sint Annaparochie / ovl. 25-10-1860 te Sint Annaparochie ( V-6-18 )
  2. Kenke RODENHUIS geb. 13-9-1843 te Sint Annaparochie / ovl. 21-5-1891 te Sint Annaparochie ( V-6-19 )
  3. Jacob RODENHUIS geb. 13-9-1843 te Sint Annaparochie / ovl. 16-5-1844 te Sint Annaparochie ( V-6-20 )
  4. Jacob RODENHUIS geb. 6-4-1845 te Sint Annaparochie / ovl. 30-4-1845 te Sint Annaparochie ( V-6-21 )
  5. Jacob RODENHUIS geb. 28-8-1846 te Sint Annaparochie / ovl. 1-11-1925 te Leeuwarden ( V-6-22 )
  6. Wybe RODENHUIS geb. 11-11-1847 te Sint Annaparochie / ovl. 18-3-1848 te Sint Annaparochie ( V-6-23 )
  7. Wybe RODENHUIS geb. 29-1-1849 te Sint Annaparochie / ovl. 7-3-1938 te Het Bildt ( V-6-24 )
  8. Rienik RODENHUIS geb. 17-8-1850 te Sint Annaparochie ( V-6-25 )
  9. Auke RODENHUIS geb. 9-12-1852 te Sint Annaparochie / ovl. 23-3-1853 te Sint Annaparochie ( V-6-26 )
  10. Ymkje RODENHUIS geb. 9-8-1856 te Sint Annaparochie / ovl. 10-12-1948 te Het Bildt ( V-6-27 )

 

 

IV-3-13 Aukje GREIDANUS
geb. 4-10-1816 te Westdongeradeel
dochter van: Jacob [Sybes] GREIDANUS
Kinke [Aukes] FENNEMA

( III-2-7 )
 

Zij trouwde op 2-5-1861 te Het Bildt met:

 
  Willem BOYMERS
geb. 8-2-1820 te Berlikum
ovl. 22-1-1890 te Het Bildt, 69 jaar oud
zoon van: Gerryt [Gerryts] BOYMERS
Anthe [Wygers] HOPPINGA


 

 

IV-3-14 Jezya [Jacobs] GREIDANUS
geb. 5-4-1819 te Ferwerderadeel
dochter van: Jacob [Sybes] GREIDANUS
Kinke [Aukes] FENNEMA

( III-2-7 )
 

Zij trouwde op 7-5-1840 te Het Bildt met:

 
  Folkert [Gerrits] BEIMERS
geb. ca 1818 te Berlikum
ovl. 13-4-1870 te Het Bildt
zoon van: Gerrit [Gerrits] BEIMERS
Antje [Wygers] HOPPINGA

 

Uit deze relatie

 
  1. Antje BEIMERS geb. 17-12-1840 te Het Bildt / ovl. 4-3-1841 te Het Bildt ( V-7-28 )
  2. Gerrit BEIMERS geb. 14-12-1841 te Het Bildt / ovl. 23-5-1887 te Het Bildt ( V-7-29 )
  3. Jacob BEIMERS geb. 16-11-1844 te Het Bildt / ovl. voor 1847 ( V-7-30 )
  4. Jacob BEIMERS geb. 11-6-1847 te Het Bildt / ovl. 1-12-1920 te Het Bildt ( V-7-31 )
  5. Sybe BEIMERS geb. 11-7-1851 te Sint Annaparochie ( V-7-32 )
  6. Antje BEIMERS geb. 18-10-1855 te Sint Annaparochie / ovl. 16-4-1928 te Sint Annaparochie ( V-7-33 )
  7. Kinke BEIMERS geb. 9-1-1863 te Sint Annaparochie / ovl. 23-12-1942 te Ferwerderadeel ( V-7-34 )

 

 

IV-3-15 Auke [Jacobs] GREIDANUS
geb. 15-2-1822 te Ferwerderadeel
ovl. 12-2-1900 te Ferwerderadeel, 77 jaar oud
zoon van: Jacob [Sybes] GREIDANUS
Kinke [Aukes] FENNEMA

( III-2-7 )
 

Hij trouwde op 18-5-1861 te Marrum met:

 
  Renske [Klazes] KUIPHOF
geb. 19-1-1834 te Marrum
ovl. 22-3-1895 te Marrum, 61 jaar oud
dochter van: Klaas [Binderts] KUIPHOF
Rinske [Pieters] KUIPERS

 

Uit deze relatie

 
  1. Renske GREIDANUS geb. 28-2-1862 te Ferwerderadeel / ovl. 5-9-1871 te Ferwerderadeel ( V-8-35 )
  2. Kinke GREIDANUS geb. 24-3-1864 te Ferwerderadeel ( V-8-36 )
  3. Jacob GREYDANUS geb. 20-2-1866 te Marrum / ovl. 27-1-1951 te Ferwerderadeel (Nijkerk) ( V-8-37 )
  4. Tetje GREYDANUS geb. 17-5-1868 te Ferwerderadeel / ovl. 21-3-1878 te Ferwerderadeel ( V-8-38 )
  5. Klaas GREYDANUS geb. 13-9-1869 te Ferwerderadeel / ovl. 21-8-1874 te Ferwerderadeel ( V-8-39 )
  6. Aukje GREYDANUS geb. 26-3-1871 te Ferwerderadeel / ovl. 3-4-1871 te Ferwerderadeel ( V-8-40 )
  7. Renske GREYDANUS geb. 11-3-1873 te Ferwerderadeel ( V-8-41 )
  8. Klaas [Aukes] GREIJDANUS geb. 9-12-1875 te Marrum / ovl. 14-7-1941 te Marrum ( V-8-42 )
  9. Aukje GREYDANUS geb. 26-4-1877 te Ferwerderadeel / ovl. 1-8-1962 te Tietjerksteradeel ( V-8-43 )
  10. Ymte GREYDANUS geb. 7-2-1879 te Marrum / ovl. 5-12-1960 te Ferwerderadeel ( V-8-44 )

 

 

IV-3-16 Ymte GREIDANUS
geb. 11-11-1824 te Ferwerderadeel
ovl. 11-1-1849 te Ferwerderadeel, 24 jaar oud
dochter van: Jacob [Sybes] GREIDANUS
Kinke [Aukes] FENNEMA

( III-2-7 )

 

 

IV-3-17 Anna GREYDANUS
geb. 26-8-1827 te Ferwerderadeel (GA-1009)
ovl. 28-2-1899 te Ferwerderadeel, 71 jaar oud
dochter van: Jacob [Sybes] GREIDANUS
Kinke [Aukes] FENNEMA

( III-2-7 )
 

Zij trouwde (1) op 18-5-1861 te Ferwerderadeel met:

 
  Sipke [Joekes] van der VELDE
geb. 28-1-1822 te Ferwerderadeel (Ferwerd)
ovl. 21-3-1866 te Ferwerderadeel, 44 jaar oud
zoon van: Joeke [Martens] van der VELDE
Ytje [Baukes] de JONG

 

Uit deze relatie

 
  1. Joeke van der VELDE geb. 29-12-1861 te Ferwerderadeel / ovl. 11-10-1933 te Ferwerderadeel ( V-9-45 )
  2. Jacob van der VELDE geb. 22-7-1863 te Ferwerderadeel (Wester Nijkerk) / ovl. 6-1-1955 te Marrum ( V-9-46 )
 

Zij trouwde (2) op 27-3-1875 te Ferwerderadeel met:

 
  Jan [Annes] SYTSMA
geb. 1-4-1826 te Ferwerderadeel (Ferwerd)
ovl. 26-1-1908 te Ferwerderadeel, 81 jaar oud
zoon van: Anne [Dirks] SYTSMA
Welmoed [Jans] WIERDA


 

 

IV-4-18 Auke [Heeres] FENNEMA
geb. 22-4-1819 te Westdongeradeel (GA-A74)
ovl. 10-10-1893 te Westdongeradeel (OA-A92), 74 jaar oud
zoon van: Heere [Aukes] FENNEMA
Aukje (Akke) [Jans] HAVINGA
( III-2-9 )
 

Hij trouwde op 21-12-1850 te Westdongeradeel met:

 
  Tjetske [Sipkes] van SINDEREN
geb. 21-2-1821 te Westdongeradeel
ovl. 6-11-1893 te Westdongeradeel, 72 jaar oud
dochter van: Sipke [Hendriks] van SINDEREN
Maaike [Jans] MEULENAAR


 

 

IV-4-19 Jan [Herres] FENNEMA
geb. 28-9-1821 te Westdongeradeel (GA-A141)
ovl. 24-1-1880
zoon van: Heere [Aukes] FENNEMA
Aukje (Akke) [Jans] HAVINGA
( III-2-9 )
 

Hij trouwde op 15-5-1852 te Westdongeradeel (HA-28) met:

 
  Geertje [Reitses] van der MEY
geb. 8-3-1827 te Westdongeradeel (GA-B24)
ovl. 21-6-1860 te Ferwerderadeel (OA-B37), 33 jaar oud
dochter van: Reitze [Neeres] van der MEI
Antje [Harmens] RIJPSTRA
fam. 55: ( II-1-2 )
fam. 56: ( II-1-1 )
 

Persoonlijke informatie
Volgens OA overleden op 31 jarige leeftijd (komt niet overeen met de gevonden geboortedatum)
Aangiftedatum overlijden: 21-06-1860

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Heere [Jans] FENNEMA geb. 14-2-1853 te Westdongeradeel (GA-blad nr. 12) ( V-10-47 )
  2. Antje FENNEMA geb. 25-7-1854 te Westdongeradeel (GA-blad nr. 53) / ovl. 15-1-1876 te Westdongeradeel ( V-10-48 )
  3. Reitse [Jans] FENNEMA geb. 21-5-1856 te Ferwerderadeel (GA-B52) / ovl. 18-1-1858 te Ferwerderadeel (OA-B4) ( V-10-49 )
  4. Aukje FENNEMA geb. 20-3-1858 te Ferwerderadeel (Blija) (GA-B34) / ovl. 6-2-1921 te Winsum (OA-2) ( V-10-50 )
  5. Klaaske [Jans] FENNEMA geb. 19-7-1859 te Ferwerderadeel (GA-135) / ovl. 15-2-1860 te Ferwerderadeel (OA-B11) ( V-10-51 )

 

 

IV-4-20 Maaike [Heeres] FENNEMA
geb. 29-7-1824 te Westdongeradeel (Hantum) (GA-B42)
dochter van: Heere [Aukes] FENNEMA
Aukje (Akke) [Jans] HAVINGA
( III-2-9 )
 

Zij trouwde op 21-5-1853 te Ferwerderadeel (HA-30) met:

 
  Taeke [Pieters] POSTMA
geb. 27-7-1828 te Ferwerderadeel (Blija)
ovl. 3-8-1866 te Westdongeradeel, 38 jaar oud
zoon van: Pieter [Pieters] POSTMA
Dieuwke [Taekes] HENSTRA

 

Bij het huwelijk
Bruid 28 jaar, bruidegom 24 jaar

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Pieter POSTMA geb. 20-2-1854 te Ferwerderadeel (Blija) ( V-11-52 )
  2. Aukje POSTMA geb. 4-12-1856 te Westdongeradeel ( V-11-53 )
  3. Dieuke POSTMA geb. 22-2-1864 te Westdongeradeel ( V-11-54 )

 

 

IV-4-21 Eeltje [Heeres] FENNEMA
geb. 18-10-1827 te Waaxens (Westdongeradeel) (GA-B52)
ovl. 16-9-1903 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.), 75 jaar oud
zoon van: Heere [Aukes] FENNEMA
Aukje (Akke) [Jans] HAVINGA
( III-2-9 )
 

Hij trouwde (1) op 15-5-1858 te Ferwerderadeel (HA-14) met:

 
  Rensje [Pieters] POST
geb. 13-6-1833 te Westdongeradeel (Waaxens)
ovl. 15-2-1891 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.), 57 jaar oud
dochter van: Pieter [Pieters] POST
Trijntje [Everts] WENTSELAAR

 

Bij het huwelijk
Bruid 24 jaar, Bruidegom 30 jaar

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Klaas FENNEMA geb. 25-7-1859 te Het Bildt / ovl. 1-8-1859 te Het Bildt ( V-12-55 )
  2. Trijntje FENNEMA geb. 22-3-1861 te Het Bildt ( V-12-56 )
  3. Klaas FENNEMA geb. 16-12-1862 te Het Bildt ( V-12-57 )
  4. Pieter FENNEMA geb. 3-10-1864 te Het Bildt ( V-12-58 )
  5. Aukje FENNEMA geb. 5-6-1866 te Het Bildt ( V-12-59 )
  6. Jantje FENNEMA geb. 7-3-1868 te Het Bildt ( V-12-60 )
  7. NN FENNEMA geb. 26-3-1870 te Het Bildt / ovl. 26-3-1870 te Het Bildt ( V-12-61 )
  8. Evert [Eeltjes] FENNEMA geb. 4-3-1871 te Vrouwenparochie (Het Bildt) / ovl. 28-7-1959 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( V-12-62 )
  9. Auke FENNEMA geb. 29-7-1873 te Het Bildt ( V-12-63 )
  10. Maaike (Maggie) FENNEMA geb. 25-6-1875 te Vrouwenparochie (Het Bildt) / ovl. 25-6-1905 te Cook County (Illinois, U.S.A.) ( V-12-64 )
  11. Pietje FENNEMA geb. 28-4-1877 te Het Bildt ( V-12-65 )
 

Hij trouwde (2) op 8-3-1895 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) met:

 
  Johanna [Sjoerds] HAITSMA
geb. 15-5-1842 te Britsum (Leeuwarderadeel)
ovl. 1-1-1910 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.), 67 jaar oud

 

 

IV-4-22 Klaas [Heeres] FENNEMA
geb. 17-6-1831 te Westdongeradeel (Holwerd) (GA-B47)
ovl. 9-10-1858 te Westdongeradeel, 27 jaar oud
zoon van: Heere [Aukes] FENNEMA
Aukje (Akke) [Jans] HAVINGA
( III-2-9 )

 

 

IV-5-23 Wybren BOUWMA
geb. 12-9-1825 te Franekeradeel
ovl. 3-7-1903 te Franekeradeel, 77 jaar oud
zoon van: Gerrit [Wybrens] BOUWMA
Yes [Boukes] FENNEMA

( III-3-11 )
 

Hij trouwde op 9-5-1851 te Franekeradeel met:

 
  Trijntje [Rinzes] RINGIA
geb. 31-8-1825 te Witzum
ovl. 20-2-1908 te Franekeradeel, 82 jaar oud
dochter van: Rinze [Thomas] RINGIA
Antje [Minks] DOYEMA

 

Uit deze relatie

 
  1. Antje BOUWMA geb. 2-3-1852 te Franekeradeel / ovl. 25-4-1852 te Franekeradeel ( V-13-66 )
  2. Gerrit BOUWMA geb. 21-2-1853 te Franekeradeel / ovl. 9-12-1931 te Franekeradeel ( V-13-67 )
  3. Rinze BOUWMA geb. 2-5-1855 te Franekeradeel / ovl. 6-6-1855 te Franekeradeel ( V-13-68 )
  4. Yes [Wybrens] BOUWMA geb. 6-3-1857 te Herbaljum / ovl. 15-2-1884 te Franekeradeel ( V-13-69 )
  5. Rinze BOUWMA geb. 6-12-1860 te Herbaljum / ovl. 5-1-1941 te Leeuwarden ( V-13-70 )
  6. Antje BOUWMA geb. 26-10-1863 te Franekeradeel / ovl. 19-3-1864 te Franekeradeel ( V-13-71 )
  7. Antje BOUWMA geb. 15-5-1867 te Franekeradeel / ovl. 15-9-1939 te Harlingen ( V-13-72 )

 

 

IV-5-24 Bauke BOUWMA
geb. 29-1-1827 te Franekeradeel
ovl. 6-3-1892 te Franekeradeel, 65 jaar oud
zoon van: Gerrit [Wybrens] BOUWMA
Yes [Boukes] FENNEMA

( III-3-11 )

 

 

IV-5-25 Zytske BOUWMA
geb. 17-9-1828 te Franekeradeel
ovl. 22-1-1893 te Smallingerland, 64 jaar oud
dochter van: Gerrit [Wybrens] BOUWMA
Yes [Boukes] FENNEMA

( III-3-11 )

 

 

IV-5-26 Eeltje BOUWMA
geb. 29-9-1830 te Harlingen
ovl. 26-4-1831 te Harlingen, 6 maand oud
dochter van: Gerrit [Wybrens] BOUWMA
Yes [Boukes] FENNEMA

( III-3-11 )
 

Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Knierke.

 

 

 

IV-5-27 Knierke BOUWMA
geb. 29-9-1830 te Harlingen
ovl. 12-3-1834 te Barradeel, 3 jaar oud
dochter van: Gerrit [Wybrens] BOUWMA
Yes [Boukes] FENNEMA

( III-3-11 )
 

Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Eeltje.

 

 

 

IV-5-28 Knierke BOUWMA
geb. 26-3-1837 te Barradeel (Almerium)
ovl. 13-10-1896 te Franekeradeel, 59 jaar oud
dochter van: Gerrit [Wybrens] BOUWMA
Yes [Boukes] FENNEMA

( III-3-11 )
 

Zij trouwde op 11-4-1860 te Franekeradeel met:

 
  Floris VISSER
geb. 15-2-1836 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 10-6-1916 te Franekeradeel, 80 jaar oud
zoon van: Watze [Florus] VISSER
Antje [Klazes] KLAVER

 

Uit deze relatie

 
  1. Watze VISSER geb. 15-1-1861 te Franekeradeel / ovl. 17-5-1937 te Harlingen ( V-14-73 )
  2. Gerrit VISSER geb. 4-4-1862 te Franekeradeel ( V-14-74 )
  3. Antje VISSER geb. 12-5-1863 te Franekeradeel / ovl. 10-3-1953 te Harlingen ( V-14-75 )
  4. Sytske VISSER geb. 22-6-1864 te Franekeradeel / ovl. 15-1-1947 te Leeuwarden ( V-14-76 )
  5. Ysia VISSER geb. 25-1-1866 te Franekeradeel / ovl. 9-3-1913 te Franekeradeel ( V-14-77 )
  6. Gerrit VISSER geb. 14-2-1868 te Franekeradeel ( V-14-78 )
  7. Japke VISSER geb. 10-4-1870 te Franekeradeel ( V-14-79 )
  8. Klaas VISSER geb. 17-9-1872 te Franekeradeel ( V-14-80 )
  9. Pietje VISSER geb. 26-11-1873 te Franekeradeel / ovl. 17-6-1948 te Franekeradeel ( V-14-81 )
  10. Trijntje VISSER geb. 27-4-1878 te Franekeradeel ( V-14-82 )

 

  Generatie V

 

V-2-2 Hendrik IJLSTRA
geb. 2-2-1834 te Wonseradeel
ovl. 8-2-1834 te Wonseradeel, 6 dagen oud
zoon van: Gosse [Hendriks] IJLSTRA
Maaike [Jans] ANEMA
( IV-1-2 )

 

 

V-3-3 Baukje HIEMSTRA
geb. 9-9-1834 te Barradeel (Klooster-Lidlum)
dochter van: Pieter [Arjens] HIEMSTRA
Jetske [Hendriks] IJLSTRA

( IV-1-3 )
 

Zij trouwde (1) op 14-5-1859 te Barradeel met:

 
  Evert BOORSMA
geb. 22-1-1835 te Tzummarum
ovl. 9-1-1872 te Barradeel, 36 jaar oud
zoon van: Klaas [Willems] BOORSMA
Riemke [Jans] SYDERYUS

 

Uit deze relatie

 
  1. Pieter BOORSMA geb. 6-3-1860 te Barradeel / ovl. 6-10-1928 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-2-16 )
  2. Klaas (Karl) BOORSMA geb. 13-3-1861 te Barradeel / ovl. 28-4-1928 ( VI-2-17 )
  3. Willem BOORSMA geb. 17-12-1862 te Barradeel / ovl. 22-3-1912 te Caldwell Township, Missaukee County (Michigan, U.S.A.) ( VI-2-18 )
  4. Hendrik BOORSMA geb. 14-11-1864 te Barradeel ( VI-2-19 )
  5. Jitske BOORSMA geb. 12-6-1867 te Barradeel / ovl. 25-6-1868 te Barradeel ( VI-2-20 )
  6. Jitske BOORSMA geb. 30-6-1868 te Barradeel / ovl. 9-7-1868 te Barradeel ( VI-2-21 )
  7. Jan BOORSMA geb. 20-12-1869 te Barradeel / ovl. 4-12-1904 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-2-22 )
 

Zij trouwde (2) op 11-11-1875 te Barradeel met:

 
  Geert de ZEE
geb. 21-9-1837 te Tzummarum
zoon van: Dirk [Cornelis] de ZEE
Aantje [Jans] HERREMA


 

 

V-3-4 Arjen HIEMSTRA
geb. 27-2-1836 te Barradeel
ovl. 24-7-1915 te Wonseradeel, 79 jaar oud
zoon van: Pieter [Arjens] HIEMSTRA
Jetske [Hendriks] IJLSTRA

( IV-1-3 )
 

Hij trouwde op 21-6-1860 te Barradeel met:

 
  Antje [Sjoerds] LETTINGA
geb. 9-10-1839 te Oosterbierum
ovl. 5-3-1914 te Wonseradeel, 74 jaar oud
dochter van: Sjoerd [Roelofs] LETTINGA
Antje [Gerbens] OURENSMA

 

Uit deze relatie

 
  1. Pieter HIEMSTRA geb. 15-3-1861 te Barradeel / ovl. 18-5-1867 te Barradeel (OA-76) ( VI-3-23 )
  2. Antje HIEMSTRA geb. 5-1-1864 te Barradeel / ovl. 5-3-1925 ( VI-3-24 )
  3. Sjoerd HIEMSTRA geb. 7-12-1864 te Barradeel / ovl. 13-4-1865 te Barradeel ( VI-3-25 )
  4. Sjoerd HIEMSTRA geb. 4-12-1866 te Barradeel / ovl. 21-8-1957 te Achtkarspelen ( VI-3-26 )
  5. Pieter HIEMSTRA geb. 10-12-1868 te Barradeel (Tzummarum) / ovl. 14-10-1943 te Wonseradeel (OA-109) ( VI-3-28 )
  6. Jitske HIEMSTRA geb. 10-12-1868 te Barradeel / ovl. 17-2-1907 ( VI-3-27 )
  7. Aafke HIEMSTRA geb. 2-11-1870 te Barradeel / ovl. 5-3-1946 te Wonseradeel ( VI-3-29 )
  8. Baukje HIEMSTRA geb. 9-6-1872 te Barradeel (Klooster-Lidlum) / ovl. 3-12-1918 te Baarderadeel (Makkum) ( VI-3-30 )
  9. Roelof HIEMSTRA geb. 18-10-1873 te Barradeel / ovl. 12-6-1874 te Barradeel ( VI-3-31 )
  10. Roelof HIEMSTRA geb. 26-11-1876 te Barradeel (Klooster-Lidlum) / ovl. 24-2-1949 te Wonseradeel ( VI-3-32 )
  11. Sjoukje HIEMSTRA geb. 3-7-1882 te Barradeel (Klooster-Lidlum) ( VI-3-33 )

 

 

V-3-5 Geertje HIEMSTRA
geb. 10-2-1840 te Barradeel (Klooster-Lidlum)
dochter van: Pieter [Arjens] HIEMSTRA
Jetske [Hendriks] IJLSTRA

( IV-1-3 )
 

Zij trouwde op 24-5-1862 te Barradeel met:

 
  Gerben BLANKSMA
geb. 6-2-1838 te Tzummarum
ovl. 25-5-1903 te Het Bildt, 65 jaar oud
zoon van: Pier [Hayes] BLANKSMA
Arentje [Pieters] FABER

 

Uit deze relatie

 
  1. Jitske BLANKSMA geb. 4-2-1864 te Barradeel / ovl. 26-4-1947 te Leeuwarden ( VI-4-34 )
  2. Pier BLANKSMA geb. 30-7-1865 te Barradeel ( VI-4-35 )
  3. Arjentje BLANKSMA geb. 6-12-1866 te Barradeel / ovl. 16-1-1870 te Barradeel ( VI-4-36 )
  4. Pieter BLANKSMA geb. 15-11-1868 te Barradeel / ovl. 16-1-1963 te Goes ( VI-4-37 )
  5. Arjentje BLANKSMA geb. 12-9-1870 te Barradeel / ovl. 5-5-1957 te Leeuwarden ( VI-4-38 )
  6. Hendrik BLANKSMA geb. 10-5-1874 te Barradeel ( VI-4-39 )

 

 

V-3-6 Sjoukje HIEMSTRA
geb. 9-6-1841 te Barradeel (Klooster-Lidlum)
ovl. 19-6-1914 te Barradeel, 73 jaar oud
dochter van: Pieter [Arjens] HIEMSTRA
Jetske [Hendriks] IJLSTRA

( IV-1-3 )
 

Zij trouwde op 27-5-1865 te Barradeel met:

 
  Gerrit WIJNGAARDEN
geb. 23-1-1840 te Sexbierum
ovl. 25-11-1919 te Barradeel, 79 jaar oud
zoon van: Johannes [Gerrits] WIJNGAARDEN
Aafke [Jacobs] HAIMA

 

Uit deze relatie

 
  1. Jitske WIJNGAARDEN geb. 17-4-1866 te Barradeel / ovl. 6-11-1935 te Barradeel ( VI-5-40 )
  2. Aafke WIJNGAARDEN geb. 29-3-1867 te Barradeel / ovl. 14-11-1929 te Barradeel ( VI-5-41 )
  3. Johannes WIJNGAARDEN geb. 30-4-1870 te Barradeel / ovl. 19-12-1874 te Barradeel ( VI-5-42 )
  4. Pieter WIJNGAARDEN geb. 14-3-1874 te Barradeel / ovl. 17-9-1941 te Barradeel ( VI-5-43 )
  5. Johannes WIJNGAARDEN geb. 15-4-1876 te Barradeel / ovl. 17-9-1941 te Barradeel ( VI-5-44 )
  6. Arjen WIJNGAARDEN geb. 18-7-1878 te Barradeel / ovl. 15-3-1891 te Barradeel ( VI-5-45 )
  7. Emkje WIJNGAARDEN geb. 20-2-1881 te Barradeel / ovl. 27-10-1958 te Leeuwarden ( VI-5-46 )

 

 

V-3-7 Hendrik HIEMSTRA
geb. 5-10-1842 te Barradeel
ovl. 9-6-1853 te Barradeel, 10 jaar oud
zoon van: Pieter [Arjens] HIEMSTRA
Jetske [Hendriks] IJLSTRA

( IV-1-3 )

 

 

V-3-8 Hittje HIEMSTRA
geb. 9-12-1843 te Barradeel
ovl. 27-3-1931 te Franeker, 87 jaar oud
dochter van: Pieter [Arjens] HIEMSTRA
Jetske [Hendriks] IJLSTRA

( IV-1-3 )
 

Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Ytske.

 

 

 

V-3-9 Ytske HIEMSTRA
geb. 9-12-1843 te Barradeel
dochter van: Pieter [Arjens] HIEMSTRA
Jetske [Hendriks] IJLSTRA

( IV-1-3 )
 

Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Hittje.

 

 

 

V-4-10 Anne IJLSTRA
geb. 11-6-1844 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 25-4-1919 te Franekeradeel, 74 jaar oud
zoon van: Sikke [Hendriks] IJLSTRA
Janke [Annes] OKKINGA
( IV-1-4 )
 

Hij trouwde (1) op 29-8-1872 te Franekeradeel met:

 
  Yfke ALMA
geb. 29-3-1848 te Schalsum
ovl. 6-9-1891 te Franekeradeel, 43 jaar oud
dochter van: Jan [Samuels] ALMA
Tietje [Mattheus] HESLINGA

 

Uit deze relatie

 
  1. Sikke IJLSTRA geb. 30-4-1873 te Franekeradeel / ovl. 7-12-1873 te Franekeradeel ( VI-6-47 )
 

Hij trouwde (2) op 6-7-1893 te Franekeradeel met:

 
  Hiske BONSMA
geb. 20-6-1870 te Hitzum
dochter van: Auke [Ruurds] BONSMA
Klaaske [Johannes] ZWART


 

 

V-4-11 Baukje IJLSTRA
geb. 9-8-1847 te Franekeradeel
ovl. 19-3-1863 te Franekeradeel, 15 jaar oud
dochter van: Sikke [Hendriks] IJLSTRA
Janke [Annes] OKKINGA
( IV-1-4 )
 

Persoonlijke informatie
Geen huwelijk gevonden.

 

 

 

V-4-12 Pietje IJLSTRA
geb. 25-4-1850 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 30-4-1917 te Wonseradeel, 67 jaar oud
dochter van: Sikke [Hendriks] IJLSTRA
Janke [Annes] OKKINGA
( IV-1-4 )
 

Zij trouwde op 14-5-1879 te Franekeradeel met:

 
  Gerrit PALMA
geb. 7-8-1850 te Hitzum
ovl. 26-1-1940 te Wonseradeel, 89 jaar oud
zoon van: Anne [Sapes] PALMA
Hiske [Gerrits] SALVERDA

 

Uit deze relatie

 
  1. Sikke PALMA geb. 11-4-1880 te Franekeradeel ( VI-7-48 )
  2. Hiske PALMA geb. 6-9-1881 te Wonseradeel ( VI-7-49 )
  3. Janke PALMA geb. 14-12-1882 te Wonseradeel ( VI-7-50 )
  4. Izaakje PALMA geb. 27-5-1893 te Wonseradeel ( VI-7-51 )

 

 

V-4-13 Sjoukje IJLSTRA
geb. 7-10-1853 te Barradeel
ovl. 8-1-1929 te Menaldumadeel, 75 jaar oud
dochter van: Sikke [Hendriks] IJLSTRA
Janke [Annes] OKKINGA
( IV-1-4 )
 

Zij trouwde op 11-6-1880 met:

 
  Johannes HESLINGA
geb. 16-4-1854 te Wijnaldum
zoon van: Hessel [Gerlofs] HESLINGA
Hylkje [Sijes] HESLINGA

 

Uit deze relatie

 
  1. Hessel HESLINGA geb. 2-1-1882 te Franekeradeel / ovl. 8-8-1940 te Blija ( VI-8-52 )
  2. Janke HESLINGA geb. 13-1-1883 te Dongjum / ovl. 18-9-1955 te Menaldumadeel ( VI-8-53 )
  3. Sikke HESLINGA geb. 26-6-1887 te Franekeradeel / ovl. 13-8-1927 te Franekeradeel ( VI-8-54 )

 

 

V-5-14 Antje FENNEMA
geb. 25-3-1845 te Ferwerderadeel
ovl. 30-11-1911 te Ferwerderadeel, 66 jaar oud
dochter van: Auke [Eeltjes] FENNEMA
Ymkje [Andries] BOERSMA
( IV-2-8 )
 

Zij trouwde op 21-5-1870 te Ferwerderadeel met:

 
  Kornelis ZOODSMA
geb. 9-6-1841 te Marrum
zoon van: Sytse [Pieters] ZOODSMA
Dirkje [Kornelis] FOKKEMA

 

Uit deze relatie

 
  1. Sytse ZOODSMA geb. 15-12-1872 te Ferwerderadeel / ovl. 31-3-1952 te Westernijkerk ( VI-9-55 )
  2. Auke ZOODSMA geb. 3-1-1889 te Ferwerderadeel ( VI-9-56 )

 

 

V-5-15 Eeltje FENNEMA
geb. 14-6-1849 te Ferwerderadeel
ovl. 13-12-1934 te Leeuwarden, 85 jaar oud
zoon van: Auke [Eeltjes] FENNEMA
Ymkje [Andries] BOERSMA
( IV-2-8 )
 

Hij trouwde op 18-5-1878 te Ferwerderadeel met:

 
  Berber [Fransen] STERK
geb. 24-11-1856 te Jilsum
ovl. 24-8-1918 te Ferwerderadeel, 61 jaar oud
dochter van: Frans [Douwes] STERK
Hendrikje [Tjerks] VIERSEN

 

Uit deze relatie

 
  1. Hendrikje FENNEMA geb. 15-5-1879 te Ferwerderadeel / ovl. 5-7-1881 te Ferwerderadeel ( VI-10-57 )
  2. Ymkje FENNEMA geb. 16-1-1881 te Ferwerderadeel ( VI-10-58 )
  3. Hendrikje FENNEMA geb. 7-8-1882 te Ferwerderadeel ( VI-10-59 )
  4. Ytje FENNEMA geb. 17-3-1884 te Ferwerderadeel ( VI-10-60 )
  5. Antje FENNEMA geb. 28-5-1886 te Ferwerderadeel ( VI-10-61 )
  6. Tjerkje FENNEMA geb. 29-4-1888 te Ferwerderadeel / ovl. 3-4-1894 te Ferwerderadeel ( VI-10-62 )
  7. Dirkje FENNEMA geb. 8-4-1891 te Ferwerderadeel / ovl. 7-9-1898 te Ferwerderadeel ( VI-10-63 )
  8. Auke FENNEMA geb. 22-7-1895 te Ferwerderadeel ( VI-10-64 )

 

 

V-5-16 Dirkje FENNEMA
geb. 10-7-1852 te Ferwerderadeel
ovl. 14-4-1853 te Ferwerderadeel, 9 maand oud
dochter van: Auke [Eeltjes] FENNEMA
Ymkje [Andries] BOERSMA
( IV-2-8 )

 

 

V-5-17 Andries FENNEMA
geb. 6-5-1854 te Ferwerderadeel
ovl. 12-1-1923 te Ferwerderadeel, 68 jaar oud
zoon van: Auke [Eeltjes] FENNEMA
Ymkje [Andries] BOERSMA
( IV-2-8 )
 

Hij trouwde op 21-5-1881 te Ferwerderadeel met:

 
  Beitske van DIJK
geb. 10-3-1956 te Westernijkerk
ovl. 19-4-1887 te Ferwerderadeel, -25162 dagen oud
dochter van: Ytsen [Pieters] van DIJK
Geertje [Eeljes] BUIS

 

Uit deze relatie

 
  1. Geertje FENNEMA geb. 8-1-1882 te Ferwerderadeel / ovl. 25-1-1882 te Ferwerderadeel ( VI-11-65 )
  2. Geertje FENNEMA geb. 17-12-1882 te Ferwerderadeel / ovl. 23-6-1883 te Ferwerderadeel ( VI-11-66 )
  3. Geertje FENNEMA geb. 14-12-1884 te Ferwerderadeel ( VI-11-67 )
  4. Auke FENNEMA geb. 13-5-1886 te Ferwerderadeel ( VI-11-68 )
  5. NN FENNEMA geb. 19-4-1887 te Ferwerderadeel / ovl. 19-4-1887 te Ferwerderadeel ( VI-11-69 )

 

 

V-6-18 Sjouke RODENHUIS
geb. 5-3-1842 te Sint Annaparochie
ovl. 25-10-1860 te Sint Annaparochie, 18 jaar oud
zoon van: Syds [Sjoukes] RODENHUIS
Willemke GREIDANUS

( IV-3-12 )

 

 

V-6-19 Kenke RODENHUIS
geb. 13-9-1843 te Sint Annaparochie
ovl. 21-5-1891 te Sint Annaparochie, 47 jaar oud
dochter van: Syds [Sjoukes] RODENHUIS
Willemke GREIDANUS

( IV-3-12 )
 

Zij trouwde op 15-5-1873 te Het Bildt met:

 
  Tjepke DIJKSTRA
geb. 16-5-1873 te Vrouwenparochie
ovl. 29-8-1927 te Franeker, 54 jaar oud
zoon van: Minne [Gerbens] DIJKSTRA
Trijntje [Tjepkes] BOUMA

 

Uit deze relatie

 
  1. Willemtje DIJKSTRA geb. 8-3-1874 te Het Bildt / ovl. 5-1-1959 te Tzummarum ( VI-12-70 )
  2. Trijntje DIJKSTRA geb. 14-10-1875 te Het Bildt / ovl. 11-6-1877 te Het Bildt ( VI-12-71 )
  3. Ymkje DIJKSTRA geb. 20-11-1876 te Het Bildt / ovl. 11-6-1877 te Het Bildt ( VI-12-72 )
  4. Minne DIJKSTRA geb. 24-1-1878 te Het Bildt ( VI-12-73 )
  5. Syds DIJKSTRA geb. 12-9-1879 te Het Bildt / ovl. 29-8-1880 te Het Bildt ( VI-12-74 )
  6. Sietske DIJKSTRA geb. 20-12-1880 te Het Bildt / ovl. 9-5-1889 te Het Bildt ( VI-12-75 )
  7. Gerben DIJKSTRA geb. 21-2-1882 te Het Bildt / ovl. 24-1-1889 te Het Bildt ( VI-12-76 )
  8. Rienkje DIJKSTRA geb. 25-8-1883 te Het Bildt / ovl. 10-9-1883 te Het Bildt ( VI-12-77 )
  9. NN DIJKSTRA geb. 10-5-1884 te Het Bildt / ovl. 10-5-1884 te Het Bildt ( VI-12-78 )
  10. Ymkje DIJKSTRA geb. 28-4-1886 te Het Bildt / ovl. 12-1-1887 te Het Bildt ( VI-12-79 )

 

 

V-6-20 Jacob RODENHUIS
geb. 13-9-1843 te Sint Annaparochie
ovl. 16-5-1844 te Sint Annaparochie, 8 maand oud
zoon van: Syds [Sjoukes] RODENHUIS
Willemke GREIDANUS

( IV-3-12 )

 

 

V-6-21 Jacob RODENHUIS
geb. 6-4-1845 te Sint Annaparochie
ovl. 30-4-1845 te Sint Annaparochie, 24 dagen oud
zoon van: Syds [Sjoukes] RODENHUIS
Willemke GREIDANUS

( IV-3-12 )

 

 

V-6-22 Jacob RODENHUIS
geb. 28-8-1846 te Sint Annaparochie
ovl. 1-11-1925 te Leeuwarden, 79 jaar oud
zoon van: Syds [Sjoukes] RODENHUIS
Willemke GREIDANUS

( IV-3-12 )
 

Hij trouwde op 27-5-1869 te Het Bildt met:

 
  Renske DIJKSTRA
geb. 4-2-1849 te Sint Jacobiparochie
ovl. 12-2-1898 te Het Bildt, 49 jaar oud
dochter van: Michiel [Alberts] DIJKSTRA
Trijntje [Reinders] de JONG

 

Uit deze relatie

 
  1. Trijntje RODENHUIS geb. 25-8-1871 te Het Bildt / ovl. 4-11-1898 te Het Bildt ( VI-13-80 )
  2. Willemtje RODENHUIS geb. 8-3-1874 te Het Bildt / ovl. 25-12-1958 te Het Bildt ( VI-13-81 )

 

 

V-6-23 Wybe RODENHUIS
geb. 11-11-1847 te Sint Annaparochie
ovl. 18-3-1848 te Sint Annaparochie, 4 maand oud
zoon van: Syds [Sjoukes] RODENHUIS
Willemke GREIDANUS

( IV-3-12 )

 

 

V-6-24 Wybe RODENHUIS
geb. 29-1-1849 te Sint Annaparochie
ovl. 7-3-1938 te Het Bildt, 89 jaar oud
zoon van: Syds [Sjoukes] RODENHUIS
Willemke GREIDANUS

( IV-3-12 )
 

Hij trouwde op 20-5-1874 te Het Bildt met:

 
  Dieuwke POST
geb. 14-4-1849 te Sint Annaparochie
ovl. 18-1-1926 te Het Bildt, 76 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] POST
Meintje [Lieuwes] KAS

 

Uit deze relatie

 
  1. Meintje RODENHUIS geb. 31-1-1876 te Het Bildt / ovl. 14-5-1940 te Vrouwenparochie ( VI-14-82 )
  2. Syds RODENHUIS geb. 4-4-1877 te Vrouwenparochie / ovl. 21-11-1949 te Het Bildt ( VI-14-83 )
  3. Jan RODENHUIS geb. 21-12-1878 te Het Bildt / ovl. 28-1-1975 te Sint Annaparochie ( VI-14-84 )

 

 

V-6-25 Rienik RODENHUIS
geb. 17-8-1850 te Sint Annaparochie
zoon van: Syds [Sjoukes] RODENHUIS
Willemke GREIDANUS

( IV-3-12 )
 

Hij trouwde op 29-8-1872 te Het Bildt met:

 
  Antje de VRIES
geb. 8-1-1853 te Sint Jacobiparochie
dochter van: Anne [Louws] de VRIES
Sjoerdje [Gosses] de JONG

 

Uit deze relatie

 
  1. Sjoerdje RODENHUIS geb. 18-12-1872 te Het Bildt ( VI-15-85 )
  2. Willem RODENHUIS geb. 6-2-1875 te Het Bildt ( VI-15-86 )
  3. Anne RODENHUIS geb. 26-1-1877 te Het Bildt ( VI-15-87 )

 

 

V-6-26 Auke RODENHUIS
geb. 9-12-1852 te Sint Annaparochie
ovl. 23-3-1853 te Sint Annaparochie, 3 maand oud
zoon van: Syds [Sjoukes] RODENHUIS
Willemke GREIDANUS

( IV-3-12 )

 

 

V-6-27 Ymkje RODENHUIS
geb. 9-8-1856 te Sint Annaparochie
ovl. 10-12-1948 te Het Bildt, 92 jaar oud
dochter van: Syds [Sjoukes] RODENHUIS
Willemke GREIDANUS

( IV-3-12 )
 

Zij trouwde op 6-5-1880 te Het Bildt met:

 
  Johannes WYBENGA
geb. 30-1-1954 te Finkum
zoon van: Hilbrand [Jans] WYBENGA
Gelske [Johannes] DYKSTRA

 

Uit deze relatie

 
  1. NN WYBENGA geb. 10-5-1881 te Het Bildt / ovl. 10-5-1881 te Het Bildt ( VI-16-88 )
  2. NN WYBENGA geb. 6-5-1882 te Het Bildt / ovl. 6-5-1882 te Het Bildt ( VI-16-89 )
  3. Gelske WYBENGA geb. 16-2-1884 te Het Bildt ( VI-16-90 )
  4. Willemtje WYBENGA geb. 29-9-1885 te Het Bildt ( VI-16-91 )

 

 

V-7-28 Antje BEIMERS
geb. 17-12-1840 te Het Bildt
ovl. 4-3-1841 te Het Bildt, 11 weken oud
dochter van: Folkert [Gerrits] BEIMERS
Jezya [Jacobs] GREIDANUS

( IV-3-14 )

 

 

V-7-29 Gerrit BEIMERS
geb. 14-12-1841 te Het Bildt
ovl. 23-5-1887 te Het Bildt, 45 jaar oud
zoon van: Folkert [Gerrits] BEIMERS
Jezya [Jacobs] GREIDANUS

( IV-3-14 )
 

Hij trouwde op 19-1-1865 te Het Bildt met:

 
  Tettje ELZINGA
geb. 18-1-1840 te Vrouwenparochie
ovl. 22-10-1916 te Het Bildt, 76 jaar oud
dochter van: Pieter [Piers] ELZINGA
Tietje [Gerbens] WASSENAAR

 

Uit deze relatie

 
  1. Jezya BEIMERS geb. 9-7-1866 te Het Bildt / ovl. 2-10-1906 te Het Bildt ( VI-17-92 )
  2. Tietje BEIMERS geb. 20-10-1868 te Sint Annaparochie / ovl. 22-6-1953 te Barradeel ( VI-17-93 )
  3. Folkert BEIMERS geb. 2-10-1870 te Het Bildt / ovl. 13-11-1955 te Het Bildt ( VI-17-94 )
  4. Pieter BEIMERS geb. 15-1-1874 te Het Bildt / ovl. 2-4-1874 te Het Bildt ( VI-17-95 )
  5. Pietje BEIMERS geb. 17-5-1875 te Het Bildt / ovl. 6-9-1951 te Arum ( VI-17-96 )
  6. Pier BEIMERS geb. 10-2-1879 te Het Bildt / ovl. 8-4-1880 te Het Bildt ( VI-17-97 )
  7. Antje BEIMERS geb. 23-8-1881 te Het Bildt / ovl. 8-9-1932 te Het Bildt ( VI-17-98 )
  8. Pier BEIMERS geb. 27-5-1886 te Het Bildt / ovl. 16-2-1948 te Het Bildt ( VI-17-99 )

 

 

V-7-30 Jacob BEIMERS
geb. 16-11-1844 te Het Bildt
ovl. voor 1847
zoon van: Folkert [Gerrits] BEIMERS
Jezya [Jacobs] GREIDANUS

( IV-3-14 )

 

 

V-7-31 Jacob BEIMERS
geb. 11-6-1847 te Het Bildt
ovl. 1-12-1920 te Het Bildt, 73 jaar oud
zoon van: Folkert [Gerrits] BEIMERS
Jezya [Jacobs] GREIDANUS

( IV-3-14 )
 

Hij trouwde op 1-12-1870 met:

 
  Jeltje BUURSTRA
geb. 18-1-1848 te Sint Annaparochie
ovl. 4-12-1905 te Het Bildt, 57 jaar oud
dochter van: Cornelis [Sybzes] CRAP
Sytske [Dirks] BUURSTRA

 

Uit deze relatie

 
  1. Folkert BEIMERS geb. 25-8-1871 te Sint Annaparochie ( VI-18-101 )
  2. Jakob BEIMERS geb. 25-8-1871 te Sint Annaparochie / ovl. 27-1-1941 te Leeuwarden ( VI-18-100 )
  3. Sytske BEIMERS geb. 24-12-1873 te Het Bildt / ovl. 3-7-1874 te Het Bildt ( VI-18-102 )
  4. Syds BEIMERS geb. 8-9-1877 te Sint Annaparochie / ovl. 4-8-1940 te Leeuwarden ( VI-18-103 )
  5. Sytske BEIMERS geb. 26-12-1879 te Het Bildt ( VI-18-104 )
  6. Jezya BEIMERS geb. 4-8-1881 te Het Bildt / ovl. 20-10-1881 te Het Bildt ( VI-18-105 )
  7. Coenraad BEIMERS geb. 11-4-1883 te Het Bildt / ovl. 2-4-1938 te Apeldoorn ( VI-18-106 )
  8. Gerrit BEIMERS geb. 24-8-1885 te Het Bildt ( VI-18-107 )

 

 

V-7-32 Sybe BEIMERS
geb. 11-7-1851 te Sint Annaparochie
zoon van: Folkert [Gerrits] BEIMERS
Jezya [Jacobs] GREIDANUS

( IV-3-14 )
 

Hij trouwde op 21-9-1876 te Het Bildt met:

 
  Antje HOVINGA
geb. 22-8-1850 te Vrouwenparochie
dochter van: Douwe [Rienks] HOVINGA
Eeke [Jans] KUIKEN

 

Uit deze relatie

 
  1. Eeke BEIMERS geb. 3-11-1876 te Het Bildt / ovl. 13-5-1877 te Het Bildt ( VI-19-108 )
  2. Iesje BEIMERS geb. 19-1-1878 te Het Bildt ( VI-19-109 )

 

 

V-7-33 Antje BEIMERS
geb. 18-10-1855 te Sint Annaparochie
ovl. 16-4-1928 te Sint Annaparochie, 72 jaar oud
dochter van: Folkert [Gerrits] BEIMERS
Jezya [Jacobs] GREIDANUS

( IV-3-14 )
 

Zij trouwde op 16-5-1878 te Het Bildt met:

 
  Jelle KIEVIET
geb. 21-10-1853 te Sint Annaparochie
ovl. 21-9-1932 te Dokkum, 78 jaar oud
zoon van: Raeke [Thijssen] KIEVIET
Jantje [Jelles] HEEREMA

 

Uit deze relatie

 
  1. Jantje KIEVIET geb. 7-2-1879 te Het Bildt / ovl. 8-4-1912 te Ferwerderadeel ( VI-20-110 )
  2. Jezya KIEVIET geb. 22-8-1880 te Het Bildt / ovl. 20-5-1954 te Dokkum ( VI-20-111 )
  3. Taeke KIEVIET geb. 2-12-1882 te Het Bildt ( VI-20-112 )
  4. Folkert KIEVIET geb. 5-4-1885 te Het Bildt / ovl. 15-11-1956 te Sint Annaparochie ( VI-20-113 )
  5. Jeltje KIEVIET geb. 14-12-1887 te Het Bildt / ovl. 18-10-1937 te Het Bildt ( VI-20-114 )
  6. Gerrit KIEVIET geb. 21-4-1890 te Het Bildt / ovl. 6-10-1950 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VI-20-115 )
  7. Kinke KIEVIET geb. 8-7-1894 te Het Bildt / ovl. 21-9-1932 te Dokkum ( VI-20-116 )

 

 

V-7-34 Kinke BEIMERS
geb. 9-1-1863 te Sint Annaparochie
ovl. 23-12-1942 te Ferwerderadeel, 79 jaar oud
dochter van: Folkert [Gerrits] BEIMERS
Jezya [Jacobs] GREIDANUS

( IV-3-14 )
 

Zij trouwde op 13-2-1890 te Het Bildt met:

 
  Douwe SMIT
geb. 20-3-1859 te Vrouwenparochie
ovl. 18-7-1925 te Grijpskerk, 66 jaar oud
zoon van: Johannes SMIT
Antje KUIKEN


 

 

V-8-35 Renske GREIDANUS
geb. 28-2-1862 te Ferwerderadeel
ovl. 5-9-1871 te Ferwerderadeel, 9 jaar oud
dochter van: Auke [Jacobs] GREIDANUS
Renske [Klazes] KUIPHOF
( IV-3-15 )

 

 

V-8-36 Kinke GREIDANUS
geb. 24-3-1864 te Ferwerderadeel
dochter van: Auke [Jacobs] GREIDANUS
Renske [Klazes] KUIPHOF
( IV-3-15 )

 

 

V-8-37 Jacob GREYDANUS
geb. 20-2-1866 te Marrum
ovl. 27-1-1951 te Ferwerderadeel (Nijkerk), 84 jaar oud
zoon van: Auke [Jacobs] GREIDANUS
Renske [Klazes] KUIPHOF
( IV-3-15 )
 

Hij trouwde op 21-5-1892 te Ferwerderadeel met:

 
  Antje VISBEEK
geb. 19-7-1870 te Marrum
dochter van: Douwe [Klazes] VISBEEK
Jantje [Martens] GRUS

 

Uit deze relatie

 
  1. Auke GREYDANUS geb. 21-3-1893 te Marrum / ovl. 10-4-1986 ( VI-21-117 )
  2. Jantje GREYDANUS geb. 5-10-1894 te Ferwerderadeel / ovl. 27-5-1897 te Ferwerderadeel ( VI-21-118 )
  3. Douwe GREYDANUS geb. 17-8-1897 te Ferwerderadeel ( VI-21-119 )
  4. Jantje GREYDANUS geb. 22-5-1900 te Ferwerderadeel (Nijkerk) ( VI-21-120 )
  5. Klaas GREYDANUS geb. 15-9-1902 te Ferwerderadeel / ovl. 18-4-1963 ( VI-21-121 )
  6. Ymte GREYDANUS geb. 18-12-1910 te Ferwerderadeel ( VI-21-122 )

 

 

V-8-38 Tetje GREYDANUS
geb. 17-5-1868 te Ferwerderadeel
ovl. 21-3-1878 te Ferwerderadeel, 9 jaar oud
dochter van: Auke [Jacobs] GREIDANUS
Renske [Klazes] KUIPHOF
( IV-3-15 )

 

 

V-8-39 Klaas GREYDANUS
geb. 13-9-1869 te Ferwerderadeel
ovl. 21-8-1874 te Ferwerderadeel, 4 jaar oud
zoon van: Auke [Jacobs] GREIDANUS
Renske [Klazes] KUIPHOF
( IV-3-15 )

 

 

V-8-40 Aukje GREYDANUS
geb. 26-3-1871 te Ferwerderadeel
ovl. 3-4-1871 te Ferwerderadeel, 8 dagen oud
dochter van: Auke [Jacobs] GREIDANUS
Renske [Klazes] KUIPHOF
( IV-3-15 )

 

 

V-8-41 Renske GREYDANUS
geb. 11-3-1873 te Ferwerderadeel
dochter van: Auke [Jacobs] GREIDANUS
Renske [Klazes] KUIPHOF
( IV-3-15 )
 

Zij trouwde op 9-5-1896 te Ferwerderadeel met:

 
  Jan van der WAL
geb. 24-10-1870 te Ferwerderadeel (Ferwerd)
ovl. 24-2-1944 te Ferwerderadeel, 73 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] van der WAL
Meiltje [Foppes] ROEDA

 

Uit deze relatie

 
  1. Meiltje van der WAL geb. 10-3-1897 te Hogebeintum / ovl. 8-4-1897 te Hogebeintum ( VI-22-124 )
  2. Renske van der WAL geb. 10-3-1897 te Hogebeintum ( VI-22-123 )
  3. Willem van der WAL geb. 15-2-1900 te Hogebeintum / ovl. 16-5-1956 te Leeuwarderadeel ( VI-22-125 )
  4. Auke van der WAL geb. 15-1-1903 te Hogebeintum ( VI-22-126 )

 

 

V-8-42 Klaas [Aukes] GREIJDANUS
geb. 9-12-1875 te Marrum
ovl. 14-7-1941 te Marrum, 65 jaar oud
zoon van: Auke [Jacobs] GREIDANUS
Renske [Klazes] KUIPHOF
( IV-3-15 )
 

Hij trouwde op 17-5-1902 te Marrum met:

 
  Sjoerdtje GREIJDANUS
geb. 22-7-1876 te Wommels
dochter van: Jentje GREYDANUS
Taekje [Gabriels] van der SPOEL

 

Uit deze relatie

 
  1. Auke GREYDANUS geb. 6-6-1903 te Ferwerderadeel / ovl. 1-5-1998 ( VI-23-127 )
  2. Taekje GREYDANUS geb. 28-1-1906 te Ferwerderadeel ( VI-23-128 )
  3. Jacob GREYDANUS geb. 18-7-1907 te Ferwerderadeel ( VI-23-129 )
  4. Renske GREYDANUS geb. 7-12-1909 te Ferwerderadeel ( VI-23-130 )

 

 

V-8-43 Aukje GREYDANUS
geb. 26-4-1877 te Ferwerderadeel
ovl. 1-8-1962 te Tietjerksteradeel, 85 jaar oud
dochter van: Auke [Jacobs] GREIDANUS
Renske [Klazes] KUIPHOF
( IV-3-15 )
 

Zij trouwde op 17-5-1902 te Ferwerderadeel met:

 
  Klaas VISBEEK
geb. 21-1-1876 te Marrum
ovl. 3-3-1952 te Marrum, 76 jaar oud
zoon van: Douwe [Klazes] VISBEEK
Jantje [Martens] GRUS

 

Uit deze relatie

 
  1. Douwe VISBEEK geb. 27-9-1903 te Ferwerderadeel ( VI-24-131 )
  2. Renske VISBEEK geb. 30-9-1904 te Ferwerderadeel ( VI-24-132 )
  3. Jantje VISBEEK geb. 26-11-1906 te Ferwerderadeel ( VI-24-133 )
  4. Kinke VISBEEK geb. 8-9-1909 te Ferwerderadeel ( VI-24-134 )

 

 

V-8-44 Ymte GREYDANUS
geb. 7-2-1879 te Marrum
ovl. 5-12-1960 te Ferwerderadeel, 81 jaar oud
zoon van: Auke [Jacobs] GREIDANUS
Renske [Klazes] KUIPHOF
( IV-3-15 )
 

Hij trouwde op 7-6-1906 te Ferwerderadeel met:

 
  Aukje AKKERMAN
geb. 9-5-1881 te Stiens
ovl. 31-5-1970, 89 jaar oud
dochter van: Klaas [Romkes] AKKERMAN
Haukje [Sytses] STIENSTRA

 

Uit deze relatie

 
  1. Romkje GREYDANUS geb. 8-5-1907 te Ferwerderadeel ( VI-25-135 )
  2. Renske GREYDANUS geb. 17-7-1908 te Ferwerderadeel ( VI-25-136 )
  3. Haukje GREYDANUS geb. 19-10-1910 te Ferwerderadeel ( VI-25-137 )
  4. Aukje GREYDANUS geb. ca 1918 te Ferwerderadeel / ovl. 21-11-1941 te Ferwerderadeel ( VI-25-138 )

 

 

V-9-45 Joeke van der VELDE
geb. 29-12-1861 te Ferwerderadeel
ovl. 11-10-1933 te Ferwerderadeel, 71 jaar oud
zoon van: Sipke [Joekes] van der VELDE
Anna GREYDANUS

( IV-3-17 )
 

Hij trouwde op 29-5-1886 te Ferwerderadeel met:

 
  Trijntje van OOSTEN
geb. 8-12-1862 te Marrum
ovl. 29-2-1944 te Ferwerderadeel, 81 jaar oud
dochter van: Douwe [Pieters] van OOSTEN
Trijntje [Mennes] WYBENGA

 

Uit deze relatie

 
  1. Douwe van der VELDE geb. 8-11-1893 te Ferwerderadeel / ovl. 31-3-1977 ( VI-26-139 )
  2. Sipke van der VELDE geb. 25-3-1895 te Ferwerderadeel (Nijkerk) ( VI-26-140 )
  3. Trijntje van der VELDE geb. 16-8-1897 te Ferwerderadeel ( VI-26-141 )
  4. Anna van der VELDE geb. 19-1-1901 te Ferwerderadeel (Nijkerk) / ovl. 1-9-1963 te Ferwerderadeel (Nijkerk) ( VI-26-142 )
  5. Minne van der VELDE geb. 28-3-1904 te Ferwerderadeel (Ferwerd) / ovl. 4-7-1983 te Leeuwarden ( VI-26-143 )

 

 

V-9-46 Jacob van der VELDE
geb. 22-7-1863 te Ferwerderadeel (Wester Nijkerk)
ovl. 6-1-1955 te Marrum, 91 jaar oud
zoon van: Sipke [Joekes] van der VELDE
Anna GREYDANUS

( IV-3-17 )
 

Hij trouwde op 23-5-1891 te Ferwerderadeel met:

 
  Ykje HOMSMA
geb. 17-8-1867 te Marrum
ovl. 22-1-1924 te Ferwerderadeel, 56 jaar oud
dochter van: Hessel [Hommes] HOMSMA
Grietje [Thomas] KOOLHAAS

 

Uit deze relatie

 
  1. Sipke van der VELDE geb. 6-5-1892 te Ferwerderadeel / ovl. 27-2-1947 te Marrum ( VI-27-144 )
  2. Hessel van der VELDE geb. 3-5-1897 te Ferwerderadeel / ovl. 30-5-1996 ( VI-27-145 )

 

 

V-10-47 Heere [Jans] FENNEMA
geb. 14-2-1853 te Westdongeradeel (GA-blad nr. 12)
zoon van: Jan [Herres] FENNEMA
Geertje [Reitses] van der MEY
( IV-4-19 )
fam. 55: ( III-2-6 )
 

Persoonlijke informatie
Geboorteakte blad nr. 12,
Aangiftedatum 16 februari 1853

 
 

Hij trouwde op 15-5-1880 te Westdongeradeel met:

 
  Janke [Klazes] WIERSMA
geb. 25-10-1853 te Oosternijkerk
dochter van: Klaas [Geerts] WIERSMA
Doetje [Jans] SCHEEPSTRA

 

Uit deze relatie

 
  1. Jan FENNEMA geb. 19-4-1881 te Westdongeradeel (GA-75) / ovl. 29-5-1957 te Groningen ( VI-28-146 )
  2. Doetje FENNEMA geb. 17-1-1883 te Westdongeradeel ( VI-28-147 )
  3. Geertje FENNEMA geb. 29-1-1885 te Westdongeradeel ( VI-28-148 )
  4. Antje FENNEMA geb. 13-11-1886 te Westdongeradeel ( VI-28-149 )

 

 

V-10-48 Antje FENNEMA
geb. 25-7-1854 te Westdongeradeel (GA-blad nr. 53)
ovl. 15-1-1876 te Westdongeradeel, 21 jaar oud
dochter van: Jan [Herres] FENNEMA
Geertje [Reitses] van der MEY
( IV-4-19 )
fam. 55: ( III-2-6 )
 

Persoonlijke informatie
Geboorteakte , blad nr. 53
Aangiftedatum 26 juli 1854

 

 

 

V-10-49 Reitse [Jans] FENNEMA
geb. 21-5-1856 te Ferwerderadeel (GA-B52)
ovl. 18-1-1858 te Ferwerderadeel (OA-B4), 20 maand oud
zoon van: Jan [Herres] FENNEMA
Geertje [Reitses] van der MEY
( IV-4-19 )
fam. 55: ( III-2-6 )
 

Persoonlijke informatie
Aangiftedatum geboorteakte 23 mei 1856
Aangiftedatum overlijdensakte 19 jan 1858

 

 

 

V-10-50 Aukje FENNEMA
geb. 20-3-1858 te Ferwerderadeel (Blija) (GA-B34)
ovl. 6-2-1921 te Winsum (OA-2), 62 jaar oud
dochter van: Jan [Herres] FENNEMA
Geertje [Reitses] van der MEY
( IV-4-19 )
fam. 55: ( III-2-6 )
 

Persoonlijke informatie
Geboorteaangifte datum 23-3-1858; bladnr 34.
beroep: huishoudster

 
 

Zij trouwde (1) op 30-9-1885 te Ulrum (HA-36) met:

 
  Derk TENT
geb. 17-9-1855 te Ulrum (Vierhuizen)
ovl. 27-11-1902 te Ulrum (OA-48), 47 jaar oud
zoon van: Geert TENT
Eltje van ZWOL
fam. 47: ( V-4-11 )
fam. 49: ( IV-4-15 )
 

Persoonlijke informatie
Aangifte overlijden op 29-11-1902.
Was onwettig kind. Ouders zijn getrouwd na de geboorte.
beroep: daglooner (oa. 1885, 1902).

 
 

Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: huishoudster; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep moeder bruidegom: dagloonersche; bruidegom 30 jaar; bruid 27 jaar

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Eltje TENT geb. 6-10-1886 te Ulrum / ovl. 24-2-1964 te 's-Gravenhage (OA-B477) fam. 47: ( VII-18-101 )
  2. Geert TENT geb. 15-1-1888 te Ulrum / ovl. 25-10-1949 te Groningen fam. 47: ( VII-18-102 )
  3. NN TENT geb. 7-1-1893 te Ulrum / ovl. 7-1-1893 te Ulrum (OA-1) fam. 47: ( VII-18-103 )
 

Zij trouwde (2) op 3-11-1909 te Ulrum (HA-22) met:

 
  Jan [Folkerts] BUIKEMA
geb. 15-3-1863 te Hornhuizen
ovl. 29-12-1940 te Hornhuizen, 77 jaar oud
zoon van: Folkert [Jans] BUIKEMA
Ebeltje RONDA
fam. 61: ( VI-107-405 )
 

Persoonlijke informatie
(S827) beroep: daglooner / landarbeider.
Jan Beukema wonend te Houw is op 31-10-1881 veroordeeld: "wegens nachtelijk burengerucht" tot 3 dagen hechtenis en fl 7,50 boete. Zijn personalia waren: 19 jaar, ongehuwd, boerenknecht, gereformeerd, 1,69m, kan niet schrijven. (Lijst der gedetineerden 1670 - 1887 van de stad Groningen n0 12.28 5143).

 
 

Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; bruidegom 46 jaar; bruid 51 jaar; weduwnaar van Aukje van Dijk; weduwe van Derk Tent

 

 

 

V-10-51 Klaaske [Jans] FENNEMA
geb. 19-7-1859 te Ferwerderadeel (GA-135)
ovl. 15-2-1860 te Ferwerderadeel (OA-B11), 6 maand oud
dochter van: Jan [Herres] FENNEMA
Geertje [Reitses] van der MEY
( IV-4-19 )
fam. 55: ( III-2-6 )
 

Persoonlijke informatie
Aangiftedatum geboorte 20-7-1859; Aangiftedatum overlijden 15-2-1860

 

 

 

V-11-52 Pieter POSTMA
geb. 20-2-1854 te Ferwerderadeel (Blija)
zoon van: Taeke [Pieters] POSTMA
Maaike [Heeres] FENNEMA

( IV-4-20 )
 

Hij trouwde (1) op 6-10-1877 te Westdongeradeel met:

 
  Tjitske WIERINGA
geb. 28-5-1854 te Holwerd
ovl. 23-7-1901 te Westdongeradeel, 47 jaar oud
dochter van: Kornelis [Klazes] WIERINGA
Aaltje [Joekes] KRIJFT

 

Uit deze relatie

 
  1. Taeke POSTMA geb. 22-11-1877 te Westdongeradeel ( VI-29-150 )
  2. Maaike POSTMA geb. 31-7-1886 te Holwerd / ovl. 27-9-1948 te Het Bildt ( VI-29-151 )
 

Hij trouwde (2) op 24-5-1906 te Westdongeradeel met:

 
  Riemke SEEPMA
geb. 24-10-1850 te Wierum
ovl. 30-1-1922 te Westdongeradeel, 71 jaar oud
dochter van: Keimpe [Jacobs] SEEPMA
Ytje [Dirks] LEISTRA


 

 

V-11-53 Aukje POSTMA
geb. 4-12-1856 te Westdongeradeel
dochter van: Taeke [Pieters] POSTMA
Maaike [Heeres] FENNEMA

( IV-4-20 )
 

Zij trouwde op 9-11-1878 te Westdongeradeel met:

 
  Tjeerd YPMA
geb. 27-12-1856 te Holwerd
zoon van: Jackle [Hayes] YPMA
Idske [Tjeerds] VELDEMA

 

Uit deze relatie

 
  1. Jackele YPMA geb. 22-8-1879 te Westdongeradeel ( VI-30-152 )

 

 

V-11-54 Dieuke POSTMA
geb. 22-2-1864 te Westdongeradeel
dochter van: Taeke [Pieters] POSTMA
Maaike [Heeres] FENNEMA

( IV-4-20 )

 

 

V-12-55 Klaas FENNEMA
geb. 25-7-1859 te Het Bildt
ovl. 1-8-1859 te Het Bildt
zoon van: Eeltje [Heeres] FENNEMA
Rensje [Pieters] POST
( IV-4-21 )

 

 

V-12-56 Trijntje FENNEMA
geb. 22-3-1861 te Het Bildt
dochter van: Eeltje [Heeres] FENNEMA
Rensje [Pieters] POST
( IV-4-21 )

 

 

V-12-57 Klaas FENNEMA
geb. 16-12-1862 te Het Bildt
zoon van: Eeltje [Heeres] FENNEMA
Rensje [Pieters] POST
( IV-4-21 )
 

Hij trouwde op 10-10-1885 te Leeuwarderadeel met:

 
  Trijntje HOOGLAND
geb. ca 1865 te Stiens
dochter van: Frans [Roelofs] HOOGLAND
Wintje [Jans] PORTE

 

Uit deze relatie

 
  1. Wintje FENNEMA geb. 23-11-1885 te Leeuwarderadeel ( VI-31-153 )
  2. Eeltje FENNEMA geb. 21-7-1887 te Leeuwarderadeel ( VI-31-154 )
  3. Frans FENNEMA geb. 14-2-1889 te Leeuwarderadeel ( VI-31-155 )

 

 

V-12-58 Pieter FENNEMA
geb. 3-10-1864 te Het Bildt
zoon van: Eeltje [Heeres] FENNEMA
Rensje [Pieters] POST
( IV-4-21 )

 

 

V-12-59 Aukje FENNEMA
geb. 5-6-1866 te Het Bildt
dochter van: Eeltje [Heeres] FENNEMA
Rensje [Pieters] POST
( IV-4-21 )

 

 

V-12-60 Jantje FENNEMA
geb. 7-3-1868 te Het Bildt
dochter van: Eeltje [Heeres] FENNEMA
Rensje [Pieters] POST
( IV-4-21 )

 

 

V-12-61 NN FENNEMA
geb. 26-3-1870 te Het Bildt
ovl. 26-3-1870 te Het Bildt
zoon van: Eeltje [Heeres] FENNEMA
Rensje [Pieters] POST
( IV-4-21 )

 

 

V-12-62 Evert [Eeltjes] FENNEMA
geb. 4-3-1871 te Vrouwenparochie (Het Bildt)
ovl. 28-7-1959 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.), 88 jaar oud
zoon van: Eeltje [Heeres] FENNEMA
Rensje [Pieters] POST
( IV-4-21 )
 

Hij trouwde met:

 
  Wytske [Dirks] JANSEN
 

Uit deze relatie

 
  1. Alice FENNEMA geb. 9-4-1913 te Illinois (U.S.A.) / ovl. 10-6-1994 te Wayland, Allegan County (Michigan, U.S.A.) ( VI-32-156 )

 

 

V-12-63 Auke FENNEMA
geb. 29-7-1873 te Het Bildt
zoon van: Eeltje [Heeres] FENNEMA
Rensje [Pieters] POST
( IV-4-21 )

 

 

V-12-64 Maaike (Maggie) FENNEMA
geb. 25-6-1875 te Vrouwenparochie (Het Bildt)
ovl. 25-6-1905 te Cook County (Illinois, U.S.A.), 30 jaar oud
dochter van: Eeltje [Heeres] FENNEMA
Rensje [Pieters] POST
( IV-4-21 )

 

 

V-12-65 Pietje FENNEMA
geb. 28-4-1877 te Het Bildt
dochter van: Eeltje [Heeres] FENNEMA
Rensje [Pieters] POST
( IV-4-21 )

 

 

V-13-66 Antje BOUWMA
geb. 2-3-1852 te Franekeradeel
ovl. 25-4-1852 te Franekeradeel, 7 weken oud
dochter van: Wybren BOUWMA
Trijntje [Rinzes] RINGIA
( IV-5-23 )

 

 

V-13-67 Gerrit BOUWMA
geb. 21-2-1853 te Franekeradeel
ovl. 9-12-1931 te Franekeradeel, 78 jaar oud
zoon van: Wybren BOUWMA
Trijntje [Rinzes] RINGIA
( IV-5-23 )
 

Hij trouwde op 10-5-1878 te Franekeradeel met:

 
  Jitske [Luitzens] van WIJK
geb. 7-3-1851 te Oldeboorn
ovl. 4-11-1926 te Franekeradeel, 75 jaar oud
dochter van: Luitzen [Jans] van WIJK
Marijke [Hyltjes] HOTTINGA

 

Uit deze relatie

 
  1. Wybren BOUWMA geb. 3-12-1879 te Franekeradeel / ovl. 20-7-1882 te Franekeradeel ( VI-33-157 )
  2. Marijke BOUWMA geb. 30-5-1881 te Herbaljum ( VI-33-158 )
  3. Wybren BOUWMA geb. 31-7-1883 te Franekeradeel ( VI-33-159 )
  4. Trijntje BOUWMA geb. 13-10-1885 te Franekeradeel / ovl. 15-9-1886 te Franekeradeel ( VI-33-160 )
  5. Trijntje BOUWMA geb. 28-6-1887 te Franekeradeel ( VI-33-161 )
  6. Yes BOUWMA geb. 22-12-1888 te Franekeradeel ( VI-33-162 )

 

 

V-13-68 Rinze BOUWMA
geb. 2-5-1855 te Franekeradeel
ovl. 6-6-1855 te Franekeradeel, 35 dagen oud
zoon van: Wybren BOUWMA
Trijntje [Rinzes] RINGIA
( IV-5-23 )

 

 

V-13-69 Yes [Wybrens] BOUWMA
geb. 6-3-1857 te Herbaljum
ovl. 15-2-1884 te Franekeradeel, 26 jaar oud
dochter van: Wybren BOUWMA
Trijntje [Rinzes] RINGIA
( IV-5-23 )
 

Zij trouwde op 17-5-1878 te Franekeradeel met:

 
  Symon [Martens] AARDEMA
geb. 5-7-1855 te Franeker
zoon van: Marten [Symens] AARDEMA
Joukje [Thijsses] ZIJLSTRA

 

Uit deze relatie

 
  1. Marten AARDEMA geb. 14-11-1879 te Herbaljum ( VI-34-163 )
  2. Trijntje AARDEMA geb. 30-3-1992 te Franekeradeel ( VI-34-164 )

 

 

V-13-70 Rinze BOUWMA
geb. 6-12-1860 te Herbaljum
ovl. 5-1-1941 te Leeuwarden, 80 jaar oud
zoon van: Wybren BOUWMA
Trijntje [Rinzes] RINGIA
( IV-5-23 )
 

Hij trouwde op 19-5-1888 te Franekeradeel met:

 
  Antje DJKSTRA
geb. 2-3-1866 te Welsrijp
dochter van: Sjoerd [Dirks] DIJKSTRA
Klaaske [Rientzes] HOEKSTRA

 

Uit deze relatie

 
  1. Klaaske BOUWMA geb. 11-8-1889 te Barradeel ( VI-35-165 )
  2. Wybren BOUWMA geb. 17-9-1891 te Barradeel / ovl. 14-6-1960 te Barradeel ( VI-35-166 )
  3. Sjoerd BOUWMA geb. 17-4-1894 te Barradeel / ovl. 8-8-1957 te Leeuwarden ( VI-35-167 )
  4. Trijntje BOUWMA geb. 5-5-1897 te Barradeel / ovl. 12-3-1935 te Franekeradeel ( VI-35-168 )
  5. Gerrit BOUWMA geb. 7-4-1900 te Franekeradeel ( VI-35-169 )
  6. Dieuwke BOUWMA geb. 19-4-1903 te Franekeradeel ( VI-35-170 )
  7. Rients BOUWMA geb. 28-2-1907 te Franekeradeel ( VI-35-171 )

 

 

V-13-71 Antje BOUWMA
geb. 26-10-1863 te Franekeradeel
ovl. 19-3-1864 te Franekeradeel, 4 maand oud
dochter van: Wybren BOUWMA
Trijntje [Rinzes] RINGIA
( IV-5-23 )

 

 

V-13-72 Antje BOUWMA
geb. 15-5-1867 te Franekeradeel
ovl. 15-9-1939 te Harlingen, 72 jaar oud
dochter van: Wybren BOUWMA
Trijntje [Rinzes] RINGIA
( IV-5-23 )
 

Zij trouwde op 6-10-1888 te Franekeradeel met:

 
  Hendrikus JELLEMA
geb. ca 1867 te Midlum
zoon van: Tjitte [Jans] JELLEMA
Meindertje [Jans] NAUTA

 

Uit deze relatie

 
  1. Trijntje JELLEMA geb. 27-1-1889 te Franekeradeel (Midlum) (GA-A9) / ovl. 1890 ( VI-36-172 )
  2. Tjitte JELLEMA geb. 29-9-1891 te Franekeradeel ( VI-36-173 )
  3. Wybren JELLEMA geb. 12-1-1893 te Franekeradeel / ovl. 23-2-1894 te Franekeradeel ( VI-36-174 )
  4. Wybren JELLEMA geb. 22-2-1895 te Franekeradeel (Midlum) ( VI-36-175 )
  5. Trijntje JELLEMA geb. 2-2-1897 te Franekeradeel ( VI-36-176 )
  6. Jan JELLEMA geb. 29-3-1898 te Franekeradeel ( VI-36-177 )
  7. Gerrit JELLEMA geb. 20-6-1900 te Franekeradeel ( VI-36-178 )

 

 

V-14-73 Watze VISSER
geb. 15-1-1861 te Franekeradeel
ovl. 17-5-1937 te Harlingen, 76 jaar oud
zoon van: Floris VISSER
Knierke BOUWMA

( IV-5-28 )
 

Hij trouwde (1) op 28-8-1886 te Franekeradeel met:

 
  Sjoukje de VRIES
geb. 11-1-1862 te Achlum
dochter van: Marten [Reins] de VRIES
Rinske [Jouws] HIEMSTRA

 

Uit deze relatie

 
  1. Floris VISSER geb. 12-6-1887 te Franekeradeel ( VI-37-179 )
  2. Jouw VISSER geb. 23-1-1889 te Franekeradeel / ovl. 2-12-1959 te Harlingen ( VI-37-180 )
  3. Knierke VISSER geb. 26-11-1890 te Menaldumadeel ( VI-37-181 )
  4. Marten VISSER geb. 3-1-1892 te Franekeradeel ( VI-37-182 )
  5. Gerrit VISSER geb. 6-2-1895 te Menaldumadeel ( VI-37-183 )
  6. Wybren VISSER geb. 20-7-1898 te Menaldumadeel ( VI-37-184 )
 

Hij trouwde (2) op 6-7-1905 te Menaldumadeel met:

 
  Taetske WERKHOVEN
geb. 13-2-1864 te Berlikum
dochter van: Sikke Anne WERKHOVEN
Elisabeth [Pieters] BOS


 

 

V-14-74 Gerrit VISSER
geb. 4-4-1862 te Franekeradeel
zoon van: Floris VISSER
Knierke BOUWMA

( IV-5-28 )

 

 

V-14-75 Antje VISSER
geb. 12-5-1863 te Franekeradeel
ovl. 10-3-1953 te Harlingen, 89 jaar oud
dochter van: Floris VISSER
Knierke BOUWMA

( IV-5-28 )
 

Zij trouwde op 23-5-1891 te Wonseradeel met:

 
  Sietze NOORDRAVEN
geb. 4-12-1861 te Kimswerd
zoon van: Anne [Jans] NOORDRAVEN
Feikje [Harmens] SMIT


 

 

V-14-76 Sytske VISSER
geb. 22-6-1864 te Franekeradeel
ovl. 15-1-1947 te Leeuwarden, 82 jaar oud
dochter van: Floris VISSER
Knierke BOUWMA

( IV-5-28 )
 

Zij trouwde op 9-6-1894 te Wonseradeel met:

 
  Gerhardus POLITIEK
geb. 26-11-1863 te Wons
ovl. 21-6-1930 te Leeuwarden, 66 jaar oud
zoon van: Sytze [Reinders] POLITIEK
Oetske [Gerhardus] BAARS

 

Uit deze relatie

 
  1. Oetske POLITIEK geb. 29-3-1895 te Wonseradeel ( VI-38-185 )
  2. Floris POLITIEK geb. 29-8-1896 te Wonseradeel ( VI-38-186 )
  3. Sjoerd POLITIEK geb. 25-5-1906 te Kimswerd ( VI-38-187 )

 

 

V-14-77 Ysia VISSER
geb. 25-1-1866 te Franekeradeel
ovl. 9-3-1913 te Franekeradeel, 47 jaar oud
dochter van: Floris VISSER
Knierke BOUWMA

( IV-5-28 )

 

 

V-14-78 Gerrit VISSER
geb. 14-2-1868 te Franekeradeel
zoon van: Floris VISSER
Knierke BOUWMA

( IV-5-28 )
 

Hij trouwde op 1-4-1899 te Franekeradeel (HA-3) met:

 
  Grietje HESLINGA
geb. 17-2-1875 te Beers
ovl. 1-5-1927 te Franekeradeel, 52 jaar oud
dochter van: Jelle [Piers] HESLINGA
Janke [Olpherts] WIERSMA

 

Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 24 jaar.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Knierke VISSER geb. 19-4-1900 te Franekeradeel ( VI-39-188 )
  2. Floris VISSER geb. 21-5-1902 te Franekeradeel ( VI-39-189 )
  3. Froukje VISSER geb. 10-8-1903 te Franekeradeel ( VI-39-190 )
  4. Anna VISSER geb. 7-1-1905 te Franekeradeel ( VI-39-191 )
  5. Jelle VISSER geb. 24-4-1907 te Franekeradeel ( VI-39-192 )
  6. Lena VISSER geb. 3-5-1909 te Franekeradeel ( VI-39-193 )
  7. Sytske VISSER geb. 6-11-1911 te Franekeradeel ( VI-39-194 )

 

 

V-14-79 Japke VISSER
geb. 10-4-1870 te Franekeradeel
dochter van: Floris VISSER
Knierke BOUWMA

( IV-5-28 )
 

Zij trouwde op 6-6-1903 te Franekeradeel met:

 
  Willem van der WOUDE
geb. 29-11-1873 te Veenwouden
zoon van: Jelle [Willems] van der WOUDE
Baukje [Harmens] HOEKSTRA

 

Uit deze relatie

 
  1. Cornelia van der WOUDE geb. 18-4-1904 te Leeuwarderadeel ( VI-40-195 )
  2. Jelle van der WOUDE geb. 22-6-1906 te Dantumadeel ( VI-40-196 )
  3. Floris van der WOUDE geb. 20-11-1908 te Leeuwarden ( VI-40-197 )

 

 

V-14-80 Klaas VISSER
geb. 17-9-1872 te Franekeradeel
zoon van: Floris VISSER
Knierke BOUWMA

( IV-5-28 )

 

 

V-14-81 Pietje VISSER
geb. 26-11-1873 te Franekeradeel
ovl. 17-6-1948 te Franekeradeel, 74 jaar oud
dochter van: Floris VISSER
Knierke BOUWMA

( IV-5-28 )
 

Zij trouwde op 28-5-1910 te Franekeradeel met:

 
  Wybren de VRIES
geb. 14-4-1865 te Achlum
zoon van: Marten [Reins] de VRIES
Rinske [Jouws] HIEMSTRA


 

 

V-14-82 Trijntje VISSER
geb. 27-4-1878 te Franekeradeel
dochter van: Floris VISSER
Knierke BOUWMA

( IV-5-28 )

 

  Generatie VI

 

VI-2-16 Pieter BOORSMA
geb. 6-3-1860 te Barradeel
ovl. 6-10-1928 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 68 jaar oud
zoon van: Evert BOORSMA
Baukje HIEMSTRA

( V-3-3 )
 

Hij trouwde (1) op 3-11-1898 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) met:

 
  Anna BOERSWEA
geb. ca 1873 te Nederland
dochter van: Sys BOERSWEA
Reintje HEREMA

 

Hij trouwde (2) op 6-3-1924 met:

 
  Janna SHYVE
geb. ca 1867
dochter van: Isaac SMYVE
Antoinette HERMENET


 

 

VI-2-17 Klaas (Karl) BOORSMA
geb. 13-3-1861 te Barradeel
ovl. 28-4-1928, 67 jaar oud
zoon van: Evert BOORSMA
Baukje HIEMSTRA

( V-3-3 )
 

Hij trouwde op 4-2-1886 te Sioux Center, Sioux County (Iowa, U.S.A.) met:

 
  Aaltje (Alice) ZEUTENHORST
geb. ca 1864
ovl. 15-4-1949
dochter van: Gerrit ZEUTENHORST
Alberdina PENTERMAN

 

Uit deze relatie

 
  1. Alberdina BOORSMA geb. 30-9-1888 te Iowa, U.S.A. / ovl. 25-12-1983 ( VII-5-12 )
  2. Everet BOORSMA geb. 27-10-1890 te Hull, Sioux County (Iowa, U.S.A.) / ovl. 27-6-1977 te El Reno, Canadian County (Oklahoma, U.S.A.) ( VII-5-13 )
  3. Bertha BOORSMA geb. ca 1893 te Iowa, U.S.A. ( VII-5-14 )
  4. Gertie BOORSMA geb. 28-3-1894 te Sioux Center, Sioux County (Iowa, U.S.A.) ( VII-5-15 )
  5. Hattie BOORSMA geb. 27-4-1896 te Sioux Center, Sioux County (Iowa, U.S.A.) ( VII-5-16 )
  6. Herman BOORSMA geb. 8-2-1898 te Iowa, U.S.A. / ovl. 1-10-1979 te El Reno, Canadian County (Oklahoma, U.S.A.) ( VII-5-17 )
  7. Minnie BOORSMA geb. 13-11-1900 te Sioux Center, Sioux County (Iowa, U.S.A.) / ovl. 19-9-1978 ( VII-5-18 )

 

 

VI-2-18 Willem BOORSMA
geb. 17-12-1862 te Barradeel
ovl. 22-3-1912 te Caldwell Township, Missaukee County (Michigan, U.S.A.), 49 jaar oud
zoon van: Evert BOORSMA
Baukje HIEMSTRA

( V-3-3 )
 

Hij trouwde op 24-7-1902 met:

 
  Gertrude (Gertie) VOS
geb. 13-7-1872 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 17-1-1930 te McBain, Missaukee County (Michigan, U.S.A.), 57 jaar oud
dochter van: Willem VOS
Annie van der VEEN

 

Uit deze relatie

 
  1. Evert BOORSMA geb. 29-5-1903 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 31-10-1957 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VII-6-19 )

 

 

VI-2-19 Hendrik BOORSMA
geb. 14-11-1864 te Barradeel
zoon van: Evert BOORSMA
Baukje HIEMSTRA

( V-3-3 )

 

 

VI-2-20 Jitske BOORSMA
geb. 12-6-1867 te Barradeel
ovl. 25-6-1868 te Barradeel, 12 maand oud
dochter van: Evert BOORSMA
Baukje HIEMSTRA

( V-3-3 )

 

 

VI-2-21 Jitske BOORSMA
geb. 30-6-1868 te Barradeel
ovl. 9-7-1868 te Barradeel, 9 dagen oud
dochter van: Evert BOORSMA
Baukje HIEMSTRA

( V-3-3 )

 

 

VI-2-22 Jan BOORSMA
geb. 20-12-1869 te Barradeel
ovl. 4-12-1904 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 34 jaar oud
zoon van: Evert BOORSMA
Baukje HIEMSTRA

( V-3-3 )

 

 

VI-3-23 Pieter HIEMSTRA
geb. 15-3-1861 te Barradeel
ovl. 18-5-1867 te Barradeel (OA-76), 6 jaar oud
zoon van: Arjen HIEMSTRA
Antje [Sjoerds] LETTINGA
( V-3-4 )

 

 

VI-3-24 Antje HIEMSTRA
geb. 5-1-1864 te Barradeel
ovl. 5-3-1925, 61 jaar oud
dochter van: Arjen HIEMSTRA
Antje [Sjoerds] LETTINGA
( V-3-4 )

 

 

VI-3-25 Sjoerd HIEMSTRA
geb. 7-12-1864 te Barradeel
ovl. 13-4-1865 te Barradeel, 4 maand oud
zoon van: Arjen HIEMSTRA
Antje [Sjoerds] LETTINGA
( V-3-4 )

 

 

VI-3-26 Sjoerd HIEMSTRA
geb. 4-12-1866 te Barradeel
ovl. 21-8-1957 te Achtkarspelen, 90 jaar oud
zoon van: Arjen HIEMSTRA
Antje [Sjoerds] LETTINGA
( V-3-4 )
 

Hij trouwde op 27-5-1892 te Barradeel met:

 
  Grietje STEENSTRA
geb. 25-4-1864 te Deinum
ovl. 14-11-1940 te Barradeel, 76 jaar oud
dochter van: Rein [Tijtzes] STEENSTRA
Mettje [Pieters] SIPMA

 

Uit deze relatie

 
  1. Arjen HIEMSTRA geb. 27-11-1892 te Barradeel (Oosterbierum) ( VII-7-20 )
  2. Metje HIEMSTRA geb. 19-3-1894 te Barradeel ( VII-7-21 )
  3. Antje HIEMSTRA geb. 2-8-1895 te Barradeel (Klooster-Lidlum) ( VII-7-22 )

 

 

VI-3-27 Jitske HIEMSTRA
geb. 10-12-1868 te Barradeel
ovl. 17-2-1907, 38 jaar oud
dochter van: Arjen HIEMSTRA
Antje [Sjoerds] LETTINGA
( V-3-4 )

 

 

VI-3-28 Pieter HIEMSTRA
geb. 10-12-1868 te Barradeel (Tzummarum)
ovl. 14-10-1943 te Wonseradeel (OA-109), 74 jaar oud
zoon van: Arjen HIEMSTRA
Antje [Sjoerds] LETTINGA
( V-3-4 )
 

Hij trouwde op 7-5-1896 te Barradeel met:

 
  Luutske HANNEMA
geb. 22-2-1866 te Minnertsga
ovl. 15-2-1951 te Arum, 84 jaar oud
dochter van: Lucas Petrus HANNEMA
Bottje [Feddes] TERPSTRA

 

Uit deze relatie

 
  1. Lucas Petrus HIEMSTRA geb. 4-10-1896 te Barradeel ( VII-8-23 )

 

 

VI-3-29 Aafke HIEMSTRA
geb. 2-11-1870 te Barradeel
ovl. 5-3-1946 te Wonseradeel, 75 jaar oud
dochter van: Arjen HIEMSTRA
Antje [Sjoerds] LETTINGA
( V-3-4 )

 

 

VI-3-30 Baukje HIEMSTRA
geb. 9-6-1872 te Barradeel (Klooster-Lidlum)
ovl. 3-12-1918 te Baarderadeel (Makkum), 46 jaar oud
dochter van: Arjen HIEMSTRA
Antje [Sjoerds] LETTINGA
( V-3-4 )
 

Zij trouwde op 15-5-1912 te Wonseradeel met:

 
  Sjoerd BIJLSMA
geb. 20-10-1877 te Oudega
ovl. 17-11-1953 te Wonseradeel, 76 jaar oud
zoon van: Golke BIJLSMA
Yke TOLSMA


 

 

VI-3-31 Roelof HIEMSTRA
geb. 18-10-1873 te Barradeel
ovl. 12-6-1874 te Barradeel, 7 maand oud
zoon van: Arjen HIEMSTRA
Antje [Sjoerds] LETTINGA
( V-3-4 )

 

 

VI-3-32 Roelof HIEMSTRA
geb. 26-11-1876 te Barradeel (Klooster-Lidlum)
ovl. 24-2-1949 te Wonseradeel, 72 jaar oud
zoon van: Arjen HIEMSTRA
Antje [Sjoerds] LETTINGA
( V-3-4 )
 

Hij trouwde op 1-6-1904 te Wonseradeel met:

 
  Jeltje NOORDMANS
geb. 25-7-1874 te Allingawier
ovl. 5-2-1939 te Wonseradeel, 64 jaar oud
dochter van: Dirk NOORDMANS
Ybeltje JANSEN


 

 

VI-3-33 Sjoukje HIEMSTRA
geb. 3-7-1882 te Barradeel (Klooster-Lidlum)
dochter van: Arjen HIEMSTRA
Antje [Sjoerds] LETTINGA
( V-3-4 )
 

Zij trouwde op 5-6-1907 te Wonseradeel met:

 
  Jan TIMMERMANS
geb. 9-12-1880 te Wons
zoon van: Mient TIMMERMANS
Antje HAITSMA


 

 

VI-4-34 Jitske BLANKSMA
geb. 4-2-1864 te Barradeel
ovl. 26-4-1947 te Leeuwarden, 83 jaar oud
dochter van: Gerben BLANKSMA
Geertje HIEMSTRA

( V-3-5 )
 

Zij trouwde op 15-5-1890 te Menaldumadeel met:

 
  Pier TIEDEMA
geb. 10-5-1863 te Menaldum
ovl. 24-6-1903 te Het Bildt, 40 jaar oud
zoon van: Jacob [Tiedes] TIEDEMA
Ytje [Piers] LETTINGA

 

Uit deze relatie

 
  1. Geertje TIEDEMA geb. 19-3-1891 te Menaldumadeel / ovl. 19-1-1963 te Drachten ( VII-9-24 )
  2. Jacob TIEDEMA geb. 9-11-1892 te Menaldumadeel ( VII-9-25 )
  3. Gerben TIEDEMA geb. 31-3-1894 te Menaldumadeel / ovl. 20-9-1977 te Dokkum ( VII-9-26 )
  4. Rinze TIEDEMA geb. 2-9-1895 te Menaldumadeel ( VII-9-27 )
  5. Ytje TIEDEMA geb. 23-1-1899 te Menaldumadeel ( VII-9-28 )

 

 

VI-4-35 Pier BLANKSMA
geb. 30-7-1865 te Barradeel
zoon van: Gerben BLANKSMA
Geertje HIEMSTRA

( V-3-5 )

 

 

VI-4-36 Arjentje BLANKSMA
geb. 6-12-1866 te Barradeel
ovl. 16-1-1870 te Barradeel, 3 jaar oud
dochter van: Gerben BLANKSMA
Geertje HIEMSTRA

( V-3-5 )

 

 

VI-4-37 Pieter BLANKSMA
geb. 15-11-1868 te Barradeel
ovl. 16-1-1963 te Goes, 94 jaar oud
zoon van: Gerben BLANKSMA
Geertje HIEMSTRA

( V-3-5 )
 

Hij trouwde met:

 
  Martijntje VOOGD

 

 

VI-4-38 Arjentje BLANKSMA
geb. 12-9-1870 te Barradeel
ovl. 5-5-1957 te Leeuwarden, 86 jaar oud
dochter van: Gerben BLANKSMA
Geertje HIEMSTRA

( V-3-5 )
 

Zij trouwde op 6-8-1896 te Het Bildt met:

 
  Klaas VENEMA
geb. 26-11-1871 te Gaastmeer
zoon van: Jan VENEMA
Grietje BELKUM

 

Uit deze relatie

 
  1. Jan VENEMA geb. 27-4-1897 te Utingeradeel ( VII-10-29 )
  2. Ida Geertje VENEMA geb. 10-3-1902 te Opsterland ( VII-10-30 )

 

 

VI-4-39 Hendrik BLANKSMA
geb. 10-5-1874 te Barradeel
zoon van: Gerben BLANKSMA
Geertje HIEMSTRA

( V-3-5 )

 

 

VI-5-40 Jitske WIJNGAARDEN
geb. 17-4-1866 te Barradeel
ovl. 6-11-1935 te Barradeel, 69 jaar oud
dochter van: Gerrit WIJNGAARDEN
Sjoukje HIEMSTRA

( V-3-6 )
 

Zij trouwde (1) op 26-5-1892 te Barradeel met:

 
  Leendert AKKERINGA
geb. 27-7-1867 te Drogeham
ovl. 25-5-1918 te Barradeel, 50 jaar oud
zoon van: Evert AKKERINGA
Trijntje LANTINGA

 

Zij trouwde (2) met:

 
  Cornelis Andries MIEDEMA
 

Bij het huwelijk
Huwelijk na 25-5-1918.

 

 

 

VI-5-41 Aafke WIJNGAARDEN
geb. 29-3-1867 te Barradeel
ovl. 14-11-1929 te Barradeel, 62 jaar oud
dochter van: Gerrit WIJNGAARDEN
Sjoukje HIEMSTRA

( V-3-6 )
 

Persoonlijke informatie
Van Aafke geen relatie gevonden.

 

 

 

VI-5-42 Johannes WIJNGAARDEN
geb. 30-4-1870 te Barradeel
ovl. 19-12-1874 te Barradeel, 4 jaar oud
zoon van: Gerrit WIJNGAARDEN
Sjoukje HIEMSTRA

( V-3-6 )

 

 

VI-5-43 Pieter WIJNGAARDEN
geb. 14-3-1874 te Barradeel
ovl. 17-9-1941 te Barradeel, 67 jaar oud
zoon van: Gerrit WIJNGAARDEN
Sjoukje HIEMSTRA

( V-3-6 )
 

Hij trouwde op 14-5-1903 te Barradeel met:

 
  Tietje JUKEMA
geb. 12-1-1871 te Sexbierum
ovl. 11-4-1935 te Leeuwarden, 64 jaar oud
dochter van: Ane [Jelles] JUKEMA
Jetske [Pieters] ANEMA

 

Uit deze relatie

 
  1. Gerrit WIJNGAARDEN geb. 30-5-1904 te Barradeel ( VII-11-31 )
  2. Ane WIJNGAARDEN geb. 23-6-1906 te Oosterbierum ( VII-11-32 )
  3. Johannes WIJNGAARDEN geb. 5-2-1908 te Barradeel ( VII-11-33 )
  4. Leendert WIJNGAARDEN geb. 8-5-1910 te Barradeel / ovl. 20-4-1911 te Barradeel ( VII-11-34 )
  5. Leendert WIJNGAARDEN geb. 15-6-1912 te Barradeel ( VII-11-35 )

 

 

VI-5-44 Johannes WIJNGAARDEN
geb. 15-4-1876 te Barradeel
ovl. 17-9-1941 te Barradeel, 65 jaar oud
zoon van: Gerrit WIJNGAARDEN
Sjoukje HIEMSTRA

( V-3-6 )

 

 

VI-5-45 Arjen WIJNGAARDEN
geb. 18-7-1878 te Barradeel
ovl. 15-3-1891 te Barradeel, 12 jaar oud
zoon van: Gerrit WIJNGAARDEN
Sjoukje HIEMSTRA

( V-3-6 )

 

 

VI-5-46 Emkje WIJNGAARDEN
geb. 20-2-1881 te Barradeel
ovl. 27-10-1958 te Leeuwarden, 77 jaar oud
dochter van: Gerrit WIJNGAARDEN
Sjoukje HIEMSTRA

( V-3-6 )
 

Zij trouwde op 14-5-1903 te Barradeel met:

 
  Johannes STAPENSIA
geb. 24-2-1880 te Barradeel (Klooster-Lidlum)
zoon van: Klaas STAPENSIA
Aaltje ANEMA

 

Uit deze relatie

 
  1. Klaas STAPENSIA geb. 12-5-1904 te Franekeradeel / ovl. 25-5-1987 ( VII-12-36 )
  2. Sjoukje STAPENSIA geb. 24-4-1905 te Franekeradeel ( VII-12-37 )
  3. Gerrit STAPENSIA geb. 14-3-1907 te Franeker / ovl. 16-12-1984 ( VII-12-38 )

 

 

VI-6-47 Sikke IJLSTRA
geb. 30-4-1873 te Franekeradeel
ovl. 7-12-1873 te Franekeradeel, 7 maand oud
zoon van: Anne IJLSTRA
Yfke ALMA
( V-4-10 )

 

 

VI-7-48 Sikke PALMA
geb. 11-4-1880 te Franekeradeel
zoon van: Gerrit PALMA
Pietje IJLSTRA

( V-4-12 )

 

 

VI-7-49 Hiske PALMA
geb. 6-9-1881 te Wonseradeel
dochter van: Gerrit PALMA
Pietje IJLSTRA

( V-4-12 )

 

 

VI-7-50 Janke PALMA
geb. 14-12-1882 te Wonseradeel
dochter van: Gerrit PALMA
Pietje IJLSTRA

( V-4-12 )

 

 

VI-7-51 Izaakje PALMA
geb. 27-5-1893 te Wonseradeel
dochter van: Gerrit PALMA
Pietje IJLSTRA

( V-4-12 )
 

Zij trouwde op 15-5-1918 te Wonseradeel met:

 
  Watse BIERMA
geb. 11-9-1886 te Lichtaard
zoon van: Jorit [Hessels] BIERMA
Sjieuwke [Siedses] MIEDEMA

 

Uit deze relatie

 
  1. NN BIERMA geb. 7-3-1925 te Wonseradeel / ovl. 7-3-1925 te Wonseradeel ( VII-13-39 )

 

 

VI-8-52 Hessel HESLINGA
geb. 2-1-1882 te Franekeradeel
ovl. 8-8-1940 te Blija, 58 jaar oud
zoon van: Johannes HESLINGA
Sjoukje IJLSTRA

( V-4-13 )
 

Hij trouwde op 5-5-1910 te Menaldumadeel met:

 
  Tjitske HOITINGA
geb. 29-1-1886 te Tzum
dochter van: Nanne HOITINGA
Eeke HILVERDA

 

Uit deze relatie

 
  1. Ekke HESLINGA geb. 4-2-1911 te Franekeradeel ( VII-14-40 )

 

 

VI-8-53 Janke HESLINGA
geb. 13-1-1883 te Dongjum
ovl. 18-9-1955 te Menaldumadeel, 72 jaar oud
dochter van: Johannes HESLINGA
Sjoukje IJLSTRA

( V-4-13 )
 

Zij trouwde op 5-5-1904 te Menaldumaldeel met:

 
  Hendrik [Geerts] van der MEER
geb. 14-2-1881 te Tietjerk
zoon van: Geert [Jans] van der MEER
Johanna [Lammerts] van der WEIDE

 

Uit deze relatie

 
  1. Sjoukje van der MEER geb. 19-6-1905 te Menaldumadeel ( VII-15-41 )
  2. Geert van der MEER geb. 22-6-1906 te Menaldumadeel ( VII-15-42 )
  3. Johannes van der MEER geb. 28-4-1909 te Menaldumadeel ( VII-15-43 )

 

 

VI-8-54 Sikke HESLINGA
geb. 26-6-1887 te Franekeradeel
ovl. 13-8-1927 te Franekeradeel, 40 jaar oud
zoon van: Johannes HESLINGA
Sjoukje IJLSTRA

( V-4-13 )
 

Hij trouwde op 13-5-1915 te Menaldumadeel met:

 
  Trijntje HOOGLAND
geb. 2-11-1885 te Beetgum
dochter van: Sieds HOOGLAND
Sytske HOOGLAND


 

 

VI-9-55 Sytse ZOODSMA
geb. 15-12-1872 te Ferwerderadeel
ovl. 31-3-1952 te Westernijkerk, 79 jaar oud
zoon van: Kornelis ZOODSMA
Antje FENNEMA

( V-5-14 )
 

Hij trouwde op 4-7-1896 te Ferwerderadeel met:

 
  Jeltje TERPSTRA
geb. 24-9-1873 te Westernijkerk
dochter van: Pieter [Jelles] TERPSTRA
Maaike [Fokkes] TERPSTRA

 

Uit deze relatie

 
  1. Maaike ZOODSMA geb. 21-10-1896 te Ferwerderadeel ( VII-16-44 )
  2. Antje ZOODSMA geb. 3-11-1897 te Ferwerderadeel ( VII-16-45 )
  3. Kornelis ZOODSMA geb. 20-2-1899 te Ferwerderadeel ( VII-16-46 )
  4. Joukje ZOODSMA geb. 9-9-1900 te Ferwerderadeel ( VII-16-47 )
  5. Lieuwke ZOODSMA geb. 13-7-1906 te Ferwerderadeel ( VII-16-48 )

 

 

VI-9-56 Auke ZOODSMA
geb. 3-1-1889 te Ferwerderadeel
zoon van: Kornelis ZOODSMA
Antje FENNEMA

( V-5-14 )
 

Hij trouwde op 28-12-1912 te Ferwerderadeel met:

 
  Lijsbert HALMA
geb. 23-5-1893 te Marrum
dochter van: Sieds [Anskes] HALMA
Janke [Jelles] SLAGER


 

 

VI-10-57 Hendrikje FENNEMA
geb. 15-5-1879 te Ferwerderadeel
ovl. 5-7-1881 te Ferwerderadeel, 2 jaar oud
dochter van: Eeltje FENNEMA
Berber [Fransen] STERK
( V-5-15 )

 

 

VI-10-58 Ymkje FENNEMA
geb. 16-1-1881 te Ferwerderadeel
dochter van: Eeltje FENNEMA
Berber [Fransen] STERK
( V-5-15 )
 

Zij trouwde op 26-6-1909 te Ferwerderadeel met:

 
  Hendrik HAMSTRA
geb. 1-6-1880 te Hallum
zoon van: Jan [Harmens] HAMSTRA
Janke [Martens] de ZWART


 

 

VI-10-59 Hendrikje FENNEMA
geb. 7-8-1882 te Ferwerderadeel
dochter van: Eeltje FENNEMA
Berber [Fransen] STERK
( V-5-15 )

 

 

VI-10-60 Ytje FENNEMA
geb. 17-3-1884 te Ferwerderadeel
dochter van: Eeltje FENNEMA
Berber [Fransen] STERK
( V-5-15 )
 

Zij trouwde op 16-2-1907 te Leeuwarderadeel met:

 
  Jacob FEENSTRA
geb. 5-5-1883 te Hallum
zoon van: Pieter [Jacobs] FEENSTRA
Neeltje [Gaukes] PROSJE

 

Uit deze relatie

 
  1. Berber FEENSTRA geb. 4-5-1907 te Leeuwarderadeel ( VII-17-49 )
  2. Neeltje FEENSTRA geb. 7-8-1908 te Leeuwarderadeel ( VII-17-50 )
  3. Dirkje FEENSTRA geb. 26-9-1909 te Leeuwarderadeel ( VII-17-51 )
  4. Ymkje FEENSTRA geb. 9-6-1911 te Leeuwarderadeel ( VII-17-52 )

 

 

VI-10-61 Antje FENNEMA
geb. 28-5-1886 te Ferwerderadeel
dochter van: Eeltje FENNEMA
Berber [Fransen] STERK
( V-5-15 )
 

Zij trouwde op 28-5-1910 te Ferwerderadeel met:

 
  Harmen van der VEEN
geb. 25-10-1884 te Marrum
zoon van: Wieger [Pieters] van der VEEN
Dieuwke [Annes] DIJKSTRA

 

Uit deze relatie

 
  1. Eeltje van der VEEN geb. 23-12-1910 te Ferwerderadeel / ovl. 5-1-1911 te Ferwerderadeel ( VII-18-53 )
  2. Eeltje van der VEEN geb. 9-5-1912 te Ferwerderadeel ( VII-18-54 )

 

 

VI-10-62 Tjerkje FENNEMA
geb. 29-4-1888 te Ferwerderadeel
ovl. 3-4-1894 te Ferwerderadeel, 5 jaar oud
dochter van: Eeltje FENNEMA
Berber [Fransen] STERK
( V-5-15 )

 

 

VI-10-63 Dirkje FENNEMA
geb. 8-4-1891 te Ferwerderadeel
ovl. 7-9-1898 te Ferwerderadeel, 7 jaar oud
dochter van: Eeltje FENNEMA
Berber [Fransen] STERK
( V-5-15 )

 

 

VI-10-64 Auke FENNEMA
geb. 22-7-1895 te Ferwerderadeel
zoon van: Eeltje FENNEMA
Berber [Fransen] STERK
( V-5-15 )
 

Hij trouwde op 17-5-1919 te Ferwerderadeel met:

 
  Klaaske POSTMA
geb. 16-5-1895 te Ferwerd
dochter van: Harmen [Dirks] POSTMA
Sytske [Dirks] BOERSMA


 

 

VI-11-65 Geertje FENNEMA
geb. 8-1-1882 te Ferwerderadeel
ovl. 25-1-1882 te Ferwerderadeel, 17 dagen oud
dochter van: Andries FENNEMA
Beitske van DIJK
( V-5-17 )

 

 

VI-11-66 Geertje FENNEMA
geb. 17-12-1882 te Ferwerderadeel
ovl. 23-6-1883 te Ferwerderadeel, 6 maand oud
dochter van: Andries FENNEMA
Beitske van DIJK
( V-5-17 )

 

 

VI-11-67 Geertje FENNEMA
geb. 14-12-1884 te Ferwerderadeel
dochter van: Andries FENNEMA
Beitske van DIJK
( V-5-17 )

 

 

VI-11-68 Auke FENNEMA
geb. 13-5-1886 te Ferwerderadeel
zoon van: Andries FENNEMA
Beitske van DIJK
( V-5-17 )
 

Hij trouwde op 8-5-1913 te Ferwerderadeel met:

 
  Antje POST
geb. ca 1890 te Marrum
dochter van: Jan POST
Trijntje MIEDEMA


 

 

VI-11-69 NN FENNEMA
geb. 19-4-1887 te Ferwerderadeel
ovl. 19-4-1887 te Ferwerderadeel, 0 dagen oud
zoon van: Andries FENNEMA
Beitske van DIJK
( V-5-17 )
 

Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.

 

 

 

VI-12-70 Willemtje DIJKSTRA
geb. 8-3-1874 te Het Bildt
ovl. 5-1-1959 te Tzummarum, 84 jaar oud
dochter van: Tjepke DIJKSTRA
Kenke RODENHUIS

( V-6-19 )

 

 

VI-12-71 Trijntje DIJKSTRA
geb. 14-10-1875 te Het Bildt
ovl. 11-6-1877 te Het Bildt, 19 maand oud
dochter van: Tjepke DIJKSTRA
Kenke RODENHUIS

( V-6-19 )

 

 

VI-12-72 Ymkje DIJKSTRA
geb. 20-11-1876 te Het Bildt
ovl. 11-6-1877 te Het Bildt, 6 maand oud
dochter van: Tjepke DIJKSTRA
Kenke RODENHUIS

( V-6-19 )

 

 

VI-12-73 Minne DIJKSTRA
geb. 24-1-1878 te Het Bildt
zoon van: Tjepke DIJKSTRA
Kenke RODENHUIS

( V-6-19 )

 

 

VI-12-74 Syds DIJKSTRA
geb. 12-9-1879 te Het Bildt
ovl. 29-8-1880 te Het Bildt, 11 maand oud
zoon van: Tjepke DIJKSTRA
Kenke RODENHUIS

( V-6-19 )

 

 

VI-12-75 Sietske DIJKSTRA
geb. 20-12-1880 te Het Bildt
ovl. 9-5-1889 te Het Bildt, 8 jaar oud
dochter van: Tjepke DIJKSTRA
Kenke RODENHUIS

( V-6-19 )

 

 

VI-12-76 Gerben DIJKSTRA
geb. 21-2-1882 te Het Bildt
ovl. 24-1-1889 te Het Bildt, 6 jaar oud
zoon van: Tjepke DIJKSTRA
Kenke RODENHUIS

( V-6-19 )

 

 

VI-12-77 Rienkje DIJKSTRA
geb. 25-8-1883 te Het Bildt
ovl. 10-9-1883 te Het Bildt, 16 dagen oud
dochter van: Tjepke DIJKSTRA
Kenke RODENHUIS

( V-6-19 )

 

 

VI-12-78 NN DIJKSTRA
geb. 10-5-1884 te Het Bildt
ovl. 10-5-1884 te Het Bildt, 0 dagen oud
zoon van: Tjepke DIJKSTRA
Kenke RODENHUIS

( V-6-19 )
 

Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.

 

 

 

VI-12-79 Ymkje DIJKSTRA
geb. 28-4-1886 te Het Bildt
ovl. 12-1-1887 te Het Bildt, 8 maand oud
dochter van: Tjepke DIJKSTRA
Kenke RODENHUIS

( V-6-19 )

 

 

VI-13-80 Trijntje RODENHUIS
geb. 25-8-1871 te Het Bildt
ovl. 4-11-1898 te Het Bildt, 27 jaar oud
dochter van: Jacob RODENHUIS
Renske DIJKSTRA
( V-6-22 )
 

Zij trouwde op 23-5-1895 te Het Bildt met:

 
  Renze SCHIPPER
geb. 28-2-1872 te Sint Jacobiparochie
ovl. 12-5-1958 te Het Bildt, 86 jaar oud
zoon van: Hendrik SCHIPPER
Pietje KONING

 

Uit deze relatie

 
  1. Hendrik SCHIPPER geb. 21-7-1896 te Het Bildt ( VII-19-55 )

 

 

VI-13-81 Willemtje RODENHUIS
geb. 8-3-1874 te Het Bildt
ovl. 25-12-1958 te Het Bildt, 84 jaar oud
dochter van: Jacob RODENHUIS
Renske DIJKSTRA
( V-6-22 )
 

Zij trouwde op 19-5-1898 te Het Bildt met:

 
  Anne POSTMA
geb. 10-3-1873 te Het Bildt
zoon van: Lourens POSTMA
Jantje KUIKEN

 

Uit deze relatie

 
  1. Rinske POSTMA geb. 18-4-1899 te Het Bildt ( VII-20-56 )
  2. NN POSTMA geb. 5-2-1902 te Het Bildt / ovl. 5-2-1902 te Het Bildt ( VII-20-57 )
  3. Jantje POSTMA geb. 3-4-1904 te Het Bildt / ovl. 30-4-1960 te Het Bildt ( VII-20-58 )
  4. Trijntje POSTMA geb. 26-2-1906 te Het Bildt / ovl. 23-11-1906 te Het Bildt ( VII-20-59 )

 

 

VI-14-82 Meintje RODENHUIS
geb. 31-1-1876 te Het Bildt
ovl. 14-5-1940 te Vrouwenparochie, 64 jaar oud
dochter van: Wybe RODENHUIS
Dieuwke POST
( V-6-24 )
 

Zij trouwde op 5-7-1900 te Het Bildt met:

 
  Gerrit POLSTRA
geb. 9-8-1873 te Vrouwenparochie
ovl. 21-9-1940 te Vrouwenparochie, 67 jaar oud
zoon van: Simon POLSTRA
Tietje KEIZER


 

 

VI-14-83 Syds RODENHUIS
geb. 4-4-1877 te Vrouwenparochie
ovl. 21-11-1949 te Het Bildt, 72 jaar oud
zoon van: Wybe RODENHUIS
Dieuwke POST
( V-6-24 )
 

Hij trouwde op 8-5-1902 te Het Bildt met:

 
  Jantje van der PLOEG
geb. 21-2-1878 te Sint Annaparochie
ovl. 25-2-1952 te Het Bildt, 74 jaar oud
dochter van: Pieter van der PLOEG
Sijke HOGERHUIS

 

Uit deze relatie

 
  1. Wybe RODENHUIS geb. 29-2-1904 te Het Bildt ( VII-21-60 )

 

 

VI-14-84 Jan RODENHUIS
geb. 21-12-1878 te Het Bildt
ovl. 28-1-1975 te Sint Annaparochie, 96 jaar oud
zoon van: Wybe RODENHUIS
Dieuwke POST
( V-6-24 )
 

Hij trouwde op 21-6-1903 te Het Bildt met:

 
  Antje BALT
geb. 4-5-1879 te Sint Annaparochie
ovl. 28-2-1960 te Oude Bildtzijl, 80 jaar oud
dochter van: Jan BALT
Fokeltje van der WAL

 

Uit deze relatie

 
  1. Jan RODENHUIS geb. 14-5-1904 te Het Bildt / ovl. 17-11-1991 te Tzummarum ( VII-22-61 )
  2. Wybe RODENHUIS geb. 12-3-1906 te Het Bildt (Sint Annaparochie) / ovl. 7-10-1990 ( VII-22-62 )
  3. Syds RODENHUIS geb. 22-7-1908 te Het Bildt / ovl. 4-11-1911 te Sint Annaparochie ( VII-22-63 )
  4. Eeltje RODENHUIS geb. 23-12-1909 te Het Bildt ( VII-22-64 )
  5. Dieuwke RODENHUIS geb. 18-10-1911 te Het Bildt ( VII-22-65 )

 

 

VI-15-85 Sjoerdje RODENHUIS
geb. 18-12-1872 te Het Bildt
dochter van: Rienik RODENHUIS
Antje de VRIES
( V-6-25 )

 

 

VI-15-86 Willem RODENHUIS
geb. 6-2-1875 te Het Bildt
zoon van: Rienik RODENHUIS
Antje de VRIES
( V-6-25 )

 

 

VI-15-87 Anne RODENHUIS
geb. 26-1-1877 te Het Bildt
zoon van: Rienik RODENHUIS
Antje de VRIES
( V-6-25 )

 

 

VI-16-88 NN WYBENGA
geb. 10-5-1881 te Het Bildt
ovl. 10-5-1881 te Het Bildt, 0 dagen oud
zoon van: Johannes WYBENGA
Ymkje RODENHUIS

( V-6-27 )
 

Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.

 

 

 

VI-16-89 NN WYBENGA
geb. 6-5-1882 te Het Bildt
ovl. 6-5-1882 te Het Bildt, 0 dagen oud
zoon van: Johannes WYBENGA
Ymkje RODENHUIS

( V-6-27 )
 

Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.

 

 

 

VI-16-90 Gelske WYBENGA
geb. 16-2-1884 te Het Bildt
dochter van: Johannes WYBENGA
Ymkje RODENHUIS

( V-6-27 )
 

Zij trouwde (1) op 17-5-1906 te Het Bildt met:

 
  Yne TERPSTRA
geb. 20-3-1881 te Hallum
zoon van: Jan [Lieuwes] TERPSTRA
Gerritje [Pieter] PORTE

 

Zij trouwde (2) op 4-2-1926 te Het Bildt met:

 
  Rein SPOELHOF
geb. 23-5-1874 te Sint Annaparochie
zoon van: Pieter SPOELHOF

 

 

VI-16-91 Willemtje WYBENGA
geb. 29-9-1885 te Het Bildt
dochter van: Johannes WYBENGA
Ymkje RODENHUIS

( V-6-27 )
 

Zij trouwde op 30-6-1910 te Het Bildt met:

 
  Bokke KOELMANS
geb. 20-12-1887 te Sint Annaparochie
zoon van: Hein KOELMANS
Dirkje De VRIES


 

 

VI-17-92 Jezya BEIMERS
geb. 9-7-1866 te Het Bildt
ovl. 2-10-1906 te Het Bildt, 40 jaar oud
dochter van: Gerrit BEIMERS
Tettje ELZINGA
( V-7-29 )

 

 

VI-17-93 Tietje BEIMERS
geb. 20-10-1868 te Sint Annaparochie
ovl. 22-6-1953 te Barradeel, 84 jaar oud
dochter van: Gerrit BEIMERS
Tettje ELZINGA
( V-7-29 )
 

Zij trouwde op 3-5-1894 te Het Bildt met:

 
  Jan DIJKSTRA
geb. 10-1-1867 te Sint Annaparochie
ovl. 19-12-1937 te Tzummarum, 70 jaar oud
zoon van: Sierk DIJKSTRA
Eeke KAMSTRA

 

Uit deze relatie

 
  1. Gerrit DIJKSTRA geb. 28-8-1895 te Het Bildt ( VII-23-66 )
  2. Sierk DIJKSTRA geb. 19-8-1896 te Het Bildt / ovl. 1-7-1947 te Barradeel ( VII-23-67 )
  3. NN DIJKSTRA geb. 31-10-1897 te Het Bildt / ovl. 31-10-1897 te Het Bildt ( VII-23-68 )
  4. Folkert DIJKSTRA geb. 6-10-1898 te Sint Annaparochie / ovl. 14-5-1956 te Leeuwarden ( VII-23-69 )
  5. Arjen DIJKSTRA geb. 14-11-1899 te Sint Annaparochie ( VII-23-70 )
  6. Tettje DIJKSTRA geb. 8-1-1902 te Het Bildt (Vrouwenparochie) ( VII-23-71 )
  7. Sjoerd DIJKSTRA geb. 30-12-1903 te Het Bildt ( VII-23-72 )
  8. Eeke DIJKSTRA geb. 24-1-1906 te Het Bildt (Sint Jacobiparochie) ( VII-23-73 )
  9. Pier DIJKSTRA geb. 10-3-1909 te Het Bildt ( VII-23-74 )
  10. NN DIJKSTRA geb. 26-9-1911 te Het Bildt / ovl. 26-9-1911 te Het Bildt ( VII-23-75 )

 

 

VI-17-94 Folkert BEIMERS
geb. 2-10-1870 te Het Bildt
ovl. 13-11-1955 te Het Bildt, 85 jaar oud
zoon van: Gerrit BEIMERS
Tettje ELZINGA
( V-7-29 )

 

 

VI-17-95 Pieter BEIMERS
geb. 15-1-1874 te Het Bildt
ovl. 2-4-1874 te Het Bildt, 11 weken oud
zoon van: Gerrit BEIMERS
Tettje ELZINGA
( V-7-29 )

 

 

VI-17-96 Pietje BEIMERS
geb. 17-5-1875 te Het Bildt
ovl. 6-9-1951 te Arum, 76 jaar oud
dochter van: Gerrit BEIMERS
Tettje ELZINGA
( V-7-29 )
 

Zij trouwde op 19-5-1898 met:

 
  Willem KUIKEN
geb. 2-2-1874 te Sint Annaparochie
ovl. 20-12-1944 te Arum, 70 jaar oud
zoon van: Dirk KUIKEN
Hendrikje STROOSMA

 

Uit deze relatie

 
  1. Dirk KUIKEN geb. 3-2-1899 te Het Bildt ( VII-24-76 )
  2. Tetje KUIKEN geb. 28-7-1903 te Het Bildt (Sint Annaparochie) ( VII-24-77 )
  3. Hendrikje KUIKEN geb. 27-2-1907 te Het Bildt ( VII-24-78 )

 

 

VI-17-97 Pier BEIMERS
geb. 10-2-1879 te Het Bildt
ovl. 8-4-1880 te Het Bildt, 13 maand oud
zoon van: Gerrit BEIMERS
Tettje ELZINGA
( V-7-29 )

 

 

VI-17-98 Antje BEIMERS
geb. 23-8-1881 te Het Bildt
ovl. 8-9-1932 te Het Bildt, 51 jaar oud
dochter van: Gerrit BEIMERS
Tettje ELZINGA
( V-7-29 )

 

 

VI-17-99 Pier BEIMERS
geb. 27-5-1886 te Het Bildt
ovl. 16-2-1948 te Het Bildt, 61 jaar oud
zoon van: Gerrit BEIMERS
Tettje ELZINGA
( V-7-29 )
 

Hij trouwde op 25-5-1911 te Menaldumadeel met:

 
  Aafke FIERSTRA
geb. 25-7-1886 te Beetgum
dochter van: Ritske FIERSTRA
Jantje de JONG

 

Uit deze relatie

 
  1. Jantje BEIMERS geb. 9-3-1912 te Het Bildt ( VII-25-79 )

 

 

VI-18-100 Jakob BEIMERS
geb. 25-8-1871 te Sint Annaparochie
ovl. 27-1-1941 te Leeuwarden, 69 jaar oud
zoon van: Jacob BEIMERS
Jeltje BUURSTRA
( V-7-31 )
 

Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Folkert.

 

 

 

VI-18-101 Folkert BEIMERS
geb. 25-8-1871 te Sint Annaparochie
zoon van: Jacob BEIMERS
Jeltje BUURSTRA
( V-7-31 )
 

Persoonlijke informatie
Tweeling broer van Jakob

 
 

Hij trouwde op 20-5-1897 te Het Bildt met:

 
  Eelkje SNIJDER
geb. 30-12-1873 te Vrouwenparochie
ovl. 29-8-1931 te Leeuwarden, 57 jaar oud
dochter van: Berend SNIJDER
Jantje BRAAKSMA

 

Uit deze relatie

 
  1. Jacob BEIMERS geb. 26-11-1898 te Het Bildt ( VII-26-80 )
  2. Berend Beimers geb. 13-2-1901 te Het Bildt / ovl. 10-1-1942 ( VII-26-81 )
  3. Jeltje BEIMERS geb. 27-2-1903 te Het Bildt ( VII-26-82 )
  4. Nymer BEIMERS geb. 14-11-1907 te Het Bildt ( VII-26-83 )
  5. Sies BEIMERS geb. 7-3-1915 te Leeuwarden ( VII-26-84 )

 

 

VI-18-102 Sytske BEIMERS
geb. 24-12-1873 te Het Bildt
ovl. 3-7-1874 te Het Bildt, 6 maand oud
dochter van: Jacob BEIMERS
Jeltje BUURSTRA
( V-7-31 )

 

 

VI-18-103 Syds BEIMERS
geb. 8-9-1877 te Sint Annaparochie
ovl. 4-8-1940 te Leeuwarden, 62 jaar oud
zoon van: Jacob BEIMERS
Jeltje BUURSTRA
( V-7-31 )
 

Hij trouwde op 21-5-1908 te Baarderadeel met:

 
  Maartje KINGMA
geb. 25-9-1882 te Jellum
dochter van: Aldert [Martens] KINGMA
Trijntje [Ymes] de JONGE


 

 

VI-18-104 Sytske BEIMERS
geb. 26-12-1879 te Het Bildt
dochter van: Jacob BEIMERS
Jeltje BUURSTRA
( V-7-31 )

 

 

VI-18-105 Jezya BEIMERS
geb. 4-8-1881 te Het Bildt
ovl. 20-10-1881 te Het Bildt, 11 weken oud
dochter van: Jacob BEIMERS
Jeltje BUURSTRA
( V-7-31 )

 

 

VI-18-106 Coenraad BEIMERS
geb. 11-4-1883 te Het Bildt
ovl. 2-4-1938 te Apeldoorn, 54 jaar oud
zoon van: Jacob BEIMERS
Jeltje BUURSTRA
( V-7-31 )
 

Hij trouwde op 4-7-1907 te Texel met:

 
  Aafje BOON
geb. 29-6-1893 te Texel
dochter van: Pieter BOON
Elisabeth VERMEULEN


 

 

VI-18-107 Gerrit BEIMERS
geb. 24-8-1885 te Het Bildt
zoon van: Jacob BEIMERS
Jeltje BUURSTRA
( V-7-31 )
 

Hij trouwde op 22-11-1917 te Schiedam met:

 
  Neeltje KOLLING
geb. 29-12-1888 te Schiedam
dochter van: Johannes KOLLING
Neeltje VREUGDENHIL


 

 

VI-19-108 Eeke BEIMERS
geb. 3-11-1876 te Het Bildt
ovl. 13-5-1877 te Het Bildt, 6 maand oud
dochter van: Sybe BEIMERS
Antje HOVINGA
( V-7-32 )

 

 

VI-19-109 Iesje BEIMERS
geb. 19-1-1878 te Het Bildt
dochter van: Sybe BEIMERS
Antje HOVINGA
( V-7-32 )

 

 

VI-20-110 Jantje KIEVIET
geb. 7-2-1879 te Het Bildt
ovl. 8-4-1912 te Ferwerderadeel, 33 jaar oud
dochter van: Jelle KIEVIET
Antje BEIMERS

( V-7-33 )
 

Zij trouwde op 21-5-1904 te Ferwerderadeel met:

 
  Uilke van der SCHAAF
geb. 30-3-1881 te Blija
ovl. 12-10-1912 te Murmerwoude, 31 jaar oud
zoon van: Gerben van der SCHAAF
Jitske HOEKSTRA

 

Uit deze relatie

 
  1. Gerben van der SCHAAF geb. 14-1-1907 te Ferwerderadeel (Blija) / ovl. 22-12-1980 te Den Helder ( VII-27-85 )
  2. Jitske van der SCHAAF geb. 30-12-1908 / ovl. 23-2-1912 te Ferwerderadeel ( VII-27-86 )

 

 

VI-20-111 Jezya KIEVIET
geb. 22-8-1880 te Het Bildt
ovl. 20-5-1954 te Dokkum, 73 jaar oud
dochter van: Jelle KIEVIET
Antje BEIMERS

( V-7-33 )
 

Zij trouwde op 25-5-1907 te Ferwerderadeel met:

 
  Sybe STEENSMA
geb. 7-10-1876 te Marrum
zoon van: Sybe [Sybes] STEENSMA
Sybrigje [Jacobs] van DIJK

 

Uit deze relatie

 
  1. Sybe STEENSMA geb. 16-3-1908 te Ferwerderadeel ( VII-28-87 )
  2. Jelle STEENSMA geb. 18-4-1910 te Ferwerderadeel ( VII-28-88 )
  3. Jouke STEENSMA geb. 7-8-1912 te Dokkum ( VII-28-89 )

 

 

VI-20-112 Taeke KIEVIET
geb. 2-12-1882 te Het Bildt
zoon van: Jelle KIEVIET
Antje BEIMERS

( V-7-33 )

 

 

VI-20-113 Folkert KIEVIET
geb. 5-4-1885 te Het Bildt
ovl. 15-11-1956 te Sint Annaparochie, 71 jaar oud
zoon van: Jelle KIEVIET
Antje BEIMERS

( V-7-33 )
 

Hij trouwde op 25-5-1911 te Het Bildt met:

 
  Trijntje van LOON
geb. 6-10-1887 te Sint Annaparochie
ovl. 4-4-1931 te Sint Annaparochie, 43 jaar oud
dochter van: Johannes van LOON
Rinske de GROOT

 

Uit deze relatie

 
  1. Rinske KIEVIT geb. 10-3-1913 te Sint Annaparochie ( VII-29-90 )
  2. Jelle KIEVIT geb. 18-8-1915 te Sint Annaparochie ( VII-29-91 )
  3. Johannes KIEVIT geb. 25-6-1921 te Sint Annaparochie ( VII-29-92 )

 

 

VI-20-114 Jeltje KIEVIET
geb. 14-12-1887 te Het Bildt
ovl. 18-10-1937 te Het Bildt, 49 jaar oud
dochter van: Jelle KIEVIET
Antje BEIMERS

( V-7-33 )
 

Zij trouwde op 29-5-1913 te Het Bildt met:

 
  Albert BOONSTRA
geb. 24-5-1887 te Sint Annaparochie
ovl. 14-1-1956 te Leeuwarden, 68 jaar oud
zoon van: IJsbrand BOONSTRA
Tetje ROORDA

 

Uit deze relatie

 
  1. Jantje BOONSTRA geb. 27-10-1914 te Sint Annaparochie ( VII-30-93 )
  2. Tetje BOONSTRA geb. 17-9-1916 te Sint Annaparochie / ovl. 3-3-1923 te Heerenveen ( VII-30-94 )
  3. Jelle Taeke BOONSTRA geb. te Sint Annaparochie ( VII-30-95 )
  4. IJsbrand BOONSTRA ( VII-30-96 )

 

 

VI-20-115 Gerrit KIEVIET
geb. 21-4-1890 te Het Bildt
ovl. 6-10-1950 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 60 jaar oud
zoon van: Jelle KIEVIET
Antje BEIMERS

( V-7-33 )
 

Hij trouwde op 28-6-1895 met:

 
  Ietje BONTEKOE
geb. 28-6-1895 te Aalsum
ovl. 14-2-1984 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.), 88 jaar oud
dochter van: Lieuwe BONTEKOE
Aafke de VRIES

 

Uit deze relatie

 
  1. Evelyn KIEVIT geb. 18-12-1921 te Lowell, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-31-97 )
  2. Gerald KIEVIT geb. te Lowell, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-31-98 )
  3. Louis KIEVIT geb. te Lowell, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-31-99 )
  4. Anna Janette KIEVIT geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-31-100 )
  5. John Theodore KIEVIT geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-31-101 )
  6. Edith Julia KIEVIT geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VII-31-102 )

 

 

VI-20-116 Kinke KIEVIET
geb. 8-7-1894 te Het Bildt
ovl. 21-9-1932 te Dokkum, 38 jaar oud
dochter van: Jelle KIEVIET
Antje BEIMERS

( V-7-33 )
 

Zij trouwde op 12-6-1919 te Het Bildt met:

 
  Cornelis BONTEKOE
geb. 18-2-1894 te Aalsum
ovl. 14-1-1956 te Leeuwarden, 61 jaar oud
zoon van: Lieuwe BONTEKOE
Aafke de VRIES

 

Uit deze relatie

 
  1. Jelle BONTEKOE geb. 17-3-1920 te Aalzum ( VII-32-104 )
  2. Lieuwe BONTEKOE geb. 17-3-1920 te Aalzum / ovl. 3-3-1984 te Apeldoorn ( VII-32-103 )
  3. Jan BONTEKOE geb. te Dokkum ( VII-32-105 )
  4. Taeke BONTEKOE geb. te Dokkum ( VII-32-106 )
  5. Aafke BONTEKOE geb. te Dokkum ( VII-32-107 )

 

 

VI-21-117 Auke GREYDANUS
geb. 21-3-1893 te Marrum
ovl. 10-4-1986, 93 jaar oud
zoon van: Jacob GREYDANUS
Antje VISBEEK
( V-8-37 )
 

Hij trouwde op 30-5-1918 te Ferwerderadeel met:

 
  Tytje FERWERDA
geb. 14-11-1895 te Marrum
dochter van: Johannes [Pieters] FERWERDA
Marijke [Menzes] BUURSMA


 

 

VI-21-118 Jantje GREYDANUS
geb. 5-10-1894 te Ferwerderadeel
ovl. 27-5-1897 te Ferwerderadeel, 2 jaar oud
dochter van: Jacob GREYDANUS
Antje VISBEEK
( V-8-37 )

 

 

VI-21-119 Douwe GREYDANUS
geb. 17-8-1897 te Ferwerderadeel
zoon van: Jacob GREYDANUS
Antje VISBEEK
( V-8-37 )

 

 

VI-21-120 Jantje GREYDANUS
geb. 22-5-1900 te Ferwerderadeel (Nijkerk)
dochter van: Jacob GREYDANUS
Antje VISBEEK
( V-8-37 )
 

Zij trouwde op 20-5-1925 te Ferwerderadeel met:

 
  Wieger BOSMA
geb. 27-7-1900 te Oostermeer
zoon van: Pieter BOSMA
Atje [Wiegers] VEENSTRA


 

 

VI-21-121 Klaas GREYDANUS
geb. 15-9-1902 te Ferwerderadeel
ovl. 18-4-1963, 60 jaar oud
zoon van: Jacob GREYDANUS
Antje VISBEEK
( V-8-37 )
 

Hij trouwde met:

 
  Klaaske KEIZER
geb. 11-4-1905
ovl. 10-6-1957, 52 jaar oud

 

 

VI-21-122 Ymte GREYDANUS
geb. 18-12-1910 te Ferwerderadeel
dochter van: Jacob GREYDANUS
Antje VISBEEK
( V-8-37 )

 

 

VI-22-123 Renske van der WAL
geb. 10-3-1897 te Hogebeintum
dochter van: Jan van der WAL
Renske GREYDANUS

( V-8-41 )
 

Persoonlijke informatie
Tweelingzus met Meiltje.

 
 

Zij trouwde op 24-5-1919 te Ferwerderadeel met:

 
  Johannes DROST
geb. ca 1893 te Blija
zoon van: Jan [Gerbens] DROST
Hebeltje [Dirks] van der BIJ


 

 

VI-22-124 Meiltje van der WAL
geb. 10-3-1897 te Hogebeintum
ovl. 8-4-1897 te Hogebeintum, 29 dagen oud
dochter van: Jan van der WAL
Renske GREYDANUS

( V-8-41 )
 

Persoonlijke informatie
Tweelingzus met Renske.

 

 

 

VI-22-125 Willem van der WAL
geb. 15-2-1900 te Hogebeintum
ovl. 16-5-1956 te Leeuwarderadeel, 56 jaar oud
zoon van: Jan van der WAL
Renske GREYDANUS

( V-8-41 )
 

Hij trouwde op 28-5-1925 te Ferwerderadeel met:

 
  Grietje FENNEMA
geb. ca 1904 te Jellum
dochter van: Rein [Uilkes] FENNEMA
Minke [Gerbens] TORENSMA


 

 

VI-22-126 Auke van der WAL
geb. 15-1-1903 te Hogebeintum
zoon van: Jan van der WAL
Renske GREYDANUS

( V-8-41 )
 

Hij trouwde op 7-5-1931 te Ferwerderadeel met:

 
  Eeke RINTJEMA
geb. ca 1908 te Rinsumageest
dochter van: Dirk RINTJEMA
Geeske EISMA


 

 

VI-23-127 Auke GREYDANUS
geb. 6-6-1903 te Ferwerderadeel
ovl. 1-5-1998, 94 jaar oud
zoon van: Klaas [Aukes] GREIJDANUS
Sjoerdtje GREIJDANUS
( V-8-42 )
 

Hij trouwde met:

 
  Neeltje REITSMA
geb. 6-5-1903
ovl. 8-11-2002, 99 jaar oud

 

 

VI-23-128 Taekje GREYDANUS
geb. 28-1-1906 te Ferwerderadeel
dochter van: Klaas [Aukes] GREIJDANUS
Sjoerdtje GREIJDANUS
( V-8-42 )
 

Zij trouwde op 24-5-1928 te Ferwerderadeel met:

 
  Sjoerd POSTHUMUS
geb. 15-6-1900 te Hantumhuizen
ovl. 28-9-1991, 91 jaar oud
zoon van: Jacob [Sjoerds] POSTHUMUS
Eeke [Jans] EIZENGA


 

 

VI-23-129 Jacob GREYDANUS
geb. 18-7-1907 te Ferwerderadeel
zoon van: Klaas [Aukes] GREIJDANUS
Sjoerdtje GREIJDANUS
( V-8-42 )

 

 

VI-23-130 Renske GREYDANUS
geb. 7-12-1909 te Ferwerderadeel
dochter van: Klaas [Aukes] GREIJDANUS
Sjoerdtje GREIJDANUS
( V-8-42 )

 

 

VI-24-131 Douwe VISBEEK
geb. 27-9-1903 te Ferwerderadeel
zoon van: Klaas VISBEEK
Aukje GREYDANUS

( V-8-43 )
 

Hij trouwde op 19-5-1932 te Ferwerderadeel met:

 
  Durkje ATEMA
geb. 3-10-1907 te Rinsumageest
dochter van: Ate ATEMA
Aafke TALMA


 

 

VI-24-132 Renske VISBEEK
geb. 30-9-1904 te Ferwerderadeel
dochter van: Klaas VISBEEK
Aukje GREYDANUS

( V-8-43 )

 

 

VI-24-133 Jantje VISBEEK
geb. 26-11-1906 te Ferwerderadeel
dochter van: Klaas VISBEEK
Aukje GREYDANUS

( V-8-43 )

 

 

VI-24-134 Kinke VISBEEK
geb. 8-9-1909 te Ferwerderadeel
dochter van: Klaas VISBEEK
Aukje GREYDANUS

( V-8-43 )

 

 

VI-25-135 Romkje GREYDANUS
geb. 8-5-1907 te Ferwerderadeel
dochter van: Ymte GREYDANUS
Aukje AKKERMAN
( V-8-44 )

 

 

VI-25-136 Renske GREYDANUS
geb. 17-7-1908 te Ferwerderadeel
dochter van: Ymte GREYDANUS
Aukje AKKERMAN
( V-8-44 )

 

 

VI-25-137 Haukje GREYDANUS
geb. 19-10-1910 te Ferwerderadeel
dochter van: Ymte GREYDANUS
Aukje AKKERMAN
( V-8-44 )

 

 

VI-25-138 Aukje GREYDANUS
geb. ca 1918 te Ferwerderadeel
ovl. 21-11-1941 te Ferwerderadeel, 23 jaar oud
dochter van: Ymte GREYDANUS
Aukje AKKERMAN
( V-8-44 )

 

 

VI-26-139 Douwe van der VELDE
geb. 8-11-1893 te Ferwerderadeel
ovl. 31-3-1977, 83 jaar oud
zoon van: Joeke van der VELDE
Trijntje van OOSTEN
( V-9-45 )
 

Hij trouwde op 16-5-1918 te Het Bildt met:

 
  Aaltje WIERSMA
geb. 14-3-1896 te Sint Annaparochie
ovl. 4-1-1954, 57 jaar oud
dochter van: Meindert WIERSMA
Renske de VRIES

 

Uit deze relatie

 
  1. Jitske van der VELDE geb. 26-7-1928 te Marrum / ovl. 14-7-2005 ( VII-33-108 )

 

 

VI-26-140 Sipke van der VELDE
geb. 25-3-1895 te Ferwerderadeel (Nijkerk)
zoon van: Joeke van der VELDE
Trijntje van OOSTEN
( V-9-45 )
 

Hij trouwde op 23-5-1925 te Kollumerland met:

 
  Ynskje HOEKSTRA
geb. ca 1903 te Kollumerzwaag
dochter van: Willem [Gerbens] HOEKSTRA
Albertje ZIJLSTRA


 

 

VI-26-141 Trijntje van der VELDE
geb. 16-8-1897 te Ferwerderadeel
dochter van: Joeke van der VELDE
Trijntje van OOSTEN
( V-9-45 )
 

Zij trouwde op 3-11-1921 te Ferwerderadeel met:

 
  Fedde KALVERBOER
geb. 25-4-1897 te Hallum
ovl. 6-10-1979 te Marrum, 82 jaar oud
zoon van: Kornelis KALVERBOER
Geertje BIJLSTRA


 

 

VI-26-142 Anna van der VELDE
geb. 19-1-1901 te Ferwerderadeel (Nijkerk)
ovl. 1-9-1963 te Ferwerderadeel (Nijkerk), 62 jaar oud
dochter van: Joeke van der VELDE
Trijntje van OOSTEN
( V-9-45 )
 

Zij trouwde op 18-7-1935 te Ferwerderadeel met:

 
  Fedde KALVERBOER
geb. 25-4-1897 te Hallum
ovl. 6-10-1979 te Marrum, 82 jaar oud
zoon van: Kornelis KALVERBOER
Geertje BIJLSTRA

 

Uit deze relatie

 
  1. Cornelis KALVERBOER geb. 3-7-1938 te Marrum / ovl. 29-6-2011 te Leeuwarden ( VII-34-109 )

 

 

VI-26-143 Minne van der VELDE
geb. 28-3-1904 te Ferwerderadeel (Ferwerd)
ovl. 4-7-1983 te Leeuwarden, 79 jaar oud
zoon van: Joeke van der VELDE
Trijntje van OOSTEN
( V-9-45 )
 

Hij trouwde op 8-5-1930 te Ferwerderadeel met:

 
  Maaike JENSMA
geb. 25-1-1907 te Ferwerderadeel (Ferwerd)
ovl. 14-4-1999 te Noord Bergum, 92 jaar oud
dochter van: Theunis JENSMA
Akke BAKKER


 

 

VI-27-144 Sipke van der VELDE
geb. 6-5-1892 te Ferwerderadeel
ovl. 27-2-1947 te Marrum, 54 jaar oud
zoon van: Jacob van der VELDE
Ykje HOMSMA
( V-9-46 )
 

Hij trouwde op 14-5-1925 te Ferwerderadeel met:

 
  Tjitske DIJKSTRA
geb. 18-7-1899 te Sint Annaparochie
dochter van: Hein DIJKSTRA
Tjitske de VRIES

 

Uit deze relatie

 
  1. Jacob van der VELDE geb. 1931 te Marrum / ovl. 30-1-1931 te Marrum ( VII-35-110 )

 

 

VI-27-145 Hessel van der VELDE
geb. 3-5-1897 te Ferwerderadeel
ovl. 30-5-1996, 99 jaar oud
zoon van: Jacob van der VELDE
Ykje HOMSMA
( V-9-46 )
 

Hij trouwde op 7-12-1922 te Ferwerderadeel met:

 
  Geertje HUIZENGA
geb. 7-9-1898 te Hijum
ovl. 8-6-1975 te Leeuwarden, 76 jaar oud
dochter van: Adam HUIZINGA
Froukje van der MEER

 

Uit deze relatie

 
  1. Froukje van der VELDE geb. 14-3-1933 te Marrum / ovl. 2-11-2014 ( VII-36-111 )

 

 

VI-28-146 Jan FENNEMA
geb. 19-4-1881 te Westdongeradeel (GA-75)
ovl. 29-5-1957 te Groningen, 76 jaar oud
zoon van: Heere [Jans] FENNEMA
Janke [Klazes] WIERSMA
( V-10-47 )
 

Hij trouwde op 12-5-1906 te Eenrum met:

 
  Jantje BORGMAN
geb. 8-10-1876 te Eenrum (GA-85)
ovl. 24-12-1929 te Groningen, 53 jaar oud
dochter van: Jan BORGMAN
Frouwke BOLHUIS
fam. 58: ( V-10-48 )
fam. 121: ( V-1-1 )
 

Uit deze relatie

 
  1. Heero Jan FENNEMA geb. 16-4-1907 te Zuurdijk / ovl. 5-5-1985 te Alphen aan de Rijn ( VII-37-112 )
  2. Jan FENNEMA geb. 29-10-1909 te Zuurdijk / ovl. 17-5-1910 te Zuurdijk ( VII-37-113 )
  3. NN FENNEMA geb. 29-10-1909 te Zuurdijk / ovl. 29-10-1909 te Zuurdijk ( VII-37-114 )
  4. Jan Martinus FENNEMA geb. 13-2-1911 te Zuurdijk ( VII-37-115 )
  5. Janke FENNEMA geb. 22-7-1912 te Zuurdijk ( VII-37-116 )
  6. Martinus Jan FENNEMA geb. 25-9-1914 te Zuurdijk ( VII-37-117 )

 

 

VI-28-147 Doetje FENNEMA
geb. 17-1-1883 te Westdongeradeel
dochter van: Heere [Jans] FENNEMA
Janke [Klazes] WIERSMA
( V-10-47 )

 

 

VI-28-148 Geertje FENNEMA
geb. 29-1-1885 te Westdongeradeel
dochter van: Heere [Jans] FENNEMA
Janke [Klazes] WIERSMA
( V-10-47 )

 

 

VI-28-149 Antje FENNEMA
geb. 13-11-1886 te Westdongeradeel
dochter van: Heere [Jans] FENNEMA
Janke [Klazes] WIERSMA
( V-10-47 )

 

 

VI-29-150 Taeke POSTMA
geb. 22-11-1877 te Westdongeradeel
zoon van: Pieter POSTMA
Tjitske WIERINGA
( V-11-52 )

 

 

VI-29-151 Maaike POSTMA
geb. 31-7-1886 te Holwerd
ovl. 27-9-1948 te Het Bildt, 62 jaar oud
dochter van: Pieter POSTMA
Tjitske WIERINGA
( V-11-52 )
 

Zij trouwde op 19-5-1906 te Westdongeradeel met:

 
  Freerk KLOOSTERMAN
geb. 29-10-1879 te Wierum
zoon van: Dirk KLOOSTERMAN
Riemke [Keimpes] SEEPMA


 

 

VI-30-152 Jackele YPMA
geb. 22-8-1879 te Westdongeradeel
zoon van: Tjeerd YPMA
Aukje POSTMA

( V-11-53 )

 

 

VI-31-153 Wintje FENNEMA
geb. 23-11-1885 te Leeuwarderadeel
dochter van: Klaas FENNEMA
Trijntje HOOGLAND
( V-12-57 )

 

 

VI-31-154 Eeltje FENNEMA
geb. 21-7-1887 te Leeuwarderadeel
dochter van: Klaas FENNEMA
Trijntje HOOGLAND
( V-12-57 )

 

 

VI-31-155 Frans FENNEMA
geb. 14-2-1889 te Leeuwarderadeel
zoon van: Klaas FENNEMA
Trijntje HOOGLAND
( V-12-57 )

 

 

VI-32-156 Alice FENNEMA
geb. 9-4-1913 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 10-6-1994 te Wayland, Allegan County (Michigan, U.S.A.), 81 jaar oud
dochter van: Evert [Eeltjes] FENNEMA
Wytske [Dirks] JANSEN
( V-12-62 )
 

Zij trouwde op 12-4-1935 te Cook County (Illinois, U.S.A.) met:

 
  Jacob NORMAN
geb. 11-11-1909 te Illinois (U.S.A.)
ovl. 4-4-2000 te Byron Center, Kent County (Michigan, U.S.A.), 90 jaar oud
zoon van: Sikke NOORMAN
Martje HOEKSEMA
fam. 122: ( VI-8-46 )
 

Uit deze relatie

 
  1. Willemette Fay NORMAN geb. te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) fam. 122: ( VIII-28-134 )
  2. Sidney Roy NORMAN geb. te Evergreen Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) fam. 122: ( VIII-28-135 )
  3. Marie NORMAN fam. 122: ( VIII-28-136 )
  4. Jack NORMAN fam. 122: ( VIII-28-137 )

 

 

VI-33-157 Wybren BOUWMA
geb. 3-12-1879 te Franekeradeel
ovl. 20-7-1882 te Franekeradeel, 2 jaar oud
zoon van: Gerrit BOUWMA
Jitske [Luitzens] van WIJK
( V-13-67 )

 

 

VI-33-158 Marijke BOUWMA
geb. 30-5-1881 te Herbaljum
dochter van: Gerrit BOUWMA
Jitske [Luitzens] van WIJK
( V-13-67 )
 

Zij trouwde op 25-4-1914 te Franekeradeel met:

 
  Davinus DUISTERHOF
geb. 27-3-1878 te Buren
zoon van: Hendrikus DUISTERHOF
Hillegonda Hendrika van CULENBORG


 

 

VI-33-159 Wybren BOUWMA
geb. 31-7-1883 te Franekeradeel
zoon van: Gerrit BOUWMA
Jitske [Luitzens] van WIJK
( V-13-67 )

 

 

VI-33-160 Trijntje BOUWMA
geb. 13-10-1885 te Franekeradeel
ovl. 15-9-1886 te Franekeradeel, 11 maand oud
dochter van: Gerrit BOUWMA
Jitske [Luitzens] van WIJK
( V-13-67 )

 

 

VI-33-161 Trijntje BOUWMA
geb. 28-6-1887 te Franekeradeel
dochter van: Gerrit BOUWMA
Jitske [Luitzens] van WIJK
( V-13-67 )

 

 

VI-33-162 Yes BOUWMA
geb. 22-12-1888 te Franekeradeel
dochter van: Gerrit BOUWMA
Jitske [Luitzens] van WIJK
( V-13-67 )

 

 

VI-34-163 Marten AARDEMA
geb. 14-11-1879 te Herbaljum
zoon van: Symon [Martens] AARDEMA
Yes [Wybrens] BOUWMA

( V-13-69 )
 

Hij trouwde op 5-5-1906 te Franekeradeel met:

 
  Knierke MIEDEMA
geb. 1-12-1882 te Vrouwenparochie
dochter van: Pieter MIEDEMA
Elisabeth KAS


 

 

VI-34-164 Trijntje AARDEMA
geb. 30-3-1992 te Franekeradeel
dochter van: Symon [Martens] AARDEMA
Yes [Wybrens] BOUWMA

( V-13-69 )
 

Zij trouwde op 12-5-1906 te Franekeradeel met:

 
  Gerrit KOOPMANS
geb. 17-8-1879 te Midlum
zoon van: Pieter [Gerrits] KOOPMANS
Lijsbeth [Lazes] van der PLOEG


 

 

VI-35-165 Klaaske BOUWMA
geb. 11-8-1889 te Barradeel
dochter van: Rinze BOUWMA
Antje DJKSTRA
( V-13-70 )
 

Zij trouwde op 25-5-1912 te Franekeradeel met:

 
  Sjoerd van der KUUR
geb. 26-10-1889 te Tzum
zoon van: Jan van der KUUR
Trijntje DIJKSTRA


 

 

VI-35-166 Wybren BOUWMA
geb. 17-9-1891 te Barradeel
ovl. 14-6-1960 te Barradeel, 68 jaar oud
zoon van: Rinze BOUWMA
Antje DJKSTRA
( V-13-70 )
 

Hij trouwde (1) op 5-6-1915 te Franekeradeel met:

 
  Namkje van der KUUR
geb. 2-2-1885 te Tzum
dochter van: Jan van der KUUR
Trijntje DIJKSTRA

 

Hij trouwde (2) op 10-6-1922 te Franekeradeel met:

 
  Maria SCHIMMELPENNIG
geb. 24-12-1897 te Herbaljum
dochter van: Petrus SCHIMMELPENNIG
Tjietske BERKENPAS


 

 

VI-35-167 Sjoerd BOUWMA
geb. 17-4-1894 te Barradeel
ovl. 8-8-1957 te Leeuwarden, 63 jaar oud
zoon van: Rinze BOUWMA
Antje DJKSTRA
( V-13-70 )
 

Hij trouwde op 18-5-1922 te Franekeradeel met:

 
  Hylkje van der VELDE
geb. 3-6-1898 te Wartena
dochter van: Johannes van der VELDE
Wytske [Uilkes] FOKKEMA


 

 

VI-35-168 Trijntje BOUWMA
geb. 5-5-1897 te Barradeel
ovl. 12-3-1935 te Franekeradeel, 37 jaar oud
dochter van: Rinze BOUWMA
Antje DJKSTRA
( V-13-70 )
 

Zij trouwde op 11-5-1920 te Franeker met:

 
  Berend TERLUIN
geb. 23-11-1895 te Schalsum
zoon van: Dirk TERLUIN
Maatje VERMEER

 

Uit deze relatie

 
  1. NN TERLUIN geb. 12-3-1935 te Franekeradeel / ovl. 12-3-1935 te Franekeradeel ( VII-39-122 )

 

 

VI-35-169 Gerrit BOUWMA
geb. 7-4-1900 te Franekeradeel
zoon van: Rinze BOUWMA
Antje DJKSTRA
( V-13-70 )

 

 

VI-35-170 Dieuwke BOUWMA
geb. 19-4-1903 te Franekeradeel
dochter van: Rinze BOUWMA
Antje DJKSTRA
( V-13-70 )

 

 

VI-35-171 Rients BOUWMA
geb. 28-2-1907 te Franekeradeel
zoon van: Rinze BOUWMA
Antje DJKSTRA
( V-13-70 )

 

 

VI-36-172 Trijntje JELLEMA
geb. 27-1-1889 te Franekeradeel (Midlum) (GA-A9)
ovl. 1890
dochter van: Hendrikus JELLEMA
Antje BOUWMA

( V-13-72 )

 

 

VI-36-173 Tjitte JELLEMA
geb. 29-9-1891 te Franekeradeel
zoon van: Hendrikus JELLEMA
Antje BOUWMA

( V-13-72 )
 

Hij trouwde op 4-9-1919 te Franekeradeel met:

 
  Harmke ATTEMA
geb. 24-10-1894 te Harlingen
dochter van: Pier ATTEMA
Minke REITSMA


 

 

VI-36-174 Wybren JELLEMA
geb. 12-1-1893 te Franekeradeel
ovl. 23-2-1894 te Franekeradeel, 13 maand oud
zoon van: Hendrikus JELLEMA
Antje BOUWMA

( V-13-72 )

 

 

VI-36-175 Wybren JELLEMA
geb. 22-2-1895 te Franekeradeel (Midlum)
zoon van: Hendrikus JELLEMA
Antje BOUWMA

( V-13-72 )
 

Hij trouwde op 22-2-1923 te Harlingen met:

 
  Grietje Johanna BROEKSTRA
geb. 27-2-1901 te Assen
dochter van: Reindert BROEKSTRA
Grietje WOLDA


 

 

VI-36-176 Trijntje JELLEMA
geb. 2-2-1897 te Franekeradeel
dochter van: Hendrikus JELLEMA
Antje BOUWMA

( V-13-72 )

 

 

VI-36-177 Jan JELLEMA
geb. 29-3-1898 te Franekeradeel
zoon van: Hendrikus JELLEMA
Antje BOUWMA

( V-13-72 )

 

 

VI-36-178 Gerrit JELLEMA
geb. 20-6-1900 te Franekeradeel
zoon van: Hendrikus JELLEMA
Antje BOUWMA

( V-13-72 )

 

 

VI-37-179 Floris VISSER
geb. 12-6-1887 te Franekeradeel
zoon van: Watze VISSER
Sjoukje de VRIES
( V-14-73 )

 

 

VI-37-180 Jouw VISSER
geb. 23-1-1889 te Franekeradeel
ovl. 2-12-1959 te Harlingen, 70 jaar oud
zoon van: Watze VISSER
Sjoukje de VRIES
( V-14-73 )

 

 

VI-37-181 Knierke VISSER
geb. 26-11-1890 te Menaldumadeel
dochter van: Watze VISSER
Sjoukje de VRIES
( V-14-73 )
 

Zij trouwde op 29-9-1914 te Franeker met:

 
  Hendrikus KONIGSVELD
geb. 25-11-1891 te Franeker
zoon van: Gerrit KONIGSVELD
Trijntje DIJKSTRA


 

 

VI-37-182 Marten VISSER
geb. 3-1-1892 te Franekeradeel
zoon van: Watze VISSER
Sjoukje de VRIES
( V-14-73 )
 

Hij trouwde op 16-5-1916 te Franeker met:

 
  Anna van der SCHAAF
geb. 10-7-1895 te Dronrijp
dochter van: Pieter van der SCHAAF
Geertje van der VLIET


 

 

VI-37-183 Gerrit VISSER
geb. 6-2-1895 te Menaldumadeel
zoon van: Watze VISSER
Sjoukje de VRIES
( V-14-73 )

 

 

VI-37-184 Wybren VISSER
geb. 20-7-1898 te Menaldumadeel
zoon van: Watze VISSER
Sjoukje de VRIES
( V-14-73 )
 

Hij trouwde op 7-10-1926 te Barradeel met:

 
  Foktje VEENSTRA
geb. 23-1-1898 te Franeker
dochter van: Jan Frederik VEENSTRA
Saapke [Pieters] van der MEER


 

 

VI-38-185 Oetske POLITIEK
geb. 29-3-1895 te Wonseradeel
dochter van: Gerhardus POLITIEK
Sytske VISSER

( V-14-76 )

 

 

VI-38-186 Floris POLITIEK
geb. 29-8-1896 te Wonseradeel
zoon van: Gerhardus POLITIEK
Sytske VISSER

( V-14-76 )
 

Hij trouwde op 14-10-1922 te Leeuwarden met:

 
  Anna Catharina de GROOT
geb. ca 1914 te Den Haag
dochter van: Jan de GROOT
Trijntje WATERLANDER


 

 

VI-38-187 Sjoerd POLITIEK
geb. 25-5-1906 te Kimswerd
zoon van: Gerhardus POLITIEK
Sytske VISSER

( V-14-76 )
 

Hij trouwde met:

 
  Maaike BOUMA
geb. ca 1907 te Ferwerd
dochter van: Jacob BOUMA
Akke POSTMUS


 

 

VI-39-188 Knierke VISSER
geb. 19-4-1900 te Franekeradeel
dochter van: Gerrit VISSER
Grietje HESLINGA
( V-14-78 )

 

 

VI-39-189 Floris VISSER
geb. 21-5-1902 te Franekeradeel
zoon van: Gerrit VISSER
Grietje HESLINGA
( V-14-78 )
 

Hij trouwde op 7-11-1929 te Harlingen met:

 
  Gerritje KUITER
geb. ca 1905 te Texel
dochter van: Cornelis KUITER
Engeltje VISMAN


 

 

VI-39-190 Froukje VISSER
geb. 10-8-1903 te Franekeradeel
dochter van: Gerrit VISSER
Grietje HESLINGA
( V-14-78 )

 

 

VI-39-191 Anna VISSER
geb. 7-1-1905 te Franekeradeel
dochter van: Gerrit VISSER
Grietje HESLINGA
( V-14-78 )

 

 

VI-39-192 Jelle VISSER
geb. 24-4-1907 te Franekeradeel
zoon van: Gerrit VISSER
Grietje HESLINGA
( V-14-78 )
 

Hij trouwde op 29-4-1931 te Texel met:

 
  Rienkje KALIS
geb. ca 1910 te Texel
dochter van: Jacob KALIS
Hiltje van WIJK


 

 

VI-39-193 Lena VISSER
geb. 3-5-1909 te Franekeradeel
dochter van: Gerrit VISSER
Grietje HESLINGA
( V-14-78 )

 

 

VI-39-194 Sytske VISSER
geb. 6-11-1911 te Franekeradeel
dochter van: Gerrit VISSER
Grietje HESLINGA
( V-14-78 )

 

 

VI-40-195 Cornelia van der WOUDE
geb. 18-4-1904 te Leeuwarderadeel
dochter van: Willem van der WOUDE
Japke VISSER

( V-14-79 )

 

 

VI-40-196 Jelle van der WOUDE
geb. 22-6-1906 te Dantumadeel
zoon van: Willem van der WOUDE
Japke VISSER

( V-14-79 )

 

 

VI-40-197 Floris van der WOUDE
geb. 20-11-1908 te Leeuwarden
zoon van: Willem van der WOUDE
Japke VISSER

( V-14-79 )

 

  Generatie VII

 

VII-5-12 Alberdina BOORSMA
geb. 30-9-1888 te Iowa, U.S.A.
ovl. 25-12-1983, 95 jaar oud
dochter van: Klaas (Karl) BOORSMA
Aaltje (Alice) ZEUTENHORST
( VI-2-17 )
 

Zij trouwde met:

 
  Dennis Emmet COLLINS
geb. 10-12-1879
ovl. 28-1-1965, 85 jaar oud
zoon van: Dennis COLLINS
Mary Sorelia KENT

 

Uit deze relatie

 
  1. Mary Alice COLLINS geb. 18-1-1918 / ovl. 23-2-1978 ( VIII-7-32 )
  2. Norah Kathleen COLLINS geb. 15-11-1919 / ovl. 1-8-1982 ( VIII-7-33 )
  3. Dena Louise COLLINS geb. 1-9-1921 te El Paso, Canadian County (Oklahoma U.S.A.) / ovl. 21-10-1995 ( VIII-7-34 )

 

 

VII-5-13 Everet BOORSMA
geb. 27-10-1890 te Hull, Sioux County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 27-6-1977 te El Reno, Canadian County (Oklahoma, U.S.A.), 86 jaar oud
zoon van: Klaas (Karl) BOORSMA
Aaltje (Alice) ZEUTENHORST
( VI-2-17 )

 

 

VII-5-14 Bertha BOORSMA
geb. ca 1893 te Iowa, U.S.A.
dochter van: Klaas (Karl) BOORSMA
Aaltje (Alice) ZEUTENHORST
( VI-2-17 )

 

 

VII-5-15 Gertie BOORSMA
geb. 28-3-1894 te Sioux Center, Sioux County (Iowa, U.S.A.)
dochter van: Klaas (Karl) BOORSMA
Aaltje (Alice) ZEUTENHORST
( VI-2-17 )

 

 

VII-5-16 Hattie BOORSMA
geb. 27-4-1896 te Sioux Center, Sioux County (Iowa, U.S.A.)
dochter van: Klaas (Karl) BOORSMA
Aaltje (Alice) ZEUTENHORST
( VI-2-17 )

 

 

VII-5-17 Herman BOORSMA
geb. 8-2-1898 te Iowa, U.S.A.
ovl. 1-10-1979 te El Reno, Canadian County (Oklahoma, U.S.A.), 81 jaar oud
zoon van: Klaas (Karl) BOORSMA
Aaltje (Alice) ZEUTENHORST
( VI-2-17 )

 

 

VII-5-18 Minnie BOORSMA
geb. 13-11-1900 te Sioux Center, Sioux County (Iowa, U.S.A.)
ovl. 19-9-1978, 77 jaar oud
dochter van: Klaas (Karl) BOORSMA
Aaltje (Alice) ZEUTENHORST
( VI-2-17 )
 

Zij trouwde op 10-7-1937 te Canadian County (Oklahoma, U.S.A.) met:

 
  Morris W. STOCK
geb. 3-9-1897 te El Reno, Canadian County (Oklahoma, U.S.A.)
ovl. 20-5-1966 te El Reno, Canadian County (Oklahoma, U.S.A.), 68 jaar oud
zoon van: J.R. STOCK
Carrie E. _


 

 

VII-6-19 Evert BOORSMA
geb. 29-5-1903 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 31-10-1957 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.), 54 jaar oud
zoon van: Willem BOORSMA
Gertrude (Gertie) VOS
( VI-2-18 )
 

Hij trouwde met:

 
  Irene BURTON
geb. 19-7-1906 te Howard City (Michigan, U.S.A.)
ovl. 28-11-1944 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.), 38 jaar oud
dochter van: Melvin BURTON
Mary LANDRY

 

Uit deze relatie

 
  1. Marvin BOORSMA geb. 27-7-1929 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 1970 ( VIII-8-35 )
  2. Darlene BOORSMA geb. ca 1934 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-8-36 )
  3. Duane BOORSMA geb. ca 1936 te Michigan (U.S.A.) ( VIII-8-37 )

 

 

VII-7-20 Arjen HIEMSTRA
geb. 27-11-1892 te Barradeel (Oosterbierum)
zoon van: Sjoerd HIEMSTRA
Grietje STEENSTRA
( VI-3-26 )
 

Hij trouwde op 24-2-1921 te Barradeel met:

 
  Akke POSTMA
geb. 5-3-1900 te Herbaljum
dochter van: Sybren POSTMA
Willemke LEYENAAR


 

 

VII-7-21 Metje HIEMSTRA
geb. 19-3-1894 te Barradeel
dochter van: Sjoerd HIEMSTRA
Grietje STEENSTRA
( VI-3-26 )
 

Zij trouwde op 24-2-1921 te Barradeel met:

 
  Anne van der MEER
geb. 5-3-1892 te Oppenhuizun
zoon van: Durk van der MEER
Baukje de JONG


 

 

VII-7-22 Antje HIEMSTRA
geb. 2-8-1895 te Barradeel (Klooster-Lidlum)
dochter van: Sjoerd HIEMSTRA
Grietje STEENSTRA
( VI-3-26 )
 

Zij trouwde op 4-6-1925 te Barradeel met:

 
  Sjoerd YPMA
geb. 10-2-1899 te Wommels
zoon van: Lieuwe YPMA
Wytske STRUIKSMA


 

 

VII-8-23 Lucas Petrus HIEMSTRA
geb. 4-10-1896 te Barradeel
zoon van: Pieter HIEMSTRA
Luutske HANNEMA
( VI-3-28 )
 

Hij trouwde op 11-11-1926 te Sneek met:

 
  Wiepkje JAARSMA
geb. 10-6-1896 te Koudum
dochter van: Durk JAARSMA
Kornelisje DIJKSTRA


 

 

VII-9-24 Geertje TIEDEMA
geb. 19-3-1891 te Menaldumadeel
ovl. 19-1-1963 te Drachten, 71 jaar oud
dochter van: Pier TIEDEMA
Jitske BLANKSMA

( VI-4-34 )
 

Zij trouwde op 14-9-1921 te Leeuwarden met:

 
  Wybe P. SANTEMA
geb. 7-1-1881 te Hernaard
ovl. 20-11-1933 te Leeuwarden, 52 jaar oud
zoon van: Piet [Sijbrens] SANTEMA
Lamkje PEEKEMA


 

 

VII-9-25 Jacob TIEDEMA
geb. 9-11-1892 te Menaldumadeel
zoon van: Pier TIEDEMA
Jitske BLANKSMA

( VI-4-34 )

 

 

VII-9-26 Gerben TIEDEMA
geb. 31-3-1894 te Menaldumadeel
ovl. 20-9-1977 te Dokkum, 83 jaar oud
zoon van: Pier TIEDEMA
Jitske BLANKSMA

( VI-4-34 )
 

Hij trouwde op 6-5-1920 te Menaldumadeel met:

 
  Antje Janneke BUWALDA
geb. 19-6-1895 te Dronrijp
ovl. 23-10-1957 te Brantgum, 62 jaar oud
dochter van: Klaas BUWALDA
Antje DIJKSTRA


 

 

VII-9-27 Rinze TIEDEMA
geb. 2-9-1895 te Menaldumadeel
zoon van: Pier TIEDEMA
Jitske BLANKSMA

( VI-4-34 )

 

 

VII-9-28 Ytje TIEDEMA
geb. 23-1-1899 te Menaldumadeel
dochter van: Pier TIEDEMA
Jitske BLANKSMA

( VI-4-34 )

 

 

VII-10-29 Jan VENEMA
geb. 27-4-1897 te Utingeradeel
zoon van: Klaas VENEMA
Arjentje BLANKSMA

( VI-4-38 )

 

 

VII-10-30 Ida Geertje VENEMA
geb. 10-3-1902 te Opsterland
dochter van: Klaas VENEMA
Arjentje BLANKSMA

( VI-4-38 )

 

 

VII-11-31 Gerrit WIJNGAARDEN
geb. 30-5-1904 te Barradeel
zoon van: Pieter WIJNGAARDEN
Tietje JUKEMA
( VI-5-43 )
 

Hij trouwde op 11-7-1929 te Barradeel met:

 
  Lipkje van der SCHAAR
geb. 8-4-1907 te Tzummarum
dochter van: Sybe van der SCHAAR
Tetje VIETOR


 

 

VII-11-32 Ane WIJNGAARDEN
geb. 23-6-1906 te Oosterbierum
zoon van: Pieter WIJNGAARDEN
Tietje JUKEMA
( VI-5-43 )
 

Hij trouwde op 14-5-1930 te Baarderadeel met:

 
  Anna PIERSMA
geb. 20-2-1905 te Stannum
dochter van: Kornelis PIERSMA
Dirkje HOFMAN


 

 

VII-11-33 Johannes WIJNGAARDEN
geb. 5-2-1908 te Barradeel
zoon van: Pieter WIJNGAARDEN
Tietje JUKEMA
( VI-5-43 )

 

 

VII-11-34 Leendert WIJNGAARDEN
geb. 8-5-1910 te Barradeel
ovl. 20-4-1911 te Barradeel, 11 maand oud
zoon van: Pieter WIJNGAARDEN
Tietje JUKEMA
( VI-5-43 )

 

 

VII-11-35 Leendert WIJNGAARDEN
geb. 15-6-1912 te Barradeel
zoon van: Pieter WIJNGAARDEN
Tietje JUKEMA
( VI-5-43 )

 

 

VII-12-36 Klaas STAPENSIA
geb. 12-5-1904 te Franekeradeel
ovl. 25-5-1987, 83 jaar oud
zoon van: Johannes STAPENSIA
Emkje WIJNGAARDEN

( VI-5-46 )
 

Hij trouwde met:

 
  Hiske BONSMA
geb. 12-6-1904
ovl. 1-9-1977, 73 jaar oud

 

 

VII-12-37 Sjoukje STAPENSIA
geb. 24-4-1905 te Franekeradeel
dochter van: Johannes STAPENSIA
Emkje WIJNGAARDEN

( VI-5-46 )

 

 

VII-12-38 Gerrit STAPENSIA
geb. 14-3-1907 te Franeker
ovl. 16-12-1984, 77 jaar oud
zoon van: Johannes STAPENSIA
Emkje WIJNGAARDEN

( VI-5-46 )
 

Hij trouwde op 20-5-1931 te Baarderadeel met:

 
  Grietje MIEDEMA
geb. 15-10-1909 te Winsum (Frl)
ovl. 22-8-1954, 44 jaar oud
dochter van: Sybren MIEDEMA
Geertje JELLEMA


 

 

VII-13-39 NN BIERMA
geb. 7-3-1925 te Wonseradeel
ovl. 7-3-1925 te Wonseradeel, 0 dagen oud
zoon van: Watse BIERMA
Izaakje PALMA

( VI-7-51 )
 

Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.

 

 

 

VII-14-40 Ekke HESLINGA
geb. 4-2-1911 te Franekeradeel
zoon van: Hessel HESLINGA
Tjitske HOITINGA
( VI-8-52 )

 

 

VII-15-41 Sjoukje van der MEER
geb. 19-6-1905 te Menaldumadeel
dochter van: Hendrik [Geerts] van der MEER
Janke HESLINGA

( VI-8-53 )
 

Zij trouwde op 5-5-1927 te Menaldumadeel met:

 
  Johannes van der MEER
geb. 10-1-1903 te Warga
zoon van: Lammert [Geerts] van der MEER
Trijntje de BOER


 

 

VII-15-42 Geert van der MEER
geb. 22-6-1906 te Menaldumadeel
zoon van: Hendrik [Geerts] van der MEER
Janke HESLINGA

( VI-8-53 )

 

 

VII-15-43 Johannes van der MEER
geb. 28-4-1909 te Menaldumadeel
zoon van: Hendrik [Geerts] van der MEER
Janke HESLINGA

( VI-8-53 )

 

 

VII-16-44 Maaike ZOODSMA
geb. 21-10-1896 te Ferwerderadeel
dochter van: Sytse ZOODSMA
Jeltje TERPSTRA
( VI-9-55 )

 

 

VII-16-45 Antje ZOODSMA
geb. 3-11-1897 te Ferwerderadeel
dochter van: Sytse ZOODSMA
Jeltje TERPSTRA
( VI-9-55 )

 

 

VII-16-46 Kornelis ZOODSMA
geb. 20-2-1899 te Ferwerderadeel
zoon van: Sytse ZOODSMA
Jeltje TERPSTRA
( VI-9-55 )

 

 

VII-16-47 Joukje ZOODSMA
geb. 9-9-1900 te Ferwerderadeel
dochter van: Sytse ZOODSMA
Jeltje TERPSTRA
( VI-9-55 )

 

 

VII-16-48 Lieuwke ZOODSMA
geb. 13-7-1906 te Ferwerderadeel
dochter van: Sytse ZOODSMA
Jeltje TERPSTRA
( VI-9-55 )

 

 

VII-17-49 Berber FEENSTRA
geb. 4-5-1907 te Leeuwarderadeel
dochter van: Jacob FEENSTRA
Ytje FENNEMA

( VI-10-60 )

 

 

VII-17-50 Neeltje FEENSTRA
geb. 7-8-1908 te Leeuwarderadeel
dochter van: Jacob FEENSTRA
Ytje FENNEMA

( VI-10-60 )

 

 

VII-17-51 Dirkje FEENSTRA
geb. 26-9-1909 te Leeuwarderadeel
dochter van: Jacob FEENSTRA
Ytje FENNEMA

( VI-10-60 )

 

 

VII-17-52 Ymkje FEENSTRA
geb. 9-6-1911 te Leeuwarderadeel
dochter van: Jacob FEENSTRA
Ytje FENNEMA

( VI-10-60 )

 

 

VII-18-53 Eeltje van der VEEN
geb. 23-12-1910 te Ferwerderadeel
ovl. 5-1-1911 te Ferwerderadeel, 13 dagen oud
zoon van: Harmen van der VEEN
Antje FENNEMA

( VI-10-61 )

 

 

VII-18-54 Eeltje van der VEEN
geb. 9-5-1912 te Ferwerderadeel
zoon van: Harmen van der VEEN
Antje FENNEMA

( VI-10-61 )

 

 

VII-19-55 Hendrik SCHIPPER
geb. 21-7-1896 te Het Bildt
zoon van: Renze SCHIPPER
Trijntje RODENHUIS

( VI-13-80 )

 

 

VII-20-56 Rinske POSTMA
geb. 18-4-1899 te Het Bildt
dochter van: Anne POSTMA
Willemtje RODENHUIS

( VI-13-81 )
 

Zij trouwde op 19-5-1921 te Het Bildt met:

 
  Jelle LOONSTRA
geb. 20-10-1897 te Vrouwenparochie
zoon van: Jelle LOONSTRA
Lijsbert STAPERT


 

 

VII-20-57 NN POSTMA
geb. 5-2-1902 te Het Bildt
ovl. 5-2-1902 te Het Bildt, 0 dagen oud
dochter van: Anne POSTMA
Willemtje RODENHUIS

( VI-13-81 )
 

Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.

 

 

 

VII-20-58 Jantje POSTMA
geb. 3-4-1904 te Het Bildt
ovl. 30-4-1960 te Het Bildt, 56 jaar oud
dochter van: Anne POSTMA
Willemtje RODENHUIS

( VI-13-81 )
 

Zij trouwde op 15-5-1930 te Het Bildt met:

 
  Wytze BRONGER
geb. 14-5-1905 te Vrouwenparochie
zoon van: Jan BRONGER
Jeremia GORTER


 

 

VII-20-59 Trijntje POSTMA
geb. 26-2-1906 te Het Bildt
ovl. 23-11-1906 te Het Bildt, 8 maand oud
dochter van: Anne POSTMA
Willemtje RODENHUIS

( VI-13-81 )

 

 

VII-21-60 Wybe RODENHUIS
geb. 29-2-1904 te Het Bildt
zoon van: Syds RODENHUIS
Jantje van der PLOEG
( VI-14-83 )

 

 

VII-22-61 Jan RODENHUIS
geb. 14-5-1904 te Het Bildt
ovl. 17-11-1991 te Tzummarum, 87 jaar oud
zoon van: Jan RODENHUIS
Antje BALT
( VI-14-84 )
 

Hij trouwde op 25-5-1927 te Het Bildt met:

 
  Jantje SIDERIUS
geb. 4-8-1902 te Vrouwenparochie
ovl. 16-12-1998, 96 jaar oud
dochter van: Cornelis SIDERIUS
Antje SANDERS


 

 

VII-22-62 Wybe RODENHUIS
geb. 12-3-1906 te Het Bildt (Sint Annaparochie)
ovl. 7-10-1990, 84 jaar oud
zoon van: Jan RODENHUIS
Antje BALT
( VI-14-84 )
 

Hij trouwde op 4-8-1932 te Het Bildt met:

 
  Joukje KEIZER
geb. 9-6-1907 te Vrouwenparochie
ovl. 30-1-1982 te Oude Bildtzijl, 74 jaar oud
dochter van: Doeke KEIZER
Fokje LEP


 

 

VII-22-63 Syds RODENHUIS
geb. 22-7-1908 te Het Bildt
ovl. 4-11-1911 te Sint Annaparochie, 3 jaar oud
zoon van: Jan RODENHUIS
Antje BALT
( VI-14-84 )

 

 

VII-22-64 Eeltje RODENHUIS
geb. 23-12-1909 te Het Bildt
dochter van: Jan RODENHUIS
Antje BALT
( VI-14-84 )

 

 

VII-22-65 Dieuwke RODENHUIS
geb. 18-10-1911 te Het Bildt
dochter van: Jan RODENHUIS
Antje BALT
( VI-14-84 )

 

 

VII-23-66 Gerrit DIJKSTRA
geb. 28-8-1895 te Het Bildt
zoon van: Jan DIJKSTRA
Tietje BEIMERS

( VI-17-93 )

 

 

VII-23-67 Sierk DIJKSTRA
geb. 19-8-1896 te Het Bildt
ovl. 1-7-1947 te Barradeel, 50 jaar oud
zoon van: Jan DIJKSTRA
Tietje BEIMERS

( VI-17-93 )
 

Hij trouwde op 14-2-1924 te Barradeel met:

 
  Sijke REITSMA
geb. 7-9-1901 te Tzummarum
dochter van: Albert REITSMA
Dieuwke HARKEMA


 

 

VII-23-68 NN DIJKSTRA
geb. 31-10-1897 te Het Bildt
ovl. 31-10-1897 te Het Bildt, 0 dagen oud
zoon van: Jan DIJKSTRA
Tietje BEIMERS

( VI-17-93 )
 

Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.

 

 

 

VII-23-69 Folkert DIJKSTRA
geb. 6-10-1898 te Sint Annaparochie
ovl. 14-5-1956 te Leeuwarden, 57 jaar oud
zoon van: Jan DIJKSTRA
Tietje BEIMERS

( VI-17-93 )
 

Hij trouwde met:

 
  Tjietske WIERSMA
geb. 12-7-1903 te Achlum
dochter van: Hille WIERSMA
Sytske de VRIES


 

 

VII-23-70 Arjen DIJKSTRA
geb. 14-11-1899 te Sint Annaparochie
zoon van: Jan DIJKSTRA
Tietje BEIMERS

( VI-17-93 )
 

Hij trouwde op 26-6-1924 te Barradeel met:

 
  Klaaske BOOMSMA
geb. 25-11-1903 te Tzummarum
dochter van: Marten BOOMSMA
Johanna HAARSMA


 

 

VII-23-71 Tettje DIJKSTRA
geb. 8-1-1902 te Het Bildt (Vrouwenparochie)
dochter van: Jan DIJKSTRA
Tietje BEIMERS

( VI-17-93 )
 

Zij trouwde op 7-5-1931 te Menaldumadeel met:

 
  Gabriel LEEMBURG
geb. 30-7-1901 te Leeuwarden
zoon van: Lippe LEEMBURG
Trijntje BOSCHMA


 

 

VII-23-72 Sjoerd DIJKSTRA
geb. 30-12-1903 te Het Bildt
zoon van: Jan DIJKSTRA
Tietje BEIMERS

( VI-17-93 )

 

 

VII-23-73 Eeke DIJKSTRA
geb. 24-1-1906 te Het Bildt (Sint Jacobiparochie)
dochter van: Jan DIJKSTRA
Tietje BEIMERS

( VI-17-93 )
 

Zij trouwde op 15-5-1930 te Barradeel met:

 
  Jan PLANTENGA
geb. 24-4-1905 te Stiens
zoon van: Pieter PLANTENGA
Rinske OEVERING


 

 

VII-23-74 Pier DIJKSTRA
geb. 10-3-1909 te Het Bildt
zoon van: Jan DIJKSTRA
Tietje BEIMERS

( VI-17-93 )

 

 

VII-23-75 NN DIJKSTRA
geb. 26-9-1911 te Het Bildt
ovl. 26-9-1911 te Het Bildt, 0 dagen oud
zoon van: Jan DIJKSTRA
Tietje BEIMERS

( VI-17-93 )
 

Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.

 

 

 

VII-24-76 Dirk KUIKEN
geb. 3-2-1899 te Het Bildt
zoon van: Willem KUIKEN
Pietje BEIMERS

( VI-17-96 )

 

 

VII-24-77 Tetje KUIKEN
geb. 28-7-1903 te Het Bildt (Sint Annaparochie)
dochter van: Willem KUIKEN
Pietje BEIMERS

( VI-17-96 )
 

Zij trouwde op 8-5-1924 te Het Bildt met:

 
  Wopke van DIJK
geb. 26-6-1898 te Finkum
zoon van: Bauke van DIJK
Minkje BOS


 

 

VII-24-78 Hendrikje KUIKEN
geb. 27-2-1907 te Het Bildt
dochter van: Willem KUIKEN
Pietje BEIMERS

( VI-17-96 )
 

Zij trouwde op 27-5-1931 te Wonseradeel met:

 
  Geert AUKEMA
geb. 30-8-1905 te Pingjum
zoon van: Auke AUKEMA
Maria PIEBENGA


 

 

VII-25-79 Jantje BEIMERS
geb. 9-3-1912 te Het Bildt
zoon van: Pier BEIMERS
Aafke FIERSTRA
( VI-17-99 )

 

 

VII-26-80 Jacob BEIMERS
geb. 26-11-1898 te Het Bildt
zoon van: Folkert BEIMERS
Eelkje SNIJDER
( VI-18-101 )

 

 

VII-26-81 Berend Beimers
geb. 13-2-1901 te Het Bildt
ovl. 10-1-1942, 40 jaar oud
zoon van: Folkert BEIMERS
Eelkje SNIJDER
( VI-18-101 )
 

Hij trouwde met:

 
  Aaltje DOETJES

 

 

VII-26-82 Jeltje BEIMERS
geb. 27-2-1903 te Het Bildt
zoon van: Folkert BEIMERS
Eelkje SNIJDER
( VI-18-101 )

 

 

VII-26-83 Nymer BEIMERS
geb. 14-11-1907 te Het Bildt
zoon van: Folkert BEIMERS
Eelkje SNIJDER
( VI-18-101 )

 

 

VII-26-84 Sies BEIMERS
geb. 7-3-1915 te Leeuwarden
zoon van: Folkert BEIMERS
Eelkje SNIJDER
( VI-18-101 )

 

 

VII-27-85 Gerben van der SCHAAF
geb. 14-1-1907 te Ferwerderadeel (Blija)
ovl. 22-12-1980 te Den Helder, 73 jaar oud
zoon van: Uilke van der SCHAAF
Jantje KIEVIET

( VI-20-110 )
 

Hij trouwde op 29-1-1932 te Wieringen met:

 
  Anna KEIJZER
geb. 10-8-1910 te Wieringen
ovl. 23-12-1982 te Wieringen (Hippolytushoef), 72 jaar oud
dochter van: Albertus KEIJZER
Geertje ter KEURST

 

Uit deze relatie

 
  1. Uilke van der SCHAAF geb. 19-7-1932 te Wieringen / ovl. 20-3-1943 te Alkmaar ( VIII-9-38 )
  2. Geertje van der SCHAAF geb. te Wieringen ( VIII-9-39 )
  3. Albertus van der SCHAAF geb. te Wieringen ( VIII-9-40 )
  4. Jan van der SCHAAF geb. 27-5-1937 te Wieringen / ovl. 10-1-1938 te Wieringen ( VIII-9-41 )
  5. Jan van der SCHAAF geb. 19-12-1939 te Wieringermeer / ovl. 4-10-1985 te Wieringen ( VIII-9-42 )
  6. Jacob van der SCHAAF geb. te Wieringermeer ( VIII-9-43 )
  7. Uilke van der SCHAAF geb. 21-11-1945 te Wieringen / ovl. 23-11-1948 te Wieringen ( VIII-9-44 )
  8. Anne van der SCHAAF geb. te Wieringen ( VIII-9-45 )

 

 

VII-27-86 Jitske van der SCHAAF
geb. 30-12-1908
ovl. 23-2-1912 te Ferwerderadeel, 3 jaar oud
dochter van: Uilke van der SCHAAF
Jantje KIEVIET

( VI-20-110 )

 

 

VII-28-87 Sybe STEENSMA
geb. 16-3-1908 te Ferwerderadeel
zoon van: Sybe STEENSMA
Jezya KIEVIET

( VI-20-111 )

 

 

VII-28-88 Jelle STEENSMA
geb. 18-4-1910 te Ferwerderadeel
zoon van: Sybe STEENSMA
Jezya KIEVIET

( VI-20-111 )

 

 

VII-28-89 Jouke STEENSMA
geb. 7-8-1912 te Dokkum
zoon van: Sybe STEENSMA
Jezya KIEVIET

( VI-20-111 )

 

 

VII-29-90 Rinske KIEVIT
geb. 10-3-1913 te Sint Annaparochie
dochter van: Folkert KIEVIET
Trijntje van LOON
( VI-20-113 )
 

Zij trouwde op 16-7-1936 te Sint Annparochie met:

 
  Cornelis HILVERDA
geb. 26-4-1908 te Anjum
zoon van: Jentje HILVERDA
Hiltje KAMERLING

 

Uit deze relatie

 
  1. Trijntje HILVERDA geb. te Sint Annaparochie ( VIII-10-46 )
  2. Akke HILVERDA geb. te Sint Annaparochie ( VIII-10-47 )
  3. Hiltje HILVERDA geb. te Sint Annaparochie ( VIII-10-48 )
  4. Grietje HILVERDA geb. te Sint Annaparochie ( VIII-10-49 )
  5. Jentje HILVERDA geb. te Sint Annaparochie ( VIII-10-50 )

 

 

VII-29-91 Jelle KIEVIT
geb. 18-8-1915 te Sint Annaparochie
zoon van: Folkert KIEVIET
Trijntje van LOON
( VI-20-113 )

 

 

VII-29-92 Johannes KIEVIT
geb. 25-6-1921 te Sint Annaparochie
zoon van: Folkert KIEVIET
Trijntje van LOON
( VI-20-113 )
 

Hij trouwde op 3-7-1947 te Ferwerd met:

 
  Adriane HALMA
geb. te Marrum
 

Uit deze relatie

 
  1. Hiltje KIEVIT geb. te Sint Annaparochie ( VIII-11-51 )
  2. Folkert KIEVIT ( VIII-11-52 )
  3. Anke KIEVIT ( VIII-11-53 )

 

 

VII-30-93 Jantje BOONSTRA
geb. 27-10-1914 te Sint Annaparochie
dochter van: Albert BOONSTRA
Jeltje KIEVIET

( VI-20-114 )
 

Zij trouwde met:

 
  Schelte LEP
ovl. 27-4-1984 te Dordmund (Dld)
 

Uit deze relatie

 
  1. Sjouke LEP geb. te Vrouwenparochie ( VIII-12-54 )
  2. Tetje Aaltje LEP geb. te Vrouwenparochie ( VIII-12-55 )
  3. Jeltje LEP ( VIII-12-56 )
  4. Eeke LEP ( VIII-12-57 )

 

 

VII-30-94 Tetje BOONSTRA
geb. 17-9-1916 te Sint Annaparochie
ovl. 3-3-1923 te Heerenveen, 6 jaar oud
dochter van: Albert BOONSTRA
Jeltje KIEVIET

( VI-20-114 )

 

 

VII-30-95 Jelle Taeke BOONSTRA
geb. te Sint Annaparochie
zoon van: Albert BOONSTRA
Jeltje KIEVIET

( VI-20-114 )
 

Hij trouwde te Menaldum met:

 
  Antje WASSENAAR
geb. te Menaldum
 

Uit deze relatie

 
  1. Botje Jeltje BOONSTRA geb. te Sint Annaparochie ( VIII-13-58 )
  2. Albert BOONSTRA geb. te Sint Annaparochie ( VIII-13-59 )
  3. Jeltje BOONSTRA geb. te Berlikum ( VIII-13-60 )
  4. Jan BOONSTRA geb. te Gorredijk ( VIII-13-61 )
  5. Jantina Thea BOONSTRA geb. te Gorredijk ( VIII-13-62 )

 

 

VII-30-96 IJsbrand BOONSTRA
zoon van: Albert BOONSTRA
Jeltje KIEVIET

( VI-20-114 )

 

 

VII-31-97 Evelyn KIEVIT
geb. 18-12-1921 te Lowell, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Gerrit KIEVIET
Ietje BONTEKOE
( VI-20-115 )

 

 

VII-31-98 Gerald KIEVIT
geb. te Lowell, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Gerrit KIEVIET
Ietje BONTEKOE
( VI-20-115 )

 

 

VII-31-99 Louis KIEVIT
geb. te Lowell, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Gerrit KIEVIET
Ietje BONTEKOE
( VI-20-115 )

 

 

VII-31-100 Anna Janette KIEVIT
geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Gerrit KIEVIET
Ietje BONTEKOE
( VI-20-115 )

 

 

VII-31-101 John Theodore KIEVIT
geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
zoon van: Gerrit KIEVIET
Ietje BONTEKOE
( VI-20-115 )

 

 

VII-31-102 Edith Julia KIEVIT
geb. te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Gerrit KIEVIET
Ietje BONTEKOE
( VI-20-115 )

 

 

VII-32-103 Lieuwe BONTEKOE
geb. 17-3-1920 te Aalzum
ovl. 3-3-1984 te Apeldoorn, 63 jaar oud
zoon van: Cornelis BONTEKOE
Kinke KIEVIET

( VI-20-116 )
 

Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Jelle.

 
 

Hij trouwde op 3-9-1946 te Dokkum met:

 
  Janke POORTINGA
geb. 8-9-1920 te De Valom
dochter van: Dirk POORTINGA
Janke ZWAAGSTRA

 

Uit deze relatie

 
  1. Janke BONTEKOE geb. te Zuidhorn ( VIII-14-63 )

 

 

VII-32-104 Jelle BONTEKOE
geb. 17-3-1920 te Aalzum
zoon van: Cornelis BONTEKOE
Kinke KIEVIET

( VI-20-116 )
 

Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Lieuwe.

 

 

 

VII-32-105 Jan BONTEKOE
geb. te Dokkum
zoon van: Cornelis BONTEKOE
Kinke KIEVIET

( VI-20-116 )

 

 

VII-32-106 Taeke BONTEKOE
geb. te Dokkum
zoon van: Cornelis BONTEKOE
Kinke KIEVIET

( VI-20-116 )

 

 

VII-32-107 Aafke BONTEKOE
geb. te Dokkum
dochter van: Cornelis BONTEKOE
Kinke KIEVIET

( VI-20-116 )

 

 

VII-33-108 Jitske van der VELDE
geb. 26-7-1928 te Marrum
ovl. 14-7-2005, 76 jaar oud
dochter van: Douwe van der VELDE
Aaltje WIERSMA
( VI-26-139 )
 

Zij trouwde met:

 
  Luitzen STEEGSTRA
geb. ca 1921
ovl. 27-7-1971 te Leeuwarden
zoon van: Anne STEEGSTRA
Sjoerdje DROST


 

 

VII-34-109 Cornelis KALVERBOER
geb. 3-7-1938 te Marrum
ovl. 29-6-2011 te Leeuwarden, 72 jaar oud
zoon van: Fedde KALVERBOER
Anna van der VELDE

( VI-26-142 )
 

Hij trouwde op 26-9-1969 te Dokkum met:

 
  Yi IDSARDI
 

Uit deze relatie

 
  1. Anna Theresia KALVERBOER geb. ca 1970 ( VIII-15-64 )
  2. Albert Ferdinand KALVERBOER geb. ca 1972 ( VIII-15-65 )

 

 

VII-35-110 Jacob van der VELDE
geb. 1931 te Marrum
ovl. 30-1-1931 te Marrum
zoon van: Sipke van der VELDE
Tjitske DIJKSTRA
( VI-27-144 )
 

Persoonlijke informatie
Geboren januari 1931.

 

 

 

VII-36-111 Froukje van der VELDE
geb. 14-3-1933 te Marrum
ovl. 2-11-2014, 81 jaar oud
dochter van: Hessel van der VELDE
Geertje HUIZENGA
( VI-27-145 )
 

Zij trouwde op 20-5-1958 te Ferwerderadeel met:

 
  Jasper de BOER
geb. 27-11-1932 te Wanswerd
ovl. 16-10-2003 te Sneek, 70 jaar oud
zoon van: Hendrik de BOER
Theuntje JANSMA

 

Uit deze relatie

 
  1. Gea de BOER ( VIII-16-66 )
  2. Tress de BOER ( VIII-16-67 )
  3. Ida de BOER ( VIII-16-68 )

 

 

VII-37-112 Heero Jan FENNEMA
geb. 16-4-1907 te Zuurdijk
ovl. 5-5-1985 te Alphen aan de Rijn, 78 jaar oud
zoon van: Jan FENNEMA
Jantje BORGMAN
( VI-28-146 )
fam. 58: ( VI-23-122 )
 

Hij trouwde op 3-4-1935 te Oldehove met:

 
  Baukje SNIP
geb. 6-9-1907 te Grootegast
ovl. 27-1-1976 te Alphen aan den Rijn, 68 jaar oud
dochter van: Jan SNIP
Grietje HUIZENGA

 

Uit deze relatie

 
  1. Jan FENNEMA geb. 7-1-1936 te Hoogkerk / ovl. 9-1-1986 te Leimuiden ( VIII-17-69 )
  2. NN FENNEMA geb. 24-5-1941 te Hoogkerk / ovl. 24-5-1941 te Hoogkerk ( VIII-17-70 )

 

 

VII-37-113 Jan FENNEMA
geb. 29-10-1909 te Zuurdijk
ovl. 17-5-1910 te Zuurdijk, 6 maand oud
zoon van: Jan FENNEMA
Jantje BORGMAN
( VI-28-146 )
fam. 58: ( VI-23-122 )
 

Persoonlijke informatie
Jan had een levenloos geboren tweeling broertje.

 

 

 

VII-37-114 NN FENNEMA
geb. 29-10-1909 te Zuurdijk
ovl. 29-10-1909 te Zuurdijk, 0 dagen oud
zoon van: Jan FENNEMA
Jantje BORGMAN
( VI-28-146 )
fam. 58: ( VI-23-122 )
 

Persoonlijke informatie
Levenloos geboren helft van een tweeling.

 

 

 

VII-37-115 Jan Martinus FENNEMA
geb. 13-2-1911 te Zuurdijk
zoon van: Jan FENNEMA
Jantje BORGMAN
( VI-28-146 )
fam. 58: ( VI-23-122 )

 

 

VII-37-116 Janke FENNEMA
geb. 22-7-1912 te Zuurdijk
dochter van: Jan FENNEMA
Jantje BORGMAN
( VI-28-146 )
fam. 58: ( VI-23-122 )

 

 

VII-37-117 Martinus Jan FENNEMA
geb. 25-9-1914 te Zuurdijk
zoon van: Jan FENNEMA
Jantje BORGMAN
( VI-28-146 )
fam. 58: ( VI-23-122 )

 

 

VII-39-122 NN TERLUIN
geb. 12-3-1935 te Franekeradeel
ovl. 12-3-1935 te Franekeradeel, 0 dagen oud
zoon van: Berend TERLUIN
Trijntje BOUWMA

( VI-35-168 )
 

Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.

 

 

  Generatie VIII

 

VIII-7-32 Mary Alice COLLINS
geb. 18-1-1918
ovl. 23-2-1978, 60 jaar oud
dochter van: Dennis Emmet COLLINS
Alberdina BOORSMA

( VII-5-12 )
 

Zij trouwde met:

 
  NN MORRISON

 

 

VIII-7-33 Norah Kathleen COLLINS
geb. 15-11-1919
ovl. 1-8-1982, 62 jaar oud
dochter van: Dennis Emmet COLLINS
Alberdina BOORSMA

( VII-5-12 )
 

Zij trouwde met:

 
  Humphrey John HANCOCK
geb. 4-2-1918 te Hempstead, Waller County (Texas, U.S.A.)
ovl. 29-8-1989 te New Braunfels, Comal County (Texas, U.S.A.), 71 jaar oud
zoon van: Humphrey John HANCOCK
Dinkie E. FOSTER


 

 

VIII-7-34 Dena Louise COLLINS
geb. 1-9-1921 te El Paso, Canadian County (Oklahoma U.S.A.)
ovl. 21-10-1995, 74 jaar oud
dochter van: Dennis Emmet COLLINS
Alberdina BOORSMA

( VII-5-12 )
 

Zij trouwde op 7-2-1948 te Oklahoma met:

 
  Frank KROSLEY
geb. 25-6-1917
ovl. 2-11-1996 te Oklahoma City, Oklahoma County (Oklahoma, U.S.A.), 79 jaar oud
zoon van: Bolesaw KROSLEY
Veronica A. _


 

 

VIII-8-35 Marvin BOORSMA
geb. 27-7-1929 te Michigan (U.S.A.)
ovl. 1970
zoon van: Evert BOORSMA
Irene BURTON
( VII-6-19 )
 

Persoonlijke informatie
Overleden: september 1970.

 

 

 

VIII-8-36 Darlene BOORSMA
geb. ca 1934 te Michigan (U.S.A.)
dochter van: Evert BOORSMA
Irene BURTON
( VII-6-19 )

 

 

VIII-8-37 Duane BOORSMA
geb. ca 1936 te Michigan (U.S.A.)
zoon van: Evert BOORSMA
Irene BURTON
( VII-6-19 )

 

 

VIII-9-38 Uilke van der SCHAAF
geb. 19-7-1932 te Wieringen
ovl. 20-3-1943 te Alkmaar, 10 jaar oud
zoon van: Gerben van der SCHAAF
Anna KEIJZER
( VII-27-85 )

 

 

VIII-9-39 Geertje van der SCHAAF
geb. te Wieringen
dochter van: Gerben van der SCHAAF
Anna KEIJZER
( VII-27-85 )
 

Zij trouwde met:

 
  Wim KEYZER

 

 

VIII-9-40 Albertus van der SCHAAF
geb. te Wieringen
zoon van: Gerben van der SCHAAF
Anna KEIJZER
( VII-27-85 )
 

Hij trouwde met:

 
  Gretha SCHOENMAKER

 

 

VIII-9-41 Jan van der SCHAAF
geb. 27-5-1937 te Wieringen
ovl. 10-1-1938 te Wieringen, 7 maand oud
zoon van: Gerben van der SCHAAF
Anna KEIJZER
( VII-27-85 )

 

 

VIII-9-42 Jan van der SCHAAF
geb. 19-12-1939 te Wieringermeer
ovl. 4-10-1985 te Wieringen, 45 jaar oud
zoon van: Gerben van der SCHAAF
Anna KEIJZER
( VII-27-85 )
 

Hij trouwde met:

 
  Johanna WISSE

 

 

VIII-9-43 Jacob van der SCHAAF
geb. te Wieringermeer
zoon van: Gerben van der SCHAAF
Anna KEIJZER
( VII-27-85 )
 

Hij trouwde met:

 
  Annie OTTEN

 

 

VIII-9-44 Uilke van der SCHAAF
geb. 21-11-1945 te Wieringen
ovl. 23-11-1948 te Wieringen, 3 jaar oud
zoon van: Gerben van der SCHAAF
Anna KEIJZER
( VII-27-85 )
 

Hij trouwde op 28-11-1975 te Anna Paulowna met:

 
  Petronella Catharina Maria SCHILDER
geb. te 't Zandt
dochter van: Johannes SCHILDER
Aaltje NOPPEN

 

Uit deze relatie

 
  1. Peter van der SCHAAF ( IX-18-65 )
  2. Marieke van der SCHAAF ( IX-18-66 )

 

 

VIII-9-45 Anne van der SCHAAF
geb. te Wieringen
zoon van: Gerben van der SCHAAF
Anna KEIJZER
( VII-27-85 )

 

 

VIII-10-46 Trijntje HILVERDA
geb. te Sint Annaparochie
dochter van: Cornelis HILVERDA
Rinske KIEVIT

( VII-29-90 )

 

 

VIII-10-47 Akke HILVERDA
geb. te Sint Annaparochie
dochter van: Cornelis HILVERDA
Rinske KIEVIT

( VII-29-90 )

 

 

VIII-10-48 Hiltje HILVERDA
geb. te Sint Annaparochie
dochter van: Cornelis HILVERDA
Rinske KIEVIT

( VII-29-90 )

 

 

VIII-10-49 Grietje HILVERDA
geb. te Sint Annaparochie
dochter van: Cornelis HILVERDA
Rinske KIEVIT

( VII-29-90 )

 

 

VIII-10-50 Jentje HILVERDA
geb. te Sint Annaparochie
zoon van: Cornelis HILVERDA
Rinske KIEVIT

( VII-29-90 )
 

Hij trouwde te Guntersloh (Dld) met:

 
  Dietlund NUMMERT
geb. te Guntersloh (Dld)
 

Uit deze relatie

 
  1. Patrick HILVERDA ( IX-19-67 )
  2. Alexander HILVERDA ( IX-19-68 )

 

 

VIII-11-51 Hiltje KIEVIT
geb. te Sint Annaparochie
dochter van: Johannes KIEVIT
Adriane HALMA
( VII-29-92 )
 

Zij trouwde met:

 
  Jacob HOFSTRA
geb. te Boksum
zoon van: Andries HOFSTRA
Jantje KUPERUS

 

Uit deze relatie

 
  1. Andries Johannes HOFSTRA ( IX-20-69 )
  2. Johannes Jacob HOFSTRA ( IX-20-70 )
  3. Adriaan Jan HOFSTRA ( IX-20-71 )

 

 

VIII-11-52 Folkert KIEVIT
zoon van: Johannes KIEVIT
Adriane HALMA
( VII-29-92 )

 

 

VIII-11-53 Anke KIEVIT
dochter van: Johannes KIEVIT
Adriane HALMA
( VII-29-92 )

 

 

VIII-12-54 Sjouke LEP
geb. te Vrouwenparochie
zoon van: Schelte LEP
Jantje BOONSTRA

( VII-30-93 )

 

 

VIII-12-55 Tetje Aaltje LEP
geb. te Vrouwenparochie
dochter van: Schelte LEP
Jantje BOONSTRA

( VII-30-93 )

 

 

VIII-12-56 Jeltje LEP
dochter van: Schelte LEP
Jantje BOONSTRA

( VII-30-93 )

 

 

VIII-12-57 Eeke LEP
zoon van: Schelte LEP
Jantje BOONSTRA

( VII-30-93 )

 

 

VIII-13-58 Botje Jeltje BOONSTRA
geb. te Sint Annaparochie
dochter van: Jelle Taeke BOONSTRA
Antje WASSENAAR
( VII-30-95 )

 

 

VIII-13-59 Albert BOONSTRA
geb. te Sint Annaparochie
zoon van: Jelle Taeke BOONSTRA
Antje WASSENAAR
( VII-30-95 )

 

 

VIII-13-60 Jeltje BOONSTRA
geb. te Berlikum
dochter van: Jelle Taeke BOONSTRA
Antje WASSENAAR
( VII-30-95 )

 

 

VIII-13-61 Jan BOONSTRA
geb. te Gorredijk
zoon van: Jelle Taeke BOONSTRA
Antje WASSENAAR
( VII-30-95 )

 

 

VIII-13-62 Jantina Thea BOONSTRA
geb. te Gorredijk
dochter van: Jelle Taeke BOONSTRA
Antje WASSENAAR
( VII-30-95 )

 

 

VIII-14-63 Janke BONTEKOE
geb. te Zuidhorn
dochter van: Lieuwe BONTEKOE
Janke POORTINGA
( VII-32-103 )
 

Zij trouwde te Apeldoorn met:

 
  Tjalling Uilke VEENEMA
geb. te Joure
zoon van: Johannes VEENEMA
Janke van der MEULEN


 

 

VIII-15-64 Anna Theresia KALVERBOER
geb. ca 1970
dochter van: Cornelis KALVERBOER
Yi IDSARDI
( VII-34-109 )
 

Zij trouwde met:

 
  Ljibbe de VRIES

 

 

VIII-15-65 Albert Ferdinand KALVERBOER
geb. ca 1972
zoon van: Cornelis KALVERBOER
Yi IDSARDI
( VII-34-109 )

 

 

VIII-16-66 Gea de BOER
dochter van: Jasper de BOER
Froukje van der VELDE

( VII-36-111 )
 

Zij trouwde met:

 
  Roelof VOGELZANG
 

Uit deze relatie

 
  1. Erwin VOGELZANG ( IX-21-72 )
  2. Marnix VOGELZANG ( IX-21-73 )
  3. Arthur VOGELZANG ( IX-21-74 )

 

 

VIII-16-67 Tress de BOER
zoon van: Jasper de BOER
Froukje van der VELDE

( VII-36-111 )
 

Kind(eren)

 
  1. Margriet de BOER ( IX-22-75 )
  2. Elise de BOER ( IX-22-76 )
  3. Annabelle de BOER ( IX-22-77 )

 

 

VIII-16-68 Ida de BOER
dochter van: Jasper de BOER
Froukje van der VELDE

( VII-36-111 )
 

Kind(eren), (Vader onbekend)

 
  1. Max de BOER ( IX-23-78 )
  2. Luke de BOER ( IX-23-79 )
  3. Oscar de BOER ( IX-23-80 )

 

 

VIII-17-69 Jan FENNEMA
geb. 7-1-1936 te Hoogkerk
ovl. 9-1-1986 te Leimuiden, 50 jaar oud
zoon van: Heero Jan FENNEMA
Baukje SNIP
( VII-37-112 )

 

 

VIII-17-70 NN FENNEMA
geb. 24-5-1941 te Hoogkerk
ovl. 24-5-1941 te Hoogkerk, 0 dagen oud
zoon van: Heero Jan FENNEMA
Baukje SNIP
( VII-37-112 )
 

Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.

 

 

  Generatie IX

 

IX-18-65 Peter van der SCHAAF
zoon van: Uilke van der SCHAAF
Petronella Catharina Maria SCHILDER
( VIII-9-44 )

 

 

IX-18-66 Marieke van der SCHAAF
dochter van: Uilke van der SCHAAF
Petronella Catharina Maria SCHILDER
( VIII-9-44 )

 

 

IX-19-67 Patrick HILVERDA
zoon van: Jentje HILVERDA
Dietlund NUMMERT
( VIII-10-50 )

 

 

IX-19-68 Alexander HILVERDA
zoon van: Jentje HILVERDA
Dietlund NUMMERT
( VIII-10-50 )

 

 

IX-20-69 Andries Johannes HOFSTRA
zoon van: Jacob HOFSTRA
Hiltje KIEVIT

( VIII-11-51 )

 

 

IX-20-70 Johannes Jacob HOFSTRA
zoon van: Jacob HOFSTRA
Hiltje KIEVIT

( VIII-11-51 )

 

 

IX-20-71 Adriaan Jan HOFSTRA
zoon van: Jacob HOFSTRA
Hiltje KIEVIT

( VIII-11-51 )

 

 

IX-21-72 Erwin VOGELZANG
zoon van: Roelof VOGELZANG
Gea de BOER

( VIII-16-66 )

 

 

IX-21-73 Marnix VOGELZANG
zoon van: Roelof VOGELZANG
Gea de BOER

( VIII-16-66 )

 

 

IX-21-74 Arthur VOGELZANG
zoon van: Roelof VOGELZANG
Gea de BOER

( VIII-16-66 )

 

 

IX-22-75 Margriet de BOER
dochter van: Tress de BOER ( VIII-16-67 )

 

 

IX-22-76 Elise de BOER
dochter van: Tress de BOER ( VIII-16-67 )

 

 

IX-22-77 Annabelle de BOER
dochter van: Tress de BOER ( VIII-16-67 )

 

 

IX-23-78 Max de BOER
zoon van: Ida de BOER ( VIII-16-68 )

 

 

IX-23-79 Luke de BOER
zoon van: Ida de BOER ( VIII-16-68 )

 

 

IX-23-80 Oscar de BOER
zoon van: Ida de BOER ( VIII-16-68 )