Familie 97

Index Parentelen, Kwartierstaten, Groepsfoto's. (Klik hier)

Parenteel van Harmen [Ages] DIJKSTRA

 

Namen index


 

  Generatie I

 

I-1-1 Harmen [Ages] DIJKSTRA
geb. ca 1775
ovl. 21-8-1842 te Rauwerderhem (OA-B-9), 67 jaar oud
 

Persoonlijke informatie
Beroep: boer

 
 

Hij trouwde met:

 
  Lijsbeth JORRITS
geb. ca 1773
ovl. 11-2-1839 te Rauwerderhem
 

Uit deze relatie

 
  1. Antje DIJKSTRA geb. 1798 te Poppingawier ( II-1-1 )
  2. Japke [Harmens] DIJKSTRA geb. ca 1803 te Poppingawier ( II-1-2 )
  3. Age [Harmens] DIJKSTRA geb. ca 1805 te Poppingawier / ovl. 1-9-1873 te Hennaarderadeel (OA-B-15) ( II-1-3 )
  4. Tettje DIJKSTRA geb. 1807 te Poppingawier ( II-1-4 )
  5. Jorrit [Harmens] DIJKSTRA geb. 7-3-1813 te Rauwerderhem (GA-14) ( II-1-5 )

 

  Generatie II

 

II-1-1 Antje DIJKSTRA
geb. 1798 te Poppingawier
dochter van: Harmen [Ages] DIJKSTRA
Lijsbeth JORRITS
( I-1-1 )

 

 

II-1-2 Japke [Harmens] DIJKSTRA
geb. ca 1803 te Poppingawier
dochter van: Harmen [Ages] DIJKSTRA
Lijsbeth JORRITS
( I-1-1 )
 

Zij trouwde op 22-5-1824 te Rauwerderhem met:

 
  Johannes [Douwes] ZIJLSTRA
geb. ca 1801 te Rauwerd
zoon van: Douwe [Pieters] ZIJLSTRA
Jantje [Pieters] JELLEMA

 

Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 21 jaar.

 

 

 

II-1-3 Age [Harmens] DIJKSTRA
geb. ca 1805 te Poppingawier
ovl. 1-9-1873 te Hennaarderadeel (OA-B-15), 68 jaar oud
zoon van: Harmen [Ages] DIJKSTRA
Lijsbeth JORRITS
( I-1-1 )
 

Persoonlijke informatie
Aangifte overlijden op 2-9-1873

 
 

Hij trouwde op 20-4-1854 te Rauwerderhem (HA-3) met:

 
  Tjitske [Ates] HARTSTRA
geb. 15-7-1830 te Deersum
ovl. 18-5-1877, 46 jaar oud
dochter van: Ate [Jentjes] HARSTA
Korneliske [Hendriks] OOSTERHOFF

 

Uit deze relatie

 
  1. Harmen [Ages] DIJKSTRA geb. 29-5-1855 te Oosterend (Hennaarderadeel) / ovl. 4-6-1855 te Hennaarderadeel (OA-B-11) ( III-1-1 )
  2. Harmen [Ages] DIJKSTRA geb. 3-4-1856 te Hennaarderadeel (Oosterend) / ovl. 27-2-1941 te Assen (ovl: Zuidlaren) (OA-99) ( III-1-2 )
  3. Corneliske DIJKSTRA geb. 7-10-1858 ( III-1-3 )
  4. Lijsbeth DIJKSTRA geb. 20-5-1861 te Hennaarderadeel / ovl. 19-3-1942 ( III-1-4 )
  5. Ate DIJKSTRA geb. 23-6-1863 te Hennaarderadeel / ovl. 29-9-1864 te Hennaarderadeel ( III-1-5 )
  6. Ate [Harmens] DIJKSTRA geb. 8-8-1865 te Hennaarderadeel / ovl. 23-12-1895 ( III-1-6 )
  7. Ytje DIJKSTRA geb. 21-5-1868 ( III-1-7 )

 

 

II-1-4 Tettje DIJKSTRA
geb. 1807 te Poppingawier
dochter van: Harmen [Ages] DIJKSTRA
Lijsbeth JORRITS
( I-1-1 )

 

 

II-1-5 Jorrit [Harmens] DIJKSTRA
geb. 7-3-1813 te Rauwerderhem (GA-14)
zoon van: Harmen [Ages] DIJKSTRA
Lijsbeth JORRITS
( I-1-1 )
 

Hij trouwde met:

 
  Mayke [Jans] JELLEMA
geb. te Wymbritseradeel (Scharnegoutum)
dochter van: Jan [Murks] JELLEMA
Pytie [Pieters] WESTRA


 

  Generatie III

 

III-1-1 Harmen [Ages] DIJKSTRA
geb. 29-5-1855 te Oosterend (Hennaarderadeel)
ovl. 4-6-1855 te Hennaarderadeel (OA-B-11), 6 dagen oud
zoon van: Age [Harmens] DIJKSTRA
Tjitske [Ates] HARTSTRA
( II-1-3 )

 

 

III-1-2 Harmen [Ages] DIJKSTRA
geb. 3-4-1856 te Hennaarderadeel (Oosterend)
ovl. 27-2-1941 te Assen (ovl: Zuidlaren) (OA-99), 84 jaar oud
zoon van: Age [Harmens] DIJKSTRA
Tjitske [Ates] HARTSTRA
( II-1-3 )
 

Foto van Harmen [Ages] DIJKSTRA
Foto(s) van Harmen [Ages] DIJKSTRA

 
 

Groepsfoto's waarop Harmen [Ages] DIJKSTRA voorkomt:

 
  1. Huwelijk Harm Dijkstra & Christina Bakker
  2. Pastorie Diever

 

 

Persoonlijke informatie
Beroep: predikant.
In zijn wooplaats Diever heeft hij dit ambt 42 jaar vervult.
Op 6 jan. 1889 deed ds H.A. Dijkstra zijn intrede in Diever.
(Daarvoor was hij vanaf 1 juli 1883 ruim 6 jr. predikant te Duurswoude.)
Op 17 oktober 1930 deelde ds. Dijkstra de kerkeraad in Diever mede: "dat het zijn voornemen is op de aanstaande vergadering der classis na een diensttijd van 47Ĺ jaren eervol emeritaat te vragen en verzoekt daartoe de medewerking des kerkeraads" .
Deze werd hem toegezegd. Op zondag 4 januari 1931 was de afscheidsdienst.
Ds H.A. Dijkstra overleed op 84 jarige leeftijd in Zuidlaren. Overlijdensakte in Zuidlaren: 1941: OA-23; en in zijn officiele woonplaats Assen: 1941: OA-99.
In het boekje "Diever in oude ansichten" staat het volgende van hem geschreven:
Zeer lang hebben we moeten zoeken teneinde een foto van deze man te vinden en te kunnen gebruiken voor opname in dit boek. En toch had hij onzes inziens hierin niet mogen ontbreken.
Het is (en de ouderen zullen zich deze figuur zeker heel goed herinneren) dominee H.A. Dijkstra, van 1889 tot 1931 voorganger bij de Gereformeerde Gemeente van Diever.
Hij heeft gewoond, en dat zullen velen ook weten, in de oude, nu inmiddels vernieuwde pastorie tegenover de toen nog oude gereformeerde kerk, die op dezelfde plaats stond als de prachtige kerk van nu.
Dominee Dijkstra was een zeer beminnelijke figuur in het Dieverse dorpsleven, van wie een zekere plechtstatigheid uitstraalde, die echter beminnelijk aandeed.

 
 

Hij trouwde (1) op 28-6-1883 te Franekeradeel (HA-36) met:

 
  Tjaltje [Hendriks] SYTSMA
geb. 31-10-1861 te Franekeradeel (Midlum)
ovl. 4-7-1888 te Franekeradeel (Midlum), 26 jaar oud
dochter van: Hendrik [Sytzes] SYTSMA
Ynskje [Gerbens] FABER
fam. 108: ( IV-1-1 )
 

Persoonlijke informatie
Haar jongere zuster Baukje overleed later op dezelfde dag als Tjaltje.

 
 

Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar
Bruid 21 jaar

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Ynschkjen (Ina) DIJKSTRA geb. 1-4-1884 te Opsterland / ovl. 12-5-1965 te Hoogeveen ( IV-1-1 )
  2. Age (Ed) DIJKSTRA geb. 21-5-1887 te Opsterland (Duurswoude) / ovl. 2-5-1958 te Des Moines ( IV-1-2 )
 

Hij trouwde (2) op 12-5-1893 te Diever (HA-8) met:

 
  Aaltje KOK
geb. 11-9-1867 te Dwingeloo (Leggelerveld) (GA-37)
ovl. 23-5-1960 te de Wijk
dochter van: Harm KOK
Margje SMIDT
fam. 98: ( VI-3-14 )
fam. 106: ( III-3-11 )
 

Persoonlijke informatie
Geboortedag: woensdag. Laatste woonplaats Assen.

 
 

Bij het huwelijk
bruidegom: 37 jaar.; bruid: 25 jaar.; weduwnaar van Tjaltje Sijtsma

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Harm DIJKSTRA geb. 19-9-1894 te Diever (GA-44) / ovl. 23-3-1975 te Winschoten ( IV-1-3 )
  2. Johanna Hilberdiena (Jo) DIJKSTRA geb. 6-8-1905 te Diever / ovl. 19-4-1960 ( IV-1-4 )
  3. Margaretha Tjitske (Margreeth) DIJKSTRA geb. 29-1-1910 te Diever / ovl. 9-9-2005 te Assen ( IV-1-5 )

 

 

III-1-3 Corneliske DIJKSTRA
geb. 7-10-1858
dochter van: Age [Harmens] DIJKSTRA
Tjitske [Ates] HARTSTRA
( II-1-3 )
 

Zij trouwde op 4-8-1877 met:

 
  Jouke [Hilbrands] BOSCHMA
geb. 30-4-1847
ovl. 25-9-1919, 72 jaar oud
 

Persoonlijke informatie
Jouke bezat een boerderij in Oosthem (Wymbritseradeel ).
Voor zijn huwelijk met Corneliske was Jouke getrouwd met Botje Groenveld, met wie hij drie kinderen kreeg: Rink (1867), Hilbrand (1869) en Geertje (1871). Botje overleed in 1875.
In 1885 vertrok Jouke met zijn gezin, inclusief de kinderen uit zijn eerste huwelijk, naar Amerika en vestigde zich iets ten westen van Springfield, gelegen aan de oever van de rivier de Missouri in het uiterste zuiden van de staat South Dakota. Ze huurden hier enige tijd een boerderij die ze later kochten. Hier bleven ze ruim 30 jaar wonen. Corneliske en Jouke emigreerden in de periode van de 'Great Dakota Boom'. Van 1878-1887 trokken veel emigranten naar Dakota (dat in 1889 verdeeld werd in Noord en Zuid Dakota). De landbouw en industrie floreerden in deze periode.

Jouke was naast boer ook handelaar. Bovendien was hij verscheidene jaren Postmaster te Wanari (iets ten westen van Springfield). In 1916 trok Jouke zich terug uit de zaken en ging hij met Corneliske in de stad wonen. Hier overleed Jouke in 1919. Wanneer Corneliske is overleden is niet bekend.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Age Harmen BOSCHMA geb. 25-4-1878 te Wymbritseradeel ( IV-2-6 )
  2. Sytze BOSCHMA geb. 15-6-1879 te Wymbritseradeel ( IV-2-7 )
  3. Rintje BOSCHMA geb. 22-8-1880 te Wymbritseradeel / ovl. 1911 ( IV-2-8 )
  4. Tjitske BOSCHMA geb. 17-12-1881 te Wymbritseradeel ( IV-2-9 )
  5. George Arthur BOSCHMA geb. 1-2-1888 / ovl. 2-9-1964 ( IV-2-10 )
  6. Richard BOSCHMA geb. ca 1890 ( IV-2-11 )
  7. Clarence Ellis BOSCHMA geb. 12-4-1894 ( IV-2-12 )
  8. Leonard Floyd BOSCHMA geb. 31-1-1896 ( IV-2-13 )
  9. Paul Kruger BOSCHMA geb. 19-2-1900 ( IV-2-14 )

 

 

III-1-4 Lijsbeth DIJKSTRA
geb. 20-5-1861 te Hennaarderadeel
ovl. 19-3-1942, 80 jaar oud
dochter van: Age [Harmens] DIJKSTRA
Tjitske [Ates] HARTSTRA
( II-1-3 )
 

Persoonlijke informatie
Haar beide kinderen werden in Amsterdam geboren. In de loop van 1890 ging Lijsbeth, mogelijk vanwege een slechte huwelijksrelatie, met haar dochtertje (nog geen jaar oud) bij haar broer (ds H.A. Dijkstra) in Diever wonen, alwaar haar dochtertje Ida Cornelia op 22-10-1890 (bijna 9 mnd) overleed. Nog voor de echtscheiding, uitgesproken op 13 oktober 1892, komt haar dan 8-jarige zoon Derk Auke ook in Diever wonen. Op 12 mei 1893 (toevalligerwijs op de dag dat haar broer Ds Harmen Ages Dijkstra hertrouwt met Aaltje Kok) emigreert Lijsbeth samen met Derk Auke naar Amerika.

 
 

Zij trouwde (1) op 13-10-1883 te Wymbritseradeel met:

 
  Auke WIJMA
 

Bij het huwelijk
Het huwelijk wordt op 13 oktober 1892 bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam ontbonden.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Derk Auke WIJMA geb. 27-10-1884 te Amsterdam ( IV-3-15 )
  2. Ida Cornelia WIJMA geb. 29-1-1890 te Amsterdam / ovl. 22-10-1890 te Diever ( IV-3-16 )
 

Zij trouwde (2) op 12-11-1895 te Boyden (Sioux, Iowa, U.S.A.) met:

 
  Leendert de VALOIS
geb. 18-11-1858 te Piershil (Zuid Holland)
ovl. 28-4-1933, 74 jaar oud
 

Persoonlijke informatie
Leendert emigreerde in 1886 samen met twee broers naar Amerika.

 

 

 

III-1-5 Ate DIJKSTRA
geb. 23-6-1863 te Hennaarderadeel
ovl. 29-9-1864 te Hennaarderadeel, 1 jaar oud
zoon van: Age [Harmens] DIJKSTRA
Tjitske [Ates] HARTSTRA
( II-1-3 )

 

 

III-1-6 Ate [Harmens] DIJKSTRA
geb. 8-8-1865 te Hennaarderadeel
ovl. 23-12-1895, 30 jaar oud
zoon van: Age [Harmens] DIJKSTRA
Tjitske [Ates] HARTSTRA
( II-1-3 )
 

Foto van Ate [Harmens] DIJKSTRA
Foto(s) van Ate [Harmens] DIJKSTRA

 
 

Hij trouwde op 23-6-1888 te Wymbritseradeel met:

 
  Anna Johanna HILARIDES
geb. 9-8-1867 te Barradeel (GA-167)
ovl. 10-10-1939 te Workum (OA-31), 72 jaar oud
dochter van: Pieter [Tjeerds] HILARIDES
Aaltje [Baukes] TIJMSTRA

 

Uit deze relatie

 
  1. Aaltje DIJKSTRA geb. 15-4-1889 te Franekeradeel (Tzum) / ovl. 23-5-1938 te Workum ( IV-4-17 )
  2. Age Herman DIJKSTRA geb. 9-5-1892 te Franekeradeel / ovl. 9-5-1930 ( IV-4-18 )

 

 

III-1-7 Ytje DIJKSTRA
geb. 21-5-1868
dochter van: Age [Harmens] DIJKSTRA
Tjitske [Ates] HARTSTRA
( II-1-3 )

 

  Generatie IV

 

IV-1-1 Ynschkjen (Ina) DIJKSTRA
geb. 1-4-1884 te Opsterland
ovl. 12-5-1965 te Hoogeveen, 81 jaar oud
dochter van: Harmen [Ages] DIJKSTRA
Tjaltje [Hendriks] SYTSMA
( III-1-2 )
fam. 108: ( V-1-5 )
 

Foto van Ynschkjen (Ina) DIJKSTRA
Foto(s) van Ynschkjen (Ina) DIJKSTRA

 
 

Groepsfoto's waarop Ynschkjen (Ina) DIJKSTRA voorkomt:

 
  1. Dochters ds H.A. Dijkstra
  2. Huwelijk Harm Dijkstra & Christina Bakker
  3. Kinderen Harmen Ages Dijkstra
  4. Pastorie Diever
  5. Schoonzuster en 2 oudste dochters van ds H.A. Dijkstra

 

 

Persoonlijke informatie
Beroep: onderwijzeres.
Op 5-9-1961 wonend te Hoogeveen, Schutsstraat 187.
Zij is begraven te Midlum (Friesland)

 

 

 

IV-1-2 Age (Ed) DIJKSTRA
geb. 21-5-1887 te Opsterland (Duurswoude)
ovl. 2-5-1958 te Des Moines
zoon van: Harmen [Ages] DIJKSTRA
Tjaltje [Hendriks] SYTSMA
( III-1-2 )
fam. 108: ( V-1-5 )
 

Foto van Age (Ed) DIJKSTRA
Foto(s) van Age (Ed) DIJKSTRA

 
 

Groepsfoto's waarop Age (Ed) DIJKSTRA voorkomt:

 
  1. Fam Age Dijkstra (USA)
  2. Kinderen Harmen Ages Dijkstra

 

 

Persoonlijke informatie
Aangifte van Age's geboorte werd gedaan op 23-5-1887.
Zijn vader was dominee te Duurswoude, zijn 1e gemeente.
Age is naar Amerika, Sioux (in de staat Iowa) geŽmigreerd en noemde zich daar Edward D. Dijkstra (bron: GedBrowser). Hij trouwde daar met Henrietta Vis (9.7.1895 - 25.7.1986) en kreeg met haar 12 kinderen.
Zij woonden in Perkins (U.S.A.) tot 1946 daarna in Hull (U.S.A.). Age/Edward is begraven in Hull, Iowa.

 
 

Hij trouwde op 15-7-1915 te Hull, Sioux County (Iowa, U.S.A.) met:

 
  Henrietta VIS
geb. 9-7-1895 te Hull (Iowa)
ovl. 25-7-1986 te Hull (Iowa), 91 jaar oud
dochter van: Pieter VIS
Gerritje LOKHORST

 

Persoonlijke informatie
Leeftijd bij overlijden 91 jaar en 16 dagen. Begraven te Hull Iowa op 28-7-1986.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Gertrude DYKSTRA geb. 19-11-1915 te Hull (Iowa, U.S.A.) / ovl. 3-12-2007 te Valley Manor (Rock Valley, Iowa, U.S.A.) ( V-1-1 )
  2. Herman DYKSTRA geb. 1-9-1917 te Hull (Iowa) / ovl. 30-8-1982 te Denver (Colorado) ( V-1-2 )
  3. Stella DIJKSTRA geb. 17-2-1920 / ovl. 19-7-2011 te Sheldon (Iowa, U.S.A.) ( V-1-3 )
  4. Peter DYKSTRA geb. 25-3-1921 te Perkins (Iowa) / ovl. 18-5-1988 te Rock Valley (Iowa) ( V-1-4 )
  5. Dick DYKSTRA geb. 10-1-1923 ( V-1-5 )
  6. Arthur DYKSTRA geb. 19-4-1925 ( V-1-6 )
  7. Jeannette DIJKSTRA geb. 24-11-1926 / ovl. 1-1-2003 te Orange City (Sioux County, Iowa U.S.A.) ( V-1-7 )
  8. Ina DYKSTRA geb. 1928 / ovl. 1933 ( V-1-8 )
  9. Harriet DYKSTRA geb. 1930 / ovl. 1930 ( V-1-9 )
  10. Ena DYKSTRA geb. 31-5-1931 te Hull (Iowa) / ovl. 31-7-1981 te Rock Valley (Iowa) ( V-1-10 )
  11. Harold DYKSTRA geb. 2-1-1933 ( V-1-11 )
  12. Joe DYKSTRA geb. 1934 / ovl. 1935 ( V-1-12 )

 

 

IV-1-3 Harm DIJKSTRA
geb. 19-9-1894 te Diever (GA-44)
ovl. 23-3-1975 te Winschoten, 80 jaar oud
zoon van: Harmen [Ages] DIJKSTRA
Aaltje KOK
( III-1-2 )
fam. 98: ( VII-8-39 )
 

Groepsfoto's waarop Harm DIJKSTRA voorkomt:

 
  1. Huwelijk Harm Dijkstra & Christina Bakker
  2. Kinderen Harmen Ages Dijkstra

 

 

Persoonlijke informatie
Geboorte aangifte op 20-9-1894. Beroep: bakker (1926). Harm woonde met zijn vrouw eerst in Wagenborgen (gem Termunten), waar hun oudste zoon Herman werd geboren. Daarna werd een bakkerszaak in Eelde overgenomen. In Eelde werden zij in het bevolkingsregister ingeschreven op 5-5-1926. Hun adres was huisnr 53a. Hier werd hun dochter Antje geboren. Harm oefende het bakkersvak slechts zeer kort uit. Op 13-9-1926 werd hij met zijn gezin in Eelde uitgeschreven en verhuisden zij naar Winschoten. Hier nam Harm de breierei van zijn schoonouders over. Deze breierei was aan de Wilhelminastraat 10. Op dit adres werden ook hun kinderen Ina en Kas geboren. Vanwege de matige ligging van hun zaak (geringe klandizie) aan de Wilhelminastraat verhuisden zij in 1946 naar de Langestraat in Winschoten. Na hun pensionering verhuisden zij naar de Ludensweg. Al hun kinderen waren inmiddels getrouwd en woonden zelfstandig. Hun oude dag brachten zij door in bejaardentehuis Wirzenheem alwaar zij overleden.

 
 

Hij trouwde op 20-4-1922 te Winschoten (HA-25) met:

 
  Christina Antje (Christien) BAKKER
geb. 15-6-1897 te Winschoten
ovl. 10-3-1980 te Winschoten, 82 jaar oud
dochter van: Kasper BAKKER
Antje FLEURKE
fam. 101: ( IV-2-9 )
fam. 102: ( IV-2-7 )
 

Persoonlijke informatie
Overleden in tehuis Wirzenheem Scheldestraat 2 te Winschoten

 
 

Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bakker; beroep vader bruidegom.: predikant; beroep vader bruid: koopman; bruidegom 27 jaar; bruid 24 jaar

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Harmen Age (Herman) DIJKSTRA geb. 10-5-1924 te Termunten (Wagenborgen) ( V-2-13 )
  2. Antje Aaltje (Ant) DIJKSTRA geb. 17-8-1926 te Eelde / ovl. 7-5-2021 te Emmen ( V-2-14 )
  3. Aaltje Ina (Ina) DIJKSTRA geb. 27-6-1932 te Winschoten ( V-2-15 )
  4. Kasper Jan (Kas) DIJKSTRA geb. 18-9-1934 te Winschoten ( V-2-16 )

 

 

IV-1-4 Johanna Hilberdiena (Jo) DIJKSTRA
geb. 6-8-1905 te Diever
ovl. 19-4-1960
dochter van: Harmen [Ages] DIJKSTRA
Aaltje KOK
( III-1-2 )
fam. 98: ( VII-8-39 )
 

Groepsfoto's waarop Johanna Hilberdiena (Jo) DIJKSTRA voorkomt:

 
  1. Dochters ds H.A. Dijkstra
  2. Huwelijk Harm Dijkstra & Christina Bakker
  3. Kinderen Harmen Ages Dijkstra
  4. Pastorie Diever
  5. Schoonzuster en 2 oudste dochters van ds H.A. Dijkstra

 


 

 

IV-1-5 Margaretha Tjitske (Margreeth) DIJKSTRA
geb. 29-1-1910 te Diever
ovl. 9-9-2005 te Assen, 95 jaar oud
dochter van: Harmen [Ages] DIJKSTRA
Aaltje KOK
( III-1-2 )
fam. 98: ( VII-8-39 )
 

Foto van Margaretha Tjitske (Margreeth) DIJKSTRA
Foto(s) van Margaretha Tjitske (Margreeth) DIJKSTRA

 
 

Groepsfoto's waarop Margaretha Tjitske (Margreeth) DIJKSTRA voorkomt:

 
  1. Dochters ds H.A. Dijkstra
  2. Huwelijk Harm Dijkstra & Christina Bakker
  3. Kinderen Harmen Ages Dijkstra
  4. Pastorie Diever

 

 

Persoonlijke informatie
Begraven op 14 september te Diever naast haar zuster Jo en op dezelfde begraafplaats als haar ouders. Op 5-9-1961 wonend te De Steeg, gemeente Rheden, Brantsenpark 31.

 

 

 

IV-2-6 Age Harmen BOSCHMA
geb. 25-4-1878 te Wymbritseradeel
zoon van: Jouke [Hilbrands] BOSCHMA
Corneliske DIJKSTRA

( III-1-3 )
 

Persoonlijke informatie
Veramerikaanste roepnaam: Herman.

Age Herman Boschma kocht in 1903 een stuk land in de county Charlex Mix, gelegen ten westen van Bonne Homme County (waar Springfield ligt). De verkoop van dit stuk land, ruim 15 ha, wordt genoemd in de index van 'Indian allotments' van de staat South Dakota.

Nadere toelichting:
Oorspronkelijk woonden in Dakota verschillende indianenstammen. Rond 1800 had de stam van de Sioux-indianen alle andere stammen verdreven. In 1858 begonnen zich Europeanen in Dakota te vestigen. De indianen kregen in 1868 het deel van South Dakota ten westen van Missouri.
In 1887 werd in de Verenigde Staten de General Allotment wet aangenomen, die het land van de indianen verdeelde in percelen ('allotments'). Elk perceel werd aan een individueel stamlid toegewezen. Het land dat overbleef, werd verkocht - ook aan niet-indianen. Op lange termijn had dit tot gevolg dat de indianen 2/3 van hun land verloren.

 

 

 

IV-2-7 Sytze BOSCHMA
geb. 15-6-1879 te Wymbritseradeel
zoon van: Jouke [Hilbrands] BOSCHMA
Corneliske DIJKSTRA

( III-1-3 )
 

Persoonlijke informatie
Veramerikaanste roepnaam: Samuel.

 

 

 

IV-2-8 Rintje BOSCHMA
geb. 22-8-1880 te Wymbritseradeel
ovl. 1911
zoon van: Jouke [Hilbrands] BOSCHMA
Corneliske DIJKSTRA

( III-1-3 )
 

Persoonlijke informatie
Veramerikaanste roepnaam: Richard. In 1911 verongelukte Rintje. Hij werd gedood door een paard.

 

 

 

IV-2-9 Tjitske BOSCHMA
geb. 17-12-1881 te Wymbritseradeel
dochter van: Jouke [Hilbrands] BOSCHMA
Corneliske DIJKSTRA

( III-1-3 )
 

Persoonlijke informatie
Veramerikaanste roepnaam: Tilly.

 

 

 

IV-2-10 George Arthur BOSCHMA
geb. 1-2-1888
ovl. 2-9-1964, 76 jaar oud
zoon van: Jouke [Hilbrands] BOSCHMA
Corneliske DIJKSTRA

( III-1-3 )
 

Persoonlijke informatie
George A. Boschma studeerde in 1929 af aan de Universiteit van South Dakota. Hij ging wonen in Fall River county en later gaf hij les op verschillende scholen in North en South Dakota. Ook was hij jarenlang 'county treasurer' (hoofd van de financiŽle administratie) van het district Bon Homme en was hij actief in de gemeentepolitiek. Hij was lid van de United Church of Christ, een protestants kerkgenootschap dat in 1957 werd opgericht en een samensmelting was van verschillende kerken met een reformatorische traditie. Hiernaast was hij lid van de 'Rachel Chapter of the Order of the Eastern Star', een orde van vrijmetselaars.

 
 

Hij trouwde (1) op 30-6-1914 met:

 
  Pearl ANDERSON
ovl. 1920
 

Hij trouwde (2) met:

 
  Norma GULLIFORD

 

 

IV-2-11 Richard BOSCHMA
geb. ca 1890
zoon van: Jouke [Hilbrands] BOSCHMA
Corneliske DIJKSTRA

( III-1-3 )

 

 

IV-2-12 Clarence Ellis BOSCHMA
geb. 12-4-1894
dochter van: Jouke [Hilbrands] BOSCHMA
Corneliske DIJKSTRA

( III-1-3 )

 

 

IV-2-13 Leonard Floyd BOSCHMA
geb. 31-1-1896
zoon van: Jouke [Hilbrands] BOSCHMA
Corneliske DIJKSTRA

( III-1-3 )
 

Persoonlijke informatie
Leonard Boschma was soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog. In oktober 1918 raakte hij zwaar gewond en lag hij ruim 2 maanden in het ziekenhuis. Hij ontving later een 'Purple Heart' medaille, een onderscheiding voor Amerikaanse soldaten die gewond zijn geraakt. Leonard was tot 1953 actief als boer.

 
 

Hij trouwde met:

 
  Ella WOUDSMA

 

 

IV-2-14 Paul Kruger BOSCHMA
geb. 19-2-1900
zoon van: Jouke [Hilbrands] BOSCHMA
Corneliske DIJKSTRA

( III-1-3 )

 

 

IV-3-15 Derk Auke WIJMA
geb. 27-10-1884 te Amsterdam
zoon van: Auke WIJMA
Lijsbeth DIJKSTRA

( III-1-4 )
 

Persoonlijke informatie
Derk Auke verhuist met zijn moeder (vanwege een slechte huwelijksrelatie; scheiding 13-10-1892) per 20 augustus 1892 vanuit Velzen naar Diever.
Zij wonen dan in bij 'het predikantgezin' van ds Dijkstra. Harmen Ages Dijkstra is de broer van Lijsbeth en predikant in Diever.
Derk Auke emigreert op 9 jarige leeftijd op 12 mei 1893 met zijn moeder Lijsbeth naar Noord Amerika.

 

 

 

IV-3-16 Ida Cornelia WIJMA
geb. 29-1-1890 te Amsterdam
ovl. 22-10-1890 te Diever, 8 maand oud
dochter van: Auke WIJMA
Lijsbeth DIJKSTRA

( III-1-4 )

 

 

IV-4-17 Aaltje DIJKSTRA
geb. 15-4-1889 te Franekeradeel (Tzum)
ovl. 23-5-1938 te Workum, 49 jaar oud
dochter van: Ate [Harmens] DIJKSTRA
Anna Johanna HILARIDES
( III-1-6 )
 

Zij trouwde op 1-5-1913 met:

 
  Sjoerd IJBEMA
geb. 12-2-1880
ovl. 17-4-1963, 83 jaar oud
zoon van: Sytze IJBEMA
Durkje BIJLSMA

 

Persoonlijke informatie
Sjoerd volgde in Workum de Franse school. Daarna ging hij in militaire dienst. Hij diende in het 'Regiment Grenadiers en Jagers'. Vervolgens kreeg hij een opleiding tot direkteur van een zuivelfabriek, waarvoor hij o.a. stage liep in Dronrijp. Bij de zuivelfabriek 'De Goede Verwachting' in Workum (waarvan vader Sytze bestuurslid was) was hij enige tijd assistent. Ondanks de aanbevelingsbrief, geschreven door de toenmalige directeur van de zuivelfabriek, J. Feikema, werd Sjoerd geen directeur, maar kassier van de CoŲperatieve boerenleenbank te Workum. In 1914 werd hij boer op een boerderij te Nijhuizum en vanaf 1921 op de boerderij aan de Yskeboerefaert (nu Brouwersdijk). Sjoerd was een kaatsliefhebber. Zijn liefde voor de kaatssport deed hij op tijdens zijn stage periode in Dronrijp.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Sytze IJBEMA geb. 21-1-1914 / ovl. 29-11-1998 ( V-3-17 )
  2. Sjouke IJBEMA geb. 31-3-1917 ( V-3-18 )
  3. Jan IJBEMA geb. 11-9-1920 ( V-3-19 )
  4. Roelof IJBEMA geb. 3-11-1921 te Workum ( V-3-20 )

 

 

IV-4-18 Age Herman DIJKSTRA
geb. 9-5-1892 te Franekeradeel
ovl. 9-5-1930, 38 jaar oud
zoon van: Ate [Harmens] DIJKSTRA
Anna Johanna HILARIDES
( III-1-6 )
 

Hij trouwde op 6-5-1921 met:

 
  Sytske BAJEMA

 

  Generatie V

 

V-1-1 Gertrude DYKSTRA
geb. 19-11-1915 te Hull (Iowa, U.S.A.)
ovl. 3-12-2007 te Valley Manor (Rock Valley, Iowa, U.S.A.), 92 jaar oud
dochter van: Age (Ed) DIJKSTRA
Henrietta VIS
( IV-1-2 )
 

Groepsfoto waarop Gertrude DYKSTRA voorkomt:

 
  1. Fam Age Dijkstra (USA)

 

 

Persoonlijke informatie
Op 5-9-1961 en bij het overlijden van haar moeder wonend te Rock Valley, Iowa, U.S.A.

 
 

Zij trouwde op 9-2-1938 te Perkins (Iowa, U.S.A.) met:

 
  Albert BRUMMEL
geb. 9-11-1912 te Minnesota (U.S.A.)
ovl. 17-2-1952 te Rochester (Olmstead County, Minnesota U.S.A.), 39 jaar oud
zoon van: Andrew BRUMMEL
Grietje (Gertie) GRITTERS

fam. 99: ( VIII-4-27 )
 

Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 23 jaar.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Andrew Glenn BRUMMEL geb. te Hull (Iowa, U.S.A.) fam. 99: ( X-17-114 )
  2. Edwin Dwayne BRUMMEL geb. te Hull (Iowa, U.S.A.) fam. 99: ( X-17-115 )
  3. Helaine Kay BRUMMEL geb. 12-5-1944 te Hull (Iowa, U.S.A.) / ovl. 18-5-1944 te Hull (Iowa, U.S.A.) fam. 99: ( X-17-116 )
  4. Larry Dean BRUMMEL geb. te Rock Valley (Iowa, U.S.A.) fam. 99: ( X-17-117 )
  5. Aletha Gayle BRUMMEL geb. te Rock Valley (Iowa, U.S.A.) fam. 99: ( X-17-118 )

 

 

V-1-2 Herman DYKSTRA
geb. 1-9-1917 te Hull (Iowa)
ovl. 30-8-1982 te Denver (Colorado), 64 jaar oud
zoon van: Age (Ed) DIJKSTRA
Henrietta VIS
( IV-1-2 )
 

Groepsfoto waarop Herman DYKSTRA voorkomt:

 
  1. Fam Age Dijkstra (USA)

 

 

Persoonlijke informatie
Leeftijd bij overlijden 64 jaar, 11 maanden en 29 dagen.
Begraven op donderdag 2 september 1982. Begraafplaats: Valley View Cemetary, Rock Valley, Iowa.

 
 

Hij trouwde op 23-4-1941 te Perkins (Iowa, U.S.A.) met:

 
  Jennie EVERS
geb. 3-5-1921 te Rock Valley (Iowa, U.S.A.)
ovl. 10-3-2010 te Rock Valley (Iowa, U.S.A.), 88 jaar oud
dochter van: William EVERS
Ida LEISTRA

 

Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 19 jaar.

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Herman Richard (Herm) DYKSTRA geb. 12-9-1941 ( VI-1-1 )
  2. Carol Irene (Carol) DYKSTRA geb. 12-12-1943 ( VI-1-2 )

 

 

V-1-3 Stella DIJKSTRA
geb. 17-2-1920
ovl. 19-7-2011 te Sheldon (Iowa, U.S.A.), 91 jaar oud
dochter van: Age (Ed) DIJKSTRA
Henrietta VIS
( IV-1-2 )
 

Groepsfoto waarop Stella DIJKSTRA voorkomt:

 
  1. Fam Age Dijkstra (USA)

 

 

Persoonlijke informatie
Op 5-9-1961 wonend te Sheldon R.R. 1, Iowa, U.S.A.
Bij het overlijden van haar moeder wonend te Matlock.

 
 

Zij trouwde met:

 
  Martin HOEKSTRA
geb. 9-12-1918 te Sheldon (Iowa, U.S.A.)
ovl. 23-11-2007 te Sheldon (Iowa, U.S.A.), 88 jaar oud
 

Uit deze relatie

 
  1. Philip Martin HOEKSTRA geb. te Hull (Iowa, U.S.A.) ( VI-2-4 )
  2. Eldon HOEKSTRA geb. 10-4-1952 te Hull (Iowa, U.S.A.) ( VI-2-6 )
  3. Mark Steven HOEKSTRA geb. te Sheldon (Iowa, U.S.A.) ( VI-2-8 )

 

 

V-1-4 Peter DYKSTRA
geb. 25-3-1921 te Perkins (Iowa)
ovl. 18-5-1988 te Rock Valley (Iowa), 67 jaar oud
zoon van: Age (Ed) DIJKSTRA
Henrietta VIS
( IV-1-2 )
 

Groepsfoto waarop Peter DYKSTRA voorkomt:

 
  1. Fam Age Dijkstra (USA)

 

 

Persoonlijke informatie
Overleden op de leeftijd van 67 jaar, 1 maand en 23 dagen.
Op 5-9-1961 wonend te te Hull, Iowa, U.S.A.

 
 

Hij trouwde op 25-3-1948 te Hull (Iowa, U.S.A.) met:

 
  Grace Hendrene (Grace) LEUSINK
 

Uit deze relatie

 
  1. NN DYKSTRA ( VI-3-12 )
  2. John E. (John) DYKSTRA ( VI-3-11 )
  3. Timothy DYKSTRA ( VI-3-10 )
  4. Nancy DYKSTRA ( VI-3-9 )
  5. Helaine DYKSTRA ( VI-3-13 )

 

 

V-1-5 Dick DYKSTRA
geb. 10-1-1923
zoon van: Age (Ed) DIJKSTRA
Henrietta VIS
( IV-1-2 )
 

Groepsfoto waarop Dick DYKSTRA voorkomt:

 
  1. Fam Age Dijkstra (USA)

 


 

 

V-1-6 Arthur DYKSTRA
geb. 19-4-1925
zoon van: Age (Ed) DIJKSTRA
Henrietta VIS
( IV-1-2 )
 

Groepsfoto waarop Arthur DYKSTRA voorkomt:

 
  1. Fam Age Dijkstra (USA)

 


 

 

V-1-7 Jeannette DIJKSTRA
geb. 24-11-1926
ovl. 1-1-2003 te Orange City (Sioux County, Iowa U.S.A.), 76 jaar oud
dochter van: Age (Ed) DIJKSTRA
Henrietta VIS
( IV-1-2 )
 

Groepsfoto waarop Jeannette DIJKSTRA voorkomt:

 
  1. Fam Age Dijkstra (USA)

 

 

Persoonlijke informatie
Jeanette Stienstra, aged 76, of Orange City died Wednesday, January 1, at her residence. A memorial service was Monday at 10:30 a,m. at Immanuel Christian Reformed Church in Orange City with the Rev. David Heilman and the Rev. Jeffrey Sajdak officiating. Interment was at West Lawn Cemetery in Orange City.

Mrs. Stienstra was born November 24, 1926, in rural Hull, the daughter of Ed and Henrietta (Vis) Dykstra. She was raised at Perkins. On June 10, 1948, she married Charles Stienstra at Hull. They made their home in Hull, where she was a homemaker. In 1986, they moved to Holland, Michigan (where they were living when Jeanettes mother Henrietta Vis died), and in 1994, they moved to Orange City. Her husband died November 15, 1997, in Orange City.

She was a member of the Immanuel Christian Reformed Church and the American Legion Auxiliary, and she served as a volunteer at the Alpha Center in Sioux Falls. She was very fond of her grandchildren, was an avid sports fan and enjoyed playing games, especially crossword puzzles.

Survivors include her six children, Donna and her husband Tom Strikwerda of Kensington, Maryland, Jeri Vander Vegte of Bloomington, Minnesota, Pete and Aletha Stienstra of Hull, Steve and Pam Stienstra of Orange City, Rachel and Wayne Rosters of Prior Lake, Minnesota, and Rebecca and Barry Wassink of Holland, Michigan; 13 grandchildren ; two sisters, Gertrude Brummel of Rock Valley and Stella Hoekstra and her husband Martin of Sheldon; three brothers and their wives, Dick and Anne Dykstra and Arthur and Eldoris Dykstra, all of Hull, and Harry and Lori Dykstra of Canton, South Dakota; and two sisters-inlaw, Jennie Dykstra of Rock Valley and Grace Dykstra of Hull.

She was also preceded in death by three siblings as adults, Herman, Peter and Ena, and three as youths, Ina, Harriet and Joe; a brother-inlaw, Al Brummel; and a sister-inlaw, Mrs. Dick (Grace) Dykstra. Memorials are being directed to the Alpha Center in Sioux Falls.

Sioux Center News, Wednesday, January 08, 2003 Sioux Center, Iowa.

The above information was posted by: Wilma J. Vande Berg - volunteer (email)
Date: 6/8/2013 at 17:54:00

_

 
 

Zij trouwde op 10-6-1948 te Hull (Iowa, U.S.A.) met:

 
  Charles (Chuck) STIENSTRA
geb. 10-11-1925 te Hull (Iowa, U.S.A.)
ovl. 15-11-1997 te Orange City (Sioux County, Iowa U.S.A.), 72 jaar oud
zoon van: Peter STIENSTRA
Jessie KROESE

 

Persoonlijke informatie
Born: November 10, 1925 Hull, Iowa
Died: November 15, 1997 Orange City, Iowa

Charles "Chuck" Stienstra, 72, of Orange City died Saturday, November 15, at the Orange City Municipal Hospital following a lengthy illness.

Memorial services were at Calvary Christian Reformed Church in Orange City, with the Rev. Jeff Sajdak and the Rev. Paul Bakker officiating. Burial was at West Lawn Cemetery.

Stienstra was born November 10, 1925, in Hull, the son of Peter and Jessie (Kroese) Stienstra. He was raised in Hull and graduated from Hull High School. He served in the U.S. Navy during World War II.

He married Jeanette Dykstra on June 10, 1948, in Hull. The couple lived in Hull where they operated Stienstra Construction. In 1986, they moved to Holland, Michigan and in 1994 they moved to Orange City. He entered Long-Term-Care Facility at the Orange City Municipal Hospital early in 1997.

He was a member of Immanuel Christian Reformed Church and the American Legion Wegman-Koele Post in Hull. He served as an elder and deacon on the consistory of the Hope Christian Reformed Church in Hull, on the Hull Christian School board of directors, the Hull city council and the Hull Planning and Zoning Commission.

Survivors include his wife; four daughters and their husbands, Donna and Tom Strikwerda of Kensington, Maryland, Jeri and Bob Vander Vegte of Bloomington, MN., Rachel and Wayne Kosters of Eden Prairie, MN. and Rebecca and Berry Wassink of Holland, Michigan; two sons and their wives, Pete and Aletha of Hull, and Steve and Pam of Orange City; 12 grandchildren; four brothers, Ivan of Spencer, Gerald of Redlands, California, Peter Jr. of Parker, Arizona, and Jim of Tehachapl, California; and a sister, Helena Whitehurst, of Redlands, California

Source: Sioux Center News Novemeber 25, 1997

The above information was posted by: Mary Lou Verburg Volunteer (email)
Date: 2/22/2014 at 14:19:47 .

_

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Donna STIENSTRA ( VI-4-15 )
  2. Jeri STIENSTRA ( VI-4-17 )
  3. Peter STIENSTRA ( VI-4-19 )
  4. Steve STIENSTRA ( VI-4-21 )
  5. Rachel Lynn (Rachel) STIENSTRA ( VI-4-23 )
  6. Rebecca STIENSTRA ( VI-4-25 )

 

 

V-1-8 Ina DYKSTRA
geb. 1928
ovl. 1933
dochter van: Age (Ed) DIJKSTRA
Henrietta VIS
( IV-1-2 )

 

 

V-1-9 Harriet DYKSTRA
geb. 1930
ovl. 1930
dochter van: Age (Ed) DIJKSTRA
Henrietta VIS
( IV-1-2 )

 

 

V-1-10 Ena DYKSTRA
geb. 31-5-1931 te Hull (Iowa)
ovl. 31-7-1981 te Rock Valley (Iowa)
dochter van: Age (Ed) DIJKSTRA
Henrietta VIS
( IV-1-2 )
 

Groepsfoto waarop Ena DYKSTRA voorkomt:

 
  1. Fam Age Dijkstra (USA)

 


 

 

V-1-11 Harold DYKSTRA
geb. 2-1-1933
zoon van: Age (Ed) DIJKSTRA
Henrietta VIS
( IV-1-2 )
 

Groepsfoto waarop Harold DYKSTRA voorkomt:

 
  1. Fam Age Dijkstra (USA)

 

 

Persoonlijke informatie
Op 5-9-1961 wonend te Canton, South Dakote, U.S.A.

 

 

 

V-1-12 Joe DYKSTRA
geb. 1934
ovl. 1935
zoon van: Age (Ed) DIJKSTRA
Henrietta VIS
( IV-1-2 )

 

 

V-2-13 Harmen Age (Herman) DIJKSTRA
geb. 10-5-1924 te Termunten (Wagenborgen)
zoon van: Harm DIJKSTRA
Christina Antje (Christien) BAKKER
( IV-1-3 )
fam. 101: ( V-7-39 )
 

Hij trouwde op 22-8-1961 met:

 
  Susanna Antonia (Susanne) van KAMP
geb. 23-12-1916 te Loosduinen
ovl. 29-12-2003
dochter van: Harme van KAMP
Andriesje DIJK


 

 

V-2-14 Antje Aaltje (Ant) DIJKSTRA
geb. 17-8-1926 te Eelde
ovl. 7-5-2021 te Emmen, 94 jaar oud
dochter van: Harm DIJKSTRA
Christina Antje (Christien) BAKKER
( IV-1-3 )
fam. 101: ( V-7-39 )
 

Groepsfoto waarop Antje Aaltje (Ant) DIJKSTRA voorkomt:

 
  1. Slager familiedag op 16 juni 2007

 

 

Persoonlijke informatie
Geboren in Eelde, kort daarna verhuisd en opgegroeid in Winschoten, waar zij kenis kreeg aan aan Gezinus Slager uit Stedum. Na hun huwelijk woonden zij achtereenvolgens in Makkum, Witmarsum (Frl), Delfzijl en Groningen. Na het overlijden van Gezinus trouwde zij met Katrinus Hoving en woonde zij tot aan haar overlijden in Emmen.

 
 

Zij trouwde (1) op 2-8-1948 met:

 
  Gezinus SLAGER
geb. 11-5-1921 te Stedum
ovl. 4-9-1975 te Groningen
zoon van: Kornelis SLAGER
Liefke van BIJSSUM
fam. 80: ( VI-20-108 )
fam. 86: ( IX-2-8 )
 

Persoonlijke informatie
Gedoopt: 5-6-1921 in Stedum. Belijdenis 22-3-1942 in Stedum. Na zijn huwelijk woonde hij met zijn gezin achtereenvolgens te Makkum, Witmarsum, Delfzijl en Groningen.

 
 

Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie

 
 

Uit deze relatie

 
  1. Cornelis (Kees) SLAGER geb. 8-12-1949 te Makkum / ovl. 10-12-2016 te Apeldoorn (Ugchelen) fam. 80: ( VIII-115-367 )
  2. Christina (Christien) SLAGER geb. te Wonseradeel (Witmarsum) fam. 80: ( VIII-115-368 )
  3. Harm (Harry) SLAGER geb. 2-3-1951 te Wonseradeel (Witmarsum) / ovl. 9-8-1993 te Weesp (overl. TjechiŽ) fam. 80: ( VIII-115-369 )
  4. Lidy SLAGER geb. te Wonseradeel (Witmarsum) fam. 80: ( VIII-115-370 )
  5. Klaziena (Ina) SLAGER geb. te Wonseradeel (Witmarsum) fam. 80: ( VIII-115-371 )
  6. Margaretha (Marga) SLAGER geb. te Delfzijl fam. 80: ( VIII-115-372 )
 

Zij trouwde (2) op 19-5-1982 met:

 
  Katrinus HOVING
geb. 15-2-1924
ovl. 9-4-1999 te Emmen, 75 jaar oud

 

 

V-2-15 Aaltje Ina (Ina) DIJKSTRA
geb. 27-6-1932 te Winschoten
dochter van: Harm DIJKSTRA
Christina Antje (Christien) BAKKER
( IV-1-3 )
fam. 101: ( V-7-39 )
 

Zij trouwde op 30-3-1957 met:

 
  Cornelis (Cees) DOUMA
geb. 2-7-1933 te Delft
ovl. 11-3-2023 te Soest, 89 jaar oud
 

Uit deze relatie

 
  1. Eric DOUMA ( VI-5-27 )
  2. Eveline Christina (Evelien) DOUMA geb. 19-2-1961 / ovl. 13-12-2008 ( VI-5-29 )
  3. Dochter (afgeschermd)
  4. Wessel DOUMA ( VI-5-31 )

 

 

V-2-16 Kasper Jan (Kas) DIJKSTRA
geb. 18-9-1934 te Winschoten
zoon van: Harm DIJKSTRA
Christina Antje (Christien) BAKKER
( IV-1-3 )
fam. 101: ( V-7-39 )
 

Hij trouwde op 23-8-1956 met:

 
  M. (Miep) KOOYMAN
geb. 6-4-1935
 

Uit deze relatie

 
  1. Ellen DIJKSTRA ( VI-6-35 )
  2. Richard DIJKSTRA ( VI-6-34 )
  3. Mark DIJKSTRA ( VI-6-33 )
  4. Harold DIJKSTRA ( VI-6-32 )
  5. Christy DIJKSTRA geb. 25-12-1961 ( VI-6-36 )

 

 

V-3-17 Sytze IJBEMA
geb. 21-1-1914
ovl. 29-11-1998, 84 jaar oud
zoon van: Sjoerd IJBEMA
Aaltje DIJKSTRA

( IV-4-17 )
 

Hij trouwde met:

 
  Janny EISEMA

 

 

V-3-18 Sjouke IJBEMA
geb. 31-3-1917
zoon van: Sjoerd IJBEMA
Aaltje DIJKSTRA

( IV-4-17 )
 

Hij trouwde met:

 
  Akke KOOISTRA

 

 

V-3-19 Jan IJBEMA
geb. 11-9-1920
zoon van: Sjoerd IJBEMA
Aaltje DIJKSTRA

( IV-4-17 )
 

Hij trouwde met:

 
  Fie ARNOLDUSSEN

 

 

V-3-20 Roelof IJBEMA
geb. 3-11-1921 te Workum
zoon van: Sjoerd IJBEMA
Aaltje DIJKSTRA

( IV-4-17 )
 

Hij trouwde met:

 
  Ludewť Marie (Ludy) BAAS
geb. 13-11-1925 te Delfzijl
ovl. 18-10-2006 te Kollum, 80 jaar oud
dochter van: Reijer BAAS
Fokkina Maria MEIJERING

 

Uit deze relatie

 
  1. Fokkina Maria Alyt Ludewť (Aniek) IJBEMA ( VI-7-37 )

 

  Generatie VI

 

VI-1-1 Herman Richard (Herm) DYKSTRA
geb. 12-9-1941
zoon van: Herman DYKSTRA
Jennie EVERS
( V-1-2 )
 

Persoonlijke informatie
Geboortejaar (1941) is geschat. Dit zou ook 1942 kunnen zijn.

 

 

 

VI-1-2 Carol Irene (Carol) DYKSTRA
geb. 12-12-1943
dochter van: Herman DYKSTRA
Jennie EVERS
( V-1-2 )

 

 

VI-2-4 Philip Martin HOEKSTRA
geb. te Hull (Iowa, U.S.A.)
zoon van: Martin HOEKSTRA
Stella DIJKSTRA

( V-1-3 )
 

Hij trouwde met:

 
  Linda Lou BIGGS
geb. te Indiana (U.S.A.)
 

Uit deze relatie

 
  1. Joshua Philip HOEKSTRA geb. 14-3-1980 te Memphis (Tennessee, U.S.A.) / ovl. 14-3-1980 te Memphis (Tennessee, U.S.A.) ( VII-1-1 )
  2. Erin Elizabeth HOEKSTRA geb. te Memphis (Tennessee, U.S.A.) ( VII-1-2 )
  3. Nathaniel Martin HOEKSTRA geb. te Memphis (Tennessee, U.S.A.) ( VII-1-3 )
  4. Abigail Elaine HOEKSTRA geb. te Memphis (Tennessee, U.S.A.) ( VII-1-4 )

 

 

VI-2-6 Eldon HOEKSTRA
geb. 10-4-1952 te Hull (Iowa, U.S.A.)
zoon van: Martin HOEKSTRA
Stella DIJKSTRA

( V-1-3 )
 

Hij trouwde op 1-1-1971 te Sheldon (Iowa, U.S.A.) met:

 
  Joan Elaine MULDER
geb. te Minnesota (U.S.A.)
 

Uit deze relatie

 
  1. Amy Christine HOEKSTRA geb. te Rock Valley (Iowa, U.S.A.) ( VII-2-5 )
  2. Shane Elton HOEKSTRA geb. te Sheldon (Iowa, U.S.A.) ( VII-2-6 )
  3. Lance Philip HOEKSTRA geb. te Sheldon (Iowa, U.S.A.) ( VII-2-7 )

 

 

VI-2-8 Mark Steven HOEKSTRA
geb. te Sheldon (Iowa, U.S.A.)
zoon van: Martin HOEKSTRA
Stella DIJKSTRA

( V-1-3 )
 

Hij trouwde te Everson (Washington, U.S.A.) met:

 
  Nadine Faye HEUTINK
geb. te Washington (U.S.A.)
 

Uit deze relatie

 
  1. Jennifer Lynn HOEKSTRA geb. te Washington (U.S.A.) ( VII-3-8 )
  2. Emily Joe HOEKSTRA geb. te Washington (U.S.A.) ( VII-3-9 )
  3. Jeff Martin HOEKSTRA geb. te Washington (U.S.A.) ( VII-3-10 )

 

 

VI-3-9 Nancy DYKSTRA
dochter van: Peter DYKSTRA
Grace Hendrene (Grace) LEUSINK
( V-1-4 )
 

Zij trouwde met:

 
  Randy RUNQUIST

 

 

VI-3-10 Timothy DYKSTRA
zoon van: Peter DYKSTRA
Grace Hendrene (Grace) LEUSINK
( V-1-4 )

 

 

VI-3-11 John E. (John) DYKSTRA
zoon van: Peter DYKSTRA
Grace Hendrene (Grace) LEUSINK
( V-1-4 )

 

 

VI-3-12 NN DYKSTRA
dochter van: Peter DYKSTRA
Grace Hendrene (Grace) LEUSINK
( V-1-4 )

 

 

VI-3-13 Helaine DYKSTRA
dochter van: Peter DYKSTRA
Grace Hendrene (Grace) LEUSINK
( V-1-4 )

 

 

VI-4-15 Donna STIENSTRA
zoon van: Charles (Chuck) STIENSTRA
Jeannette DIJKSTRA

( V-1-7 )
 

Hij trouwde met:

 
  Thomas STRIKWERDA
 

Persoonlijke informatie
In 2014: living in Kensington, Maryland, U.S.A.

 

 

 

VI-4-17 Jeri STIENSTRA
dochter van: Charles (Chuck) STIENSTRA
Jeannette DIJKSTRA

( V-1-7 )
 

Persoonlijke informatie
In 2014 living in: Bloomington, Minnesota.

 
 

Zij trouwde (1) met:

 
  NN Vander VEGTE
 

Uit deze relatie

 
  1. Mark Vander VEGTE ( VII-4-12 )
 

Zij trouwde (2) met:

 
  Michelle TREFETHREN

 

 

VI-4-19 Peter STIENSTRA
zoon van: Charles (Chuck) STIENSTRA
Jeannette DIJKSTRA

( V-1-7 )
 

Persoonlijke informatie
In 2014: living in Hull, Iowa, U.S.A.

 
 

Hij trouwde met:

 
  Aletha NN

 

 

VI-4-21 Steve STIENSTRA
zoon van: Charles (Chuck) STIENSTRA
Jeannette DIJKSTRA

( V-1-7 )
 

Persoonlijke informatie
In 2014 living in: Orange City, Sioux County, Iowa, U.S.A.

 
 

Hij trouwde met:

 
  Pam NN

 

 

VI-4-23 Rachel Lynn (Rachel) STIENSTRA
dochter van: Charles (Chuck) STIENSTRA
Jeannette DIJKSTRA

( V-1-7 )
 

Persoonlijke informatie
In 2014 living in: Prior Lake, Minnesota, U.S.A.

 
 

Zij trouwde te Hennepin County (Minnesota U.S.A.) met:

 
  Wayne Alan (Wayne) KOSTERS
 

Uit deze relatie

 
  1. Tegan Jane KOSTERS geb. te Hennepin County (Minnesota U.S.A.) ( VII-5-14 )
  2. Cloe Marie KOSTERS geb. te Hennepin County (Minnesota U.S.A.) ( VII-5-16 )
  3. Jacob Alvin Charles KOSTERS geb. te Hennepin County (Minnesota U.S.A.) ( VII-5-18 )

 

 

VI-4-25 Rebecca STIENSTRA
dochter van: Charles (Chuck) STIENSTRA
Jeannette DIJKSTRA

( V-1-7 )
 

Persoonlijke informatie
In 2014 living in: Holland, Michigan, U.S.A.

 
 

Zij trouwde op 6-7-1991 met:

 
  Barry WASSINK
 

Uit deze relatie

 
  1. Eric WASSINK ( VII-6-20 )
  2. Kara WASSINK ( VII-6-22 )
  3. Allison WASSINK ( VII-6-24 )

 

 

VI-5-27 Eric DOUMA
zoon van: Cornelis (Cees) DOUMA
Aaltje Ina (Ina) DIJKSTRA

( V-2-15 )
 

Hij trouwde met:

 
  Ciel _

 

 

VI-5-29 Eveline Christina (Evelien) DOUMA
geb. 19-2-1961
ovl. 13-12-2008, 47 jaar oud
dochter van: Cornelis (Cees) DOUMA
Aaltje Ina (Ina) DIJKSTRA

( V-2-15 )

 

 

VI-5-31 Wessel DOUMA
zoon van: Cornelis (Cees) DOUMA
Aaltje Ina (Ina) DIJKSTRA

( V-2-15 )
 

Hij trouwde met:

 
  Atske _

 

 

VI-6-32 Harold DIJKSTRA
zoon van: Kasper Jan (Kas) DIJKSTRA
M. (Miep) KOOYMAN
( V-2-16 )
 

Hij trouwde met:

 
  Jill
 

Uit deze relatie

 
  1. Peter DIJKSTRA ( VII-7-25 )
  2. Mark DIJKSTRA ( VII-7-26 )

 

 

VI-6-33 Mark DIJKSTRA
zoon van: Kasper Jan (Kas) DIJKSTRA
M. (Miep) KOOYMAN
( V-2-16 )
 

Hij trouwde met:

 
  Sandy
 

Uit deze relatie

 
  1. Kevin DIJKSTRA ( VII-8-28 )
  2. Jeffrey DIJKSTRA ( VII-8-27 )

 

 

VI-6-34 Richard DIJKSTRA
zoon van: Kasper Jan (Kas) DIJKSTRA
M. (Miep) KOOYMAN
( V-2-16 )

 

 

VI-6-35 Ellen DIJKSTRA
dochter van: Kasper Jan (Kas) DIJKSTRA
M. (Miep) KOOYMAN
( V-2-16 )
 

Zij ging een relatie aan met:

 
  Mike
 

Uit deze relatie

 
  1. Michael ( VII-9-30 )
  2. Esther ( VII-9-32 )

 

 

VI-6-36 Christy DIJKSTRA
geb. 25-12-1961
dochter van: Kasper Jan (Kas) DIJKSTRA
M. (Miep) KOOYMAN
( V-2-16 )

 

 

VI-7-37 Fokkina Maria Alyt Ludewť (Aniek) IJBEMA
dochter van: Roelof IJBEMA
Ludewť Marie (Ludy) BAAS
( V-3-20 )
 

Zij trouwde met:

 
  Frans Leon Marie Paul (Frans) HINSKENS
 

Uit deze relatie

 
  1. Ludewť Maria Paula Roelien (Nynke) HINSKENS ( VII-10-33 )
  2. Martin Sjoerd Reijer Leonard (Lennard) HINSKENS ( VII-10-34 )

 

  Generatie VII

 

VII-1-1 Joshua Philip HOEKSTRA
geb. 14-3-1980 te Memphis (Tennessee, U.S.A.)
ovl. 14-3-1980 te Memphis (Tennessee, U.S.A.), 0 dagen oud
zoon van: Philip Martin HOEKSTRA
Linda Lou BIGGS
( VI-2-4 )
 

Persoonlijke informatie
Joshua Philip overleed op de dag van zijn geboorte.

 

 

 

VII-1-2 Erin Elizabeth HOEKSTRA
geb. te Memphis (Tennessee, U.S.A.)
dochter van: Philip Martin HOEKSTRA
Linda Lou BIGGS
( VI-2-4 )

 

 

VII-1-3 Nathaniel Martin HOEKSTRA
geb. te Memphis (Tennessee, U.S.A.)
zoon van: Philip Martin HOEKSTRA
Linda Lou BIGGS
( VI-2-4 )

 

 

VII-1-4 Abigail Elaine HOEKSTRA
geb. te Memphis (Tennessee, U.S.A.)
dochter van: Philip Martin HOEKSTRA
Linda Lou BIGGS
( VI-2-4 )

 

 

VII-2-5 Amy Christine HOEKSTRA
geb. te Rock Valley (Iowa, U.S.A.)
dochter van: Eldon HOEKSTRA
Joan Elaine MULDER
( VI-2-6 )

 

 

VII-2-6 Shane Elton HOEKSTRA
geb. te Sheldon (Iowa, U.S.A.)
zoon van: Eldon HOEKSTRA
Joan Elaine MULDER
( VI-2-6 )

 

 

VII-2-7 Lance Philip HOEKSTRA
geb. te Sheldon (Iowa, U.S.A.)
zoon van: Eldon HOEKSTRA
Joan Elaine MULDER
( VI-2-6 )

 

 

VII-3-8 Jennifer Lynn HOEKSTRA
geb. te Washington (U.S.A.)
dochter van: Mark Steven HOEKSTRA
Nadine Faye HEUTINK
( VI-2-8 )

 

 

VII-3-9 Emily Joe HOEKSTRA
geb. te Washington (U.S.A.)
dochter van: Mark Steven HOEKSTRA
Nadine Faye HEUTINK
( VI-2-8 )

 

 

VII-3-10 Jeff Martin HOEKSTRA
geb. te Washington (U.S.A.)
zoon van: Mark Steven HOEKSTRA
Nadine Faye HEUTINK
( VI-2-8 )

 

 

VII-4-12 Mark Vander VEGTE
zoon van: NN Vander VEGTE
Jeri STIENSTRA

( VI-4-17 )

 

 

VII-5-14 Tegan Jane KOSTERS
geb. te Hennepin County (Minnesota U.S.A.)
dochter van: Wayne Alan (Wayne) KOSTERS
Rachel Lynn (Rachel) STIENSTRA

( VI-4-23 )

 

 

VII-5-16 Cloe Marie KOSTERS
geb. te Hennepin County (Minnesota U.S.A.)
dochter van: Wayne Alan (Wayne) KOSTERS
Rachel Lynn (Rachel) STIENSTRA

( VI-4-23 )

 

 

VII-5-18 Jacob Alvin Charles KOSTERS
geb. te Hennepin County (Minnesota U.S.A.)
zoon van: Wayne Alan (Wayne) KOSTERS
Rachel Lynn (Rachel) STIENSTRA

( VI-4-23 )

 

 

VII-6-20 Eric WASSINK
zoon van: Barry WASSINK
Rebecca STIENSTRA

( VI-4-25 )

 

 

VII-6-22 Kara WASSINK
dochter van: Barry WASSINK
Rebecca STIENSTRA

( VI-4-25 )

 

 

VII-6-24 Allison WASSINK
dochter van: Barry WASSINK
Rebecca STIENSTRA

( VI-4-25 )

 

 

VII-7-25 Peter DIJKSTRA
zoon van: Harold DIJKSTRA
Jill
( VI-6-32 )

 

 

VII-7-26 Mark DIJKSTRA
zoon van: Harold DIJKSTRA
Jill
( VI-6-32 )

 

 

VII-8-27 Jeffrey DIJKSTRA
zoon van: Mark DIJKSTRA
Sandy
( VI-6-33 )

 

 

VII-8-28 Kevin DIJKSTRA
dochter van: Mark DIJKSTRA
Sandy
( VI-6-33 )

 

 

VII-9-30 Michael
zoon van: Mike
Ellen DIJKSTRA

( VI-6-35 )

 

 

VII-9-32 Esther
dochter van: Mike
Ellen DIJKSTRA

( VI-6-35 )

 

 

VII-10-33 Ludewť Maria Paula Roelien (Nynke) HINSKENS
dochter van: Frans Leon Marie Paul (Frans) HINSKENS
Fokkina Maria Alyt Ludewť (Aniek) IJBEMA

( VI-7-37 )

 

 

VII-10-34 Martin Sjoerd Reijer Leonard (Lennard) HINSKENS
zoon van: Frans Leon Marie Paul (Frans) HINSKENS
Fokkina Maria Alyt Ludewť (Aniek) IJBEMA

( VI-7-37 )