Genealogie
Familie 119


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 14, klik hier

  Parenteel van Abel [Jacobs] <BOLHUIS>
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Abel [Jacobs] <BOLHUIS>
geb. ca 1680
  Persoonlijke informatie
In maart 1703 aangenomen als lidmaat te Lutjegast: ''Abel Jacobs en Antje Gerrits sijn h.vrouw''
 
  Hij trouwde (1) met:  
  Antje [Gerrijts] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk waarschijnlijk ca oktober 1696. Op 27-9-1696 werd te Grijpskerk aan Abel Jacobs een attestatie meegegeven om te trouwen met Antie Gerrijts van Nijehove.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aeltien [Abels] _ ged. 27-6-1697 te Grijpskerk ( II-1-1 )
  2. Jacob [Abels] _ ged. 12-11-1699 te Lutjegast ( II-1-2 )
  3. Geertje [Abels] _ ged. 25-9-1701 te Lutjegast ( II-1-3 )
  4. Gerrit [Abels] _ ged. 29-4-1703 te Lutjegast ( II-1-4 )
  5. Harm [Abels] _ ged. 25-1-1705 te Lutjegast / ovl. 17-12-1706 te Lutjegast ( II-1-5 )
  6. Gerrit [Abels] BOLHUIS ged. 11-12-1707 te Lutjegast ( II-1-6 )
  7. Harm [Abels] geb. ca 1708 / ovl. ca 1745 ( II-1-7 )
  8. Jacob [Abels] _ geb. 1710 te Lutjegast ( II-1-8 )
  Hij trouwde (2) met:  
  Antje [Dirks] _
  Persoonlijke informatie
Naam ook Anke Dirks.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk waarschijnlijk tussen 1708 & 1712
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Abels] _ ged. 3-7-1712 te Lutjegast / ovl. 1-12-1712 te Lutjegast ( II-1-9 )
  2. Willem [Abels] BOLHUIS ged. 10-9-1713 te Grootegast / ovl. 1742 te Grootegast ( II-1-10 )
  3. Claas [Abels] BOLHUIS ged. 29-12-1715 te Lutjegast ( II-1-11 )
  4. Anke [Abels] _ ged. 31-8-1719 te Lutjegast / ovl. 1719 te Lutjegast ( II-1-12 )

  Generatie II  
II-1-1 Aeltien [Abels] _
ged. 27-6-1697 te Grijpskerk
dochter van: Abel [Jacobs] <BOLHUIS>
Antje [Gerrijts] _
( I-1-1 )

II-1-2 Jacob [Abels] _
ged. 12-11-1699 te Lutjegast
zoon van: Abel [Jacobs] <BOLHUIS>
Antje [Gerrijts] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-11-1699 te Lutjegast. In het DTB van Lutjegast staat bij de doop van Jacob de naam van de moeder niet vermeld. Maar het is aannemelijk dat het ook hier om Antje Gerrits gaat.
 

II-1-3 Geertje [Abels] _
ged. 25-9-1701 te Lutjegast
dochter van: Abel [Jacobs] <BOLHUIS>
Antje [Gerrijts] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-9-1701 te Lutjegast. In het DTB van Lutjegast staat bij de doop van Geertje de naam van de moeder niet vermeld. Maar het is aannemelijk dat het ook hier om Antje Gerrits gaat.
 

II-1-4 Gerrit [Abels] _
ged. 29-4-1703 te Lutjegast
zoon van: Abel [Jacobs] <BOLHUIS>
Antje [Gerrijts] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-4-1703 te Lutjegast.
 

II-1-5 Harm [Abels] _
ged. 25-1-1705 te Lutjegast
ovl. 17-12-1706 te Lutjegast
zoon van: Abel [Jacobs] <BOLHUIS>
Antje [Gerrijts] _
( I-1-1 )
  Foto van Harm [Abels] _
Foto(s) van Harm [Abels] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-1-1705 te Lutjegast (DTB Lutjegast pag. 20). Overleden 17-12-1706 (DTB Lutjegast pag. 44).
 

II-1-6 Gerrit [Abels] BOLHUIS
ged. 11-12-1707 te Lutjegast
zoon van: Abel [Jacobs] <BOLHUIS>
Antje [Gerrijts] _
( I-1-1 )
  Foto van Gerrit [Abels] BOLHUIS
Foto(s) van Gerrit [Abels] BOLHUIS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-12-1707 te Lutjegast (DTB Lutjegast pag. 20).
 
  Hij trouwde op 29-11-1733 te Grootegast & Doezum met:  
  Willemke [Riets] _
geb. ca 1710
  Bij het huwelijk
Bron: Doop- en trouwboek 1628-1789 Kerkelijke gemeente Grootegast & Doezum, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 206, blad 75.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob BOLHUIS geb. 20-2-1735 te Grootegast ( III-1-1 )
  2. Riet [Gerrits] BOLHUIS geb. 28-10-1736 te Grootegast ( III-1-2 )
  3. Abel BOLHUIS geb. 2-11-1738 te Grootegast ( III-1-3 )
  4. Jan BOLHUIS geb. 7-3-1741 te Grootegast ( III-1-4 )
  5. Abel [Gerrits] BOLHUIS ged. 28-8-1746 te Gerkesklooster / ovl. 18-4-1811 te Harlingen ( III-1-5 )
  6. Gryttie [Gerrits] _ ged. 7-4-1748 te Gerkesklooster ( III-1-6 )
  7. Abel [Gerrits] _ ged. 12-3-1751 te Gerkesklooster / ovl. 22-3-1819 te Gerkesklooster ( III-1-7 )
  8. Abel [Popkes] van BOLHUIS geb. 5-7-1752 te Groningen / ovl. 21-5-1814 te Groningen ( III-1-8 )
  9. Gryttie [Gerrits] _ ged. 8-7-1757 te Gerkesklooster ( III-1-9 )

II-1-7 Harm [Abels] <BOLHUIS>
geb. ca 1708
ovl. ca 1745
zoon van: Abel [Jacobs] <BOLHUIS>
Antje [Gerrijts] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Op internet op Genealogie-on-Line als ouders van Harm gevonden: Abel Thijes en Anje Dirks.
Abel Theijes Bolhuis (uit het nageslacht van Eppo Tho Equart) en Anje Dirks zouden dan dezelfde personen moeten zijn als Abel Jacobs en Antje Gerrijts. Er zijn echter geen aantekeningen gevonden die dit onderbouwen.
Harm zou gedoopt zijn op 25-1-1705 in Lutjegast. Echter de Harm Abels die op 25-1-1705 is gedoopt, is in december 1706 overleden en heeft dus geen nageslacht. Aangenomen is dat de beide Harms broers waren, hoewel van de hier bedoelde Harm geen doop aantekening is gevonden.
 
  Hij trouwde (1) op 14-11-1728 te Grootegast met:  
  Anke [Jacobs] _
ged. 21-4-1695 te Grootegast
dochter van: Jacob [Pieters] _
Femke [Luitjes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-4-1695 in Grootegast.
 
  Bij het huwelijk
Ondertrouwd te Doezum op 31-10-1728.
Trouwboek Grootegast en Doezum (1728): "Harm Abels en Anke Jacobs beyde a Grotegast geproclameert 1 maal den 31 October 1728 tot Doezum, 2 maal den 7 Novbr tot Grotegast, 3 maal den 12 tot Doezum, gecopuleert den 14 Novbr tot Grotegast."
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob [Harms] _ ged. 26-3-1730 te Grootegast ( III-2-10 )
  2. Femke [Harms] _ ged. 9-9-1731 te Grootegast ( III-2-11 )
  3. Jacob [Harms] van BOLHUIS ged. 14-3-1734 te Grootegast / ovl. 11-12-1799 te Grootegast ( III-2-12 )
  4. Antje [Harms] _ ged. 10-2-1737 te Grootegast ( III-2-13 )
  5. Geertjen [Harms] _ ged. 19-4-1739 te Grootegast ( III-2-14 )
  Hij trouwde (2) op 1-5-1742 te Grootegast met:  
  Hiltje [Alles] _
geb. ca 1710
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Harm Abels tot Grotegast en Hiltje Alles van Zibaldeburen.
 
  Foto bij deze relatie
Foto bij deze relatie
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Harms] _ ged. 28-4-1743 te Grootegast / ovl. voor 1798 te Grootegast ( III-2-15 )

II-1-8 Jacob [Abels] _
geb. 1710 te Lutjegast
zoon van: Abel [Jacobs] <BOLHUIS>
Antje [Gerrijts] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1710 in Niezijl
 

II-1-9 Willem [Abels] _
ged. 3-7-1712 te Lutjegast
ovl. 1-12-1712 te Lutjegast, 5 maand oud
zoon van: Abel [Jacobs] <BOLHUIS>
Antje [Dirks] _
( I-1-1 )
  Foto van Willem [Abels] _
Foto(s) van Willem [Abels] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-7-1712 in Lutjegast.
 

II-1-10 Willem [Abels] BOLHUIS
ged. 10-9-1713 te Grootegast
ovl. 1742 te Grootegast
zoon van: Abel [Jacobs] <BOLHUIS>
Antje [Dirks] _
( I-1-1 )
  Foto van Willem [Abels] BOLHUIS
Foto(s) van Willem [Abels] BOLHUIS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-9-1713 te Grootegast (DTB Lutjegast pag. 21). De datum is in het DTB niet erg duidelijk geschreven. De voorafgaande doop werd gedaan op zondag 3 september. Daarom is aangenomen dat hier als datum geschreven staat 10 september (1713).
 
  Hij trouwde op 23-8-1739 te Grootegast met:  
  Ebel [Jilljes Jilljes] BOLHUIS
  Uit deze relatie  
  1. Antje [Willems] BOLHUIS geb. 1740 te Grootegast ( III-3-16 )
  2. Foske BOLHUIS geb. 14-10-1742 te Grootegast ( III-3-17 )

II-1-11 Claas [Abels] BOLHUIS
ged. 29-12-1715 te Lutjegast
zoon van: Abel [Jacobs] <BOLHUIS>
Antje [Dirks] _
( I-1-1 )
  Foto van Claas [Abels] BOLHUIS
Foto(s) van Claas [Abels] BOLHUIS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-12-1715 te Lutjegast.
 
  Hij trouwde op 31-5-1744 te Grootegast met:  
  Jantjen [Zipkes] _
ged. 16-4-1719 te Grijpskerk (Niekerk)
dochter van: Sipke [Sipkes] _
Freerckien [Eppes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-4-1719 Niekerk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Abel [Claas] BOLHUIS geb. 14-5-1745 te Grootegast / ovl. 6-12-1805 te Eelde ( III-4-18 )
  2. Freerkjen [Klasen] BOLHUIS ged. 2-10-1746 te Grootegast / ovl. 10-12-1841 te Grootegast ( III-4-19 )
  3. Zipke BOLHUIS geb. 27-10-1748 te Grootegast / ovl. voor 1749 ( III-4-20 )
  4. Zipke [Claas] BOLHUIS geb. 28-9-1749 te Grootegast / ovl. 8-4-1813 te Marum ( III-4-21 )
  5. Antje [Claassen] BOLHUIS geb. 5-3-1752 te Grootegast / ovl. 19-5-1818 te Grootegast ( III-4-22 )
  6. Roelfke [Klasen] BOLHUIS geb. 14-4-1754 te Grootegast / ovl. 29-8-1819 te Niekerk ( III-4-23 )
  7. Willem [Clasen] BOLHUIS geb. 17-4-1763 te Grootegast ( III-4-24 )

II-1-12 Anke [Abels] _
ged. 31-8-1719 te Lutjegast
ovl. 1719 te Lutjegast
dochter van: Abel [Jacobs] <BOLHUIS>
Antje [Dirks] _
( I-1-1 )
  Foto van Anke [Abels] _
Foto(s) van Anke [Abels] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 31-8-1719 te Lutjegast. Overleden in oktober 1719.
 

  Generatie III  
III-1-1 Jacob BOLHUIS
geb. 20-2-1735 te Grootegast
zoon van: Gerrit [Abels] BOLHUIS
Willemke [Riets] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
DTB Grootegast en Doezum pag 316: Den 20 Febr: . . . . Nog op dato tot G-gast gedoopt een zoon van Gerrijt Abels en Willemke Riets, is genoemd ---- Jacob.
 

III-1-2 Riet [Gerrits] BOLHUIS
geb. 28-10-1736 te Grootegast
zoon van: Gerrit [Abels] BOLHUIS
Willemke [Riets] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
DTB Grootegast en Doezum pag 317: Den 28 Oct: . . . . Nog daar gedoopt een zoon van Gerrijt Abels en Willemke Riets, is genoemt ---- Riet.
 
  Hij trouwde met:  
  Grietje [Klaassens] _
  Uit deze relatie  
  1. Willempje [Riets] BOLHUIS geb. ca 1763 te Kollum / ovl. 12-5-1829 te Groningen ( IV-1-1 )
  2. Gerrit [Riets] BOLHUIS geb. ca 1763 te Kollum / ovl. 20-1-1843 te Kantens (Stitswerd) (OA-4) ( IV-1-2 )

III-1-3 Abel BOLHUIS
geb. 2-11-1738 te Grootegast
zoon van: Gerrit [Abels] BOLHUIS
Willemke [Riets] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
DTB Grootegast en Doezum pag 318: Den 2 Novbr tot G-gast gedoopt een zoon van Gerrijt Abels en Willemke Riets, is genoemt ---- Abel.
 

III-1-4 Jan BOLHUIS
geb. 7-3-1741 te Grootegast
zoon van: Gerrit [Abels] BOLHUIS
Willemke [Riets] _
( II-1-6 )

III-1-5 Abel [Gerrits] BOLHUIS
ged. 28-8-1746 te Gerkesklooster
ovl. 18-4-1811 te Harlingen, 64 jaar oud
zoon van: Gerrit [Abels] BOLHUIS
Willemke [Riets] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-8-1746 te Gerkesklooster.
 

III-1-6 Gryttie [Gerrits] _
ged. 7-4-1748 te Gerkesklooster
dochter van: Gerrit [Abels] BOLHUIS
Willemke [Riets] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-4-1748 te Gerkesklooster.
 

III-1-7 Abel [Gerrits] _
ged. 12-3-1751 te Gerkesklooster
ovl. 22-3-1819 te Gerkesklooster
zoon van: Gerrit [Abels] BOLHUIS
Willemke [Riets] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 12-3-1751 te Gerkesklooster.
 

III-1-8 Abel [Popkes] van BOLHUIS
geb. 5-7-1752 te Groningen
ovl. 21-5-1814 te Groningen, 61 jaar oud
zoon van: Gerrit [Abels] BOLHUIS
Willemke [Riets] _
( II-1-6 )
  Hij trouwde op 17-5-1778 te Groningen met:  
  Tietjen [Alberts] _
geb. ca 1756
ovl. 11-4-1796 te Groningen
  Uit deze relatie  
  1. Popko van BOLHUIS geb. 9-5-1779 te Groningen / ovl. ca 1780 ( IV-2-3 )
  2. Albertje BOLHUIS geb. 23-4-1780 te Groningen / ovl. 8-7-1809 te Groningen ( IV-2-4 )
  3. Popke [Abels] van BOLHUIS geb. 14-12-1781 te Groningen / ovl. 14-12-1852 te Eexta ( IV-2-5 )
  4. Harmke van BOLHUIS geb. 22-4-1788 te Groningen / ovl. 15-4-1871 te Groningen ( IV-2-6 )
  5. Bieltjen van BOLHUIS geb. 11-8-1789 te Groningen ( IV-2-7 )
  6. Albert van BOLHUIS geb. 3-4-1792 te Groningen ( IV-2-8 )
  7. Lienna van BOLHUIS geb. 2-12-1794 te Groningen ( IV-2-9 )
  8. Marika [Abels] van BOLHUIS geb. 3-7-1798 te Groningen ( IV-2-10 )

III-1-9 Gryttie [Gerrits] _
ged. 8-7-1757 te Gerkesklooster
dochter van: Gerrit [Abels] BOLHUIS
Willemke [Riets] _
( II-1-6 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-7-1757 te Gerkesklooster.
 

III-2-10 Jacob [Harms] _
ged. 26-3-1730 te Grootegast
zoon van: Harm [Abels] <BOLHUIS>
Anke [Jacobs] _
( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 26-3-1730 te Grootegast. Jong overleden.
 

III-2-11 Femke [Harms] _
ged. 9-9-1731 te Grootegast
dochter van: Harm [Abels] <BOLHUIS>
Anke [Jacobs] _
( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-9-1731 te Grootegast.
 

III-2-12 Jacob [Harms] van BOLHUIS
ged. 14-3-1734 te Grootegast
ovl. 11-12-1799 te Grootegast
zoon van: Harm [Abels] <BOLHUIS>
Anke [Jacobs] _
( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-3-1734 in Grootegast.
Doopboek Grootegast (1734): "Den 14 Martius tot Grootegast gedoopt een zoon van Harm Abels en Anke Jacobs is genoemt Jacob".
Beroep: schoenmaker (o.a. 1760, 1764).
 
  Hij trouwde (1) op 11-4-1756 te Grootegast met:  
  Tonniske [Pieters] _
ged. 24-10-1728 te Grootegast
dochter van: Pieter [Jansen] _
Trijntje [Jansen] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-10-1728 in Grootegast.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm [Jacobs] ged. 24-10-1756 te Grootegast / ovl. 13-7-1794 te Grootegast ( IV-3-11 )
  2. Anke [Jacobs] ged. 18-1-1760 te Grootegast / ovl. 6-9-1789 te Grootegast ( IV-3-12 )
  3. Pieter [Jacobs] ged. 19-2-1764 te Grootegast / ovl. 4-9-1847 te Zuidhorn (Enumatil) ( IV-3-13 )
  4. Abel [Jacobs] BOLHUIS ged. 1-3-1767 / ovl. 1-11-1839 te Grootegast (OA-50) ( IV-3-14 )
  5. Jan [Jacobs] ged. 5-11-1769 te Grootegast ( IV-3-15 )
  Hij trouwde (2) op 5-4-1778 te Grootegast met:  
  Aefke [Hendriks] _
ged. 29-7-1753 te Tolbert
ovl. ca 1812 te Grootegast
dochter van: Hindrik [Foppes] _
Grietje [Toles] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-7-1753 te Tolbert. Doopboek Tolbert (1753): "den 29 iuly is gedoopt Aafke dogter v. hindrik Foppes". (Moeder niet genoemd. Of het hier om de juiste Aafke gaat is nog voor 100% zeker.) T.a.v. haar overlijden: Zij heeft haar eerste man overleeft (Na 1799 hertrouwt zij met Duurt Imes) en is overleden voor 1814 omdat haar 2e man als weduwnaar in dat jaar hertrouwt.
 
  Bij het huwelijk
Trouwboek Grootegast & Doezum (1878): "d. 5 April zijn na 3 gewone afkundings te Sebaldebuiren door mij gekopuleert Jakobs Harms van Groote Gast en Aefke Hindriks van Tolbert".
 
  Uit deze relatie  
  1. Hindrik [Jacobs] _ ged. 21-6-1778 te Grootegast / ovl. voor 1780 te Grootegast ( IV-3-16 )
  2. Hindrik [Jacobs] BOLHUIS ged. 23-3-1780 te Grootegast / ovl. 11-8-1847 te Slochteren ( IV-3-17 )
  3. Grietje [Jacobs] ged. 15-6-1783 te Grootegast ( IV-3-18 )
  4. Antje [Jacobs] BOLHUIS ged. 19-4-1786 te Grootegast / ovl. 28-9-1844 te Grootegast (OA-57) ( IV-3-19 )
  5. Anke [Jacobs] van BOLHUIS geb. 23-8-1789 te Grootegast / ovl. 15-3-1874 te Leek (Zevehuizen) (OA-26) ( IV-3-20 )
  6. Harm [Jacobs] geb. 23-6-1794 te Grootegast ( IV-3-21 )

III-2-13 Antje [Harms] _
ged. 10-2-1737 te Grootegast
dochter van: Harm [Abels] <BOLHUIS>
Anke [Jacobs] _
( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-2-1737 te Grootegast.
 

III-2-14 Geertjen [Harms] _
ged. 19-4-1739 te Grootegast
dochter van: Harm [Abels] <BOLHUIS>
Anke [Jacobs] _
( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-4-1739 te Grootegast.
 

III-2-15 Willem [Harms] _
ged. 28-4-1743 te Grootegast
ovl. voor 1798 te Grootegast
zoon van: Harm [Abels] <BOLHUIS>
Hiltje [Alles] _
( II-1-7 )
  Foto van Willem [Harms] _
Foto(s) van Willem [Harms] _
 
  Hij trouwde op 16-8-1772 te Grootegast met:  
  Loetske [Wybes] _
ged. 5-12-1745 te Tolbert
ovl. 19-9-1817 te Grootegast
dochter van: Wybe [Wiggels] _
Trijntje [Jentjes] _

  Persoonlijke informatie
Loetske is verwant aan en/of afstammeling van de familie Hazenberg. 3 van haar 4 kinderen nemen de familienaam Hazenberg aan. Via zoon Wiebe wordt de naam Hazenberg verder aan het nageslacht door gegeven.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm [Willems] van der LEEST ged. 27-6-1773 te Grootegast / ovl. 3-9-1835 te Marum ( IV-4-22 )
  2. Wiebe [Willems] HAZENBERG ged. 10-3-1776 te Grootegast / ovl. 3-3-1809 ( IV-4-23 )
  3. Hiltje [Willems] HAZENBERG ged. 21-3-1779 te Grootegast / ovl. 6-1-1847 te Achtkarspelen ( IV-4-24 )
  4. Trientje [Willems] HAZENBERG geb. 20-5-1790 te Grootegast / ovl. 1-6-1871 te Oldekerk ( IV-4-25 )

III-3-16 Antje [Willems] BOLHUIS
geb. 1740 te Grootegast
dochter van: Willem [Abels] BOLHUIS
Ebel [Jilljes Jilljes] BOLHUIS
( II-1-10 )
  Zij trouwde met:  
  Klaas [Egberts] _
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Klazes] BOLHUIS geb. 8-5-1768 te Lutjegast / ovl. 9-2-1838 te Achtkarspelen ( IV-5-26 )

III-3-17 Foske BOLHUIS
geb. 14-10-1742 te Grootegast
zoon van: Willem [Abels] BOLHUIS
Ebel [Jilljes Jilljes] BOLHUIS
( II-1-10 )

III-4-18 Abel [Claas] BOLHUIS
geb. 14-5-1745 te Grootegast
ovl. 6-12-1805 te Eelde, 60 jaar oud
zoon van: Claas [Abels] BOLHUIS
Jantjen [Zipkes] _
( II-1-11 )

III-4-19 Freerkjen [Klasen] BOLHUIS
ged. 2-10-1746 te Grootegast
ovl. 10-12-1841 te Grootegast, 95 jaar oud
dochter van: Claas [Abels] BOLHUIS
Jantjen [Zipkes] _
( II-1-11 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 2-10-1746 te Grootegast. Freerkje werd 95 jaar, 2maanden en 8 dagen.
 
  Zij trouwde op 23-12-1770 te Grootegast met:  
  Wytse [Wybes] HAZENBERG
ged. 4-10-1739
ovl. 29-7-1822 te Grootegast
zoon van: Wybe [Wiggels] _
Grijtie [Berends] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-10-1739 in Leek. Beroep: dagloner
 

III-4-20 Zipke BOLHUIS
geb. 27-10-1748 te Grootegast
ovl. voor 1749
zoon van: Claas [Abels] BOLHUIS
Jantjen [Zipkes] _
( II-1-11 )

III-4-21 Zipke [Claas] BOLHUIS
geb. 28-9-1749 te Grootegast
ovl. 8-4-1813 te Marum, 63 jaar oud
zoon van: Claas [Abels] BOLHUIS
Jantjen [Zipkes] _
( II-1-11 )
  Hij trouwde op 8-9-1776 met:  
  Tietje [Kornelis] _
geb. ca 1750 te Niezijl
  Uit deze relatie  
  1. Kornelius BOLHUIS ged. 29-12-1776 te Grootegast ( IV-6-27 )
  2. Klaas [Sipkes] van BOLHUIS ged. 19-5-1779 te Grootegast / ovl. 1-1-1828 te Grootegast (OA-2) ( IV-6-28 )
  3. Jantje BOLHUIS ged. 28-10-1781 te Grootegast ( IV-6-29 )

III-4-22 Antje [Claassen] BOLHUIS
geb. 5-3-1752 te Grootegast
ovl. 19-5-1818 te Grootegast, 66 jaar oud
dochter van: Claas [Abels] BOLHUIS
Jantjen [Zipkes] _
( II-1-11 )

III-4-23 Roelfke [Klasen] BOLHUIS
geb. 14-4-1754 te Grootegast
ovl. 29-8-1819 te Niekerk, 65 jaar oud
dochter van: Claas [Abels] BOLHUIS
Jantjen [Zipkes] _
( II-1-11 )
  Zij trouwde op 5-11-1776 te Grootegast met:  
  Jan [Alberts] BOLHUIS
geb. 1742 te Marum
ovl. 1800 te Grootegast
  Uit deze relatie  
  1. Klaas [Jans] BOLHUIS geb. 15-3-1776 te Grootegast ( IV-7-30 )
  2. Geertje [Jans] BOLHUIS geb. 31-8-1777 te Grootegast ( IV-7-31 )
  3. Jan [Jans] BOLHUIS geb. 30-3-1783 te Grootegast (Doezum) ( IV-7-32 )
  4. Jantje [Jans] BOLHUIS geb. 12-3-1786 te Grootegast ( IV-7-34 )
  5. Abel [Jans] BOLHUIS geb. 12-3-1786 te Grootegast ( IV-7-33 )
  6. Willem [Jans] BOLHUIS geb. 14-1-1794 te Grootegast ( IV-7-35 )

III-4-24 Willem [Clasen] BOLHUIS
geb. 17-4-1763 te Grootegast
zoon van: Claas [Abels] BOLHUIS
Jantjen [Zipkes] _
( II-1-11 )
  Hij trouwde op 25-4-1790 te Lutjegast met:  
  Hiltje [Pieters] _
geb. ca 1765

  Generatie IV  
IV-1-1 Willempje [Riets] BOLHUIS
geb. ca 1763 te Kollum
ovl. 12-5-1829 te Groningen
dochter van: Riet [Gerrits] BOLHUIS
Grietje [Klaassens] _
( III-1-2 )
  Zij trouwde met:  
  Jan [Meintjes] _
geb. te Harssens

IV-1-2 Gerrit [Riets] BOLHUIS
geb. ca 1763 te Kollum
ovl. 20-1-1843 te Kantens (Stitswerd) (OA-4), 79 jaar oud
zoon van: Riet [Gerrits] BOLHUIS
Grietje [Klaassens] _
( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koornschipper (1824, 1828).
 
  Hij trouwde op 13-11-1796 te Groningen met:  
  Anje [Harkes] van der KOOIJ
ovl. voor 1885
  Uit deze relatie  
  1. Harke [Gerrits] BOLHUIS geb. 26-3-1797 te Baflo (Tinallinge) / ovl. 17-10-1842 te Kantens (OA-25) ( V-1-1 )
  2. Grietje [Gerrits] BOLHUIS geb. 17-3-1799 te Stedum (Garsthuizen) / ovl. 24-5-1883 te Kantens (Stitswerd) (OA-29) ( V-1-2 )
  3. Diewerke [Gerrits] BOLHUIS geb. 20-12-1802 te Westeremden / ovl. 4-3-1885 te Loppersum ( V-1-3 )
  4. Riet BOLHUIS geb. 3-9-1803 te Westeremden / ovl. voor 1807 te Westeremden ( V-1-4 )
  5. Anje [Gerrits] BOLHUIS geb. 6-4-1805 te Stedum (Westeremden) / ovl. 27-5-1876 te Kantens (Stitswerd) (OA-22) ( V-1-5 )
  6. Riet BOLHUIS geb. 16-9-1807 te Westeremden ( V-1-6 )
  7. Janna [Gerrits] BOLHUIS geb. 29-3-1813 te Westeremden / ovl. 26-4-1848 te Kantens (Stitswerd) ( V-1-7 )

IV-2-3 Popko van BOLHUIS
geb. 9-5-1779 te Groningen
ovl. ca 1780
zoon van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Tietjen [Alberts] _
( III-1-8 )

IV-2-4 Albertje BOLHUIS
geb. 23-4-1780 te Groningen
ovl. 8-7-1809 te Groningen, 29 jaar oud
dochter van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Tietjen [Alberts] _
( III-1-8 )
  Zij trouwde op 23-11-1806 te Groningen met:  
  Johannes REIJSINGER

IV-2-5 Popke [Abels] van BOLHUIS
geb. 14-12-1781 te Groningen
ovl. 14-12-1852 te Eexta, 71 jaar oud
zoon van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Tietjen [Alberts] _
( III-1-8 )
  Hij trouwde op 31-5-1812 te Scheemda met:  
  Hillechien [Rotgers] LESTERHUIS
geb. ca 1795 te Scheemda
ovl. 10-2-1865 te Nieuwolda
dochter van: Rotgert [Scheltes] LESTERHUIS
Anna [Bartels] GREZEL

  Uit deze relatie  
  1. Rutger [Popkes] van BOLHUIS geb. 2-5-1813 te Eexta / ovl. 19-12-1867 te Meeden ( V-2-8 )
  2. Tietje van BOLHUIS geb. 25-4-1816 te Eexta / ovl. 2-5-1894 te Winschoten ( V-2-9 )
  3. Anna van BOLHUIS geb. 22-9-1821 te Eexta / ovl. 26-4-1885 te Nieuwolda ( V-2-10 )

IV-2-6 Harmke van BOLHUIS
geb. 22-4-1788 te Groningen
ovl. 15-4-1871 te Groningen, 82 jaar oud
dochter van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Tietjen [Alberts] _
( III-1-8 )
  Zij trouwde met:  
  Jan [Berends] HOITING
  Uit deze relatie  
  1. Tijtje [Jans] HOITING geb. ca 1812 te Groningen / ovl. 26-4-1892 te Groningen ( V-3-11 )
  2. Geessien [Berends] HOITING geb. 14-3-1814 te Groningen ( V-3-12 )
  3. Berend HOITING geb. 8-7-1816 te Dorkwerd ( V-3-13 )
  4. Berent HOITING geb. 5-8-1817 te Dorkwerd / ovl. 7-12-1893 te Groningen ( V-3-14 )
  5. Lena HOITING geb. 18-6-1821 te Groningen / ovl. 6-4-1867 te Groningen ( V-3-15 )
  6. Geessien HOITING geb. 3-9-1824 te Groningen / ovl. 16-9-1824 te Groningen ( V-3-16 )
  7. Geessien HOITING geb. 7-11-1825 te Groningen / ovl. 1-10-1826 te Groningen ( V-3-17 )
  8. Abel HOITING geb. 2-8-1831 te Groningen / ovl. 8-3-1849 te Groningen ( V-3-18 )

IV-2-7 Bieltjen van BOLHUIS
geb. 11-8-1789 te Groningen
dochter van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Tietjen [Alberts] _
( III-1-8 )

IV-2-8 Albert van BOLHUIS
geb. 3-4-1792 te Groningen
zoon van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Tietjen [Alberts] _
( III-1-8 )

IV-2-9 Lienna van BOLHUIS
geb. 2-12-1794 te Groningen
dochter van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Tietjen [Alberts] _
( III-1-8 )
  Zij trouwde op 22-5-1828 te Groningen met:  
  Klaas [Geerts] NIENHUIS
geb. ca 1803 te Nuis
zoon van: Geert [Klasen] NIENHUIS
Berendje [Jelles] _

  Uit deze relatie  
  1. Geertruida NIJENHUIS geb. 16-11-1828 te Marum / ovl. 17-8-1900 te Marum ( V-4-19 )
  2. Abel NIJENHUIS geb. 19-12-1830 te Marum / ovl. 22-4-1831 te Marum ( V-4-20 )
  3. Abel NIJENHUIS geb. 1-12-1831 te Marum / ovl. 5-1-1889 te Marum ( V-4-21 )
  4. Berend NIJENHUIS geb. 22-2-1834 te Marum ( V-4-22 )
  5. Abelina NIJENHUIS geb. 23-11-1839 te Marum ( V-4-23 )

IV-2-10 Marika [Abels] van BOLHUIS
geb. 3-7-1798 te Groningen
dochter van: Abel [Popkes] van BOLHUIS
Tietjen [Alberts] _
( III-1-8 )
  Zij trouwde op 31-5-1826 te Appingedam met:  
  Harm [Nannings] WIERINGA
geb. ca 1800
zoon van: Nanning [Jans] <WIERINGA>
Geertjen [Harms] DOORNBOS

  Uit deze relatie  
  1. Nanning WIERINGA geb. 14-9-1826 te Appingedam / ovl. 28-5-1827 te Appingedam ( V-5-24 )
  2. Tettje [Harms] WIERINGA geb. 10-5-1828 te Appingedam / ovl. 19-7-1844 te Appingedam ( V-5-25 )
  3. Nanning WIERINGA geb. 31-1-1830 te Appingedam / ovl. 1-2-1848 te Appingedam ( V-5-26 )
  4. Geertje [Harms] WIERINGA geb. 6-10-1831 te Appingedam / ovl. 18-11-1832 te Appingedam ( V-5-27 )
  5. Abelina WIERINGA geb. 21-3-1833 te Appingedam / ovl. 4-6-1834 te Appingedam ( V-5-28 )
  6. Geertje [Harms] WIERINGA geb. 8-4-1835 te Appingedam / ovl. 4-5-1837 te Appingedam ( V-5-29 )

IV-3-11 Harm [Jacobs] <BOLHUIS>
ged. 24-10-1756 te Grootegast
ovl. 13-7-1794 te Grootegast, 37 jaar oud
zoon van: Jacob [Harms] van BOLHUIS
Tonniske [Pieters] _
( III-2-12 )

IV-3-12 Anke [Jacobs] <BOLHUIS>
ged. 18-1-1760 te Grootegast
ovl. 6-9-1789 te Grootegast, 29 jaar oud
dochter van: Jacob [Harms] van BOLHUIS
Tonniske [Pieters] _
( III-2-12 )

IV-3-13 Pieter [Jacobs] <BOLHUIS>
ged. 19-2-1764 te Grootegast
ovl. 4-9-1847 te Zuidhorn (Enumatil), 83 jaar oud
zoon van: Jacob [Harms] van BOLHUIS
Tonniske [Pieters] _
( III-2-12 )

IV-3-14 Abel [Jacobs] BOLHUIS
ged. 1-3-1767
ovl. 1-11-1839 te Grootegast (OA-50), 73 jaar oud
zoon van: Jacob [Harms] van BOLHUIS
Tonniske [Pieters] _
( III-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-3-1767 in Grootegast (DTB Grootegast en Doezum pag 336). Familienaam op de overlijdensakte: van Bolhuis. Beroep: landbouwer (1817), dagloner (1839).
 
  Hij trouwde op 17-11-1805 te Grijpskerk met:  
  Grietje [Jans] KNOR
geb. ca 1766 te Sappemeer
ovl. 30-9-1826 te Grootegast (OA-58), 60 jaar oud
dochter van: Jan [Ooitje] KNOR
Aafke [Mennes] _

  Uit deze relatie  
  1. Aafke [Abels] van BOLHUIS geb. 16-1-1807 te Grijpskerk ( V-6-30 )
  2. Jan [Abels] BOLHUIS geb. 13-9-1810 te Grootegast ( V-6-31 )

IV-3-15 Jan [Jacobs] <BOLHUIS>
ged. 5-11-1769 te Grootegast
zoon van: Jacob [Harms] van BOLHUIS
Tonniske [Pieters] _
( III-2-12 )

IV-3-16 Hindrik [Jacobs] _
ged. 21-6-1778 te Grootegast
ovl. voor 1780 te Grootegast
zoon van: Jacob [Harms] van BOLHUIS
Aefke [Hendriks] _
( III-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-6-1778 te Grootegast.
 

IV-3-17 Hindrik [Jacobs] BOLHUIS
ged. 23-3-1780 te Grootegast
ovl. 11-8-1847 te Slochteren, 69 jaar oud
zoon van: Jacob [Harms] van BOLHUIS
Aefke [Hendriks] _
( III-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-3-1780 te Grootegast (9 maand oud?). Geboortedatum is afkomstig van de huwelijksakte van zijn 2e huwelijk (Slochteren: HA-7). Beroep: landbouwersknecht te Grijpskerk (1814).
 
  Hij trouwde (1) op 21-5-1809 te Grijpskerk met:  
  Trientje [Zakes] _
geb. ca 1782
ovl. 15-10-1812 te Grootegast (OA-59), 30 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Afkomstig uit Niezijl. Beroep: arbeiderske (1812). Op de huwelijksakte bij het 2e huwelijk van Hendrik Jacobs Bolhuis wordt zij Trientje Jakes genoemd.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk voor de kerk.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacob BOLHUIS geb. 2-12-1810 te Grijpskerk ( V-7-32 )
  2. Sake BOLHUIS geb. 10-10-1812 te Grootegast / ovl. 14-10-1812 te Grootegast ( V-7-33 )
  Hij trouwde (2) op 7-6-1815 te Slochteren (HA-7) met:  
  Trientje [Jans] GNODDE
ged. 11-2-1781 te Sappemeer
ovl. 5-11-1853 te Slochteren
dochter van: Jan [Hoytes] GNODDE
Aefijn [Mennes] _

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidersche; bruidegom 35 jaar; bruid 23 jaar; weduwnaar van Trientje Jakes
 

IV-3-18 Grietje [Jacobs] <BOLHUIS>
ged. 15-6-1783 te Grootegast
dochter van: Jacob [Harms] van BOLHUIS
Aefke [Hendriks] _
( III-2-12 )

IV-3-19 Antje [Jacobs] BOLHUIS
ged. 19-4-1786 te Grootegast
ovl. 28-9-1844 te Grootegast (OA-57), 58 jaar oud
dochter van: Jacob [Harms] van BOLHUIS
Aefke [Hendriks] _
( III-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-4-1786 te Grootegast.
Doopboek Grootegast en Doezum, 1786: "den 9 April te Grootegast een dogter van Jakob Harmsen en Aafke Hindriks genaemd Antje".
Beroep: boerinne (1811), landbouwersche (1814).
Aangifte van het overlijden van Antje wordt op 30 september 1844 te Grootegast gedaan door Wiebe Hazenberg, 58 jr, kastelein te Grootegast en Christiaan Berend van Dijk, 36 jr, broodbakker te Grootegast.
 
  Zij trouwde (1) op 2-9-1811 te Grootegast (HA-1) met:  
  Fokke [Jans] HOFSTEEDE
ged. 29-1-1769 te Grootegast
ovl. 21-3-1813 te Grootegast, 44 jaar oud
zoon van: Jannes [Pieters] HOFSTEEDE
Itje [Luitjens] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-1-1769 te Grootegast. Beroep: boer (1811).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boer; beroep bruid: boerinne; bruidegom 42 jaar; bruid 26 jaar
 
  Zij trouwde (2) op 20-10-1814 te Grootegast (HA-11) met:  
  Fokke [Everts] van BOLHUIS
geb. 7-4-1791 te Grootegast (Doezum)
ovl. 17-3-1864 te Grootegast (OA-22), 72 jaar oud
zoon van: Evert [Harms] van BOLHUIS
Albertje [Fokkes] _
fam. 118: ( II-1-7 )
  Persoonlijke informatie
Doopplaats: Doezum gem. Grootegast. Beroep: landbouwersknegt (1814), landbouwer, koopman, grutter (1820, 1822, 1847, 1849, 1852, 1870) en wethouder te Grootegast. Wedn.v. Riemke Jans Rozema.

"den 21 April te Doezum gedoopt een zoon van Evert Harms en Albertje Fokkes e.l. aldaar (geboren den 7 april) gen. Fokke." (bron: Doopboek Doezum 1791).

Volgens het boek van Ds J. Kok deserteerde Fokke uit het leger. Hij schrijft in een verhaal over Klaas Dirks de Wit uit Franeker, dat die rond 1815 bij zijn 'mede deserteur Fokke Everts van Bolhuis' aanklopt.

Verder speelt hij een zeer actieve rol op kerkelijk gebied. Op zaterdag 20 juni 1835 vindt de Afscheiding in Grootegast. In het huis van Wiebe P. van der Molen wordt door ds. H. de Cock de Gereformeerde gemeente gesticht, die zich afscheidt van de Hervormde Kerk. Op de eerste lidmatenlijst van die gemeente van 20-6-1835 staan ook de namen van Fokke Everts van Bolhuis en zijn vrouw Antje Jacobs Bolhuis. Er worden meteen vier ambtsdragers gekozen, die door ds. De Cock worden bevestigd: ouderling 1: Derk Derks Drukker, ouderling 2: Fokke Everts van Bolhuis, diaken 1: Lammert Alberda de With, diaken 2: Luitjen Lubbes Hoeksema. Voorzitter van de kerkenraad wordt Derk Derks Drukker. Van Bolhuis is scriba vanaf 20-6-1835 tot 12-3-1856. Samen met Derk Derks Drukker uit Stroobos heeft hij de jonge kerk door de moeilijke beginjaren heengeleid. Er worden in het geheim (illegale) kerkelijke bijeenkomsten gehouden.

Op 24 april 1837 wordt Fokke veroordeeld wegens ongeoorloofde Godsdienstoefeningen door de Rechtbank van Eersten Aanleg in Groningen. De boete bedraagt 10 gulden, de bijkomende kosten 9 gulden en 70 cent (Uit: K. ter Laan en H.J. Jansonius: "Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van de Afscheiding in de provincie Groningen, blz. 156").

De afgescheidenen in Grootegast vragen regelmatig bij de regering om erkenning van hun kerkgenootschap. Na herhaaldelijk afgewezen te zijn, krijgt men in 1839 eindelijk toestemming om een eigen kerkgebouw te stichten. Fokke Everts van Bolhuis doet in oktober 1842 een poging om toegelaten te worden tot het ambt van predikant. Hij wordt door de classis echter niet toegelaten. Uiteindelijk zal het alleen Derk Derks Drukker in 1844 lukken om predikant te worden. In 1844 komt er een eigen gereformeerde kerk in Grootegast.

Aangifte van het overlijden van Fokke wordt op 17 maart 1864 te Grootegast gedaan door Klaas Feenstra, 49 jr, bakker te Grootegast en Hendrik Aikema, 56 jr, timmerman te Grootegast.
 
  Bij het huwelijk
Getuigen bij het huwelijk van Fokke en Antje zijn Jacob Roelfs Hielema, 42 jr, landbouwer te Doezum, Rieke Eeltje Veenema, 35 jr, landbouwer te Doezum, haar broer Hendrik Jacobs Bolhuis, 35 jr, landbouwersknecht te Grijpskerk en Ale Jans van Dijk, 27 jr, dagloner te Lutjegast.
 
  Uit deze relatie  
  1. Albertje [Fokkes] van BOLHUIS geb. 28-5-1815 te Grootegast / ovl. ca 1894 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) fam. 118: ( IV-3-8 )
  2. Aafke [Fokkes] van BOLHUIS geb. 28-5-1815 te Grootegast / ovl. 3-2-1852 te Grijpskerk (Visvliet) (OA-4) fam. 118: ( IV-3-9 )
  3. Evert [Fokkes] van BOLHUIS geb. 17-12-1817 te Grootegast / ovl. 9-2-1865 te Grootegast (OA-7) fam. 118: ( IV-3-10 )
  4. Jacoba [Fokkes] van BOLHUIS geb. 3-3-1820 te Grootegast (GA-13) / ovl. 13-9-1852 te Ooststellingwerf fam. 118: ( IV-3-11 )
  5. Klaas [Fokkes] van BOLHUIS geb. 4-6-1822 te Grootegast (GA-39) / ovl. 3-2-1892 te Grootegast (Sebaldeburen) (OA-15) fam. 118: ( IV-3-12 )

IV-3-20 Anke [Jacobs] van BOLHUIS
geb. 23-8-1789 te Grootegast
ovl. 15-3-1874 te Leek (Zevehuizen) (OA-26), 84 jaar oud
dochter van: Jacob [Harms] van BOLHUIS
Aefke [Hendriks] _
( III-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-9-1789 te Grootegast.
 
  Zij trouwde op 20-5-1810 te Grootegast (Lutjegast) met:  
  Ate [Jans] van DIJK
geb. 18-11-1786 te Marrum
zoon van: Jan [Ates] van DIJK
Sjoukje [Tjerks] HOEKSTRA

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-12-1786 te Marrum. (DTB. Herv. Gem. Marrum en Westernijkerk, 1639-1811)
 
  Bij het huwelijk
Afkondigingen: ''den 22 van Grasmaand'' en ''d. 6. van Bloeimaand''.
Huwelijk: ''Geproclameerd Aate Jans van Marrum in Vriesland woonachtig te Lutjegast en Anke Jakobs van Gtotegast mede woonachtig te Lutjegast en op den 20 van Bloeimaand gecopuleerd''.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Ates] van DIJK geb. 10-5-1812 te Grootegast (Lutjegast) (GA-23) / ovl. 7-9-1812 te Grootegast (Lutjegast) (OA-54) ( V-8-34 )
  2. Jan [Ates] van DIJK geb. 21-12-1813 te Grootegast (Lutjegast) (GA-85) / ovl. 27-9-1863 te Kantens ( V-8-35 )
  3. Jacob van DIJK geb. 19-10-1816 te Grootegast (Lutjegast) / ovl. 21-9-1864 te Leek (Zevenhuizen) ( V-8-36 )
  4. Sjouwtje [Ates] van DIJK geb. 20-11-1819 te Grijpskerk (Westerhorn) / ovl. 20-3-1823 te Oldekerk ( V-8-37 )
  5. Harm [Ates] van DIJK geb. 12-5-1822 te Oldekerk / ovl. 6-6-1822 te Oldekerk ( V-8-38 )
  6. Harm [Ates] van DIJK geb. 8-7-1823 te Oldekerk / ovl. 25-12-1884 te Kantens ( V-8-39 )
  7. Sjouwkje [Ates] van DIJK geb. 1-8-1826 te Leek (Zevehuizen) / ovl. 27-1-1849 te Leek (Zevehuizen) ( V-8-40 )
  8. Tjerk [Ates] van DIJK geb. 15-4-1829 te Leek (Zevehuizen) / ovl. 6-3-1830 te Leek (Zevehuizen) ( V-8-41 )
  9. Tjerk [Ates] van DIJK geb. 28-7-1831 te Leek (Zevehuizen) / ovl. 14-4-1832 te Leek (Zevehuizen) ( V-8-42 )

IV-3-21 Harm [Jacobs] <VAN BOLHUIS>
geb. 23-6-1794 te Grootegast
zoon van: Jacob [Harms] van BOLHUIS
Aefke [Hendriks] _
( III-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-7-1794 te Grootegast.
 

IV-4-22 Harm [Willems] van der LEEST
ged. 27-6-1773 te Grootegast
ovl. 3-9-1835 te Marum
zoon van: Willem [Harms] _
Loetske [Wybes] _
( III-2-15 )

IV-4-23 Wiebe [Willems] HAZENBERG
ged. 10-3-1776 te Grootegast
ovl. 3-3-1809
zoon van: Willem [Harms] _
Loetske [Wybes] _
( III-2-15 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 10-3-1776 in Grootegast.
 
  Hij trouwde op 22-4-1798 te Leek (Midwolde) met:  
  Aafke [Gales] STAAL
ged. 14-1-1770
ovl. 16-1-1831 te Grootegast
dochter van: Gale [Harms] <STAAL>
Eenje [Jans] _

  Uit deze relatie  
  1. Willem [Wiebes] HAZENBERG ged. 3-2-1799 te Leek (Midwolde) / ovl. 8-1-1849 te Tietjerksteradeel ( V-9-43 )
  2. Ienje [Wiebes] HAZENBERG ged. 4-1-1801 te Leek (Midwolde) / ovl. 22-1-1874 te Grootegast ( V-9-44 )
  3. Gabe [Wijbes] HAZENBERG geb. 6-12-1802 te Leek / ovl. 18-7-1846 te Veenhuizen ( V-9-45 )
  4. Gale [Wiebes] HAZENBERG ged. 14-8-1803 te Leek ( V-9-46 )
  5. Lutske [Wiebes] HAZENBERG geb. 22-4-1806 te Grootegast / ovl. 11-12-1874 te Achtkarspelen ( V-9-47 )
  6. Wiebe [Postema] HAZENBERG geb. ca 1810 te Grootegast / ovl. 1-2-1855 te Nuis ( V-9-48 )

IV-4-24 Hiltje [Willems] HAZENBERG
ged. 21-3-1779 te Grootegast
ovl. 6-1-1847 te Achtkarspelen, 67 jaar oud
dochter van: Willem [Harms] _
Loetske [Wybes] _
( III-2-15 )
  Zij trouwde met:  
  Jan [IJsbrands] van der WERF
geb. ca 1761 te Augustinusga
ovl. 9-11-1858 te Achtkarspelen, 97 jaar oud
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman.
 
  Uit deze relatie  
  1. IJsbrand [Jans] van der WERF ( V-10-49 )

IV-4-25 Trientje [Willems] HAZENBERG
geb. 20-5-1790 te Grootegast
ovl. 1-6-1871 te Oldekerk, 81 jaar oud
dochter van: Willem [Harms] _
Loetske [Wybes] _
( III-2-15 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwersche. De achternaam Hazenberg komt voor in haar overlijdensakte.
 
  Zij trouwde op 14-5-1809 te Niekerk met:  
  Anne [Harkes] KUIPER
ged. 25-6-1769 te Oldekerk
ovl. 14-7-1841 te Oldekerk, 72 jaar oud
zoon van: Harke [Jacobs] KUIPERS
Imke [Doekes] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-6-1769 in Niekerk. Beroep: landbouwer
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 39 jaar, bruid 18 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harke KUIPERS geb. ca 1811 te Grootegast / ovl. 12-1-1881 te Grootegast ( V-11-50 )
  2. Willem KUIPERS geb. 19-10-1812 te Oldekerk / ovl. 7-6-1842 te Oldekerk ( V-11-51 )
  3. Emke [Annes] KUIPERS geb. 23-4-1815 te Grootegast (Oldekerk) / ovl. 4-6-1889 te Leek ( V-11-52 )
  4. Lutske KUIPERS geb. 29-7-1818 te Oldekerk / ovl. 18-6-1851 te Oldekerk ( V-11-53 )
  5. Reinder KUIPERS geb. 26-9-1821 te Oldekerk / ovl. 3-8-1898 te Groningen ( V-11-54 )
  6. Rienje KUIPERS geb. 25-6-1828 te Oldekerk / ovl. 14-5-1903 te Leek (Midwolde) ( V-11-55 )

IV-5-26 Willem [Klazes] BOLHUIS
geb. 8-5-1768 te Lutjegast
ovl. 9-2-1838 te Achtkarspelen, 69 jaar oud
zoon van: Klaas [Egberts] _
Antje [Willems] BOLHUIS

( III-3-16 )
  Hij trouwde op 4-3-1804 te Gerkesklooster met:  
  Geessien [Wiebes] _
  Uit deze relatie  
  1. Antje BOLHUIS geb. 23-4-1804 te Gerkesklooster / ovl. voor 1813 ( V-12-56 )
  2. Wybe BOLHUIS geb. 23-4-1805 te Gerkesklooster ( V-12-57 )
  3. Wybe [Willems] BOLHUIS geb. 1-7-1810 te Gerkesklooster / ovl. 2-4-1846 te Achtkarspelen ( V-12-58 )
  4. Antje [Willems] BOLHUIS geb. 13-4-1813 te Gerkesklooster / ovl. 17-6-1875 te Achtkarspelen ( V-12-59 )
  5. Klaas [Willems] BOLHUIS geb. 20-4-1819 te Gerkesklooster ( V-12-60 )

IV-6-27 Kornelius BOLHUIS
ged. 29-12-1776 te Grootegast
zoon van: Zipke [Claas] BOLHUIS
Tietje [Kornelis] _
( III-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-12-1776 te Grootegast
 

IV-6-28 Klaas [Sipkes] van BOLHUIS
ged. 19-5-1779 te Grootegast
ovl. 1-1-1828 te Grootegast (OA-2), 48 jaar oud
zoon van: Zipke [Claas] BOLHUIS
Tietje [Kornelis] _
( III-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-5-1779 in Grootegast.
Beroep: arbeider (1813), dagloner (1815, 1845).
 
  Hij trouwde op 29-4-1813 te Grootegast (HA-5) met:  
  IJnje [Hendriks] BOONSTRA
geb. 7-10-1787 te Grootegast
ovl. 21-8-1865 te Grootegast, 77 jaar oud
dochter van: Hendrik [Jans] BOONSTRA
Sibbeltje [Douwes] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Inje, IJenje, IJntje en Ienje. Beroep: boeredienstmaagd (1813), dagloonster (1845, 1850).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; beroep bruid: boeredienstmaagd; beroep vader bruid: arbeider; beroep moeder bruid: arbeidster; bruidegom 33 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Sipke [Klasens] BOLHUIS geb. 5-11-1814 te Grootegast (GA-54) / ovl. 16-11-1814 te Grootegast (OA-48) ( V-13-61 )
  2. Sibbeltje van BOLHUIS geb. 19-11-1815 te Grootegast (GA-75) / ovl. 28-1-1890 te Grootegast (OA-7) ( V-13-62 )
  3. Tietje [Klasens] BOLHUIS geb. 2-10-1818 te Grootegast (GA-47) / ovl. 15-6-1867 te Grootegast (Lucaswolde) ( V-13-63 )
  4. Jantje BOLHUIS geb. 22-3-1821 te Grootegast (GA-22) / ovl. 18-11-1852 te Grootegast ( V-13-64 )
  5. Hendrikje BOLHUIS geb. 22-2-1823 te Grootegast (GA-13) / ovl. 8-3-1858 te Grootegast (OA-19) ( V-13-65 )
  6. Sipke [Klaas] BOLHUIS geb. 29-5-1827 te Grootegast / ovl. 6-4-1891 te Grootegast ( V-13-66 )

IV-6-29 Jantje BOLHUIS
ged. 28-10-1781 te Grootegast
dochter van: Zipke [Claas] BOLHUIS
Tietje [Kornelis] _
( III-4-21 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-10-1781 te Grootegast.
 

IV-7-30 Klaas [Jans] BOLHUIS
geb. 15-3-1776 te Grootegast
zoon van: Jan [Alberts] BOLHUIS
Roelfke [Klasen] BOLHUIS

( III-4-23 )

IV-7-31 Geertje [Jans] BOLHUIS
geb. 31-8-1777 te Grootegast
dochter van: Jan [Alberts] BOLHUIS
Roelfke [Klasen] BOLHUIS

( III-4-23 )
  Zij trouwde (1) met:  
  Egbert [Jans] BRINK
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1800.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Egberts] BRINK geb. ca 1807 te Grootegast / ovl. 16-7-1851 te Hoorn ( V-14-67 )
  2. Roelfke [Egberts] BRINK geb. ca 1811 / ovl. 4-11-1826 te Grootegast ( V-14-68 )
  Zij trouwde (2) op 1-2-1816 te Grootegast met:  
  Lieuwe [Pieters] HOVINGA
geb. ca 1775
ovl. 27-4-1843 te Grootegast
zoon van: Pieter [Willems] HOVINGA
Wiebertje [Lieuwes] _


IV-7-32 Jan [Jans] BOLHUIS
geb. 30-3-1783 te Grootegast (Doezum)
zoon van: Jan [Alberts] BOLHUIS
Roelfke [Klasen] BOLHUIS

( III-4-23 )

IV-7-33 Abel [Jans] BOLHUIS
geb. 12-3-1786 te Grootegast
zoon van: Jan [Alberts] BOLHUIS
Roelfke [Klasen] BOLHUIS

( III-4-23 )

IV-7-34 Jantje [Jans] BOLHUIS
geb. 12-3-1786 te Grootegast
dochter van: Jan [Alberts] BOLHUIS
Roelfke [Klasen] BOLHUIS

( III-4-23 )

IV-7-35 Willem [Jans] BOLHUIS
geb. 14-1-1794 te Grootegast
zoon van: Jan [Alberts] BOLHUIS
Roelfke [Klasen] BOLHUIS

( III-4-23 )
  Hij trouwde op 3-12-1819 te Grootegast met:  
  Aaltje [Lucas] van der SCHEER
geb. 22-1-1797 te Aduard
ovl. 3-12-1859 te Groningen, 62 jaar oud
dochter van: Lucas [Harms] van der SCHEER
Hilje [Pieters] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook gevonden als: van der Schoor. Beroep: arbeidster (1861).
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk ca 1820.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lucas BOLHUIS geb. 8-10-1820 te Niekerk / ovl. 18-1-1894 te Niebert ( V-15-69 )
  2. Roelfke BOLHUIS geb. 6-4-1822 te Niekerk / ovl. 10-12-1869 te Niekerk ( V-15-70 )
  3. Jan [Willems] BOLHUIS geb. 6-11-1823 te Niekerk / ovl. 15-6-1914 ( V-15-71 )
  4. Hiltje BOLHUIS geb. 13-11-1825 te Niekerk / ovl. 26-12-1867 te Niekerk ( V-15-72 )
  5. Martje BOLHUIS geb. 3-2-1827 te Niekerk / ovl. 12-11-1827 te Niekerk ( V-15-73 )
  6. Harm BOLHUIS geb. 29-3-1829 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 8-7-1829 te Oldekerk (Niekerk) ( V-15-75 )
  7. Klaas BOLHUIS geb. 29-3-1829 te Oldekerk / ovl. 17-3-1901 te Oldekerk (OA-11) ( V-15-74 )
  8. Geertje BOLHUIS geb. 20-6-1831 te Niekerk / ovl. 22-12-1902 te Matsloot ( V-15-76 )
  9. Harmke [Willems] BOLHUIS geb. 8-4-1833 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 31-1-1919 te Marum ( V-15-77 )
  10. Pieter BOLHUIS geb. 9-4-1835 te Niekerk / ovl. 9-3-1860 te Niekerk ( V-15-78 )
  11. Abel BOLHUIS geb. 22-12-1838 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 12-1-1918 te Oldekerk (Faan) (OA-1) ( V-15-79 )

  Generatie V  
V-1-1 Harke [Gerrits] BOLHUIS
geb. 26-3-1797 te Baflo (Tinallinge)
ovl. 17-10-1842 te Kantens (OA-25), 45 jaar oud
zoon van: Gerrit [Riets] BOLHUIS
Anje [Harkes] van der KOOIJ
( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koornschipper (1824, 1826, 1829, 1832, 1837, 1840, 1842), herbergier (1835).
 
  Hij trouwde op 22-1-1824 te Kantens (HA-2) met:  
  Sijpke [Berends] HUIZINGA
geb. 14-1-1803 te Startenhuizen
ovl. 28-8-1876 te Middelstum (OA-39), 73 jaar oud
dochter van: Berend [Klasen] HUIZINGA
Geesje [Alberts] _

  Persoonlijke informatie
Naam ook: Siepke. Beroep: daglonersche (1851), dagloonster (1852, 1861, 1864, 1869, 1876).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: koornschipper; beroep vader bruidegom.: koornschipper; beroep vader bruid: landbouwer; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 26 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje [Harkes] BOLHUIS geb. 22-2-1824 te Kantens (Stitswerd) (GA-6) ( VI-1-1 )
  2. Beerend BOLHUIS geb. 25-9-1826 te Kantens (Stitswerd) (GA-39) / ovl. 14-12-1900 te Stedum (OA-40) ( VI-1-2 )
  3. Gerrit BOLHUIS geb. 20-4-1829 te Kantens (Stitswerd) (GA-17) / ovl. 20-8-1876 te Warffum (OA-24) ( VI-1-3 )
  4. Klaas BOLHUIS geb. 30-1-1832 te Kantens (Stitswerd) (GA-5) / ovl. 25-3-1897 te Middelstum (OA-6) ( VI-1-4 )
  5. Gezina BOLHUIS geb. 21-1-1835 te Kantens (Stitswerd) (GA-7) ( VI-1-5 )
  6. Riedus BOLHUIS geb. 28-9-1837 te Kantens (Stitswerd) (GA-57) ( VI-1-6 )
  7. Aaltje BOLHUIS geb. 12-11-1840 te Kantens (Stitswerd) (GA-57) ( VI-1-7 )

V-1-2 Grietje [Gerrits] BOLHUIS
geb. 17-3-1799 te Stedum (Garsthuizen)
ovl. 24-5-1883 te Kantens (Stitswerd) (OA-29), 84 jaar oud
dochter van: Gerrit [Riets] BOLHUIS
Anje [Harkes] van der KOOIJ
( IV-1-2 )
  Zij trouwde op 22-8-1822 te Kantens met:  
  Albert [Beerends] HUIZINGA
geb. ca 1795 te Startenhuizen
ovl. 20-4-1879 te Stitswerd
zoon van: Berend [Klasen] HUIZINGA
Geesje [Alberts] _

  Uit deze relatie  
  1. Gerrit [Alberts] HUIZINGA geb. 21-9-1822 te Stitswerd / ovl. 26-6-1895 te Rottum ( VI-2-8 )
  2. Geessien HUIZINGA geb. 23-10-1824 te Uithuizen / ovl. 6-11-1916 te Middelstum ( VI-2-9 )
  3. Anje HUIZINGA geb. 9-3-1827 te Uithuizen / ovl. 20-1-1904 te Middelstum ( VI-2-10 )
  4. Berend [Alberts] HUIZINGA geb. 2-10-1828 te Zandeweer / ovl. 20-2-1890 te Kantens ( VI-2-11 )
  5. Diewerke HUIZINGA geb. 9-2-1833 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 25-7-1924 te Uithuizen ( VI-2-12 )
  6. Pieter HUIZINGA geb. 30-3-1836 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 8-2-1894 te Middelstum ( VI-2-13 )
  7. Harke HUIZINGA geb. 16-2-1840 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 7-6-1909 te Warffum ( VI-2-14 )

V-1-3 Diewerke [Gerrits] BOLHUIS
geb. 20-12-1802 te Westeremden
ovl. 4-3-1885 te Loppersum, 82 jaar oud
dochter van: Gerrit [Riets] BOLHUIS
Anje [Harkes] van der KOOIJ
( IV-1-2 )
  Zij trouwde op 12-7-1828 te Loppersum (HA-12) met:  
  Willem [Jans] TOBBE
geb. ca 1804 te Loppersum (Garrelsweer)
ovl. 22-9-1866 te Loppersum
zoon van: Jan [Willems] TOBBE
Elizabeth [Lammerts] _

  Bij het huwelijk
beroep vader bruidegom.: kastelein; beroep vader bruid: koornschipper; bruidegom 24 jaar; bruid 26 jaar; wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth [Willems] TOBBE geb. 17-10-1824 te Loppersum / ovl. 25-4-1899 te Loppersum ( VI-3-15 )
  2. Jan TOBBE geb. 14-3-1829 te Loppersum / ovl. 4-10-1901 te Loppersum ( VI-3-16 )
  3. Gerrit [Willems] TOBBE geb. 11-2-1831 te Loppersum / ovl. 19-4-1868 te 't Zandt ( VI-3-17 )
  4. Harke TOBBE geb. 22-1-1833 te Loppersum / ovl. 25-4-1841 te Loppersum ( VI-3-18 )
  5. Trijntje TOBBE geb. 3-2-1835 te Loppersum / ovl. 23-12-1880 te Loppersum ( VI-3-19 )
  6. Anna TOBBE geb. 14-10-1837 te Loppersum / ovl. 21-3-1882 te Appingedam ( VI-3-20 )
  7. Grietje TOBBE geb. 12-6-1842 te Loppersum ( VI-3-21 )
  8. Harke TOBBE geb. 11-5-1846 te Loppersum / ovl. 19-12-1893 te 't Zandt (Leermens) ( VI-3-22 )

V-1-4 Riet BOLHUIS
geb. 3-9-1803 te Westeremden
ovl. voor 1807 te Westeremden
zoon van: Gerrit [Riets] BOLHUIS
Anje [Harkes] van der KOOIJ
( IV-1-2 )

V-1-5 Anje [Gerrits] BOLHUIS
geb. 6-4-1805 te Stedum (Westeremden)
ovl. 27-5-1876 te Kantens (Stitswerd) (OA-22), 71 jaar oud
dochter van: Gerrit [Riets] BOLHUIS
Anje [Harkes] van der KOOIJ
( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster.
 
  Zij trouwde op 21-12-1826 te Westeremden met:  
  Hindrikus [Lamberts] KNOT
geb. 1-12-1798 te Stitswerd (Onderwierum)
ovl. 13-5-1843 te Stitswerd, 44 jaar oud
zoon van: Lammert [Hendriks] KNOT
Aaltje [Willems] ter MAAT

  Uit deze relatie  
  1. Lambertus KNOT geb. 18-9-1828 te Kantens (Rottum) / ovl. 9-9-1838 te Kantens ( VI-4-23 )
  2. Aaltje KNOT geb. 14-3-1831 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 9-6-1898 te Kantens ( VI-4-24 )
  3. Anje KNOT geb. 22-12-1833 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 23-2-1885 te Kantens (Stitswerd) ( VI-4-25 )
  4. Antje KNOT geb. 27-6-1836 te Stitswerd / ovl. 27-12-1926 te Stitswerd ( VI-4-26 )
  5. Gerritje KNOT geb. 29-1-1840 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 6-6-1879 te Kantens ( VI-4-27 )
  6. Lambertus KNOT geb. 21-3-1843 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 14-12-1920 te Bedum (Onderdendam) ( VI-4-28 )

V-1-6 Riet BOLHUIS
geb. 16-9-1807 te Westeremden
zoon van: Gerrit [Riets] BOLHUIS
Anje [Harkes] van der KOOIJ
( IV-1-2 )

V-1-7 Janna [Gerrits] BOLHUIS
geb. 29-3-1813 te Westeremden
ovl. 26-4-1848 te Kantens (Stitswerd), 35 jaar oud
dochter van: Gerrit [Riets] BOLHUIS
Anje [Harkes] van der KOOIJ
( IV-1-2 )
  Zij trouwde op 1-8-1835 te Kantens met:  
  Gerard [Lammerts] KNOT
geb. 15-4-1811 te Stitswerd
ovl. 13-12-1868 te Wesrterwijtwerd, 57 jaar oud
zoon van: Lammert [Hendriks] KNOT
Aaltje [Willems] ter MAAT

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje KNOT geb. 14-9-1835 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 25-1-1902 te Kantens (Stitswerd) ( VI-5-29 )
  2. Anje KNOT geb. 26-7-1837 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 29-7-1866 te Middelstum ( VI-5-30 )
  3. Lammert KNOT geb. 14-11-1839 te Stedum (Westeremden) / ovl. 6-7-1928 te Middelstum ( VI-5-31 )
  4. Gerrit KNOT geb. 23-8-1842 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 20-9-1930 te Kantens ( VI-5-32 )
  5. Grietje KNOT geb. 30-6-1845 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 2-5-1929 te Westerwijtwerd ( VI-5-33 )

V-2-8 Rutger [Popkes] van BOLHUIS
geb. 2-5-1813 te Eexta
ovl. 19-12-1867 te Meeden, 54 jaar oud
zoon van: Popke [Abels] van BOLHUIS
Hillechien [Rotgers] LESTERHUIS
( IV-2-5 )
  Hij trouwde op 15-5-1837 te Meeden met:  
  Frouke [Geerts] KUIPER
geb. 13-9-1815 te Meeden
ovl. 10-7-1893 te Heereweg, 77 jaar oud
dochter van: Geert [Willems] KUIPER
Lubbegien [Harms] van DIJK

  Uit deze relatie  
  1. Lupcherdina van BOLHUIS geb. 4-2-1838 te Meeden / ovl. 12-4-1920 te Westerlee ( VI-6-34 )
  2. Popko van BOLHUIS geb. 9-7-1841 te Meeden / ovl. 30-5-1906 te Meeden ( VI-6-35 )
  3. Geertruida van BOLHUIS geb. 11-12-1843 te Meeden / ovl. 21-7-1936 te Nieuwolda ( VI-6-36 )
  4. Harmiena Hillechiena van BOLHUIS geb. 19-9-1859 te Meeden / ovl. 13-5-1918 te Musselkanaal ( VI-6-37 )

V-2-9 Tietje van BOLHUIS
geb. 25-4-1816 te Eexta
ovl. 2-5-1894 te Winschoten, 78 jaar oud
dochter van: Popke [Abels] van BOLHUIS
Hillechien [Rotgers] LESTERHUIS
( IV-2-5 )
  Zij trouwde op 24-5-1840 te Groningen met:  
  Johannes [Klaassens] FABER
geb. 20-9-1812 te Middelstum
ovl. 10-5-1889 te Winschoten, 76 jaar oud
zoon van: Klaas Johannes FABER
Ettje JANS

  Uit deze relatie  
  1. Hillechien FABER geb. 20-4-1842 te Groningen / ovl. 22-1-1939 te Briltil ( VI-7-38 )
  2. Ettje FABER geb. 9-5-1849 te Groningen / ovl. 3-10-1896 te Winschoten ( VI-7-39 )

V-2-10 Anna van BOLHUIS
geb. 22-9-1821 te Eexta
ovl. 26-4-1885 te Nieuwolda, 63 jaar oud
dochter van: Popke [Abels] van BOLHUIS
Hillechien [Rotgers] LESTERHUIS
( IV-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1859).
 
  Zij trouwde op 10-5-1859 te Nieuwolda (HA-8) met:  
  Menno [Hootes] WESTERHUIS
geb. 3-4-1802 te Nieuwolda
ovl. 22-8-1876 te Nieuwolda, 74 jaar oud
zoon van: Hoot [Onnes] WESTERHUIS
Bieke [Mennes] BODDE

  Persoonlijke informatie
Beroep: kleermaker (1826), koopman (1859).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 57 jaar, bruid 37 jaar. Weduwnaar van Doetje Alberts Kijl.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hillegina Frederika WESTERHUIS geb. 8-4-1860 te Nieuwolda / ovl. 10-4-1936 te Termunten ( VI-8-40 )
  2. Hilgien WESTERHUIS geb. 21-3-1861 te Nieuwolda / ovl. 12-10-1930 te Scheemda ( VI-8-41 )
  3. Hoote WESTERHUIS geb. 27-11-1864 te Nieuwolda / ovl. 2-11-1946 te Sappemeer ( VI-8-42 )

V-3-11 Tijtje [Jans] HOITING
geb. ca 1812 te Groningen
ovl. 26-4-1892 te Groningen
dochter van: Jan [Berends] HOITING
Harmke van BOLHUIS

( IV-2-6 )
  Zij trouwde (1) op 4-12-1834 te Groningen met:  
  Eltje [Freerks] MEIJER
geb. ca 1811 te Groningen
ovl. 9-9-1849 te Groningen
zoon van: Christiaan Levie MEIJER
Dina HINDERKS

  Uit deze relatie  
  1. Harmke MEIJER geb. 6-10-1835 te Groningen / ovl. 27-3-1908 te Groningen ( VI-9-43 )
  2. Dina [Hindriks] MEIJER geb. 21-12-1837 te Groningen / ovl. 24-3-1923 te Groningen ( VI-9-44 )
  3. Jan Berend MEIJER geb. 20-8-1840 te Groningen / ovl. 17-3-1924 te Groningen ( VI-9-45 )
  4. Geessien MEIJER geb. 1-4-1843 te Groningen / ovl. 19-7-1849 te Groningen ( VI-9-46 )
  5. Christiaan MEIJER geb. 7-10-1846 te Groningen / ovl. 27-2-1924 te Groningen ( VI-9-47 )
  6. Eltje Gezina MEIJER geb. 9-9-1849 te Groningen / ovl. 10-12-1929 te Groningen ( VI-9-48 )
  Zij trouwde (2) op 25-9-1853 te Groningen met:  
  Thomas MUNTINGH
geb. 21-10-1817 te Leeuwarden
ovl. 16-12-1859 te Groningen, 42 jaar oud
zoon van: Hendrik MUNTINGH
Cornelia van der WERF

  Persoonlijke informatie
Beroep: oppasser (1881).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jacoba Abelia MUNTINGH geb. 19-7-1854 te Groningen ( VI-9-49 )

V-3-12 Geessien [Berends] HOITING
geb. 14-3-1814 te Groningen
dochter van: Jan [Berends] HOITING
Harmke van BOLHUIS

( IV-2-6 )

V-3-13 Berend HOITING
geb. 8-7-1816 te Dorkwerd
zoon van: Jan [Berends] HOITING
Harmke van BOLHUIS

( IV-2-6 )

V-3-14 Berent HOITING
geb. 5-8-1817 te Dorkwerd
ovl. 7-12-1893 te Groningen, 76 jaar oud
zoon van: Jan [Berends] HOITING
Harmke van BOLHUIS

( IV-2-6 )
  Hij trouwde op 16-5-1841 te Groningen met:  
  Christina [Harms] HOLTMAN
geb. 4-12-1814 te Sauwerd
ovl. 17-5-1896 te Groningen, 81 jaar oud
dochter van: Harm [Rijkels] HOLTMAN
Hikje JANS

  Uit deze relatie  
  1. Jan Berend HOITING geb. 26-4-1842 te Groningen ( VI-10-50 )
  2. Hieke HOITING geb. 17-5-1845 te Groningen / ovl. 17-12-1864 te Groningen ( VI-10-51 )
  3. Harmke HOITING geb. 13-2-1849 te Groningen / ovl. 22-8-1920 te Groningen ( VI-10-52 )
  4. Harm Rijkels HOITING geb. 17-2-1852 te Groningen / ovl. 7-7-1868 te Groningen ( VI-10-53 )
  5. Abel HOITING geb. 24-12-1854 te Groningen / ovl. 5-2-1856 te Groningen ( VI-10-54 )
  6. Abel HOITING geb. 4-3-1857 te Groningen / ovl. 14-7-1938 te Groningen ( VI-10-55 )
  7. Berend HOITING geb. 22-2-1861 te Groningen ( VI-10-56 )

V-3-15 Lena HOITING
geb. 18-6-1821 te Groningen
ovl. 6-4-1867 te Groningen, 45 jaar oud
dochter van: Jan [Berends] HOITING
Harmke van BOLHUIS

( IV-2-6 )
  Zij trouwde op 22-5-1859 te Groningen met:  
  Jan VEENSTRA
geb. 25-1-1825 te Dantumadeel
ovl. 13-11-1897 te Groningen, 72 jaar oud
zoon van: Theunis [Theunis] VEENSTRA
Bjettje [Bienses] VISSER

  Uit deze relatie  
  1. NN HOITING geb. 15-7-1861 te Groningen / ovl. 15-7-1861 te Groningen ( VI-11-57 )

V-3-16 Geessien HOITING
geb. 3-9-1824 te Groningen
ovl. 16-9-1824 te Groningen, 13 dagen oud
dochter van: Jan [Berends] HOITING
Harmke van BOLHUIS

( IV-2-6 )

V-3-17 Geessien HOITING
geb. 7-11-1825 te Groningen
ovl. 1-10-1826 te Groningen, 10 maand oud
dochter van: Jan [Berends] HOITING
Harmke van BOLHUIS

( IV-2-6 )

V-3-18 Abel HOITING
geb. 2-8-1831 te Groningen
ovl. 8-3-1849 te Groningen, 17 jaar oud
zoon van: Jan [Berends] HOITING
Harmke van BOLHUIS

( IV-2-6 )

V-4-19 Geertruida NIJENHUIS
geb. 16-11-1828 te Marum
ovl. 17-8-1900 te Marum, 71 jaar oud
dochter van: Klaas [Geerts] NIENHUIS
Lienna van BOLHUIS

( IV-2-9 )
  Zij trouwde op 26-5-1855 te Marum met:  
  Jan [Harmens] WILPSTRA
geb. ca 1825 te Siegerswold
ovl. 18-7-1905 te Marum
zoon van: Harmen [Jans] WILPSTRA
Grietje [Hendrik] TIESEMA

  Uit deze relatie  
  1. Klaas WILPSTRA geb. 18-6-1856 te Marum / ovl. 16-4-1902 te Marum ( VI-12-58 )
  2. Grietje WILPSTRA geb. 24-11-1858 te Marum / ovl. 23-8-1912 te Grootegast ( VI-12-59 )
  3. Harm WILPSTRA geb. 31-8-1861 te Marum / ovl. 6-2-1942 te Grootegast ( VI-12-60 )
  4. Leentje WILPSTRA geb. 28-10-1864 te Marum / ovl. 12-5-1924 te Smallingerland ( VI-12-61 )
  5. NN WILPSTRA geb. 19-10-1868 te Marum / ovl. 19-10-1868 te Marum ( VI-12-62 )
  6. Hendrik WILPSTRA geb. 28-10-1869 te Marum / ovl. 23-1-1872 te Marum ( VI-12-63 )
  7. Hendrik WILPSTRA geb. 21-10-1872 te Marum / ovl. 4-4-1902 te Tolbert ( VI-12-64 )

V-4-20 Abel NIJENHUIS
geb. 19-12-1830 te Marum
ovl. 22-4-1831 te Marum, 4 maand oud
zoon van: Klaas [Geerts] NIENHUIS
Lienna van BOLHUIS

( IV-2-9 )

V-4-21 Abel NIJENHUIS
geb. 1-12-1831 te Marum
ovl. 5-1-1889 te Marum, 57 jaar oud
zoon van: Klaas [Geerts] NIENHUIS
Lienna van BOLHUIS

( IV-2-9 )

V-4-22 Berend NIJENHUIS
geb. 22-2-1834 te Marum
zoon van: Klaas [Geerts] NIENHUIS
Lienna van BOLHUIS

( IV-2-9 )

V-4-23 Abelina NIJENHUIS
geb. 23-11-1839 te Marum
dochter van: Klaas [Geerts] NIENHUIS
Lienna van BOLHUIS

( IV-2-9 )

V-5-24 Nanning WIERINGA
geb. 14-9-1826 te Appingedam
ovl. 28-5-1827 te Appingedam, 8 maand oud
zoon van: Harm [Nannings] WIERINGA
Marika [Abels] van BOLHUIS

( IV-2-10 )

V-5-25 Tettje [Harms] WIERINGA
geb. 10-5-1828 te Appingedam
ovl. 19-7-1844 te Appingedam, 16 jaar oud
dochter van: Harm [Nannings] WIERINGA
Marika [Abels] van BOLHUIS

( IV-2-10 )

V-5-26 Nanning WIERINGA
geb. 31-1-1830 te Appingedam
ovl. 1-2-1848 te Appingedam, 18 jaar oud
zoon van: Harm [Nannings] WIERINGA
Marika [Abels] van BOLHUIS

( IV-2-10 )

V-5-27 Geertje [Harms] WIERINGA
geb. 6-10-1831 te Appingedam
ovl. 18-11-1832 te Appingedam, 13 maand oud
dochter van: Harm [Nannings] WIERINGA
Marika [Abels] van BOLHUIS

( IV-2-10 )

V-5-28 Abelina WIERINGA
geb. 21-3-1833 te Appingedam
ovl. 4-6-1834 te Appingedam, 14 maand oud
dochter van: Harm [Nannings] WIERINGA
Marika [Abels] van BOLHUIS

( IV-2-10 )

V-5-29 Geertje [Harms] WIERINGA
geb. 8-4-1835 te Appingedam
ovl. 4-5-1837 te Appingedam, 2 jaar oud
dochter van: Harm [Nannings] WIERINGA
Marika [Abels] van BOLHUIS

( IV-2-10 )

V-6-30 Aafke [Abels] van BOLHUIS
geb. 16-1-1807 te Grijpskerk
dochter van: Abel [Jacobs] BOLHUIS
Grietje [Jans] KNOR
( IV-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-2-1807 te Grijpskerk.
 

V-6-31 Jan [Abels] BOLHUIS
geb. 13-9-1810 te Grootegast
zoon van: Abel [Jacobs] BOLHUIS
Grietje [Jans] KNOR
( IV-3-14 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-10-1810 te Grootegast. Beroep: schipper (1814, 1840, 1842, 1846, 1854, 1858), kapitein (1854), scheepskapitein (1854, 1856, 1858, 1862, 1864, 1872).
 
  Hij trouwde op 16-1-1840 te Groningen (HA-4) met:  
  Geessien [Hindriks] LONDEMAN
geb. 18-5-1817 te Groningen
dochter van: Hindrik [Hindriks] LONDEMAN
Ida [Geerts] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: winkeliersche (1862, 1864).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: schipper; beroep vader bruidegom.: landbouwer; beroep vader bruid: schipper; bruidegom 29 jaar; bruid 22 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan BOLHUIS geb. 17-12-1840 te Groningen (GA-1062) ( VI-13-65 )
  2. Magrieta BOLHUIS geb. 7-6-1842 te Groningen (GA-538) / ovl. 29-6-1872 te Groningen (OA-607) ( VI-13-66 )
  3. Ida BOLHUIS geb. 29-6-1846 te Groningen (GA-589) / ovl. 18-11-1862 te Groningen (OA-874) ( VI-13-67 )
  4. Afina BOLHUIS geb. ca 1853 te Groningen (geb te Amsterdam) / ovl. 6-2-1854 te Groningen (OA-111) ( VI-13-68 )
  5. Hindrik BOLHUIS geb. 18-11-1854 te Delfzijl (GA-126) / ovl. 13-3-1856 te Groningen (OA-206) ( VI-13-69 )
  6. Afina Hinderika BOLHUIS geb. 4-2-1858 te Groningen (GA-116) / ovl. 3-4-1900 te Groningen (OA-36) ( VI-13-70 )

V-7-32 Jacob BOLHUIS
geb. 2-12-1810 te Grijpskerk
zoon van: Hindrik [Jacobs] BOLHUIS
Trientje [Zakes] _
( IV-3-17 )

V-7-33 Sake BOLHUIS
geb. 10-10-1812 te Grootegast
ovl. 14-10-1812 te Grootegast, 4 dagen oud
zoon van: Hindrik [Jacobs] BOLHUIS
Trientje [Zakes] _
( IV-3-17 )

V-8-34 Jan [Ates] van DIJK
geb. 10-5-1812 te Grootegast (Lutjegast) (GA-23)
ovl. 7-9-1812 te Grootegast (Lutjegast) (OA-54), 3 maand oud
zoon van: Ate [Jans] van DIJK
Anke [Jacobs] van BOLHUIS

( IV-3-20 )

V-8-35 Jan [Ates] van DIJK
geb. 21-12-1813 te Grootegast (Lutjegast) (GA-85)
ovl. 27-9-1863 te Kantens, 49 jaar oud
zoon van: Ate [Jans] van DIJK
Anke [Jacobs] van BOLHUIS

( IV-3-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1831).
 
  Hij trouwde op 11-9-1844 te Kantens (HA-6) met:  
  Martje [Alderts] KNOL
geb. 1-4-1820 te Kantens
ovl. 2-2-1874, 53 jaar oud
dochter van: Aldert [Alderts] KNOL
Trientje [Roelfs] _

  Bij het huwelijk
Bruidegom 30 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aldert van DIJK geb. 9-11-1844 te Kantens (GA-59) / ovl. 15-4-1887 te Ulrum ( VI-14-71 )
  2. Anje van DIJK geb. 24-1-1848 te Kantens (GA- 5) ( VI-14-72 )
  3. Trijntje van DIJK geb. 1-3-1852 te Kantens / ovl. 25-4-1932 te Uithuizen ( VI-14-73 )
  4. Sjouwktje van DIJK geb. 3-10-1855 te Kantens ( VI-14-74 )
  5. Pieter van DIJK geb. 3-4-1859 te Kantens / ovl. 4-12-1935 te Usquert ( VI-14-75 )

V-8-36 Jacob van DIJK
geb. 19-10-1816 te Grootegast (Lutjegast)
ovl. 21-9-1864 te Leek (Zevenhuizen), 47 jaar oud
zoon van: Ate [Jans] van DIJK
Anke [Jacobs] van BOLHUIS

( IV-3-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider.
 

V-8-37 Sjouwtje [Ates] van DIJK
geb. 20-11-1819 te Grijpskerk (Westerhorn)
ovl. 20-3-1823 te Oldekerk, 3 jaar oud
dochter van: Ate [Jans] van DIJK
Anke [Jacobs] van BOLHUIS

( IV-3-20 )

V-8-38 Harm [Ates] van DIJK
geb. 12-5-1822 te Oldekerk
ovl. 6-6-1822 te Oldekerk, 25 dagen oud
zoon van: Ate [Jans] van DIJK
Anke [Jacobs] van BOLHUIS

( IV-3-20 )

V-8-39 Harm [Ates] van DIJK
geb. 8-7-1823 te Oldekerk
ovl. 25-12-1884 te Kantens, 61 jaar oud
zoon van: Ate [Jans] van DIJK
Anke [Jacobs] van BOLHUIS

( IV-3-20 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1870).
 
  Hij trouwde op 8-1-1870 te Marum (HA-1) met:  
  Renstje de JONG
geb. 14-9-1843 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 25-2-1938, 94 jaar oud
dochter van: Jakob de JONG
Emke PRUIM

  Bij het huwelijk
Bruidegom 46 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jakob van DIJK geb. 15-11-1872 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 5-5-1953 te Usquert ( VI-15-76 )

V-8-40 Sjouwkje [Ates] van DIJK
geb. 1-8-1826 te Leek (Zevehuizen)
ovl. 27-1-1849 te Leek (Zevehuizen), 22 jaar oud
dochter van: Ate [Jans] van DIJK
Anke [Jacobs] van BOLHUIS

( IV-3-20 )

V-8-41 Tjerk [Ates] van DIJK
geb. 15-4-1829 te Leek (Zevehuizen)
ovl. 6-3-1830 te Leek (Zevehuizen), 10 maand oud
zoon van: Ate [Jans] van DIJK
Anke [Jacobs] van BOLHUIS

( IV-3-20 )

V-8-42 Tjerk [Ates] van DIJK
geb. 28-7-1831 te Leek (Zevehuizen)
ovl. 14-4-1832 te Leek (Zevehuizen), 8 maand oud
zoon van: Ate [Jans] van DIJK
Anke [Jacobs] van BOLHUIS

( IV-3-20 )

V-9-43 Willem [Wiebes] HAZENBERG
ged. 3-2-1799 te Leek (Midwolde)
ovl. 8-1-1849 te Tietjerksteradeel
zoon van: Wiebe [Willems] HAZENBERG
Aafke [Gales] STAAL
( IV-4-23 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-2-1799te Midwolde. Verdronken bij ijs op het Bergurmermeer.
 
  Hij trouwde op 25-5-1839 te Smallingerland met:  
  Anna Catharina Dorothe Christiane GRABHORN
geb. 15-11-1805 te Oldenburg (Dld)
ovl. 8-8-1887 te Tietjerksteradeel, 81 jaar oud
dochter van: Johann Diedrich GRABHORN
Eleonora SCHREUDER

  Uit deze relatie  
  1. Wiebe [Willems] HAZENBERG geb. 28-10-1839 te Achtkarspelen / ovl. 7-4-1920 te Achtkarspelen ( VI-16-77 )
  2. Hendrik [Willems] HAZENBERG geb. 4-7-1842 te Achtkarspelen / ovl. 25-8-1923 te Baarderadeel ( VI-16-78 )
  3. Aafke [Willems] HAZENBERG geb. 27-7-1845 te Achtkarspelen / ovl. 1-11-1918 te Leeuwarden ( VI-16-79 )

V-9-44 Ienje [Wiebes] HAZENBERG
ged. 4-1-1801 te Leek (Midwolde)
ovl. 22-1-1874 te Grootegast
dochter van: Wiebe [Willems] HAZENBERG
Aafke [Gales] STAAL
( IV-4-23 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-1-1801 te Midwolde.
 
  Zij trouwde op 18-5-1823 te Achtkarspelen met:  
  Dirk [Minzes] DIJKSTRA
geb. 23-9-1789 te Surhuizum
ovl. 19-8-1858 te Grootegast, 68 jaar oud
zoon van: Minze [Rinderts] DIJKSTRA
Martje [Jans] _

  Uit deze relatie  
  1. Wybe [Durks] DIJKSTRA geb. 24-8-1827 te Achtkarspelen / ovl. 10-9-1897 te Grootegast ( VI-17-80 )
  2. Jan [Durks] DIJKSTRA geb. 14-7-1830 te Achtkarspelen ( VI-17-81 )
  3. Rindert [Derks] DIJKSTRA geb. 13-10-1832 te Achtkarspelen / ovl. 10-5-1908 te Groningen ( VI-17-82 )
  4. Willem DIJKSTRA geb. 25-3-1836 te Achtkarspelen ( VI-17-84 )
  5. Marten DIJKSTRA geb. 25-3-1836 te Achtkarspelen ( VI-17-83 )

V-9-45 Gabe [Wijbes] HAZENBERG
geb. 6-12-1802 te Leek
ovl. 18-7-1846 te Veenhuizen, 43 jaar oud
zoon van: Wiebe [Willems] HAZENBERG
Aafke [Gales] STAAL
( IV-4-23 )

V-9-46 Gale [Wiebes] HAZENBERG
ged. 14-8-1803 te Leek
zoon van: Wiebe [Willems] HAZENBERG
Aafke [Gales] STAAL
( IV-4-23 )

V-9-47 Lutske [Wiebes] HAZENBERG
geb. 22-4-1806 te Grootegast
ovl. 11-12-1874 te Achtkarspelen, 68 jaar oud
dochter van: Wiebe [Willems] HAZENBERG
Aafke [Gales] STAAL
( IV-4-23 )
  Zij trouwde (1) op 2-9-1829 te Smallingerland met:  
  Eit [Rienks] RINKEMA
geb. ca 1798 te Wijnjeterp
zoon van: Rienk [Martens] _
Lutske [Eits] RINKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Lutske [Eits] RINKEMA geb. 27-2-1830 te Smallingerland / ovl. 17-12-1923 te Sneek ( VI-18-85 )
  2. Aafke RINKEMA geb. 12-11-1831 te Smallingerland / ovl. 19-10-1860 te Wymbritseradeel ( VI-18-86 )
  3. Pietertje HAZENBERG geb. 14-1-1836 te Smallingerland / ovl. 17-7-1920 te Leeuwarden ( VI-18-87 )
  Zij trouwde (2) op 23-1-1840 te Smallingerland met:  
  Klaas [Freerks] SCHEPER
geb. ca 1810 te Drachten
zoon van: Freerk [Klazes] SCHEPER
Jeltje [Sjoerds] van der HEIDE

  Uit deze relatie  
  1. Jeltje [Klazes] SCHEPER geb. 28-10-1839 te Smallingerland / ovl. 25-12-1921 te Smallingerland ( VI-18-88 )
  Zij trouwde (3) op 2-4-1852 te Smallingerland met:  
  Kornelis [Heinzes] de JONG
geb. ca 1810 te Drachten
zoon van: Heinze [Siegers] de JONG
Siebrigjen [Johannes] POOL


V-9-48 Wiebe [Postema] HAZENBERG
geb. ca 1810 te Grootegast
ovl. 1-2-1855 te Nuis
zoon van: Wiebe [Willems] HAZENBERG
Aafke [Gales] STAAL
( IV-4-23 )
  Hij trouwde op 19-4-1842 te Marum met:  
  Sittje HOLTROP
geb. ca 1808 te Marum
ovl. 9-9-1876 te Nuis
dochter van: Jan [Roelfs] HOLTROP
Tjitske [Hendricks] _

  Uit deze relatie  
  1. Wiebe HAZENBERG geb. 25-6-1843 te Nuis / ovl. 29-9-1894 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-19-89 )
  2. Jan HAZENBERG geb. 28-3-1849 te Nuis ( VI-19-90 )
  3. Aafke HAZENBERG geb. 18-5-1854 te Nuis / ovl. 18-3-1927 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-19-91 )

V-10-49 IJsbrand [Jans] van der WERF
zoon van: Jan [IJsbrands] van der WERF
Hiltje [Willems] HAZENBERG

( IV-4-24 )

V-11-50 Harke KUIPERS
geb. ca 1811 te Grootegast
ovl. 12-1-1881 te Grootegast
zoon van: Anne [Harkes] KUIPER
Trientje [Willems] HAZENBERG

( IV-4-25 )
  Hij trouwde met:  
  Korneliske DIJKSTRA
geb. 11-8-1819 te Buitenpost
ovl. 27-1-1887 te Grootegast, 67 jaar oud
dochter van: Sieze [Pieters] DIJKSTRA
Aafke [Kornelis] van DUINEN


V-11-51 Willem KUIPERS
geb. 19-10-1812 te Oldekerk
ovl. 7-6-1842 te Oldekerk, 29 jaar oud
zoon van: Anne [Harkes] KUIPER
Trientje [Willems] HAZENBERG

( IV-4-25 )

V-11-52 Emke [Annes] KUIPERS
geb. 23-4-1815 te Grootegast (Oldekerk)
ovl. 4-6-1889 te Leek, 74 jaar oud
dochter van: Anne [Harkes] KUIPER
Trientje [Willems] HAZENBERG

( IV-4-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmakersche.
 
  Zij trouwde op 6-5-1837 te Grootegast (Oldekerk) met:  
  Pieter [Gerrits] SCHUIL
geb. 9-4-1815 te Leek
ovl. 5-7-1882 te Leek, 67 jaar oud
zoon van: Gerrit [Pieters] SCHUIL
Alberdina [Haatjes] SMID

  Persoonlijke informatie
Geboren op 9 april 1815 om 3:00 uur te Leek en overleden op 5 juli 1882 om 16:30 uur aldaar. Beroep: schoenmakersknecht en later schoenmaker (o.a. 1859, 1865).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit SCHUIL geb. 5-11-1837 te Leek / ovl. 16-12-1908 te Grootegast ( VI-20-92 )
  2. Anne SCHUIL geb. 23-2-1840 te Leek / ovl. 24-4-1884 te Tolbert ( VI-20-93 )
  3. Albertus SCHUIL geb. 2-3-1842 te Leek / ovl. 12-3-1917 te Groningen ( VI-20-94 )
  4. Willem SCHUIL geb. 2-3-1843 te Leek / ovl. 30-8-1862 te Leek ( VI-20-95 )
  5. Sipke SCHUIL geb. 2-10-1845 te Leek ( VI-20-96 )
  6. Pieter SCHUIL geb. 25-12-1848 te Leek / ovl. 31-12-1899 te Groningen ( VI-20-97 )
  7. Harke SCHUIL geb. 26-12-1851 te Leek ( VI-20-98 )
  8. Reinder SCHUIL geb. 19-9-1855 te Leek / ovl. 7-6-1918 te Groningen ( VI-20-99 )
  9. Haatje SCHUIL geb. 4-4-1859 te Leek (GA-50) / ovl. 26-11-1913 te Leek ( VI-20-100 )

V-11-53 Lutske KUIPERS
geb. 29-7-1818 te Oldekerk
ovl. 18-6-1851 te Oldekerk, 32 jaar oud
dochter van: Anne [Harkes] KUIPER
Trientje [Willems] HAZENBERG

( IV-4-25 )
  Zij trouwde op 6-8-1842 te Oldekerk met:  
  Marten [Geerts] HINDRIKS
geb. 8-7-1819 te Leek (Tolbert)
ovl. 8-1-1853 te Oldekerk, 33 jaar oud
zoon van: Geert [Hindriks] HINDRIKS
Hindriktje [Martens] van HOUTEN

  Uit deze relatie  
  1. Geert HENDRIKS geb. 3-12-1842 te Oldekerk / ovl. 7-3-1888 te Leek (Zevenhuizen) ( VI-21-101 )
  2. Trientje HENDRIKS geb. 17-9-1844 te Oldekerk / ovl. 2-8-1865 te Leek ( VI-21-102 )
  3. Anne HENDRIKS geb. 15-10-1847 te Oldekerk / ovl. 16-10-1921 te Leek ( VI-21-103 )

V-11-54 Reinder KUIPERS
geb. 26-9-1821 te Oldekerk
ovl. 3-8-1898 te Groningen, 76 jaar oud
zoon van: Anne [Harkes] KUIPER
Trientje [Willems] HAZENBERG

( IV-4-25 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: tuinman (1893), tuinier (1896).
 
  Hij trouwde (1) op 14-6-1848 te Grijpskerk met:  
  Hillechien [Pieters] KOOPMANS
geb. ca 1827 te Zuidwolde
ovl. 7-11-1855 te Groningen
dochter van: Pieter [Harms] KOOPMANS
Pieterke [Roelfs] ROZEMA

  Uit deze relatie  
  1. Nanne KUIPERS geb. 21-4-1849 te Niezijl ( VI-22-104 )
  2. Pieter KUIPERS geb. 22-6-1851 te Niezijl ( VI-22-105 )
  3. Harke KUIPERS geb. 27-8-1854 te Groningen ( VI-22-106 )
  Hij trouwde (2) op 6-6-1859 te Hoogkerk met:  
  Aaltje WOLTIL
geb. 23-10-1831 te Leegkerk
ovl. 11-1-1894 te Groningen, 62 jaar oud
dochter van: Klaas [Rijntjes] WOLTIL
Aagtje [Jans] HUIZINGA

  Uit deze relatie  
  1. Klaas KUIPERS geb. 22-1-1860 te Groningen / ovl. 14-3-1910 te Meppel ( VI-22-107 )
  2. Trientje KUIPERS geb. 27-1-1861 te Leegkerk / ovl. 2-9-1861 te Leegkerk ( VI-22-108 )
  3. Trientje KUIPERS geb. 12-9-1862 te Hoogkerk / ovl. 23-5-1864 te Hoogkerk ( VI-22-109 )
  4. Aagtje KUIPERS geb. 21-11-1863 te Hoogkerk / ovl. 20-12-1867 te Grootegast ( VI-22-110 )
  5. Trientje KUIPERS geb. 7-11-1864 te Hoogkerk / ovl. 21-4-1865 te Hoogkerk ( VI-22-111 )
  6. Trientje KUIPERS geb. 27-3-1866 te Hoogkerk / ovl. 8-10-1866 te Hoogkerk ( VI-22-112 )
  7. Reina KUIPERS geb. 7-6-1867 te Sebaldeburen / ovl. 2-5-1941 te Groningen (OA-803) ( VI-22-113 )
  8. Aagtje KUIPERS geb. 27-6-1868 te Sebaldeburen / ovl. 7-8-1868 te Grootegast ( VI-22-114 )
  9. Aagtje KUIPERS geb. 6-10-1869 te Sebaldeburen / ovl. 3-7-1940 te Groningen ( VI-22-115 )
  10. Antje KUIPERS geb. 23-4-1872 te Sebaldeburen / ovl. 17-1-1959 te Groningen ( VI-22-116 )
  11. Trientje KUIPERS geb. 7-6-1875 te Lutjegast / ovl. 20-9-1875 te Grootegast ( VI-22-117 )

V-11-55 Rienje KUIPERS
geb. 25-6-1828 te Oldekerk
ovl. 14-5-1903 te Leek (Midwolde), 74 jaar oud
dochter van: Anne [Harkes] KUIPER
Trientje [Willems] HAZENBERG

( IV-4-25 )
  Zij trouwde op 10-5-1856 te Oldekerk met:  
  Klaas POL
geb. 2-4-1831 te Sebaldeburen
zoon van: Douwe POL
Hendrikje [Jobs] OUWINGA

  Uit deze relatie  
  1. Hendrikje POL geb. 4-9-1856 te Lutjegast / ovl. 6-1-1889 te Oldekerk ( VI-23-118 )
  2. Trientje POL geb. 16-11-1858 te Niekerk / ovl. 16-1-1859 te Oldekerk ( VI-23-119 )
  3. Douwe [Klasen] POL geb. 22-2-1860 te Niekerk ( VI-23-120 )
  4. Anne [Klasen] POL geb. 18-4-1862 te Niekerk / ovl. 1-9-1927 te Groningen ( VI-23-121 )

V-12-56 Antje BOLHUIS
geb. 23-4-1804 te Gerkesklooster
ovl. voor 1813
dochter van: Willem [Klazes] BOLHUIS
Geessien [Wiebes] _
( IV-5-26 )

V-12-57 Wybe BOLHUIS
geb. 23-4-1805 te Gerkesklooster
zoon van: Willem [Klazes] BOLHUIS
Geessien [Wiebes] _
( IV-5-26 )

V-12-58 Wybe [Willems] BOLHUIS
geb. 1-7-1810 te Gerkesklooster
ovl. 2-4-1846 te Achtkarspelen, 35 jaar oud
zoon van: Willem [Klazes] BOLHUIS
Geessien [Wiebes] _
( IV-5-26 )
  Hij trouwde op 8-11-1834 te Achtkarspelen met:  
  Ettje [Berends] POSTRA
geb. 22-2-1814 te Achtkarspelen
dochter van: Berend [Lippes] POSTRA
Anna ELDERING

  Uit deze relatie  
  1. Geetje BOLHUIS geb. 27-11-1835 te Achtkarspelen / ovl. 7-3-1838 te Achtkarspelen ( VI-24-122 )
  2. Berend [Wiebes] BOLHUIS geb. 18-10-1837 te Grootegast (Stroobos) / ovl. 12-3-1892 te Achtkarspelen (Surhuizum) (OA-55) ( VI-24-123 )
  3. Willem BOLHUIS geb. 1-12-1838 te Achtkarspelen / ovl. 9-6-1901 te Lutjegast ( VI-24-124 )
  4. Geertje BOLHUIS geb. 13-2-1840 te Achtkarspelen / ovl. 22-1-1849 te Achtkarspelen ( VI-24-125 )
  5. Anne BOLHUIS geb. 23-11-1842 te Achtkarspelen / ovl. 25-12-1921 te Achtkarspelen ( VI-24-126 )
  6. Klaas [Wiebes] BOLHUIS geb. 24-5-1845 te Achtkarspelen / ovl. 25-12-1921 te Grootegast (Stroobos) ( VI-24-127 )

V-12-59 Antje [Willems] BOLHUIS
geb. 13-4-1813 te Gerkesklooster
ovl. 17-6-1875 te Achtkarspelen, 62 jaar oud
dochter van: Willem [Klazes] BOLHUIS
Geessien [Wiebes] _
( IV-5-26 )
  Zij trouwde op 9-5-1857 te Achtkarspelen met:  
  Kornelis [Lubberts] BOERSMA
geb. 20-10-1817 te Buitenpost
ovl. 28-7-1866 te Achtkarspelen, 48 jaar oud
zoon van: Lubbert [Gerrits] BOERSMA
Frouktjen [Kornelis] de VRIES


V-12-60 Klaas [Willems] BOLHUIS
geb. 20-4-1819 te Gerkesklooster
zoon van: Willem [Klazes] BOLHUIS
Geessien [Wiebes] _
( IV-5-26 )
  Hij trouwde op 5-4-1856 te Gerkesklooster met:  
  Grietje [Siebes] van der WAL
geb. 31-8-1823 te Gerkesklooster
dochter van: Siebe [Lammerts] van der WAL
Wiebrigje [Abeles] SIKKENS

  Uit deze relatie  
  1. Geertje BOLHUIS geb. 27-1-1857 te Achtkarspelen / ovl. 18-2-1875 te Achtkarspelen ( VI-25-128 )
  2. Siebe BOLHUIS geb. 22-5-1859 te Achtkarspelen ( VI-25-129 )
  3. Wybrigje BOLHUIS geb. 16-9-1861 te Achtkarspelen ( VI-25-130 )
  4. NN BOLHUIS geb. 10-6-1867 te Achtkarspelen / ovl. 10-6-1867 te Achtkarspelen ( VI-25-131 )

V-13-61 Sipke [Klasens] BOLHUIS
geb. 5-11-1814 te Grootegast (GA-54)
ovl. 16-11-1814 te Grootegast (OA-48), 11 dagen oud
zoon van: Klaas [Sipkes] van BOLHUIS
IJnje [Hendriks] BOONSTRA
( IV-6-28 )

V-13-62 Sibbeltje van BOLHUIS
geb. 19-11-1815 te Grootegast (GA-75)
ovl. 28-1-1890 te Grootegast (OA-7), 74 jaar oud
dochter van: Klaas [Sipkes] van BOLHUIS
IJnje [Hendriks] BOONSTRA
( IV-6-28 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster (1890).
 
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Jan BOLHUIS geb. 13-8-1856 te Grootegast (GA-62) / ovl. 16-1-1936 te Grootegast (OA-7) ( VI-26-132 )

V-13-63 Tietje [Klasens] BOLHUIS
geb. 2-10-1818 te Grootegast (GA-47)
ovl. 15-6-1867 te Grootegast (Lucaswolde), 48 jaar oud
dochter van: Klaas [Sipkes] van BOLHUIS
IJnje [Hendriks] BOONSTRA
( IV-6-28 )
  Zij trouwde op 29-5-1845 te Grootegast (HA-17) met:  
  Fokke [Douwes] STAVASIUS
geb. 5-2-1819 te Grootegast (Sebaldeburen)
ovl. 5-4-1898 te Lucaswolde, 79 jaar oud
zoon van: Douwe [Sieberens] STAVASIUS
Anke [Fokkes] van der SPAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1880).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dagloner; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 26 jaar; bruid 26 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Ienje STAVASIUS geb. 10-7-1848 te Grootegast / ovl. 7-5-1849 te Grootegast ( VI-27-133 )
  2. Anne STAVASIUS geb. 3-9-1849 te Grootegast / ovl. 29-3-1897 te Grootegast ( VI-27-134 )
  3. Klaas STAVASIUS geb. 7-5-1853 te Grootegast / ovl. 28-3-1939 te Groningen ( VI-27-135 )
  4. Ienje STAVASIUS geb. 18-1-1857 te Grootegast / ovl. 4-3-1942 te Groningen ( VI-27-136 )
  5. Douwe STAVASIUS geb. 13-12-1860 te Grootegast / ovl. 12-10-1935 te Grootegast ( VI-27-137 )

V-13-64 Jantje BOLHUIS
geb. 22-3-1821 te Grootegast (GA-22)
ovl. 18-11-1852 te Grootegast, 31 jaar oud
dochter van: Klaas [Sipkes] van BOLHUIS
IJnje [Hendriks] BOONSTRA
( IV-6-28 )
  Zij trouwde op 24-10-1850 te Grootegast (HA-26) met:  
  Sieberen [Douwes] STAVASIUS
geb. 31-8-1821 te Grootegast (Sebaldeburen)
ovl. 28-12-1860 te Grootegast, 39 jaar oud
zoon van: Douwe [Sieberens] STAVASIUS
Anke [Fokkes] van der SPAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1850).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: dagloner; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 29 jaar; bruidegom 29 jaar
 

V-13-65 Hendrikje BOLHUIS
geb. 22-2-1823 te Grootegast (GA-13)
ovl. 8-3-1858 te Grootegast (OA-19), 35 jaar oud
dochter van: Klaas [Sipkes] van BOLHUIS
IJnje [Hendriks] BOONSTRA
( IV-6-28 )

V-13-66 Sipke [Klaas] BOLHUIS
geb. 29-5-1827 te Grootegast
ovl. 6-4-1891 te Grootegast, 63 jaar oud
zoon van: Klaas [Sipkes] van BOLHUIS
IJnje [Hendriks] BOONSTRA
( IV-6-28 )

V-14-67 Jan [Egberts] BRINK
geb. ca 1807 te Grootegast
ovl. 16-7-1851 te Hoorn
zoon van: Egbert [Jans] BRINK
Geertje [Jans] BOLHUIS

( IV-7-31 )
  Hij trouwde op 16-5-1831 te Hoogkerk met:  
  Grietje [Jannes] VISSER
geb. ca 1808 te Leegkerk
ovl. 20-7-1847 te Grootegast
dochter van: Jannes [Abrahams] VISSER
Zwaantje [Reinders] _

  Uit deze relatie  
  1. Geertje BRINK geb. 3-8-1833 te Leegkerk / ovl. 21-5-1855 te Norg (Veenhuizen) ( VI-28-138 )
  2. Jannes BRINK geb. 5-4-1841 te Leegkerk / ovl. 14-2-1918 te Uithuizermeeden ( VI-28-139 )

V-14-68 Roelfke [Egberts] BRINK
geb. ca 1811
ovl. 4-11-1826 te Grootegast
dochter van: Egbert [Jans] BRINK
Geertje [Jans] BOLHUIS

( IV-7-31 )

V-15-69 Lucas BOLHUIS
geb. 8-10-1820 te Niekerk
ovl. 18-1-1894 te Niebert, 73 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] BOLHUIS
Aaltje [Lucas] van der SCHEER
( IV-7-35 )
  Hij trouwde op 19-5-1856 te Niehove met:  
  Anna [Harms] SNAAK
geb. 8-5-1813 te Niehove
ovl. 25-2-1885 te Niehove, 71 jaar oud
dochter van: Harm [Popkes] SNAAK
Hijlktje [Abrahams] POSTHAMA

  Uit deze relatie  
  1. Willem BOLHUIS geb. 20-4-1857 te Oldehove (Niehove) / ovl. 18-4-1928 te Oldehove (Niehove) ( VI-29-140 )

V-15-70 Roelfke BOLHUIS
geb. 6-4-1822 te Niekerk
ovl. 10-12-1869 te Niekerk, 47 jaar oud
dochter van: Willem [Jans] BOLHUIS
Aaltje [Lucas] van der SCHEER
( IV-7-35 )

V-15-71 Jan [Willems] BOLHUIS
geb. 6-11-1823 te Niekerk
ovl. 15-6-1914, 90 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] BOLHUIS
Aaltje [Lucas] van der SCHEER
( IV-7-35 )
  Hij trouwde (1) op 19-10-1849 te Zuidhorn (HA-17) met:  
  Eltje KOLLENBORG
geb. 8-2-1825 te Groningen
ovl. 2-9-1858 te Oldehove, 33 jaar oud
dochter van: Tjeerd [Tonnis] KOLLENBURG
Wytske [Cornelis] DUISTERWINKEL

fam. 83: ( VII-3-6 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep moeder bruidegom: arbeidster; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 25 jaar; bruid 24 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem BOLHUIS geb. 24-12-1850 te Niehove / ovl. 15-7-1868 te Niehove ( VI-30-141 )
  2. Tjeerd BOLHUIS geb. 11-11-1852 te Niehove / ovl. 25-4-1862 te Niehove ( VI-30-142 )
  3. Aaltje BOLHUIS geb. 8-2-1855 te Niehove / ovl. 18-11-1855 te Niehove ( VI-30-143 )
  4. Kornelis BOLHUIS geb. 3-2-1857 te Niehove / ovl. 17-6-1865 te Niehove ( VI-30-144 )
  Hij trouwde (2) op 26-9-1859 te Oldehove met:  
  Jantje [Wiebes] van der VELDE
geb. 17-10-1823 te Opende
ovl. 9-12-1918 te Grijpskerk (Niezijl), 95 jaar oud
dochter van: Wijbe [Lucas] van der VELDE
Geeske [Klasens] _

  Uit deze relatie  
  1. Wiebe BOLHUIS geb. 11-4-1860 te Niehove ( VI-30-145 )
  2. Aaltje BOLHUIS geb. 12-11-1861 te Oldehove (Niehove) / ovl. 25-7-1862 te Oldehove (Niehove) ( VI-30-146 )
  3. Aaltje BOLHUIS geb. 23-6-1863 te Oldehove (Niehove) / ovl. 12-4-1887 te Grijpskerk (De Waarden) ( VI-30-147 )
  4. Geeske BOLHUIS geb. 24-10-1866 te Oldehove (Niehove) / ovl. 20-10-1944 te Grijpskerk (Niezijl) ( VI-30-148 )

V-15-72 Hiltje BOLHUIS
geb. 13-11-1825 te Niekerk
ovl. 26-12-1867 te Niekerk, 42 jaar oud
dochter van: Willem [Jans] BOLHUIS
Aaltje [Lucas] van der SCHEER
( IV-7-35 )

V-15-73 Martje BOLHUIS
geb. 3-2-1827 te Niekerk
ovl. 12-11-1827 te Niekerk, 9 maand oud
dochter van: Willem [Jans] BOLHUIS
Aaltje [Lucas] van der SCHEER
( IV-7-35 )

V-15-74 Klaas BOLHUIS
geb. 29-3-1829 te Oldekerk
ovl. 17-3-1901 te Oldekerk (OA-11), 71 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] BOLHUIS
Aaltje [Lucas] van der SCHEER
( IV-7-35 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Harm. Beroep: dagloner (1862, 1863), arbeider (1870, 1873, 1886, 1890, 1891, 1901).
 
  Hij trouwde op 18-5-1861 te Grootegast met:  
  Hinke HOEKSTRA
geb. 10-6-1833 te Kollumerland (Burum)
ovl. 3-2-1893 te Oldekerk (OA-4), 59 jaar oud
dochter van: Feikes [Rinzes] HOEKSTRA
Minskje [Jans] KOOI

  Bij het huwelijk
Bruidegom 32 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Feike BOLHUIS geb. 12-2-1862 te Lutjegast (GA-16) / ovl. 29-5-1930 te Niekerk (OA-9) ( VI-31-149 )
  2. Willem BOLHUIS geb. 17-5-1863 te Grootegast (Lutjegast) (GA-49) / ovl. 29-1-1906 te Ezinge (Oldekerk) (OA-3) ( VI-31-150 )
  3. Jan BOLHUIS geb. 31-5-1865 te Grootegast (GA-65) / ovl. 29-12-1899 te Aduard (OA-51) ( VI-31-151 )
  4. Meenskje BOLHUIS geb. 2-2-1867 te Grootegast (Lutjegast) (GA-11) ( VI-31-152 )
  5. Aaltje BOLHUIS geb. 11-11-1870 te Oldekerk (Niekerk) (GA-35) / ovl. 29-6-1873 te Oldekerk (OA-20) ( VI-31-153 )
  6. Trientje BOLHUIS geb. 13-4-1873 te Oldekerk (Niekerk) (GA-18) / ovl. 18-7-1954 te Kollumerpomp ( VI-31-154 )
  7. Lukas BOLHUIS geb. 26-6-1875 te Oldekerk (Niekerk) (GA-22) / ovl. 4-2-1944 te Zuidhorn (OA-5) ( VI-31-155 )

V-15-75 Harm BOLHUIS
geb. 29-3-1829 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 8-7-1829 te Oldekerk (Niekerk), 3 maand oud
zoon van: Willem [Jans] BOLHUIS
Aaltje [Lucas] van der SCHEER
( IV-7-35 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Klaas.
 

V-15-76 Geertje BOLHUIS
geb. 20-6-1831 te Niekerk
ovl. 22-12-1902 te Matsloot, 71 jaar oud
dochter van: Willem [Jans] BOLHUIS
Aaltje [Lucas] van der SCHEER
( IV-7-35 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1861), arbeidster (1888).
 
  Zij trouwde op 28-5-1859 te Leek met:  
  Geert SORGER
geb. 1-9-1828 te Opende
ovl. 13-6-1874 te Marum (Niebert) (OA-38), 45 jaar oud
zoon van: Jan [Jans] SORGER
Geeske [Hendriks] BUUL

  Persoonlijke informatie
Familienaam komt voor als: Zorge, Sorge en Sorger. Beroep: boerenkencht (1859), arbeider (1861, 1863, 1870, 1873, 1874).
 
  Uit deze relatie  
  1. NN SORGE geb. 18-2-1860 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 18-2-1860 te Leek (Zevenhuizen) (OA-19) ( VI-32-156 )
  2. Aaltje SORGE geb. 11-7-1861 te Leek (Zevenhuizen) (GA-78) / ovl. 1-12-1868 te Marum (Niebert) (OA-63) ( VI-32-157 )
  3. Geeske SORGE geb. 26-6-1863 te Leek (Zevenhuizen) (GA-68) / ovl. 23-12-1963 te Leek (OA-46) ( VI-32-158 )
  4. Roelfke SORGE geb. 16-9-1865 te Leek (Zevenhuizen) (GA-109) / ovl. 10-4-1869 te Marum (Niebert) (OA-30) ( VI-32-159 )
  5. Jan ZORGE geb. 25-6-1868 te Marum (Niebert) (GA-70) / ovl. 1-7-1932 te Leek (Enumatil) (OA-57) ( VI-32-160 )
  6. Willem SORGE geb. 28-12-1870 te Marum (GA-134) / ovl. 12-7-1957 te Leek (Enumatil) (OA-20) ( VI-32-161 )
  7. Aaltje ZORGE geb. 17-12-1873 te Marum (Niebert) (GA-134) / ovl. 16-6-1961 te Leek (OA-27) ( VI-32-162 )

V-15-77 Harmke [Willems] BOLHUIS
geb. 8-4-1833 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 31-1-1919 te Marum, 85 jaar oud
dochter van: Willem [Jans] BOLHUIS
Aaltje [Lucas] van der SCHEER
( IV-7-35 )
  Zij trouwde op 16-9-1865 te Marum met:  
  Jan HIJMERSMA
geb. 4-12-1822 te Niebert
ovl. 11-5-1905 te Marum, 82 jaar oud
zoon van: Hendrik [Jans] HIJMERSMA
Grietje [Hendriks] WILDERMAN

  Uit deze relatie  
  1. Willem HIJMERSMA geb. 9-7-1866 te Marum (Nuis) / ovl. 9-7-1932 te Oldekerk ( VI-33-163 )
  2. Harm HIJMERSMA geb. 11-3-1868 te Marum (Nuis) / ovl. 23-3-1873 te Marum ( VI-33-164 )
  3. Aaltje HIJMERSMA geb. 4-5-1870 te Marum ( VI-33-165 )
  4. Grietje HIJMERSMA geb. 2-2-1872 te Marum / ovl. 23-1-1873 te Marum ( VI-33-166 )
  5. Grietje HIJMERSMA geb. 7-1-1874 te Marum / ovl. 28-6-1875 te Marum ( VI-33-167 )

V-15-78 Pieter BOLHUIS
geb. 9-4-1835 te Niekerk
ovl. 9-3-1860 te Niekerk, 24 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] BOLHUIS
Aaltje [Lucas] van der SCHEER
( IV-7-35 )

V-15-79 Abel BOLHUIS
geb. 22-12-1838 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 12-1-1918 te Oldekerk (Faan) (OA-1), 79 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] BOLHUIS
Aaltje [Lucas] van der SCHEER
( IV-7-35 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1880, 1897), daglooner (1906).
 
  Hij trouwde (1) op 13-5-1865 te Oldekerk met:  
  Anje van der TIL
geb. 16-7-1840 te Ezinge (Oldekerk)
ovl. 27-6-1866 te Ezinge (Oldekerk), 25 jaar oud
dochter van: Feike [Harms] van der TIL
Martha [Teijes] WESTERLOO

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje BOLHUIS geb. 17-5-1866 te Niekerk / ovl. 6-11-1947 te Groningen ( VI-34-168 )
  Hij trouwde (2) op 17-8-1867 te Oldekerk (HA-11) met:  
  Tjitske HOEKSTRA
geb. 19-4-1839 te Kollumerland (Burum)
ovl. 30-1-1903 te Oldekerk (Faan) (OA-1), 63 jaar oud
dochter van: Feikes [Rinzes] HOEKSTRA
Minskje [Jans] KOOI

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: arbeider; bruidegom 28 jaar; bruid 28 jaar; weduwnaar van Anje van der Til
 
  Uit deze relatie  
  1. Feike BOLHUIS geb. 25-12-1867 te Ezinge (Oldekerk) / ovl. 1-1-1945 te Aduard ( VI-34-169 )
  2. Willem [Abels] BOLHUIS geb. 15-2-1869 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 15-6-1869 te Oldekerk (Niekerk) ( VI-34-170 )
  3. Minskje [Abels] BOLHUIS geb. 21-7-1870 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 5-8-1870 te Oldekerk (Niekerk) ( VI-34-171 )
  4. Menskje BOLHUIS geb. 29-1-1873 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. voor 1951 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VI-34-172 )
  5. Pietje BOLHUIS geb. 20-6-1874 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 15-9-1916 te Pieterzijl ( VI-34-173 )
  6. Willem [Abels] BOLHUIS geb. 2-4-1876 te Oldekerk (Faan) (GA-16) / ovl. 25-7-1928 te Ellsworth, Antrim County (Michigan U.S.A.) ( VI-34-174 )
  7. Henke BOLHUIS geb. 8-3-1877 te Oldekerk (Faan) / ovl. 2-1-1951 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VI-34-175 )
  8. Hiltje [Abels] BOLHUIS geb. 4-6-1879 te Oldekerk (Faan) (GA-22) / ovl. 21-8-1880 te Oldekerk (Niekerk) (OA-18) ( VI-34-176 )
  9. Lukas [Abels] BOLHUIS geb. 28-4-1881 te Oldekerk (Faan) (GA-17) / ovl. 26-8-1881 te Oldekerk (Faan) (OA-15) ( VI-34-177 )
  10. Lucas BOLHUIS geb. 15-11-1883 te Oldekerk (Faan) / ovl. 18-11-1938 te Adorp (OA-11) ( VI-34-178 )

  Generatie VI  
VI-1-1 Anje [Harkes] BOLHUIS
geb. 22-2-1824 te Kantens (Stitswerd) (GA-6)
dochter van: Harke [Gerrits] BOLHUIS
Sijpke [Berends] HUIZINGA
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenmeid (1851), dagloonster (1861).
 
  Zij trouwde (1) op 29-8-1851 te Middelstum (HA-16) met:  
  Pieter [Lucas] NOORMAN
geb. 14-5-1830 te Middelstum (Westerwijtwerd)
ovl. 26-2-1859 te Middelstum (Toornwerd) (OA-11), 28 jaar oud
zoon van: Lucas [Pieters] NOORMAN
Antje [Klaassens] WIERINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1851), daglooner (1859).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: boerenmeid; beroep vader bruidegom.: dagloner; beroep moeder bruidegom: daglonersche; beroep vader bruid: koornschipper; beroep moeder bruid: daglonersche; bruidegom 21 jaar; bruid 27 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Antje NOORMAN geb. 16-11-1851 te Middelstum (Toornwerd) ( VII-1-1 )
  2. Harke NOORMAN geb. 8-12-1856 te Middelstum (Toornwerd) ( VII-1-2 )
  Zij trouwde (2) op 13-12-1861 te Middelstum (HA-18) met:  
  Pieter [Willems] BIERMA
geb. 16-11-1824 te Uithuizermeeden (GA-67)
ovl. 5-8-1894 te Muskegon, Muskegon county (Michigan, U.S.A.), 69 jaar oud
zoon van: Willem [Tjaarts] BIERMA
Trijntje [Lourens] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1861). Pieter emigreerde met zijn gezin naar Noord Amerika in 1867.
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: dagloonster; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 37 jaar; bruid 37 jaar; weduwnaar van Anje Lammerts Bos; weduwe van Pieter Lucas Noorman
 
  Uit deze relatie  
  1. Siepke BIERMA geb. 29-11-1863 te Middelstum (Toornwerd) ( VII-1-3 )
  2. Gezina BIERMA geb. 30-8-1866 te Middelstum (Toornwerd) ( VII-1-4 )

VI-1-2 Beerend BOLHUIS
geb. 25-9-1826 te Kantens (Stitswerd) (GA-39)
ovl. 14-12-1900 te Stedum (OA-40), 74 jaar oud
zoon van: Harke [Gerrits] BOLHUIS
Sijpke [Berends] HUIZINGA
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1852), daglooner.
 
  Hij trouwde (1) op 30-6-1852 te Stedum (HA-6) met:  
  Elisabeth RENSEMA
geb. 7-11-1824 te Westeremden
ovl. 26-2-1875 te Westeremden, 50 jaar oud
dochter van: Ebel [Luurts] RENSEMA
Hindrikje [Jacobs] _

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1852)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: korenschipper; beroep moeder bruidegom: dagloonster; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 25 jaar; bruid 27 jaar
 
  Hij trouwde (2) op 21-4-1877 te Middelstum (HA-8) met:  
  Alagonda van OOSTEN
geb. 31-12-1840 te Bedum (GA-1841-2)
ovl. 11-2-1919 te Stedum, 78 jaar oud
dochter van: Alagonda [Benes] van OOSTEN
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: boerenmeid; bruidegom 50 jaar; bruid 36 jaar; weduwnaar van Elizabeth Rensema
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinderika BOLHUIS geb. 27-7-1877 te Westeremden / ovl. 5-1-1878 te Stedum ( VII-2-6 )
  2. Siepke BOLHUIS geb. 27-7-1877 te Westeremden ( VII-2-5 )
  3. Henderika BOLHUIS geb. 20-11-1882 te Westeremden / ovl. 12-7-1884 te Westeremden ( VII-2-7 )

VI-1-3 Gerrit BOLHUIS
geb. 20-4-1829 te Kantens (Stitswerd) (GA-17)
ovl. 20-8-1876 te Warffum (OA-24), 47 jaar oud
zoon van: Harke [Gerrits] BOLHUIS
Sijpke [Berends] HUIZINGA
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1852), dagloner (1869), daglooner (1876).
 
  Hij trouwde op 10-4-1852 te Warffum (HA-5) met:  
  Grietje VOS
geb. 7-12-1830 te Warffum (Breede)
ovl. 16-3-1916 te Warffum, 85 jaar oud
dochter van: Harm [Siegers] VOS
Aaltje [Klaassen] BULTHUIS

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1852), dagloonster (1869, 1893).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruid: timmerman; bruidegom 22 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Harke BOLHUIS geb. 22-8-1852 te Breede ( VII-3-8 )
  2. Harm BOLHUIS geb. 10-12-1856 te Warffum (Breede) / ovl. 13-12-1940 te Warffum ( VII-3-9 )
  3. Klaas BOLHUIS geb. 15-1-1859 te Breede ( VII-3-10 )
  4. Sander BOLHUIS geb. 25-2-1862 te Breede / ovl. 19-7-1862 te Breede ( VII-3-11 )
  5. Sander BOLHUIS geb. 20-6-1863 te Breede ( VII-3-12 )
  6. Sibrand BOLHUIS geb. 8-5-1866 te Warffum / ovl. 18-5-1868 te Warffum ( VII-3-13 )
  7. Aaltje BOLHUIS geb. 13-2-1869 te Warffum (GA-15) / ovl. 6-7-1944 te Groningen (OA-1130) ( VII-3-14 )
  8. Siepke BOLHUIS geb. 7-11-1871 te Warffum / ovl. 5-3-1950 te Warffum ( VII-3-15 )

VI-1-4 Klaas BOLHUIS
geb. 30-1-1832 te Kantens (Stitswerd) (GA-5)
ovl. 25-3-1897 te Middelstum (OA-6), 65 jaar oud
zoon van: Harke [Gerrits] BOLHUIS
Sijpke [Berends] HUIZINGA
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: zeeman (1869), herbergier (1897).
 
  Hij trouwde op 3-4-1869 te Middelstum (HA-3) met:  
  Anna STEENHUIS
geb. 26-10-1833 te Middelstum
ovl. 7-11-1913 te Middelstum, 80 jaar oud
dochter van: Jan [Jelmers] STEENHUIS
Roelina FABER

  Persoonlijke informatie
Beroep: herbergierster (1869).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: zeeman; beroep bruid: herbergierster; beroep moeder bruidegom: dagloonster; bruidegom 37 jaar; bruid 35 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Siepkelina BOLHUIS geb. 30-1-1870 te Middelstum / ovl. 12-7-1941 te Middelstum ( VII-4-16 )
  2. Roelina BOLHUIS geb. 6-6-1871 te Middelstum / ovl. 24-4-1889 te Middelstum ( VII-4-17 )

VI-1-5 Gezina BOLHUIS
geb. 21-1-1835 te Kantens (Stitswerd) (GA-7)
dochter van: Harke [Gerrits] BOLHUIS
Sijpke [Berends] HUIZINGA
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: huishoudster (1865).
 
  Zij trouwde op 29-9-1865 te Stedum (HA-14) met:  
  Jan BOTTEMA
geb. 23-3-1820 te Westeremden
ovl. 29-1-1866 te Westeremden, 45 jaar oud
zoon van: Jan [Wristers] BOTTEMA
Trijntje [Sirps] ELEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1865). Jan emigreerde met zijn gezin in 1867 naar Noord Amerika.
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: huishoudster; bruidegom 45 jaar; bruid 30 jaar.
 

VI-1-6 Riedus BOLHUIS
geb. 28-9-1837 te Kantens (Stitswerd) (GA-57)
zoon van: Harke [Gerrits] BOLHUIS
Sijpke [Berends] HUIZINGA
( V-1-1 )

VI-1-7 Aaltje BOLHUIS
geb. 12-11-1840 te Kantens (Stitswerd) (GA-57)
dochter van: Harke [Gerrits] BOLHUIS
Sijpke [Berends] HUIZINGA
( V-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1864).
 
  Zij trouwde op 11-6-1864 te Middelstum (HA-9) met:  
  Geert WESTERHOFF
geb. 18-10-1832 te Ten Boer
zoon van: Anske [Geerts] WESTERHOFF
Martje [Jans] ABBRING

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1864), dagloner (1867). Geert emigreerde met zijn gezin in 1871 naar Muskegon (Michigan, U.S.A.) of Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep moeder bruid: dagloonster; bruidegom 31 jaar; bruid 23 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Johannes WESTERHOF geb. 7-11-1864 te Stedum ( VII-5-18 )
  2. Harke WESTERHOF geb. 17-8-1867 te Stedum (GA-42) ( VII-5-19 )
  3. Siepke WESTERHOF geb. 12-3-1870 te Stedum ( VII-5-20 )

VI-2-8 Gerrit [Alberts] HUIZINGA
geb. 21-9-1822 te Stitswerd
ovl. 26-6-1895 te Rottum, 72 jaar oud
zoon van: Albert [Beerends] HUIZINGA
Grietje [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-2 )
  Hij trouwde op 9-2-1850 te Kantens met:  
  Trijntje [Derks] PADJE
geb. 18-1-1830 te Rottum
ovl. 24-4-1908 te Rottum, 78 jaar oud
dochter van: Derk [Klasen] PADJE
Ida Frederika BOS

  Uit deze relatie  
  1. Grietje HUIZINGA geb. 3-12-1850 te Kantens (Rottum) / ovl. 11-2-1926 te Ten Boer (Thesinge) ( VII-6-21 )
  2. Ida HUIZINGA geb. 21-8-1853 te Kantens (Rottum) / ovl. 21-2-1936 te Westerwijtwerd ( VII-6-22 )
  3. Alberdina HUIZINGA geb. 22-1-1857 te Kantens (Rottum) (GA-5) / ovl. 13-11-1892 te Muskegon, Muskegon County (Michgan, U.S.A.) ( VII-6-23 )
  4. Derkje HUIZINGA geb. 27-10-1859 te Kantens (Rottum) ( VII-6-24 )
  5. Geessien HUIZINGA geb. 8-8-1862 te Kantens (Rottum) / ovl. 13-8-1945 te Warffum ( VII-6-25 )
  6. Anje [Gerrits] HUIZINGA geb. 8-2-1866 te Rottum / ovl. 8-11-1947 te Kantens ( VII-6-26 )
  7. Berend HUIZINGA geb. 30-3-1871 te Kantens (Rottum) / ovl. 13-10-1959 te Groningen ( VII-6-27 )
  8. Frederika HUIZINGA geb. 4-3-1874 te Kantens / ovl. 28-5-1946 te Warffum ( VII-6-28 )

VI-2-9 Geessien HUIZINGA
geb. 23-10-1824 te Uithuizen
ovl. 6-11-1916 te Middelstum, 92 jaar oud
dochter van: Albert [Beerends] HUIZINGA
Grietje [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-2 )
  Zij trouwde op 25-5-1849 te Middelstum met:  
  Herman [Wijbes] STUKKIE
geb. 25-3-1821 te Kalkwijk
ovl. 19-11-1903 te Middelstum, 82 jaar oud
zoon van: Wiebe [Christiaans] STUKKIE
Grietje [Harmannus] LUDOLFFIE

  Uit deze relatie  
  1. Wiebe STUKKIE geb. 22-1-1850 te Westerwijtwerd / ovl. 23-1-1922 te Groningen ( VII-7-29 )
  2. Albert STUKKIE geb. 1-5-1852 te Middelstum / ovl. 31-7-1935 te Opwierde ( VII-7-30 )
  3. Grietje STUKKIE geb. 25-11-1854 te Middelstum / ovl. 25-6-1856 te Middelstum ( VII-7-31 )
  4. Gerrit STUKKIE geb. 17-5-1857 te Middelstum / ovl. 28-10-1860 te Middelstum ( VII-7-32 )
  5. Grietje STUKKIE geb. 14-1-1860 te Middelstum ( VII-7-33 )
  6. Gerrit STUKKIE geb. 10-12-1862 te Middelstum ( VII-7-34 )
  7. Berend STUKKIE geb. 19-12-1866 te Middelstum / ovl. 14-8-1958 te Usquert ( VII-7-35 )

VI-2-10 Anje HUIZINGA
geb. 9-3-1827 te Uithuizen
ovl. 20-1-1904 te Middelstum, 76 jaar oud
dochter van: Albert [Beerends] HUIZINGA
Grietje [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-2 )
  Zij trouwde op 3-6-1857 te Kantens met:  
  Martinus [Jacobs] FIAT
geb. 4-8-1828 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 2-1-1894 te Middelstum, 65 jaar oud
zoon van: Jacob [Tijmens] FIAT
Aaltje [Nannings] BAKKER


VI-2-11 Berend [Alberts] HUIZINGA
geb. 2-10-1828 te Zandeweer
ovl. 20-2-1890 te Kantens, 61 jaar oud
zoon van: Albert [Beerends] HUIZINGA
Grietje [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-2 )
  Hij trouwde op 27-11-1850 te Kantens met:  
  Derkje [Kornelis] WILKENS
geb. 21-12-1825 te Den Andel
ovl. 20-12-1909 te Rottum, 83 jaar oud
dochter van: Kornelis [Jans] WILKENS
Lubge [Klaassens] HOFMAN

  Uit deze relatie  
  1. Grietje HUIZINGA geb. 16-12-1850 te Baflo (Den Andel) / ovl. 27-9-1924 te Groningen ( VII-8-36 )
  2. Kornelis HUIZENGA geb. 17-4-1855 te Warffum / ovl. 13-7-1877 te Kantens (Stitswerd) ( VII-8-37 )
  3. Geessien HUIZENGA geb. 26-4-1862 te Kantens (Stitswerd) ( VII-8-38 )
  4. Klaas HUIZENGA geb. 24-2-1865 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 7-4-1952 te Bedum ( VII-8-39 )
  5. Anje HUIZINGA geb. 12-2-1872 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 22-11-1932 te Uithuizen ( VII-8-40 )

VI-2-12 Diewerke HUIZINGA
geb. 9-2-1833 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 25-7-1924 te Uithuizen, 91 jaar oud
dochter van: Albert [Beerends] HUIZINGA
Grietje [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-2 )
  Zij trouwde op 19-6-1852 te Uithuizen met:  
  Siert [Harms] STUK
geb. 5-8-1822 te Wierdum
ovl. 15-12-1915 te Uithuizen, 93 jaar oud
zoon van: NN STUK
Aaltje [Jans] HOMAN

  Uit deze relatie  
  1. Otte STUK geb. 14-10-1855 te Kantens (Rottum) / ovl. 26-9-1857 te Kantens (Rottum) ( VII-9-41 )
  2. Otto STUK geb. 11-9-1858 te Kantens (Rottum) / ovl. 22-10-1927 te Middelstum ( VII-9-42 )
  3. Grietje STUK geb. 28-1-1861 te Kantens (Rottum) / ovl. 30-10-1944 te Mensingeweer ( VII-9-43 )
  4. Aaltje STUK geb. 18-10-1863 te Kantens (Rottum) ( VII-9-44 )
  5. NN STUK geb. 20-12-1865 te Kantens (Rottum) / ovl. 20-12-1865 te Kantens (Rottum) ( VII-9-45 )
  6. Albert STUK geb. 26-3-1868 te Uithuizen / ovl. 3-3-1952 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.) ( VII-9-46 )
  7. Siert STUK geb. 4-5-1873 te Uithuizen / ovl. 14-9-1959 te Eenrum ( VII-9-47 )

VI-2-13 Pieter HUIZINGA
geb. 30-3-1836 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 8-2-1894 te Middelstum, 57 jaar oud
zoon van: Albert [Beerends] HUIZINGA
Grietje [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-2 )
  Hij trouwde op 25-1-1868 te Middelstum met:  
  Anje LANTING
geb. 15-10-1841 te Huizinge
ovl. 31-7-1912 te Middelstum, 70 jaar oud
dochter van: Hendrik [Sijmens] LANTING
Lizebet [Luitjes] BONEMA

  Uit deze relatie  
  1. Albert HUIZINGA geb. 4-5-1868 te Middelstum / ovl. 15-7-1950 te Middelstum ( VII-10-48 )
  2. Hendrik HUIZINGA geb. 19-3-1871 te Middelstum / ovl. 26-12-1939 te Middelstum ( VII-10-49 )

VI-2-14 Harke HUIZINGA
geb. 16-2-1840 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 7-6-1909 te Warffum, 69 jaar oud
zoon van: Albert [Beerends] HUIZINGA
Grietje [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-2 )
  Hij trouwde op 20-8-1869 te Warffum met:  
  Anna VENHUIZEN
geb. 12-1-1841 te Warffum
ovl. 24-1-1928 te Warffum, 87 jaar oud
dochter van: Kornelis [Everts] VENHUIZEN
Frouwke [Jacobs] MULDER

  Uit deze relatie  
  1. Jakob HUIZINGA geb. 3-6-1870 te Warffum / ovl. 14-1-1956 te Kantens ( VII-11-50 )
  2. Grietje HUIZINGA geb. 2-3-1873 te Warffum / ovl. 7-4-1914 te Breede ( VII-11-51 )
  3. Frouwke HUIZINGA geb. 26-1-1875 te Warffum / ovl. 12-7-1958 te Groningen ( VII-11-52 )
  4. Alberdina HUIZINGA geb. 5-10-1876 te Warffum / ovl. 9-5-1957 te Eenrum ( VII-11-53 )
  5. Kornelis HUIZINGA geb. 22-12-1878 te Warffum / ovl. 18-3-1957 te Warffum ( VII-11-54 )
  6. Anje HUIZINGA geb. 30-9-1881 te Warffum ( VII-11-55 )

VI-3-15 Elizabeth [Willems] TOBBE
geb. 17-10-1824 te Loppersum
ovl. 25-4-1899 te Loppersum, 74 jaar oud
dochter van: Willem [Jans] TOBBE
Diewerke [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-3 )
  Zij trouwde op 22-5-1858 te Loppersum met:  
  Roelf GROEN
geb. 24-4-1829 te Schildwolde
ovl. 27-4-1909 te Wirdum, 80 jaar oud
zoon van: Geert [Harms] GROEN
Hillechien [Bronnes] SLUIS

  Uit deze relatie  
  1. Willem GROEN geb. 29-10-1862 te Loppersum / ovl. 30-9-1943 te Leeuwarden ( VII-12-56 )

VI-3-16 Jan TOBBE
geb. 14-3-1829 te Loppersum
ovl. 4-10-1901 te Loppersum, 72 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] TOBBE
Diewerke [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-3 )
  Hij trouwde (1) op 13-1-1855 te 't Zandt met:  
  Willemina van der LAAN
geb. 31-12-1830 te Garsthuizen
ovl. 24-12-1864 te Loppersum, 33 jaar oud
dochter van: Jan [Jans] van der LAAN
Grietje [Meertens] MEDEMA

  Uit deze relatie  
  1. Diewerke TOBBE geb. 24-12-1855 te 't Zandt / ovl. 28-10-1921 te Stedum ( VII-13-57 )
  2. Willem TOBBE geb. 25-9-1858 te Zeerijp / ovl. 1-5-1860 te Loppersum ( VII-13-58 )
  3. Grietje TOBBE geb. 23-3-1861 te Loppersum (GA-22) / ovl. 9-11-1936 te Gouda ( VII-13-59 )
  4. Anna TOBBE geb. 13-8-1864 te Loppersum / ovl. 2-6-1904 te Loppersum ( VII-13-60 )
  Hij trouwde (2) op 20-5-1865 te Loppersum met:  
  Anje UPTS
geb. 9-2-1834 te Eenum
ovl. 1-8-1896 te Loppersum, 62 jaar oud
dochter van: Uptet [Janssen] UPTS
Grietje [Hindriks] JUISTINGA

  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth TOBBE geb. 17-11-1866 te Loppersum / ovl. 1-11-1871 te Loppersum ( VII-13-61 )
  2. Willem TOBBE geb. 8-3-1870 te Loppersum / ovl. 26-7-1870 te Loppersum ( VII-13-62 )
  3. Willem TOBBE geb. 6-4-1871 te Loppersum / ovl. 18-11-1871 te Loppersum ( VII-13-63 )
  4. Willem TOBBE geb. 8-9-1877 te Loppersum / ovl. 2-9-1878 te Loppersum ( VII-13-64 )

VI-3-17 Gerrit [Willems] TOBBE
geb. 11-2-1831 te Loppersum
ovl. 19-4-1868 te 't Zandt, 37 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] TOBBE
Diewerke [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-3 )
  Hij trouwde op 29-12-1855 te Loppersum met:  
  Engelke [Wolters] BONTEKOE
geb. 18-1-1831 te Loppersum
ovl. 25-4-1894 te Stedum, 63 jaar oud
dochter van: Wolter [Jakobs] BONTEKOE
Wupke [Abels] VEGTER

  Uit deze relatie  
  1. Wupke TOBBE geb. 29-1-1856 te Loppersum / ovl. 24-6-1879 te Oosterwijtwerd ( VII-14-65 )
  2. Willem TOBBE geb. 19-1-1858 te Loppersum ( VII-14-66 )
  3. Wolter TOBBE geb. 11-9-1860 te Loppersum / ovl. 1-6-1929 te 't Zandt ( VII-14-67 )
  4. Jan TOBBE geb. 6-5-1862 te Loppersum / ovl. 20-5-1862 te Loppersum ( VII-14-68 )
  5. Dieuwerke TOBBE geb. 31-5-1863 te Loppersum / ovl. 12-2-1865 te Loppersum ( VII-14-69 )
  6. Jan TOBBE geb. 26-3-1865 te Loppersum / ovl. 19-1-1943 te Stedum ( VII-14-70 )
  7. Gerritje TOBBE geb. 17-9-1868 te Loppersum ( VII-14-71 )

VI-3-18 Harke TOBBE
geb. 22-1-1833 te Loppersum
ovl. 25-4-1841 te Loppersum, 8 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] TOBBE
Diewerke [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-3 )

VI-3-19 Trijntje TOBBE
geb. 3-2-1835 te Loppersum
ovl. 23-12-1880 te Loppersum, 45 jaar oud
dochter van: Willem [Jans] TOBBE
Diewerke [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-3 )
  Zij trouwde op 19-11-1859 te Loppersum met:  
  Pieter WILTJER
geb. 29-7-1833 te Stedum
ovl. 2-12-1920 te Bremen (Illinois, U.S.A.), 87 jaar oud
zoon van: Hindrik [Siebrands] WILTJER
Anna [Alberts] PRINS

  Uit deze relatie  
  1. Willem WILTJER geb. 11-2-1861 te Loppersum / ovl. 11-3-1861 te Loppersum ( VII-15-72 )
  2. Anna WILTJER geb. 8-9-1863 te Loppersum / ovl. 24-9-1955 te Geneva (Alabama, U.S.A.) ( VII-15-73 )
  3. Willem WILTJER geb. 11-1-1866 te Loppersum / ovl. 16-8-1910 te Lansing, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VII-15-74 )
  4. Hendrik WILTJER geb. 25-1-1868 te Loppersum / ovl. 26-11-1910 te Vesper, Wood County (Wisconsin, U.S.A.) ( VII-15-75 )
  5. Jan (John) WILTJER geb. 16-7-1869 te Loppersum ( VII-15-76 )
  6. Gerrit WILTJER geb. 1-8-1871 te Loppersum ( VII-15-77 )
  7. Dieuwerke WILTJER geb. 26-10-1873 te Loppersum / ovl. 8-5-1913 te Uithuizen ( VII-15-78 )
  8. Sibrand WILTJER geb. 20-11-1876 te Loppersum / ovl. 26-11-1876 te Loppersum ( VII-15-79 )

VI-3-20 Anna TOBBE
geb. 14-10-1837 te Loppersum
ovl. 21-3-1882 te Appingedam, 44 jaar oud
dochter van: Willem [Jans] TOBBE
Diewerke [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-3 )
  Zij trouwde op 30-4-1870 te Appingedam met:  
  Willem DOORNBOS
geb. 4-7-1844 te Appingedam
ovl. 24-5-1902 te Appingedam (Tjamsweer), 57 jaar oud
zoon van: Cornelis DOORNBOS
Trijntje WILTHOF

  Uit deze relatie  
  1. Cornelis DOORNBOS geb. 20-5-1870 te Appingedam / ovl. 20-12-1942 te Appingedam ( VII-16-80 )
  2. Willem DOORNBOS geb. 22-2-1872 te Appingedam / ovl. 8-10-1941 te Groningen ( VII-16-81 )
  3. Jan DOORNBOS geb. 2-1-1875 te Appingedam / ovl. 2-2-1954 te Groningen ( VII-16-82 )

VI-3-21 Grietje TOBBE
geb. 12-6-1842 te Loppersum
dochter van: Willem [Jans] TOBBE
Diewerke [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-3 )
  Zij trouwde op 25-5-1872 te Loppersum met:  
  Tamme van DIJK
geb. 11-11-1848 te Loppersum
zoon van: Jakob [Lourens] van DIJK
Pieterke [Lourens] OOSTERHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Diewerke van DIJK geb. 11-3-1873 te Loppersum ( VII-17-83 )
  2. Jakob van DIJK geb. 13-11-1874 te Loppersum ( VII-17-84 )
  3. Pieterke van DIJK geb. 21-8-1878 te Loppersum ( VII-17-85 )
  4. Elijzabeth van DIJK geb. 11-10-1880 te Loppersum (Garrelsweer) / ovl. 13-10-1880 te Loppersum (Garrelsweer) ( VII-17-86 )
  5. Elizabeth van DIJK geb. 9-12-1886 te Loppersum ( VII-17-87 )

VI-3-22 Harke TOBBE
geb. 11-5-1846 te Loppersum
ovl. 19-12-1893 te 't Zandt (Leermens), 47 jaar oud
zoon van: Willem [Jans] TOBBE
Diewerke [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-3 )
  Hij trouwde (1) op 26-11-1870 te 't Zandt met:  
  Geertje RIJKE
geb. 3-2-1844 te Hellum
ovl. 20-4-1887 te Leermens, 43 jaar oud
dochter van: Alje [Harms] RIJKE
Freerkje [Harms] SMIT

  Uit deze relatie  
  1. Dieuwerke TOBBE geb. 12-7-1873 te 't Zandt / ovl. 5-2-1944 te Godlinze ( VII-18-88 )
  2. Alje TOBBE geb. 4-12-1874 te 't Zandt / ovl. 16-4-1893 te 't Zandt (Leermens) ( VII-18-89 )
  3. Willem TOBBE geb. 21-12-1876 te 't Zandt (Leermens) / ovl. 17-9-1957 te Godlinze ( VII-18-90 )
  4. Harm Derk TOBBE geb. 14-9-1879 te 't Zandt / ovl. 25-3-1915 te Godlinze ( VII-18-91 )
  Hij trouwde (2) op 5-3-1891 te 't Zandt (HA-3) met:  
  Nieske BOOMKER
geb. 11-3-1857 te Uithuizermeeden
ovl. 19-6-1926 te 't Zandt (OA-23), 69 jaar oud
dochter van: Rem BOOMKER
Reinje [Doekes] de BOER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 44 jaar, bruid 33 jaar; Weduwnaar van Geertje Rijke.
 

VI-4-23 Lambertus KNOT
geb. 18-9-1828 te Kantens (Rottum)
ovl. 9-9-1838 te Kantens, 9 jaar oud
zoon van: Hindrikus [Lamberts] KNOT
Anje [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-5 )

VI-4-24 Aaltje KNOT
geb. 14-3-1831 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 9-6-1898 te Kantens, 67 jaar oud
dochter van: Hindrikus [Lamberts] KNOT
Anje [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-5 )
  Zij trouwde (1) op 22-5-1857 te Middelstum met:  
  Harm [Willems] MOORLAG
geb. 13-3-1828 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 3-8-1860 te Middelstum, 32 jaar oud
zoon van: Willem [Harms] MOORLAG
Anje [Coerts] FASTEN

  Uit deze relatie  
  1. Willem MOORLAG geb. 26-2-1858 te Middelstum / ovl. 30-6-1901 te Uithuizen ( VII-19-92 )
  2. Anje MOORLAG geb. 4-12-1859 te Middelstum / ovl. 11-10-1940 te Kantens ( VII-19-93 )
  Zij trouwde (2) op 3-10-1863 te Middelstum met:  
  Beerend van der Molen
geb. 16-10-1834 te Kantens
ovl. 18-7-1899 te Kantens, 64 jaar oud
zoon van: Egbert [Hendriks] van der MOLEN
Auke [Beerends] KUIPERS

  Uit deze relatie  
  1. Egbert van der MOLEN geb. 14-6-1864 te Middelstum / ovl. 19-6-1947 te Kantens ( VII-19-94 )
  2. Henderika van der MOLEN geb. 30-8-1867 te Kantens / ovl. 26-4-1906 te Usquert ( VII-19-95 )
  3. Auke van der MOLEN geb. 13-4-1870 te Kantens / ovl. 24-6-1872 te Kantens (Rottum) ( VII-19-96 )
  4. Auke van der MOLEN geb. 7-7-1873 te Kantens / ovl. 20-12-1957 te Kantens ( VII-19-97 )

VI-4-25 Anje KNOT
geb. 22-12-1833 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 23-2-1885 te Kantens (Stitswerd), 51 jaar oud
dochter van: Hindrikus [Lamberts] KNOT
Anje [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenmeid (1866).
 
  Zij trouwde op 12-5-1866 te Kantens (HA-7) met:  
  Derk van ZANTEN
geb. 14-4-1830 te Middelstum (Westerwijtwerd)
ovl. 3-5-1876 te Kantens (Stitswerd), 46 jaar oud
zoon van: Kornelis [Simons] van ZANTEN
Aafke [Simens] van BERGEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1866).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 36 jaar, bruid 32 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderika van ZANTEN geb. 21-3-1867 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 17-2-1935 te Stedum ( VII-20-98 )
  2. Cornelis van ZANTEN geb. 2-9-1869 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 17-12-1869 te Kantens (Stitswerd) ( VII-20-99 )
  3. Cornelis van ZANTEN geb. 26-10-1870 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 5-5-1924 te Kantens (Rottum) ( VII-20-100 )
  4. Anje van ZANTEN geb. 26-11-1873 te Kantens (Stitswerd) ( VII-20-101 )

VI-4-26 Antje KNOT
geb. 27-6-1836 te Stitswerd
ovl. 27-12-1926 te Stitswerd, 90 jaar oud
dochter van: Hindrikus [Lamberts] KNOT
Anje [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-5 )
  Zij trouwde op 7-11-1862 te Kantens met:  
  Gerard BOUWKAMP
geb. 4-8-1836 te Bedum
ovl. 15-5-1875 te Stitswerd, 38 jaar oud
zoon van: Albert [Geerts] BOUWKAMP
Trijntje [Simons] HEIJTMEIJER

  Uit deze relatie  
  1. Albert BOUWKAMP geb. 30-1-1863 te Stitswerd / ovl. 5-4-1960 te Bedum ( VII-21-102 )
  2. Anje BOUWKAMP geb. 4-10-1864 te Stitswerd / ovl. 12-4-1940 te Groningen ( VII-21-103 )
  3. Trientje BOUWKAMP geb. 1-5-1867 te Stitswerd / ovl. 8-6-1867 te Stitswerd ( VII-21-104 )
  4. Trijntje BOUWKAMP geb. 26-7-1868 te Stitswerd / ovl. 23-2-1901 te Stitswerd ( VII-21-105 )
  5. Aaltje BOUWKAMP geb. 28-11-1870 te Stitswerd / ovl. 30-9-1953 te Kantens ( VII-21-106 )
  6. Geertruid BOUWKAMP geb. 14-12-1872 te Stitswerd / ovl. 19-1-1961 te Kantens ( VII-21-107 )
  7. Gerarda BOUWKAMP geb. 19-10-1875 te Stitswerd / ovl. 15-5-1886 te Stitswerd ( VII-21-108 )

VI-4-27 Gerritje KNOT
geb. 29-1-1840 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 6-6-1879 te Kantens, 39 jaar oud
dochter van: Hindrikus [Lamberts] KNOT
Anje [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-5 )
  Zij trouwde op 28-11-1868 te Kantens met:  
  Kornelis MEDENDORP
geb. 10-1-1842 te Zandeweer
ovl. 11-3-1888 te Kantens, 46 jaar oud
zoon van: Jan [Edzes] MEDENDORP
Antje [Kornelis] BOS

  Uit deze relatie  
  1. Antje MEDENDORP geb. 15-12-1868 te Kantens (Stitswerd) ( VII-22-109 )
  2. Anje MEDENDORP geb. 22-4-1870 te Kantens / ovl. 31-10-1871 te Kantens ( VII-22-110 )
  3. Anna MEDENDORP geb. 29-8-1871 te Kantens / ovl. 6-9-1871 te Kantens ( VII-22-111 )
  4. Henderikus MEDENDORP geb. 10-2-1873 te Kantens / ovl. 21-6-1933 te Kantens (Rottum) ( VII-22-112 )
  5. Anje MEDENDORP geb. 28-11-1876 te Kantens / ovl. 27-6-1957 te Groningen ( VII-22-113 )

VI-4-28 Lambertus KNOT
geb. 21-3-1843 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 14-12-1920 te Bedum (Onderdendam), 77 jaar oud
zoon van: Hindrikus [Lamberts] KNOT
Anje [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-5 )
  Hij trouwde op 4-3-1871 te Kantens met:  
  Anje PLAGGEMEIJER
geb. 16-7-1845 te Middelstum
ovl. 7-6-1934 te Kantens (Stitswerd), 88 jaar oud
dochter van: Berend [Freerks] PLAGGEMEIJER
Aafke [Kornelis] DUTMER

  Uit deze relatie  
  1. Aafke KNOT geb. 15-7-1871 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 28-6-1937 te Kantens (Stitswerd) ( VII-23-114 )
  2. Anje KNOT geb. 15-5-1874 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 9-8-1874 te Kantens (Stitswerd) ( VII-23-115 )
  3. Henderikus KNOT geb. 28-8-1875 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 6-5-1948 te Groningen ( VII-23-116 )
  4. Anje KNOT geb. 2-10-1878 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 9-11-1938 te Groningen ( VII-23-117 )
  5. NN KNOT geb. 16-2-1884 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 16-2-1884 te Kantens (Stitswerd) ( VII-23-118 )

VI-5-29 Aaltje KNOT
geb. 14-9-1835 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 25-1-1902 te Kantens (Stitswerd), 66 jaar oud
dochter van: Gerard [Lammerts] KNOT
Janna [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-7 )
  Zij trouwde op 30-9-1859 te Middelstum met:  
  Meindert SLAGER
geb. 23-4-1836 te Westeremden
ovl. 28-11-1884 te Middelstum (Toornwerd), 48 jaar oud
zoon van: Klaas [Jakobs] SLAGER
Anje [Jans] WIERINGA

  Uit deze relatie  
  1. NN SLAGER geb. 18-10-1859 te Middelstum / ovl. 18-10-1859 te Middelstum ( VII-24-119 )
  2. Anje SLAGER geb. 29-5-1861 te Middelstum / ovl. 19-5-1943 te Houwerzijl ( VII-24-120 )
  3. Gerhard SLAGER geb. 18-7-1864 te Middelstum (Toornwerd) / ovl. 6-4-1865 te Middelstum (Toornwerd) ( VII-24-121 )
  4. Johanna SLAGER geb. 8-4-1866 te Middelstum (Toornwerd) / ovl. 27-10-1891 te Middelstum (Toornwerd) ( VII-24-122 )
  5. Gerhard SLAGER geb. 1-10-1868 te Middelstum (Toornwerd) / ovl. 7-5-1900 te Middelstum (Toornwerd) ( VII-24-123 )
  6. Klaas SLAGER geb. 26-5-1871 te Middelstum (Toornwerd) ( VII-24-124 )
  7. Jantje SLAGER geb. 27-10-1877 te Middelstum (Toornwerd) / ovl. 1-3-1960 te Bedum ( VII-24-125 )

VI-5-30 Anje KNOT
geb. 26-7-1837 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 29-7-1866 te Middelstum, 29 jaar oud
dochter van: Gerard [Lammerts] KNOT
Janna [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-7 )
  Zij trouwde op 21-11-1862 te Middelstum met:  
  Hendrik van der MOLEN
geb. 20-9-1837 te Kantens
zoon van: Egbert [Hendriks] van der MOLEN
Auke [Beerends] KUIPERS

  Uit deze relatie  
  1. Janna van der MOLEN geb. 18-1-1863 te Middelstum ( VII-25-126 )
  2. Egbert van der MOLEN geb. 1-1-1865 te Tjamsweer / ovl. 18-2-1865 te Tjamsweer ( VII-25-127 )

VI-5-31 Lammert KNOT
geb. 14-11-1839 te Stedum (Westeremden)
ovl. 6-7-1928 te Middelstum, 88 jaar oud
zoon van: Gerard [Lammerts] KNOT
Janna [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-7 )
  Hij trouwde op 15-5-1872 te Middelstum met:  
  Tjitske BLOEM
geb. 16-12-1847 te Westeremden
ovl. 1-8-1943 te Middelstum, 95 jaar oud
dochter van: Johannes [Sjoerds] BLOEM
Renske [Pieters] de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Gerhard KNOT geb. 3-2-1877 te Middelstum ( VII-26-128 )
  2. Johannes KNOT geb. 19-1-1880 te Middelstum / ovl. 25-1-1880 te Middelstum ( VII-26-129 )
  3. Renske KNOT geb. 21-7-1882 te Middelstum / ovl. 4-1-1948 te Middelstum ( VII-26-130 )

VI-5-32 Gerrit KNOT
geb. 23-8-1842 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 20-9-1930 te Kantens, 88 jaar oud
zoon van: Gerard [Lammerts] KNOT
Janna [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-7 )
  Hij trouwde op 16-5-1881 te Middelstum met:  
  Hendrikje SMIT
geb. 14-3-1852 te Huizinge
ovl. 17-10-1909 te Middelstum (Toornwerd), 57 jaar oud
dochter van: Jacob [Derks] SMIT
Elisabet [Frans] NIEMEIJER

  Uit deze relatie  
  1. Gerhard KNOT geb. 20-10-1881 te Middelstum (Toornwerd) ( VII-27-131 )
  2. Jakob KNOT geb. 20-2-1883 te Middelstum (Toornwerd) / ovl. 10-9-1962 te Stedum ( VII-27-132 )
  3. NN KNOT geb. 17-10-1884 te Middelstum (Toornwerd) / ovl. 17-10-1884 te Middelstum (Toornwerd) ( VII-27-134 )
  4. Elibert KNOT geb. 17-10-1884 te Middelstum (Toornwerd) / ovl. 25-10-1884 te Middelstum (Toornwerd) ( VII-27-133 )
  5. Elibert KNOT geb. 14-9-1887 te Middelstum (Toornwerd) / ovl. 4-8-1980 ( VII-27-135 )
  6. Janna KNOT geb. 7-2-1890 te Middelstum (Toornwerd) / ovl. 26-6-1960 te Groningen ( VII-27-136 )
  7. Derk KNOT geb. 16-4-1891 te Middelstum (Toornwerd) / ovl. 11-9-1984 ( VII-27-137 )
  8. NN KNOT geb. 3-9-1892 te Middelstum (Toornwerd) / ovl. 3-9-1892 te Middelstum (Toornwerd) ( VII-27-138 )
  9. Lammert KNOT geb. 8-12-1893 te Middelstum (Toornwerd) / ovl. 2-2-1988 ( VII-27-139 )

VI-5-33 Grietje KNOT
geb. 30-6-1845 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 2-5-1929 te Westerwijtwerd, 83 jaar oud
dochter van: Gerard [Lammerts] KNOT
Janna [Gerrits] BOLHUIS

( V-1-7 )
  Zij trouwde (1) op 1-6-1867 te Middelstum met:  
  Christiaan ZIGTERMAN
geb. 6-11-1844 te Middelstum
ovl. 30-12-1869 te Westerwijtwerd, 25 jaar oud
zoon van: Jacob [Christiaans] ZIGTERMAN
Grietje [Jans] HOOGLAND

  Uit deze relatie  
  1. Gerard ZIGTERMAN geb. 2-11-1867 te Westerwijtwerd / ovl. 23-5-1869 te Westerwijtwerd ( VII-28-140 )
  2. Jacob ZIGTERMAN geb. 13-7-1869 te Westerwijtwerd / ovl. 26-3-1885 te Westerwijtwerd ( VII-28-141 )
  3. Janna ZIGTERMAN geb. 2-1-1872 te Westerwijtwerd / ovl. 12-9-1936 te Westerwijtwerd ( VII-28-142 )
  4. Gerard ZIGTERMAN geb. 24-3-1874 te Westerwijtwerd ( VII-28-143 )
  5. Grietje ZIGTERMAN geb. 9-3-1877 te Westerwijtwerd ( VII-28-144 )
  6. Lammert ZIGTERMAN geb. 18-1-1880 te Westerwijtwerd / ovl. 1-7-1890 te Westerwijtwerd ( VII-28-145 )
  7. Menstje ZIGTERMAN geb. 24-12-1882 te Roodeschool / ovl. 13-8-1970 ( VII-28-146 )
  8. Jacob ZIGTERMAN geb. 24-7-1885 te Westerwijtwerd / ovl. 3-4-1962 te Westerwijtwerd ( VII-28-147 )
  Zij trouwde (2) op 9-1-1909 te Middelstum met:  
  Willem DEKKER
geb. 24-11-1847 te Leens (Den Hoorn)
ovl. 14-4-1929 te Westerwijtwerd, 81 jaar oud
zoon van: Grietje [Willems] DEKKER

VI-6-34 Lupcherdina van BOLHUIS
geb. 4-2-1838 te Meeden
ovl. 12-4-1920 te Westerlee, 82 jaar oud
dochter van: Rutger [Popkes] van BOLHUIS
Frouke [Geerts] KUIPER
( V-2-8 )
  Persoonlijke informatie
Naam: Lupchina op de huwelijksakte.
 
  Zij trouwde op 29-4-1871 te Meeden (HA-4) met:  
  Pieter KLING
geb. 1-10-1825 te Westerlee
ovl. 21-1-1894 te Westerlee, 68 jaar oud
zoon van: Meindert [Pieters] KLING
Anna [Berends] GRIMMINGA
fam. 77: ( V-4-14 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1853), landgebruiker (1871).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 45 jaar, bruid 33 jaar. Weduwnaar van Frouwke Klaassens.
 
  Uit deze relatie  
  1. Frouwke KLING geb. 30-11-1872 te Westerlee / ovl. 27-12-1873 te Westerlee fam. 77: ( VII-16-102 )
  2. Frouwke Rutgerdina KLING geb. 13-7-1874 te Westerlee / ovl. 3-5-1965 te Westerlee fam. 77: ( VII-16-103 )
  3. Jantje KLING geb. 11-2-1876 te Westerlee / ovl. 21-9-1911 te Westerlee fam. 77: ( VII-16-104 )

VI-6-35 Popko van BOLHUIS
geb. 9-7-1841 te Meeden
ovl. 30-5-1906 te Meeden, 64 jaar oud
zoon van: Rutger [Popkes] van BOLHUIS
Frouke [Geerts] KUIPER
( V-2-8 )
  Hij trouwde op 24-5-1873 te Veendam met:  
  Beike KETEL
geb. 21-5-1841 te Oosterdiep
ovl. 11-4-1900 te Heereweg, 58 jaar oud
dochter van: Kristiaan [Jans] KETEL
Aaltje [Hindriks] BAKKER

  Uit deze relatie  
  1. Frouwina Lupchina van BOLHUIS geb. 20-8-1876 te Meeden / ovl. 11-1-1964 te Groningen ( VII-29-148 )
  2. NN van BOLHUIS geb. 19-3-1879 te Veendam / ovl. 19-3-1879 te Veendam ( VII-29-149 )
  3. Alida Christina van BOLHUIS geb. 1-5-1881 te Meeden / ovl. 12-1-1882 te Heereweg ( VII-29-150 )

VI-6-36 Geertruida van BOLHUIS
geb. 11-12-1843 te Meeden
ovl. 21-7-1936 te Nieuwolda, 92 jaar oud
dochter van: Rutger [Popkes] van BOLHUIS
Frouke [Geerts] KUIPER
( V-2-8 )
  Zij trouwde op 18-10-1873 te Meeden met:  
  Hoot WIJNHOLT
geb. 9-2-1840 te Nieuwolda
ovl. 26-2-1927 te Nieuwolda, 87 jaar oud
zoon van: Meindert [Harms] WIJNHOLT
Engeltje [Hotes] WESTERHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Meindert Rutgert WIJNHOLT geb. 30-10-1874 te Nieuwolda / ovl. 22-4-1959 te Haren ( VII-30-151 )
  2. Frouwke WIJNHOLT geb. 13-10-1877 te Nieuwolda / ovl. 1-8-1964 te Nieuwolda ( VII-30-152 )
  3. Engelina WIJNHOLT geb. 5-2-1882 te Nieuwolda ( VII-30-153 )

VI-6-37 Harmiena Hillechiena van BOLHUIS
geb. 19-9-1859 te Meeden
ovl. 13-5-1918 te Musselkanaal, 58 jaar oud
dochter van: Rutger [Popkes] van BOLHUIS
Frouke [Geerts] KUIPER
( V-2-8 )
  Zij trouwde (1) op 23-9-1882 te Meeden met:  
  Harm OOSTERHUIS
geb. 20-8-1855 te Nieuwolda
ovl. 1-7-1891 te Oude Schans, 35 jaar oud
zoon van: Koeno [Klaassens] OOSTERHUIS
Tjake EIJSINGA

  Uit deze relatie  
  1. Rutgert Popko OOSTERHUIS geb. 20-12-1882 te Oude Schans ( VII-31-154 )
  2. Tjaakje OOSTERHUIS geb. 14-11-1884 te Oude Schans / ovl. 18-5-1891 te Nieuwolda ( VII-31-155 )
  3. Koeno OOSTERHUIS geb. 28-9-1885 te Oude Schans / ovl. 9-5-1889 te Oude Schans ( VII-31-156 )
  4. Frouwina OOSTERHUIS geb. 24-9-1887 te Oude Schans / ovl. 9-5-1889 te Oude Schans ( VII-31-157 )
  5. Koeno OOSTERHUIS geb. 10-10-1890 te Oude Schans ( VII-31-158 )
  6. Vrouwina Tjakina OOSTERHUIS geb. 5-11-1891 te Oude Schans / ovl. 12-6-1973 te Stadskanaal ( VII-31-159 )
  Zij trouwde (2) op 23-11-1895 te Veendam met:  
  Hinderikus BUUR
geb. 14-1-1863 te Scheemda
ovl. 4-2-1937 te Onstwedde, 74 jaar oud
zoon van: Hindrik BUUR
Stijntje KEMPER

  Uit deze relatie  
  1. Stientje BUUR geb. 31-8-1896 te Muntendam / ovl. 30-7-1976 ( VII-31-160 )
  2. Popko BUUR geb. 23-1-1898 te Muntendam / ovl. 13-2-1898 te Kerklaan ( VII-31-161 )
  3. Popko BUUR geb. 30-4-1899 te Muntendam / ovl. 22-8-1899 te Kerklaan ( VII-31-162 )

VI-7-38 Hillechien FABER
geb. 20-4-1842 te Groningen
ovl. 22-1-1939 te Briltil, 96 jaar oud
dochter van: Johannes [Klaassens] FABER
Tietje van BOLHUIS

( V-2-9 )
  Zij trouwde op 6-6-1866 te Winschoten met:  
  Jan Hendrik NIJLAND
geb. 6-6-1840 te Bedum
ovl. 5-7-1917 te Zuidhorn, 77 jaar oud
zoon van: Hendrik NIJLAND
Martje BASTIAANS

  Uit deze relatie  
  1. Johannes NIJLAND geb. 1-7-1867 te Noordhorn / ovl. 28-10-1872 te Noordhorn ( VII-32-163 )
  2. NN NIJLAND geb. 18-8-1872 te Zuidhorn / ovl. 18-8-1872 te Zuidhorn ( VII-32-164 )
  3. Johannes NIJLAND geb. 25-11-1873 te Noordhorn / ovl. 31-1-1874 te Noordhorn ( VII-32-165 )
  4. Hendrik Jan NIJLAND geb. 25-11-1873 te Noordhorn / ovl. 8-7-1945 te Zuidhorn ( VII-32-166 )
  5. Johannes NIJLAND geb. 10-12-1876 te Noordhorn / ovl. 17-2-1935 te Briltil ( VII-32-167 )

VI-7-39 Ettje FABER
geb. 9-5-1849 te Groningen
ovl. 3-10-1896 te Winschoten, 47 jaar oud
dochter van: Johannes [Klaassens] FABER
Tietje van BOLHUIS

( V-2-9 )

VI-8-40 Hillegina Frederika WESTERHUIS
geb. 8-4-1860 te Nieuwolda
ovl. 10-4-1936 te Termunten, 76 jaar oud
dochter van: Menno [Hootes] WESTERHUIS
Anna van BOLHUIS

( V-2-10 )
  Zij trouwde op 20-11-1879 te Nieuwolda met:  
  Beno KAMP
geb. 8-3-1851 te Wagenborgen
ovl. 25-12-1938 te Wagenborgen, 87 jaar oud
zoon van: Johannes [Jans] KAMP
Jantje [Benes] BULTHUIS

  Uit deze relatie  
  1. NN KAMP geb. 3-9-1880 te Wagenborgen / ovl. 3-9-1880 te Wagenborgen ( VII-33-168 )
  2. Jantje KAMP geb. 15-7-1881 te Wagenborgen ( VII-33-169 )
  3. Anna KAMP geb. 12-1-1883 te Wagenborgen / ovl. 4-9-1893 te Wagenborgen ( VII-33-170 )
  4. Hillechien KAMP geb. 23-2-1884 te Wagenborgen ( VII-33-171 )
  5. Johannes KAMP geb. 24-1-1886 te Wagenborgen / ovl. 7-3-1886 te Wagenborgen ( VII-33-172 )
  6. Johannes KAMP geb. 6-10-1887 te Wagenborgen / ovl. 18-9-1961 te Wagenborgen ( VII-33-173 )
  7. Mentina KAMP geb. 18-8-1888 te Wagenborgen / ovl. 17-6-1889 te Wagenborgen ( VII-33-174 )
  8. Menno KAMP geb. 21-4-1891 te Wagenborgen / ovl. 30-12-1902 te Wagenborgen ( VII-33-175 )
  9. Jan KAMP geb. 29-1-1893 te Wagenborgen / ovl. 22-10-1953 te Groningen ( VII-33-176 )
  10. Menno Coenraad KAMP geb. 9-8-1903 te Wagenborgen / ovl. 26-1-1962 ( VII-33-177 )

VI-8-41 Hilgien WESTERHUIS
geb. 21-3-1861 te Nieuwolda
ovl. 12-10-1930 te Scheemda, 69 jaar oud
dochter van: Menno [Hootes] WESTERHUIS
Anna van BOLHUIS

( V-2-10 )
  Zij trouwde op 24-5-1879 te Nieuwolda met:  
  Berend ROSENBOOM
geb. 10-4-1851 te Nieuwolda
ovl. 2-11-1931 te Nieuwolda, 80 jaar oud
zoon van: Garrelt [Harms] ROSENBOOM
Vrouwke TUIK

  Uit deze relatie  
  1. Anna ROSENBOOM geb. 29-4-1880 te Westerlee ( VII-34-178 )
  2. Frouwina Garreldina ROSENBOOM geb. 19-6-1881 te Westerlee / ovl. 23-6-1881 te Westerlee ( VII-34-179 )
  3. Garrelt ROSENBOOM geb. 14-12-1882 te Westerlee ( VII-34-180 )
  4. Frouwina ROSENBOOM geb. 17-1-1886 te Westerlee / ovl. 24-2-1972 ( VII-34-181 )
  5. Menno ROSENBOOM geb. 2-2-1888 te Westerlee ( VII-34-182 )
  6. Harm ROSENBOOM geb. 25-12-1894 te Westerlee / ovl. 28-12-1961 te 't Zandt ( VII-34-183 )

VI-8-42 Hoote WESTERHUIS
geb. 27-11-1864 te Nieuwolda
ovl. 2-11-1946 te Sappemeer, 81 jaar oud
zoon van: Menno [Hootes] WESTERHUIS
Anna van BOLHUIS

( V-2-10 )
  Hij trouwde (1) op 5-5-1887 te Nieuwolda met:  
  Geertruida van der WAL
geb. 9-1-1863 te Nieuw Scheemda
ovl. 8-8-1901 te Groningen, 38 jaar oud
dochter van: Klaas van der WAL
Grietje HOLTHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Menno WESTERHUIS geb. 8-2-1888 te Zuidbroek / ovl. 19-3-1950 te Almelo ( VII-35-184 )
  2. Grietje WESTERHUIS geb. 19-4-1889 te Zuidbroek / ovl. 12-10-1890 te Zuidbroek ( VII-35-185 )
  3. Grietje WESTERHUIS geb. 3-12-1890 te Zuidbroek ( VII-35-186 )
  4. Anna WESTERHUIS geb. 6-8-1892 te Zuidbroek ( VII-35-187 )
  5. Klaas WESTERHUIS geb. 20-8-1895 te Barger Oosterveen ( VII-35-188 )
  6. Jan WESTERHUIS geb. 2-6-1897 te Barger Oosterveen ( VII-35-189 )
  7. Folgert Benno WESTERHUIS geb. 27-10-1899 te Barger Oosterveen ( VII-35-190 )
  8. Geert Lodewijk WESTERHUIS geb. 27-10-1899 te Barger Oosterveen ( VII-35-191 )
  Hij trouwde (2) op 9-7-1904 te Zuidbroek met:  
  Grietje van der MOLEN
geb. 4-11-1857 te Kollum
ovl. 28-2-1909 te Zuidbroek, 51 jaar oud
dochter van: Hessels [Bienings] van der MOLEN
Janke [Melis] BOLTJES

  Hij trouwde (3) op 13-11-1909 te Zuidbroek met:  
  Gooitske POSTHUMUS
geb. 1-9-1864 te Tzummarum
dochter van: Jelte [Jeltes] POSTHUMUS
Grietje [Gooitses] SCHEFFER

  Bij het huwelijk
Gescheiden op 19-12-1923 te Winschoten
 

VI-9-43 Harmke MEIJER
geb. 6-10-1835 te Groningen
ovl. 27-3-1908 te Groningen, 72 jaar oud
dochter van: Eltje [Freerks] MEIJER
Tijtje [Jans] HOITING

( V-3-11 )
  Zij trouwde op 24-5-1863 te Groningen met:  
  Johannes van der SLEESEN
geb. 4-1-1830 te Groningen
ovl. 8-10-1898 te Groningen, 68 jaar oud
zoon van: Gerhard Willem van der SLEESEN
Sophia JAGER

  Uit deze relatie  
  1. NN van der SLEESEN geb. 19-6-1864 te Groningen / ovl. 19-6-1864 te Groningen ( VII-36-192 )
  2. Gerhard Willem van der SLEESEN geb. 11-8-1865 te Groningen ( VII-36-193 )
  3. Tijtje Sophia van der SLEESEN geb. 1-11-1866 te Groningen / ovl. 31-7-1941 te Groningen ( VII-36-194 )
  4. NN van der SLEESEN geb. 15-9-1871 te Groningen / ovl. 15-9-1871 te Groningen ( VII-36-195 )
  5. Johannes Eltje van der SLEESEN geb. 16-5-1878 te Groningen ( VII-36-196 )

VI-9-44 Dina [Hindriks] MEIJER
geb. 21-12-1837 te Groningen
ovl. 24-3-1923 te Groningen, 85 jaar oud
dochter van: Eltje [Freerks] MEIJER
Tijtje [Jans] HOITING

( V-3-11 )
  Zij trouwde op 2-6-1861 te Groningen met:  
  Robertus HEMMES
geb. 14-8-1835 te Groningen
ovl. 30-6-1913 te Groningen, 77 jaar oud
zoon van: Hermannus Fredericus HEMMES
Regina CASPARI

  Uit deze relatie  
  1. Harmannus Frederikus HEMMES geb. 3-4-1862 te Groningen / ovl. 25-4-1862 te Groningen ( VII-37-197 )
  2. Tijtje Johanna HEMMES geb. 28-10-1863 te Groningen / ovl. 18-2-1864 te Groningen ( VII-37-198 )
  3. Tijtje Johanna HEMMES geb. 24-12-1864 te Groningen ( VII-37-199 )
  4. Regina Gesina HEMMES geb. 2-4-1867 te Groningen / ovl. 25-9-1940 te Groningen ( VII-37-200 )
  5. Eltje Harmanna HEMMES geb. 9-2-1869 te Groningen / ovl. 1-7-1916 te Groningen ( VII-37-201 )
  6. Harmanna Frederika HEMMES geb. 16-11-1870 te Groningen ( VII-37-202 )
  7. Harmina HEMMES geb. 17-3-1872 te Groningen / ovl. 18-10-1956 te Termunten ( VII-37-203 )
  8. Gezina HEMMES geb. 19-9-1873 te Groningen / ovl. 31-1-1952 te Groningen ( VII-37-204 )
  9. NN HEMMES geb. 3-7-1875 te Groningen / ovl. 3-7-1875 te Groningen ( VII-37-205 )
  10. Jan Berend HEMMES geb. 31-5-1876 te Groningen / ovl. 26-11-1961 te Groningen ( VII-37-206 )
  11. Frederikus HEMMES geb. 22-1-1878 te Groningen / ovl. 4-12-1953 te Groningen ( VII-37-207 )
  12. Jacoba Abelia HEMMES geb. 20-5-1880 te Groningen / ovl. 8-10-1881 te Groningen ( VII-37-208 )

VI-9-45 Jan Berend MEIJER
geb. 20-8-1840 te Groningen
ovl. 17-3-1924 te Groningen, 83 jaar oud
zoon van: Eltje [Freerks] MEIJER
Tijtje [Jans] HOITING

( V-3-11 )
  Hij trouwde op 22-11-1863 te Groningen met:  
  Johanna Alberdina MUNNIKS
geb. 24-10-1842 te Groningen
ovl. 7-9-1915 te Groningen, 72 jaar oud
dochter van: Rijke MUNNIKS
Johanna JACOBS

  Uit deze relatie  
  1. Johannes MEIJER geb. 5-7-1866 te Groningen ( VII-38-209 )
  2. Tijtje Gesina MEIJER geb. 3-4-1868 te Groningen ( VII-38-210 )
  3. Rijke Roelf MEIJER geb. 31-3-1870 te Groningen ( VII-38-211 )
  4. Christiaan MEIJER geb. 28-2-1873 te Groningen ( VII-38-212 )
  5. Willem MEIJER geb. 6-10-1875 te Groningen ( VII-38-213 )
  6. Hinderika Jantien MEIJER geb. 25-5-1878 te Groningen / ovl. 23-3-1962 te Noorddijk ( VII-38-215 )
  7. Jan Berend MEIJER geb. 25-5-1878 te Groningen / ovl. 16-6-1878 te Groningen ( VII-38-214 )
  8. Jan Berend MEIJER geb. 11-11-1881 te Groningen / ovl. 24-3-1884 te Groningen ( VII-38-216 )
  9. Jan Alberdinus MEIJER geb. 20-3-1885 te Groningen / ovl. 17-2-1953 te Groningen ( VII-38-217 )

VI-9-46 Geessien MEIJER
geb. 1-4-1843 te Groningen
ovl. 19-7-1849 te Groningen, 6 jaar oud
dochter van: Eltje [Freerks] MEIJER
Tijtje [Jans] HOITING

( V-3-11 )

VI-9-47 Christiaan MEIJER
geb. 7-10-1846 te Groningen
ovl. 27-2-1924 te Groningen, 77 jaar oud
zoon van: Eltje [Freerks] MEIJER
Tijtje [Jans] HOITING

( V-3-11 )
  Hij trouwde op 24-8-1872 te Leeuwarden met:  
  Hiltje COLERUS
geb. 9-4-1853 te Leeuwarden
ovl. 4-2-1924 te Groningen, 70 jaar oud
dochter van: Reindert COLERUS
Titia VISSER

  Uit deze relatie  
  1. Eltje Freerk MEIJER geb. 13-6-1873 te Groningen ( VII-39-218 )
  2. Reindert MEIJER geb. 30-6-1875 te Groningen / ovl. 9-2-1954 te Groningen ( VII-39-219 )
  3. Jan Berend MEIJER geb. 5-1-1877 te Groningen / ovl. 20-10-1932 te Maastricht ( VII-39-220 )
  4. Johannes MEIJER geb. 30-10-1878 te Groningen ( VII-39-221 )
  5. Tijko MEIJER geb. 23-4-1880 te Groningen / ovl. 14-12-1899 te Groningen ( VII-39-222 )
  6. Titus MEIJER geb. 15-9-1882 te Groningen / ovl. 11-2-1964 te Den Haag ( VII-39-223 )
  7. Johanna Wilhelmina MEIJER geb. 20-2-1885 te Groningen / ovl. 7-4-1963 te Groningen ( VII-39-224 )
  8. Hillebrandus MEIJER geb. 28-9-1887 te Groningen / ovl. 8-6-1937 te Groningen ( VII-39-225 )
  9. Armke MEIJER geb. 18-4-1890 te Groningen / ovl. 26-2-1936 te Groningen ( VII-39-226 )
  10. Dina Geziena MEIJER geb. 25-4-1892 te Groningen / ovl. 8-10-1947 te Appingedam ( VII-39-227 )

VI-9-48 Eltje Gezina MEIJER
geb. 9-9-1849 te Groningen
ovl. 10-12-1929 te Groningen, 80 jaar oud
dochter van: Eltje [Freerks] MEIJER
Tijtje [Jans] HOITING

( V-3-11 )
  Zij trouwde op 2-6-1872 te Groningen met:  
  Jan HINDRIKS
geb. 10-8-1846 te Den Hoorn
ovl. 21-9-1952 te Groningen, 106 jaar oud
zoon van: Hindrik HINDRIKS
Jantje [Jans] van der LAAN

  Uit deze relatie  
  1. Hindrik HINDRIKS geb. 28-3-1873 te Groningen ( VII-40-228 )
  2. Tijtje Gezina HINDRIKS geb. 6-5-1874 te Groningen ( VII-40-229 )

VI-9-49 Jacoba Abelia MUNTINGH
geb. 19-7-1854 te Groningen
dochter van: Thomas MUNTINGH
Tijtje [Jans] HOITING

( V-3-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1881).
 
  Zij trouwde op 27-11-1881 te Groningen (HA-309) met:  
  Johannes van BORSSUM
geb. 16-11-1854 te Groningen
ovl. 6-2-1927 te Groningen, 72 jaar oud
zoon van: Jochem van BORSUM
Margareta BERENDS

  Persoonlijke informatie
Beroep: verlakker (1881).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jochem van BORSSUM geb. 9-9-1882 te Groningen ( VII-41-230 )
  2. Thomas van BORSSUM geb. 5-1-1885 te Groningen / ovl. 29-1-1885 te Groningen ( VII-41-231 )
  3. Tijtje Johanna van BORSSUM geb. 24-5-1886 te Groningen ( VII-41-232 )
  4. Maria van BORSSUM geb. 23-6-1887 te Groningen ( VII-41-233 )
  5. Margaretha van BORSSUM geb. 27-10-1888 te Groningen / ovl. 3-6-1907 te Groningen ( VII-41-234 )
  6. Thomas van BORSSUM geb. 3-3-1893 te Groningen ( VII-41-235 )
  7. Andries van BORSSUM geb. 22-2-1896 te Groningen / ovl. 9-6-1916 te Groningen ( VII-41-236 )

VI-10-50 Jan Berend HOITING
geb. 26-4-1842 te Groningen
zoon van: Berent HOITING
Christina [Harms] HOLTMAN
( V-3-14 )

VI-10-51 Hieke HOITING
geb. 17-5-1845 te Groningen
ovl. 17-12-1864 te Groningen, 19 jaar oud
dochter van: Berent HOITING
Christina [Harms] HOLTMAN
( V-3-14 )

VI-10-52 Harmke HOITING
geb. 13-2-1849 te Groningen
ovl. 22-8-1920 te Groningen, 71 jaar oud
dochter van: Berent HOITING
Christina [Harms] HOLTMAN
( V-3-14 )
  Zij trouwde op 25-11-1877 te Groningen met:  
  Berend KRISTIAANS
geb. 3-3-1849 te Groningen
ovl. 18-1-1917 te Groningen, 67 jaar oud
zoon van: Harm Berend KRISTIAANS
Aaltjen [Jans] BASTIAANS

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje Christina KRISTIAANS geb. 16-3-1879 te Groningen / ovl. 1-6-1879 te Groningen ( VII-42-237 )
  2. Harm Berend KRISTIAANS geb. 23-3-1881 te Groningen / ovl. 7-11-1919 te Groningen ( VII-42-238 )
  3. Harm Christoffer KRISTIAANS geb. 9-4-1884 te Groningen ( VII-42-239 )
  4. Christina KRISTIAANS geb. 19-11-1886 te Groningen ( VII-42-240 )
  5. Aaltje KRISTIAANS geb. 27-1-1890 te Groningen ( VII-42-241 )

VI-10-53 Harm Rijkels HOITING
geb. 17-2-1852 te Groningen
ovl. 7-7-1868 te Groningen, 16 jaar oud
zoon van: Berent HOITING
Christina [Harms] HOLTMAN
( V-3-14 )

VI-10-54 Abel HOITING
geb. 24-12-1854 te Groningen
ovl. 5-2-1856 te Groningen, 13 maand oud
zoon van: Berent HOITING
Christina [Harms] HOLTMAN
( V-3-14 )

VI-10-55 Abel HOITING
geb. 4-3-1857 te Groningen
ovl. 14-7-1938 te Groningen, 81 jaar oud
zoon van: Berent HOITING
Christina [Harms] HOLTMAN
( V-3-14 )
  Hij trouwde op 23-11-1882 te Groningen met:  
  Jantje STOFFERS
geb. 16-4-1861 te Zuidlaren (Midlaren)
dochter van: Willem STOFFERS
Berendina de VRIES

  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden op 3-5-1915.
 
  Uit deze relatie  
  1. Berendina HOITING geb. 21-11-1878 te Zuidlaren ( VII-43-242 )
  2. Berend HOITING geb. 21-4-1883 te Groningen ( VII-43-243 )
  3. Willemina HOITING geb. 28-4-1885 te Groningen / ovl. 2-8-1901 te Groningen ( VII-43-244 )
  4. Christina HOITING geb. 26-11-1886 te Groningen ( VII-43-245 )
  5. Zwaantje HOITING geb. 31-8-1890 te Groningen / ovl. 13-10-1890 te Groningen ( VII-43-246 )
  6. Zwaantje HOITING geb. 16-10-1891 te Groningen ( VII-43-247 )
  7. Willem Stoffer HOITING geb. 18-11-1892 te Groningen / ovl. 11-2-1893 te Groningen ( VII-43-248 )

VI-10-56 Berend HOITING
geb. 22-2-1861 te Groningen
zoon van: Berent HOITING
Christina [Harms] HOLTMAN
( V-3-14 )

VI-11-57 NN HOITING
geb. 15-7-1861 te Groningen
ovl. 15-7-1861 te Groningen, 0 dagen oud
dochter van: Jan VEENSTRA
Lena HOITING

( V-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-12-58 Klaas WILPSTRA
geb. 18-6-1856 te Marum
ovl. 16-4-1902 te Marum, 45 jaar oud
zoon van: Jan [Harmens] WILPSTRA
Geertruida NIJENHUIS

( V-4-19 )

VI-12-59 Grietje WILPSTRA
geb. 24-11-1858 te Marum
ovl. 23-8-1912 te Grootegast, 53 jaar oud
dochter van: Jan [Harmens] WILPSTRA
Geertruida NIJENHUIS

( V-4-19 )
  Zij trouwde op 16-9-1882 te Marum met:  
  Tjalling RAS
geb. 22-1-1859 te Ureterp
ovl. 22-4-1937 te Grootegast, 78 jaar oud
zoon van: Freerk [Tjallings] RAS
Antje [Wopkes] WESTRA

  Uit deze relatie  
  1. Freerk RAS geb. 22-2-1883 te Ureterp ( VII-44-249 )
  2. Jan RAS geb. 19-10-1885 te Ureterp / ovl. 13-5-1887 te Grootegast ( VII-44-250 )
  3. Geertruida RAS geb. 13-8-1888 te Opende ( VII-44-251 )
  4. Janna RAS geb. 9-2-1891 te Opende ( VII-44-252 )
  5. Jan RAS geb. 9-10-1893 te Opende / ovl. 18-3-1942 te Grootegast ( VII-44-253 )
  6. Andries RAS geb. 17-5-1896 te Opende / ovl. 11-8-1902 te Grootegast ( VII-44-254 )
  7. Klaas RAS geb. 18-5-1900 te Opende / ovl. 8-10-1900 te Grootegast ( VII-44-255 )

VI-12-60 Harm WILPSTRA
geb. 31-8-1861 te Marum
ovl. 6-2-1942 te Grootegast, 80 jaar oud
zoon van: Jan [Harmens] WILPSTRA
Geertruida NIJENHUIS

( V-4-19 )
  Hij trouwde op 18-5-1893 te Oldekerk met:  
  Tjaaktje ALKEMA
geb. 30-3-1867 te Nuis
ovl. 27-2-1935 te Nuis, 67 jaar oud
dochter van: Popke ALKEMA
Hiltje POSTMA

  Uit deze relatie  
  1. Geertruida WILPSTRA geb. 11-4-1894 te Oldekerk / ovl. 22-2-1908 te Marum ( VII-45-256 )
  2. Popke WILPSTRA geb. 19-5-1895 te Oldekerk ( VII-45-257 )
  3. Jan WILPSTRA geb. 9-7-1896 te Marum ( VII-45-258 )
  4. Jannes WILPSTRA geb. 13-9-1900 te Niebert ( VII-45-259 )
  5. Hiltje WILPSTRA geb. 1-9-1903 te Marum ( VII-45-260 )
  6. NN WILPSTRA geb. 31-1-1905 te Marum / ovl. 31-1-1905 te Marum ( VII-45-261 )
  7. NN WILPSTRA geb. 28-9-1909 te Marum / ovl. 28-9-1909 te Marum ( VII-45-262 )

VI-12-61 Leentje WILPSTRA
geb. 28-10-1864 te Marum
ovl. 12-5-1924 te Smallingerland, 59 jaar oud
dochter van: Jan [Harmens] WILPSTRA
Geertruida NIJENHUIS

( V-4-19 )
  Zij trouwde op 11-7-1892 te Marum met:  
  Eeuwe DUURSMA
geb. 1-4-1860 te Opsterland
ovl. 13-7-1934 te Groningen, 74 jaar oud
zoon van: Douwe [Eeuwes] DUURSMA
Trijntje [Haijes] VEENSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Douwe DUURSMA geb. 16-4-1893 te Marum / ovl. 14-12-1960 te Groningen ( VII-46-263 )
  2. Geertruida DUURSMA geb. 20-8-1895 te De Wilp ( VII-46-264 )
  3. Jan DUURSMA geb. 16-11-1897 te Marum / ovl. 9-2-1902 te Marum ( VII-46-265 )
  4. Wemke DUURSMA geb. 5-2-1900 te Marum ( VII-46-266 )
  5. Jan DUURSMA geb. 17-5-1903 te Marum / ovl. 22-1-1945 te Dokkum ( VII-46-267 )
  6. Trientje DUURSMA geb. 21-7-1906 te Marum ( VII-46-268 )

VI-12-62 NN WILPSTRA
geb. 19-10-1868 te Marum
ovl. 19-10-1868 te Marum, 0 dagen oud
dochter van: Jan [Harmens] WILPSTRA
Geertruida NIJENHUIS

( V-4-19 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-12-63 Hendrik WILPSTRA
geb. 28-10-1869 te Marum
ovl. 23-1-1872 te Marum, 2 jaar oud
zoon van: Jan [Harmens] WILPSTRA
Geertruida NIJENHUIS

( V-4-19 )

VI-12-64 Hendrik WILPSTRA
geb. 21-10-1872 te Marum
ovl. 4-4-1902 te Tolbert, 29 jaar oud
zoon van: Jan [Harmens] WILPSTRA
Geertruida NIJENHUIS

( V-4-19 )

VI-13-65 Jan BOLHUIS
geb. 17-12-1840 te Groningen (GA-1062)
zoon van: Jan [Abels] BOLHUIS
Geessien [Hindriks] LONDEMAN
( V-6-31 )

VI-13-66 Magrieta BOLHUIS
geb. 7-6-1842 te Groningen (GA-538)
ovl. 29-6-1872 te Groningen (OA-607), 30 jaar oud
dochter van: Jan [Abels] BOLHUIS
Geessien [Hindriks] LONDEMAN
( V-6-31 )
  Zij trouwde op 18-5-1864 te Groningen (HA-123) met:  
  Harm OLTMANS
geb. 5-5-1831 te Oude Pekela
ovl. 24-3-1894 te Groningen, 62 jaar oud
zoon van: Pieter [Jans] OLTMANS
Eipke [Jans] BRUINS

  Persoonlijke informatie
Beroep:schipper (1866, 1869), scheepskapitein (1864, 1865, 1875).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: scheepskapitein; beroep vader bruidegom.: schipper; beroep vader bruid: scheepskapitein; beroep moeder bruid: winkeliersche; bruidegom 33 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Gezina OLTMANS geb. 8-3-1865 te Groningen (GA-250) / ovl. 1-9-1865 te Groningen (OA-903) ( VII-47-269 )
  2. Gesina OLTMANS geb. 13-5-1866 te Groningen (GA-514) ( VII-47-270 )
  3. Pieter OLTMANS geb. 19-5-1869 te Groningen (GA-490) / ovl. 20-12-1869 te Groningen (OA-1041) ( VII-47-271 )

VI-13-67 Ida BOLHUIS
geb. 29-6-1846 te Groningen (GA-589)
ovl. 18-11-1862 te Groningen (OA-874), 16 jaar oud
dochter van: Jan [Abels] BOLHUIS
Geessien [Hindriks] LONDEMAN
( V-6-31 )

VI-13-68 Afina BOLHUIS
geb. ca 1853 te Groningen (geb te Amsterdam)
ovl. 6-2-1854 te Groningen (OA-111), 11 maand oud
dochter van: Jan [Abels] BOLHUIS
Geessien [Hindriks] LONDEMAN
( V-6-31 )

VI-13-69 Hindrik BOLHUIS
geb. 18-11-1854 te Delfzijl (GA-126)
ovl. 13-3-1856 te Groningen (OA-206), 15 maand oud
zoon van: Jan [Abels] BOLHUIS
Geessien [Hindriks] LONDEMAN
( V-6-31 )
  Persoonlijke informatie
Geboorteplaats: A/b tjalk Geziena van Groningen; varende tussen Bremen en Amsterdam. Geboorteaangifte daardoor pas op 13-12-1854. Nadere informatie bij overlijden: geboren in het tjalkschip Geziena op de Weser.
 

VI-13-70 Afina Hinderika BOLHUIS
geb. 4-2-1858 te Groningen (GA-116)
ovl. 3-4-1900 te Groningen (OA-36), 42 jaar oud
dochter van: Jan [Abels] BOLHUIS
Geessien [Hindriks] LONDEMAN
( V-6-31 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: wroedvrouw (1900).
 
  Zij trouwde op 17-8-1876 te Groningen (HA-259) met:  
  Lubbertus REINTJES
geb. 28-11-1854 te Groningen
ovl. 23-2-1882 te Groningen, 27 jaar oud
zoon van: Lourens [Hindriks] REINTJES
Zwaantje de BOER

  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1876).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: timmerman; beroep vader bruidegom.: timmerman; beroep vader bruid: schipper; bruidegom 21 jaar; bruid 18 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Zwaantje REINTJES geb. 2-7-1877 te Groningen ( VII-48-272 )
  2. Gesina Maria REINTJES geb. 15-5-1879 te Groningen ( VII-48-273 )
  3. Lourens Hindrik REINTJES geb. 1-7-1881 te Groningen ( VII-48-274 )

VI-14-71 Aldert van DIJK
geb. 9-11-1844 te Kantens (GA-59)
ovl. 15-4-1887 te Ulrum, 42 jaar oud
zoon van: Jan [Ates] van DIJK
Martje [Alderts] KNOL
( V-8-35 )
  Hij trouwde op 14-11-1874 te Ulrum met:  
  Cornelia BALK
geb. 9-5-1852 te Ulrum (Zoutkamp)
ovl. 4-2-1907 te Ulrum, 54 jaar oud
dochter van: Johannes [Waalkes] BALK
Anje [Lourens] BOL
fam. 72: ( IV-4-13 )
fam. 63: ( VII-4-16 )
  Uit deze relatie  
  1. Johannes van DIJK geb. 18-1-1875 te Houwerzijl / ovl. 6-4-1946 te Appingedam ( VII-49-275 )
  2. Jan van DIJK geb. 22-7-1877 te Houwerzijl ( VII-49-276 )
  3. Martinus van DIJK geb. 30-8-1883 te Ulrum / ovl. 4-1-1934 te Utrecht ( VII-49-277 )

VI-14-72 Anje van DIJK
geb. 24-1-1848 te Kantens (GA- 5)
dochter van: Jan [Ates] van DIJK
Martje [Alderts] KNOL
( V-8-35 )
  Zij trouwde op 14-12-1872 te Kantens (HA-13) met:  
  Roelf van BERGEN
geb. ca 1845 te Middelstum
zoon van: Klaas [Freerks] van BERGEN
Grietje [Pieters] TEISMAN

  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan van BERGEN geb. 18-10-1874 te Middelstum / ovl. 18-5-1938 te Groningen ( VII-50-278 )
  2. Pieter Aldert van BERGEN geb. 9-9-1891 te Middelstum / ovl. 26-11-1958 te Holwierde ( VII-50-279 )

VI-14-73 Trijntje van DIJK
geb. 1-3-1852 te Kantens
ovl. 25-4-1932 te Uithuizen, 80 jaar oud
dochter van: Jan [Ates] van DIJK
Martje [Alderts] KNOL
( V-8-35 )

VI-14-74 Sjouwktje van DIJK
geb. 3-10-1855 te Kantens
dochter van: Jan [Ates] van DIJK
Martje [Alderts] KNOL
( V-8-35 )

VI-14-75 Pieter van DIJK
geb. 3-4-1859 te Kantens
ovl. 4-12-1935 te Usquert, 76 jaar oud
zoon van: Jan [Ates] van DIJK
Martje [Alderts] KNOL
( V-8-35 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1884), winkelier
 
  Hij trouwde op 22-11-1884 te Kantens (HA-24) met:  
  Elizabeth MOORLAG
geb. ca 1863 te Kantens (Rottum)
dochter van: Lui [Harms] MOORLAG
Grietje [Johannes] DIJKEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1884).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 21 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Leulf van DIJK geb. 20-4-1886 te Usquert ( VII-51-280 )
  2. Martje van DIJK geb. 30-3-1891 te Usquert / ovl. 13-11-1966 te Usquert ( VII-51-281 )

VI-15-76 Jakob van DIJK
geb. 15-11-1872 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 5-5-1953 te Usquert, 80 jaar oud
zoon van: Harm [Ates] van DIJK
Renstje de JONG
( V-8-39 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1920), arbeider (1925), veldarbeider (1928).
 
  Hij trouwde op 1-3-1896 te Kantens met:  
  Henderika van der MOLEN
geb. 30-8-1867 te Kantens
ovl. 26-4-1906 te Usquert, 38 jaar oud
dochter van: Beerend van der Molen
Aaltje KNOT

( VI-4-24 )
  Uit deze relatie  
  1. Berend van DIJK geb. 23-2-1896 te Kantens / ovl. 10-10-1962 te Uithuizen ( VII-52-282 )
  2. Harm van DIJK geb. 8-1-1898 te Usquert ( VII-52-283 )
  3. Renstje van DIJK geb. 31-10-1899 te Usquert ( VII-52-284 )
  4. Aaltje van DIJK geb. 8-1-1902 te Usquert ( VII-52-285 )
  5. Emke van DIJK geb. 25-9-1903 te Usquert ( VII-52-286 )

VI-16-77 Wiebe [Willems] HAZENBERG
geb. 28-10-1839 te Achtkarspelen
ovl. 7-4-1920 te Achtkarspelen, 80 jaar oud
zoon van: Willem [Wiebes] HAZENBERG
Anna Catharina Dorothe Christiane GRABHORN
( V-9-43 )
  Hij trouwde op 12-11-1870 te Tietjerksteradeel met:  
  Grietje [Koenraads] de MOOR
geb. 13-7-1849 te Veenwouden
ovl. 17-2-1918 te Buitenpost, 68 jaar oud
dochter van: Koenraad [Philippus] de MOOR
Gepke [Ypes] van der MEULEN

  Uit deze relatie  
  1. NN HAZENBERG geb. 26-2-1871 te Tietjerksteradeel / ovl. 26-2-1871 te Tietjerksteradeel ( VII-53-287 )
  2. Anna [Wiebes] HAZENBERG geb. 18-8-1873 te Tietjerksteradeel / ovl. 1-3-1947 te Kollumerland ( VII-53-288 )

VI-16-78 Hendrik [Willems] HAZENBERG
geb. 4-7-1842 te Achtkarspelen
ovl. 25-8-1923 te Baarderadeel, 81 jaar oud
zoon van: Willem [Wiebes] HAZENBERG
Anna Catharina Dorothe Christiane GRABHORN
( V-9-43 )
  Hij trouwde op 20-5-1876 te Tietjerksteradeel met:  
  Aaltje [Johannes] IDEMA
geb. 25-11-1851 te Eestrum
ovl. 7-11-1932 te Bolsward, 80 jaar oud
dochter van: Johannes [Wiebes] IDEMA
Sipkjen [Sipkes] FRANSBERGEN

  Uit deze relatie  
  1. Willem [Hendriks] HAZENBERG geb. 9-3-1877 te Tietjerksteradeel / ovl. 7-12-1958 te Dokkum ( VII-54-289 )
  2. Sipkje [Hendriks] HAZENBERG geb. 26-7-1879 te Tietjerksteradeel / ovl. 3-2-1950 te Baarderadeel ( VII-54-290 )
  3. Johannes [Hendriks] HAZENBERG geb. 30-5-1882 te Tietjerksteradeel / ovl. 3-11-1943 te Wymbritseradeel ( VII-54-291 )
  4. Jan Lodewijk HAZENBERG geb. 19-6-1884 te Bergum / ovl. 19-6-1973 ( VII-54-292 )
  5. Wiebe HAZENBERG geb. 11-2-1887 te Tietjerksteradeel / ovl. 12-2-1959 te Idaarderadeel ( VII-54-293 )
  6. Andreas HAZENBERG geb. 25-4-1891 te Tietjerksteradeel ( VII-54-294 )

VI-16-79 Aafke [Willems] HAZENBERG
geb. 27-7-1845 te Achtkarspelen
ovl. 1-11-1918 te Leeuwarden, 73 jaar oud
dochter van: Willem [Wiebes] HAZENBERG
Anna Catharina Dorothe Christiane GRABHORN
( V-9-43 )
  Zij trouwde op 28-5-1870 te Menaldumadeel met:  
  Pieter [Everts] de GROOT
geb. 11-12-1843 te Tietjerk
zoon van: Evert [Gerbens] de GROOT
Trijntje [Minnes] FEITSMA

  Uit deze relatie  
  1. Trijntje de GROOT geb. 19-9-1871 te Menaldumadeel / ovl. 8-10-1872 te Menaldumadeel ( VII-55-295 )
  2. Anna de GROOT geb. 17-8-1873 te Menaldumadeel / ovl. 16-4-1937 te Leeuwarden ( VII-55-296 )
  3. Trijntje de GROOT geb. 23-5-1875 te Menaldumadeel / ovl. 21-12-1945 te Menaldumadeel ( VII-55-297 )
  4. Willemke de GROOT geb. 28-4-1877 te Menaldumadeel / ovl. 30-10-1934 te Bozum ( VII-55-298 )
  5. Evert de GROOT geb. 21-9-1879 te Menaldumadeel / ovl. 9-1-1891 te Deinum ( VII-55-299 )
  6. Minne de GROOT geb. 9-12-1881 te Menaldumadeel ( VII-55-300 )
  7. Wiebe de GROOT geb. 2-2-1884 te Menaldumadeel / ovl. 30-6-1969 te Leeuwarden ( VII-55-301 )
  8. Cornelis de GROOT geb. 5-3-1887 te Menaldumadeel / ovl. 22-12-1938 te Huizum ( VII-55-302 )

VI-17-80 Wybe [Durks] DIJKSTRA
geb. 24-8-1827 te Achtkarspelen
ovl. 10-9-1897 te Grootegast, 70 jaar oud
zoon van: Dirk [Minzes] DIJKSTRA
Ienje [Wiebes] HAZENBERG

( V-9-44 )
  Hij trouwde (1) op 15-10-1849 te Grootegast met:  
  Lutske van der ZWAAG
geb. 4-10-1828 te Grootegast
ovl. 28-5-1863 te Grootegast, 34 jaar oud
dochter van: Geele [Jacobs] van der ZWAAG
Jantje [Lammerts] de HOOP

  Uit deze relatie  
  1. Geele DIJKSTRA geb. 24-3-1850 te Grootegast / ovl. 1-1-1870 te Grootegast ( VII-56-303 )
  Hij trouwde (2) op 16-11-1866 te Grootegast met:  
  Rigtsje HOUTMAN
geb. 14-5-1846 te Opsterland
ovl. 29-6-1883 te Grootegast, 37 jaar oud
dochter van: Hendrik HOUTMAN
Jacobjen [Geeles] van der ZWAAG

  Uit deze relatie  
  1. Jacobje DIJKSTRA geb. 19-11-1866 te Doezum / ovl. 26-6-1897 te Grootegast ( VII-56-304 )
  2. Hendrik DIJKSTRA geb. 25-5-1871 te Doezum ( VII-56-305 )
  3. Ienje DIJKSTRA geb. 31-10-1874 te Doezum ( VII-56-306 )
  4. Rindert DIJKSTRA geb. 21-6-1883 te Doezum / ovl. 12-7-1883 te Doezum ( VII-56-307 )

VI-17-81 Jan [Durks] DIJKSTRA
geb. 14-7-1830 te Achtkarspelen
zoon van: Dirk [Minzes] DIJKSTRA
Ienje [Wiebes] HAZENBERG

( V-9-44 )
  Hij trouwde op 30-5-1857 te Grootegast met:  
  Pieterke RENKEMA
geb. 4-3-1834 te Lucaswolde
dochter van: Lubbe [Berends] RENKEMA
Janna [Pieters] LUGTENBORG

  Uit deze relatie  
  1. Derk DIJKSTRA geb. 27-9-1857 te Lucaswolde / ovl. 12-7-1858 te Grootegast ( VII-57-308 )
  2. Dirk DIJKSTRA geb. 25-10-1858 te Lutjegast ( VII-57-309 )
  3. Janna DIJKSTRA geb. 14-7-1861 te Marum (Noordwijk) / ovl. 5-4-1953 te Marum (Noordwijk) ( VII-57-310 )
  4. Jantje DIJKSTRA geb. 24-5-1874 te Lutjegast ( VII-57-311 )

VI-17-82 Rindert [Derks] DIJKSTRA
geb. 13-10-1832 te Achtkarspelen
ovl. 10-5-1908 te Groningen, 75 jaar oud
zoon van: Dirk [Minzes] DIJKSTRA
Ienje [Wiebes] HAZENBERG

( V-9-44 )
  Hij trouwde op 29-5-1862 te Grootegast met:  
  Trientje van der MOLEN
geb. 28-5-1834 te Grootegast
ovl. 14-9-1872 te Grootegast, 38 jaar oud
dochter van: Willem [Jans] van der MOLEN
Aafke HENDRIKS

  Uit deze relatie  
  1. Ienje DIJKSTRA geb. 29-3-1863 te Grootegast / ovl. 18-11-1935 te Grootegast ( VII-58-312 )
  2. Durk DIJKSTRA geb. 12-6-1869 te Grootegast / ovl. 6-8-1869 te Grootegast ( VII-58-313 )
  3. Aafke DIJKSTRA geb. 28-8-1870 te Grootegast / ovl. 15-7-1942 te Grootegast ( VII-58-314 )
  4. Hiltje DIJKSTRA geb. 26-7-1872 te Grootegast / ovl. 2-8-1872 te Grootegast ( VII-58-315 )

VI-17-83 Marten DIJKSTRA
geb. 25-3-1836 te Achtkarspelen
zoon van: Dirk [Minzes] DIJKSTRA
Ienje [Wiebes] HAZENBERG

( V-9-44 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Willem.
 
  Hij trouwde op 20-5-1861 te Grootegast met:  
  Auktje VROOM
geb. 15-10-1836 te Opende
ovl. 19-5-1924 te Grootegast, 87 jaar oud
dochter van: Jan [Klazens] VROOM
IJktje [Onnes] MEESTER

  Uit deze relatie  
  1. Ienje DIJKSTRA geb. 23-4-1863 te Grootegast / ovl. 26-12-1944 te Kornhorn ( VII-59-316 )
  2. Jan DIJKSTRA geb. 28-9-1866 te Grootegast ( VII-59-317 )
  3. Durk DIJKSTRA geb. 9-2-1869 te Grootegast / ovl. 18-10-1932 te Grootegast ( VII-59-318 )
  4. Onne DIJKSTRA geb. 6-3-1872 te Grootegast / ovl. 4-3-1940 te Grootegast ( VII-59-319 )
  5. Mense DIJKSTRA geb. 13-10-1875 te Opende / ovl. 12-12-1945 te Opende ( VII-59-320 )

VI-17-84 Willem DIJKSTRA
geb. 25-3-1836 te Achtkarspelen
zoon van: Dirk [Minzes] DIJKSTRA
Ienje [Wiebes] HAZENBERG

( V-9-44 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Marten.
 

VI-18-85 Lutske [Eits] RINKEMA
geb. 27-2-1830 te Smallingerland
ovl. 17-12-1923 te Sneek, 93 jaar oud
dochter van: Eit [Rienks] RINKEMA
Lutske [Wiebes] HAZENBERG

( V-9-47 )
  Zij trouwde op 15-5-1857 te Smallingerland met:  
  Teede [Sybolts] van der BIJL
geb. 7-6-1823 te Eernewoude
ovl. 28-11-1872 te Smallingerland, 49 jaar oud
zoon van: Sybolt [Arents] van der BIJL
Aukje [Jitzes] FABER

  Uit deze relatie  
  1. Sybolt van der BIJL geb. 14-7-1858 te Smallingerland / ovl. 28-11-1872 te Smallingerland ( VII-60-321 )
  2. Lutske van der BIJL geb. 3-3-1861 te Smallingerland / ovl. 24-11-1862 te Smallingerland ( VII-60-322 )
  3. Lutske van der BIJL geb. 17-11-1863 te Smallingerland ( VII-60-323 )
  4. Akke [Teades] van der BIJL geb. 5-10-1865 te Utingeradeel / ovl. 10-9-1926 te Sneek ( VII-60-324 )
  5. Eit [Teades] van der BIJL geb. 19-5-1868 te Utingeradeel / ovl. 15-7-1910 te Sneek ( VII-60-325 )

VI-18-86 Aafke RINKEMA
geb. 12-11-1831 te Smallingerland
ovl. 19-10-1860 te Wymbritseradeel, 28 jaar oud
dochter van: Eit [Rienks] RINKEMA
Lutske [Wiebes] HAZENBERG

( V-9-47 )
  Zij trouwde op 3-6-1859 te Wymbritseradeel met:  
  Roelof [Mintjes] de BOER
geb. 13-11-1815 te Woudsend
ovl. 15-5-1872 te Wymbritseradeel, 56 jaar oud
zoon van: Mintje [Fokkes] de BOER
Wimke [Roelofs] de KOE


VI-18-87 Pietertje HAZENBERG
geb. 14-1-1836 te Smallingerland
ovl. 17-7-1920 te Leeuwarden, 84 jaar oud
dochter van: Eit [Rienks] RINKEMA
Lutske [Wiebes] HAZENBERG

( V-9-47 )
  Zij trouwde op 14-6-1862 te Smallingerland met:  
  Jacob POSTMUS
geb. 12-6-1832 te Sneek
zoon van: Jacob [Jacobs] POSTMUS
Durkje [Nybes] SCHOONHOVEN

  Uit deze relatie  
  1. Lutske POSTMUS geb. 20-1-1863 te Smallingerland / ovl. 8-8-1945 te Leeuwarden ( VII-61-326 )
  2. Jacob POSTMUS geb. 13-4-1864 te Smallingerland / ovl. 22-6-1865 te Achtkarspelen ( VII-61-327 )
  3. Dieuwke POSTMUS geb. 9-8-1865 te Achtkarspelen ( VII-61-328 )
  4. Jacob POSTMUS geb. 15-9-1871 te Westdongeradeel ( VII-61-329 )

VI-18-88 Jeltje [Klazes] SCHEPER
geb. 28-10-1839 te Smallingerland
ovl. 25-12-1921 te Smallingerland, 82 jaar oud
dochter van: Klaas [Freerks] SCHEPER
Lutske [Wiebes] HAZENBERG

( V-9-47 )
  Zij trouwde op 10-5-1862 te Smallingerland met:  
  Gerrit [Gjalts] KOOTSTRA
geb. 2-9-1837 te Surhuizum
ovl. 31-3-1915 te Smallingerland, 77 jaar oud
zoon van: Gjalt [Klazes] KOOTSTRA
Lutske [Gerrits] de HAAN

  Uit deze relatie  
  1. Lutske KOOTSTRA geb. 2-10-1863 te Smallingerland / ovl. 2-2-1941 te Smallingerland ( VII-62-330 )
  2. Pietje KOOTSTRA geb. 14-1-1867 te Smallingerland ( VII-62-331 )
  3. Saapke KOOTSTRA geb. 1-10-1870 te Smallingerland ( VII-62-332 )
  4. Gjalt KOOTSTRA geb. 24-9-1874 te Smallingerland ( VII-62-333 )
  5. Saakje KOOTSTRA geb. 5-11-1879 te Smallingerland / ovl. 26-1-1929 te Smallingerland ( VII-62-334 )
  6. Klaaske KOOTSTRA geb. 6-12-1884 te Smallingerland / ovl. 21-4-1919 te Smallingerland ( VII-62-335 )

VI-19-89 Wiebe HAZENBERG
geb. 25-6-1843 te Nuis
ovl. 29-9-1894 te Leek (Zevenhuizen), 51 jaar oud
zoon van: Wiebe [Postema] HAZENBERG
Sittje HOLTROP
( V-9-48 )

VI-19-90 Jan HAZENBERG
geb. 28-3-1849 te Nuis
zoon van: Wiebe [Postema] HAZENBERG
Sittje HOLTROP
( V-9-48 )

VI-19-91 Aafke HAZENBERG
geb. 18-5-1854 te Nuis
ovl. 18-3-1927 te Leek (Zevenhuizen), 72 jaar oud
dochter van: Wiebe [Postema] HAZENBERG
Sittje HOLTROP
( V-9-48 )
  Zij trouwde (1) op 8-7-1882 te Marum met:  
  Bauke de VRIES
geb. 20-9-1855 te Drachten
zoon van: Hendrik [Douwes] de VRIES
Antje [Baukes] HOFMAN

  Uit deze relatie  
  1. NN de VRIES geb. 8-11-1882 te Marum (Nuis) / ovl. 8-11-1882 te Marum (Nuis) ( VII-63-336 )
  2. Jantje de VRIES geb. 23-3-1884 te Niebert ( VII-63-337 )
  Zij trouwde (2) op 26-5-1899 te Marum met:  
  Engbert HAZENBERG
geb. 13-2-1832 te Leek (Tolbert)
ovl. 5-5-1906 te Marum (Nuis), 74 jaar oud
zoon van: Geert [Jans] HAZENBERG
Klaaske [Engberts] HIEMERSMA

  Zij trouwde (3) op 26-10-1907 te Leek met:  
  Albert LOOPER
geb. 16-1-1849 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 1-3-1932 te Leek (Zevenhuizen), 83 jaar oud
zoon van: Siebe [Douwes] LOOPER
Fenje [Berends] CAZEMIER


VI-20-92 Gerrit SCHUIL
geb. 5-11-1837 te Leek
ovl. 16-12-1908 te Grootegast, 71 jaar oud
zoon van: Pieter [Gerrits] SCHUIL
Emke [Annes] KUIPERS

( V-11-52 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmakersknecht te Hoogkerk (1865).
 
  Hij trouwde op 10-5-1865 te Leek (HA-13) met:  
  Nienke van HOGEN
geb. 17-10-1837 te Roden (Midwolde)
ovl. 28-2-1915 te Appingedam, 77 jaar oud
dochter van: Hindrik [Hinnes] HOOGEN
Antje [Karstens] VOSSEMA

  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Emke SCHUIL geb. 8-1-1866 te Grootegast / ovl. 16-4-1927 te Groningen ( VII-64-338 )
  2. Antje SCHUIL geb. 23-2-1867 te Grootegast ( VII-64-339 )
  3. Pieter SCHUIL geb. 29-7-1868 te Grootegast ( VII-64-340 )
  4. Hiltje SCHUIL geb. 20-4-1870 te Grootegast / ovl. ca 1931 te Zeeland (Michigan, U.S.A.) ( VII-64-341 )
  5. Hendrik SCHUIL geb. 27-7-1871 te Grootegast ( VII-64-342 )
  6. Froukje SCHUIL geb. 9-12-1872 te Grootegast ( VII-64-343 )
  7. Anne SCHUIL geb. 21-6-1874 te Grootegast / ovl. 19-7-1874 te Grootegast ( VII-64-344 )
  8. Albertus SCHUIL geb. 21-6-1874 te Grootegast / ovl. 30-6-1874 te Grootegast ( VII-64-345 )
  9. Trientje SCHUIL geb. 27-2-1876 te Grootegast / ovl. 1-11-1876 te Grootegast ( VII-64-346 )
  10. Anne SCHUIL geb. 13-2-1877 te Grootegast ( VII-64-347 )
  11. Albertus SCHUIL geb. 10-6-1879 te Grootegast / ovl. 22-5-1945 te Appingedam ( VII-64-348 )

VI-20-93 Anne SCHUIL
geb. 23-2-1840 te Leek
ovl. 24-4-1884 te Tolbert, 44 jaar oud
zoon van: Pieter [Gerrits] SCHUIL
Emke [Annes] KUIPERS

( V-11-52 )
  Persoonlijke informatie
Geboren 23 februari 1840 om 13:00 uur te Leek en overleden op 24 april 1884 om 12:00 uur te Tolbert. Beroep: schoenmaker.
 
  Hij trouwde op 10-6-1868 te Leek met:  
  Willemke RENKEMA
geb. 23-8-1843 te Marum (Niebert)
ovl. 28-3-1910 te Midwolde, 66 jaar oud
dochter van: Wiebrand [Wijmers] RENKEMA
IJktje [Hendriks] BAKKER

  Persoonlijke informatie
Overleden na 11-5-1901.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter SCHUIL geb. 17-6-1868 te Leek (Midwolde) / ovl. 19-4-1922 te Groningen ( VII-65-349 )
  2. Iektje SCHUIL geb. 8-3-1870 te Leek (Tolbert) / ovl. 30-8-1945 te Groningen ( VII-65-350 )
  3. Wiebrand SCHUIL geb. 15-1-1873 te Tolbert / ovl. 3-6-1961 te Roden ( VII-65-351 )
  4. Emke SCHUIL geb. 26-4-1875 te Leek (Tolbert) / ovl. 5-9-1920 te Oldekerk ( VII-65-352 )
  5. Geertje SCHUIL geb. 20-7-1877 te Leek (Tolbert) / ovl. 13-11-1878 te Leek (Tolbert) ( VII-65-353 )
  6. Geertje SCHUIL geb. 5-10-1881 te Leek (Tolbert) / ovl. 23-1-1961 te Leek ( VII-65-354 )
  7. Gerrit SCHUIL geb. 29-1-1884 te Leek (Tolbert) ( VII-65-355 )

VI-20-94 Albertus SCHUIL
geb. 2-3-1842 te Leek
ovl. 12-3-1917 te Groningen, 75 jaar oud
zoon van: Pieter [Gerrits] SCHUIL
Emke [Annes] KUIPERS

( V-11-52 )

VI-20-95 Willem SCHUIL
geb. 2-3-1843 te Leek
ovl. 30-8-1862 te Leek, 19 jaar oud
zoon van: Pieter [Gerrits] SCHUIL
Emke [Annes] KUIPERS

( V-11-52 )

VI-20-96 Sipke SCHUIL
geb. 2-10-1845 te Leek
zoon van: Pieter [Gerrits] SCHUIL
Emke [Annes] KUIPERS

( V-11-52 )
  Hij trouwde op 8-1-1874 te Marum met:  
  Froukje van HOGEN
geb. 22-8-1848 te Lucaswolde
dochter van: Hindrik [Hinnes] HOOGEN
Antje [Karstens] VOSSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Gerrit SCHUIL geb. 15-9-1880 te Groningen ( VII-66-356 )
  2. Emke SCHUIL geb. 15-7-1882 te Groningen ( VII-66-357 )
  3. Nienke SCHUIL geb. 2-9-1887 te Groningen ( VII-66-358 )

VI-20-97 Pieter SCHUIL
geb. 25-12-1848 te Leek
ovl. 31-12-1899 te Groningen, 51 jaar oud
zoon van: Pieter [Gerrits] SCHUIL
Emke [Annes] KUIPERS

( V-11-52 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: schoenmaker te Groningen.
 
  Hij trouwde op 27-4-1873 te Grootegast met:  
  Grietje HOEKSEMA
geb. 19-3-1851 te Grootegast
dochter van: Jan [Lubbes] HOEKSEMA
Rensktje [Jans] van der VEER

  Uit deze relatie  
  1. Jan SCHUIL geb. 28-9-1873 te Grootegast ( VII-67-359 )
  2. Pieter SCHUIL geb. 22-7-1875 te Garsthuizen ( VII-67-360 )
  3. Luppe SCHUIL geb. 7-6-1877 te Garsthuizen / ovl. 30-1-1880 te Den Ham ( VII-67-361 )
  4. Emke SCHUIL geb. 7-10-1879 te Den Ham ( VII-67-362 )
  5. Renstje SCHUIL geb. 14-3-1882 te Den Ham ( VII-67-363 )
  6. Lubbertus SCHUIL geb. 23-9-1883 te Den Ham ( VII-67-364 )
  7. Anna Catharina SCHUIL geb. 29-9-1885 te Doezum / ovl. 9-8-1886 te Groningen ( VII-67-365 )
  8. Gerrit SCHUIL geb. 8-7-1887 te Groningen ( VII-67-367 )
  9. Anna Catharina SCHUIL geb. 8-7-1887 te Groningen ( VII-67-366 )
  10. Albertus SCHUIL geb. 16-1-1890 te Groningen / ovl. 13-5-1890 te Groningen ( VII-67-368 )
  11. Reina SCHUIL geb. 30-3-1891 te Groningen ( VII-67-369 )

VI-20-98 Harke SCHUIL
geb. 26-12-1851 te Leek
zoon van: Pieter [Gerrits] SCHUIL
Emke [Annes] KUIPERS

( V-11-52 )

VI-20-99 Reinder SCHUIL
geb. 19-9-1855 te Leek
ovl. 7-6-1918 te Groningen, 62 jaar oud
zoon van: Pieter [Gerrits] SCHUIL
Emke [Annes] KUIPERS

( V-11-52 )
  Hij trouwde op 16-5-1891 te Grootegast met:  
  Janneke KOENES
geb. 25-7-1863 te Grootegast
ovl. 17-11-1930 te Groningen, 67 jaar oud
dochter van: Jacob KOENES
Jacoba BOLT VAN HIJLKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Jacoba SCHUIL geb. 5-2-1893 te Oldekerk (Niekerk) ( VII-68-370 )
  2. Pieter SCHUIL geb. 4-4-1894 te Oldekerk (Niekerk) ( VII-68-371 )
  3. Emke SCHUIL geb. 9-2-1898 te Oldekerk (Niekerk) ( VII-68-372 )
  4. Jacob SCHUIL geb. 9-6-1899 te Oldekerk (Niekerk) ( VII-68-373 )

VI-20-100 Haatje SCHUIL
geb. 4-4-1859 te Leek (GA-50)
ovl. 26-11-1913 te Leek, 54 jaar oud
zoon van: Pieter [Gerrits] SCHUIL
Emke [Annes] KUIPERS

( V-11-52 )
  Hij trouwde op 4-5-1889 te Grootegast met:  
  Geertje GRIMMIUS
geb. 29-1-1866 te Sebaldeburen
ovl. 20-1-1940 te Leek (OA-12), 73 jaar oud
dochter van: Arend GRIMMIUS
Aaltje de WIND

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje SCHUIL geb. 22-2-1890 te Leek ( VII-69-374 )
  2. Emke SCHUIL geb. 29-2-1892 te Leek / ovl. 4-3-1951 te Grootegast ( VII-69-375 )
  3. Arend SCHUIL geb. 5-12-1893 te Leek ( VII-69-376 )
  4. Pieter SCHUIL geb. 22-10-1896 te Leek / ovl. 27-2-1899 te Leek ( VII-69-377 )
  5. Pieterdiena SCHUIL geb. 24-10-1900 te Leek ( VII-69-378 )
  6. Jantje SCHUIL geb. 15-10-1903 te Leek ( VII-69-379 )

VI-21-101 Geert HENDRIKS
geb. 3-12-1842 te Oldekerk
ovl. 7-3-1888 te Leek (Zevenhuizen), 45 jaar oud
zoon van: Marten [Geerts] HINDRIKS
Lutske KUIPERS

( V-11-53 )
  Hij trouwde op 28-4-1867 te Groningen met:  
  Anna Maria GREINER
geb. 3-1-1846 te Groningen
dochter van: Gerard GREINER
Anna Maria Catharina JASPERS

  Uit deze relatie  
  1. Anna Maria Catharina HENDRIKS geb. 16-4-1868 te Groningen / ovl. 30-8-1874 te Groningen ( VII-70-380 )
  2. NN HENDRIKS geb. 27-11-1869 te Groningen / ovl. 27-11-1869 te Groningen ( VII-70-381 )
  3. NN HENDRIKS geb. 16-10-1870 te Groningen / ovl. 16-10-1870 te Groningen ( VII-70-382 )
  4. Marten Georg HENDRIKS geb. 24-11-1871 te Groningen ( VII-70-383 )
  5. Gerhard Dirk Johan HENDRIKS geb. 25-3-1882 te Groningen ( VII-70-384 )

VI-21-102 Trientje HENDRIKS
geb. 17-9-1844 te Oldekerk
ovl. 2-8-1865 te Leek, 20 jaar oud
dochter van: Marten [Geerts] HINDRIKS
Lutske KUIPERS

( V-11-53 )

VI-21-103 Anne HENDRIKS
geb. 15-10-1847 te Oldekerk
ovl. 16-10-1921 te Leek, 74 jaar oud
zoon van: Marten [Geerts] HINDRIKS
Lutske KUIPERS

( V-11-53 )
  Hij trouwde op 21-5-1879 te Leek met:  
  Frouktje ZWAANSTRA
geb. 10-3-1853 te Leek (Zevenhuizen)
dochter van: Jogchum Roelf ZWAANSTRA
Bouktje [Heines] ROSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Lutske HENDRIKS geb. 4-6-1880 te Tolbert ( VII-71-385 )

VI-22-104 Nanne KUIPERS
geb. 21-4-1849 te Niezijl
zoon van: Reinder KUIPERS
Hillechien [Pieters] KOOPMANS
( V-11-54 )

VI-22-105 Pieter KUIPERS
geb. 22-6-1851 te Niezijl
zoon van: Reinder KUIPERS
Hillechien [Pieters] KOOPMANS
( V-11-54 )

VI-22-106 Harke KUIPERS
geb. 27-8-1854 te Groningen
zoon van: Reinder KUIPERS
Hillechien [Pieters] KOOPMANS
( V-11-54 )

VI-22-107 Klaas KUIPERS
geb. 22-1-1860 te Groningen
ovl. 14-3-1910 te Meppel, 50 jaar oud
zoon van: Reinder KUIPERS
Aaltje WOLTIL
( V-11-54 )

VI-22-108 Trientje KUIPERS
geb. 27-1-1861 te Leegkerk
ovl. 2-9-1861 te Leegkerk, 7 maand oud
dochter van: Reinder KUIPERS
Aaltje WOLTIL
( V-11-54 )

VI-22-109 Trientje KUIPERS
geb. 12-9-1862 te Hoogkerk
ovl. 23-5-1864 te Hoogkerk, 20 maand oud
dochter van: Reinder KUIPERS
Aaltje WOLTIL
( V-11-54 )

VI-22-110 Aagtje KUIPERS
geb. 21-11-1863 te Hoogkerk
ovl. 20-12-1867 te Grootegast, 4 jaar oud
dochter van: Reinder KUIPERS
Aaltje WOLTIL
( V-11-54 )

VI-22-111 Trientje KUIPERS
geb. 7-11-1864 te Hoogkerk
ovl. 21-4-1865 te Hoogkerk, 5 maand oud
dochter van: Reinder KUIPERS
Aaltje WOLTIL
( V-11-54 )

VI-22-112 Trientje KUIPERS
geb. 27-3-1866 te Hoogkerk
ovl. 8-10-1866 te Hoogkerk, 6 maand oud
dochter van: Reinder KUIPERS
Aaltje WOLTIL
( V-11-54 )

VI-22-113 Reina KUIPERS
geb. 7-6-1867 te Sebaldeburen
ovl. 2-5-1941 te Groningen (OA-803), 73 jaar oud
dochter van: Reinder KUIPERS
Aaltje WOLTIL
( V-11-54 )
  Zij trouwde op 26-11-1893 te Groningen (HA-386) met:  
  Hindrik HEIKENS
geb. 18-9-1865 te Groningen
ovl. 16-2-1946 te Groningen (OA-357), 80 jaar oud
zoon van: Marten HEIKENS
Angeniete NIJDAM

fam. 17: ( IX-10-35 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: behanger (1893, 1894, 1896, 1901).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Angenieta HEIKENS geb. 6-10-1894 te Groningen (GA-1239) fam. 17: ( XI-54-226 )
  2. Aaltje HEIKENS geb. 15-4-1896 te Groningen (GA-558) / ovl. 23-11-1897 te Groningen (OA-1059) fam. 17: ( XI-54-227 )
  3. Alida Martina HEIKENS geb. 2-4-1900 te Groningen (GA-492) / ovl. 25-11-1993 te Groningen fam. 17: ( XI-54-228 )
  4. Henderika HEIKENS geb. 24-8-1901 te Groningen (GA-1236) / ovl. 27-12-1975 fam. 17: ( XI-54-229 )

VI-22-114 Aagtje KUIPERS
geb. 27-6-1868 te Sebaldeburen
ovl. 7-8-1868 te Grootegast, 41 dagen oud
dochter van: Reinder KUIPERS
Aaltje WOLTIL
( V-11-54 )

VI-22-115 Aagtje KUIPERS
geb. 6-10-1869 te Sebaldeburen
ovl. 3-7-1940 te Groningen, 70 jaar oud
dochter van: Reinder KUIPERS
Aaltje WOLTIL
( V-11-54 )

VI-22-116 Antje KUIPERS
geb. 23-4-1872 te Sebaldeburen
ovl. 17-1-1959 te Groningen, 86 jaar oud
dochter van: Reinder KUIPERS
Aaltje WOLTIL
( V-11-54 )
  Zij trouwde op 28-5-1896 te Groningen (HA-184) met:  
  Harm HEIKENS
geb. 10-1-1871 te Groningen
ovl. 31-3-1958 te Groningen, 87 jaar oud
zoon van: Marten HEIKENS
Angeniete NIJDAM

fam. 17: ( IX-10-35 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: pakhuisknecht (1896), leerkoopersknecht (1896), bediende (1897).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 25 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Marten HEIKENS geb. 5-11-1896 te Groningen fam. 17: ( XI-55-230 )
  2. Aaltje HEIKENS geb. 4-11-1897 te Groningen (GA-1476) fam. 17: ( XI-55-231 )

VI-22-117 Trientje KUIPERS
geb. 7-6-1875 te Lutjegast
ovl. 20-9-1875 te Grootegast, 3 maand oud
dochter van: Reinder KUIPERS
Aaltje WOLTIL
( V-11-54 )

VI-23-118 Hendrikje POL
geb. 4-9-1856 te Lutjegast
ovl. 6-1-1889 te Oldekerk, 32 jaar oud
dochter van: Klaas POL
Rienje KUIPERS

( V-11-55 )

VI-23-119 Trientje POL
geb. 16-11-1858 te Niekerk
ovl. 16-1-1859 te Oldekerk, 8 weken oud
dochter van: Klaas POL
Rienje KUIPERS

( V-11-55 )

VI-23-120 Douwe [Klasen] POL
geb. 22-2-1860 te Niekerk
zoon van: Klaas POL
Rienje KUIPERS

( V-11-55 )

VI-23-121 Anne [Klasen] POL
geb. 18-4-1862 te Niekerk
ovl. 1-9-1927 te Groningen, 65 jaar oud
zoon van: Klaas POL
Rienje KUIPERS

( V-11-55 )

VI-24-122 Geetje BOLHUIS
geb. 27-11-1835 te Achtkarspelen
ovl. 7-3-1838 te Achtkarspelen, 2 jaar oud
dochter van: Wybe [Willems] BOLHUIS
Ettje [Berends] POSTRA
( V-12-58 )

VI-24-123 Berend [Wiebes] BOLHUIS
geb. 18-10-1837 te Grootegast (Stroobos)
ovl. 12-3-1892 te Achtkarspelen (Surhuizum) (OA-55), 54 jaar oud
zoon van: Wybe [Willems] BOLHUIS
Ettje [Berends] POSTRA
( V-12-58 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: grofsmid (1892).
 
  Hij trouwde op 12-9-1877 te Achtkarspelen met:  
  Wiebke [Feijes] WILPSTRA
geb. 23-4-1837 te Grootegast (Doezum)
dochter van: Feye [Hotzes] WILPSTRA
Wijke [Lucas] DIJKSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Etje BOLHUIS geb. 10-3-1879 te Achtkarspelen ( VII-72-386 )
  2. Wiebe BOLHUIS geb. 25-6-1881 te Surhuizum / ovl. 2-5-1958 te Smallingerland ( VII-72-387 )

VI-24-124 Willem BOLHUIS
geb. 1-12-1838 te Achtkarspelen
ovl. 9-6-1901 te Lutjegast, 62 jaar oud
zoon van: Wybe [Willems] BOLHUIS
Ettje [Berends] POSTRA
( V-12-58 )
  Hij trouwde (1) op 6-6-1867 te Amsterdam met:  
  Etje MULDER
ovl. voor 1874
dochter van: Jan [Hendriks] MULDER
Hendertje [Geerts] PRUIS

  Hij trouwde (2) op 7-5-1874 met:  
  Jacoba Johanna Willemina NAGEL
geb. ca 1839
ovl. 25-7-1887 te Amsterdam
dochter van: Jan Gerrits Andries NAGEL
Antje van DOMPELAAR

  Hij trouwde (3) op 17-10-1888 te Grootegast met:  
  Sjoerdje van KLOOSTER
geb. 17-4-1855 te Lutjegast
dochter van: Hendrik van KLOOSTER
Grietje [Jans] van der WAL


VI-24-125 Geertje BOLHUIS
geb. 13-2-1840 te Achtkarspelen
ovl. 22-1-1849 te Achtkarspelen, 8 jaar oud
dochter van: Wybe [Willems] BOLHUIS
Ettje [Berends] POSTRA
( V-12-58 )

VI-24-126 Anne BOLHUIS
geb. 23-11-1842 te Achtkarspelen
ovl. 25-12-1921 te Achtkarspelen, 79 jaar oud
dochter van: Wybe [Willems] BOLHUIS
Ettje [Berends] POSTRA
( V-12-58 )

VI-24-127 Klaas [Wiebes] BOLHUIS
geb. 24-5-1845 te Achtkarspelen
ovl. 25-12-1921 te Grootegast (Stroobos), 76 jaar oud
zoon van: Wybe [Willems] BOLHUIS
Ettje [Berends] POSTRA
( V-12-58 )
  Hij trouwde op 4-5-1870 te Hennaarderadeel (Fr) met:  
  Marijke SCHUURMANS
geb. 19-9-1844 te Baijum (Fr)
ovl. 9-3-1895 te Grootegast (Stroobos), 50 jaar oud
dochter van: Willem SCHUURMANS
Geeske [Jacobs] HEERINGA

  Uit deze relatie  
  1. Etje BOLHUIS geb. 16-11-1872 te Achtkarspelen / ovl. 23-2-1966 te Franeker ( VII-73-388 )
  2. Geiske BOLHUIS geb. 10-2-1875 te Achtkarspelen / ovl. 17-3-1956 te Kollum ( VII-73-389 )
  3. Wiebe BOLHUIS geb. 20-7-1877 te Achtkarspelen (Stroobos) / ovl. 29-9-1901 te Achtkarspelen (Stroobos) ( VII-73-390 )
  4. IJtje BOLHUIS geb. 18-7-1879 te Achtkarspelen (Stroobos) / ovl. 27-7-1901 te Achtkarspelen (Stroobos) ( VII-73-391 )
  5. Willem BOLHUIS geb. 15-3-1882 te Achtkarspelen (Stroobos) / ovl. 18-1-1901 te Achtkarspelen (Stroobos) ( VII-73-392 )
  6. Syberen BOLHUIS geb. 2-4-1885 te Achtkarspelen (Stroobos) / ovl. 6-4-1888 te Achtkarspelen (Stroobos) ( VII-73-393 )

VI-25-128 Geertje BOLHUIS
geb. 27-1-1857 te Achtkarspelen
ovl. 18-2-1875 te Achtkarspelen, 18 jaar oud
dochter van: Klaas [Willems] BOLHUIS
Grietje [Siebes] van der WAL
( V-12-60 )

VI-25-129 Siebe BOLHUIS
geb. 22-5-1859 te Achtkarspelen
zoon van: Klaas [Willems] BOLHUIS
Grietje [Siebes] van der WAL
( V-12-60 )

VI-25-130 Wybrigje BOLHUIS
geb. 16-9-1861 te Achtkarspelen
dochter van: Klaas [Willems] BOLHUIS
Grietje [Siebes] van der WAL
( V-12-60 )

VI-25-131 NN BOLHUIS
geb. 10-6-1867 te Achtkarspelen
ovl. 10-6-1867 te Achtkarspelen, 0 dagen oud
zoon van: Klaas [Willems] BOLHUIS
Grietje [Siebes] van der WAL
( V-12-60 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-26-132 Jan BOLHUIS
geb. 13-8-1856 te Grootegast (GA-62)
ovl. 16-1-1936 te Grootegast (OA-7), 79 jaar oud
zoon van: Sibbeltje van BOLHUIS ( V-13-62 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: machinist (1892), melkventer (1912), melkrijder (1919).
 
  Hij trouwde op 7-5-1892 te Grootegast (HA-10) met:  
  Pietertje TOP
geb. 28-7-1864 te Grootegast
ovl. 16-7-1941 te Grootegast, 76 jaar oud
dochter van: Jan TOP
Wemke PENNINGA

  Persoonlijke informatie
Beroep:dienstmeid (1886), dagloonster (1892).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: machinist; beroep bruid: dagloonster; bruidegom 35 jaar; bruid 27 jaar; Wettiging 1 kind
 
  Uit deze relatie  
  1. Wemke BOLHUIS geb. 30-5-1886 te Grootegast (GA-75) ( VII-74-394 )
  2. Sibbeltje BOLHUIS geb. 19-12-1892 te Grootegast (GA-138) ( VII-74-395 )
  3. Jan BOLHUIS geb. 24-6-1894 te Grootegast ( VII-74-396 )
  4. Sipke BOLHUIS geb. 10-9-1895 te Grootegast / ovl. 2-6-1919 te Grootegast ( VII-74-397 )
  5. Hendrikje BOLHUIS geb. 7-11-1897 te Grootegast ( VII-74-398 )
  6. Anne BOLHUIS geb. 16-2-1900 te Grootegast (GA-24) / ovl. 27-1-1964 te Groningen ( VII-74-399 )
  7. Jantje BOLHUIS geb. 13-8-1901 te Grootegast ( VII-74-400 )

VI-27-133 Ienje STAVASIUS
geb. 10-7-1848 te Grootegast
ovl. 7-5-1849 te Grootegast, 9 maand oud
dochter van: Fokke [Douwes] STAVASIUS
Tietje [Klasens] BOLHUIS

( V-13-63 )

VI-27-134 Anne STAVASIUS
geb. 3-9-1849 te Grootegast
ovl. 29-3-1897 te Grootegast, 47 jaar oud
zoon van: Fokke [Douwes] STAVASIUS
Tietje [Klasens] BOLHUIS

( V-13-63 )
  Hij trouwde op 23-11-1889 te Marum met:  
  Ietje van der HEIDE
geb. 16-10-1866 te Drachten
dochter van: Gerrit [Ages] van der HEIDE
Antje [Boeles] VEENSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Fokke STAVASIUS geb. 15-8-1890 te Doezum / ovl. 20-9-1909 te Smallingerland ( VII-75-401 )
  2. Gerrit STAVASIUS geb. 7-8-1892 te Grootegast / ovl. 8-9-1892 te Grootegast ( VII-75-402 )
  3. Antje STAVASIUS geb. 2-9-1893 te Grootegast / ovl. 21-4-1897 te Grootegast ( VII-75-403 )
  4. Tietje STAVASIUS geb. 19-8-1896 te Grootegast / ovl. 2-2-1974 ( VII-75-404 )

VI-27-135 Klaas STAVASIUS
geb. 7-5-1853 te Grootegast
ovl. 28-3-1939 te Groningen, 85 jaar oud
zoon van: Fokke [Douwes] STAVASIUS
Tietje [Klasens] BOLHUIS

( V-13-63 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstknecht (1880).
 
  Hij trouwde op 15-5-1880 te Oldehove (HA-17) met:  
  Jeltje POL
geb. 30-12-1860 te Niehove
ovl. 24-10-1932 te Groningen, 71 jaar oud
dochter van: Anne POL
Dine GRAANSEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1880).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Diene STAVASIUS geb. 28-9-1880 te Oldehove (Niehove) / ovl. 6-4-1958 te Groningen ( VII-76-405 )
  2. Fokke STAVASIUS geb. 12-8-1882 te Oldehove (Niehove) / ovl. 3-6-1963 te Groningen ( VII-76-406 )
  3. Titia STAVASIUS geb. 20-2-1886 te Vierhuizen / ovl. 4-7-1908 te Groningen ( VII-76-407 )
  4. Anna STAVASIUS geb. 19-2-1888 te Oldehove (Niehove) / ovl. 9-8-1901 te Groningen ( VII-76-408 )
  5. Enno STAVASIUS geb. 26-7-1890 te Vierhuizen / ovl. 31-7-1890 te Vierhuizen ( VII-76-409 )
  6. Itje STAVASIUS geb. 3-3-1892 te Vierhuizen ( VII-76-410 )
  7. Jacoba STAVASIUS geb. 8-7-1894 te Vierhuizen / ovl. 21-5-1909 te Groningen ( VII-76-411 )
  8. NN STAVASIUS geb. 30-5-1897 te Groningen / ovl. 30-5-1897 te Groningen ( VII-76-412 )
  9. Anne STAVASIUS geb. 30-6-1899 te Groningen / ovl. 22-6-1952 te Groningen ( VII-76-413 )
  10. NN STAVASIUS geb. 8-9-1902 te Groningen / ovl. 8-9-1902 te Groningen ( VII-76-415 )
  11. Jan STAVASIUS geb. 8-9-1902 te Groningen / ovl. 18-11-1964 te Groningen ( VII-76-414 )

VI-27-136 Ienje STAVASIUS
geb. 18-1-1857 te Grootegast
ovl. 4-3-1942 te Groningen, 85 jaar oud
dochter van: Fokke [Douwes] STAVASIUS
Tietje [Klasens] BOLHUIS

( V-13-63 )
  Zij trouwde op 25-5-1890 te Groningen met:  
  Christiaan KRAAN
geb. 25-9-1862 te Groningen
ovl. 22-2-1943 te Groningen, 80 jaar oud
zoon van: Pieter KRAAN
Jantien TIDDENS

  Uit deze relatie  
  1. Jantien KRAAN geb. 11-10-1891 te Groningen / ovl. 14-12-1954 te Groningen ( VII-77-416 )
  2. Fokko Pieter KRAAN geb. 16-2-1893 te Groningen / ovl. 20-4-1949 te Groningen ( VII-77-417 )

VI-27-137 Douwe STAVASIUS
geb. 13-12-1860 te Grootegast
ovl. 12-10-1935 te Grootegast, 74 jaar oud
zoon van: Fokke [Douwes] STAVASIUS
Tietje [Klasens] BOLHUIS

( V-13-63 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1925).
 
  Hij trouwde op 21-2-1894 te Marum met:  
  Antje WILPSTRA
geb. 19-6-1870 te Doezum
ovl. 12-1-1929 te Grootegast, 58 jaar oud
dochter van: Jitte WILPSTRA
Martje de JONG

  Uit deze relatie  
  1. Fokke STAVASIUS geb. 31-3-1892 te Lucaswolde / ovl. 1-10-1911 te Grootegast ( VII-78-418 )
  2. Tjitse STAVASIUS geb. 10-4-1894 te Lucaswolde / ovl. 18-7-1917 te Grootegast ( VII-78-419 )
  3. NN STAVASIUS geb. 18-12-1896 te Lucaswolde / ovl. 18-12-1896 te Lucaswolde ( VII-78-420 )
  4. Tietje STAVASIUS geb. 31-12-1897 te Doezum ( VII-78-421 )
  5. Maarten STAVASIUS geb. 19-9-1900 te Doezum / ovl. 20-8-1984 ( VII-78-422 )
  6. Ienje STAVASIUS geb. 9-4-1903 te Opende / ovl. 3-3-1904 te Grootegast ( VII-78-423 )
  7. Klaas STAVASIUS geb. 16-2-1905 te Opende / ovl. 31-3-1990 ( VII-78-424 )
  8. Willem STAVASIUS geb. 1-5-1907 te Opende / ovl. 11-5-1907 te Grootegast ( VII-78-425 )
  9. NN STAVASIUS geb. 10-1-1909 te Grootegast / ovl. 10-1-1909 te Grootegast ( VII-78-426 )
  10. Ienje STAVASIUS geb. 3-11-1909 te Opende / ovl. 24-11-1910 te Grootegast ( VII-78-427 )
  11. Ientje STAVASIUS geb. 24-12-1910 te Opende / ovl. 27-12-1911 te Grootegast ( VII-78-428 )

VI-28-138 Geertje BRINK
geb. 3-8-1833 te Leegkerk
ovl. 21-5-1855 te Norg (Veenhuizen), 21 jaar oud
dochter van: Jan [Egberts] BRINK
Grietje [Jannes] VISSER
( V-14-67 )

VI-28-139 Jannes BRINK
geb. 5-4-1841 te Leegkerk
ovl. 14-2-1918 te Uithuizermeeden, 76 jaar oud
zoon van: Jan [Egberts] BRINK
Grietje [Jannes] VISSER
( V-14-67 )
  Hij trouwde op 24-11-1886 te Uithuizermeeden met:  
  Jakobina van der SCHAAF
geb. 1-7-1859 te Westernieland
ovl. 22-12-1918 te Roodeschool, 59 jaar oud
dochter van: Garmt van der SCHAAF
Grietje JAGER

  Uit deze relatie  
  1. Garmt BRINK geb. 20-4-1891 te Uithuizermeeden (Niekerkje) (GA-42) ( VII-79-429 )

VI-29-140 Willem BOLHUIS
geb. 20-4-1857 te Oldehove (Niehove)
ovl. 18-4-1928 te Oldehove (Niehove), 70 jaar oud
zoon van: Lucas BOLHUIS
Anna [Harms] SNAAK
( V-15-69 )
  Hij trouwde op 14-5-1886 te Oldehove met:  
  Korneliske BIJZET
geb. 31-12-1858 te Smallingerland (Drachten)
ovl. 1-4-1931 te Oldehove (Niehove), 72 jaar oud
dochter van: Ferdinand [Johannes] BIJZET
Bouwina [Sietzes] RITSMA


VI-30-141 Willem BOLHUIS
geb. 24-12-1850 te Niehove
ovl. 15-7-1868 te Niehove, 17 jaar oud
zoon van: Jan [Willems] BOLHUIS
Eltje KOLLENBORG
( V-15-71 )
fam. 83: ( VIII-4-24 )

VI-30-142 Tjeerd BOLHUIS
geb. 11-11-1852 te Niehove
ovl. 25-4-1862 te Niehove, 9 jaar oud
zoon van: Jan [Willems] BOLHUIS
Eltje KOLLENBORG
( V-15-71 )
fam. 83: ( VIII-4-24 )

VI-30-143 Aaltje BOLHUIS
geb. 8-2-1855 te Niehove
ovl. 18-11-1855 te Niehove, 9 maand oud
dochter van: Jan [Willems] BOLHUIS
Eltje KOLLENBORG
( V-15-71 )
fam. 83: ( VIII-4-24 )

VI-30-144 Kornelis BOLHUIS
geb. 3-2-1857 te Niehove
ovl. 17-6-1865 te Niehove, 8 jaar oud
zoon van: Jan [Willems] BOLHUIS
Eltje KOLLENBORG
( V-15-71 )
fam. 83: ( VIII-4-24 )

VI-30-145 Wiebe BOLHUIS
geb. 11-4-1860 te Niehove
zoon van: Jan [Willems] BOLHUIS
Jantje [Wiebes] van der VELDE
( V-15-71 )
  Hij trouwde op 19-5-1881 te Oldehove met:  
  Jantje TIMMER
geb. 1853 te Adorp
ovl. 22-5-1932 te Kommerzijl
dochter van: Klaas [Hendriks] TIMMER
Jantje [Pieters] NIELAND

  Uit deze relatie  
  1. Jan BOLHUIS geb. 11-8-1881 te Niezijl / ovl. 17-8-1881 te Niezijl ( VII-80-430 )
  2. Jantje BOLHUIS geb. 20-11-1882 te Oldehove / ovl. 19-2-1946 te Oldehove ( VII-80-431 )
  3. Clasina Jantina BOLHUIS geb. 29-5-1885 te Niehove / ovl. 3-12-1963 te Oldehove ( VII-80-432 )
  4. Aaltje BOLHUIS geb. 28-9-1887 te Kommerzijl / ovl. 11-2-1970 ( VII-80-433 )
  5. Janna BOLHUIS geb. 29-8-1891 te Kommerzijl / ovl. 3-5-1909 te Oldehove ( VII-80-434 )
  6. Jan BOLHUIS geb. 7-4-1894 te Kommerzijl / ovl. ca 1977 te Dokkum ( VII-80-435 )

VI-30-146 Aaltje BOLHUIS
geb. 12-11-1861 te Oldehove (Niehove)
ovl. 25-7-1862 te Oldehove (Niehove), 8 maand oud
dochter van: Jan [Willems] BOLHUIS
Jantje [Wiebes] van der VELDE
( V-15-71 )

VI-30-147 Aaltje BOLHUIS
geb. 23-6-1863 te Oldehove (Niehove)
ovl. 12-4-1887 te Grijpskerk (De Waarden), 23 jaar oud
dochter van: Jan [Willems] BOLHUIS
Jantje [Wiebes] van der VELDE
( V-15-71 )
  Zij trouwde op 16-5-1885 te Grijpskerk met:  
  Albert WIJCHERS
geb. 12-7-1862 te Achtkarspelen (Buitenpost)
ovl. 11-4-1938 te Grijpskerk, 75 jaar oud
zoon van: Pieter [Alberts] WIJCHERS
Stijntje [Berends] van der VEEN

  Uit deze relatie  
  1. Stientje WIJCHERS geb. 12-8-1885 te Niezijl / ovl. 23-7-1939 te Oldehove (Kommerzijl) ( VII-81-436 )

VI-30-148 Geeske BOLHUIS
geb. 24-10-1866 te Oldehove (Niehove)
ovl. 20-10-1944 te Grijpskerk (Niezijl), 77 jaar oud
dochter van: Jan [Willems] BOLHUIS
Jantje [Wiebes] van der VELDE
( V-15-71 )
  Zij trouwde op 12-5-1894 te Grijpskerk met:  
  Jan Hendrik WITTERHOLT
geb. 13-10-1864 te Ezinge (Oldekerk)
ovl. 14-12-1944 te Grijpskerk (Niezijl)), 80 jaar oud
zoon van: Nicolaas WITTERHOLT
Jouktje STRUIVINGA
fam. 28: ( VII-2-4 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: koopman (1924).
 
  Uit deze relatie  
  1. Nicolaas WITTERHOLT geb. 4-4-1895 te Niezijl / ovl. 11-8-1979 fam. 28: ( IX-4-10 )
  2. Jan WITTERHOLT geb. 21-10-1897 te Niezijl fam. 28: ( IX-4-11 )
  3. Harm WITTERHOLT geb. 14-7-1900 te Niezijl / ovl. 4-5-1979 fam. 28: ( IX-4-12 )

VI-31-149 Feike BOLHUIS
geb. 12-2-1862 te Lutjegast (GA-16)
ovl. 29-5-1930 te Niekerk (OA-9), 68 jaar oud
zoon van: Klaas BOLHUIS
Hinke HOEKSTRA
( V-15-74 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1886), arbeider (1920).
 
  Hij trouwde op 13-11-1886 te Aduard (HA-12) met:  
  Gerkje van der VEEN
geb. 6-1-1861 te Marum (Noordwijk)
ovl. 11-1-1938 te Oldekerk, 77 jaar oud
dochter van: Berend [Wolters] van der VEEN
Trijntje [Elses] SIERSMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1886).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas BOLHUIS geb. 27-2-1887 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 23-9-1947 te Groningen ( VII-82-437 )
  2. Trientje BOLHUIS geb. 14-8-1888 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 20-12-1953 te Utrecht ( VII-82-438 )
  3. Hinke BOLHUIS geb. 9-8-1889 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 23-2-1948 te Utrecht ( VII-82-439 )
  4. Berendina BOLHUIS geb. 20-2-1892 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 11-4-1955 te Lucaswolde ( VII-82-440 )

VI-31-150 Willem BOLHUIS
geb. 17-5-1863 te Grootegast (Lutjegast) (GA-49)
ovl. 29-1-1906 te Ezinge (Oldekerk) (OA-3), 42 jaar oud
zoon van: Klaas BOLHUIS
Hinke HOEKSTRA
( V-15-74 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1891), arbeider (1906).
 
  Hij trouwde op 16-5-1891 te Ezinge (Oldekerk) (HA-4) met:  
  Lamke LAND
geb. 17-10-1866 te Grootegast (Opende)
ovl. 21-2-1950 te Ezinge (Oldekerk), 83 jaar oud
dochter van: Steffen LAND
Grietje POELMAN

  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas BOLHUIS geb. 7-7-1894 te Niekerk / ovl. 21-1-1895 te Ezinge (Oldekerk) ( VII-83-441 )
  2. Grietje BOLHUIS geb. 22-12-1895 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 20-1-1967 te Groningen ( VII-83-442 )
  3. Klaas BOLHUIS geb. 19-5-1898 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 21-7-1990 ( VII-83-443 )
  4. Hinke BOLHUIS geb. 9-7-1901 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 1-8-1988 ( VII-83-444 )
  5. Sietske BOLHUIS geb. 26-1-1905 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 4-10-1983 ( VII-83-445 )

VI-31-151 Jan BOLHUIS
geb. 31-5-1865 te Grootegast (GA-65)
ovl. 29-12-1899 te Aduard (OA-51), 34 jaar oud
zoon van: Klaas BOLHUIS
Hinke HOEKSTRA
( V-15-74 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1890).
 
  Hij trouwde op 17-5-1890 te Aduard (HA-8) met:  
  Johanna Maria (Anna) CLOECE
geb. 3-12-1870 te Aduard
dochter van: Jan [Hendriks] CLOECE
Johanna Warnera HAKKENES

  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 19 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas BOLHUIS geb. 3-12-1893 te Adorp (Sauwerd) / ovl. 2-7-1959 te Garnwerd ( VII-84-446 )

VI-31-152 Meenskje BOLHUIS
geb. 2-2-1867 te Grootegast (Lutjegast) (GA-11)
dochter van: Klaas BOLHUIS
Hinke HOEKSTRA
( V-15-74 )
  Zij trouwde op 16-5-1891 te Kollumerland met:  
  Louw WALDA
geb. 20-2-1869 te Kollum
ovl. 1-12-1945 te Kollumerland, 76 jaar oud
zoon van: Douwe [Hendriks] WALDA
Geeske [Louws] van der VEEN

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje WALDA geb. 15-5-1889 te Oldekerk (Niekerk) ( VII-85-447 )
  2. Hinke WALDA geb. 6-11-1891 te Kollumerland / ovl. 3-11-1954 ( VII-85-448 )
  3. Douwe WALDA geb. 27-4-1895 te Kollumerland / ovl. 16-6-1971 ( VII-85-449 )
  4. Geeske WALDA geb. 2-4-1898 te Kollumerland / ovl. 26-1-1899 te Kollumerland ( VII-85-450 )
  5. Geeske WALDA geb. 19-9-1900 te Kollumerland ( VII-85-451 )
  6. Klaaske WALDA geb. 31-8-1903 te Kollum / ovl. 2-10-1984 te Leeuwarden ( VII-85-452 )
  7. Henderika WALDA geb. ca 1906 te Kollum ( VII-85-453 )

VI-31-153 Aaltje BOLHUIS
geb. 11-11-1870 te Oldekerk (Niekerk) (GA-35)
ovl. 29-6-1873 te Oldekerk (OA-20), 2 jaar oud
dochter van: Klaas BOLHUIS
Hinke HOEKSTRA
( V-15-74 )

VI-31-154 Trientje BOLHUIS
geb. 13-4-1873 te Oldekerk (Niekerk) (GA-18)
ovl. 18-7-1954 te Kollumerpomp, 81 jaar oud
dochter van: Klaas BOLHUIS
Hinke HOEKSTRA
( V-15-74 )
  Zij trouwde op 19-5-1900 te Kollumerland (HA-32) met:  
  Harm van WIEREN
geb. 10-5-1867 te Kollum
ovl. 22-10-1948 te Kollum, 81 jaar oud
zoon van: Dirk [Heines] van WIEREN
Aaltje [Harms] SCHIPPER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 33 jaar, bruid 27 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hinke van WIEREN geb. 14-11-1901 te Kollumerland / ovl. 5-7-1981 te Kollumerland ( VII-86-454 )
  2. Dirk van WIEREN geb. 18-12-1902 te Kollumerland / ovl. 2-9-1972 ( VII-86-455 )
  3. Klaas van WIEREN geb. 28-10-1904 te Kollumerland / ovl. 14-5-1992 ( VII-86-456 )
  4. Heine van WIEREN geb. 19-1-1907 te Kollumerland / ovl. 18-6-1986 ( VII-86-457 )
  5. Feike van WIEREN geb. 15-4-1908 te Kollumerland / ovl. 5-1-1995 ( VII-86-458 )
  6. Kornelis van WIEREN geb. 3-12-1909 te Kollumerland / ovl. 22-4-1957 te Kollumerland ( VII-86-459 )
  7. Willem van WIEREN geb. 13-5-1911 te Kollumerland / ovl. 27-7-1977 ( VII-86-460 )
  8. Jan van WIEREN geb. 29-1-1913 te Kollum / ovl. 16-12-1956 te Noordoostpolder ( VII-86-461 )
  9. Lukas [Harms] van WIEREN geb. 16-11-1915 te Kollumerpomp / ovl. 26-11-1985 te Emmeloord ( VII-86-462 )

VI-31-155 Lukas BOLHUIS
geb. 26-6-1875 te Oldekerk (Niekerk) (GA-22)
ovl. 4-2-1944 te Zuidhorn (OA-5), 68 jaar oud
zoon van: Klaas BOLHUIS
Hinke HOEKSTRA
( V-15-74 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1897), arbeider (1922), kruidenier (1944).
 
  Hij trouwde op 15-5-1897 te Ezinge (Oldekerk) (HA-4) met:  
  Hindriktje van der NOORD
geb. 12-12-1874 te Noordhorn
ovl. 7-7-1960 te Groningen, 85 jaar oud
dochter van: Ekke van der NOORD
Petronella SCHARMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1897).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 22 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Petronella BOLHUIS geb. 12-9-1897 te Ezinge (Oldekerk) / ovl. 12-8-1900 te Zuidhorn ( VII-87-463 )
  2. Hinke [Lukas] BOLHUIS geb. 2-2-1900 te Oldekerk / ovl. 31-3-1962 te Ezinge ( VII-87-464 )
  3. Petronella BOLHUIS geb. 17-9-1901 te Zuidhorn / ovl. 9-10-1907 te Zuidhorn ( VII-87-465 )
  4. Klaas BOLHUIS geb. 6-8-1905 te Zuidhorn / ovl. 9-2-1906 te Zuidhorn ( VII-87-466 )
  5. Petronella BOLHUIS geb. 9-1-1910 te Roodewolt / ovl. 4-12-1969 te Leek ( VII-87-468 )
  6. Klazina BOLHUIS geb. 9-1-1910 te Bedum (Roodewolt) ( VII-87-467 )

VI-32-156 NN SORGE
geb. 18-2-1860 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 18-2-1860 te Leek (Zevenhuizen) (OA-19), 0 dagen oud
zoon van: Geert SORGER
Geertje BOLHUIS

( V-15-76 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VI-32-157 Aaltje SORGE
geb. 11-7-1861 te Leek (Zevenhuizen) (GA-78)
ovl. 1-12-1868 te Marum (Niebert) (OA-63), 7 jaar oud
dochter van: Geert SORGER
Geertje BOLHUIS

( V-15-76 )

VI-32-158 Geeske SORGE
geb. 26-6-1863 te Leek (Zevenhuizen) (GA-68)
ovl. 23-12-1963 te Leek (OA-46), 100 jaar oud
dochter van: Geert SORGER
Geertje BOLHUIS

( V-15-76 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeidster (1888).
 
  Zij trouwde op 18-2-1888 te Leek (HA-3) met:  
  Jakob IPEMA
geb. te Marum (Niebert)
zoon van: Lammert IPEMA
Fembea TIMMER

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1888).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 20 jaar, bruid 24 jaar. Wettiging 1 kind.
 
  Uit deze relatie  
  1. Lammert IPEMA geb. 1-12-1887 te Enumatil / ovl. 16-5-1950 te Groningen ( VII-88-469 )
  2. Geert IPEMA geb. 27-6-1889 te Enumatil / ovl. 10-12-1920 te Enumatil ( VII-88-470 )
  3. Fembea IPEMA geb. 23-9-1891 te Enumatil / ovl. 23-2-1920 te Groningen ( VII-88-471 )

VI-32-159 Roelfke SORGE
geb. 16-9-1865 te Leek (Zevenhuizen) (GA-109)
ovl. 10-4-1869 te Marum (Niebert) (OA-30), 3 jaar oud
dochter van: Geert SORGER
Geertje BOLHUIS

( V-15-76 )

VI-32-160 Jan ZORGE
geb. 25-6-1868 te Marum (Niebert) (GA-70)
ovl. 1-7-1932 te Leek (Enumatil) (OA-57), 64 jaar oud
zoon van: Geert SORGER
Geertje BOLHUIS

( V-15-76 )

VI-32-161 Willem SORGE
geb. 28-12-1870 te Marum (GA-134)
ovl. 12-7-1957 te Leek (Enumatil) (OA-20), 86 jaar oud
zoon van: Geert SORGER
Geertje BOLHUIS

( V-15-76 )

VI-32-162 Aaltje ZORGE
geb. 17-12-1873 te Marum (Niebert) (GA-134)
ovl. 16-6-1961 te Leek (OA-27), 87 jaar oud
dochter van: Geert SORGER
Geertje BOLHUIS

( V-15-76 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: naaister (1900).
 
  Zij trouwde op 28-4-1900 te Marum (HA-11) met:  
  Wiebe van der VELDE
geb. 14-8-1872 te Marum (Nuis)
ovl. 7-10-1957 te Leek (Enumatil), 85 jaar oud
zoon van: Jan van der VELDE
Geertdina SCHUIL

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1900).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Geertje van der VELDE geb. 27-8-1903 te Niebert / ovl. 4-7-1971 te Zuidhorn ( VII-89-472 )
  2. Jan van der VELDE geb. 31-10-1908 te Niebert ( VII-89-473 )

VI-33-163 Willem HIJMERSMA
geb. 9-7-1866 te Marum (Nuis)
ovl. 9-7-1932 te Oldekerk, 66 jaar oud
zoon van: Jan HIJMERSMA
Harmke [Willems] BOLHUIS

( V-15-77 )
  Hij trouwde op 16-9-1891 te Oldekerk met:  
  Henderika VENEMA
geb. 19-5-1863 te Sebaldeburen
ovl. 9-3-1940 te Oldekerk, 76 jaar oud
dochter van: Wemke VENEMA
  Uit deze relatie  
  1. Harmke HIJMERSMA geb. 14-10-1891 te Oldekerk ( VII-90-474 )
  2. Jan HIJMERSMA geb. 30-12-1893 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 21-5-1961 te Oldekerk ( VII-90-475 )
  3. Harm HIJMERSMA geb. 30-5-1897 te Oldekerk (Niekerk) ( VII-90-476 )
  4. Hemke HIJMERSMA geb. 9-12-1906 te Oldekerk (Niekerk) ( VII-90-477 )

VI-33-164 Harm HIJMERSMA
geb. 11-3-1868 te Marum (Nuis)
ovl. 23-3-1873 te Marum, 5 jaar oud
zoon van: Jan HIJMERSMA
Harmke [Willems] BOLHUIS

( V-15-77 )

VI-33-165 Aaltje HIJMERSMA
geb. 4-5-1870 te Marum
dochter van: Jan HIJMERSMA
Harmke [Willems] BOLHUIS

( V-15-77 )
  Zij trouwde op 27-5-1899 te Marum met:  
  Tjipke HUISMAN
geb. 31-8-1873 te Smallingerland
ovl. 13-9-1929 te Niebert, 56 jaar oud
zoon van: Jurjen HUISMAN
Sjoukje de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Jan HUISMAN geb. 19-1-1901 te Faan / ovl. 23-1-1901 te Faan ( VII-91-478 )
  2. Sjoukje HUISMAN geb. 29-8-1902 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 20-5-1991 te Oldekerk (Niekerk) ( VII-91-479 )
  3. Harmke HUISMAN geb. 10-1-1904 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 1-3-1905 te Oldekerk ( VII-91-480 )
  4. Harmke HUISMAN geb. 21-8-1905 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 20-5-1997 ( VII-91-481 )
  5. Antje HUISMAN geb. 7-10-1909 te Oldekerk (Niekerk) / ovl. 31-5-1984 ( VII-91-482 )

VI-33-166 Grietje HIJMERSMA
geb. 2-2-1872 te Marum
ovl. 23-1-1873 te Marum, 11 maand oud
dochter van: Jan HIJMERSMA
Harmke [Willems] BOLHUIS

( V-15-77 )

VI-33-167 Grietje HIJMERSMA
geb. 7-1-1874 te Marum
ovl. 28-6-1875 te Marum, 17 maand oud
dochter van: Jan HIJMERSMA
Harmke [Willems] BOLHUIS

( V-15-77 )

VI-34-168 Aaltje BOLHUIS
geb. 17-5-1866 te Niekerk
ovl. 6-11-1947 te Groningen, 81 jaar oud
dochter van: Abel BOLHUIS
Anje van der TIL
( V-15-79 )
  Zij trouwde op 21-3-1891 te Ezinge (Oldekerk) met:  
  Kornelis SWART
geb. 3-12-1865 te Leek (Midwolde)
ovl. 3-5-1939 te Leek (Midwolde), 73 jaar oud
zoon van: Geert [Jennes] SWART
Ida HOEKSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Ida SWART geb. 18-5-1891 te Leek (Midwolde) ( VII-92-483 )
  2. Abel SWART geb. 15-3-1893 te Leek (Midwolde) / ovl. 19-6-1950 te Hoogkerk ( VII-92-484 )
  3. Geert SWART geb. 23-4-1895 te Midwolde / ovl. 4-5-1960 te Groningen ( VII-92-485 )
  4. Tjitske SWART geb. 1-7-1897 te Leek (Midwolde) ( VII-92-486 )
  5. Hendrik SWART geb. 30-4-1904 te Oldekerk (Faan) (GA-25) / ovl. 3-10-1904 te Oldekerk ( VII-92-487 )
  6. Hendrik SWART geb. 16-7-1906 te Leek (Enumatil) / ovl. 18-9-1906 te Leek (Enumatil) ( VII-92-488 )

VI-34-169 Feike BOLHUIS
geb. 25-12-1867 te Ezinge (Oldekerk)
ovl. 1-1-1945 te Aduard, 77 jaar oud
zoon van: Abel BOLHUIS
Tjitske HOEKSTRA
( V-15-79 )
  Hij trouwde op 15-5-1897 te Adorp met:  
  Henderkien BROEKSMIT
geb. 2-9-1872 te Peize
ovl. 26-11-1930 te Niekerk, 58 jaar oud
dochter van: Nicolaas BROEKSMIT
Jantien BOEREMA

  Uit deze relatie  
  1. Tjitske BOLHUIS geb. 11-6-1898 te Ezinge / ovl. 2-11-1987 te Groningen ( VII-93-489 )
  2. Jantje BOLHUIS geb. 14-3-1900 te Oldekerk (faan) / ovl. 23-8-1989 te Groningen ( VII-93-490 )
  3. Abel BOLHUIS geb. 17-6-1902 te Niekerk (Faan) / ovl. 29-5-1987 te Aduard (Den Ham) ( VII-93-491 )
  4. Klaaske BOLHUIS geb. 3-3-1904 te Oldekerk (Faan) / ovl. 27-1-1936 te Aduard ( VII-93-492 )
  5. Minke BOLHUIS geb. 3-2-1908 te Oldekerk (Faan) / ovl. 29-1-1995 te Zuidhorn ( VII-93-493 )
  6. Hinderika BOLHUIS geb. 22-2-1910 te Oldekerk (Faan) / ovl. 21-9-1986 te Aduard ( VII-93-494 )
  7. Pieterke BOLHUIS geb. 7-11-1915 te Oldekerk (Faan) / ovl. 22-1-1982 te Niekerk ( VII-93-495 )

VI-34-170 Willem [Abels] BOLHUIS
geb. 15-2-1869 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 15-6-1869 te Oldekerk (Niekerk), 4 maand oud
zoon van: Abel BOLHUIS
Tjitske HOEKSTRA
( V-15-79 )

VI-34-171 Minskje [Abels] BOLHUIS
geb. 21-7-1870 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 5-8-1870 te Oldekerk (Niekerk), 15 dagen oud
dochter van: Abel BOLHUIS
Tjitske HOEKSTRA
( V-15-79 )

VI-34-172 Menskje BOLHUIS
geb. 29-1-1873 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. voor 1951 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
dochter van: Abel BOLHUIS
Tjitske HOEKSTRA
( V-15-79 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstbode (1897).
 
  Zij trouwde op 18-5-1897 te Aduard (HA-7) met:  
  Jurrien CLOECE
geb. 18-12-1867 te Aduard
zoon van: Jan Hendrik CLOECE
Johanna Warnera HAKKENES

  Persoonlijke informatie
Beroep: berenknecht (1897), arbeider (1898, 1900, 1906).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tjitske CLOECE geb. 30-1-1898 te Hoogemeeden (GA-6) ( VII-94-496 )
  2. Johanna CLOECE geb. 11-12-1900 te Hoogemeeden (GA-49) ( VII-94-497 )
  3. Jan Hendrik CLOECE geb. 7-6-1906 te Hoogemeeden (GA-21) ( VII-94-498 )

VI-34-173 Pietje BOLHUIS
geb. 20-6-1874 te Oldekerk (Niekerk)
ovl. 15-9-1916 te Pieterzijl, 42 jaar oud
dochter van: Abel BOLHUIS
Tjitske HOEKSTRA
( V-15-79 )
  Zij trouwde op 14-9-1899 te Zuidhorn met:  
  Johannes MACHIELS
geb. 29-1-1872 te Leek (Midwolde)
ovl. 18-10-1954 te Pieterzijl, 82 jaar oud
zoon van: Johannes MACHIELS
Janna SMITTER

  Uit deze relatie  
  1. Pieter MACHIELS geb. 9-1-1900 te Zuidhorn (Enumatil) ( VII-95-499 )
  2. Abel MACHIELS geb. 6-7-1902 te Leek (Oostwold) ( VII-95-500 )
  3. Janna MACHIELS geb. 8-1-1905 te Leek (Oostwold) ( VII-95-501 )
  4. Tjitske MACHIELS geb. 25-5-1907 te Leek (Oostwold) ( VII-95-502 )
  5. Jantje MACHIELS geb. 15-8-1909 te Leek (Oostwold) ( VII-95-503 )
  6. NN MACHIELS geb. 16-11-1911 te Pieterzijl / ovl. 16-11-1911 te Pieterzijl ( VII-95-504 )
  7. Feike MACHIELS geb. 25-8-1913 te Pieterzijl / ovl. 25-8-1915 te Pieterzijl ( VII-95-505 )

VI-34-174 Willem [Abels] BOLHUIS
geb. 2-4-1876 te Oldekerk (Faan) (GA-16)
ovl. 25-7-1928 te Ellsworth, Antrim County (Michigan U.S.A.), 52 jaar oud
zoon van: Abel BOLHUIS
Tjitske HOEKSTRA
( V-15-79 )
  Hij trouwde op 1-11-1901 te Ellsworth, Antrim County (Michigan, U.S.A.) met:  
  Trijntje (Tena) DRENTH
geb. 10-1-1879 te Sauwerd
ovl. 18-1-1967 te Bellaire (Michigan, U.S.A.), 88 jaar oud
dochter van: Gerrit DRENTH
Marchien van DIJK

  Uit deze relatie  
  1. Tillie BOLHUIS geb. 11-8-1902 / ovl. 14-6-1992 te Falmouth, Missaukee County (Michigan, U.S.A.) ( VII-96-506 )
  2. Gerrit BOLHUIS geb. 14-1-1904 / ovl. 3-7-1937 te Ellsworth, Antrim County (Michigan, U.S.A.) ( VII-96-507 )
  3. Abel BOLHUIS geb. 28-9-1905 / ovl. 29-5-2000 ( VII-96-508 )
  4. Margaret BOLHUIS geb. 29-8-1907 te Ellsworth, Antrim County (Michigan U.S.A.) / ovl. 18-11-2003 te Palos Heights, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VII-96-509 )
  5. Minnie BOLHUIS geb. 23-8-1910 te Ellsworth, Antrim County (Michigan U.S.A.) / ovl. 5-4-1913 te Ellsworth, Antrim County (Michigan U.S.A.) ( VII-96-510 )
  6. Henrietta BOLHUIS geb. 18-3-1911 te Ellsworth, Antrim County (Michigan U.S.A.) / ovl. 2-2-1972 te Garfield, Newaygo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-96-511 )
  7. Nellie BOLHUIS geb. 30-3-1913 / ovl. 1987 te Denver, Denver County (Colorado, U.S.A.) ( VII-96-512 )
  8. Minnie BOLHUIS geb. 18-5-1915 te Ellsworth, Antrim County (Michigan U.S.A.) / ovl. 16-9-2008 te Yanupai County (Arizona, U.S.A.) ( VII-96-513 )
  9. Clara BOLHUIS geb. 23-3-1917 te Ellsworth, Antrim County (Michigan U.S.A.) / ovl. 10-2-2013 te Portage, Kalamazoo County (Michigan, U.S.A.) ( VII-96-514 )
  10. Fredrick (Fred) BOLHUIS geb. 18-4-1919 te Banks Township, Antrim County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 19-10-2020 te Bellaire, Antrim County (Michigan, U.S.A.) ( VII-96-515 )
  11. Alice BOLHUIS geb. 15-3-1921 / ovl. 20-12-1993 te Bellflower, Los Angeles Cnty (California, U.S.A.) ( VII-96-516 )
  12. Hattie BOLHUIS geb. 13-6-1923 te Ellsworth, Antrim County (Michigan U.S.A.) / ovl. 8-4-2015 te Holland, Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VII-96-517 )

VI-34-175 Henke BOLHUIS
geb. 8-3-1877 te Oldekerk (Faan)
ovl. 2-1-1951 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.), 73 jaar oud
dochter van: Abel BOLHUIS
Tjitske HOEKSTRA
( V-15-79 )
  Zij trouwde op 12-6-1909 te Oldehove met:  
  Gerrit van der MOLEN
geb. 8-6-1881 te Oldehove
ovl. 29-7-1956 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.), 75 jaar oud
zoon van: Pieter van der MOLEN
IJtke DROMMEL


VI-34-176 Hiltje [Abels] BOLHUIS
geb. 4-6-1879 te Oldekerk (Faan) (GA-22)
ovl. 21-8-1880 te Oldekerk (Niekerk) (OA-18), 14 maand oud
dochter van: Abel BOLHUIS
Tjitske HOEKSTRA
( V-15-79 )

VI-34-177 Lukas [Abels] BOLHUIS
geb. 28-4-1881 te Oldekerk (Faan) (GA-17)
ovl. 26-8-1881 te Oldekerk (Faan) (OA-15), 3 maand oud
zoon van: Abel BOLHUIS
Tjitske HOEKSTRA
( V-15-79 )

VI-34-178 Lucas BOLHUIS
geb. 15-11-1883 te Oldekerk (Faan)
ovl. 18-11-1938 te Adorp (OA-11), 55 jaar oud
zoon van: Abel BOLHUIS
Tjitske HOEKSTRA
( V-15-79 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1906), landarbeider (1938).
 
  Hij trouwde op 17-5-1906 te Adorp (HA-7) met:  
  Treintje KRAIMA
geb. 15-2-1885 te Adorp (Wetsinge)
ovl. 25-3-1925 te Adorp (OA-5), 40 jaar oud
dochter van: Derk KRAIMA
Geessien BIJSTERVELD

  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: daglooner; beroep vader bruidegom.: daglooner; beroep vader bruid: daglooner; bruidegom 22 jaar; bruid 21 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Tjitske BOLHUIS geb. 4-6-1909 te Sauwerd / ovl. 14-4-1986 te Baflo ( VII-97-518 )
  2. Derk BOLHUIS geb. 30-11-1910 te Bedum (Westerdijkshorn) ( VII-97-519 )
  3. Geessien BOLHUIS geb. 20-4-1914 te Adorp (Wetsinge) / ovl. 29-9-1955 te Groningen ( VII-97-520 )
  4. Menke BOLHUIS geb. 15-1-1921 te Adorp / ovl. 13-7-1990 te Baflo ( VII-97-521 )

  Generatie VII  
VII-1-1 Antje NOORMAN
geb. 16-11-1851 te Middelstum (Toornwerd)
dochter van: Pieter [Lucas] NOORMAN
Anje [Harkes] BOLHUIS

( VI-1-1 )

VII-1-2 Harke NOORMAN
geb. 8-12-1856 te Middelstum (Toornwerd)
zoon van: Pieter [Lucas] NOORMAN
Anje [Harkes] BOLHUIS

( VI-1-1 )

VII-1-3 Siepke BIERMA
geb. 29-11-1863 te Middelstum (Toornwerd)
dochter van: Pieter [Willems] BIERMA
Anje [Harkes] BOLHUIS

( VI-1-1 )

VII-1-4 Gezina BIERMA
geb. 30-8-1866 te Middelstum (Toornwerd)
dochter van: Pieter [Willems] BIERMA
Anje [Harkes] BOLHUIS

( VI-1-1 )

VII-2-5 Siepke BOLHUIS
geb. 27-7-1877 te Westeremden
dochter van: Beerend BOLHUIS
Alagonda van OOSTEN
( VI-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Hinderika.
 
  Zij trouwde op 17-5-1906 te Winsum met:  
  Gerrit HAAN
geb. 21-4-1878 te Winsum (Obergum)
zoon van: Hindrik HAAN
Jantje RIDDERSMA

  Uit deze relatie  
  1. Jantje HAAN geb. 3-5-1907 te Winsum (Obergum) ( VIII-1-1 )
  2. Berend HAAN geb. 1-11-1908 te Winsum (Obergum) ( VIII-1-2 )
  3. Hendrik HAAN geb. 18-2-1910 te Winsum (Obergum) / ovl. 6-8-1910 te Winsum (Obergum) ( VIII-1-3 )

VII-2-6 Hinderika BOLHUIS
geb. 27-7-1877 te Westeremden
ovl. 5-1-1878 te Stedum, 5 maand oud
dochter van: Beerend BOLHUIS
Alagonda van OOSTEN
( VI-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Siepke.
 

VII-2-7 Henderika BOLHUIS
geb. 20-11-1882 te Westeremden
ovl. 12-7-1884 te Westeremden, 19 maand oud
dochter van: Beerend BOLHUIS
Alagonda van OOSTEN
( VI-1-2 )

VII-3-8 Harke BOLHUIS
geb. 22-8-1852 te Breede
zoon van: Gerrit BOLHUIS
Grietje VOS
( VI-1-3 )
  Hij trouwde op 20-1-1876 te Baflo met:  
  Dieuwerke STUTE
geb. 8-3-1852 te Warffum
dochter van: Fredrik STUTE
Hendrikje [Derks] STIJFHOORN

  Uit deze relatie  
  1. Derk BOLHUIS geb. 13-7-1872 te Warffum / ovl. 3-2-1936 te Groningen ( VIII-2-4 )
  2. Gerrit BOLHUIS geb. 4-3-1875 te Warffum ( VIII-2-5 )
  3. Grietje BOLHUIS geb. 13-9-1878 te Warffum ( VIII-2-6 )
  4. Frederikus BOLHUIS geb. 27-6-1880 te Baflo (Den Andel) ( VIII-2-7 )

VII-3-9 Harm BOLHUIS
geb. 10-12-1856 te Warffum (Breede)
ovl. 13-12-1940 te Warffum, 84 jaar oud
zoon van: Gerrit BOLHUIS
Grietje VOS
( VI-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner te Den AndeL (o.a. 1883), tapper (1905), koemelker (1907).
 
  Hij trouwde op 21-9-1878 te Warffum met:  
  Antje HOEXUM
geb. 25-10-1854 te Warffum (GA-42)
ovl. 24-9-1937 te Warffum, 82 jaar oud
dochter van: Antonius (Toon) [Sirps] HOEXUM
Aaltje [Berends] KLOK

fam. 61: ( VI-79-303 )
  Persoonlijke informatie
(P415) Beroep: dagloonster (1883).
 
  Uit deze relatie  
  1. Gerrit BOLHUIS geb. 25-2-1879 te Warffum / ovl. 16-6-1955 te Warffum ( VIII-3-8 )
  2. Aaltje BOLHUIS geb. 28-2-1883 te Warffum (GA-14) / ovl. 21-7-1961 te Groningen ( VIII-3-9 )
  3. Klaas BOLHUIS geb. 18-1-1886 te Warffum / ovl. 6-9-1970 ( VIII-3-10 )
  4. Anno BOLHUIS geb. 2-6-1889 te Warffum / ovl. 13-7-1917 te Groningen ( VIII-3-11 )
  5. Grietje BOLHUIS geb. 13-6-1896 te Warffum ( VIII-3-12 )

VII-3-10 Klaas BOLHUIS
geb. 15-1-1859 te Breede
zoon van: Gerrit BOLHUIS
Grietje VOS
( VI-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloner (1895).
 
  Hij trouwde op 20-5-1882 te Warffum met:  
  Sibbelina ter WEER
geb. 6-10-1858 te Warffum
dochter van: Jan [Lippes] ter WEER
Aaltje [Roelfs] SCHREUDER

  Uit deze relatie  
  1. Jan BOLHUIS geb. 6-11-1882 te Warffum ( VIII-4-13 )
  2. Gerrit BOLHUIS geb. 13-1-1884 te Warffum ( VIII-4-14 )
  3. Roelf Lijsbertus BOLHUIS geb. 20-10-1885 te Warffum ( VIII-4-15 )
  4. Grietje BOLHUIS geb. 9-6-1888 te Warffum / ovl. 19-8-1888 te Warffum ( VIII-4-16 )
  5. Alje BOLHUIS geb. 11-11-1895 te Usquert (GA-58) ( VIII-4-17 )

VII-3-11 Sander BOLHUIS
geb. 25-2-1862 te Breede
ovl. 19-7-1862 te Breede, 4 maand oud
zoon van: Gerrit BOLHUIS
Grietje VOS
( VI-1-3 )

VII-3-12 Sander BOLHUIS
geb. 20-6-1863 te Breede
zoon van: Gerrit BOLHUIS
Grietje VOS
( VI-1-3 )
  Hij trouwde op 15-2-1894 te Bunnik met:  
  Willemina Antonia DUIJVEMAN
geb. 24-10-1858 te Utrecht
dochter van: Hendricus DUIJVEMAN
Antonia de PUIJS

  Uit deze relatie  
  1. Gerardus Hendricus BOLHUIS geb. 22-2-1895 te Den Haag ( VIII-5-18 )
  2. Antonia Johanna BOLHUIS geb. ca 1897 te Den Haag ( VIII-5-19 )

VII-3-13 Sibrand BOLHUIS
geb. 8-5-1866 te Warffum
ovl. 18-5-1868 te Warffum, 2 jaar oud
zoon van: Gerrit BOLHUIS
Grietje VOS
( VI-1-3 )

VII-3-14 Aaltje BOLHUIS
geb. 13-2-1869 te Warffum (GA-15)
ovl. 6-7-1944 te Groningen (OA-1130), 75 jaar oud
dochter van: Gerrit BOLHUIS
Grietje VOS
( VI-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1893).
 
  Zij trouwde op 29-4-1893 te Warffum (HA-8) met:  
  Bruno TAP
geb. 24-5-1864 te Winsum (Obergum)
ovl. 27-9-1936 te Baflo, 72 jaar oud
zoon van: Tubertus TAP
Betje MEINTS

  Persoonlijke informatie
Beroep: vleeschhouwer (1893).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 24 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Tubertus TAP geb. 9-2-1894 te Baflo ( VIII-6-20 )
  2. Gerrit TAP geb. 18-7-1896 te Baflo / ovl. 3-8-1975 ( VIII-6-21 )
  3. Jacob TAP geb. 23-5-1899 te Baflo / ovl. 9-7-1899 te Baflo ( VIII-6-22 )
  4. Grietje TAP geb. 11-3-1901 te Baflo / ovl. 13-4-1901 te Baflo ( VIII-6-23 )
  5. Jacob Henderikus TAP geb. 15-12-1903 te Baflo / ovl. 30-8-1949 te Groningen ( VIII-6-24 )

VII-3-15 Siepke BOLHUIS
geb. 7-11-1871 te Warffum
ovl. 5-3-1950 te Warffum, 78 jaar oud
dochter van: Gerrit BOLHUIS
Grietje VOS
( VI-1-3 )
  Zij trouwde op 27-4-1895 te Warffum (HA-8) met:  
  Ouwe BULTHUIS
geb. 22-10-1867 te Warffum
ovl. 4-2-1965 te Warffum, 97 jaar oud
zoon van: Pieter [Johannes] BULTHUIS
Katharina BLEEKER

  Bij het huwelijk
Bruidegom 27 jaar, bruid 23 jaar. Bruidegom gescheiden van Helena Maria Stutterheim.
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter BULTHUIS geb. 3-10-1895 te Warffum / ovl. 3-9-1975 te Zuidbroek ( VIII-7-25 )
  2. Gerhardus BULTHUIS geb. 23-9-1898 te Warffum ( VIII-7-26 )
  3. Johannes BULTHUIS geb. 18-5-1902 te Warffum / ovl. 14-8-1953 te Baflo (Den Andel) ( VIII-7-27 )
  4. Grietje Catharina BULTHUIS geb. 8-6-1905 te Fulton (Illinois, U.S.A.) / ovl. 19-1-1988 te Groningen ( VIII-7-28 )
  5. Catharina BULTHUIS geb. 26-4-1912 te Baflo ( VIII-7-29 )

VII-4-16 Siepkelina BOLHUIS
geb. 30-1-1870 te Middelstum
ovl. 12-7-1941 te Middelstum, 71 jaar oud
dochter van: Klaas BOLHUIS
Anna STEENHUIS
( VI-1-4 )
  Zij trouwde op 12-4-1901 te Middelstum met:  
  Sofridus VIET
geb. 7-1-1867 te Breede
ovl. 10-3-1914 te Middelstum, 47 jaar oud
zoon van: Ekke VIET
Grietje RITZEMA

  Uit deze relatie  
  1. NN VIET geb. 11-2-1902 te Middelstum / ovl. 11-2-1902 te Middelstum ( VIII-8-30 )
  2. Ekke Michiel VIET geb. 28-3-1903 te Middelstum ( VIII-8-31 )
  3. NN VIET geb. 6-7-1904 te Middelstum / ovl. 6-7-1904 te Middelstum ( VIII-8-32 )
  4. NN VIET geb. 17-7-1905 te Middelstum / ovl. 17-7-1905 te Middelstum ( VIII-8-33 )
  5. Nicolaas Martinus VIET geb. 16-10-1906 te Middelstum / ovl. 15-4-1994 te Winsum ( VIII-8-34 )
  6. Anne Elibertus VIET geb. 2-3-1908 te Middelstum ( VIII-8-35 )
  7. NN VIET geb. 22-6-1909 te Middelstum / ovl. 22-6-1909 te Middelstum ( VIII-8-36 )
  8. Grietje Rolina VIET geb. 17-9-1911 te Middelstum / ovl. 27-9-1984 ( VIII-8-37 )
  9. Michiel Tjako VIET geb. 13-12-1913 te Middelstum / ovl. 28-4-1914 te Middelstum ( VIII-8-38 )

VII-4-17 Roelina BOLHUIS
geb. 6-6-1871 te Middelstum
ovl. 24-4-1889 te Middelstum, 17 jaar oud
dochter van: Klaas BOLHUIS
Anna STEENHUIS
( VI-1-4 )

VII-5-18 Johannes WESTERHOF
geb. 7-11-1864 te Stedum
zoon van: Geert WESTERHOFF
Aaltje BOLHUIS

( VI-1-7 )

VII-5-19 Harke WESTERHOF
geb. 17-8-1867 te Stedum (GA-42)
zoon van: Geert WESTERHOFF
Aaltje BOLHUIS

( VI-1-7 )

VII-5-20 Siepke WESTERHOF
geb. 12-3-1870 te Stedum
dochter van: Geert WESTERHOFF
Aaltje BOLHUIS

( VI-1-7 )

VII-6-21 Grietje HUIZINGA
geb. 3-12-1850 te Kantens (Rottum)
ovl. 11-2-1926 te Ten Boer (Thesinge), 75 jaar oud
dochter van: Gerrit [Alberts] HUIZINGA
Trijntje [Derks] PADJE
( VI-2-8 )
  Zij trouwde op 21-5-1873 te Middelstum met:  
  Gerrit WERKMAN
geb. 3-11-1849 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 1-8-1895 te Kantens, 45 jaar oud
zoon van: Jan [Pieters] WERKMAN
Jantje [Gerrits] DEKKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Jan WERKMAN geb. 22-2-1874 te Kantens / ovl. 26-2-1946 te Kantens ( VIII-9-39 )
  2. Gerrit WERKMAN geb. 14-10-1876 te Middelstum (Toornwerd) / ovl. 18-2-1922 te Ten Boer (Thesinge) ( VIII-9-40 )
  3. Jantje WERKMAN geb. 8-2-1880 te Kantens / ovl. 28-9-1928 te Middelstum ( VIII-9-41 )
  4. Trijntje WERKMAN geb. 18-5-1884 te Kantens / ovl. 3-4-1946 te Middelstum ( VIII-9-42 )

VII-6-22 Ida HUIZINGA
geb. 21-8-1853 te Kantens (Rottum)
ovl. 21-2-1936 te Westerwijtwerd, 82 jaar oud
dochter van: Gerrit [Alberts] HUIZINGA
Trijntje [Derks] PADJE
( VI-2-8 )
  Zij trouwde op 15-5-1880 te Kantens met:  
  Willem MOORLAG
geb. 26-2-1858 te Middelstum
ovl. 30-6-1901 te Uithuizen, 43 jaar oud
zoon van: Harm [Willems] MOORLAG
Aaltje KNOT

( VI-4-24 )
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje MOORLAG geb. 3-8-1880 te Kantens / ovl. 21-11-1945 te Uithuizermeeden ( VIII-10-43 )
  2. Trijntje MOORLAG geb. 19-12-1883 te Kantens / ovl. 9-10-1970 ( VIII-10-44 )
  3. Anje MOORLAG geb. 29-11-1889 te Kantens / ovl. 12-10-1967 te Zuidlaren ( VIII-10-45 )
  4. Gerrit MOORLAG geb. 9-9-1895 te Usquert / ovl. 1-6-1951 te Westerwijtwerd ( VIII-10-46 )

VII-6-23 Alberdina HUIZINGA
geb. 22-1-1857 te Kantens (Rottum) (GA-5)
ovl. 13-11-1892 te Muskegon, Muskegon County (Michgan, U.S.A.), 35 jaar oud
dochter van: Gerrit [Alberts] HUIZINGA
Trijntje [Derks] PADJE
( VI-2-8 )
  Zij trouwde op 15-5-1880 te Kantens met:  
  Hendrik KIEWIET
geb. 30-9-1848 te Kantens (Rottum)
ovl. 27-4-1925 te Muskegon, Muskegon County (Michgan, U.S.A.), 76 jaar oud
zoon van: Roelof [Harms] KIEWIET
Anje [Eedes] DAMMINGA

  Persoonlijke informatie
Hindrik en Alberdina zijn in 1881 vertrokken naar Amerika.
Reden van vertrek: Verbetering van bestaan.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 23 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje (Trena) KIEFT (KIEWIET) geb. 30-1-1877 te Kantens (Rottum) / ovl. 14-4-1948 ( VIII-11-47 )
  2. Anje (Anna H.) KIEFT (KIEWIET) geb. 11-8-1880 te Kantens (Rottum) / ovl. 15-9-1959 ( VIII-11-48 )
  3. Gerrit Henry KIEFT (KIEWIET) geb. 7-10-1882 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 31-12-1960 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-11-49 )
  4. Grietje (Margaret) KIEFT (KIEWIET) geb. 26-12-1884 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 11-6-1967 ( VIII-11-50 )
  5. Roelof (Ray) KIEFT (KIEWIET) geb. 21-10-1887 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 3-5-1975 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-11-51 )
  6. Hendrick (Henry) KIEFT (KIEWIET) geb. 13-8-1889 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 8-10-1953 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-11-52 )
  7. Alberdina (Dena) KIEFT (KIEWIET) geb. 23-3-1891 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 13-12-1976 ( VIII-11-53 )

VII-6-24 Derkje HUIZINGA
geb. 27-10-1859 te Kantens (Rottum)
dochter van: Gerrit [Alberts] HUIZINGA
Trijntje [Derks] PADJE
( VI-2-8 )
  Zij trouwde op 14-6-1879 te Kantens met:  
  Gerrit KOOI
geb. 31-3-1856 te Kantens (Rottum)
zoon van: Tonnis [Kornelis] KOOI
Ebelina [Cornelis] SLUIS

  Uit deze relatie  
  1. Ebelina KOOI geb. 8-7-1879 te Kantens (Rottum) ( VIII-12-54 )

VII-6-25 Geessien HUIZINGA
geb. 8-8-1862 te Kantens (Rottum)
ovl. 13-8-1945 te Warffum, 83 jaar oud
dochter van: Gerrit [Alberts] HUIZINGA
Trijntje [Derks] PADJE
( VI-2-8 )
  Zij trouwde op 17-12-1887 te Kantens met:  
  Jan [Hommes] ENNEMA
geb. 11-4-1853 te Warffum
ovl. 30-4-1905 te Warffum, 52 jaar oud
zoon van: Kornelis [Guitjes] ENNEMA
Anna [Hendericus] BOLHUIS

fam. 140: ( III-1-1 )
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje ENEMA geb. 21-8-1883 te Kantens (Rottum) fam. 140: ( V-1-1 )

VII-6-26 Anje [Gerrits] HUIZINGA
geb. 8-2-1866 te Rottum
ovl. 8-11-1947 te Kantens, 81 jaar oud
dochter van: Gerrit [Alberts] HUIZINGA
Trijntje [Derks] PADJE
( VI-2-8 )
  Zij trouwde op 29-11-1890 te Kantens met:  
  Gerrit DEKKEMA
geb. 20-1-1859 te Kantens
ovl. 11-4-1937 te Kantens, 78 jaar oud
zoon van: Lammert [Gerrits] DEKKEMA
Pieterke PIETERS

  Uit deze relatie  
  1. Trijntje DEKKEMA geb. 13-4-1891 te Kantens / ovl. 2-11-1977 ( VIII-14-56 )
  2. Lammert DEKKEMA geb. 17-6-1893 te Kantens / ovl. 8-1-1974 ( VIII-14-57 )
  3. Grietje DEKKEMA geb. 19-8-1895 te Kantens / ovl. 13-11-1945 te Kantens ( VIII-14-58 )
  4. Jan DEKKEMA geb. 23-7-1898 te Kantens ( VIII-14-59 )
  5. Ida DEKKEMA geb. 21-12-1900 te Kantens / ovl. 1-5-1988 ( VIII-14-60 )
  6. Pieterdina DEKKEMA geb. 9-5-1903 te Kantens / ovl. 14-3-1994 ( VIII-14-61 )
  7. Berend DEKKEMA geb. 30-8-1905 te Kantens / ovl. 4-10-1977 ( VIII-14-62 )
  8. Lambertus DEKKEMA geb. 22-8-1908 te Kantens / ovl. 4-2-1989 te Toronto (Ontario, Canada) ( VIII-14-63 )

VII-6-27 Berend HUIZINGA
geb. 30-3-1871 te Kantens (Rottum)
ovl. 13-10-1959 te Groningen, 88 jaar oud
zoon van: Gerrit [Alberts] HUIZINGA
Trijntje [Derks] PADJE
( VI-2-8 )
  Hij trouwde op 15-5-1897 te Hoogezand met:  
  Trientje BRAAMHORST
geb. 30-11-1867 te Groningen
ovl. 29-6-1954 te Groningen, 86 jaar oud
dochter van: Sander BRAAMHORST
Aaltje CROESE

  Uit deze relatie  
  1. Gerrit HUIZINGA geb. 14-3-1898 te Sappemeer ( VIII-15-64 )
  2. Aleida HUIZINGA geb. 26-4-1902 te Groningen ( VIII-15-65 )
  3. Alexander HUIZINGA geb. 4-6-1904 te Groningen ( VIII-15-66 )
  4. Beerend HUIZINGA geb. 27-12-1905 te Groningen ( VIII-15-67 )
  5. Trientje HUIZINGA geb. 9-11-1908 te Groningen ( VIII-15-68 )

VII-6-28 Frederika HUIZINGA
geb. 4-3-1874 te Kantens
ovl. 28-5-1946 te Warffum, 72 jaar oud
dochter van: Gerrit [Alberts] HUIZINGA
Trijntje [Derks] PADJE
( VI-2-8 )
  Zij trouwde op 15-12-1922 te Baflo met:  
  Writser WERKMAN
geb. 3-7-1867 te Baflo
ovl. 14-8-1944 te Baflo (Den Andel), 77 jaar oud
zoon van: Klaas [Writsters] WERKMAN
Janna WIERINGA


VII-7-29 Wiebe STUKKIE
geb. 22-1-1850 te Westerwijtwerd
ovl. 23-1-1922 te Groningen, 72 jaar oud
zoon van: Herman [Wijbes] STUKKIE
Geessien HUIZINGA

( VI-2-9 )
  Hij trouwde (1) op 6-7-1889 te Middelstum met:  
  Seike MEKKES
geb. 6-5-1849 te Ten Boer (Thesinge)
ovl. 29-3-1907 te Groningen, 57 jaar oud
dochter van: Pieter [Jans] MEKKES
Trientje [Geerts] TAP

  Uit deze relatie  
  1. Gezina STUKKIE geb. 1-5-1890 te Middelstum / ovl. 6-10-1895 te Middelstum ( VIII-16-69 )
  Hij trouwde (2) op 30-5-1909 te Groningen met:  
  Geertruida WARNDERS
geb. 3-8-1857 te Groningen
ovl. 5-11-1933 te Groningen, 76 jaar oud
dochter van: Jacob WARNDERS
Henrietta Dorothea DIETZ


VII-7-30 Albert STUKKIE
geb. 1-5-1852 te Middelstum
ovl. 31-7-1935 te Opwierde, 83 jaar oud
zoon van: Herman [Wijbes] STUKKIE
Geessien HUIZINGA

( VI-2-9 )
  Hij trouwde op 24-12-1880 te Delfzijl met:  
  Barbera de RAADT
geb. 28-10-1855 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 20-5-1946 te Termunten, 90 jaar oud
dochter van: Hindrik de RAADT
Elizabeth [Filippus] BOS

  Uit deze relatie  
  1. Elizabeth Geessiena Maria STUKKIE geb. 26-4-1894 te Hellum / ovl. 22-6-1916 te Delfzijl ( VIII-17-70 )

VII-7-31 Grietje STUKKIE
geb. 25-11-1854 te Middelstum
ovl. 25-6-1856 te Middelstum, 19 maand oud
dochter van: Herman [Wijbes] STUKKIE
Geessien HUIZINGA

( VI-2-9 )

VII-7-32 Gerrit STUKKIE
geb. 17-5-1857 te Middelstum
ovl. 28-10-1860 te Middelstum, 3 jaar oud
zoon van: Herman [Wijbes] STUKKIE
Geessien HUIZINGA

( VI-2-9 )

VII-7-33 Grietje STUKKIE
geb. 14-1-1860 te Middelstum
dochter van: Herman [Wijbes] STUKKIE
Geessien HUIZINGA

( VI-2-9 )
  Zij trouwde op 9-10-1889 te Delfzijl met:  
  Lodewijk van der WAL
geb. 26-3-1860 te Nieuw Scheemda
zoon van: Klaas van der WAL
Grietje HOLTHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Herman van der WAL geb. 18-3-1890 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-18-71 )
  2. Jantina van der WAL geb. 18-9-1891 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-18-72 )
  3. Albertje van der WAL geb. 4-8-1893 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-18-73 )
  4. Geertruida van der WAL geb. 13-11-1894 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-18-74 )
  5. Folgertdina van der WAL geb. 19-12-1896 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-18-75 )

VII-7-34 Gerrit STUKKIE
geb. 10-12-1862 te Middelstum
zoon van: Herman [Wijbes] STUKKIE
Geessien HUIZINGA

( VI-2-9 )
  Hij trouwde op 7-1-1888 te Middelstum met:  
  Janna BLOK
geb. 23-3-1867 te Middelstum
dochter van: Willem BLOK
Anje BONEMA

  Uit deze relatie  
  1. Gezina STUKKIE geb. 7-2-1888 te Middelstum ( VIII-19-76 )
  2. Anje STUKKIE geb. 19-4-1890 te Middelstum ( VIII-19-77 )
  3. Herman STUKKIE geb. 26-6-1892 te Middelstum / ovl. 9-9-1892 te Middelstum ( VIII-19-78 )
  4. Herman STUKKIE geb. 14-7-1895 te Middelstum ( VIII-19-79 )

VII-7-35 Berend STUKKIE
geb. 19-12-1866 te Middelstum
ovl. 14-8-1958 te Usquert, 91 jaar oud
zoon van: Herman [Wijbes] STUKKIE
Geessien HUIZINGA

( VI-2-9 )
  Hij trouwde op 28-5-1892 te Middelstum met:  
  Jacomina Egberdina BRONTSEMA
geb. 7-9-1875 te Middelstum
ovl. 29-9-1960 te Usquert, 85 jaar oud
dochter van: Sikke BRONTSEMA
Johanna de MAAR

  Uit deze relatie  
  1. Herman STUKKIE geb. 22-4-1893 te Middelstum / ovl. 19-7-1893 te Middelstum ( VIII-20-80 )
  2. Herman STUKKIE geb. 13-10-1894 te Middelstum / ovl. 12-4-1916 te Middelstum ( VIII-20-81 )
  3. NN STUKKIE geb. 30-6-1897 te Middelstum / ovl. 30-6-1897 te Middelstum ( VIII-20-82 )
  4. NN STUKKIE geb. 2-9-1902 te Middelstum / ovl. 2-9-1902 te Middelstum ( VIII-20-83 )
  5. Johanna STUKKIE geb. 23-10-1905 te Middelstum ( VIII-20-84 )
  6. NN STUKKIE geb. 13-12-1908 te Middelstum / ovl. 13-12-1908 te Middelstum ( VIII-20-85 )
  7. NN STUKKIE geb. 23-12-1910 te Middelstum / ovl. 23-12-1910 te Middelstum ( VIII-20-86 )

VII-8-36 Grietje HUIZINGA
geb. 16-12-1850 te Baflo (Den Andel)
ovl. 27-9-1924 te Groningen, 73 jaar oud
dochter van: Berend [Alberts] HUIZINGA
Derkje [Kornelis] WILKENS
( VI-2-11 )
  Zij trouwde op 7-10-1871 te Kantens met:  
  Harm de VRIES
geb. 6-2-1844 te Kantens (Rottum)
ovl. 11-3-1936 te Kantens (Rottum), 92 jaar oud
zoon van: Ferdinand [Harms] de VRIES
Antje [Krijns] DOORNBOS

  Uit deze relatie  
  1. Ferdinand de VRIES geb. 29-10-1871 te Kantens (Rottum) ( VIII-21-87 )
  2. Derkje de VRIES geb. 9-2-1874 te Kantens (Rottum) / ovl. 18-7-1955 te Winsum ( VIII-21-88 )
  3. Berend de VRIES geb. 17-11-1875 te Kantens (Rottum) / ovl. 19-1-1941 te Uithuizen ( VIII-21-89 )
  4. Jan de VRIES geb. 28-1-1878 te Kantens (Rottum) / ovl. 1-7-1897 te Kantens (Rottum) ( VIII-21-90 )
  5. Anne de VRIES geb. 29-8-1879 te Kantens (Rottum) / ovl. 17-8-1953 te Baflo ( VIII-21-91 )
  6. Dina de VRIES geb. 1-4-1883 te Kantens (Rottum) ( VIII-21-92 )
  7. Maria de VRIES geb. 23-10-1884 te Kantens (Rottum) / ovl. 30-6-1976 ( VIII-21-93 )
  8. Klaas de VRIES geb. 7-3-1888 te Kantens (Rottum) / ovl. 3-11-1969 ( VIII-21-94 )
  9. Anje de VRIES geb. 6-5-1891 te Kantens (Rottum) ( VIII-21-95 )
  10. Grietje de VRIES geb. 4-10-1895 te Kantens (Rottum) ( VIII-21-96 )

VII-8-37 Kornelis HUIZENGA
geb. 17-4-1855 te Warffum
ovl. 13-7-1877 te Kantens (Stitswerd), 22 jaar oud
zoon van: Berend [Alberts] HUIZINGA
Derkje [Kornelis] WILKENS
( VI-2-11 )

VII-8-38 Geessien HUIZENGA
geb. 26-4-1862 te Kantens (Stitswerd)
dochter van: Berend [Alberts] HUIZINGA
Derkje [Kornelis] WILKENS
( VI-2-11 )

VII-8-39 Klaas HUIZENGA
geb. 24-2-1865 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 7-4-1952 te Bedum, 87 jaar oud
zoon van: Berend [Alberts] HUIZINGA
Derkje [Kornelis] WILKENS
( VI-2-11 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1932).
 
  Hij trouwde op 11-7-1891 te Bedum met:  
  Anje van DIJKEN
geb. 13-12-1866 te Bedum
ovl. 19-3-1944 te Bedum, 77 jaar oud
dochter van: Jurrien van DIJKEN
Trijntje KRAAIMA
fam. 117: ( XIII-31-102 )
  Uit deze relatie  
  1. Trijntje HUIZINGA geb. 18-4-1892 te Kantens / ovl. 29-12-1953 te Bedum ( VIII-22-97 )
  2. Derkje HUIZINGA geb. 8-6-1893 te Kantens ( VIII-22-98 )
  3. Berend HUIZINGA geb. 29-7-1894 te Kantens (Rottum) / ovl. 29-5-1960 te Bedum ( VIII-22-99 )
  4. Jurjun HUIZINGA geb. 25-10-1895 te Kantens (GA-53) ( VIII-22-100 )
  5. Pieter HUIZINGA geb. 28-2-1897 te Kantens / ovl. 23-7-1897 te Kantens ( VIII-22-101 )
  6. Pieter HUIZINGA geb. 10-6-1898 te Kantens ( VIII-22-102 )
  7. Anje HUIZINGA geb. 24-5-1900 te Kantens / ovl. 16-6-1901 te Kantens ( VIII-22-103 )
  8. Klaas HUIZINGA geb. 1-10-1901 te Kantens ( VIII-22-104 )
  9. Freerk HUIZINGA geb. 1-11-1903 te Kantens / ovl. 28-2-1904 te Kantens ( VIII-22-105 )
  10. Freerk HUIZINGA geb. 6-3-1905 te Kantens ( VIII-22-106 )
  11. Anje HUIZINGA geb. 10-5-1907 te Kantens ( VIII-22-107 )

VII-8-40 Anje HUIZINGA
geb. 12-2-1872 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 22-11-1932 te Uithuizen, 60 jaar oud
dochter van: Berend [Alberts] HUIZINGA
Derkje [Kornelis] WILKENS
( VI-2-11 )
  Zij trouwde op 4-11-1911 te Uithuizen met:  
  Gerrit [Jeltes] BEUKEMA
geb. 10-9-1869 te Hornhuizen
ovl. 12-7-1920 te Uithuizen, 50 jaar oud
zoon van: Jelte [Broers] BEUKEMA
Kornelia SMITH
fam. 62: ( III-2-6 )
  Persoonlijke informatie
(N55c) Beroep: huisschilder.
 
  Uit deze relatie  
  1. Fokko Gerrit BEUKEMA geb. 14-8-1914 te Uithuizen fam. 62: ( V-7-26 )

VII-9-41 Otte STUK
geb. 14-10-1855 te Kantens (Rottum)
ovl. 26-9-1857 te Kantens (Rottum), 23 maand oud
zoon van: Siert [Harms] STUK
Diewerke HUIZINGA

( VI-2-12 )

VII-9-42 Otto STUK
geb. 11-9-1858 te Kantens (Rottum)
ovl. 22-10-1927 te Middelstum, 69 jaar oud
zoon van: Siert [Harms] STUK
Diewerke HUIZINGA

( VI-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: kweeker (1920).
 
  Hij trouwde op 27-5-1893 te Uithuizen met:  
  Tjeertje STERENBERG
geb. 5-9-1864 te Uithuizermeeden
ovl. 3-2-1955 te Drogeham, 90 jaar oud
dochter van: Willem [Rengers] STERENBERG
Grietje [Alderts] RIEPMA

  Uit deze relatie  
  1. Dieuwerke STUK geb. 13-4-1894 te Uithuizen ( VIII-23-108 )
  2. Grietje STUK geb. 8-2-1896 te Roodeschool / ovl. 27-4-1952 te Kantens ( VIII-23-109 )
  3. Aaltje STUK geb. 21-6-1901 te Roodeschool / ovl. 7-5-1971 ( VIII-23-110 )

VII-9-43 Grietje STUK
geb. 28-1-1861 te Kantens (Rottum)
ovl. 30-10-1944 te Mensingeweer, 83 jaar oud
dochter van: Siert [Harms] STUK
Diewerke HUIZINGA

( VI-2-12 )
  Zij trouwde op 8-5-1886 te Uithuizen met:  
  Klaas VOS
geb. 17-10-1859 te Uithuizen
zoon van: Klaas [Pieters] VOS
Reintje [Garmts] BOS

  Uit deze relatie  
  1. Reina VOS geb. 16-4-1887 te Uithuizen ( VIII-24-111 )
  2. Siert VOS geb. 20-12-1888 te Uithuizen ( VIII-24-112 )
  3. Dieuwerke VOS geb. 13-6-1898 te Uithuizen ( VIII-24-113 )

VII-9-44 Aaltje STUK
geb. 18-10-1863 te Kantens (Rottum)
dochter van: Siert [Harms] STUK
Diewerke HUIZINGA

( VI-2-12 )
  Zij trouwde op 1-6-1889 te Uithuizen met:  
  Henderikus KREMER
geb. 29-3-1866 te Uithuizen
zoon van: Harm KREMER
Anje DIJKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Anje KREMER geb. 2-11-1889 te Uithuizen ( VIII-25-114 )
  2. Dieuwerke KREMER geb. 24-8-1892 te Uithuizen ( VIII-25-115 )
  3. Hilje KREMER geb. 23-2-1898 te Uithuizen ( VIII-25-116 )
  4. Siert KREMER geb. 30-10-1902 te Uithuizen ( VIII-25-117 )

VII-9-45 NN STUK
geb. 20-12-1865 te Kantens (Rottum)
ovl. 20-12-1865 te Kantens (Rottum), 0 dagen oud
dochter van: Siert [Harms] STUK
Diewerke HUIZINGA

( VI-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-9-46 Albert STUK
geb. 26-3-1868 te Uithuizen
ovl. 3-3-1952 te Grand Rapids (Michigan, U.S.A.), 83 jaar oud
zoon van: Siert [Harms] STUK
Diewerke HUIZINGA

( VI-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Albert emigreerde met zijn gezin naar Michigan (Noord Amerika).
 
  Hij trouwde op 26-3-1892 te Uithuizen met:  
  Elizabeth (Betje) LIJNEMA
geb. 21-4-1872 te Garnwerd
ovl. 18-5-1945, 73 jaar oud
dochter van: Jakob LIJNEMA
Korneliske KERSAAN

  Uit deze relatie  
  1. Dora STUK geb. 4-2-1893 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 7-12-1950 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-26-118 )
  2. Katie STUK geb. 2-5-1894 te Muskegon, Muskegon County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-26-119 )
  3. Greta STUK geb. 14-3-1896 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 11-6-1994 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-26-120 )
  4. Jean STUK geb. ca 1899 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 1-1-1992 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-26-121 )
  5. Alice STUK geb. 20-9-1900 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 11-9-1977 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-26-122 )
  6. Tena STUK geb. 16-12-1902 te Grand Rapids, Kent County (Michigan, U.S.A.) / ovl. 7-2-2001 te Kentwood, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-26-123 )
  7. Sidney STUK geb. 8-11-1904 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 16-6-2002 te Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-26-124 )
  8. Betty STUK geb. ca 1908 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 24-12-1990 te Kentwood, Kent County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-26-125 )
  9. Jack STUK geb. 13-10-1909 te Michigan (U.S.A.) / ovl. 2-5-2005 te Ottawa County (Michigan, U.S.A.) ( VIII-26-126 )

VII-9-47 Siert STUK
geb. 4-5-1873 te Uithuizen
ovl. 14-9-1959 te Eenrum, 86 jaar oud
zoon van: Siert [Harms] STUK
Diewerke HUIZINGA

( VI-2-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1929).
 
  Hij trouwde (1) op 27-10-1900 te Warffum met:  
  Anna NOORDHOF
geb. 14-3-1867 te Warffum
ovl. 26-9-1913 te Uithuizermeeden, 46 jaar oud
dochter van: Johannes NOORDHOF
Hindertje [Jans] KOOI

  Uit deze relatie  
  1. Siert STUK geb. 12-1-1901 te Eenrum ( VIII-27-127 )
  2. Martje STUK geb. 8-5-1903 te Eenrum ( VIII-27-128 )
  3. Johannes Otto STUK geb. 31-8-1906 te Uithuizermeeden ( VIII-27-129 )
  4. Diewertje STUK geb. 11-12-1908 te Uithuizermeeden ( VIII-27-130 )
  Hij trouwde (2) op 18-5-1914 te Uithuizermeeden met:  
  Martje HORRINGA
geb. 20-11-1877 te Uithuizermeeden
ovl. 20-12-1957 te 't Zandt, 80 jaar oud
dochter van: Jan HORRINGA
Janna WAGENAAR


VII-10-48 Albert HUIZINGA
geb. 4-5-1868 te Middelstum
ovl. 15-7-1950 te Middelstum, 82 jaar oud
zoon van: Pieter HUIZINGA
Anje LANTING
( VI-2-13 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bode (1898), veldarbeider (1921), landarbeider (1935).
 
  Hij trouwde (1) op 12-5-1894 te Middelstum met:  
  Elizabeth SCHALEMA
geb. 6-3-1869 te Middelstum
ovl. 24-7-1894 te Middelstum, 25 jaar oud
dochter van: Meindert SCHALEMA
Grietje HAAN

  Hij trouwde (2) op 21-5-1898 te Middelstum (HA-10) met:  
  Anje NIENHUIS
geb. 21-12-1878 te Kantens
ovl. 21-5-1916 te Middelstum, 37 jaar oud
dochter van: Jacobus NIENHUIS
Harmpien de GOEDE

  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenmeid (1898).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: bode; beroep bruid: boerenmeid; beroep vader bruid: daglooner; beroep moeder bruid: landbouwersche; bruidegom 30 jaar; bruid 19 jaar; weduwnaar van Elizabet Schalema
 
  Uit deze relatie  
  1. Pieter HUIZINGA geb. 4-10-1898 te Middelstum / ovl. 11-7-1976 ( VIII-28-131 )
  2. Harmke HUIZINGA geb. 24-1-1901 te Middelstum ( VIII-28-132 )
  3. Anje HUIZINGA geb. 2-9-1903 te Middelstum ( VIII-28-133 )
  4. Jacobus HUIZINGA geb. 15-2-1907 te Middelstum ( VIII-28-134 )
  5. Hendrik HUIZINGA geb. 17-4-1909 te Middelstum ( VIII-28-135 )
  6. Mensina HUIZINGA geb. 25-1-1911 te Middelstum / ovl. 12-12-1958 te Middelstum ( VIII-28-136 )
  7. Hendrikus HUIZINGA geb. 10-6-1914 te Middelstum ( VIII-28-137 )

VII-10-49 Hendrik HUIZINGA
geb. 19-3-1871 te Middelstum
ovl. 26-12-1939 te Middelstum, 68 jaar oud
zoon van: Pieter HUIZINGA
Anje LANTING
( VI-2-13 )
  Hij trouwde (1) op 23-5-1896 te Middelstum met:  
  Catharina ZIGTERMAN
geb. 30-1-1876 te Westerwijtwerd
ovl. 17-3-1902 te Middelstum, 26 jaar oud
dochter van: Jan ZIGTERMAN
Janna KLOOSTER

  Uit deze relatie  
  1. Anje HUIZINGA geb. 3-11-1896 te Uithuizen / ovl. 8-11-1936 te Bedum ( VIII-29-138 )
  2. Janna HUIZINGA geb. 23-2-1900 te Middelstum / ovl. 8-11-1936 te Bedum ( VIII-29-139 )
  Hij trouwde (2) op 11-5-1903 te Middelstum met:  
  Grietje ZIGTERMAN
geb. 28-2-1867 te Middelstum
ovl. 28-1-1955 te Middelstum (Toornwerd), 87 jaar oud
dochter van: Jan ZIGTERMAN
Janna KLOOSTER

  Uit deze relatie  
  1. NN HUIZINGA geb. 13-2-1904 te Middelstum / ovl. 13-2-1904 te Middelstum ( VIII-29-140 )
  2. Pieter HUIZINGA geb. 15-3-1906 te Middelstum ( VIII-29-141 )
  3. Gerhardus HUIZINGA geb. 14-4-1908 te Middelstum ( VIII-29-142 )
  4. Alberdina HUIZINGA geb. 8-11-1912 te Middelstum ( VIII-29-143 )

VII-11-50 Jakob HUIZINGA
geb. 3-6-1870 te Warffum
ovl. 14-1-1956 te Kantens, 85 jaar oud
zoon van: Harke HUIZINGA
Anna VENHUIZEN
( VI-2-14 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: timmerman (1929).
 
  Hij trouwde op 12-8-1905 te Kantens met:  
  Anna Maria MUSCH
geb. 14-1-1880 te Kantens
ovl. 11-2-1963 te Kantens, 83 jaar oud
dochter van: Pieter MUSCH
Aafke DAM

  Uit deze relatie  
  1. Trientje HUIZINGA geb. 1-2-1906 te Kantens ( VIII-30-144 )
  2. Anna HUIZINGA geb. 24-7-1907 te Kantens ( VIII-30-145 )
  3. Afina HUIZINGA geb. 21-4-1909 te Kantens ( VIII-30-146 )
  4. Alberdina HUIZINGA geb. 23-10-1910 te Kantens ( VIII-30-147 )

VII-11-51 Grietje HUIZINGA
geb. 2-3-1873 te Warffum
ovl. 7-4-1914 te Breede, 41 jaar oud
dochter van: Harke HUIZINGA
Anna VENHUIZEN
( VI-2-14 )

VII-11-52 Frouwke HUIZINGA
geb. 26-1-1875 te Warffum
ovl. 12-7-1958 te Groningen, 83 jaar oud
dochter van: Harke HUIZINGA
Anna VENHUIZEN
( VI-2-14 )

VII-11-53 Alberdina HUIZINGA
geb. 5-10-1876 te Warffum
ovl. 9-5-1957 te Eenrum, 80 jaar oud
dochter van: Harke HUIZINGA
Anna VENHUIZEN
( VI-2-14 )
  Zij trouwde op 26-10-1899 te Warffum met:  
  Harm HAVINGA
geb. 11-3-1878 te Usquert
ovl. 17-12-1946 te Eenrum, 68 jaar oud
zoon van: Jan HAVINGA
Elizabeth VEENSTRA

  Uit deze relatie  
  1. NN HUIZINGA geb. 30-4-1900 te Groningen / ovl. 30-4-1900 te Groningen ( VIII-31-148 )
  2. Anna HUIZINGA geb. 14-7-1903 te Groningen ( VIII-31-149 )
  3. Elizabeth HUIZINGA geb. 31-5-1905 te Groningen ( VIII-31-150 )
  4. Jan HUIZINGA geb. 13-2-1907 te Warfhuizen ( VIII-31-151 )
  5. Harke HUIZINGA geb. 11-10-1909 te Warfhuizen ( VIII-31-152 )

VII-11-54 Kornelis HUIZINGA
geb. 22-12-1878 te Warffum
ovl. 18-3-1957 te Warffum, 78 jaar oud
zoon van: Harke HUIZINGA
Anna VENHUIZEN
( VI-2-14 )
  Hij trouwde op 2-5-1912 te Warffum met:  
  Egbertje VOS
geb. 18-4-1885 te Usquert
ovl. 18-12-1950 te Warffum, 65 jaar oud
dochter van: Martje VOS
  Uit deze relatie  
  1. Harko Egbert HUIZINGA geb. 30-5-1913 te Warffum / ovl. 1-6-1917 te Warffum ( VIII-32-153 )

VII-11-55 Anje HUIZINGA
geb. 30-9-1881 te Warffum
dochter van: Harke HUIZINGA
Anna VENHUIZEN
( VI-2-14 )

VII-12-56 Willem GROEN
geb. 29-10-1862 te Loppersum
ovl. 30-9-1943 te Leeuwarden, 80 jaar oud
zoon van: Roelf GROEN
Elizabeth [Willems] TOBBE

( VI-3-15 )
  Hij trouwde op 11-7-1892 te Appingedam met:  
  Jantina MIDDEL
geb. 23-6-1866 te Appingedam
ovl. 4-4-1948 te Sneek, 81 jaar oud
dochter van: Thomas MIDDEL
Bouwina van der WERF


VII-13-57 Diewerke TOBBE
geb. 24-12-1855 te 't Zandt
ovl. 28-10-1921 te Stedum, 65 jaar oud
dochter van: Jan TOBBE
Willemina van der LAAN
( VI-3-16 )
  Zij trouwde op 17-5-1879 te Loppersum met:  
  Jakob KRUIZINGA
geb. 20-3-1855 te Loppersum
ovl. 30-1-1897 te Loppersum, 41 jaar oud
zoon van: Jan [Fijbes] KRUIZINGA
Agien [Jans] BLEEKER

  Uit deze relatie  
  1. Jan Willem KRUIZINGA geb. 5-10-1879 te Loppersum ( VIII-33-154 )
  2. Jan Fijbe KRUIZINGA geb. 24-2-1882 te Loppersum ( VIII-33-155 )
  3. Jan Jakob KRUIZINGA geb. 14-7-1884 te Loppersum / ovl. 5-11-1894 te Stedum ( VIII-33-156 )
  4. Willem KRUIZINGA geb. 10-9-1886 te Loppersum / ovl. 18-9-1956 te Groningen ( VIII-33-157 )

VII-13-58 Willem TOBBE
geb. 25-9-1858 te Zeerijp
ovl. 1-5-1860 te Loppersum, 19 maand oud
zoon van: Jan TOBBE
Willemina van der LAAN
( VI-3-16 )

VII-13-59 Grietje TOBBE
geb. 23-3-1861 te Loppersum (GA-22)
ovl. 9-11-1936 te Gouda, 75 jaar oud
dochter van: Jan TOBBE
Willemina van der LAAN
( VI-3-16 )
  Zij trouwde op 10-11-1885 te Loppersum met:  
  Jene MEILOF
geb. 1-5-1858 te Norgervaart
zoon van: Wiebe MEILOF
Efien MOES

  Uit deze relatie  
  1. Wiebe MEILOF geb. 22-8-1886 te Hindeloopen ( VIII-34-158 )
  2. Jan MEILOF geb. 15-10-1887 te Hindeloopen ( VIII-34-159 )
  3. Willem MEILOF geb. 6-7-1889 te Hindeloopen ( VIII-34-160 )
  4. Eefco MEILOF geb. 31-7-1891 te Nieuwerkerk aan den Ijssel / ovl. 6-2-1958 ( VIII-34-161 )
  5. Jene MEILOF geb. 27-7-1895 te Zevenhuizen (ZH) ( VIII-34-162 )

VII-13-60 Anna TOBBE
geb. 13-8-1864 te Loppersum
ovl. 2-6-1904 te Loppersum, 39 jaar oud
dochter van: Jan TOBBE
Willemina van der LAAN
( VI-3-16 )

VII-13-61 Elizabeth TOBBE
geb. 17-11-1866 te Loppersum
ovl. 1-11-1871 te Loppersum, 4 jaar oud
dochter van: Jan TOBBE
Anje UPTS
( VI-3-16 )

VII-13-62 Willem TOBBE
geb. 8-3-1870 te Loppersum
ovl. 26-7-1870 te Loppersum, 4 maand oud
zoon van: Jan TOBBE
Anje UPTS
( VI-3-16 )

VII-13-63 Willem TOBBE
geb. 6-4-1871 te Loppersum
ovl. 18-11-1871 te Loppersum, 7 maand oud
zoon van: Jan TOBBE
Anje UPTS
( VI-3-16 )

VII-13-64 Willem TOBBE
geb. 8-9-1877 te Loppersum
ovl. 2-9-1878 te Loppersum, 11 maand oud
zoon van: Jan TOBBE
Anje UPTS
( VI-3-16 )

VII-14-65 Wupke TOBBE
geb. 29-1-1856 te Loppersum
ovl. 24-6-1879 te Oosterwijtwerd, 23 jaar oud
dochter van: Gerrit [Willems] TOBBE
Engelke [Wolters] BONTEKOE
( VI-3-17 )
  Zij trouwde op 9-3-1878 te 't Zandt met:  
  Derk AUSEMA
geb. 4-3-1853 te Leermans
ovl. 27-1-1929 te Leermans, 75 jaar oud
zoon van: Kornelis [Jans] AUSEMA
Derkje Jakomina LEEUW

  Uit deze relatie  
  1. Kornelis AUSEMA geb. 11-7-1878 te Oosterwijtwerd / ovl. 16-3-1881 te Leermens ( VIII-35-163 )

VII-14-66 Willem TOBBE
geb. 19-1-1858 te Loppersum
zoon van: Gerrit [Willems] TOBBE
Engelke [Wolters] BONTEKOE
( VI-3-17 )
  Hij trouwde op 31-12-1880 te 't Zandt met:  
  Hindrikje NANNINGA
geb. 21-8-1857 te Leermans
dochter van: Lukas NANNINGA
Auke ARKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Jan TOBBE geb. 11-3-1880 te Leermens ( VIII-36-164 )
  2. Gerrit TOBBE geb. 15-6-1881 te Zijldijk ( VIII-36-165 )
  3. NN TOBBE geb. 23-9-1884 te Garsthuizen / ovl. 23-9-1884 te Garsthuizen ( VIII-36-166 )
  4. Engelina TOBBE geb. 24-9-1885 te Garsthuizen ( VIII-36-167 )
  5. Wolter TOBBE geb. 27-3-1890 te Uithuizermeeden ( VIII-36-168 )

VII-14-67 Wolter TOBBE
geb. 11-9-1860 te Loppersum
ovl. 1-6-1929 te 't Zandt, 68 jaar oud
zoon van: Gerrit [Willems] TOBBE
Engelke [Wolters] BONTEKOE
( VI-3-17 )
  Hij trouwde op 23-5-1885 te 't Zandt met:  
  Martje JAGER
geb. 6-9-1859 te Westeremden
ovl. 18-6-1936 te 't Zandt, 76 jaar oud
dochter van: Jan [Martens] JAGER
Geessien ZWAVING

fam. 27: ( V-3-16 )
  Uit deze relatie  
  1. Jan TOBBE geb. 14-9-1885 te 't Zandt / ovl. 21-7-1887 te 't Zandt ( VIII-37-169 )
  2. Engelina TOBBE geb. 27-1-1887 te 't Zandt / ovl. 11-2-1962 te Delfzijl ( VIII-37-170 )
  3. Jan TOBBE geb. 21-7-1889 te 't Zandt ( VIII-37-171 )
  4. Gerrit TOBBE geb. 30-10-1891 te 't Zandt ( VIII-37-172 )
  5. Gezina TOBBE geb. 15-2-1894 te 't Zandt / ovl. 8-3-1986 ( VIII-37-173 )
  6. Wibbina TOBBE geb. 13-11-1895 te 't Zandt ( VIII-37-174 )
  7. Gerard TOBBE geb. 10-12-1898 te 't Zandt / ovl. 9-1-1977 ( VIII-37-175 )

VII-14-68 Jan TOBBE
geb. 6-5-1862 te Loppersum
ovl. 20-5-1862 te Loppersum, 14 dagen oud
zoon van: Gerrit [Willems] TOBBE
Engelke [Wolters] BONTEKOE
( VI-3-17 )

VII-14-69 Dieuwerke TOBBE
geb. 31-5-1863 te Loppersum
ovl. 12-2-1865 te Loppersum, 20 maand oud
dochter van: Gerrit [Willems] TOBBE
Engelke [Wolters] BONTEKOE
( VI-3-17 )

VII-14-70 Jan TOBBE
geb. 26-3-1865 te Loppersum
ovl. 19-1-1943 te Stedum, 77 jaar oud
zoon van: Gerrit [Willems] TOBBE
Engelke [Wolters] BONTEKOE
( VI-3-17 )
  Hij trouwde op 5-9-1891 te Stedum met:  
  Helena van der LEEST
geb. 25-11-1863 te Zuidhorn
ovl. 17-3-1952 te Stedum, 88 jaar oud
dochter van: Hijlke van der LEEST
Aaltje NANNINGA

  Uit deze relatie  
  1. Engelina TOBBE geb. 16-6-1890 te Oosterwijtwerd / ovl. 27-12-1970 ( VIII-38-176 )
  2. NN TOBBE geb. 13-7-1892 te Westeremden / ovl. 13-7-1892 te Westeremden ( VIII-38-177 )
  3. Aaltje TOBBE geb. 25-7-1893 te Westeremden ( VIII-38-178 )
  4. Gerritje TOBBE geb. 17-7-1895 te Westeremden / ovl. 26-7-1951 te Stedum ( VIII-38-179 )
  5. Kunje TOBBE geb. 15-6-1897 te Westeremden / ovl. 9-6-1898 te Westeremden ( VIII-38-180 )
  6. Gerrit TOBBE geb. 31-5-1901 te Westeremden / ovl. 11-10-1963 te Stedum ( VIII-38-181 )
  7. Kunje TOBBE geb. 7-9-1902 te Westeremden / ovl. 15-10-1956 te Stedum ( VIII-38-182 )

VII-14-71 Gerritje TOBBE
geb. 17-9-1868 te Loppersum
dochter van: Gerrit [Willems] TOBBE
Engelke [Wolters] BONTEKOE
( VI-3-17 )
  Zij trouwde op 30-3-1894 te Stedum met:  
  Willem SLUIS
geb. 23-6-1872 te Middelstum
zoon van: Tebbens SLUIS
Martje BONEMA

  Uit deze relatie  
  1. Martje SLUIS geb. 25-4-1894 te Westeremden ( VIII-39-183 )
  2. Engelina SLUIS geb. 22-3-1896 te Westeremden ( VIII-39-184 )
  3. Tebbechiena SLUIS geb. 3-3-1899 te Westeremden ( VIII-39-185 )
  4. Gezina SLUIS geb. 4-12-1901 te Westeremden ( VIII-39-186 )

VII-15-72 Willem WILTJER
geb. 11-2-1861 te Loppersum
ovl. 11-3-1861 te Loppersum, 28 dagen oud
zoon van: Pieter WILTJER
Trijntje TOBBE

( VI-3-19 )

VII-15-73 Anna WILTJER
geb. 8-9-1863 te Loppersum
ovl. 24-9-1955 te Geneva (Alabama, U.S.A.), 92 jaar oud
dochter van: Pieter WILTJER
Trijntje TOBBE

( VI-3-19 )
  Zij trouwde op 5-5-1888 te Loppersum met:  
  Jan de JONGE
geb. 16-2-1863 te Startenhuizen
zoon van: Jacob de JONGE
Willemijntje BRONDSEMA


VII-15-74 Willem WILTJER
geb. 11-1-1866 te Loppersum
ovl. 16-8-1910 te Lansing, Cook County (Illinois, U.S.A.), 44 jaar oud
zoon van: Pieter WILTJER
Trijntje TOBBE

( VI-3-19 )
  Hij trouwde op 1-10-1892 met:  
  Grietje BULTEMA
geb. 1-8-1872 te Uithuizen
ovl. 28-10-1946 te Lansing, Cook County (Illinois, U.S.A.), 74 jaar oud
dochter van: Jan BULTEMA
Anje HUIZINGA

  Uit deze relatie  
  1. Peter WILTJER geb. 30-4-1893 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 15-9-1895 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-40-187 )
  2. John WILTJER geb. 15-12-1894 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 3-4-1897 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-40-188 )
  3. Tiennie WILTJER geb. 1896 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 19-1-1983 te Munster Lake, Lake County (Indiana, U.S.A.) ( VIII-40-189 )
  4. Anna WILTJER geb. 16-1-1899 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 27-2-1962 te Hammond, Lake County (Indiana, U.S.A.) ( VIII-40-190 )
  5. John WILTJER geb. 22-6-1901 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 20-2-1902 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-40-191 )
  6. William WILTJER geb. 9-8-1902 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 19-10-1987 te South Holland, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-40-192 )
  7. John WILTJER geb. 29-5-1904 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 3-7-1979 te Hammond, Lake County (Indiana, U.S.A.) ( VIII-40-193 )
  8. Grace WILTJER geb. 1-12-1906 te Lansing, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 30-1-1909 ( VIII-40-194 )
  9. Grace WILTJER geb. 28-5-1909 te Lansing, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-40-195 )

VII-15-75 Hendrik WILTJER
geb. 25-1-1868 te Loppersum
ovl. 26-11-1910 te Vesper, Wood County (Wisconsin, U.S.A.), 42 jaar oud
zoon van: Pieter WILTJER
Trijntje TOBBE

( VI-3-19 )
  Hij trouwde op 2-11-1899 te Chicago (Illinois, U.S.A.) met:  
  Tryntje von der WOUDE
geb. 18-3-1878 te Oldehove (Niehove)
ovl. 12-12-1940 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.), 62 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Peter WILTJER geb. 27-2-1906 te Vesper (Wisconsin, U.S.A.) / ovl. 24-2-1958 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-41-196 )
  2. Winifred (Winnie) WILTJER geb. 31-8-1907 te Sherry, Wood County (Wisconsin U.S.A.) / ovl. 10-5-1984 te South Holland, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-41-197 )

VII-15-76 Jan (John) WILTJER
geb. 16-7-1869 te Loppersum
zoon van: Pieter WILTJER
Trijntje TOBBE

( VI-3-19 )
  Hij trouwde op 24-10-1896 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) met:  
  Bettie van DYKE
geb. ca 1873 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.)
ovl. ca 1926
  Uit deze relatie  
  1. Alice WILTJER geb. 8-7-1897 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 16-6-1967 te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-42-198 )
  2. Henry J. WILTJER geb. 30-9-1899 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 13-7-1939 te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-42-199 )
  3. Gertrude WILTJER geb. 4-10-1901 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 31-5-1977 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-42-200 )
  4. Peter E. WILTJER geb. 6-5-1903 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 21-6-1957 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-42-201 )
  5. John Raymond WILTJER geb. 13-8-1906 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 12-7-1974 te Oak Park, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-42-202 )
  6. Rena WILTJER geb. 11-2-1908 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 30-4-1980 te Harvey, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-42-203 )
  7. Orris WILTJER geb. 11-1-1910 te Chicago, Cook County (Illinois, U.S.A.) / ovl. 20-2-1937 te Riverside, Cook County (Illinois, U.S.A.) ( VIII-42-204 )

VII-15-77 Gerrit WILTJER
geb. 1-8-1871 te Loppersum
zoon van: Pieter WILTJER
Trijntje TOBBE

( VI-3-19 )

VII-15-78 Dieuwerke WILTJER
geb. 26-10-1873 te Loppersum
ovl. 8-5-1913 te Uithuizen, 39 jaar oud
dochter van: Pieter WILTJER
Trijntje TOBBE

( VI-3-19 )
  Kind(eren), (Vader onbekend)  
  1. Trijntje WILTJER geb. 27-2-1898 te Uithuizen / ovl. 11-7-1898 te Uithuizen ( VIII-43-205 )
  Zij trouwde op 24-6-1899 te Uithuizen met:  
  Jakob WIERINGA
geb. 22-9-1875 te Uithuizen
ovl. 16-9-1949 te Groningen, 73 jaar oud
zoon van: Derk WIERINGA
Pieterke WERKMAN

  Uit deze relatie  
  1. Derk WIERINGA geb. 10-1-1900 te Uithuizen / ovl. 1-7-1979 ( VIII-43-206 )
  2. Pieter WIERINGA geb. 25-8-1901 te Uithuizen / ovl. 7-9-1901 te Uithuizen ( VIII-43-207 )
  3. Pieter WIERINGA geb. 15-10-1903 te Uithuizen / ovl. 19-4-1971 ( VIII-43-208 )
  4. Pieterke WIERINGA geb. 19-2-1905 te Uithuizen / ovl. 7-4-1964 te Groningen ( VIII-43-209 )
  5. Trijntje WIERINGA geb. 2-11-1907 te Uithuizen / ovl. 5-10-1908 te Uithuizen ( VIII-43-210 )

VII-15-79 Sibrand WILTJER
geb. 20-11-1876 te Loppersum
ovl. 26-11-1876 te Loppersum, 6 dagen oud
zoon van: Pieter WILTJER
Trijntje TOBBE

( VI-3-19 )

VII-16-80 Cornelis DOORNBOS
geb. 20-5-1870 te Appingedam
ovl. 20-12-1942 te Appingedam, 72 jaar oud
zoon van: Willem DOORNBOS
Anna TOBBE

( VI-3-20 )
  Hij trouwde op 10-6-1898 te Delfzijl met:  
  Jantje HAVINGA
geb. 27-1-1874 te Delfzijl (Farmsum)
ovl. 18-3-1938 te Appingedam, 64 jaar oud
dochter van: Wubbo HAVINGA
Trientje HOVEN

  Uit deze relatie  
  1. Anna Maria DOORNBOS geb. 29-3-1899 te Appingedam ( VIII-44-211 )
  2. Wubbo DOORNBOS geb. 6-11-1902 te Appingedam / ovl. 29-12-1962 te Appingedam ( VIII-44-212 )
  3. Willem DOORNBOS geb. 16-2-1909 te Appingedam ( VIII-44-213 )
  4. NN DOORNBOS geb. 3-4-1916 te Appingedam / ovl. 3-4-1916 te Appingedam ( VIII-44-214 )

VII-16-81 Willem DOORNBOS
geb. 22-2-1872 te Appingedam
ovl. 8-10-1941 te Groningen, 69 jaar oud
zoon van: Willem DOORNBOS
Anna TOBBE

( VI-3-20 )

VII-16-82 Jan DOORNBOS
geb. 2-1-1875 te Appingedam
ovl. 2-2-1954 te Groningen, 79 jaar oud
zoon van: Willem DOORNBOS
Anna TOBBE

( VI-3-20 )
  Hij trouwde op 22-11-1906 te Groningen met:  
  Albertje DIJKSTRA
geb. 2-10-1877 te Siddeburen
ovl. 7-12-1956 te Groningen, 79 jaar oud
dochter van: Jan DIJKSTRA
Zwaantje UBBENS

  Uit deze relatie  
  1. Willem Jan DOORNBOS geb. 29-12-1907 te Groningen ( VIII-45-215 )

VII-17-83 Diewerke van DIJK
geb. 11-3-1873 te Loppersum
dochter van: Tamme van DIJK
Grietje TOBBE

( VI-3-21 )

VII-17-84 Jakob van DIJK
geb. 13-11-1874 te Loppersum
zoon van: Tamme van DIJK
Grietje TOBBE

( VI-3-21 )

VII-17-85 Pieterke van DIJK
geb. 21-8-1878 te Loppersum
dochter van: Tamme van DIJK
Grietje TOBBE

( VI-3-21 )

VII-17-86 Elijzabeth van DIJK
geb. 11-10-1880 te Loppersum (Garrelsweer)
ovl. 13-10-1880 te Loppersum (Garrelsweer), 2 dagen oud
zoon van: Tamme van DIJK
Grietje TOBBE

( VI-3-21 )

VII-17-87 Elizabeth van DIJK
geb. 9-12-1886 te Loppersum
dochter van: Tamme van DIJK
Grietje TOBBE

( VI-3-21 )

VII-18-88 Dieuwerke TOBBE
geb. 12-7-1873 te 't Zandt
ovl. 5-2-1944 te Godlinze, 70 jaar oud
dochter van: Harke TOBBE
Geertje RIJKE
( VI-3-22 )

VII-18-89 Alje TOBBE
geb. 4-12-1874 te 't Zandt
ovl. 16-4-1893 te 't Zandt (Leermens), 18 jaar oud
zoon van: Harke TOBBE
Geertje RIJKE
( VI-3-22 )

VII-18-90 Willem TOBBE
geb. 21-12-1876 te 't Zandt (Leermens)
ovl. 17-9-1957 te Godlinze, 80 jaar oud
zoon van: Harke TOBBE
Geertje RIJKE
( VI-3-22 )
  Hij trouwde op 28-11-1901 te Bierum met:  
  Wipke KRUIZENGA
geb. 24-8-1871 te Godlinze
ovl. 5-4-1922 te Godlinze, 50 jaar oud
dochter van: Andries KRUIZENGA
Klaaske GROENENDAL

  Uit deze relatie  
  1. Anje TOBBE geb. 2-2-1902 te Bierum (Godlinze) / ovl. 7-4-1988 ( VIII-46-216 )
  2. Harko Alje TOBBE geb. 18-10-1903 te Bierum (Godlinze) ( VIII-46-217 )

VII-18-91 Harm Derk TOBBE
geb. 14-9-1879 te 't Zandt
ovl. 25-3-1915 te Godlinze, 35 jaar oud
zoon van: Harke TOBBE
Geertje RIJKE
( VI-3-22 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: boerenknecht (1903).
 
  Hij trouwde op 26-11-1903 te Bierum (HA-16) met:  
  Grietje FROMA
geb. 18-1-1884 te Bierum (Godlinze)
ovl. 15-9-1932 te Godlinze, 48 jaar oud
dochter van: Albert FROMA
Anna van den BERG

  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1903).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 19 jaar. Wettiging 1 kind (Tietje).
 
  Uit deze relatie  
  1. Tietje TOBBE geb. 24-9-1902 te Bierum (Losdorp) / ovl. 24-5-1993 ( VIII-47-218 )
  2. Harko TOBBE geb. 16-9-1904 te t Zandt / ovl. 6-12-1923 te Godlinze ( VIII-47-219 )

VII-19-92 Willem MOORLAG
geb. 26-2-1858 te Middelstum
ovl. 30-6-1901 te Uithuizen, 43 jaar oud
zoon van: Harm [Willems] MOORLAG
Aaltje KNOT

( VI-4-24 )
  Hij trouwde op 15-5-1880 te Kantens met:  
  Ida HUIZINGA
geb. 21-8-1853 te Kantens (Rottum)
ovl. 21-2-1936 te Westerwijtwerd, 82 jaar oud
dochter van: Gerrit [Alberts] HUIZINGA
Trijntje [Derks] PADJE
( VI-2-8 )
  Uit deze relatie  
  1. Aaltje MOORLAG geb. 3-8-1880 te Kantens / ovl. 21-11-1945 te Uithuizermeeden ( VIII-10-43 )
  2. Trijntje MOORLAG geb. 19-12-1883 te Kantens / ovl. 9-10-1970 ( VIII-10-44 )
  3. Anje MOORLAG geb. 29-11-1889 te Kantens / ovl. 12-10-1967 te Zuidlaren ( VIII-10-45 )
  4. Gerrit MOORLAG geb. 9-9-1895 te Usquert / ovl. 1-6-1951 te Westerwijtwerd ( VIII-10-46 )

VII-19-93 Anje MOORLAG
geb. 4-12-1859 te Middelstum
ovl. 11-10-1940 te Kantens, 80 jaar oud
dochter van: Harm [Willems] MOORLAG
Aaltje KNOT

( VI-4-24 )
  Zij trouwde op 25-5-1895 te Kantens met:  
  Doeke BISSCHOP
geb. 15-7-1865 te Uithuizen
ovl. 8-6-1954 te Kantens, 88 jaar oud
zoon van: Jogchum BISSCHOP
Anje JONKER

  Uit deze relatie  
  1. Berend BISSCHOP geb. 14-3-1886 te Kantens ( VIII-48-220 )
  2. Anje BISSCHOP geb. 17-10-1896 te Kantens ( VIII-48-221 )

VII-19-94 Egbert van der MOLEN
geb. 14-6-1864 te Middelstum
ovl. 19-6-1947 te Kantens, 83 jaar oud
zoon van: Beerend van der Molen
Aaltje KNOT

( VI-4-24 )
  Hij trouwde op 12-5-1894 te Kantens met:  
  Lupke KNOL
geb. 6-11-1856 te Stitswerd
ovl. 29-12-1936 te Kantens, 80 jaar oud
dochter van: Klaas [Luitjes] KNOL
Trientje [Harms] POOL

  Uit deze relatie  
  1. Klazina van der MOLEN geb. 5-2-1883 te Kantens / ovl. 29-12-1945 te Kantens ( VIII-49-222 )

VII-19-95 Henderika van der MOLEN
geb. 30-8-1867 te Kantens
ovl. 26-4-1906 te Usquert, 38 jaar oud
dochter van: Beerend van der Molen
Aaltje KNOT

( VI-4-24 )
  Zij trouwde op 1-3-1896 te Kantens met:  
  Jakob van DIJK
geb. 15-11-1872 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 5-5-1953 te Usquert, 80 jaar oud
zoon van: Harm [Ates] van DIJK
Renstje de JONG
( V-8-39 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1920), arbeider (1925), veldarbeider (1928).
 
  Uit deze relatie  
  1. Berend van DIJK geb. 23-2-1896 te Kantens / ovl. 10-10-1962 te Uithuizen ( VII-52-282 )
  2. Harm van DIJK geb. 8-1-1898 te Usquert ( VII-52-283 )
  3. Renstje van DIJK geb. 31-10-1899 te Usquert ( VII-52-284 )
  4. Aaltje van DIJK geb. 8-1-1902 te Usquert ( VII-52-285 )
  5. Emke van DIJK geb. 25-9-1903 te Usquert ( VII-52-286 )

VII-19-96 Auke van der MOLEN
geb. 13-4-1870 te Kantens
ovl. 24-6-1872 te Kantens (Rottum), 2 jaar oud
dochter van: Beerend van der Molen
Aaltje KNOT

( VI-4-24 )

VII-19-97 Auke van der MOLEN
geb. 7-7-1873 te Kantens
ovl. 20-12-1957 te Kantens, 84 jaar oud
dochter van: Beerend van der Molen
Aaltje KNOT

( VI-4-24 )
  Zij trouwde op 21-7-1894 te Kantens met:  
  Hindrik WIERINGA
geb. 15-4-1871 te Middelstum
ovl. 26-9-1957 te Kantens, 86 jaar oud
zoon van: Marten WIERINGA
Elizabeth van der LAAN

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1925).
 
  Uit deze relatie  
  1. Marten WIERINGA geb. 20-1-1895 te Kantens / ovl. 12-2-1895 te Kantens ( VIII-50-223 )
  2. Aaltje WIERINGA geb. 27-2-1896 te Kantens / ovl. 28-1-1966 te Toornwerd ( VIII-50-224 )
  3. Marten WIERINGA geb. 14-2-1899 te Kantens ( VIII-50-225 )
  4. Elizabeth WIERINGA geb. 14-1-1901 te Kantens ( VIII-50-226 )
  5. Berendina WIERINGA geb. 22-9-1903 te Kantens ( VIII-50-227 )
  6. Ede WIERINGA geb. 8-4-1906 te Kantens / ovl. 31-7-1906 te Kantens ( VIII-50-228 )
  7. Anje WIERINGA geb. 2-3-1908 te Kantens / ovl. 2-11-1909 te Kantens ( VIII-50-229 )
  8. Anje WIERINGA geb. 21-5-1916 te Kantens ( VIII-50-230 )

VII-20-98 Henderika van ZANTEN
geb. 21-3-1867 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 17-2-1935 te Stedum, 67 jaar oud
dochter van: Derk van ZANTEN
Anje KNOT

( VI-4-25 )
  Zij trouwde op 12-5-1894 te Bedum met:  
  Freerk DIJKSTRA
geb. 23-4-1869 te Huizinge
ovl. 16-3-1935 te Stedum, 65 jaar oud
zoon van: Johannes DIJKSTRA
Anje [Pieters] DIJKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Johannes DIJKSTRA geb. 2-4-1895 te Stedum / ovl. 13-11-1914 te Stedum ( VIII-51-231 )
  2. Kornelis DIJKSTRA geb. 20-12-1896 te Stedum / ovl. 18-3-1935 te Groningen ( VIII-51-232 )
  3. Anje DIJKSTRA geb. 1-6-1898 te Stedum / ovl. 29-3-1989 ( VIII-51-233 )
  4. Pieter DIJKSTRA geb. 17-12-1899 te Stedum / ovl. 13-6-1901 te Stedum ( VIII-51-234 )
  5. Derkelina DIJKSTRA geb. 24-2-1901 te Stedum / ovl. 3-12-1995 ( VIII-51-235 )
  6. Pieterdina DIJKSTRA geb. 28-9-1902 te Stedum ( VIII-51-236 )
  7. Martje DIJKSTRA geb. 25-10-1904 te Stedum ( VIII-51-237 )
  8. Frederika DIJKSTRA geb. 30-10-1907 te Stedum / ovl. 16-11-1989 ( VIII-51-238 )

VII-20-99 Cornelis van ZANTEN
geb. 2-9-1869 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 17-12-1869 te Kantens (Stitswerd), 3 maand oud
zoon van: Derk van ZANTEN
Anje KNOT

( VI-4-25 )
  Hij trouwde met:  
  Antje BLINK
geb. ca 1878 te Kantens (Rottum)
dochter van: Ede BLINK
Anje KNOL

  Persoonlijke informatie
Beroep: dagloonster (1900).
 
  Uit deze relatie  
  1. Derk van ZANTEN geb. 16-7-1901 te Kantens / ovl. 11-5-1973 ( VIII-52-239 )

VII-20-100 Cornelis van ZANTEN
geb. 26-10-1870 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 5-5-1924 te Kantens (Rottum), 53 jaar oud
zoon van: Derk van ZANTEN
Anje KNOT

( VI-4-25 )
  Hij trouwde op 17-11-1900 te Kantens met:  
  Antje BLINK
geb. 11-1-1878 te Kantens (Rottum)
ovl. 15-10-1946 te Groningen, 68 jaar oud
dochter van: Ede BLINK
Antje KNOL

  Uit deze relatie  
  1. Anje van ZANTEN geb. 17-1-1898 te Kantens (Rottum) ( VIII-53-240 )
  2. Derk van ZANTEN geb. 16-7-1901 te Kantens (Rottum) / ovl. 11-5-1973 ( VIII-53-241 )
  3. Ede van ZANTEN geb. 4-8-1903 te Bedum (Onderdendam) ( VIII-53-242 )
  4. NN van ZANTEN geb. 22-11-1906 te Bedum (Onderdendam) / ovl. 22-11-1906 te Bedum (Onderdendam) ( VIII-53-243 )

VII-20-101 Anje van ZANTEN
geb. 26-11-1873 te Kantens (Stitswerd)
dochter van: Derk van ZANTEN
Anje KNOT

( VI-4-25 )
  Zij trouwde op 21-5-1898 te Middelstum met:  
  Haike DIJKSTRA
geb. 6-9-1869 te Kollumerland (Burum)
zoon van: Johannes DIJKSTRA
Jantje POSTEMA

  Uit deze relatie  
  1. Johannes DIJKSTRA geb. 1-9-1899 te Middelstum ( VIII-54-244 )
  2. Anje DIJKSTRA geb. 14-2-1903 te Middelstum ( VIII-54-245 )
  3. Derk DIJKSTRA geb. 13-1-1905 te Middelstum ( VIII-54-246 )

VII-21-102 Albert BOUWKAMP
geb. 30-1-1863 te Stitswerd
ovl. 5-4-1960 te Bedum, 97 jaar oud
zoon van: Gerard BOUWKAMP
Antje KNOT

( VI-4-26 )
  Hij trouwde op 14-5-1887 te Kantens met:  
  Gepke BERGHUIS
geb. 16-7-1865 te Kantens
ovl. 2-4-1910 te Groningen, 44 jaar oud
dochter van: Freerk BERGHUIS
Grietje NORBERHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Gerard BOUWKAMP geb. 26-9-1887 te Stitswerd / ovl. 7-2-1961 te Leens ( VIII-55-247 )
  2. Freerk BOUWKAMP geb. 17-3-1890 te Stitswerd ( VIII-55-248 )
  3. Jakob BOUWKAMP geb. 27-4-1892 te Stitswerd ( VIII-55-249 )
  4. Antje BOUWKAMP geb. 25-12-1894 te Stitswerd ( VIII-55-250 )
  5. Grietje BOUWKAMP geb. 27-6-1896 te Stitswerd ( VIII-55-251 )

VII-21-103 Anje BOUWKAMP
geb. 4-10-1864 te Stitswerd
ovl. 12-4-1940 te Groningen, 75 jaar oud
dochter van: Gerard BOUWKAMP
Antje KNOT

( VI-4-26 )
  Zij trouwde op 16-5-1885 te Kantens met:  
  Kornelis OOSTERBEEK
geb. 20-9-1863 te Winsum (Obergum)
ovl. 26-2-1919 te Stitswerd, 55 jaar oud
zoon van: Albert [Harms] OOSTERBEEK
Janna [Kornelis] BOS

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1912).
 
  Uit deze relatie  
  1. Albert OOSTERBEEK geb. 7-6-1885 te Stitswerd / ovl. 23-9-1951 te Uithuizen ( VIII-56-252 )
  2. Antje OOSTERBEEK geb. 21-3-1887 te Kantens (Rottum) / ovl. 8-8-1964 te Groningen ( VIII-56-253 )
  3. Janna OOSTERBEEK geb. 8-12-1888 te Kantens (Rottum) / ovl. 13-6-1953 te Ermelo ( VIII-56-254 )
  4. Trientje OOSTERBEEK geb. 28-2-1891 te Usquert / ovl. 2-2-1949 te Groningen ( VIII-56-255 )
  5. Anna OOSTERBEEK geb. 3-5-1893 te Usquert ( VIII-56-256 )
  6. Gerard OOSTERBEEK geb. 25-9-1896 te Usquert ( VIII-56-257 )
  7. Aaltje OOSTERBEEK geb. 11-11-1897 te Usquert ( VIII-56-258 )
  8. Harmina OOSTERBEEK geb. 29-1-1904 te Usquert ( VIII-56-259 )

VII-21-104 Trientje BOUWKAMP
geb. 1-5-1867 te Stitswerd
ovl. 8-6-1867 te Stitswerd, 38 dagen oud
dochter van: Gerard BOUWKAMP
Antje KNOT

( VI-4-26 )

VII-21-105 Trijntje BOUWKAMP
geb. 26-7-1868 te Stitswerd
ovl. 23-2-1901 te Stitswerd, 32 jaar oud
dochter van: Gerard BOUWKAMP
Antje KNOT

( VI-4-26 )

VII-21-106 Aaltje BOUWKAMP
geb. 28-11-1870 te Stitswerd
ovl. 30-9-1953 te Kantens, 82 jaar oud
dochter van: Gerard BOUWKAMP
Antje KNOT

( VI-4-26 )
  Zij trouwde op 26-5-1898 te Groningen met:  
  Johannes HANSEN
geb. 23-2-1870 te Leermens
zoon van: Jakob HANSEN
Geertruida WERKMAN

  Uit deze relatie  
  1. Jakob Gerard HANSEN geb. 9-6-1899 te Groningen / ovl. 25-12-1960 te Groningen ( VIII-57-260 )

VII-21-107 Geertruid BOUWKAMP
geb. 14-12-1872 te Stitswerd
ovl. 19-1-1961 te Kantens, 88 jaar oud
dochter van: Gerard BOUWKAMP
Antje KNOT

( VI-4-26 )

VII-21-108 Gerarda BOUWKAMP
geb. 19-10-1875 te Stitswerd
ovl. 15-5-1886 te Stitswerd, 10 jaar oud
dochter van: Gerard BOUWKAMP
Antje KNOT

( VI-4-26 )

VII-22-109 Antje MEDENDORP
geb. 15-12-1868 te Kantens (Stitswerd)
dochter van: Kornelis MEDENDORP
Gerritje KNOT

( VI-4-27 )
  Zij trouwde op 11-4-1892 te Middelstum met:  
  Jacob DIJKSTRA
geb. 13-9-1867 te Burum
zoon van: Johannes DIJKSTRA
Jantje POSTEMA


VII-22-110 Anje MEDENDORP
geb. 22-4-1870 te Kantens
ovl. 31-10-1871 te Kantens, 18 maand oud
dochter van: Kornelis MEDENDORP
Gerritje KNOT

( VI-4-27 )

VII-22-111 Anna MEDENDORP
geb. 29-8-1871 te Kantens
ovl. 6-9-1871 te Kantens, 8 dagen oud
dochter van: Kornelis MEDENDORP
Gerritje KNOT

( VI-4-27 )

VII-22-112 Henderikus MEDENDORP
geb. 10-2-1873 te Kantens
ovl. 21-6-1933 te Kantens (Rottum), 60 jaar oud
zoon van: Kornelis MEDENDORP
Gerritje KNOT

( VI-4-27 )
  Hij trouwde op 1-6-1895 te Kantens met:  
  Antje BLINK
geb. 13-11-1875 te Roodeschool
ovl. 20-9-1952 te Groningen, 76 jaar oud
dochter van: Lammert BLINK
Anna STERENBERG

  Uit deze relatie  
  1. Gerritje MEDENDORP geb. 15-5-1895 te Kantens (Rottum) / ovl. 8-6-1984 ( VIII-58-261 )
  2. Lammert MEDENDORP geb. 16-1-1898 te Kantens (Rottum) ( VIII-58-262 )
  3. Anna MEDENDORP geb. 17-6-1899 te Kantens (Rottum) ( VIII-58-263 )
  4. Kornelia MEDENDORP geb. 15-6-1901 te Kantens (Rottum) / ovl. te Middelstum ( VIII-58-264 )
  5. Folgert MEDENDORP geb. 8-4-1906 te Kantens (Rottum) ( VIII-58-265 )

VII-22-113 Anje MEDENDORP
geb. 28-11-1876 te Kantens
ovl. 27-6-1957 te Groningen, 80 jaar oud
dochter van: Kornelis MEDENDORP
Gerritje KNOT

( VI-4-27 )
  Zij trouwde op 28-5-1908 te Groningen met:  
  Folgert BLINK
geb. 26-6-1878 te Westerwijtwerd
ovl. 30-12-1968 te Groningen, 90 jaar oud
zoon van: Lammert BLINK
Anna STERENBERG


VII-23-114 Aafke KNOT
geb. 15-7-1871 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 28-6-1937 te Kantens (Stitswerd), 65 jaar oud
dochter van: Lambertus KNOT
Anje PLAGGEMEIJER
( VI-4-28 )
  Zij trouwde op 13-5-1893 te Kantens met:  
  Pieter van der ZEE
geb. 19-9-1866 te Kollumerland (Augsbuurt)
ovl. 12-6-1941 te Kantens (Rottum), 74 jaar oud
zoon van: Harm [Pieters] van der ZEE
Janna [Gosses] DAM

  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer (1926).
 
  Uit deze relatie  
  1. Anje van der ZEE geb. 21-2-1894 te Middelstum (Den Deel) / ovl. 2-11-1964 te Bierum ( VIII-59-267 )
  2. Harm van der ZEE geb. 21-2-1894 te Middelstum (Den Deel) / ovl. 9-2-1968 ( VIII-59-266 )
  3. Lambertus van der ZEE geb. 22-10-1896 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 1-1-1980 ( VIII-59-268 )
  4. Jan van der ZEE geb. 26-11-1898 te Kantens (Stitswerd) ( VIII-59-269 )
  5. Henderikus van der ZEE geb. 12-12-1901 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 6-12-1966 ( VIII-59-270 )
  6. Janna van der ZEE geb. 21-12-1905 te Kantens (Stitswerd) ( VIII-59-271 )
  7. Gezina van der ZEE geb. 6-8-1909 te Kantens (Stitswerd) ( VIII-59-272 )

VII-23-115 Anje KNOT
geb. 15-5-1874 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 9-8-1874 te Kantens (Stitswerd), 12 weken oud
dochter van: Lambertus KNOT
Anje PLAGGEMEIJER
( VI-4-28 )

VII-23-116 Henderikus KNOT
geb. 28-8-1875 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 6-5-1948 te Groningen, 72 jaar oud
zoon van: Lambertus KNOT
Anje PLAGGEMEIJER
( VI-4-28 )
  Hij trouwde op 1-5-1897 te Bedum met:  
  Katrina DIJK
geb. 11-1-1875 te Bedum (Onderdendam)
ovl. 23-6-1941 te Groningen, 66 jaar oud
dochter van: Jan DIJK
Klaassien BOER

  Uit deze relatie  
  1. Lambertus KNOT geb. 25-7-1897 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 19-2-1944 te Bedum ( VIII-60-273 )
  2. Klaassien KNOT geb. 14-2-1899 te Kantens (Stitswerd) / ovl. 4-8-1958 te Groningen ( VIII-60-274 )
  3. Jan KNOT geb. 22-8-1900 te Baflo (Tinallinge) ( VIII-60-275 )

VII-23-117 Anje KNOT
geb. 2-10-1878 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 9-11-1938 te Groningen, 60 jaar oud
dochter van: Lambertus KNOT
Anje PLAGGEMEIJER
( VI-4-28 )
  Zij trouwde op 9-5-1903 te Middelstum met:  
  Jan van BERGEN
geb. 18-10-1874 te Middelstum
ovl. 18-5-1938 te Groningen, 63 jaar oud
zoon van: Roelf van BERGEN
Anje van DIJK

( VI-14-72 )
  Uit deze relatie  
  1. Anje van BERGEN geb. 26-9-1904 te Kantens ( VIII-61-276 )
  2. Roelf Lambertus van BERGEN geb. 6-12-1909 te Kantens ( VIII-61-277 )

VII-23-118 NN KNOT
geb. 16-2-1884 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 16-2-1884 te Kantens (Stitswerd), 0 dagen oud
dochter van: Lambertus KNOT
Anje PLAGGEMEIJER
( VI-4-28 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-24-119 NN SLAGER
geb. 18-10-1859 te Middelstum
ovl. 18-10-1859 te Middelstum, 0 dagen oud
dochter van: Meindert SLAGER
Aaltje KNOT

( VI-5-29 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-24-120 Anje SLAGER
geb. 29-5-1861 te Middelstum
ovl. 19-5-1943 te Houwerzijl, 81 jaar oud
dochter van: Meindert SLAGER
Aaltje KNOT

( VI-5-29 )
  Zij trouwde op 24-5-1890 te Middelstum met:  
  Karel WOLTERS
geb. 1-11-1863 te Garnwerd
ovl. 1-2-1931 te Groningen, 67 jaar oud
zoon van: Heilke [Jakobs] WOLTERS
Anna [Frans] MEDEMA

  Uit deze relatie  
  1. Aaltje WOLTERS geb. 2-5-1891 te Houwerzijl ( VIII-62-278 )
  2. Anna WOLTERS geb. 17-12-1892 te Houwerzijl ( VIII-62-279 )
  3. NN WOLTERS geb. 19-2-1895 te Houwerzijl / ovl. 19-2-1895 te Houwerzijl ( VIII-62-280 )
  4. Hielke WOLTERS geb. 11-2-1896 te Houwerzijl ( VIII-62-281 )
  5. Meinard WOLTERS geb. 27-2-1899 te Houwerzijl ( VIII-62-282 )
  6. Jakob WOLTERS geb. 10-9-1903 te Houwerzijl ( VIII-62-283 )

VII-24-121 Gerhard SLAGER
geb. 18-7-1864 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 6-4-1865 te Middelstum (Toornwerd), 8 maand oud
zoon van: Meindert SLAGER
Aaltje KNOT

( VI-5-29 )

VII-24-122 Johanna SLAGER
geb. 8-4-1866 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 27-10-1891 te Middelstum (Toornwerd), 25 jaar oud
dochter van: Meindert SLAGER
Aaltje KNOT

( VI-5-29 )

VII-24-123 Gerhard SLAGER
geb. 1-10-1868 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 7-5-1900 te Middelstum (Toornwerd), 31 jaar oud
zoon van: Meindert SLAGER
Aaltje KNOT

( VI-5-29 )

VII-24-124 Klaas SLAGER
geb. 26-5-1871 te Middelstum (Toornwerd)
zoon van: Meindert SLAGER
Aaltje KNOT

( VI-5-29 )
  Hij trouwde op 3-5-1902 te Middelstum met:  
  Derkje SCHENKEL
geb. 20-4-1872 te Leermens
ovl. 28-1-1952 te Middelstum, 79 jaar oud
dochter van: Frederik SCHENKEL
Geertje AUSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Geertje SLAGER geb. 13-12-1893 te Eenum / ovl. 26-1-1946 te Kantens ( VIII-63-284 )
  2. Aaltje SLAGER geb. 16-7-1907 te Middelstum (Toornwerd) ( VIII-63-285 )
  3. Frederik Jan SLAGER geb. 10-8-1910 te Middelstum (Toornwerd) ( VIII-63-286 )

VII-24-125 Jantje SLAGER
geb. 27-10-1877 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 1-3-1960 te Bedum, 82 jaar oud
dochter van: Meindert SLAGER
Aaltje KNOT

( VI-5-29 )
  Zij trouwde op 25-9-1925 te Middelstum met:  
  Johannes WIT
geb. 5-9-1874 te Bedum (Ellerhuizen)
zoon van: Joost WIT
Klazina HENDRIKS


VII-25-126 Janna van der MOLEN
geb. 18-1-1863 te Middelstum
dochter van: Hendrik van der MOLEN
Anje KNOT

( VI-5-30 )

VII-25-127 Egbert van der MOLEN
geb. 1-1-1865 te Tjamsweer
ovl. 18-2-1865 te Tjamsweer, 6 weken oud
zoon van: Hendrik van der MOLEN
Anje KNOT

( VI-5-30 )

VII-26-128 Gerhard KNOT
geb. 3-2-1877 te Middelstum
zoon van: Lammert KNOT
Tjitske BLOEM
( VI-5-31 )

VII-26-129 Johannes KNOT
geb. 19-1-1880 te Middelstum
ovl. 25-1-1880 te Middelstum, 6 dagen oud
zoon van: Lammert KNOT
Tjitske BLOEM
( VI-5-31 )

VII-26-130 Renske KNOT
geb. 21-7-1882 te Middelstum
ovl. 4-1-1948 te Middelstum, 65 jaar oud
dochter van: Lammert KNOT
Tjitske BLOEM
( VI-5-31 )
  Zij trouwde op 2-5-1908 te Middelstum met:  
  Menko REER
geb. 11-4-1883 te Nieuwolda
ovl. 8-1-1962 te Middelstum, 78 jaar oud
zoon van: Geert REER
Hillechien PRANGE

  Uit deze relatie  
  1. Geert REER geb. 31-3-1909 te Westerwijtwerd ( VIII-64-287 )
  2. Stillborn Son REER geb. 15-8-1910 te Westerwijtwerd / ovl. 15-8-1910 te Westerwijtwerd ( VIII-64-288 )
  3. Tjitskina Hillechina REER geb. 22-6-1912 te Westerwijtwerd ( VIII-64-289 )

VII-27-131 Gerhard KNOT
geb. 20-10-1881 te Middelstum (Toornwerd)
zoon van: Gerrit KNOT
Hendrikje SMIT
( VI-5-32 )
  Hij trouwde op 15-5-1909 te Kantens met:  
  Klazina van der MOLEN
geb. 5-2-1883 te Kantens
ovl. 29-12-1945 te Kantens, 62 jaar oud
dochter van: Egbert van der MOLEN
Lupke KNOL
( VII-19-94 )
  Uit deze relatie  
  1. Lupke KNOT geb. 10-5-1910 te Kantens ( VIII-65-290 )
  2. Hendrikje KNOT geb. 3-3-1913 te Kantens ( VIII-65-291 )

VII-27-132 Jakob KNOT
geb. 20-2-1883 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 10-9-1962 te Stedum, 79 jaar oud
zoon van: Gerrit KNOT
Hendrikje SMIT
( VI-5-32 )
  Hij trouwde op 12-5-1910 te Winsum met:  
  Trijntje KREIMA
geb. 25-8-1883 te Winsum (Klein Garnwerd)
ovl. 24-4-1958 te Stedum, 74 jaar oud
dochter van: Jan KREIMA
Zwaantje ZUIDEMA

  Uit deze relatie  
  1. Gerrit KNOT geb. 6-6-1911 te Stedum ( VIII-66-292 )
  2. Zwaantje KNOT geb. 4-1-1914 te Stedum ( VIII-66-293 )

VII-27-133 Elibert KNOT
geb. 17-10-1884 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 25-10-1884 te Middelstum (Toornwerd), 8 dagen oud
zoon van: Gerrit KNOT
Hendrikje SMIT
( VI-5-32 )
  Persoonlijke informatie
Elibert had een levenloos geboren tweelingbroertje.
 

VII-27-134 NN KNOT
geb. 17-10-1884 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 17-10-1884 te Middelstum (Toornwerd), 0 dagen oud
zoon van: Gerrit KNOT
Hendrikje SMIT
( VI-5-32 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren (helft van een tweeling).
 

VII-27-135 Elibert KNOT
geb. 14-9-1887 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 4-8-1980, 92 jaar oud
zoon van: Gerrit KNOT
Hendrikje SMIT
( VI-5-32 )
  Hij trouwde op 22-2-1912 te Groningen met:  
  Elsina Magrietha POT
geb. 18-2-1881 te Groningen
ovl. 10-2-1973, 91 jaar oud
dochter van: Eltje POT
Grietje MEIJER

  Uit deze relatie  
  1. Gerrit Eltje Elibert KNOT geb. 5-6-1912 te Groningen ( VIII-67-294 )

VII-27-136 Janna KNOT
geb. 7-2-1890 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 26-6-1960 te Groningen, 70 jaar oud
dochter van: Gerrit KNOT
Hendrikje SMIT
( VI-5-32 )

VII-27-137 Derk KNOT
geb. 16-4-1891 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 11-9-1984, 93 jaar oud
zoon van: Gerrit KNOT
Hendrikje SMIT
( VI-5-32 )
  Hij trouwde op 16-7-1919 te Stedum met:  
  Jantje BULTHUIS
geb. 24-6-1895 te Stedum
ovl. 2-9-1979, 84 jaar oud
dochter van: Jan BULTHUIS
Trijntje TIMMER


VII-27-138 NN KNOT
geb. 3-9-1892 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 3-9-1892 te Middelstum (Toornwerd), 0 dagen oud
zoon van: Gerrit KNOT
Hendrikje SMIT
( VI-5-32 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-27-139 Lammert KNOT
geb. 8-12-1893 te Middelstum (Toornwerd)
ovl. 2-2-1988, 94 jaar oud
zoon van: Gerrit KNOT
Hendrikje SMIT
( VI-5-32 )
  Hij trouwde op 8-5-1923 te Middelstum met:  
  Ewoldina BERGHUIS
geb. 24-6-1898 te Huizinge
ovl. 21-10-1991, 93 jaar oud
dochter van: Jan BERGHUIS
Elizabeth VELDMAN


VII-28-140 Gerard ZIGTERMAN
geb. 2-11-1867 te Westerwijtwerd
ovl. 23-5-1869 te Westerwijtwerd, 18 maand oud
zoon van: Christiaan ZIGTERMAN
Grietje KNOT

( VI-5-33 )

VII-28-141 Jacob ZIGTERMAN
geb. 13-7-1869 te Westerwijtwerd
ovl. 26-3-1885 te Westerwijtwerd, 15 jaar oud
zoon van: Christiaan ZIGTERMAN
Grietje KNOT

( VI-5-33 )

VII-28-142 Janna ZIGTERMAN
geb. 2-1-1872 te Westerwijtwerd
ovl. 12-9-1936 te Westerwijtwerd, 64 jaar oud
dochter van: Christiaan ZIGTERMAN
Grietje KNOT

( VI-5-33 )
  Zij trouwde op 4-8-1900 te Middelstum met:  
  Drewes VEENSTRA
geb. 11-8-1879 te Feerwerd
zoon van: Gerke VEENSTRA
Grietje KOOISTRA

  Uit deze relatie  
  1. Grietje VEENSTRA geb. 17-6-1900 te Westerwijtwerd / ovl. 10-8-1900 te Westerwijtwerd ( VIII-68-295 )
  2. Gerko VEENSTRA geb. 3-10-1901 te Westerwijtwerd ( VIII-68-296 )
  3. Christiaan VEENSTRA geb. 1-11-1902 te Westerwijtwerd ( VIII-68-297 )
  4. Jan VEENSTRA geb. 11-8-1907 te Westerwijtwerd ( VIII-68-298 )

VII-28-143 Gerard ZIGTERMAN
geb. 24-3-1874 te Westerwijtwerd
zoon van: Christiaan ZIGTERMAN
Grietje KNOT

( VI-5-33 )
  Hij trouwde op 20-5-1899 te Middelstum met:  
  Antje JEPKEMA
geb. 4-5-1876 te Blessum
dochter van: Gerben [Abes] JEPKEMA
Hiltje [Jobs] FABER

  Uit deze relatie  
  1. Grietje ZIGTERMAN geb. 4-1-1900 te Westerwijtwerd / ovl. 4-12-1904 te Noordwolde ( VIII-69-299 )
  2. Gerben ZIGTERMAN geb. 20-11-1901 te Foxholsterbosch ( VIII-69-300 )
  3. Hilje ZIGTERMAN geb. 3-2-1904 te Westerwijtwerd ( VIII-69-301 )

VII-28-144 Grietje ZIGTERMAN
geb. 9-3-1877 te Westerwijtwerd
dochter van: Christiaan ZIGTERMAN
Grietje KNOT

( VI-5-33 )
  Zij trouwde op 15-5-1897 te Middelstum met:  
  Klaas van den BERG
geb. 7-11-1870 te Middelstum (Toornwerd)
zoon van: Jan van den BERG
Jantje JONKER

  Uit deze relatie  
  1. Christiaan van den BERG geb. 16-12-1897 te Westerwijtwerd / ovl. 21-3-1902 te Westerwijtwerd ( VIII-70-302 )
  2. Jan van den BERG geb. 1-8-1900 te Westerwijtwerd ( VIII-70-303 )
  3. Grietje van den BERG geb. 18-2-1902 te Westerwijtwerd / ovl. 27-3-1902 te Westerwijtwerd ( VIII-70-304 )
  4. Grietje van den BERG geb. 9-4-1903 te Westerwijtwerd ( VIII-70-305 )
  5. NN van den BERG geb. 13-2-1904 te Middelstum / ovl. 13-2-1904 te Middelstum ( VIII-70-306 )
  6. Jantje van den BERG geb. 8-1-1906 te Westerwijtwerd ( VIII-70-307 )

VII-28-145 Lammert ZIGTERMAN
geb. 18-1-1880 te Westerwijtwerd
ovl. 1-7-1890 te Westerwijtwerd, 10 jaar oud
zoon van: Christiaan ZIGTERMAN
Grietje KNOT

( VI-5-33 )

VII-28-146 Menstje ZIGTERMAN
geb. 24-12-1882 te Roodeschool
ovl. 13-8-1970, 87 jaar oud
dochter van: Christiaan ZIGTERMAN
Grietje KNOT

( VI-5-33 )
  Zij trouwde op 6-9-1902 te Middelstum met:  
  Jan van der WAL
geb. 5-1-1883 te Ten Boer (Sint Annen)
ovl. 12-8-1938 te Middelstum (Toornwerd), 55 jaar oud
zoon van: Hindrik van der WAL
Fokelina KUIPERS
fam. 87: ( VI-6-42 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: veldarbeider (1924).
 
  Uit deze relatie  
  1. Fokelina van der WAL geb. 15-1-1903 te Middelstum (Westerwijtwerd) / ovl. 1-3-1982 fam. 87: ( VIII-33-135 )
  2. Christiaan van der WAL geb. 10-12-1903 te Middelstum (Westerwijtwerd) fam. 87: ( VIII-33-136 )
  3. Grietje van der WAL geb. 30-12-1904 te Middelstum (Westerwijtwerd) / ovl. 25-11-1968 te Breede fam. 87: ( VIII-33-137 )
  4. Hendrik van der WAL geb. 16-6-1906 te Middelstum (Westerwijtwerd) / ovl. 20-4-1982 fam. 87: ( VIII-33-138 )
  5. Janna van der WAL geb. 21-9-1907 te Middelstum (Westerwijtwerd) / ovl. 16-2-1991 fam. 87: ( VIII-33-139 )
  6. Hendrikje van der WAL geb. 17-12-1908 te Middelstum (Westerwijtwerd) / ovl. 11-2-1996 te Langley (BC, Canada) fam. 87: ( VIII-33-140 )
  7. Gerard van der WAL geb. 1-5-1910 te Middelstum (Westerwijtwerd) fam. 87: ( VIII-33-141 )
  8. Klaas van der WAL geb. 25-11-1911 te Middelstum (Westerwijtwerd) / ovl. 15-11-1998 fam. 87: ( VIII-33-142 )
  9. Jacob van der WAL geb. 1-3-1913 te Stedum (Huizinge) / ovl. 4-6-1991 te Stedum (Huizinge) fam. 87: ( VIII-33-143 )
  10. Menstje van der WAL geb. 20-7-1914 te Stedum (Huizinge) fam. 87: ( VIII-33-144 )
  11. Jan van der WAL geb. 29-12-1915 te Stedum (Huizinge) / ovl. 2-8-2001 fam. 87: ( VIII-33-145 )
  12. Willem van der WAL geb. 27-4-1917 te Stedum (Huizinge) / ovl. 20-1-1993 fam. 87: ( VIII-33-146 )
  13. Jantje van der WAL geb. ca 1920 te Stedum (Huizinge) fam. 87: ( VIII-33-147 )
  14. Bertus van der WAL geb. ca 1922 fam. 87: ( VIII-33-148 )
  15. Evert van der WAL geb. 4-6-1923 / ovl. 22-11-1992 fam. 87: ( VIII-33-149 )
  16. Margaretha van der WAL geb. 18-7-1924 te Middelstum / ovl. 12-6-1961 te Middelstum fam. 87: ( VIII-33-150 )

VII-28-147 Jacob ZIGTERMAN
geb. 24-7-1885 te Westerwijtwerd
ovl. 3-4-1962 te Westerwijtwerd, 76 jaar oud
zoon van: Christiaan ZIGTERMAN
Grietje KNOT

( VI-5-33 )
  Hij trouwde op 18-5-1907 te Middelstum met:  
  Jantje MULDER
geb. 13-1-1885 te Garsthuizen
ovl. 3-4-1962, 77 jaar oud
dochter van: Pieter MULDER
Mina RUSTHOVEN

  Uit deze relatie  
  1. Christiaan ZIGTERMAN geb. 28-11-1914 te Westerwijtwerd ( VIII-71-308 )

VII-29-148 Frouwina Lupchina van BOLHUIS
geb. 20-8-1876 te Meeden
ovl. 11-1-1964 te Groningen, 87 jaar oud
dochter van: Popko van BOLHUIS
Beike KETEL
( VI-6-35 )
  Zij trouwde op 4-11-1905 te Meeden met:  
  Kornelis DREEUWS
geb. 22-5-1880 te Meeden
ovl. 30-11-1915 te Groningen, 35 jaar oud
zoon van: Pieter DREEUWS
Marchien JAGER

  Uit deze relatie  
  1. Pieter Popko DREEUWS geb. 15-8-1906 te Meeden ( VIII-72-309 )
  2. Popko [Kornelis] DREEUWS geb. 13-8-1907 te Meeden ( VIII-72-310 )
  3. Marchienus Jan DREEUWS geb. 27-2-1909 te Meeden / ovl. 13-1-1914 te Groningen ( VIII-72-311 )
  4. Bijko DREEUWS geb. 1-11-1910 te Groningen ( VIII-72-312 )
  5. Frouwina Kornelia DREEUWS geb. 11-2-1913 te Groningen / ovl. 2-10-1941 te Groningen ( VIII-72-313 )

VII-29-149 NN van BOLHUIS
geb. 19-3-1879 te Veendam
ovl. 19-3-1879 te Veendam, 0 dagen oud
zoon van: Popko van BOLHUIS
Beike KETEL
( VI-6-35 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-29-150 Alida Christina van BOLHUIS
geb. 1-5-1881 te Meeden
ovl. 12-1-1882 te Heereweg, 8 maand oud
dochter van: Popko van BOLHUIS
Beike KETEL
( VI-6-35 )

VII-30-151 Meindert Rutgert WIJNHOLT
geb. 30-10-1874 te Nieuwolda
ovl. 22-4-1959 te Haren, 84 jaar oud
zoon van: Hoot WIJNHOLT
Geertruida van BOLHUIS

( VI-6-36 )
  Hij trouwde op 7-5-1898 te Nieuwolda met:  
  Anje KLEIN
geb. 5-8-1870 te Nieuwolda
ovl. 14-3-1935 te Groningen, 64 jaar oud
dochter van: Derk KLEIN
Bouwina MESTJE

  Uit deze relatie  
  1. Hoot WIJNHOLT geb. 7-4-1899 te Nieuwolda ( VIII-73-314 )
  2. Bouwina Geertruida WIJNHOLT geb. 26-5-1903 te Nieuwolda ( VIII-73-315 )

VII-30-152 Frouwke WIJNHOLT
geb. 13-10-1877 te Nieuwolda
ovl. 1-8-1964 te Nieuwolda, 86 jaar oud
dochter van: Hoot WIJNHOLT
Geertruida van BOLHUIS

( VI-6-36 )
  Zij trouwde op 7-5-1904 te Nieuwolda met:  
  Garrelt ROSENBOOM
geb. 6-1-1875 te Nieuwolda
ovl. 24-5-1957 te Nieuwolda, 82 jaar oud
zoon van: Harm ROSENBOOM
Georgina POEL

  Uit deze relatie  
  1. Georgina Geertruida ROSENBOOM geb. 29-5-1905 te Nieuwolda ( VIII-74-316 )
  2. Hoot ROSENBOOM geb. 22-8-1908 te Nieuwolda ( VIII-74-317 )

VII-30-153 Engelina WIJNHOLT
geb. 5-2-1882 te Nieuwolda
dochter van: Hoot WIJNHOLT
Geertruida van BOLHUIS

( VI-6-36 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: onderwijzeres (1909).
 
  Zij trouwde op 28-12-1909 te Nieuwolda (HA-21) met:  
  Arnold Barel van OS
geb. 11-5-1881 te Diever
zoon van: Leonard Willem van OS
Leentje MULDER

  Persoonlijke informatie
Beroep: onderwijzer (1909).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 28 jaar, bruid 27 jaar.
 

VII-31-154 Rutgert Popko OOSTERHUIS
geb. 20-12-1882 te Oude Schans
zoon van: Harm OOSTERHUIS
Harmiena Hillechiena van BOLHUIS

( VI-6-37 )
  Hij trouwde op 1-3-1913 te Ten Boer met:  
  Seike de NOORD
geb. 22-8-1882 te Harkstede
dochter van: Fokko de NOORD
Hindrikje BOS

  Uit deze relatie  
  1. Herman Fokko OOSTERHUIS geb. ca 1914 te Terneuzen ( VIII-75-318 )

VII-31-155 Tjaakje OOSTERHUIS
geb. 14-11-1884 te Oude Schans
ovl. 18-5-1891 te Nieuwolda, 6 jaar oud
dochter van: Harm OOSTERHUIS
Harmiena Hillechiena van BOLHUIS

( VI-6-37 )

VII-31-156 Koeno OOSTERHUIS
geb. 28-9-1885 te Oude Schans
ovl. 9-5-1889 te Oude Schans, 3 jaar oud
zoon van: Harm OOSTERHUIS
Harmiena Hillechiena van BOLHUIS

( VI-6-37 )

VII-31-157 Frouwina OOSTERHUIS
geb. 24-9-1887 te Oude Schans
ovl. 9-5-1889 te Oude Schans, 19 maand oud
dochter van: Harm OOSTERHUIS
Harmiena Hillechiena van BOLHUIS

( VI-6-37 )

VII-31-158 Koeno OOSTERHUIS
geb. 10-10-1890 te Oude Schans
zoon van: Harm OOSTERHUIS
Harmiena Hillechiena van BOLHUIS

( VI-6-37 )
  Hij trouwde op 19-12-1914 te Onstwedde met:  
  Hindertje MULDER
geb. 5-9-1887 te Onstwedde
dochter van: Jan MULDER
Antje WALTERS

  Uit deze relatie  
  1. Harm [Hinderiekus] OOSTERHUIS geb. ca 1915 te Onstwedde ( VIII-76-319 )
  2. Jan OOSTERHUIS geb. 27-2-1917 te Musselkanaal ( VIII-76-320 )
  3. Harmienus OOSTERHUIS geb. 25-1-1919 te Musselkanaal ( VIII-76-321 )

VII-31-159 Vrouwina Tjakina OOSTERHUIS
geb. 5-11-1891 te Oude Schans
ovl. 12-6-1973 te Stadskanaal, 81 jaar oud
dochter van: Harm OOSTERHUIS
Harmiena Hillechiena van BOLHUIS

( VI-6-37 )
  Zij trouwde op 19-7-1922 te Onstwedde met:  
  Kornelis VENINGA
geb. 4-9-1895 te Wildervank
ovl. 18-10-1966 te Emmen, 71 jaar oud
zoon van: Jan VENINGA
Geessien HULS


VII-31-160 Stientje BUUR
geb. 31-8-1896 te Muntendam
ovl. 30-7-1976, 79 jaar oud
dochter van: Hinderikus BUUR
Harmiena Hillechiena van BOLHUIS

( VI-6-37 )
  Zij trouwde op 2-10-1915 te Onstwedde met:  
  Klaas de BOER
geb. 13-9-1897 te Odoorn
ovl. 21-6-1960, 62 jaar oud
zoon van: Berend de BOER
Aaltje SPRINGER


VII-31-161 Popko BUUR
geb. 23-1-1898 te Muntendam
ovl. 13-2-1898 te Kerklaan, 21 dagen oud
zoon van: Hinderikus BUUR
Harmiena Hillechiena van BOLHUIS

( VI-6-37 )

VII-31-162 Popko BUUR
geb. 30-4-1899 te Muntendam
ovl. 22-8-1899 te Kerklaan, 3 maand oud
zoon van: Hinderikus BUUR
Harmiena Hillechiena van BOLHUIS

( VI-6-37 )

VII-32-163 Johannes NIJLAND
geb. 1-7-1867 te Noordhorn
ovl. 28-10-1872 te Noordhorn, 5 jaar oud
zoon van: Jan Hendrik NIJLAND
Hillechien FABER

( VI-7-38 )

VII-32-164 NN NIJLAND
geb. 18-8-1872 te Zuidhorn
ovl. 18-8-1872 te Zuidhorn, 0 dagen oud
zoon van: Jan Hendrik NIJLAND
Hillechien FABER

( VI-7-38 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-32-165 Johannes NIJLAND
geb. 25-11-1873 te Noordhorn
ovl. 31-1-1874 te Noordhorn, 9 weken oud
zoon van: Jan Hendrik NIJLAND
Hillechien FABER

( VI-7-38 )

VII-32-166 Hendrik Jan NIJLAND
geb. 25-11-1873 te Noordhorn
ovl. 8-7-1945 te Zuidhorn, 71 jaar oud
zoon van: Jan Hendrik NIJLAND
Hillechien FABER

( VI-7-38 )
  Hij trouwde op 12-7-1900 te Zuidhorn met:  
  Feikje [Douwes] VENEMA
geb. 20-1-1879 te Zuidhorn
ovl. 6-8-1937 te Zuidhorn, 58 jaar oud
dochter van: Douwe [Derks] VENEMA
Saakje ZUIDERSMA

  Uit deze relatie  
  1. Jan Hendrik NIJLAND geb. 12-2-1901 te Zuidhorn / ovl. 27-2-1964 te Warfhuizen ( VIII-77-322 )
  2. Saaktina Hillechiena NIJLAND geb. 20-10-1905 te Zuidhorn / ovl. 18-5-2000 te Opende ( VIII-77-323 )
  3. Johannes Douwe NIJLAND geb. 25-5-1909 te Zuidhorn / ovl. 23-2-1989 te Zuidhorn ( VIII-77-324 )

VII-32-167 Johannes NIJLAND
geb. 10-12-1876 te Noordhorn
ovl. 17-2-1935 te Briltil, 58 jaar oud
zoon van: Jan Hendrik NIJLAND
Hillechien FABER

( VI-7-38 )

VII-33-168 NN KAMP
geb. 3-9-1880 te Wagenborgen
ovl. 3-9-1880 te Wagenborgen, 0 dagen oud
dochter van: Beno KAMP
Hillegina Frederika WESTERHUIS

( VI-8-40 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-33-169 Jantje KAMP
geb. 15-7-1881 te Wagenborgen, -315 dagen oud
dochter van: Beno KAMP
Hillegina Frederika WESTERHUIS

( VI-8-40 )
  Zij trouwde op 4-8-1905 te Termunten met:  
  Jan Georg PASTOOR
geb. 26-5-1880 te 't Zandt
zoon van: Pieter PASTOOR
Anje HELDER

  Uit deze relatie  
  1. Anne PASTOOR geb. 6-9-1906 te Groningen / ovl. 30-10-1988 ( VIII-78-325 )
  2. Beno Johannes PASTOOR geb. 29-6-1908 te Groningen ( VIII-78-326 )
  3. Frederika Hillegina PASTOOR geb. 16-10-1909 te Groningen / ovl. 20-5-1991 ( VIII-78-327 )
  4. Pieter Cornelis PASTOOR geb. 25-12-1910 te Groningen ( VIII-78-328 )
  5. Cornelis Eppo PASTOOR geb. 9-3-1912 te Groningen / ovl. 23-6-1916 te Groningen ( VIII-78-329 )

VII-33-170 Anna KAMP
geb. 12-1-1883 te Wagenborgen
ovl. 4-9-1893 te Wagenborgen, 10 jaar oud
dochter van: Beno KAMP
Hillegina Frederika WESTERHUIS

( VI-8-40 )

VII-33-171 Hillechien KAMP
geb. 23-2-1884 te Wagenborgen
dochter van: Beno KAMP
Hillegina Frederika WESTERHUIS

( VI-8-40 )
  Zij trouwde op 14-2-1918 te Termunten met:  
  Gosse KOOLSTRA
geb. 19-10-1875 te Leeuwarden
ovl. 18-3-1955 te Zeist, 79 jaar oud
zoon van: Paulus KOOLSTRA
Itje BIJLENGA


VII-33-172 Johannes KAMP
geb. 24-1-1886 te Wagenborgen
ovl. 7-3-1886 te Wagenborgen, 6 weken oud
zoon van: Beno KAMP
Hillegina Frederika WESTERHUIS

( VI-8-40 )

VII-33-173 Johannes KAMP
geb. 6-10-1887 te Wagenborgen
ovl. 18-9-1961 te Wagenborgen, 73 jaar oud
zoon van: Beno KAMP
Hillegina Frederika WESTERHUIS

( VI-8-40 )
  Hij trouwde op 18-4-1916 te Slochteren met:  
  Martje EVENHUIS
geb. 26-9-1883 te Slochteren
dochter van: Pieter EVENHUIS
Hillechien BOS


VII-33-174 Mentina KAMP
geb. 18-8-1888 te Wagenborgen
ovl. 17-6-1889 te Wagenborgen, 9 maand oud
dochter van: Beno KAMP
Hillegina Frederika WESTERHUIS

( VI-8-40 )

VII-33-175 Menno KAMP
geb. 21-4-1891 te Wagenborgen
ovl. 30-12-1902 te Wagenborgen, 11 jaar oud
zoon van: Beno KAMP
Hillegina Frederika WESTERHUIS

( VI-8-40 )

VII-33-176 Jan KAMP
geb. 29-1-1893 te Wagenborgen
ovl. 22-10-1953 te Groningen, 60 jaar oud
zoon van: Beno KAMP
Hillegina Frederika WESTERHUIS

( VI-8-40 )
  Hij trouwde op 11-8-1921 te Veendam met:  
  Jantina SMIT
geb. 29-8-1896 te Veendam
dochter van: Pieter SMIT
Jantje HARKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Hillegina Frederika KAMP geb. 7-3-1923 te Staphorst / ovl. 19-6-2001 te Huizen ( VIII-79-330 )

VII-33-177 Menno Coenraad KAMP
geb. 9-8-1903 te Wagenborgen
ovl. 26-1-1962, 58 jaar oud
zoon van: Beno KAMP
Hillegina Frederika WESTERHUIS

( VI-8-40 )
  Hij trouwde op 20-11-1935 te Termunten met:  
  Jantje LUBBEN
geb. 19-1-1904 te Wanneperveen
ovl. 22-6-1970, 66 jaar oud
dochter van: Gerrit Jan LUBBEN
Margje SMIT


VII-34-178 Anna ROSENBOOM
geb. 29-4-1880 te Westerlee
dochter van: Berend ROSENBOOM
Hilgien WESTERHUIS

( VI-8-41 )
  Zij trouwde op 9-5-1907 te Scheemda met:  
  Hendrik HILGENGA
geb. 1-1-1879 te Midwolda
ovl. 10-8-1963 te Midwolda, 84 jaar oud
zoon van: Hindrik HILGENGA
Jantje SCHOLTE

  Uit deze relatie  
  1. Hindrik Berend HILGENGA geb. 27-3-1908 te Midwolda / ovl. 2-1-1990 te Assen ( VIII-80-331 )
  2. Hilgien Jantje HILGENGA geb. 30-12-1910 te Midwolda / ovl. 14-8-1911 te Midwolda ( VIII-80-332 )
  3. Hilgien Jantje HILGENGA geb. 29-10-1912 te Midwolda / ovl. 19-2-1994 te Leeuwarden ( VIII-80-333 )

VII-34-179 Frouwina Garreldina ROSENBOOM
geb. 19-6-1881 te Westerlee
ovl. 23-6-1881 te Westerlee, 4 dagen oud
dochter van: Berend ROSENBOOM
Hilgien WESTERHUIS

( VI-8-41 )

VII-34-180 Garrelt ROSENBOOM
geb. 14-12-1882 te Westerlee
zoon van: Berend ROSENBOOM
Hilgien WESTERHUIS

( VI-8-41 )
  Hij trouwde op 23-5-1918 te Beerta met:  
  Adriaantje ANGERMAN
geb. 20-7-1889 te Beerta
dochter van: Arend ANGERMAN
Geertje FROLING


VII-34-181 Frouwina ROSENBOOM
geb. 17-1-1886 te Westerlee
ovl. 24-2-1972, 86 jaar oud
dochter van: Berend ROSENBOOM
Hilgien WESTERHUIS

( VI-8-41 )
  Zij trouwde op 22-4-1920 te Scheemda met:  
  Johannes OOSTERHUIS
geb. 8-10-1889 te 't Zandt
ovl. 17-7-1945 te Scheemda, 55 jaar oud
zoon van: Luurt [Tunnis] OOSTERHUIS
Martje GOLDHOORN

  Uit deze relatie  
  1. Martha Hilgien OOSTERHUIS geb. ca 1921 te Scheemda / ovl. 3-11-1942 te Scheemda ( VIII-81-334 )

VII-34-182 Menno ROSENBOOM
geb. 2-2-1888 te Westerlee
zoon van: Berend ROSENBOOM
Hilgien WESTERHUIS

( VI-8-41 )
  Hij trouwde (1) op 23-10-1919 te Scheemda met:  
  Geessien STEENHUIS
geb. 15-1-1891 te Scheemda
ovl. 26-1-1924 te Groningen, 33 jaar oud
dochter van: Jan STEENHUIS
Geessien SPORTEL

  Hij trouwde (2) op 3-9-1925 te Midwolda met:  
  Trijntje GELDERLOOS
geb. 3-8-1891 te 't Zandt
dochter van: Hinderikus GELDERLOOS
Clasina NEUIEN


VII-34-183 Harm ROSENBOOM
geb. 25-12-1894 te Westerlee
ovl. 28-12-1961 te 't Zandt, 67 jaar oud
zoon van: Berend ROSENBOOM
Hilgien WESTERHUIS

( VI-8-41 )
  Hij trouwde op 22-5-1922 te 't Zandt met:  
  Geertruida OOSTERHUIS
geb. 26-10-1887 te 't Zandt
dochter van: Luurt [Tunnis] OOSTERHUIS
Martje GOLDHOORN


VII-35-184 Menno WESTERHUIS
geb. 8-2-1888 te Zuidbroek
ovl. 19-3-1950 te Almelo, 62 jaar oud
zoon van: Hoote WESTERHUIS
Geertruida van der WAL
( VI-8-42 )
  Hij trouwde op 17-7-1912 te Almelo met:  
  Insa Bernhardina EILS
geb. 3-6-1890 te Nordermeij
ovl. 13-10-1982 te Almelo, 92 jaar oud
dochter van: Christian EILS
Bernhardina Johanna BUSSEMAKER


VII-35-185 Grietje WESTERHUIS
geb. 19-4-1889 te Zuidbroek
ovl. 12-10-1890 te Zuidbroek, 17 maand oud
dochter van: Hoote WESTERHUIS
Geertruida van der WAL
( VI-8-42 )

VII-35-186 Grietje WESTERHUIS
geb. 3-12-1890 te Zuidbroek
dochter van: Hoote WESTERHUIS
Geertruida van der WAL
( VI-8-42 )

VII-35-187 Anna WESTERHUIS
geb. 6-8-1892 te Zuidbroek
dochter van: Hoote WESTERHUIS
Geertruida van der WAL
( VI-8-42 )

VII-35-188 Klaas WESTERHUIS
geb. 20-8-1895 te Barger Oosterveen
zoon van: Hoote WESTERHUIS
Geertruida van der WAL
( VI-8-42 )
  Hij trouwde (1) op 17-5-1919 te Almelo met:  
  Tonia Frederika SCHREUDER
geb. ca 1895 te Almelo
ovl. 28-4-1930 te Almelo
dochter van: Jan SCHREUDER
Geziena BRUININGA

  Uit deze relatie  
  1. Menno Goozen WESTERHUIS ( VIII-82-335 )
  2. Geziena Geertruida WESTERHUIS ( VIII-82-336 )
  Hij trouwde (2) op 7-8-1931 te Almelo met:  
  Wiecherdina Hendrika SEINEN
geb. 26-9-1892 te Haagje
ovl. 17-12-1932 te Almelo, 40 jaar oud
dochter van: Roelof SEINEN
Lucretia Alberdina VOSKAMP


VII-35-189 Jan WESTERHUIS
geb. 2-6-1897 te Barger Oosterveen
zoon van: Hoote WESTERHUIS
Geertruida van der WAL
( VI-8-42 )
  Hij trouwde op 21-1-1925 te Hoogeveen met:  
  Johanna LANJOUW
geb. 5-1-1898 te Het Schut
dochter van: Antonie LANJOUW
Hendrikjen BROER


VII-35-190 Folgert Benno WESTERHUIS
geb. 27-10-1899 te Barger Oosterveen
zoon van: Hoote WESTERHUIS
Geertruida van der WAL
( VI-8-42 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Geert Lodewijk.
 

VII-35-191 Geert Lodewijk WESTERHUIS
geb. 27-10-1899 te Barger Oosterveen
zoon van: Hoote WESTERHUIS
Geertruida van der WAL
( VI-8-42 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Folgert Benno.
 

VII-36-192 NN van der SLEESEN
geb. 19-6-1864 te Groningen
ovl. 19-6-1864 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Johannes van der SLEESEN
Harmke MEIJER

( VI-9-43 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-36-193 Gerhard Willem van der SLEESEN
geb. 11-8-1865 te Groningen
zoon van: Johannes van der SLEESEN
Harmke MEIJER

( VI-9-43 )

VII-36-194 Tijtje Sophia van der SLEESEN
geb. 1-11-1866 te Groningen
ovl. 31-7-1941 te Groningen, 74 jaar oud
dochter van: Johannes van der SLEESEN
Harmke MEIJER

( VI-9-43 )
  Zij trouwde op 9-3-1893 te Groningen met:  
  Hindrik Sikko SWIJGMAN
geb. 30-3-1864 te Groningen
ovl. 18-1-1937 te Eelde, 72 jaar oud
zoon van: Bernardus SWIJGMAN
Roelina Ilbina BRINKS

  Uit deze relatie  
  1. Roelina Bernarda SWIJGMAN geb. 20-3-1894 te Groningen ( VIII-83-337 )
  2. Harmina Johanna SWIJGMAN geb. 10-12-1896 te Groningen ( VIII-83-338 )
  3. Henderika Titia SWIJGMAN geb. 7-1-1906 te Groningen ( VIII-83-339 )

VII-36-195 NN van der SLEESEN
geb. 15-9-1871 te Groningen
ovl. 15-9-1871 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Johannes van der SLEESEN
Harmke MEIJER

( VI-9-43 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-36-196 Johannes Eltje van der SLEESEN
geb. 16-5-1878 te Groningen
zoon van: Johannes van der SLEESEN
Harmke MEIJER

( VI-9-43 )

VII-37-197 Harmannus Frederikus HEMMES
geb. 3-4-1862 te Groningen
ovl. 25-4-1862 te Groningen, 22 dagen oud
zoon van: Robertus HEMMES
Dina [Hindriks] MEIJER

( VI-9-44 )

VII-37-198 Tijtje Johanna HEMMES
geb. 28-10-1863 te Groningen
ovl. 18-2-1864 te Groningen, 3 maand oud
dochter van: Robertus HEMMES
Dina [Hindriks] MEIJER

( VI-9-44 )

VII-37-199 Tijtje Johanna HEMMES
geb. 24-12-1864 te Groningen
dochter van: Robertus HEMMES
Dina [Hindriks] MEIJER

( VI-9-44 )
  Zij trouwde op 7-5-1885 te Groningen met:  
  Hendrik BOS
geb. 2-11-1862 te Delfzijl
ovl. 7-12-1916 te Groningen, 54 jaar oud
zoon van: Obbe BOS
Trijntje BRUINS

  Uit deze relatie  
  1. Catharina Obbina BOS geb. 20-5-1887 te Delfzijl ( VIII-84-340 )
  2. Dina Robertha BOS geb. 18-5-1889 te Delfzijl ( VIII-84-341 )
  3. Enneke Ludina BOS geb. 2-4-1891 te Uithuizen ( VIII-84-342 )
  4. Roberta Harmanna BOS geb. 11-5-1894 te Delfzijl ( VIII-84-343 )
  5. Obbe Hendrik BOS geb. 18-5-1896 te Groningen ( VIII-84-344 )

VII-37-200 Regina Gesina HEMMES
geb. 2-4-1867 te Groningen
ovl. 25-9-1940 te Groningen, 73 jaar oud
dochter van: Robertus HEMMES
Dina [Hindriks] MEIJER

( VI-9-44 )
  Zij trouwde op 27-11-1887 te Groningen met:  
  Christian Henrich Julius REUTER
geb. ca 1860 te Vietzow (Polen)
zoon van: Heinrich REUTER
Charlotte ZART

  Uit deze relatie  
  1. Heinrich Albert REUTER geb. 9-1-1888 te Groningen ( VIII-85-345 )
  2. Robertus Herman Frits REUTER geb. 22-5-1889 te Groningen ( VIII-85-346 )
  3. Charlotte Dina REUTER geb. 21-2-1891 te Groningen / ovl. 18-4-1891 te Groningen ( VIII-85-347 )
  4. Dina Charlotte Bertha REUTER geb. 20-9-1892 te Groningen / ovl. 17-7-1984 ( VIII-85-348 )
  5. Bertha Tijtje Harmanna REUTER geb. 12-6-1894 te Groningen / ovl. 20-5-1899 te Groningen ( VIII-85-349 )
  6. Theodoor Johannes Wilhelm REUTER geb. 22-2-1896 te Groningen / ovl. 13-1-1898 te Groningen ( VIII-85-350 )
  7. Harmanna Eltje Teitje REUTER geb. 24-5-1897 te Groningen ( VIII-85-351 )
  8. Eltje Tijtje Johanna REUTER geb. 4-3-1899 te Groningen ( VIII-85-352 )
  9. Theodoor Johannes Wilhelm REUTER geb. 19-7-1900 te Groningen / ovl. 16-5-1902 te Groningen ( VIII-85-353 )
  10. Herman Christian Julius REUTER geb. 13-1-1903 te Groningen / ovl. 5-7-1913 te Groningen ( VIII-85-354 )
  11. Jan Hermann Frederikus REUTER geb. 29-4-1904 te Groningen / ovl. 8-8-1904 te Groningen ( VIII-85-355 )
  12. Jan Frederik Theodoor REUTER geb. 10-4-1907 te Groningen ( VIII-85-356 )
  13. Tettje Johanna Frederika REUTER geb. 28-10-1908 te Groningen / ovl. 18-8-1909 te Groningen ( VIII-85-357 )

VII-37-201 Eltje Harmanna HEMMES
geb. 9-2-1869 te Groningen
ovl. 1-7-1916 te Groningen, 47 jaar oud
dochter van: Robertus HEMMES
Dina [Hindriks] MEIJER

( VI-9-44 )
  Zij trouwde op 21-11-1897 te Groningen met:  
  Hendrik THIESSENS
geb. 5-9-1872 te Groningen
zoon van: Antoon THIESSENS
Willemke de JONG

  Uit deze relatie  
  1. Antoon Robertus THIESSENS geb. 19-1-1900 te Groningen ( VIII-86-358 )
  2. Robertus Antoon THIESSENS geb. 2-10-1901 te Groningen ( VIII-86-359 )
  3. Willemke Dina THIESSENS geb. 13-4-1903 te Groningen ( VIII-86-360 )
  4. Diena Grietje THIESSENS geb. 19-12-1904 te Groningen / ovl. 13-9-2001 ( VIII-86-361 )
  5. Wilhelmina Tijtje THIESSENS geb. 7-3-1906 te Groningen ( VIII-86-362 )
  6. Tetje Regina Harmanna THIESSENS geb. 4-8-1909 te Groningen ( VIII-86-363 )
  7. Grietje Harmina Gesina THIESSENS geb. 30-8-1911 te Groningen / ovl. 19-9-1911 te Groningen ( VIII-86-364 )
  8. Hermannus THIESSENS geb. 4-10-1912 te Groningen ( VIII-86-365 )

VII-37-202 Harmanna Frederika HEMMES
geb. 16-11-1870 te Groningen
dochter van: Robertus HEMMES
Dina [Hindriks] MEIJER

( VI-9-44 )
  Zij trouwde op 28-7-1898 te Groningen met:  
  Aalt Bertus Wilhelm van de BEEK
geb. ca 1874 te Foxholterbosch
zoon van: Wilhelm van de BEEK
Johanna Catharina PHILIPSE

  Uit deze relatie  
  1. Wilhelm Robertus van de BEEK geb. 5-5-1899 te Groningen / ovl. 26-12-1901 te Groningen ( VIII-87-366 )
  2. Robertus Wilhelm van de BEEK geb. 29-5-1902 te Groningen ( VIII-87-367 )
  3. Dina Johanna van de BEEK geb. 28-12-1903 te Groningen ( VIII-87-368 )

VII-37-203 Harmina HEMMES
geb. 17-3-1872 te Groningen
ovl. 18-10-1956 te Termunten, 84 jaar oud
dochter van: Robertus HEMMES
Dina [Hindriks] MEIJER

( VI-9-44 )
  Zij trouwde op 2-6-1898 te Groningen met:  
  Klaas DUSSELJEE
geb. 9-11-1867 te Termunterzijl
ovl. 4-3-1938 te Delfzijl (Farmsum), 70 jaar oud
zoon van: Sijmon DUSSELJEE
Trijntje [Klaassens] KLATTER

  Uit deze relatie  
  1. Simon Derk DUSSELJEE geb. 22-2-1899 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 13-4-1984 ( VIII-88-369 )
  2. Dina DUSSELJEE geb. 21-3-1900 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-88-370 )
  3. Trijntje DUSSELJEE geb. 25-5-1901 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-88-371 )
  4. Robertha DUSSELJEE geb. 3-9-1902 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-88-372 )
  5. Hilke DUSSELJEE geb. 2-4-1904 te Delfzijl ( VIII-88-373 )
  6. Tijtje Johanna DUSSELJEE geb. 26-9-1905 te Delfzijl / ovl. 1-6-2000 ( VIII-88-374 )
  7. Jans DUSSELJEE geb. 21-11-1907 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 17-3-1964 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-88-375 )
  8. Hendrik DUSSELJEE geb. 26-3-1909 te Delfzijl (Farmsum) ( VIII-88-376 )
  9. Jan Frederik DUSSELJEE geb. 29-3-1911 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 7-3-1979 ( VIII-88-377 )
  10. Wea DUSSELJEE geb. 16-8-1915 te Delfzijl (Farmsum) / ovl. 2-12-1994 ( VIII-88-378 )

VII-37-204 Gezina HEMMES
geb. 19-9-1873 te Groningen
ovl. 31-1-1952 te Groningen, 78 jaar oud
dochter van: Robertus HEMMES
Dina [Hindriks] MEIJER

( VI-9-44 )
  Zij trouwde op 23-11-1899 te Groningen met:  
  Hendericus ZEEF
geb. 31-8-1875 te Hoogkerk
ovl. 27-9-1951 te Groningen, 76 jaar oud
zoon van: Reinder ZEEF
Roelfke de HAAN

  Uit deze relatie  
  1. Reinder Robertus ZEEF geb. 8-7-1901 te Groningen ( VIII-89-379 )
  2. Dina Roelfke ZEEF geb. 28-12-1902 te Groningen ( VIII-89-380 )
  3. Roelf Harmannus ZEEF geb. 15-10-1904 te Groningen / ovl. 20-11-1944 te Groningen ( VIII-89-381 )
  4. Tijtje Regina ZEEF geb. 13-8-1913 te Groningen ( VIII-89-382 )

VII-37-205 NN HEMMES
geb. 3-7-1875 te Groningen
ovl. 3-7-1875 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Robertus HEMMES
Dina [Hindriks] MEIJER

( VI-9-44 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-37-206 Jan Berend HEMMES
geb. 31-5-1876 te Groningen
ovl. 26-11-1961 te Groningen, 85 jaar oud
zoon van: Robertus HEMMES
Dina [Hindriks] MEIJER

( VI-9-44 )
  Hij trouwde op 9-6-1901 te Groningen met:  
  Anke HELMHOLDT
geb. 8-12-1875 te Zuidhorn
ovl. 4-5-1951 te Groningen, 75 jaar oud
dochter van: Douwe HELMHOLDT
Pieterke LUIKES

  Uit deze relatie  
  1. NN HEMMES geb. 12-3-1902 te Groningen / ovl. 12-3-1902 te Groningen ( VIII-90-383 )
  2. Dina Pieterke HEMMES geb. 12-3-1903 te Groningen / ovl. 3-12-1918 te Groningen ( VIII-90-384 )
  3. Douwe Robertus HEMMES geb. 10-11-1904 te Groningen ( VIII-90-385 )
  4. Roberta Pieterke HEMMES geb. 11-1-1911 te Groningen ( VIII-90-386 )
  5. Geert Marinus HEMMES geb. 11-4-1912 te Groningen ( VIII-90-387 )

VII-37-207 Frederikus HEMMES
geb. 22-1-1878 te Groningen
ovl. 4-12-1953 te Groningen, 75 jaar oud
zoon van: Robertus HEMMES
Dina [Hindriks] MEIJER

( VI-9-44 )
  Hij trouwde op 3-1-1909 te Groningen met:  
  Johanna Wilhelmina de HOOG
geb. 9-12-1876 te Groningen
ovl. 29-9-1953 te Groningen, 76 jaar oud
dochter van: Klaas de HOOG
Trientje IPPEN

  Uit deze relatie  
  1. Robertus Klaas HEMMES geb. 29-3-1909 te Groningen ( VIII-91-388 )
  2. Trientje HEMMES geb. 20-4-1910 te Groningen ( VIII-91-389 )
  3. Dina HEMMES geb. 2-2-1912 te Groningen ( VIII-91-390 )
  4. Klaas Jelle HEMMES geb. 6-8-1913 te Groningen ( VIII-91-391 )

VII-37-208 Jacoba Abelia HEMMES
geb. 20-5-1880 te Groningen
ovl. 8-10-1881 te Groningen, 16 maand oud
dochter van: Robertus HEMMES
Dina [Hindriks] MEIJER

( VI-9-44 )

VII-38-209 Johannes MEIJER
geb. 5-7-1866 te Groningen
zoon van: Jan Berend MEIJER
Johanna Alberdina MUNNIKS
( VI-9-45 )

VII-38-210 Tijtje Gesina MEIJER
geb. 3-4-1868 te Groningen
dochter van: Jan Berend MEIJER
Johanna Alberdina MUNNIKS
( VI-9-45 )

VII-38-211 Rijke Roelf MEIJER
geb. 31-3-1870 te Groningen
zoon van: Jan Berend MEIJER
Johanna Alberdina MUNNIKS
( VI-9-45 )
  Hij trouwde op 25-11-1894 te Groningen met:  
  Fenna Susanna WIJDERKS
geb. 4-11-1873 te Meppel
dochter van: Eelke WIJDERKS
Martje VERHEEK


VII-38-212 Christiaan MEIJER
geb. 28-2-1873 te Groningen
zoon van: Jan Berend MEIJER
Johanna Alberdina MUNNIKS
( VI-9-45 )

VII-38-213 Willem MEIJER
geb. 6-10-1875 te Groningen
zoon van: Jan Berend MEIJER
Johanna Alberdina MUNNIKS
( VI-9-45 )

VII-38-214 Jan Berend MEIJER
geb. 25-5-1878 te Groningen
ovl. 16-6-1878 te Groningen, 22 dagen oud
zoon van: Jan Berend MEIJER
Johanna Alberdina MUNNIKS
( VI-9-45 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Hinderika.
 

VII-38-215 Hinderika Jantien MEIJER
geb. 25-5-1878 te Groningen
ovl. 23-3-1962 te Noorddijk, 83 jaar oud
dochter van: Jan Berend MEIJER
Johanna Alberdina MUNNIKS
( VI-9-45 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Jan Berend.
 
  Zij trouwde met:  
  Pieter DIDERICH
geb. 3-10-1878 te Groningen
ovl. 15-3-1951 te Groningen, 72 jaar oud
zoon van: Johan Christiaan DIDERICH
Geertje DRUST

  Uit deze relatie  
  1. Johan Christiaan DIDERICH geb. 16-1-1900 te Groningen ( VIII-92-392 )
  2. Johanna Alberdina DIDERICH geb. 24-12-1903 te Groningen ( VIII-92-393 )
  3. NN DIDERICH geb. 13-6-1913 te Groningen / ovl. 13-6-1913 te Groningen ( VIII-92-394 )

VII-38-216 Jan Berend MEIJER
geb. 11-11-1881 te Groningen
ovl. 24-3-1884 te Groningen, 2 jaar oud
zoon van: Jan Berend MEIJER
Johanna Alberdina MUNNIKS
( VI-9-45 )

VII-38-217 Jan Alberdinus MEIJER
geb. 20-3-1885 te Groningen
ovl. 17-2-1953 te Groningen, 67 jaar oud
zoon van: Jan Berend MEIJER
Johanna Alberdina MUNNIKS
( VI-9-45 )
  Hij trouwde op 27-7-1911 te Groningen met:  
  Catharina Hinderika WESTERHUIS
geb. 24-8-1881 te Groningen
ovl. 28-2-1956 te Groningen, 74 jaar oud
dochter van: Eggo WESTERHUIS
Hinderika de JONGE

  Uit deze relatie  
  1. Amalia Albertina MEIJER geb. te Groningen / ovl. 20-1-1955 te Groningen ( VIII-93-395 )
  2. Johanna Amalia MEIJER geb. 5-1-1913 te Groningen ( VIII-93-396 )

VII-39-218 Eltje Freerk MEIJER
geb. 13-6-1873 te Groningen
zoon van: Christiaan MEIJER
Hiltje COLERUS
( VI-9-47 )
  Hij trouwde op 24-3-1897 met:  
  Jantina SCHRIK
geb. 18-4-1871 te Winschoten
ovl. 9-4-1944 te Amsterdam, 72 jaar oud
dochter van: Berend SCHRIK
Ida KENTER

  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden op 24-9-1906 te Amsterdam.
 
  Uit deze relatie  
  1. Hiltje MEIJER geb. 5-1-1894 te Amsterdam ( VIII-94-397 )

VII-39-219 Reindert MEIJER
geb. 30-6-1875 te Groningen
ovl. 9-2-1954 te Groningen, 78 jaar oud
zoon van: Christiaan MEIJER
Hiltje COLERUS
( VI-9-47 )
  Hij trouwde op 15-5-1919 te Groningen met:  
  Lubbechiena NIEMEIJER
geb. 29-11-1897 te Musselkanaal
dochter van: Jakob NIEMEIJER
Henderika DIEPEN

  Uit deze relatie  
  1. Hiltje MEIJER geb. 23-10-1919 te Groningen / ovl. 24-3-1947 te Amsterdam ( VIII-95-398 )
  2. Christiaan MEIJER ( VIII-95-399 )

VII-39-220 Jan Berend MEIJER
geb. 5-1-1877 te Groningen
ovl. 20-10-1932 te Maastricht, 55 jaar oud
zoon van: Christiaan MEIJER
Hiltje COLERUS
( VI-9-47 )
  Hij trouwde op 2-11-1916 te Amsterdam met:  
  Marijtje Wilhelmina Elisabeth van STRATEN
geb. 20-8-1892 te Utrecht
ovl. 5-10-1952 te Den Haag, 60 jaar oud
dochter van: Jan Jacob van STRATEN
Wilhelmina Georgina Frederika SPANJAARD

  Uit deze relatie  
  1. Hillegonda MEIJER ( VIII-96-400 )
  2. Jan Jacob Christiaan MEIJER ( VIII-96-401 )
  3. Willem Frederik George MEIJER ( VIII-96-402 )
  4. Johan Willem MEIJER ( VIII-96-403 )

VII-39-221 Johannes MEIJER
geb. 30-10-1878 te Groningen
zoon van: Christiaan MEIJER
Hiltje COLERUS
( VI-9-47 )

VII-39-222 Tijko MEIJER
geb. 23-4-1880 te Groningen
ovl. 14-12-1899 te Groningen, 19 jaar oud
zoon van: Christiaan MEIJER
Hiltje COLERUS
( VI-9-47 )

VII-39-223 Titus MEIJER
geb. 15-9-1882 te Groningen
ovl. 11-2-1964 te Den Haag, 81 jaar oud
zoon van: Christiaan MEIJER
Hiltje COLERUS
( VI-9-47 )
  Hij trouwde op 3-10-1907 te Groningen met:  
  Immechien OOSTMEIJER
geb. 21-12-1885 te Den Haag
ovl. 22-4-1969 te Den Haag, 83 jaar oud
dochter van: Willem OOSTMEIJER
Aaffien LOCHMAN

  Uit deze relatie  
  1. Hiltje MEIJER geb. 11-3-1908 te Meppel ( VIII-97-404 )
  2. Willem MEIJER geb. 30-3-1909 te Breda / ovl. 19-9-1978 te Den Haag ( VIII-97-405 )
  3. Titus MEIJER geb. 5-9-1910 te Breda / ovl. 12-1-1999 te Delft ( VIII-97-406 )

VII-39-224 Johanna Wilhelmina MEIJER
geb. 20-2-1885 te Groningen
ovl. 7-4-1963 te Groningen, 78 jaar oud
dochter van: Christiaan MEIJER
Hiltje COLERUS
( VI-9-47 )

VII-39-225 Hillebrandus MEIJER
geb. 28-9-1887 te Groningen
ovl. 8-6-1937 te Groningen, 49 jaar oud
zoon van: Christiaan MEIJER
Hiltje COLERUS
( VI-9-47 )
  Hij trouwde op 9-5-1912 te Groningen met:  
  Bouwina WERKMAN
geb. 22-5-1886 te Groningen
ovl. 14-12-1956 te Groningen, 70 jaar oud
dochter van: Klaas WERKMAN
Johanna Maria SLUITER

  Uit deze relatie  
  1. Christina MEIJER geb. 10-10-1914 te Groningen / ovl. 14-3-1939 te Den Haag ( VIII-98-407 )
  2. Johannes Wilhelmus MEIJER geb. 14-4-1918 te Groningen / ovl. 26-10-1943 te Bakoe (Rusland) ( VIII-98-408 )
  3. Ida Bouwina MEIJER geb. 15-4-1923 te Groningen / ovl. 7-10-1995 te Eelde ( VIII-98-409 )

VII-39-226 Armke MEIJER
geb. 18-4-1890 te Groningen
ovl. 26-2-1936 te Groningen, 45 jaar oud
dochter van: Christiaan MEIJER
Hiltje COLERUS
( VI-9-47 )

VII-39-227 Dina Geziena MEIJER
geb. 25-4-1892 te Groningen
ovl. 8-10-1947 te Appingedam, 55 jaar oud
dochter van: Christiaan MEIJER
Hiltje COLERUS
( VI-9-47 )
  Zij trouwde met:  
  Berend Willem MOES
geb. 13-11-1885 te Oude Schans
ovl. 16-7-1962, 76 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Hilda Anna MOES geb. 8-4-1919 te Appingedam / ovl. 10-7-2006 te Groningen ( VIII-99-410 )
  2. Anna Hendrika MOES ( VIII-99-411 )
  3. Hendrik Willem Christiaan MOES geb. 1-6-1923 te Appingedam / ovl. 11-10-1958 te Groningen ( VIII-99-412 )
  4. Christina Berendina MOES geb. 1-1-1931 te Appingedam / ovl. 17-11-1966 te Groningen ( VIII-99-413 )

VII-40-228 Hindrik HINDRIKS
geb. 28-3-1873 te Groningen
zoon van: Jan HINDRIKS
Eltje Gezina MEIJER

( VI-9-48 )

VII-40-229 Tijtje Gezina HINDRIKS
geb. 6-5-1874 te Groningen
dochter van: Jan HINDRIKS
Eltje Gezina MEIJER

( VI-9-48 )
  Zij trouwde op 10-5-1900 te Groningen met:  
  Homme MIEDEMA
geb. ca 1873 te Finkum
zoon van: Nanne [Gerrits] MIEDEMA
Saakje [Hommes] BRUINSMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: winkelchef (1934).
 
  Uit deze relatie  
  1. Nanne Gerrit MIEDEMA geb. 26-1-1901 te Groningen / ovl. 10-1-1946 te Groningen ( VIII-100-414 )
  2. Eltje Gezina MIEDEMA geb. 14-3-1902 te Groningen ( VIII-100-415 )
  3. Saakje MIEDEMA geb. 28-6-1903 te Groningen / ovl. 13-12-1962 te Groningen ( VIII-100-416 )
  4. Jan Hindrik MIEDEMA geb. 4-6-1905 te Groningen ( VIII-100-417 )
  5. Trijntje MIEDEMA geb. 5-5-1907 te Groningen ( VIII-100-418 )
  6. Hindrik MIEDEMA geb. 28-11-1911 te Groningen / ovl. 1-7-1945 te Assen ( VIII-100-419 )
  7. Gerrit MIEDEMA geb. 21-10-1912 te Groningen / ovl. 22-10-1912 te Groningen ( VIII-100-420 )
  8. Antje MIEDEMA geb. 23-5-1914 te Groningen ( VIII-100-421 )

VII-41-230 Jochem van BORSSUM
geb. 9-9-1882 te Groningen
zoon van: Johannes van BORSSUM
Jacoba Abelia MUNTINGH

( VI-9-49 )
  Hij trouwde op 21-12-1907 te Groningen met:  
  Antje JAGER
geb. ca 1882 te Hellum
ovl. 21-9-1937 te Kloosterburen
dochter van: Hinderk JAGER
Trientje NIESTIJL


VII-41-231 Thomas van BORSSUM
geb. 5-1-1885 te Groningen
ovl. 29-1-1885 te Groningen, 24 dagen oud
zoon van: Johannes van BORSSUM
Jacoba Abelia MUNTINGH

( VI-9-49 )

VII-41-232 Tijtje Johanna van BORSSUM
geb. 24-5-1886 te Groningen
dochter van: Johannes van BORSSUM
Jacoba Abelia MUNTINGH

( VI-9-49 )
  Zij trouwde op 11-3-1909 te Groningen met:  
  Jan SCHOEMAKER
geb. 14-9-1882 te Assen
zoon van: Jan SCHOEMAKER
Aaltien PIETERS

  Uit deze relatie  
  1. Jacoba Abelia SCHOEMAKER geb. 4-6-1919 te Assen / ovl. 24-6-1993 te Assen ( VIII-101-422 )

VII-41-233 Maria van BORSSUM
geb. 23-6-1887 te Groningen
dochter van: Johannes van BORSSUM
Jacoba Abelia MUNTINGH

( VI-9-49 )

VII-41-234 Margaretha van BORSSUM
geb. 27-10-1888 te Groningen
ovl. 3-6-1907 te Groningen, 18 jaar oud
dochter van: Johannes van BORSSUM
Jacoba Abelia MUNTINGH

( VI-9-49 )

VII-41-235 Thomas van BORSSUM
geb. 3-3-1893 te Groningen
zoon van: Johannes van BORSSUM
Jacoba Abelia MUNTINGH

( VI-9-49 )

VII-41-236 Andries van BORSSUM
geb. 22-2-1896 te Groningen
ovl. 9-6-1916 te Groningen, 20 jaar oud
zoon van: Johannes van BORSSUM
Jacoba Abelia MUNTINGH

( VI-9-49 )

VII-42-237 Aaltje Christina KRISTIAANS
geb. 16-3-1879 te Groningen
ovl. 1-6-1879 te Groningen, 11 weken oud
dochter van: Berend KRISTIAANS
Harmke HOITING

( VI-10-52 )

VII-42-238 Harm Berend KRISTIAANS
geb. 23-3-1881 te Groningen
ovl. 7-11-1919 te Groningen, 38 jaar oud
zoon van: Berend KRISTIAANS
Harmke HOITING

( VI-10-52 )
  Hij trouwde op 23-5-1907 te Groningen met:  
  Trientje DIJK
geb. 31-5-1880 te Noorddijk
ovl. 30-3-1931 te Groningen, 50 jaar oud
dochter van: Jan DIJK
Geessien KNOLLEMA


VII-42-239 Harm Christoffer KRISTIAANS
geb. 9-4-1884 te Groningen
zoon van: Berend KRISTIAANS
Harmke HOITING

( VI-10-52 )
  Hij trouwde op 4-10-1906 te Winschoten met:  
  Pietertje SCHEFFER
geb. 26-10-1883 te Winschoten
dochter van: Jelte SCHEFFER
Geertje STRATING

  Uit deze relatie  
  1. NN KRISTIAANS geb. 27-2-1907 te Groningen / ovl. 27-2-1907 te Groningen ( VIII-102-423 )
  2. Harmke KRISTIAANS geb. 11-3-1908 te Groningen ( VIII-102-424 )
  3. Geertje KRISTIAANS geb. 6-8-1909 te Groningen ( VIII-102-425 )

VII-42-240 Christina KRISTIAANS
geb. 19-11-1886 te Groningen
dochter van: Berend KRISTIAANS
Harmke HOITING

( VI-10-52 )

VII-42-241 Aaltje KRISTIAANS
geb. 27-1-1890 te Groningen
dochter van: Berend KRISTIAANS
Harmke HOITING

( VI-10-52 )

VII-43-242 Berendina HOITING
geb. 21-11-1878 te Zuidlaren
dochter van: Abel HOITING
Jantje STOFFERS
( VI-10-55 )
  Zij trouwde op 24-9-1898 te Vries met:  
  Jans BONDER
geb. 10-2-1877 te Zuidlaren (Midlaren) (GA-7)
ovl. 29-7-1942 te Veendam, 65 jaar oud
zoon van: Arend BONDER
Grietje MEERINGA

  Uit deze relatie  
  1. Arend BONDER geb. 8-11-1898 te Sappemeer ( VIII-103-426 )
  2. Abel BONDER geb. 17-1-1900 te Sappemeer / ovl. 22-7-1942 te Veendam ( VIII-103-427 )
  3. Hendrik BONDER geb. 6-10-1901 te Sappemeer ( VIII-103-428 )
  4. Jantje Berendina BONDER geb. 12-9-1909 te Slochteren (Kolham) ( VIII-103-429 )

VII-43-243 Berend HOITING
geb. 21-4-1883 te Groningen
zoon van: Abel HOITING
Jantje STOFFERS
( VI-10-55 )
  Hij trouwde op 2-5-1907 te Groningen met:  
  Wilhelmina Jacoba CRIENS
geb. 15-3-1887 te Groningen
dochter van: Berend [Jacobs] CRIENS
Geertje JULSING

  Uit deze relatie  
  1. Abel HOITING geb. 29-2-1908 te Groningen ( VIII-104-430 )
  2. Berend Jacob HOITING geb. 6-5-1911 te Groningen ( VIII-104-431 )
  3. Jan Stoffer HOITING geb. 29-8-1912 te Groningen ( VIII-104-432 )

VII-43-244 Willemina HOITING
geb. 28-4-1885 te Groningen
ovl. 2-8-1901 te Groningen, 16 jaar oud
dochter van: Abel HOITING
Jantje STOFFERS
( VI-10-55 )

VII-43-245 Christina HOITING
geb. 26-11-1886 te Groningen
dochter van: Abel HOITING
Jantje STOFFERS
( VI-10-55 )
  Zij trouwde op 10-5-1906 te Groningen met:  
  Jan de HAAN
geb. 11-9-1882 te Groningen
ovl. 25-8-1943 te Groningen, 60 jaar oud
zoon van: Johannes de HAAN
Geeske de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Johannes de HAAN geb. 6-2-1907 te Groningen ( VIII-105-433 )
  2. Abel de HAAN geb. 26-2-1908 te Groningen ( VIII-105-434 )
  3. Jantje de HAAN geb. 10-6-1909 te Groningen ( VIII-105-435 )
  4. Christiaan Jan de HAAN geb. 23-2-1911 te Groningen / ovl. 29-5-1987 te Zuidlaren ( VIII-105-436 )
  5. Geeske de HAAN geb. 9-8-1912 te Groningen / ovl. 27-8-1912 te Groningen ( VIII-105-437 )
  6. Berend de HAAN geb. 30-5-1914 te Groningen ( VIII-105-438 )
  7. Berendina de HAAN geb. ca 1916 te Groningen ( VIII-105-439 )
  8. Christina de HAAN geb. ca 1927 te Groningen / ovl. 18-3-1929 te Groningen ( VIII-105-440 )

VII-43-246 Zwaantje HOITING
geb. 31-8-1890 te Groningen
ovl. 13-10-1890 te Groningen, 6 weken oud
dochter van: Abel HOITING
Jantje STOFFERS
( VI-10-55 )

VII-43-247 Zwaantje HOITING
geb. 16-10-1891 te Groningen
dochter van: Abel HOITING
Jantje STOFFERS
( VI-10-55 )
  Zij trouwde op 7-5-1914 te Groningen met:  
  Jan Willem DOESBURG
geb. 21-9-1889 te Groningen
ovl. 10-1-1948 te Groningen, 58 jaar oud
zoon van: Abel DOESBURG
Alberdina JACOBS

  Uit deze relatie  
  1. NN DOESBURG geb. 8-12-1918 te Groningen / ovl. 8-12-1918 te Groningen ( VIII-106-441 )

VII-43-248 Willem Stoffer HOITING
geb. 18-11-1892 te Groningen
ovl. 11-2-1893 te Groningen, 12 weken oud
zoon van: Abel HOITING
Jantje STOFFERS
( VI-10-55 )

VII-44-249 Freerk RAS
geb. 22-2-1883 te Ureterp
zoon van: Tjalling RAS
Grietje WILPSTRA

( VI-12-59 )
  Hij trouwde op 8-5-1908 te Marum met:  
  Jeltje DRENT
geb. 2-4-1885 te Marum
dochter van: Hindrik DRENT
Grietje RENKEMA

  Uit deze relatie  
  1. NN RAS geb. 25-12-1910 te Marum / ovl. 25-12-1910 te Marum ( VIII-107-442 )
  2. Grietje RAS geb. 14-6-1912 te Marum ( VIII-107-443 )
  3. Tjalling RAS geb. 19-4-1914 te Marum / ovl. 27-7-1914 te Marum ( VIII-107-444 )
  4. Tjalling RAS geb. 31-7-1915 te Marum ( VIII-107-445 )

VII-44-250 Jan RAS
geb. 19-10-1885 te Ureterp
ovl. 13-5-1887 te Grootegast, 18 maand oud
zoon van: Tjalling RAS
Grietje WILPSTRA

( VI-12-59 )

VII-44-251 Geertruida RAS
geb. 13-8-1888 te Opende
dochter van: Tjalling RAS
Grietje WILPSTRA

( VI-12-59 )
  Zij trouwde op 10-11-1910 te Grootegast met:  
  Eeuwe BROERSMA
geb. 10-10-1883 te Opende
ovl. 16-11-1918 te Grootegast, 35 jaar oud
zoon van: Jan BROERSMA
Tjitske NIJBOER

  Uit deze relatie  
  1. Grietje BROERSMA geb. 6-12-1911 te Opende ( VIII-108-446 )
  2. Jan BROERSMA geb. 7-4-1913 te Opende ( VIII-108-447 )
  3. Tjalling BROERSMA geb. 16-10-1914 te Opende ( VIII-108-448 )
  4. Alle BROERSMA geb. 22-2-1916 te Opende / ovl. 16-9-1916 te Groningen ( VIII-108-449 )

VII-44-252 Janna RAS
geb. 9-2-1891 te Opende
dochter van: Tjalling RAS
Grietje WILPSTRA

( VI-12-59 )
  Zij trouwde op 8-5-1915 te Grootegast met:  
  Tjeerd WIERSMA
geb. 13-11-1894 te Opende
zoon van: Tiemen WIERSMA
Johanna Lemina de BOER

  Uit deze relatie  
  1. Tiemen WIERSMA geb. 19-3-1916 te Opende ( VIII-109-450 )
  2. Grietje WIERSMA geb. ca 1917 te Opende ( VIII-109-451 )

VII-44-253 Jan RAS
geb. 9-10-1893 te Opende
ovl. 18-3-1942 te Grootegast, 48 jaar oud
zoon van: Tjalling RAS
Grietje WILPSTRA

( VI-12-59 )

VII-44-254 Andries RAS
geb. 17-5-1896 te Opende
ovl. 11-8-1902 te Grootegast, 6 jaar oud
zoon van: Tjalling RAS
Grietje WILPSTRA

( VI-12-59 )

VII-44-255 Klaas RAS
geb. 18-5-1900 te Opende
ovl. 8-10-1900 te Grootegast, 4 maand oud
zoon van: Tjalling RAS
Grietje WILPSTRA

( VI-12-59 )

VII-45-256 Geertruida WILPSTRA
geb. 11-4-1894 te Oldekerk
ovl. 22-2-1908 te Marum, 13 jaar oud
dochter van: Harm WILPSTRA
Tjaaktje ALKEMA
( VI-12-60 )

VII-45-257 Popke WILPSTRA
geb. 19-5-1895 te Oldekerk
zoon van: Harm WILPSTRA
Tjaaktje ALKEMA
( VI-12-60 )
  Hij trouwde op 27-5-1922 te Marum met:  
  Rensktje MULDER
geb. 15-10-1896 te Tolbert
dochter van: Jan [Alles] MULDER
Hendrikje MIDDEL


VII-45-258 Jan WILPSTRA
geb. 9-7-1896 te Marum
zoon van: Harm WILPSTRA
Tjaaktje ALKEMA
( VI-12-60 )
  Hij trouwde op 2-11-1918 te Marum met:  
  Aaltje KOBES
geb. 30-1-1900 te Leek (Zevenhuizen)
dochter van: Jacob KOBES
Anje KLINKER

  Uit deze relatie  
  1. Popke WILPSTRA geb. ca 1927 te Marum / ovl. 27-10-1943 te Groningen ( VIII-110-452 )

VII-45-259 Jannes WILPSTRA
geb. 13-9-1900 te Niebert
zoon van: Harm WILPSTRA
Tjaaktje ALKEMA
( VI-12-60 )
  Hij trouwde op 20-5-1927 te Adorp met:  
  Geertruid de VRIES
geb. 26-2-1900 te Adorp (Wetsinge)
dochter van: Kars de VRIES
Johanna ALDERS


VII-45-260 Hiltje WILPSTRA
geb. 1-9-1903 te Marum
dochter van: Harm WILPSTRA
Tjaaktje ALKEMA
( VI-12-60 )
  Zij trouwde op 19-12-1935 te Groningen met:  
  Doede POL
geb. 28-2-1896 te Marum
zoon van: Hindrik POL
Tjitske de VRIES


VII-45-261 NN WILPSTRA
geb. 31-1-1905 te Marum
ovl. 31-1-1905 te Marum, 0 dagen oud
zoon van: Harm WILPSTRA
Tjaaktje ALKEMA
( VI-12-60 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-45-262 NN WILPSTRA
geb. 28-9-1909 te Marum
ovl. 28-9-1909 te Marum, 0 dagen oud
zoon van: Harm WILPSTRA
Tjaaktje ALKEMA
( VI-12-60 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-46-263 Douwe DUURSMA
geb. 16-4-1893 te Marum
ovl. 14-12-1960 te Groningen, 67 jaar oud
zoon van: Eeuwe DUURSMA
Leentje WILPSTRA

( VI-12-61 )
  Hij trouwde op 14-10-1920 te Groningen met:  
  Grietje GREBEN
geb. 22-6-1895 te Barradeel
dochter van: Nanne GREBEN
Maaike SIPMA


VII-46-264 Geertruida DUURSMA
geb. 20-8-1895 te De Wilp
dochter van: Eeuwe DUURSMA
Leentje WILPSTRA

( VI-12-61 )

VII-46-265 Jan DUURSMA
geb. 16-11-1897 te Marum
ovl. 9-2-1902 te Marum, 4 jaar oud
zoon van: Eeuwe DUURSMA
Leentje WILPSTRA

( VI-12-61 )

VII-46-266 Wemke DUURSMA
geb. 5-2-1900 te Marum
dochter van: Eeuwe DUURSMA
Leentje WILPSTRA

( VI-12-61 )
  Zij trouwde op 6-1-1936 te Groningen met:  
  Daniel Harte SCHRAGE
geb. 6-2-1890 te Tripscompagnie
zoon van: Berend SCHRAGE
Geessien HOVINGA


VII-46-267 Jan DUURSMA
geb. 17-5-1903 te Marum
ovl. 22-1-1945 te Dokkum, 41 jaar oud
zoon van: Eeuwe DUURSMA
Leentje WILPSTRA

( VI-12-61 )
  Hij trouwde op 15-3-1937 te Groningen met:  
  Anna BOS
geb. 20-10-1911 te Loppersum
dochter van: Barteld BOS
Jantje BALKEMA


VII-46-268 Trientje DUURSMA
geb. 21-7-1906 te Marum
dochter van: Eeuwe DUURSMA
Leentje WILPSTRA

( VI-12-61 )
  Zij trouwde op 9-3-1936 te Groningen met:  
  Heiko AMERIKA
geb. 23-6-1908 te Groningen
zoon van: Luitjen AMERIKA
Jantje AMERIKA


VII-47-269 Gezina OLTMANS
geb. 8-3-1865 te Groningen (GA-250)
ovl. 1-9-1865 te Groningen (OA-903), 5 maand oud
dochter van: Harm OLTMANS
Magrieta BOLHUIS

( VI-13-66 )

VII-47-270 Gesina OLTMANS
geb. 13-5-1866 te Groningen (GA-514)
dochter van: Harm OLTMANS
Magrieta BOLHUIS

( VI-13-66 )

VII-47-271 Pieter OLTMANS
geb. 19-5-1869 te Groningen (GA-490)
ovl. 20-12-1869 te Groningen (OA-1041), 7 maand oud
zoon van: Harm OLTMANS
Magrieta BOLHUIS

( VI-13-66 )

VII-48-272 Zwaantje REINTJES
geb. 2-7-1877 te Groningen
dochter van: Lubbertus REINTJES
Afina Hinderika BOLHUIS

( VI-13-70 )
  Zij trouwde op 19-8-1901 te Grootegast met:  
  Petrus Johannes DUETZ
geb. 8-6-1870 te Leerdam
ovl. 27-3-1944 te Driebergen-Rijsenburg, 73 jaar oud
zoon van: Bernardus Josephus DUETZ
Catharina Jeannetta IDENBURG

  Uit deze relatie  
  1. Catharina Jeannetta DUETZ geb. 19-12-1901 te Enschede ( VIII-111-453 )
  2. Afina Hinderika DUETZ geb. 3-2-1903 te Enschede ( VIII-111-454 )

VII-48-273 Gesina Maria REINTJES
geb. 15-5-1879 te Groningen
dochter van: Lubbertus REINTJES
Afina Hinderika BOLHUIS

( VI-13-70 )

VII-48-274 Lourens Hindrik REINTJES
geb. 1-7-1881 te Groningen
zoon van: Lubbertus REINTJES
Afina Hinderika BOLHUIS

( VI-13-70 )

VII-49-275 Johannes van DIJK
geb. 18-1-1875 te Houwerzijl
ovl. 6-4-1946 te Appingedam, 71 jaar oud
zoon van: Aldert van DIJK
Cornelia BALK
( VI-14-71 )
fam. 72: ( V-9-39 )
  Hij trouwde op 25-6-1906 te Baflo met:  
  Anje KRUIZENGA
geb. 25-2-1881 te Baflo (Den Andel)
dochter van: Pieter KRUIZENGA
Jantje JANNINGA

fam. 65: ( VI-1-4 )
  Uit deze relatie  
  1. Cornelia van DIJK geb. 15-8-1908 te Ulrum ( VIII-112-455 )
  2. Jantje van DIJK geb. 11-4-1913 te Appingedam ( VIII-112-456 )
  3. Aldert Jan van DIJK geb. 17-10-1915 te Appingedam ( VIII-112-457 )
  4. Pieter van DIJK geb. ca 1920 te Delfzijl ( VIII-112-458 )

VII-49-276 Jan van DIJK
geb. 22-7-1877 te Houwerzijl
zoon van: Aldert van DIJK
Cornelia BALK
( VI-14-71 )
fam. 72: ( V-9-39 )

VII-49-277 Martinus van DIJK
geb. 30-8-1883 te Ulrum
ovl. 4-1-1934 te Utrecht, 50 jaar oud
zoon van: Aldert van DIJK
Cornelia BALK
( VI-14-71 )
fam. 72: ( V-9-39 )

VII-50-278 Jan van BERGEN
geb. 18-10-1874 te Middelstum
ovl. 18-5-1938 te Groningen, 63 jaar oud
zoon van: Roelf van BERGEN
Anje van DIJK

( VI-14-72 )
  Hij trouwde op 9-5-1903 te Middelstum met:  
  Anje KNOT
geb. 2-10-1878 te Kantens (Stitswerd)
ovl. 9-11-1938 te Groningen, 60 jaar oud
dochter van: Lambertus KNOT
Anje PLAGGEMEIJER
( VI-4-28 )
  Uit deze relatie  
  1. Anje van BERGEN geb. 26-9-1904 te Kantens ( VIII-61-276 )
  2. Roelf Lambertus van BERGEN geb. 6-12-1909 te Kantens ( VIII-61-277 )

VII-50-279 Pieter Aldert van BERGEN
geb. 9-9-1891 te Middelstum
ovl. 26-11-1958 te Holwierde, 67 jaar oud
zoon van: Roelf van BERGEN
Anje van DIJK

( VI-14-72 )
  Hij trouwde met:  
  Hillechien DIJKEMA
geb. 27-3-1891 te Middelstum
dochter van: Floris DIJKEMA
Hindriktje BAKKER
fam. 79: ( VI-11-49 )

VII-51-280 Leulf van DIJK
geb. 20-4-1886 te Usquert
zoon van: Pieter van DIJK
Elizabeth MOORLAG
( VI-14-75 )
  Hij trouwde op 27-11-1907 te Usquert met:  
  Trientje SCHUURMAN
geb. 19-2-1887 te Usquert
dochter van: Albert SCHUURMAN
Kornelia de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Pieter Albert van DIJK geb. 9-3-1908 te Usquert ( VIII-113-459 )
  2. Albert van DIJK geb. 22-3-1916 te Groningen ( VIII-113-460 )
  3. Berto van DIJK geb. 13-1-1918 te Groningen ( VIII-113-461 )

VII-51-281 Martje van DIJK
geb. 30-3-1891 te Usquert
ovl. 13-11-1966 te Usquert, 75 jaar oud
dochter van: Pieter van DIJK
Elizabeth MOORLAG
( VI-14-75 )

VII-52-282 Berend van DIJK
geb. 23-2-1896 te Kantens
ovl. 10-10-1962 te Uithuizen
zoon van: Jakob van DIJK
Henderika van der MOLEN
( VI-15-76 )
( VII-19-95 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1920).
 
  Hij trouwde op 31-7-1920 te Kantens (HA-14) met:  
  Johanna KIPPERMAN
geb. 20-5-1897 te Uithuizen
dochter van: Johannes KIPPERMAN
Elizabeth SMIT

  Persoonlijke informatie
Beroep: daglooner (1920).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 24 jaar, bruid 23 jaar.
 

VII-52-283 Harm van DIJK
geb. 8-1-1898 te Usquert
zoon van: Jakob van DIJK
Henderika van der MOLEN
( VI-15-76 )
( VII-19-95 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: bakker (1927).
 
  Hij trouwde op 29-10-1927 te Uithuizen (HA-25) met:  
  Elizabeth KIPPERMAN
geb. 13-4-1902 te Uithuizen
dochter van: Johannes KIPPERMAN
Elizabeth SMIT

  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 25 jaar.
 

VII-52-284 Renstje van DIJK
geb. 31-10-1899 te Usquert
dochter van: Jakob van DIJK
Henderika van der MOLEN
( VI-15-76 )
( VII-19-95 )

VII-52-285 Aaltje van DIJK
geb. 8-1-1902 te Usquert
dochter van: Jakob van DIJK
Henderika van der MOLEN
( VI-15-76 )
( VII-19-95 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: dienstmeid (1928).
 
  Zij trouwde op 2-6-1928 te 't Zandt (HA-13) met:  
  Onne RIJKENS
geb. 1-3-1905 te t Zandt
zoon van: Gerrit Temme RIJKENS
Jantje HEERLIEN

  Persoonlijke informatie
Beroep: chauffeur (1928).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 23 jaar, bruid 26 jaar.
 

VII-52-286 Emke van DIJK
geb. 25-9-1903 te Usquert
dochter van: Jakob van DIJK
Henderika van der MOLEN
( VI-15-76 )
( VII-19-95 )
  Zij trouwde op 3-10-1925 te Uithuizen (HA-20) met:  
  Derk KIPPERMAN
geb. 23-8-1903 te Uithuizen
zoon van: Johannes KIPPERMAN
Elizabeth SMIT

  Persoonlijke informatie
Beroep: arbeider (1925).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 22 jaar, bruid 22 jaar.
 

VII-53-287 NN HAZENBERG
geb. 26-2-1871 te Tietjerksteradeel
ovl. 26-2-1871 te Tietjerksteradeel, 0 dagen oud
zoon van: Wiebe [Willems] HAZENBERG
Grietje [Koenraads] de MOOR
( VI-16-77 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-53-288 Anna [Wiebes] HAZENBERG
geb. 18-8-1873 te Tietjerksteradeel
ovl. 1-3-1947 te Kollumerland, 73 jaar oud
dochter van: Wiebe [Willems] HAZENBERG
Grietje [Koenraads] de MOOR
( VI-16-77 )
  Zij trouwde op 3-6-1899 te Achtkarspelen met:  
  Albert STEENHUIZEN
geb. 21-8-1865 te Westergeest
zoon van: Jan STEENHUIZEN
Pietje BOSGRAAF


VII-54-289 Willem [Hendriks] HAZENBERG
geb. 9-3-1877 te Tietjerksteradeel
ovl. 7-12-1958 te Dokkum, 81 jaar oud
zoon van: Hendrik [Willems] HAZENBERG
Aaltje [Johannes] IDEMA
( VI-16-78 )
  Hij trouwde op 18-5-1907 te Idaarderadeel met:  
  Yttje van der MEER
geb. ca 1884 te Warga
ovl. 19-10-1945 te Imsum
dochter van: Takke [Tjeerds] van der MEER
Rinske [Douwes] IJSSELSTEIN

  Uit deze relatie  
  1. Rinske HAZENBERG geb. 28-6-1908 te Idaarderadeel ( VIII-114-462 )
  2. Hendrik HAZENBERG geb. 29-6-1909 te Idaarderadeel ( VIII-114-463 )
  3. Taeke HAZENBERG geb. 5-11-1910 te Idaarderadeel / ovl. 15-7-1987 te Bundaberg (Australia) ( VIII-114-464 )
  4. Aaltje HAZENBERG geb. 13-8-1916 te Warga ( VIII-114-465 )
  5. Tjeerd HAZENBERG geb. 26-7-1919 te Warga ( VIII-114-466 )
  6. Sipkje HAZENBERG geb. 17-7-1922 te Warga ( VIII-114-467 )

VII-54-290 Sipkje [Hendriks] HAZENBERG
geb. 26-7-1879 te Tietjerksteradeel
ovl. 3-2-1950 te Baarderadeel, 70 jaar oud
dochter van: Hendrik [Willems] HAZENBERG
Aaltje [Johannes] IDEMA
( VI-16-78 )
  Zij trouwde op 14-1-1903 te Baarderadeel met:  
  Jogchum [Joukes] de GROOT
geb. 10-11-1871 te Jorwerd
zoon van: Jouke [Folkerts] de GROOT
Durkje [Franses] de BOER


VII-54-291 Johannes [Hendriks] HAZENBERG
geb. 30-5-1882 te Tietjerksteradeel
ovl. 3-11-1943 te Wymbritseradeel, 61 jaar oud
zoon van: Hendrik [Willems] HAZENBERG
Aaltje [Johannes] IDEMA
( VI-16-78 )
  Hij trouwde op 21-5-1910 te Leeuwarderadeel met:  
  Akke van der WEI
geb. 21-6-1888 te Leeuwarderadeel
dochter van: Daam van der WEI
Joukje EPEMA

  Uit deze relatie  
  1. Hein HAZENBERG geb. 7-3-1911 te Leeuwarderadeel ( VIII-115-468 )
  2. Daam HAZENBERG geb. 10-10-1912 te Wymbritseradeel / ovl. 24-7-1972 te Tjalhuizen ( VIII-115-469 )
  3. Hein HAZENBERG geb. 26-8-1915 te IJsbrechtum ( VIII-115-470 )
  4. Joukje HAZENBERG geb. 30-5-1918 te IJsbrechtum / ovl. 2-11-2010 te Hauwert ( VIII-115-471 )
  5. Aaltje HAZENBERG geb. 10-12-1920 te IJsbrechtum ( VIII-115-472 )
  6. Geertje HAZENBERG geb. te IJsbrechtum ( VIII-115-473 )

VII-54-292 Jan Lodewijk HAZENBERG
geb. 19-6-1884 te Bergum
ovl. 19-6-1973, 89 jaar oud
zoon van: Hendrik [Willems] HAZENBERG
Aaltje [Johannes] IDEMA
( VI-16-78 )
  Hij trouwde op 18-5-1912 te Leeuwarderadeel met:  
  Geertje van der WEI
geb. 3-5-1890 te Leeuwarderadeel
ovl. 23-12-1976 te Grouw, 86 jaar oud
dochter van: Daam van der WEI
Joukje EPEMA

  Uit deze relatie  
  1. Joukje HAZENBERG geb. 28-5-1915 te Goutum ( VIII-116-474 )
  2. Hendrik HAZENBERG geb. 1-2-1917 te Goutum ( VIII-116-475 )
  3. Daam HAZENBERG geb. 20-10-1918 te Goutum ( VIII-116-476 )
  4. Aaltjen HAZENBERG geb. 14-5-1920 te Goutum ( VIII-116-477 )
  5. Tiede HAZENBERG geb. 1-6-1922 te Roordahuizum ( VIII-116-478 )
  6. Willem HAZENBERG geb. te Roordahuizum ( VIII-116-479 )
  7. Akke HAZENBERG geb. te Roordahuizum ( VIII-116-480 )
  8. Geertje HAZENBERG geb. te Grouw ( VIII-116-481 )
  9. Sipkje HAZENBERG geb. te Grouw ( VIII-116-482 )

VII-54-293 Wiebe HAZENBERG
geb. 11-2-1887 te Tietjerksteradeel
ovl. 12-2-1959 te Idaarderadeel, 72 jaar oud
zoon van: Hendrik [Willems] HAZENBERG
Aaltje [Johannes] IDEMA
( VI-16-78 )
  Hij trouwde op 29-5-1913 te Idaarderadeel met:  
  Tjitske YPINGA
geb. 19-9-1889 te Grouw
ovl. 26-11-1999 te Bundaberg (AUS), 110 jaar oud
dochter van: Oebele YPINGA
Leentje de JONG

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik HAZENBERG geb. 25-5-1914 te Grouw / ovl. 18-4-1993 te Leeuwarden ( VIII-117-483 )
  2. Leentje HAZENBERG geb. 18-8-1915 te Grouw ( VIII-117-484 )
  3. Oebele HAZENBERG geb. 30-11-1917 te Grouw / ovl. 26-11-1999 te Bundaberg ( VIII-117-485 )
  4. Aale HAZENBERG geb. 23-3-1923 te Grouw / ovl. 28-4-2000 te Noord Bergum ( VIII-117-486 )

VII-54-294 Andreas HAZENBERG
geb. 25-4-1891 te Tietjerksteradeel
zoon van: Hendrik [Willems] HAZENBERG
Aaltje [Johannes] IDEMA
( VI-16-78 )
  Hij trouwde op 15-6-1918 te Baarderadeel met:  
  Janna Jacoba WILLEMSE
geb. 5-1-1892 te Tiel
dochter van: Cornelis WILLEMSE
Willemina van ECK

  Uit deze relatie  
  1. Janna Wilhelmina HAZENBERG geb. 27-7-1919 te Mantgum / ovl. 11-1-1957 te Arnhem ( VIII-118-487 )
  2. Aaltje HAZENBERG geb. te Bolsward ( VIII-118-488 )
  3. Cornelia Hendrika HAZENBERG geb. te Bolsward ( VIII-118-489 )

VII-55-295 Trijntje de GROOT
geb. 19-9-1871 te Menaldumadeel
ovl. 8-10-1872 te Menaldumadeel, 12 maand oud
dochter van: Pieter [Everts] de GROOT
Aafke [Willems] HAZENBERG

( VI-16-79 )

VII-55-296 Anna de GROOT
geb. 17-8-1873 te Menaldumadeel
ovl. 16-4-1937 te Leeuwarden, 63 jaar oud
dochter van: Pieter [Everts] de GROOT
Aafke [Willems] HAZENBERG

( VI-16-79 )
  Zij trouwde op 16-5-1895 te Menaldumadeel met:  
  Willem LOURENS
geb. 6-7-1869 te Huizum
ovl. 30-1-1945 te Leeuwarden, 75 jaar oud
zoon van: Dirk [Klazes] LOURENS
Tolke [Willems] de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Dirk LOURENS geb. 28-7-1901 te Leeuwarden / ovl. 16-8-1925 te Leeuwarden ( VIII-119-490 )
  2. Aafke LOURENS geb. 31-12-1903 te Leeuwarden ( VIII-119-491 )
  3. Pieter LOURENS geb. 3-7-1908 te Leeuwarden ( VIII-119-492 )

VII-55-297 Trijntje de GROOT
geb. 23-5-1875 te Menaldumadeel
ovl. 21-12-1945 te Menaldumadeel, 70 jaar oud
dochter van: Pieter [Everts] de GROOT
Aafke [Willems] HAZENBERG

( VI-16-79 )
  Zij trouwde op 27-5-1897 te Menaldumadeel met:  
  Jan BOSMA
geb. 31-10-1870 te Delfzijl (Biessum)
ovl. 11-7-1943 te Menaldumadeel, 72 jaar oud
zoon van: Sieds [Siedes] BOSMA
Janke [Jans] JONGSMA

  Uit deze relatie  
  1. Tjeerd BOSMA geb. 5-3-1899 te Menaldumadeel / ovl. 25-9-1997 ( VIII-120-493 )
  2. Pieter BOSMA geb. 4-10-1900 te Menaldumadeel ( VIII-120-494 )
  3. Sake BOSMA geb. 11-3-1903 te Menaldumadeel / ovl. 8-4-1963 ( VIII-120-495 )
  4. Minne BOSMA geb. 5-4-1908 te Menaldumadeel / ovl. 14-1-1977 ( VIII-120-496 )

VII-55-298 Willemke de GROOT
geb. 28-4-1877 te Menaldumadeel
ovl. 30-10-1934 te Bozum, 57 jaar oud
dochter van: Pieter [Everts] de GROOT
Aafke [Willems] HAZENBERG

( VI-16-79 )
  Zij trouwde op 14-5-1903 te Menaldumadeel met:  
  Jacob ZIJLSTRA
geb. 28-5-1877 te Beinum
zoon van: Auke [Durks] ZIJLSTRA
Antje [Hendriks] ZWART

  Uit deze relatie  
  1. Aafke ZIJLSTRA geb. 22-6-1904 te Menaldumadeel / ovl. 9-12-1987 ( VIII-121-497 )
  2. Auke ZIJLSTRA geb. 28-7-1906 te Menaldumadeel ( VIII-121-498 )
  3. Antje ZIJLSTRA geb. 26-7-1908 te Menaldumadeel ( VIII-121-499 )

VII-55-299 Evert de GROOT
geb. 21-9-1879 te Menaldumadeel
ovl. 9-1-1891 te Deinum, 11 jaar oud
zoon van: Pieter [Everts] de GROOT
Aafke [Willems] HAZENBERG

( VI-16-79 )

VII-55-300 Minne de GROOT
geb. 9-12-1881 te Menaldumadeel
zoon van: Pieter [Everts] de GROOT
Aafke [Willems] HAZENBERG

( VI-16-79 )
  Hij trouwde op 20-9-1906 te Menaldumadeel met:  
  Trijntje de VRIES
geb. 3-3-1887 te Boksum
ovl. 10-2-1983 te Veenwouden, 95 jaar oud
dochter van: Tjerk de VRIES
Jantje WIERSTRA

  Uit deze relatie  
  1. Jantje de GROOT geb. 22-10-1907 te Leeuwarderadeel ( VIII-122-500 )
  2. Pieter de GROOT geb. 19-8-1909 te Leeuwarderadeel / ovl. 31-8-1983 ( VIII-122-501 )

VII-55-301 Wiebe de GROOT
geb. 2-2-1884 te Menaldumadeel
ovl. 30-6-1969 te Leeuwarden, 85 jaar oud
zoon van: Pieter [Everts] de GROOT
Aafke [Willems] HAZENBERG

( VI-16-79 )
  Hij trouwde op 1-5-1913 te Opsterland met:  
  Johanna van ZINDEREN
geb. 18-7-1891 te Kortezwaag
ovl. 20-3-1982 te Leeuwarden, 90 jaar oud
dochter van: Bauke van ZINDEREN
Anna HULST


VII-55-302 Cornelis de GROOT
geb. 5-3-1887 te Menaldumadeel
ovl. 22-12-1938 te Huizum, 51 jaar oud
zoon van: Pieter [Everts] de GROOT
Aafke [Willems] HAZENBERG

( VI-16-79 )
  Hij trouwde met:  
  Grietje van LAAREN
geb. 25-5-1887 te Leeuwarden
dochter van: Jan van LAAREN
Hendrika BROUWER


VII-56-303 Geele DIJKSTRA
geb. 24-3-1850 te Grootegast
ovl. 1-1-1870 te Grootegast, 19 jaar oud
zoon van: Wybe [Durks] DIJKSTRA
Lutske van der ZWAAG
( VI-17-80 )

VII-56-304 Jacobje DIJKSTRA
geb. 19-11-1866 te Doezum
ovl. 26-6-1897 te Grootegast, 30 jaar oud
dochter van: Wybe [Durks] DIJKSTRA
Rigtsje HOUTMAN
( VI-17-80 )
  Zij trouwde op 15-10-1887 te Grootegast met:  
  Luitjen BROUWERS
geb. 10-7-1857 te Doezum
zoon van: Geert BROUWERS
Frouwktje [Pieters] OPHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Froukje BROUWERS geb. 29-6-1888 te Doezum ( VIII-123-502 )
  2. Rigtsje BROUWERS geb. 9-8-1889 te Doezum / ovl. 4-11-1889 te Grootegast ( VIII-123-503 )
  3. Wijbe BROUWERS geb. 4-11-1890 te Doezum ( VIII-123-504 )
  4. Rigtsje BROUWERS geb. 23-11-1892 te Doezum ( VIII-123-505 )
  5. Geertje BROUWERS geb. 9-11-1894 te Doezum / ovl. 15-1-1900 te Grootegast ( VIII-123-506 )

VII-56-305 Hendrik DIJKSTRA
geb. 25-5-1871 te Doezum
zoon van: Wybe [Durks] DIJKSTRA
Rigtsje HOUTMAN
( VI-17-80 )

VII-56-306 Ienje DIJKSTRA
geb. 31-10-1874 te Doezum
dochter van: Wybe [Durks] DIJKSTRA
Rigtsje HOUTMAN
( VI-17-80 )
  Zij trouwde op 11-5-1895 te Grootegast met:  
  Lodewijk VENEMA
geb. 17-3-1866 te Lucaswolde
zoon van: Hotze VENEMA
Tietje VONK

  Uit deze relatie  
  1. Tietje VENEMA geb. 16-2-1896 te Doezum ( VIII-124-507 )
  2. Rigtsje VENEMA geb. 5-3-1898 te Doezum ( VIII-124-508 )
  3. Wietske VENEMA geb. 30-7-1900 te Doezum ( VIII-124-509 )

VII-56-307 Rindert DIJKSTRA
geb. 21-6-1883 te Doezum
ovl. 12-7-1883 te Doezum, 21 dagen oud
zoon van: Wybe [Durks] DIJKSTRA
Rigtsje HOUTMAN
( VI-17-80 )

VII-57-308 Derk DIJKSTRA
geb. 27-9-1857 te Lucaswolde
ovl. 12-7-1858 te Grootegast, 9 maand oud
zoon van: Jan [Durks] DIJKSTRA
Pieterke RENKEMA
( VI-17-81 )

VII-57-309 Dirk DIJKSTRA
geb. 25-10-1858 te Lutjegast
zoon van: Jan [Durks] DIJKSTRA
Pieterke RENKEMA
( VI-17-81 )
  Hij trouwde op 12-3-1909 te Marum met:  
  Geertje SWIERINGA
geb. 12-5-1854 te Uithuizermeeden
dochter van: Jakob SWIERENGA
Trientje HOMAN


VII-57-310 Janna DIJKSTRA
geb. 14-7-1861 te Marum (Noordwijk)
ovl. 5-4-1953 te Marum (Noordwijk), 91 jaar oud
dochter van: Jan [Durks] DIJKSTRA
Pieterke RENKEMA
( VI-17-81 )
  Zij trouwde met:  
  Pieter VENEMA
geb. 3-4-1861 te Marum (Noordwijk)
ovl. 19-9-1944 te Marum (Noordwijk), 83 jaar oud
  Uit deze relatie  
  1. Luitjen VENEMA geb. 9-5-1881 te Lucaswolde ( VIII-125-510 )
  2. Pieterke VENEMA geb. 31-12-1888 te Lucaswolde ( VIII-125-511 )
  3. Jan VENEMA geb. 11-4-1891 te Lucaswolde / ovl. 12-4-1891 te Lucaswolde ( VIII-125-512 )
  4. Jan VENEMA geb. 17-7-1892 te Lucaswolde ( VIII-125-513 )
  5. Wietse VENEMA geb. 16-9-1895 te Lucaswolde ( VIII-125-514 )
  6. Sapke VENEMA geb. 13-12-1898 te Lucaswolde ( VIII-125-515 )
  7. Ienje VENEMA geb. 14-6-1901 te Lucaswolde ( VIII-125-516 )
  8. Fokko Tienko VENEMA geb. 28-1-1905 te Lucaswolde ( VIII-125-517 )
  9. Trientje VENEMA geb. 30-5-1908 te Lucaswolde ( VIII-125-518 )

VII-57-311 Jantje DIJKSTRA
geb. 24-5-1874 te Lutjegast
dochter van: Jan [Durks] DIJKSTRA
Pieterke RENKEMA
( VI-17-81 )

VII-58-312 Ienje DIJKSTRA
geb. 29-3-1863 te Grootegast
ovl. 18-11-1935 te Grootegast, 72 jaar oud
dochter van: Rindert [Derks] DIJKSTRA
Trientje van der MOLEN
( VI-17-82 )

VII-58-313 Durk DIJKSTRA
geb. 12-6-1869 te Grootegast
ovl. 6-8-1869 te Grootegast, 7 weken oud
zoon van: Rindert [Derks] DIJKSTRA
Trientje van der MOLEN
( VI-17-82 )

VII-58-314 Aafke DIJKSTRA
geb. 28-8-1870 te Grootegast
ovl. 15-7-1942 te Grootegast, 71 jaar oud
dochter van: Rindert [Derks] DIJKSTRA
Trientje van der MOLEN
( VI-17-82 )

VII-58-315 Hiltje DIJKSTRA
geb. 26-7-1872 te Grootegast
ovl. 2-8-1872 te Grootegast, 7 dagen oud
dochter van: Rindert [Derks] DIJKSTRA
Trientje van der MOLEN
( VI-17-82 )

VII-59-316 Ienje DIJKSTRA
geb. 23-4-1863 te Grootegast
ovl. 26-12-1944 te Kornhorn, 81 jaar oud
dochter van: Marten DIJKSTRA
Auktje VROOM
( VI-17-83 )
  Zij trouwde op 17-5-1884 te Grootegast met:  
  Derk HOVIUS
geb. 10-3-1857 te Opende
ovl. 9-7-1941 te Grootegast, 84 jaar oud
zoon van: Jakob [Pieters] HOVIUS
Janneke [Jans] van DUINEN

  Uit deze relatie  
  1. Janneke HOVIUS geb. 21-9-1885 te Opende ( VIII-126-519 )
  2. Marten HOVIUS geb. 3-4-1887 te Opende / ovl. 15-7-1909 te Grootegast ( VIII-126-520 )
  3. Aukje HOVIUS geb. 12-3-1888 te Opende ( VIII-126-521 )
  4. Jakob HOVIUS geb. 25-8-1889 te Opende ( VIII-126-522 )
  5. Aagtje HOVIUS geb. 23-11-1891 te Opende ( VIII-126-523 )
  6. Jan HOVIUS geb. 8-6-1894 te Opende / ovl. 10-1-1895 te Grootegast ( VIII-126-524 )
  7. Jan HOVIUS geb. 7-11-1900 te Opende ( VIII-126-525 )

VII-59-317 Jan DIJKSTRA
geb. 28-9-1866 te Grootegast
zoon van: Marten DIJKSTRA
Auktje VROOM
( VI-17-83 )
  Hij trouwde op 17-5-1890 te Marum met:  
  Trijntje HELDER
geb. 12-4-1866 te Marum (Noordwijk)
dochter van: Wiebrand HELDER
Hendrikje VONK

  Uit deze relatie  
  1. Wiebrand DIJKSTRA geb. 26-4-1891 te Opende / ovl. 2-9-1891 te Marum ( VIII-127-526 )
  2. Wiebrand DIJKSTRA geb. 26-9-1892 te Marum ( VIII-127-527 )

VII-59-318 Durk DIJKSTRA
geb. 9-2-1869 te Grootegast
ovl. 18-10-1932 te Grootegast, 63 jaar oud
zoon van: Marten DIJKSTRA
Auktje VROOM
( VI-17-83 )
  Hij trouwde op 1-6-1911 te Grootegast met:  
  Sjoukje GRAANSMA
geb. 29-3-1872 te Opende
ovl. 18-2-1950 te Grootegast, 77 jaar oud
dochter van: Johannes GRAANSMA
Auktje WITVOET


VII-59-319 Onne DIJKSTRA
geb. 6-3-1872 te Grootegast
ovl. 4-3-1940 te Grootegast, 67 jaar oud
zoon van: Marten DIJKSTRA
Auktje VROOM
( VI-17-83 )
  Hij trouwde op 15-5-1897 te Grootegast met:  
  Wietske KOOISTRA
geb. 25-3-1874 te Roden (Leutingewolde)
ovl. 19-11-1935 te Grootegast, 61 jaar oud
dochter van: Folkert KOOISTRA
Grietje HEUKER


VII-59-320 Mense DIJKSTRA
geb. 13-10-1875 te Opende
ovl. 12-12-1945 te Opende, 70 jaar oud
zoon van: Marten DIJKSTRA
Auktje VROOM
( VI-17-83 )
  Hij trouwde op 21-5-1908 te Oude Pekela met:  
  Elizabeth DRAIJER
geb. 12-8-1875 te Oude Pekela
dochter van: Marinus DRAIJER
Grietje MELLEMA

  Uit deze relatie  
  1. Auktje DIJKSTRA geb. 2-7-1909 te Doezum ( VIII-128-528 )
  2. Marinus DIJKSTRA geb. 4-2-1912 te Doezum ( VIII-128-529 )
  3. Grietje DIJKSTRA geb. 15-6-1914 te Doezum / ovl. 1-7-1914 te Grootegast ( VIII-128-530 )

VII-60-321 Sybolt van der BIJL
geb. 14-7-1858 te Smallingerland
ovl. 28-11-1872 te Smallingerland, 14 jaar oud
zoon van: Teede [Sybolts] van der BIJL
Lutske [Eits] RINKEMA

( VI-18-85 )

VII-60-322 Lutske van der BIJL
geb. 3-3-1861 te Smallingerland
ovl. 24-11-1862 te Smallingerland, 20 maand oud
dochter van: Teede [Sybolts] van der BIJL
Lutske [Eits] RINKEMA

( VI-18-85 )

VII-60-323 Lutske van der BIJL
geb. 17-11-1863 te Smallingerland
dochter van: Teede [Sybolts] van der BIJL
Lutske [Eits] RINKEMA

( VI-18-85 )

VII-60-324 Akke [Teades] van der BIJL
geb. 5-10-1865 te Utingeradeel
ovl. 10-9-1926 te Sneek, 60 jaar oud
dochter van: Teede [Sybolts] van der BIJL
Lutske [Eits] RINKEMA

( VI-18-85 )

VII-60-325 Eit [Teades] van der BIJL
geb. 19-5-1868 te Utingeradeel
ovl. 15-7-1910 te Sneek, 42 jaar oud
zoon van: Teede [Sybolts] van der BIJL
Lutske [Eits] RINKEMA

( VI-18-85 )

VII-61-326 Lutske POSTMUS
geb. 20-1-1863 te Smallingerland
ovl. 8-8-1945 te Leeuwarden, 82 jaar oud
dochter van: Jacob POSTMUS
Pietertje HAZENBERG

( VI-18-87 )

VII-61-327 Jacob POSTMUS
geb. 13-4-1864 te Smallingerland
ovl. 22-6-1865 te Achtkarspelen, 14 maand oud
zoon van: Jacob POSTMUS
Pietertje HAZENBERG

( VI-18-87 )

VII-61-328 Dieuwke POSTMUS
geb. 9-8-1865 te Achtkarspelen
dochter van: Jacob POSTMUS
Pietertje HAZENBERG

( VI-18-87 )

VII-61-329 Jacob POSTMUS
geb. 15-9-1871 te Westdongeradeel
zoon van: Jacob POSTMUS
Pietertje HAZENBERG

( VI-18-87 )

VII-62-330 Lutske KOOTSTRA
geb. 2-10-1863 te Smallingerland
ovl. 2-2-1941 te Smallingerland, 77 jaar oud
dochter van: Gerrit [Gjalts] KOOTSTRA
Jeltje [Klazes] SCHEPER

( VI-18-88 )
  Zij trouwde op 12-5-1883 te Smallingerland met:  
  Jan MULDER
geb. 7-2-1858 te Opsterland
zoon van: Hendrik [Jans] MULDER
Aaltje [Folkerts] BOUMA

  Uit deze relatie  
  1. Jeltje MULDER geb. 13-4-1884 te Smallingerland ( VIII-129-531 )
  2. Hendrik MULDER geb. 18-1-1887 te Smallingerland ( VIII-129-532 )
  3. Gerrit MULDER geb. 29-1-1890 te Smallingerland / ovl. 14-9-1906 te Smallingerland ( VIII-129-533 )
  4. Folkert MULDER geb. 17-9-1892 te Smallingerland ( VIII-129-534 )
  5. Gjalt MULDER geb. 22-5-1896 te Smallingerland ( VIII-129-535 )
  6. Aaltje MULDER geb. 19-6-1899 te Smallingerland ( VIII-129-536 )
  7. Pietje MULDER geb. ca 1904 te Smallingerland ( VIII-129-537 )

VII-62-331 Pietje KOOTSTRA
geb. 14-1-1867 te Smallingerland
dochter van: Gerrit [Gjalts] KOOTSTRA
Jeltje [Klazes] SCHEPER

( VI-18-88 )
  Zij trouwde op 12-5-1888 te Achtkarspelen met:  
  Gerke de HAAN
geb. 23-3-1866 te Surhuisterveen
zoon van: Folkert [Teyes] de HAAN
Akke [Idsges] van der PLOEG

  Uit deze relatie  
  1. Jeltje de HAAN geb. 26-2-1889 te Achtkarspelen ( VIII-130-538 )
  2. Folkert de HAAN geb. 5-6-1890 te Achtkarspelen ( VIII-130-539 )
  3. Akke de HAAN geb. 30-8-1891 te Achtkarspelen ( VIII-130-540 )
  4. Gerrit de HAAN geb. 27-7-1894 te Achtkarspelen ( VIII-130-541 )
  5. Geertje de HAAN geb. 2-5-1897 te Achtkarspelen ( VIII-130-542 )
  6. Lutske de HAAN geb. 14-12-1899 te Achtkarspelen ( VIII-130-543 )
  7. Folkertje de HAAN geb. 18-1-1902 te Achtkarspelen ( VIII-130-544 )
  8. Gjalt de HAAN geb. 22-8-1905 te Achtkarspelen ( VIII-130-545 )
  9. Teye de HAAN geb. 14-10-1907 te Achtkarspelen ( VIII-130-546 )
  10. Jeltje de HAAN geb. 14-8-1909 te Achtkarspelen ( VIII-130-547 )

VII-62-332 Saapke KOOTSTRA
geb. 1-10-1870 te Smallingerland
dochter van: Gerrit [Gjalts] KOOTSTRA
Jeltje [Klazes] SCHEPER

( VI-18-88 )
  Zij trouwde op 9-5-1887 te Smallingerland met:  
  Anne POOL
geb. 20-12-1857 te Drachten
ovl. 19-7-1918 te Leeuwarden, 60 jaar oud
zoon van: Roelf [Thijsses] POOL
Taapke [Rinzes] GROENEWOUD

  Uit deze relatie  
  1. Roel POOL geb. 12-3-1888 te Smallingerland / ovl. 9-4-1888 te Smallingerland ( VIII-131-548 )
  2. Jeltje POOL geb. 24-5-1889 te Smallingerland ( VIII-131-549 )
  3. Taapke POOL geb. 17-1-1891 te Smallingerland ( VIII-131-550 )
  4. Roel POOL geb. 4-8-1892 te Smallingerland ( VIII-131-551 )
  5. Gerritje POOL geb. 30-6-1894 te Smallingerland ( VIII-131-552 )
  6. Rinze POOL geb. 26-7-1896 te Smallingerland ( VIII-131-553 )
  7. Gjalt POOL geb. 2-3-1898 te Smallingerland / ovl. 14-2-1899 te Smallingerland ( VIII-131-554 )
  8. Lutske POOL geb. 3-6-1899 te Smallingerland ( VIII-131-555 )
  9. Dirkje POOL geb. 19-9-1900 te Smallingerland ( VIII-131-556 )
  10. Gjalt POOL geb. 24-2-1902 te Smallingerland ( VIII-131-557 )
  11. Klaas POOL geb. 5-12-1903 te Smallingerland / ovl. 13-1-1904 te Smallingerland ( VIII-131-558 )
  12. Pietje POOL geb. 13-1-1905 te Smallingerland ( VIII-131-559 )
  13. Klaas POOL geb. 3-6-1906 te Achtkarspelen ( VIII-131-560 )
  14. Liskje POOL geb. 3-10-1907 te Leeuwarden / ovl. 5-6-1908 te Leeuwarden ( VIII-131-561 )
  15. Anne POOL geb. 5-1-1910 te Leeuwarden ( VIII-131-562 )
  16. Thijs POOL geb. 24-7-1911 te Leeuwarden ( VIII-131-563 )
  17. Jan POOL geb. 29-12-1912 te Leeuwarden ( VIII-131-564 )

VII-62-333 Gjalt KOOTSTRA
geb. 24-9-1874 te Smallingerland
zoon van: Gerrit [Gjalts] KOOTSTRA
Jeltje [Klazes] SCHEPER

( VI-18-88 )
  Hij trouwde op 8-5-1897 te Smallingerland met:  
  Atje de BOER
geb. 16-2-1872 te Drachten
dochter van: Jeen [Pieters] de BOER
Fimke HAISMA

  Uit deze relatie  
  1. Fimke KOOTSTRA geb. 1-10-1897 te Smallingerland ( VIII-132-565 )
  2. Wietske KOOTSTRA geb. 27-3-1898 te Smallingerland ( VIII-132-566 )
  3. Gerrit KOOTSTRA geb. 8-2-1900 te Smallingerland ( VIII-132-567 )
  4. Jeltje KOOTSTRA geb. 5-8-1901 te Smallingerland ( VIII-132-568 )
  5. Iebeltje KOOTSTRA geb. 6-3-1903 te Smallingerland ( VIII-132-569 )
  6. Lutske KOOTSTRA geb. 28-2-1905 te Smallingerland ( VIII-132-570 )
  7. Jeen KOOTSTRA geb. 11-8-1907 te Smallingerland ( VIII-132-571 )
  8. Klaasje KOOTSTRA geb. 15-1-1909 te Smallingerland ( VIII-132-572 )

VII-62-334 Saakje KOOTSTRA
geb. 5-11-1879 te Smallingerland
ovl. 26-1-1929 te Smallingerland, 49 jaar oud
dochter van: Gerrit [Gjalts] KOOTSTRA
Jeltje [Klazes] SCHEPER

( VI-18-88 )
  Zij trouwde op 15-5-1897 te Smallingerland met:  
  Pieter BRON
geb. 23-7-1874 te Drachten
zoon van: Ruurd [Everts] BRON
Trijntje van der BERG

  Uit deze relatie  
  1. Gerrit BRON geb. 2-7-1898 te Smallingerland ( VIII-133-573 )
  2. Trijntje BRON geb. 5-11-1899 te Smallingerland / ovl. 28-10-1957 te Tietjerksteradeel ( VIII-133-574 )
  3. Ruurd BRON geb. 12-5-1901 te Smallingerland ( VIII-133-575 )
  4. Gjalt BRON geb. 17-8-1903 te Opende ( VIII-133-576 )
  5. Sierd BRON geb. 10-3-1905 te Opende ( VIII-133-577 )
  6. Klaas BRON geb. 17-4-1907 te Opende ( VIII-133-578 )
  7. Jakob BRON geb. 11-5-1914 te Opende ( VIII-133-579 )

VII-62-335 Klaaske KOOTSTRA
geb. 6-12-1884 te Smallingerland
ovl. 21-4-1919 te Smallingerland, 34 jaar oud
dochter van: Gerrit [Gjalts] KOOTSTRA
Jeltje [Klazes] SCHEPER

( VI-18-88 )
  Zij trouwde op 28-5-1904 te Smallingerland met:  
  Eetze HENDRIKS
geb. 16-1-1880 te Drachten
zoon van: Hendrik HENDRIKS
Tjitske de VRIES

  Uit deze relatie  
  1. Jeltje HENDRIKS geb. 5-10-1904 te Smallingerland ( VIII-134-580 )
  2. Tjitske HENDRIKS geb. 1-1-1907 te Smallingerland ( VIII-134-581 )
  3. Trijntje HENDRIKS geb. 5-11-1909 te Smallingerland ( VIII-134-582 )

VII-63-336 NN de VRIES
geb. 8-11-1882 te Marum (Nuis)
ovl. 8-11-1882 te Marum (Nuis), 0 dagen oud
zoon van: Bauke de VRIES
Aafke HAZENBERG

( VI-19-91 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-63-337 Jantje de VRIES
geb. 23-3-1884 te Niebert
dochter van: Bauke de VRIES
Aafke HAZENBERG

( VI-19-91 )

VII-64-338 Emke SCHUIL
geb. 8-1-1866 te Grootegast
ovl. 16-4-1927 te Groningen, 61 jaar oud
dochter van: Gerrit SCHUIL
Nienke van HOGEN
( VI-20-92 )
  Zij trouwde op 30-4-1892 te Grootegast met:  
  Fokke Johannes BERGMAN
geb. 7-11-1868 te Groningen
zoon van: Jacobus BERGMAN
Aaltje WALLINGA

  Bij het huwelijk
Huwelijk door scheiding ontbonden op 28-6-1901.
 
  Uit deze relatie  
  1. NN BERGMAN geb. 14-7-1893 te Oldehove / ovl. 14-7-1893 te Oldehove ( VIII-135-583 )
  2. Wieske BERGMAN geb. 5-7-1894 te Niehove ( VIII-135-584 )
  3. Antje BERGMAN geb. 13-3-1896 te Grootegast ( VIII-135-585 )

VII-64-339 Antje SCHUIL
geb. 23-2-1867 te Grootegast
dochter van: Gerrit SCHUIL
Nienke van HOGEN
( VI-20-92 )
  Zij trouwde (1) op 11-5-1895 te Grootegast met:  
  Jan DRENTH
geb. 28-5-1870 te Den Ham (A)
ovl. 14-9-1910 te Grootegast, 40 jaar oud
zoon van: Hendrik [Reenders] DRENTH
Siepke HERINGA

  Zij trouwde (2) op 30-4-1913 te Haren (HA-9) met:  
  Jan MANNES
geb. 18-8-1849 te Haren (GA-44)
ovl. 20-12-1918 te Haren (OA-125), 69 jaar oud
zoon van: Hermannus MANNES
Annechien SANTS
fam. 23: ( III-3-10 )
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; bruidegom 63 jaar; bruid 46 jaar; weduwnaar van Engelina Oosterveld; weduwnaar van Zwaantje Drenth; weduwe van Jan Drenth
 

VII-64-340 Pieter SCHUIL
geb. 29-7-1868 te Grootegast
zoon van: Gerrit SCHUIL
Nienke van HOGEN
( VI-20-92 )
  Hij trouwde op 2-5-1891 te Grootegast met:  
  Jantje GRIMMIUS
geb. 23-8-1867 te Sebaldeburen
ovl. 20-7-1910 te Anloo, 42 jaar oud
dochter van: Arend GRIMMIUS
Aaltje de WIND

  Uit deze relatie  
  1. Gerrit SCHUIL geb. 8-2-1892 te Wildervank / ovl. 2-3-1892 te Wildervank ( VIII-136-586 )
  2. Nienke SCHUIL geb. 20-1-1893 te Wildervank ( VIII-136-587 )
  3. Arend Gerrit SCHUIL geb. 8-5-1894 te Wildervank ( VIII-136-588 )
  4. Gerrit Arend SCHUIL geb. 9-8-1896 te Wildervank / ovl. 31-3-1897 te Wildervank ( VIII-136-589 )
  5. Aaltje SCHUIL geb. 10-12-1901 te Wildervank ( VIII-136-590 )
  6. Gerrit SCHUIL geb. 30-6-1904 te Wildervank / ovl. 16-8-1904 te Wildervank ( VIII-136-591 )
  7. Gerritdina SCHUIL geb. 10-7-1905 te Wildervank ( VIII-136-592 )

VII-64-341 Hiltje SCHUIL
geb. 20-4-1870 te Grootegast
ovl. ca 1931 te Zeeland (Michigan, U.S.A.)
dochter van: Gerrit SCHUIL
Nienke van HOGEN
( VI-20-92 )
  Zij trouwde met:  
  Nicolaas T. BEYER
geb. ca 1869
ovl. ca 1950
  Uit deze relatie  
  1. Tony BEYER geb. ca 1907 / ovl. ca 1973 ( VIII-137-593 )

VII-64-342 Hendrik SCHUIL
geb. 27-7-1871 te Grootegast
zoon van: Gerrit SCHUIL
Nienke van HOGEN
( VI-20-92 )

VII-64-343 Froukje SCHUIL
geb. 9-12-1872 te Grootegast
dochter van: Gerrit SCHUIL
Nienke van HOGEN
( VI-20-92 )

VII-64-344 Anne SCHUIL
geb. 21-6-1874 te Grootegast
ovl. 19-7-1874 te Grootegast, 28 dagen oud
zoon van: Gerrit SCHUIL
Nienke van HOGEN
( VI-20-92 )

VII-64-345 Albertus SCHUIL
geb. 21-6-1874 te Grootegast
ovl. 30-6-1874 te Grootegast, 9 dagen oud
zoon van: Gerrit SCHUIL
Nienke van HOGEN
( VI-20-92 )

VII-64-346 Trientje SCHUIL
geb. 27-2-1876 te Grootegast
ovl. 1-11-1876 te Grootegast, 8 maand oud
dochter van: Gerrit SCHUIL
Nienke van HOGEN
( VI-20-92 )

VII-64-347 Anne SCHUIL
geb. 13-2-1877 te Grootegast
zoon van: Gerrit SCHUIL
Nienke van HOGEN
( VI-20-92 )
  Hij trouwde op 11-11-1909 te Grootegast met:  
  Gepke MULDER
geb. 9-2-1881 te Bovenweg
dochter van: Wijpko MULDER
Geessien van der WIJK

  Uit deze relatie  
  1. Gerrit SCHUIL geb. 28-10-1910 te Grootegast ( VIII-138-594 )
  2. Wiepko SCHUIL geb. 31-10-1912 te Groningen ( VIII-138-595 )

VII-64-348 Albertus SCHUIL
geb. 10-6-1879 te Grootegast
ovl. 22-5-1945 te Appingedam, 65 jaar oud
zoon van: Gerrit SCHUIL
Nienke van HOGEN
( VI-20-92 )

VII-65-349 Pieter SCHUIL
geb. 17-6-1868 te Leek (Midwolde)
ovl. 19-4-1922 te Groningen, 53 jaar oud
zoon van: Anne SCHUIL
Willemke RENKEMA
( VI-20-93 )

VII-65-350 Iektje SCHUIL
geb. 8-3-1870 te Leek (Tolbert)
ovl. 30-8-1945 te Groningen, 75 jaar oud
dochter van: Anne SCHUIL
Willemke RENKEMA
( VI-20-93 )
  Zij trouwde op 24-5-1900 te Groningen met:  
  Melle STAAL
geb. 16-8-1871 te Okswerd
zoon van: Roelf STAAL
Sjouktje NIENHUIS

  Uit deze relatie  
  1. Sjouktje STAAL geb. 21-3-1901 te Groningen / ovl. 29-1-1987 ( VIII-139-596 )
  2. Anne Tjerk STAAL geb. 15-4-1904 te Groningen ( VIII-139-597 )
  3. Willemke STAAL geb. 23-12-1909 te Groningen ( VIII-139-598 )

VII-65-351 Wiebrand SCHUIL
geb. 15-1-1873 te Tolbert
ovl. 3-6-1961 te Roden, 88 jaar oud
zoon van: Anne SCHUIL
Willemke RENKEMA
( VI-20-93 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: manufacturier (1924).
 
  Hij trouwde op 17-7-1897 te Roden met:  
  Jacobina KOOISTRA
geb. 15-5-1877 te Roden (Nietap)
ovl. 13-8-1955 te Groningen (OA-1247), 78 jaar oud
dochter van: Reinder KOOISTRA
Martje REITSEMA

  Uit deze relatie  
  1. Reinder SCHUIL geb. 12-11-1897 te Leek (Tolbert) / ovl. 4-4-1974 te Leek (Zevenhuizen) ( VIII-140-599 )
  2. Willemke (Willy) SCHUIL geb. 24-12-1899 te Leek (Tolbert) (GA-195) / ovl. 28-7-1994 ( VIII-140-600 )
  3. Anne Pieter SCHUIL geb. 1-3-1902 te Leek (Tolbert) / ovl. 25-1-1968 te Assen ( VIII-140-601 )
  4. Martje SCHUIL geb. 20-3-1904 te Leek (Tolbert) / ovl. 7-4-1980 te Roden ( VIII-140-602 )
  5. Tjerk SCHUIL geb. 14-2-1906 te Leek (Tolbert) / ovl. 19-6-1962 te Groningen ( VIII-140-603 )
  6. Iektje SCHUIL geb. 28-8-1907 te Leek (Tolbert) / ovl. 14-2-1996 ( VIII-140-604 )
  7. Menne SCHUIL geb. 6-5-1910 te Leek (Tolbert) / ovl. 7-3-1978 ( VIII-140-605 )
  8. Gerrit SCHUIL geb. 13-7-1912 te Leek (Tolbert) / ovl. 12-4-1937 te Grijpskerk (Gaarkeuken) ( VIII-140-606 )
  9. Emke (Emmy) SCHUIL geb. 20-4-1917 / ovl. 21-4-2011 ( VIII-140-607 )

VII-65-352 Emke SCHUIL
geb. 26-4-1875 te Leek (Tolbert)
ovl. 5-9-1920 te Oldekerk, 45 jaar oud
dochter van: Anne SCHUIL
Willemke RENKEMA
( VI-20-93 )
  Zij trouwde op 11-5-1901 te Leek met:  
  Wiebe POOL
geb. 21-1-1873 te Leek (Zevenhuizen)
ovl. 27-7-1935 te Hoogeveen, 62 jaar oud
zoon van: Hendrik POOL
Hinderika de BOER

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik POOL geb. 29-1-1902 te Wierum ( VIII-141-608 )
  2. Anne POOL geb. 24-9-1903 te Wierum ( VIII-141-609 )
  3. Henderika POOL geb. 30-12-1904 te Wierum ( VIII-141-610 )
  4. Willemke POOL geb. 22-8-1906 te Wierum ( VIII-141-611 )
  5. Geeske POOL geb. 2-7-1909 te Wierum ( VIII-141-612 )
  6. Iektje POOL geb. 28-12-1912 te Wierum / ovl. 11-11-1992 ( VIII-141-613 )
  7. Sietse Jan POOL geb. 12-12-1914 te Hoogkerk ( VIII-141-614 )

VII-65-353 Geertje SCHUIL
geb. 20-7-1877 te Leek (Tolbert)
ovl. 13-11-1878 te Leek (Tolbert), 15 maand oud
dochter van: Anne SCHUIL
Willemke RENKEMA
( VI-20-93 )

VII-65-354 Geertje SCHUIL
geb. 5-10-1881 te Leek (Tolbert)
ovl. 23-1-1961 te Leek, 79 jaar oud
dochter van: Anne SCHUIL
Willemke RENKEMA
( VI-20-93 )
  Zij trouwde op 1-11-1902 te Leek met:  
  Menne SIETSEMA
geb. 19-4-1880 te Leek (Midwolde)
zoon van: Stoffer SIETSEMA
Willemke KOOISTRA

  Uit deze relatie  
  1. Willemke SIETSEMA geb. 27-1-1903 te Leek (Tolbert) / ovl. 14-7-1903 te Leek (Zevenhuizen) ( VIII-142-615 )
  2. Anne SIETSEMA geb. 21-3-1904 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 27-3-1904 te Leek (Zevenhuizen) ( VIII-142-616 )
  3. NN SIETSEMA geb. 6-2-1910 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 6-2-1910 te Leek (Zevenhuizen) ( VIII-142-617 )
  4. Willemke SIETSEMA geb. 9-4-1911 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 14-1-1997 ( VIII-142-618 )
  5. NN SIETSEMA geb. 25-8-1913 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 25-8-1913 te Leek (Zevenhuizen) ( VIII-142-619 )
  6. Willemina SIETSEMA geb. 30-9-1914 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 8-10-1995 ( VIII-142-620 )
  7. NN SIETSEMA geb. 19-4-1916 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 19-4-1916 te Leek (Zevenhuizen) ( VIII-142-621 )
  8. NN SIETSEMA geb. 8-6-1917 te Leek (Zevenhuizen) / ovl. 8-6-1917 te Leek (Zevenhuizen) ( VIII-142-622 )

VII-65-355 Gerrit SCHUIL
geb. 29-1-1884 te Leek (Tolbert)
zoon van: Anne SCHUIL
Willemke RENKEMA
( VI-20-93 )
  Hij trouwde op 22-12-1906 te Leek met:  
  Roelfina Rikstelina KUIPER
geb. 9-11-1883 te Nietap
dochter van: Hajo KUIPER
Cornelia KRUIZINGA

  Uit deze relatie  
  1. Anne SCHUIL geb. 24-9-1907 te Vierverlaten ( VIII-143-623 )
  2. Cornelia SCHUIL geb. 22-11-1908 te Vierverlaten ( VIII-143-624 )
  3. Hajo SCHUIL geb. 2-8-1910 te Vierverlaten ( VIII-143-625 )
  4. Willemke SCHUIL geb. 4-4-1912 te Vierverlaten ( VIII-143-626 )
  5. Reina SCHUIL geb. 26-3-1913 te Hoogkerk (Vierverlaten) (GA-11) / ovl. 15-11-1972 ( VIII-143-627 )
  6. Emke (Emmie) SCHUIL geb. 26-2-1917 te Groningen (GA-276) / ovl. 7-1-1965 te Groningen (OA-34) ( VIII-143-628 )

VII-66-356 Gerrit SCHUIL
geb. 15-9-1880 te Groningen
zoon van: Sipke SCHUIL
Froukje van HOGEN
( VI-20-96 )

VII-66-357 Emke SCHUIL
geb. 15-7-1882 te Groningen
dochter van: Sipke SCHUIL
Froukje van HOGEN
( VI-20-96 )

VII-66-358 Nienke SCHUIL
geb. 2-9-1887 te Groningen
dochter van: Sipke SCHUIL
Froukje van HOGEN
( VI-20-96 )

VII-67-359 Jan SCHUIL
geb. 28-9-1873 te Grootegast
zoon van: Pieter SCHUIL
Grietje HOEKSEMA
( VI-20-97 )

VII-67-360 Pieter SCHUIL
geb. 22-7-1875 te Garsthuizen
zoon van: Pieter SCHUIL
Grietje HOEKSEMA
( VI-20-97 )

VII-67-361 Luppe SCHUIL
geb. 7-6-1877 te Garsthuizen
ovl. 30-1-1880 te Den Ham, 2 jaar oud
zoon van: Pieter SCHUIL
Grietje HOEKSEMA
( VI-20-97 )

VII-67-362 Emke SCHUIL
geb. 7-10-1879 te Den Ham
dochter van: Pieter SCHUIL
Grietje HOEKSEMA
( VI-20-97 )
  Zij trouwde op 31-5-1906 te Groningen met:  
  Uibe van DIJK
geb. 26-1-1883 te Buitenpost
zoon van: Pieter van DIJK
IJbeltje SCHOONHOVEN

  Uit deze relatie  
  1. Pieter van DIJK geb. 3-11-1906 te Groningen ( VIII-144-629 )
  2. Jan van DIJK geb. 14-1-1908 te Groningen ( VIII-144-630 )
  3. IJbeline van DIJK geb. 25-9-1909 te Groningen / ovl. 31-12-1910 te Groningen ( VIII-144-631 )
  4. Lubbertus Johannes van DIJK geb. 5-12-1910 te Groningen ( VIII-144-632 )
  5. Gerrit van DIJK geb. 21-4-1912 te Groningen / ovl. 27-8-1937 te Groningen ( VIII-144-633 )
  6. IJbeline van DIJK geb. 27-4-1913 te Groningen ( VIII-144-634 )
  7. Rense van DIJK geb. 18-4-1914 te Groningen ( VIII-144-635 )
  8. Grietje van DIJK geb. 19-3-1915 te Groningen ( VIII-144-636 )
  9. Catharina van DIJK geb. ca 1917 te Groningen ( VIII-144-637 )

VII-67-363 Renstje SCHUIL
geb. 14-3-1882 te Den Ham
dochter van: Pieter SCHUIL
Grietje HOEKSEMA
( VI-20-97 )

VII-67-364 Lubbertus SCHUIL
geb. 23-9-1883 te Den Ham
zoon van: Pieter SCHUIL
Grietje HOEKSEMA
( VI-20-97 )

VII-67-365 Anna Catharina SCHUIL
geb. 29-9-1885 te Doezum
ovl. 9-8-1886 te Groningen, 10 maand oud
dochter van: Pieter SCHUIL
Grietje HOEKSEMA
( VI-20-97 )

VII-67-366 Anna Catharina SCHUIL
geb. 8-7-1887 te Groningen
dochter van: Pieter SCHUIL
Grietje HOEKSEMA
( VI-20-97 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingzus van Gerrit.
 

VII-67-367 Gerrit SCHUIL
geb. 8-7-1887 te Groningen
zoon van: Pieter SCHUIL
Grietje HOEKSEMA
( VI-20-97 )
  Persoonlijke informatie
Tweelingbroer van Anna Catharina.
 

VII-67-368 Albertus SCHUIL
geb. 16-1-1890 te Groningen
ovl. 13-5-1890 te Groningen, 3 maand oud
zoon van: Pieter SCHUIL
Grietje HOEKSEMA
( VI-20-97 )

VII-67-369 Reina SCHUIL
geb. 30-3-1891 te Groningen
dochter van: Pieter SCHUIL
Grietje HOEKSEMA
( VI-20-97 )

VII-68-370 Jacoba SCHUIL
geb. 5-2-1893 te Oldekerk (Niekerk)
dochter van: Reinder SCHUIL
Janneke KOENES
( VI-20-99 )
  Zij trouwde op 19-6-1925 te Groningen met:  
  Hendrik RAMAKER
geb. 13-11-1890 te Groningen
zoon van: Harm RAMAKER
Eltje LUIDENS


VII-68-371 Pieter SCHUIL
geb. 4-4-1894 te Oldekerk (Niekerk)
zoon van: Reinder SCHUIL
Janneke KOENES
( VI-20-99 )

VII-68-372 Emke SCHUIL
geb. 9-2-1898 te Oldekerk (Niekerk)
dochter van: Reinder SCHUIL
Janneke KOENES
( VI-20-99 )
  Zij trouwde op 17-5-1923 te Groningen met:  
  Jacobus PIETERSON
geb. 23-8-1899 te Groningen
zoon van: Pieter PIETERSON
Wibbechiena BAKKER


VII-68-373 Jacob SCHUIL
geb. 9-6-1899 te Oldekerk (Niekerk)
zoon van: Reinder SCHUIL
Janneke KOENES
( VI-20-99 )

VII-69-374 Aaltje SCHUIL
geb. 22-2-1890 te Leek
dochter van: Haatje SCHUIL
Geertje GRIMMIUS
( VI-20-100 )
  Zij trouwde op 29-4-1916 te Leek (HA-15) met:  
  Antoon SIKKEMA
geb. 18-12-1889 te Warffum
ovl. 25-8-1959 te Leek, 69 jaar oud
zoon van: Jan SIKKEMA
Willemtje SMIT

  Persoonlijke informatie
Beroep: manufacturier (1916).
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 26 jaar, bruid 26 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willemtje SIKKEMA geb. 25-10-1916 te Leek ( VIII-145-638 )

VII-69-375 Emke SCHUIL
geb. 29-2-1892 te Leek
ovl. 4-3-1951 te Grootegast, 59 jaar oud
dochter van: Haatje SCHUIL
Geertje GRIMMIUS
( VI-20-100 )
  Zij trouwde op 28-7-1916 te Leek met:  
  Hendrik Jan SCHAAP
geb. 19-3-1892 te Roden
zoon van: Gerard SCHAAP
Elizabeth de RUITER

  Uit deze relatie  
  1. Elisabeth SCHAAP geb. ca 1917 te Grootegast ( VIII-146-639 )

VII-69-376 Arend SCHUIL
geb. 5-12-1893 te Leek
zoon van: Haatje SCHUIL
Geertje GRIMMIUS
( VI-20-100 )
  Hij trouwde op 27-5-1920 te Sappemeer met:  
  Jantje MULDER
geb. 8-5-1896 te Sappemeer
dochter van: Koert MULDER
Eilke PESTMAN

  Uit deze relatie  
  1. Geertje SCHUIL geb. ca 1922 te Leek ( VIII-147-640 )

VII-69-377 Pieter SCHUIL
geb. 22-10-1896 te Leek
ovl. 27-2-1899 te Leek, 2 jaar oud
zoon van: Haatje SCHUIL
Geertje GRIMMIUS
( VI-20-100 )

VII-69-378 Pieterdiena SCHUIL
geb. 24-10-1900 te Leek
dochter van: Haatje SCHUIL
Geertje GRIMMIUS
( VI-20-100 )
  Zij trouwde op 15-4-1925 te Leek met:  
  Kornelis de MAA
geb. 13-9-1900 te Leek
zoon van: Jan de MAA
Trientje HAAN


VII-69-379 Jantje SCHUIL
geb. 15-10-1903 te Leek
dochter van: Haatje SCHUIL
Geertje GRIMMIUS
( VI-20-100 )
  Zij trouwde op 22-5-1930 te Leek met:  
  Pieter SIKKEMA
geb. 1-2-1903 te Leek (Tolbert)
zoon van: Sikke SIKKEMA
Mellina VENEMA


VII-70-380 Anna Maria Catharina HENDRIKS
geb. 16-4-1868 te Groningen
ovl. 30-8-1874 te Groningen, 6 jaar oud
dochter van: Geert HENDRIKS
Anna Maria GREINER
( VI-21-101 )

VII-70-381 NN HENDRIKS
geb. 27-11-1869 te Groningen
ovl. 27-11-1869 te Groningen, 0 dagen oud
zoon van: Geert HENDRIKS
Anna Maria GREINER
( VI-21-101 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-70-382 NN HENDRIKS
geb. 16-10-1870 te Groningen
ovl. 16-10-1870 te Groningen, 0 dagen oud
dochter van: Geert HENDRIKS
Anna Maria GREINER
( VI-21-101 )
  Persoonlijke informatie
Levenloos geboren.
 

VII-70-383 Marten Georg HENDRIKS
geb. 24-11-1871 te Groningen
zoon van: Geert HENDRIKS
Anna Maria GREINER
( VI-21-101 )

VII-70-384 Gerhard Dirk Johan HENDRIKS
geb. 25-3-1882 te Groningen
zoon van: Geert HENDRIKS
Anna Maria GREINER
( VI-21-101 )

VII-71-385 Lutske HENDRIKS
geb. 4-6-1880 te Tolbert
dochter van: Anne HENDRIKS
Frouktje ZWAANSTRA
( VI-21-103 )
  Zij trouwde op 1-6-1905 te Groningen met:  
  Johannes LIGTHART
geb. 4-9-1880 te Groningen
ovl. 26-2-1966 te Leek, 85 jaar oud
zoon van: Hendrik LIGTHART
Jeltje [Johannes] BRAKUS

  Uit deze relatie  
  1. Hendrik LIGTHART geb. 22-6-1906 te Groningen / ovl. 5-5-1955 te Groningen ( VIII-148-641 )
  2. Anne LIGTHART geb. 24-5-1908 te Groningen ( VIII-148-642 )
  3. Frouktje Jeltje Johanna LIGTHART geb. 24-8-1915 te Leek (Midwolde) ( VIII-148-643 )

VII-72-386 Etje BOLHUIS
geb. 10-3-1879 te Achtkarspelen
dochter van: Berend [Wiebes] BOLHUIS
Wiebke [Feijes] WILPSTRA
( VI-24-123 )

VII-72-387 Wiebe BOLHUIS
geb. 25-6-1881 te Surhuizum
ovl. 2-5-1958 te Smallingerland, 76 jaar oud
zoon van: Berend [Wiebes] BOLHUIS
Wiebke [Feijes] WILPSTRA
( VI-24-123 )
  Hij trouwde (1) op 24-12-1908 te Marum met:  
  Uilkje DIJKSTRA
geb. 15-1-1888 te Schoterland
ovl. 10-11-1918, 30 jaar oud
dochter van: Rein DIJKSTRA
IJmke [Johannes] FLORI

  Uit deze relatie  
  1. Wiepke BOLHUIS geb. 24-6-1910 te Surhuizum / ovl. 27-7-1947 te Groningen ( VIII-149-644 )
  2. IJmkje BOLHUIS geb. 11-12-1912 te Surhuizum / ovl. 10-7-1956 te Niekerk ( VIII-149-645 )
  3. Reina BOLHUIS geb. 1916 / ovl. 18-6-1976 te Niekerk ( VIII-149-646 )
  Hij trouwde (2) op 2-6-1921 te Ulrum met:  
  Anje KNOL
geb. 13-9-1899 te Ulrum (Niekerk)
dochter van: Libertus [Jans] KNOL
Martje MULDER

  Uit deze relatie  
  1. Libertus BOLHUIS geb. ca 1922 / ovl. 21-6-1924 te Marum (Noordwijk) ( VIII-149-647 )
  2. Jan BOLHUIS geb. ca 1923 te Marum (Noordwijk) / ovl. 18-12-1929 te Marum (Noordwijk) ( VIII-149-648 )

VII-73-388 Etje BOLHUIS
geb. 16-11-1872 te Achtkarspelen
ovl. 23-2-1966 te Franeker, 93 jaar oud
dochter van: Klaas [Wiebes] BOLHUIS
Marijke SCHUURMANS
( VI-24-127 )
  Zij trouwde op 25-6-1898 te Grootegast met:  
  Rein [Tjallings] DIJKSTRA
geb. 13-2-1873 te Akkrum
ovl. 16-3-1955 te Franeker, 82 jaar oud
zoon van: Tjallins [Jacobs] DIJKSTRA
Saakje [Jacobs] DIJKEMA

  Uit deze relatie  
  1. Marijke DIJKSTRA geb. 27-8-1900 te Jutphaas ( VIII-150-649 )

VII-73-389 Geiske BOLHUIS
geb. 10-2-1875 te Achtkarspelen
ovl. 17-3-1956 te Kollum, 81 jaar oud
dochter van: Klaas [Wiebes] BOLHUIS
Marijke SCHUURMANS
( VI-24-127 )
  Zij trouwde op 10-5-1900 te Grootegast met:  
  Pieter PLANTINGA
geb. 8-4-1864 te Grootegast (Stroobos)
ovl. 14-8-1945 te Grootegast (Stroobos), 81 jaar oud
zoon van: Freerk [Beenings] PLANTINGA
Aafke PEL

  Uit deze relatie  
  1. Freerk PLANTINGA geb. 22-7-1901 te Stroobos / ovl. 30-6-1996 te Gerkesklooster ( VIII-151-650 )

VII-73-390 Wiebe BOLHUIS
geb. 20-7-1877 te Achtkarspelen (Stroobos)
ovl. 29-9-1901 te Achtkarspelen (Stroobos), 24 jaar oud
zoon van: Klaas [Wiebes] BOLHUIS
Marijke SCHUURMANS
( VI-24-127 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-8-1877 in Stroobos.
 

VII-73-391 IJtje BOLHUIS
geb. 18-7-1879 te Achtkarspelen (Stroobos)
ovl. 27-7-1901 te Achtkarspelen (Stroobos), 22 jaar oud
dochter van: Klaas [Wiebes] BOLHUIS
Marijke SCHUURMANS
( VI-24-127 )

VII-73-392 Willem BOLHUIS
geb. 15-3-1882 te Achtkarspelen (Stroobos)
ovl. 18-1-1901 te Achtkarspelen (Stroobos), 18 jaar oud
zoon van: Klaas [Wiebes] BOLHUIS
Marijke SCHUURMANS
( VI-24-127 )

VII-73-393 Syberen BOLHUIS
geb. 2-4-1885 te Achtkarspelen (Stroobos)
ovl. 6-4-1888 te Achtkarspelen (Stroobos), 3 jaar oud
zoon van: Klaas [Wiebes] BOLHUIS
Marijke SCHUURMANS
( VI-24-127 )

VII-74-394 Wemke BOLHUIS
geb. 30-5-1886 te Grootegast (GA-75)
dochter van: Jan BOLHUIS
Pietertje TOP
( VI-26-132 )
  Persoonlijke informatie
Gewettigd bij huwelijk op 07-05-1892 te Grootegast; beroep moeder: dienstmeid. Beroep: dienstbode (1912).
 
  Zij trouwde op 23-5-1912 te Grijpskerk (HA-15) met:  
  Johannes POSTMA
geb. 6-1-1884 te Achtkarspelen (Gerkesklooster)
zoon van: Klaas POSTMA
Geeske SIJTSMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: fabrieksarbeider (1912).
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: fabrieksarbeider; beroep bruid: dienstbode; beroep vader bruidegom.: koopman; beroep vader bruid: melkventer; bruidegom 28 jaar; bruid 25 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Klaas POSTMA geb. 21-4-1913 te Visvliet ( VIII-152-651 )
  2. Pietertje POSTMA geb. 23-10-1914 te Visvliet ( VIII-152-652 )
  3. Jan POSTMA geb. 24-9-1916 te Grootegast ( VIII-152-653 )

VII-74-395 Sibbeltje BOLHUIS
geb. 19-12-1892 te Grootegast (GA-138)
dochter van: Jan BOLHUIS
Pietertje TOP
( VI-26-132 )
  Zij trouwde op 31-5-1919 te Grootegast (HA-31) met:  
  Jan POSTMA
geb. 7-12-1891 te Kollum
zoon van: Jelle POSTMA
Trijntje RINZEMA

  Persoonlijke informatie
Beroep: letterzetter (1919).
 
  Bij het huwelijk
Beroep bruidegom: letterzetter; beroep vader bruid: melkrijder; bruidegom 27 jaar; bruid 26 jaar.
 

VII-74-396 Jan BOLHUIS
geb. 24-6-1894 te Grootegast
zoon van: Jan BOLHUIS
Pietertje TOP
( VI-26-132 )
  Hij trouwde op 4-4-1918 te Grootegast met:  
  Trientje MARINUS
geb. 5-2-1899 te Doezum
  Uit deze relatie  
  1. NN BOLHUIS geb. 15-9-1941 te Grootegast / ovl. 15-9-1941 te Grootegast ( VIII-153-654 )

VII-74-397 Sipke BOLHUIS
geb. 10-9-1895 te Grootegast
ovl. 2-6-1919 te Grootegast, 23 jaar oud
zoon van: Jan BOLHUIS
Pietertje TOP
( VI-26-132 )

VII-74-398 Hendrikje BOLHUIS
geb. 7-11-1897 te Grootegast
dochter van: Jan BOLHUIS
Pietertje TOP
( VI-26-132 )
  Zij trouwde (1) met:  
  Siemon POSTMA
  Zij trouwde (2) op 12-5-1922 te Grootegast met:  
  Andries van der VEER
geb. ca 1893 te Oostermeer
zoon van: Lammert [Andries] van der VEER
Antje [Fokkes] TEIJEMA


VII-74-399 Anne BOLHUIS
geb. 16-2-1900 te Grootegast (GA-24)
ovl. 27-1-1964 te Groningen, 63 jaar oud
zoon van: Jan BOLHUIS
Pietertje TOP
( VI-26-132 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: rijwielhersteller (1930). Begraven: begraafplaats Ereberglaan (Esweg), 9311 PR Nieuw Roden.
 
  Hij trouwde op 23-1-1930 te Grootegast (HA-2) met:  
  Bouke NOORDHOFF
geb. 3-2-1904 te Leens
ovl. 28-4-1988, 84 jaar oud
dochter van: Siemon NOORDHOFF
Pieterke NIEWOLD

  Persoonlijke informatie
Begraven: begraafplaats Ereberglaan (Esweg), 9311 PR Nieuw Roden.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 29 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan BOLHUIS geb. 4-7-1934 te Roden (Nieuw Roden) ( VIII-154-655 )

VII-74-400 Jantje BOLHUIS
geb. 13-8-1901 te Grootegast
dochter van: Jan BOLHUIS
Pietertje TOP
( VI-26-132 )
  Zij trouwde op 15-5-1928 te Grootegast met:  
  Anne van der VEEN
geb. 27-4-1899 te Grijpskerk

VII-75-401 Fokke STAVASIUS
geb. 15-8-1890 te Doezum
ovl. 20-9-1909 te Smallingerland, 19 jaar oud
zoon van: Anne STAVASIUS
Ietje van der HEIDE
( VI-27-134 )

VII-75-402 Gerrit STAVASIUS
geb. 7-8-1892 te Grootegast
ovl. 8-9-1892 te Grootegast, 32 dagen oud
zoon van: Anne STAVASIUS
Ietje van der HEIDE
( VI-27-134 )