Genealogie
Familie 12


Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 2, klik hier

  Parenteel van Hieronymus [Reinders] <REINDERS>
 
 
 
 
  Generatie I  
I-1-1 Hieronymus [Reinders] <REINDERS>
  Persoonlijke informatie
De lijst van lidmaten in 1704 geeft aan dat een Hieronymus Reinders en de vrouw van Hieronymus naar Glimmen (onder Noordlaren) vertrekken, met attest. In Maart 1710 worden Hieronymus Reinders en Lammechien Willems, van Noordlaren (weer) lidmaat te Haren. (Aangenomen als lidmaten in Haren in 1710: Hieronijmus Reijnders en Lammechijn Willems Ehel. van Noordlaren.) Er worden in Haren geen kinderen (meer) van hen gedoopt zodat deze waarschijnlijk in Noordlaren gedoopt zullen zijn of eerder dan het doopboek van Haren begint zijn geboren.
 
  Hij trouwde met:  
  Lammechien [Willems] _
  Uit deze relatie  
  1. Willem JERONIMUS ( II-1-1 )
  2. Jantje JERONIMUS ( II-1-2 )
  3. Ida [Hyronymus] _ ( II-1-3 )
  4. Jan [Jeronimus] _ ovl. 1751 te Groningen ( II-1-4 )
  5. Roelof HIERONIMUS ged. 18-6-1705 te Haren (Onnen) / ovl. voor 1734 ( II-1-5 )
  6. Derkjen [Hieronimus] _ ged. 6-5-1713 te Haren ( II-1-6 )

  Generatie II  
II-1-1 Willem JERONIMUS
zoon van: Hieronymus [Reinders] <REINDERS>
Lammechien [Willems] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Vermoedelijk geboren in Haren. Overleden ca 1794 in Roden? (tussen 1787 en 1796),
Lidmatenboek van Haren: Willem Jeronimus tot Hemmen vertrekt in 1730 met attestatie naar Eelde (in 1728 is zijn broer? Jan Hieronimus tot Hemmen lidmaat geworden van de kerk van Haren).
In het haardstedenregister van Eelde 1754 wordt Willem Hieronimus vermeld na Lucas Egberts met 4 paarden. Daarna keert hij eerst terug naar naar Glimmen en vertrekt later naar Roden, de plaats Holthuizen, gelegen bij het Peizerdiep, iets ten zuiden van de weg naar Peize.
Op 29-4-1774 worden Willem Hieronimus en Grietje Jans met de zonen Jan en Roelof en dochter Annechien lidmaat van de kerk in Roden met attestatie van Noordlaren.
Zoon Jeronimus komt in 1772 van Glimmen, hoewel hij in Paterswolde is geboren. Bij het hertrouwen van Willemtje Willems, weduwe van zijn zoon Jeronimus Willems, omvat de lijst van bezittingen ten behoeve van hun dochter Aaltje de erfenis van zowel Jeronimus Willems als van Willem Jeronimus, die blijkbaar na hem is overleden, in totaal een derde deel van o.a. landerijen op de Glimmer en op de Eelder es en een plaats Holthuizen, bewoond door Roelf Willems en Annechien Willems. Deze is gelegen in Roden. In 1807 staat Roelf Willems Holthuizen in de kohieren van Vaste Goederen aan het eind van de lijst, waar ook andere eigenaren van buiten de gemeente met alleen losse landerijen staan.
 
  Hij trouwde met:  
  Grietje [Janssen] _
  Uit deze relatie  
  1. Annegje [Willems] _ ged. 9-9-1736 / ovl. 4-12-1821 te Roden ( III-1-1 )
  2. Jeronimus [Willems] _ ged. 19-1-1738 te Eelde (Paterswolde) / ovl. ca 1793 te Eelde ( III-1-2 )
  3. Jan [Willems] _ ged. 2-8-1740 te Eelde / ovl. ca 1780 te Groningen ( III-1-3 )
  4. Roelof [Willems] _ ged. 20-10-1743 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 29-5-1813 te Roden ( III-1-4 )

II-1-2 Jantje JERONIMUS
dochter van: Hieronymus [Reinders] <REINDERS>
Lammechien [Willems] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Vermoedelijk geboren in Haren. Aanname dat Jantje Jeronimus een zuster is van Willem Jeronimus.
 
  Zij trouwde op 21-5-1724 te Haren met:  
  Jan [Harms] _
  Persoonlijke informatie
Jan Harms is mogelijk de meier van Hendrik Nieuwbuir bij de verkoop van het huis in Paterswolde in 1752 en mogelijk woont Willem Jeronimus daar dan ook. Hij wordt in 1754 vermeld met 4 paarden bij huis 94 of 95.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan Harms van Groningen en Jantjen Hieronimus van Onnen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harmannus [Jans] van WOLDE ged. 11-3-1724 te Eelde ( III-2-5 )
  2. Hieronimus [Jans] _ ged. 7-11-1728 te Eelde ( III-2-6 )
  3. Geesje [Jans] _ geb. 1731 te Eelde ( III-2-7 )
  4. Roelef [Jans] _ ged. 30-9-1734 ( III-2-8 )
  5. Lammert [Jans] _ ged. 18-3-1736 / ovl. 16-5-1812 te Eelde (Paterswolde) ( III-2-9 )
  6. Lammegje [Jans] _ geb. 1740 te Eelde (Paterswolde) ( III-2-10 )

II-1-3 Ida [Hyronymus] _
dochter van: Hieronymus [Reinders] <REINDERS>
Lammechien [Willems] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Aanname dat dochter Lammechien de in 1742 gedoopte dochter is van Jan Harms en I(J)da Hieronimus.
Een andere Jan Harms is in 1724 in Haren getrouwd met Jantje Hieronimus (Jeronimus) van Onnen met kinderen geboren in Eelde van 1724-1740.
 
  Zij trouwde op 5-8-1731 te Haren met:  
  Jan [Harms] _
  Persoonlijke informatie
Lidmaat te Haren als Jan Hermanssen van Noordhoorn in juni 1725.
 
  Bij het huwelijk
Jan Harms van Noordhorn en Ida Hieronymus van Onnen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Harm [Jans] _ ged. 24-8-1732 te Haren / ovl. te Haren ( III-3-11 )
  2. Roeleff [Jans] _ ged. 14-2-1734 te Haren ( III-3-12 )
  3. Aaltyn (Aaltje) [Jans] _ ged. 28-2-1737 te Haren / ovl. 15-4-1818 te Haren (OA-14) ( III-3-13 )
  4. Harm [Jans] _ ged. 8-1-1741 te Haren / ovl. te Haren ( III-3-14 )
  5. Lammechien [Jans] _ ged. 30-9-1742 te Haren / ovl. 12-4-1819 te Haren (Onnen) ( III-3-15 )

II-1-4 Jan [Jeronimus] _
ovl. 1751 te Groningen
zoon van: Hieronymus [Reinders] <REINDERS>
Lammechien [Willems] _
( I-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Bij de doop van zijn kinderen wonende in de Schuitemakerstraat, later aan de Schoolholm.
Beroep: koster van de "Der A-Kerk" (1751).
Register van verhuur van lijklakens 15-12-1751: Jan Jronimus prowisonelie coster van Dra kerk.
 
  Hij trouwde op 15-1-1737 te Groningen met:  
  Mechtelina [Wolf] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan Hieronimus van Haaren en Mechtelina Wolf van Groningen, pro qua Pieter Wijnkoop als zwager (getrouwd met Adriana Wolf).
 
  Uit deze relatie  
  1. Andreas [Jans] _ ged. 27-12-1737 te Groningen ( III-4-16 )
  2. Lammina [Jans] _ ged. 18-4-1742 te Groningen ( III-4-17 )
  3. Johanna Adriana [Jans] _ ged. 11-5-1749 te Groningen ( III-4-18 )

II-1-5 Roelof HIERONIMUS
ged. 18-6-1705 te Haren (Onnen)
ovl. voor 1734
zoon van: Hieronymus [Reinders] <REINDERS>
Lammechien [Willems] _
( I-1-1 )
  Foto van Roelof HIERONIMUS
Foto(s) van Roelof HIERONIMUS
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-6-1705 in Noordlaren. Overleden voor de doop van zoon Roelof.
 
  Hij trouwde op 23-9-1732 te Groningen met:  
  Jantien [Sjabbes] _
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Roelf Hieronimus van Haren en Jantijn Sijabbens van Groningen, pro qua Robert Roberssen als neef, met consent van de bruids moeder.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelof [Hieronimus] _ ged. 24-1-1734 te Groningen ( III-5-19 )

II-1-6 Derkjen [Hieronimus] _
ged. 6-5-1713 te Haren
dochter van: Hieronymus [Reinders] <REINDERS>
Lammechien [Willems] _
( I-1-1 )
  Foto van Derkjen [Hieronimus] _
Foto(s) van Derkjen [Hieronimus] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-5-1713 te haren.
 

  Generatie III  
III-1-1 Annegje [Willems] _
ged. 9-9-1736
ovl. 4-12-1821 te Roden
dochter van: Willem JERONIMUS
Grietje [Janssen] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 9-9-1736 in Paterswolde.
 

III-1-2 Jeronimus [Willems] _
ged. 19-1-1738 te Eelde (Paterswolde)
ovl. ca 1793 te Eelde
zoon van: Willem JERONIMUS
Grietje [Janssen] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Overleden ca 1793 in Eelde (tussen 1787 en 1794).
Op 12-2-1784 geeft Jeronimus Willems de lijftucht goederen van zijn overleden vrouw Geertruit Jans Olthof aan (Jans moet zijn Alberts), hoewel hij al op 8-12-1782 is hertrouwd. In de momberrekeing van Hendrik Reinders in november 1786 staat voorts nog huishuur van 6 gld en aan schatbeurder Bolhuis huishuur 20 gld, verschenen mei 1786. Dit betreft vermoedelijk huis 63 waar Hendrik Reinders heeft gewoond en welk huis in 1789 door schatbeurder Bolhuis wordt verkocht.
 
  Hij trouwde (1) op 26-4-1772 te Eelde met:  
  Geertruid [Alberts] OLTHOF
ged. 13-3-1740 te Eelde
ovl. 1782 te Eelde
dochter van: Albert [Cornelis] OLTHOF
Jantje [Geerts] EITENS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 13-3-1740 in Eelde.
Aangenomen dat Geertruid Oldhof de dochter is van Albert Cornelis Olthof. Nicht Geertruid Jans Olthof is in dezelfde periode getrouwd met Hilbrant Steringa. De boerderij waar Jeronimus Willems woont (Haardstedenregister 1774 en 1784) op de hoek van de Hoofdweg en de Esweg zuidzijde is in 1807 eigendom van Andries Harms (Rutgers), getrouwd met Annechien Olthof, zuster van Geertruid Olthof. De boerderij wordt niet genoemd bij de bezittingen wanneer Willemtien Willems in 1796 hertrouwt met Harm Weeman.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Hieronimus Willems, van Glimmen en Geertruid Oldhof.
 
  Hij trouwde (2) op 8-12-1782 te Eelde met:  
  Willemtje [Willems] _
ged. 2-5-1753 te Eelde
dochter van: Willem [Jans] REMMELS
Aaltje [Jans] HARTLIEF

fam. 111: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Geboren in Eelde aan de Hooiweg.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jereonymus Willems en Willemtien Willems.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Jeronimus] _ ged. 28-3-1784 te Eelde ( IV-1-1 )
  2. Aaltje [Jeronimus] _ ged. 16-12-1787 te Eelde / ovl. 13-12-1846 te Eelde ( IV-1-2 )

III-1-3 Jan [Willems] _
ged. 2-8-1740 te Eelde
ovl. ca 1780 te Groningen
zoon van: Willem JERONIMUS
Grietje [Janssen] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Geboren 1740 in Eelde aan de Hooiweg. Overleden voor de doop van zoon Jan.
 
  Hij trouwde (1) op 9-5-1759 te Groningen met:  
  Cornelisje [Freriks] _
ged. 1-7-1735 te Haren (Hoornschedijk)
dochter van: Frerik [Wichers] _
Jantje [Jacobs] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan Willems van Paterwolde onder Eelde in Drenthe en Cornelisje Freriks van de Horense Dijk onder Haren, pro qua Geert Jans als neef. Ook afkondiging in Dorkwerd.
Aanname dat het de zoon van Willem Jeronimus en Grietje Janssen betreft. Hij is de enige Jan Willems die tussen 1722 en 1740 in Eelde is gedoopt.
In 1775 wordt de inventaris opgemaakt van Jan Willems en zijn vrouw Knelsin Vreerks (Gerecht van Selwerd en Sappemeer, voogdijzaken).
 
  Uit deze relatie  
  1. Jantje [Jans] _ ged. 1-6-1760 te Haren (Hoornschedijk) / ovl. 15-6-1842 te Hoogkerk ( IV-2-3 )
  2. Willem [Jans] _ ged. 30-1-1763 te Haren ( IV-2-4 )
  3. Grietje [Jans] _ ged. 30-8-1767 te Haren ( IV-2-5 )
  Hij trouwde (2) op 25-4-1775 te Groningen met:  
  Menke [Warners] _
dochter van: Warner [Tijsens] _
Stijntje [Tiepkens] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan Willems van Paterwolde en Meenke Warners van Haren pro qua Eite Tiessens als oom.
 
  Uit deze relatie  
  1. Cornellis [Jans] _ ged. 21-9-1777 te Groningen ( IV-2-6 )
  2. Jan [Jans] _ ged. 19-3-1780 te Groningen ( IV-2-7 )

III-1-4 Roelof [Willems] _
ged. 20-10-1743 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 29-5-1813 te Roden
zoon van: Willem JERONIMUS
Grietje [Janssen] _
( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 20-10-1743 in Eelde.
 
  Hij trouwde op 25-6-1780 te Roden met:  
  Catharina [Alberts] OLTHOF
ged. 31-3-1754 te Eelde (Westerhorn)
dochter van: Albert [Cornelis] OLTHOF
Anna STERINGA

  Persoonlijke informatie
Catharina Olthof wordt lidmaat in Roden met attestatie van Eelde 21-6-1781.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk in Roden: Roelf Willems van de Holthuisen en Catharina Albers Olthof van Eelde.
 
  Uit deze relatie  
  1. Willem [Roelfs] HOLTHUIS ged. 22-12-1782 te Roden / ovl. 1-8-1837 te Roden (OA-23) ( IV-3-8 )

III-2-5 Harmannus [Jans] van WOLDE
ged. 11-3-1724 te Eelde
zoon van: Jan [Harms] _
Jantje JERONIMUS

( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Het is enigszins speculatief dat Harmannus Jans van Wolde dezelfde is als Harmen (doopnaam), zoon van Jan Harms en Jantje Jeronimus.
Harmannus Jans treedt in1785 op als zwager van de bruid bij het huwelijk van Jan Jacobs Smeenge en Jantje Jans,
 
  Hij trouwde op 9-5-1769 te Groningen met:  
  Geessien [Jans] _
ged. 29-3-1740 te Haren (Helpman)
dochter van: Jan [Geerts] _
Roelofje [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 29-3-1740 in Haren.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Harmannus Jans van Eelde en Geesjen Jans van Helpman, pro qua Jannes Janssen als oom.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelofje van WOLDE ged. 6-7-1770 te Haren (Helpman) ( IV-4-9 )
  2. Jan van WOLDE geb. 1-11-1772 te Haren (Helpman) / ovl. 20-1-1827 te Haren (Helpman) ( IV-4-10 )

III-2-6 Hieronimus [Jans] _
ged. 7-11-1728 te Eelde
zoon van: Jan [Harms] _
Jantje JERONIMUS

( II-1-2 )
  Hij trouwde op 9-12-1761 te Groningen met:  
  Egberdina [Jans] BUIRING
ged. 1-5-1735 te Groningen (Hoornschedijk)
ovl. 1-1-1810 te Groningen
dochter van: Jan [Roeleffs] BUIRING
Wipke [Willems] _

  Persoonlijke informatie
Doop A kerk 1-5-1735: Egberdina, d.v. Jan Buuren en Wipke Willems op de Hoornsedijk.
Bij overlijden: Egberdijna Jans, wed. Jeronijmus Jans, 77 jaar, gewoond in de Schuitmakersstr, nalatende 5 kinderen uit 1 huwelijk.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Hieronymus Jannes van Eelde en Egberdina Jans Buiring, p.q. Willem Buiring als broeder.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan BUIRING ged. 17-7-1771 te Groningen ( IV-5-11 )

III-2-7 Geesje [Jans] _
geb. 1731 te Eelde
dochter van: Jan [Harms] _
Jantje JERONIMUS

( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt juli 1731.
 

III-2-8 Roelef [Jans] _
ged. 30-9-1734
zoon van: Jan [Harms] _
Jantje JERONIMUS

( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-9-1734 Eelde.
 

III-2-9 Lammert [Jans] _
ged. 18-3-1736
ovl. 16-5-1812 te Eelde (Paterswolde)
zoon van: Jan [Harms] _
Jantje JERONIMUS

( II-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-3-1736 in Eelde.
 

III-2-10 Lammegje [Jans] _
geb. 1740 te Eelde (Paterswolde)
dochter van: Jan [Harms] _
Jantje JERONIMUS

( II-1-2 )

III-3-11 Harm [Jans] _
ged. 24-8-1732 te Haren
ovl. te Haren
zoon van: Jan [Harms] _
Ida [Hyronymus] _

( II-1-3 )
  Foto van Harm [Jans] _
Foto(s) van Harm [Jans] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 24-8-1732 te Haren. Vermoedelijk jong overleden.
 

III-3-12 Roeleff [Jans] _
ged. 14-2-1734 te Haren
zoon van: Jan [Harms] _
Ida [Hyronymus] _

( II-1-3 )
  Foto van Roeleff [Jans] _
Foto(s) van Roeleff [Jans] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 14-2-1734 te Haren.
 

III-3-13 Aaltyn (Aaltje) [Jans] _
ged. 28-2-1737 te Haren
ovl. 15-4-1818 te Haren (OA-14), 81 jaar oud
dochter van: Jan [Harms] _
Ida [Hyronymus] _

( II-1-3 )
  Foto van Aaltyn (Aaltje) [Jans] _
Foto(s) van Aaltyn (Aaltje) [Jans] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-2-1737 te Haren. Doopgegevens uit gedigitaliseerd doopboek van Haren via de website "allegroningers". Bij haar huwelijk afkomstig van Haren. Zij was lidmaat van de Ned. Herv. Gemeente van Haren in mei 1770, en staat te boek als: huisvrouw van Derk Jacobs. Beroep: arbeidster. Ouders onbekend.
 
  Zij trouwde op 4-5-1760 te Haren met:  
  Derk [Jacobs] HEKMAN
ged. 5-2-1732
ovl. 1-7-1813 te Haren, 81 jaar oud
zoon van: Jacob [Hindrixs] <HEKMAN>
Lijsbeth [Derks] _
fam. 11: ( I-1-1 )
  Foto van Derk [Jacobs] HEKMAN
Foto(s) van Derk [Jacobs] HEKMAN
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 5-2-1732 in Noordlaren. Beroep: arbeider. Bij zijn huwelijk afkomstig van Noordlaren. Hij was lidmaat van de Ned. Herv. Gemeente Haren in juni 1780, en is dan 48 jaar oud.
 
  Bij het huwelijk
Derk Jacobs afkomstig van Noordlaren trouwt met Aaltjen Janss van Haren. Bron: doop- en trouwboek Haren 1704-1811, Collectie DTB (toegang 124),
Inventarisnummer 214, folio 287
 
  Uit deze relatie  
  1. Lijsbeth [Derks] _ ged. 1-3-1761 / ovl. voor 1764 te Haren fam. 11: ( III-1-1 )
  2. Jan [Derks] _ ged. 14-3-1762 fam. 11: ( III-1-2 )
  3. Jan [Derks] _ ged. 12-5-1763 fam. 11: ( III-1-3 )
  4. Elizabeth [Derks] HEKMAN ged. 9-12-1764 te Haren / ovl. 13-9-1826 te Haren (OA-44) fam. 11: ( III-1-4 )
  5. Jan [Derks] HEKMAN ged. 18-1-1767 te Haren / ovl. 13-12-1843 te Haren (Glimmen) (OA-39) fam. 11: ( III-1-5 )
  6. Jacob [Derks] HEKMAN ged. 13-5-1770 te Haren / ovl. 7-5-1817 te Haren fam. 11: ( III-1-6 )
  7. Ida HEKMAN ged. 23-8-1772 te Haren / ovl. 29-7-1815 te Haren fam. 11: ( III-1-7 )
  8. Aaltje [Derks] HEKMAN ged. 19-6-1774 te Haren fam. 11: ( III-1-8 )
  9. Lammegien [Derks] HEKMAN ged. 19-6-1774 te Haren / ovl. 19-11-1812 te Haren fam. 11: ( III-1-9 )
  10. Hindrik [Dirks] HEKMAN ged. 13-4-1777 / ovl. 23-12-1831 te Haren (OA-39) fam. 11: ( III-1-10 )

III-3-14 Harm [Jans] _
ged. 8-1-1741 te Haren
ovl. te Haren
zoon van: Jan [Harms] _
Ida [Hyronymus] _

( II-1-3 )
  Foto van Harm [Jans] _
Foto(s) van Harm [Jans] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 8-1-1741 te Haren. Kind overleden (bijschrift in doopboek).
 

III-3-15 Lammechien [Jans] _
ged. 30-9-1742 te Haren
ovl. 12-4-1819 te Haren (Onnen), 76 jaar oud
dochter van: Jan [Harms] _
Ida [Hyronymus] _

( II-1-3 )
  Foto van Lammechien [Jans] _
Foto(s) van Lammechien [Jans] _
 
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-9-1742 te Haren. Aangenomen is dat Lammechien de in 1742 gedoopte dochter is van Jan Harms en I(J)da Hieronimus. Een andere Jan Harms is in 1724 in Haren getrouwd met Jantje Hieronimus (Jeronimus) van Onnen met kinderen geboren in Eelde van 1724-1740.
Naam ook Lammechijn. Lammechien Jans bij overlijden 77(?) jaar, arbeidster, weduwe van Lucas Jans Sluiter, geen ouders vermeld.
 
  Zij trouwde op 19-5-1765 te Haren met:  
  Lukas [Jans] SLUITER
ged. 3-5-1742 te Haren
ovl. 15-6-1816 te Haren (Onnen)
zoon van: Jan [Geerts] _
Geesjen [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 3-5-1742 in Haren. Luikas Sluiter is bij overlijden 75(?) jaar, landbouwer, geen ouders of echtgenote vermeld.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Lucas Jans van Onnen en Lammechien Jans.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Lukas] SLUITER ged. 23-3-1766 te Haren / ovl. 5-4-1823 te Haren ( IV-6-12 )
  2. Geesjen [Lukas] SLUITER ged. 19-2-1769 te Haren / ovl. 26-4-1819 te Haren (Onnen) ( IV-6-13 )
  3. Ida [Lukas] SLUITER geb. 30-9-1785 te Haren (Onnen) / ovl. 5-11-1857 te Haren (OA-55) ( IV-6-14 )

III-4-16 Andreas [Jans] _
ged. 27-12-1737 te Groningen
zoon van: Jan [Jeronimus] _
Mechtelina [Wolf] _
( II-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-12-1737 in Groningen.
 

III-4-17 Lammina [Jans] _
ged. 18-4-1742 te Groningen
dochter van: Jan [Jeronimus] _
Mechtelina [Wolf] _
( II-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-4-1742 te Groningen.
 

III-4-18 Johanna Adriana [Jans] _
ged. 11-5-1749 te Groningen
dochter van: Jan [Jeronimus] _
Mechtelina [Wolf] _
( II-1-4 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 11-5-1749 te Groningen.
 

III-5-19 Roelof [Hieronimus] _
ged. 24-1-1734 te Groningen
zoon van: Roelof HIERONIMUS
Jantien [Sjabbes] _
( II-1-5 )

  Generatie IV  
IV-1-1 Willem [Jeronimus] _
ged. 28-3-1784 te Eelde
zoon van: Jeronimus [Willems] _
Willemtje [Willems] _
( III-1-2 )
fam. 111: ( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 28-3-1784 in Eelde.
 

IV-1-2 Aaltje [Jeronimus] _
ged. 16-12-1787 te Eelde
ovl. 13-12-1846 te Eelde
dochter van: Jeronimus [Willems] _
Willemtje [Willems] _
( III-1-2 )
fam. 111: ( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 16-12-1787 in Eelde.
 
  Zij trouwde op 10-2-1808 te Eelde met:  
  Floris KLUIVINGH
ged. 18-1-1784 te Eelde
ovl. 16-6-1844 te Eelde, 60 jaar oud
zoon van: Roelof KLUIVING
Trientien [Jans] WINTERS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-1-1784 in Eelde.
Volgens de kadastrale kaart van Eelde van 1832 bezitten Floris Kluivingh en cons. de boerderij tussen Vennebroek en Brinkhoven, waar eerder Abel Kluivinge en Lammegien Kluiving woonden en twee huizen in Eelde op het Noordeinde, het huis van Roelf Kluiving en het eerste huis van Jan Dijks en Lammegien Kluiving. Uit de geboorte- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand is op te maken dat de moeder van Floris met haar tweede echtgenoot in het eerste huis wonen (nr. 70 volgens de nummering na 1811) en de dochter Willemtien van Floris Kluiving (later) in het tweede huis, nummer 72. Floris en Aaltien wonen echter in het huis daartussen, op nummer 71, dat in 1832 eigendom is van Jan Hendriks Rutgers uit Eelderwolde.
In 1796 worden mombers aangesteld over Aaltien Jeronimus, omdat haar moeder gaat hertrouwen met Harm (Roelfs) Weeman uit Paterswolde. Haar grootvader Willem Jeronimus is ondertussen ook overleden, zodat zij de goederen afkomstig uit de onverdeelde boedel van de ouders van haar vader gedeeltelijk direkt en gedeeltelijk met haar moeder bezit. De andere dan nog levende kinderen van Willem Jeronimus zijn: Roelf Willems en Annechien Willems, beiden wonend op de plaats Holthuizen bij Roden, nabij het Peizerdiep.
Hoofdmomber is Jan Hartlief Willems (broer van Willemtien Willems) en medemombers zijn Roelf Willems, Berent Gerrits (Hoeks, getrouwd met de zus Maria van Willemtien Willems) en de schatbeurder A.K. Bolhuis. Behalve de plaats Holthuizen zijn er diverse landerijen, waarvan sommige later zijn terug te vinden op de kadastrale kaart van Eelde 1832 op naam van Floris Kluivingh en cons., vaak in de buurt van (weduwe) Harm Weeman of (weduwe) Jan Willems Hartlief.
 
  Uit deze relatie  
  1. Roelof KLUIVINGH ged. 18-12-1808 te Eelde / ovl. 19-9-1873 te Eelde (Paterswolde) ( V-1-1 )
  2. Willemtien KLUIVINGH geb. 27-7-1812 te Eelde / ovl. 10-5-1871 te Eelde (Paterswolde) ( V-1-2 )
  3. Willem KLUIVINGH geb. 15-12-1815 te Eelde / ovl. 1-7-1857 te Eelde (Paterswolde) ( V-1-3 )
  4. Jan KLUIVINGH geb. 9-1-1827 te Eelde / ovl. 5-5-1892 te Eelde ( V-1-4 )

IV-2-3 Jantje [Jans] _
ged. 1-6-1760 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 15-6-1842 te Hoogkerk
dochter van: Jan [Willems] _
Cornelisje [Freriks] _
( III-1-3 )
  Zij trouwde (1) op 4-5-1785 te Groningen met:  
  Harm Boelens
ged. 14-3-1758 te Groningen (Hoornschedijk)
zoon van: Boele [Heins] _
Jantje [Harms] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk: Harm Boelens van de Horense Dijk onder Helpman en Jantjen Jans, meede van daar, pro qua Bartelt Jans als voormonder.
 
  Uit deze relatie  
  1. Boele [Harms] BOELENS ged. 8-7-1787 te Hoogkerk / ovl. 19-1-1848 te Groningen ( V-2-5 )
  Zij trouwde (2) op 17-9-1806 te Hoogkerk met:  
  Louwe [Uges] _
ged. 7-5-1747 te Haren
zoon van: Uge [Louwes] _
Geertien [Hindriks] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 7-5-1747 in Haren.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Louwe Uges van Haren en Jantje Jans, weduwe van Harm Boelens van Hoogkerk.
Bij het eerste huwelijk van Jantje Jans trad Barteld Jans, de eerste echtgenoot van Eltien Jans Bazuin op als voormonder van de bruid.
De vader van Eltien, Jan Bazuin trad bij het huwelijk van de ouders van Harm Boelens op als stiefvader van de bruid, Jantje Harms.
 
  Zij trouwde (3) op 30-4-1809 te Hoogkerk met:  
  Jan [Hindriks] SMIT
geb. ca 1736
ovl. 1-6-1820 te Hoogkerk, 84 jaar oud
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan Hindriks Smit en Jantje Jans, wed. van Louwe Uges, beide woonagtig te Hoogkerk.
 

IV-2-4 Willem [Jans] _
ged. 30-1-1763 te Haren
zoon van: Jan [Willems] _
Cornelisje [Freriks] _
( III-1-3 )

IV-2-5 Grietje [Jans] _
ged. 30-8-1767 te Haren
dochter van: Jan [Willems] _
Cornelisje [Freriks] _
( III-1-3 )

IV-2-6 Cornellis [Jans] _
ged. 21-9-1777 te Groningen
zoon van: Jan [Willems] _
Menke [Warners] _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 21-9-1777 in Groningen.
 

IV-2-7 Jan [Jans] _
ged. 19-3-1780 te Groningen
zoon van: Jan [Willems] _
Menke [Warners] _
( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-3-1780 in Groningen.
 

IV-3-8 Willem [Roelfs] HOLTHUIS
ged. 22-12-1782 te Roden
ovl. 1-8-1837 te Roden (OA-23), 54 jaar oud
zoon van: Roelof [Willems] _
Catharina [Alberts] OLTHOF
( III-1-4 )
  Hij trouwde met:  
  Wemeltien [Jans] SCHURING
geb. 15-10-1786 te Roden
ovl. 22-8-1834 te Roden, 47 jaar oud
dochter van: Jan [Kruims] SCHURING
Jantien DATEMA

  Uit deze relatie  
  1. Jan [Cruims] HOLTHUIS geb. 17-11-1818 te Roden ( V-3-6 )
  2. Roelof [Willems] HOLTHUIS geb. 28-3-1821 te Roden / ovl. 17-8-1852 te Roden ( V-3-7 )

IV-4-9 Roelofje van WOLDE
ged. 6-7-1770 te Haren (Helpman)
dochter van: Harmannus [Jans] van WOLDE
Geessien [Jans] _
( III-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 6-7-1770 in Groningen.
 

IV-4-10 Jan van WOLDE
geb. 1-11-1772 te Haren (Helpman)
ovl. 20-1-1827 te Haren (Helpman), 54 jaar oud
zoon van: Harmannus [Jans] van WOLDE
Geessien [Jans] _
( III-2-5 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 1-11-1772 in Groningen.
 
  Hij trouwde op 10-11-1805 te Groningen met:  
  Fennechien [Geerts] ALING
ged. 30-3-1783 te Haren (Helpman)
ovl. 31-7-1830 te Haren (Helpman), 47 jaar oud
dochter van: Geert [Jans] ALLING
Anna [Jans] TUINMAN

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-3-1783 in Groningen.
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Jan van Wolde en Fennegien Geerts, beide van Groningen, pro qua Jacob Jans als vader (is stiefvader).
 

IV-5-11 Jan BUIRING
ged. 17-7-1771 te Groningen
zoon van: Hieronimus [Jans] _
Egberdina [Jans] BUIRING
( III-2-6 )
  Persoonlijke informatie
Op 17-7-1771 word Jan Buiring gedoopt, z.v. Ironimus Jans en Egberdina Jans in de Schuitem. str.
 

IV-6-12 Jan [Lukas] SLUITER
ged. 23-3-1766 te Haren
ovl. 5-4-1823 te Haren, 57 jaar oud
zoon van: Lukas [Jans] SLUITER
Lammechien [Jans] _

( III-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 23-3-1766 in Haren. Beroep: landbouwer (1823)
 
  Hij trouwde op 25-5-1800 met:  
  Marchje [Jans] VRIELING
ged. 15-9-1771 te Haren
ovl. 10-6-1862 te Haren, 90 jaar oud
dochter van: Jan [Gerrits] FRIJLING
Alberdina [Borchers] _
fam. 4: ( III-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt te Haren Gn op 15 september 1771 als Marchijn.
 
  Bij het huwelijk
Kerkelijk huwelijk: Jan Lucas en Margien Jans.
 
  Uit deze relatie  
  1. Alberdina SLUITER geb. 9-5-1809 te Haren / ovl. 2-12-1850 te Haren (OA-41) ( V-4-8 )

IV-6-13 Geesjen [Lukas] SLUITER
ged. 19-2-1769 te Haren
ovl. 26-4-1819 te Haren (Onnen), 50 jaar oud
dochter van: Lukas [Jans] SLUITER
Lammechien [Jans] _

( III-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 19-2-1769 in Haren. Naam ook gevonden als: Geesjen [Jans] Brink. Beroep: landbouwersche (1818).
 
  Zij trouwde op 12-5-1793 te Haren met:  
  Abel [Jans] BRINK
ged. 25-1-1767 te Haren (Onnen)
ovl. 15-6-1837 te Haren (Onnen) (OA-31), 70 jaar oud
zoon van: Jans [Abels] BRINK
Hillechien [Berends] _
fam. 40: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-1-1767 in Haren. Beroep: landbouwer (1815, 1818, 1822, 1828)
 
  Bij het huwelijk
Huwelijk: Abel Jans en Geesje Lucas van Onnen.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan [Abels] BRINK ged. 23-3-1794 te Haren (Onnen) / ovl. 10-11-1875 te Haren fam. 40: ( IV-1-1 )
  2. Lucas [Abels] BRINK ged. 12-2-1797 te Haren (Onnen) / ovl. 18-4-1846 te Haren (Onnen) (OA-17) fam. 40: ( IV-1-2 )
  3. Hinderk [Abels] BRINK ged. 28-7-1799 te Haren (Onnen) fam. 40: ( IV-1-3 )
  4. Lammegien BRINK ged. 31-10-1802 te Haren (Onnen) / ovl. 3-6-1857 te Haren (Onnen) fam. 40: ( IV-1-4 )
  5. Hillechien [Abels] BRINK geb. 9-12-1806 te Haren / ovl. 4-5-1854 te Eelde (Paterswolde) (OA-7) fam. 40: ( IV-1-5 )
  6. Ida [Abels] BRINK geb. 5-7-1809 te Haren (Onnen) / ovl. 24-6-1873 te Haren (Onnen) (OA-48) fam. 40: ( IV-1-6 )
  7. Janna [Abels] BRINK geb. ca 1812 te Haren / ovl. 15-3-1815 te Haren (Onnen) (OA-5) fam. 40: ( IV-1-7 )

IV-6-14 Ida [Lukas] SLUITER
geb. 30-9-1785 te Haren (Onnen)
ovl. 5-11-1857 te Haren (OA-55), 72 jaar oud
dochter van: Lukas [Jans] SLUITER
Lammechien [Jans] _

( III-3-15 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 30-10-1785 in Haren.
 
  Zij trouwde (1) op 28-4-1811 te Haren met:  
  Gerrit BUVENGA
ged. 27-10-1782 te Anloo (Annen)
ovl. 29-5-1815 te Haren (Onnen), 32 jaar oud
zoon van: Jan [Heins] BEUVING
Hindrikje [Jans] _

  Bij het huwelijk
Huwelijk: Gerrijt Jans van Annen en IJda Lucas van Onnen. (Kinderen ook als Buivinga.)
 
  Zij trouwde (2) op 13-10-1820 te Haren (HA-12) met:  
  Abel [Jans] BRINK
ged. 25-1-1767 te Haren (Onnen)
ovl. 15-6-1837 te Haren (Onnen) (OA-31), 70 jaar oud
zoon van: Jans [Abels] BRINK
Hillechien [Berends] _
fam. 40: ( II-1-1 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 25-1-1767 in Haren. Beroep: landbouwer (1815, 1818, 1822, 1828)
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: landbouwer; beroep bruid: arbeidersche; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: landbouwer; bruidegom 53 jaar; bruid 34 jaar; weduwnaar van Geesjen Lukas; weduwe van Gerrit Buvinga
 
  Uit deze relatie  
  1. Geessien (Geesje) BRINK geb. ca 1821 te Haren (Onnen) / ovl. 3-1-1891 te Haren (OA-1) fam. 40: ( IV-1-8 )

  Generatie V  
V-1-1 Roelof KLUIVINGH
ged. 18-12-1808 te Eelde
ovl. 19-9-1873 te Eelde (Paterswolde), 64 jaar oud
zoon van: Floris KLUIVINGH
Aaltje [Jeronimus] _

( IV-1-2 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 18-12-1808 in Eelde.
 
  Hij trouwde op 10-7-1830 te Eelde (HA-8) met:  
  Aaltien HARTLIEF
geb. ca 1805
dochter van: Jan Hartlief [Willems] HARTLIEF
Jantien [Gerrits] VEDDER
fam. 111: ( III-1-3 )
fam. 113: ( V-2-4 )
  Bij het huwelijk
Bruidegom 21 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltien KLUIVING geb. 30-12-1830 te Eelde / ovl. 26-8-1903 te Vries ( VI-1-1 )
  2. Hinderkien KLUIVINGH geb. ca 1837 ( VI-1-2 )
  3. Willemtien KLUIVINGH geb. 15-9-1839 te Eelde (Paterswolde) (GA-28) / ovl. 4-4-1883 te Eelde (Paterswolde) (OA-6) ( VI-1-3 )

V-1-2 Willemtien KLUIVINGH
geb. 27-7-1812 te Eelde
ovl. 10-5-1871 te Eelde (Paterswolde), 58 jaar oud
dochter van: Floris KLUIVINGH
Aaltje [Jeronimus] _

( IV-1-2 )
  Zij trouwde op 25-5-1833 te Eelde met:  
  Reint BEERDA
geb. 22-4-1806 te Eelde (Paterswolde)
ovl. 1-7-1876 te Eelde (Paterswolde), 70 jaar oud
zoon van: Koene [Reints] BEERDA
Hinderkien [Jans] BOLHUIS

fam. 138: ( III-1-3 )
  Persoonlijke informatie
Gedoopt 27-4-1806 in Eelde. Beroep: landbouwer (1834, 1846)
 
  Uit deze relatie  
  1. Aaltien BEERDA geb. 30-11-1834 te Eelde / ovl. 8-3-1913 te Eelde fam. 138: ( V-4-14 )
  2. Koene BEERDA geb. 25-12-1836 te Eelde / ovl. 6-2-1837 te Eelde fam. 138: ( V-4-15 )
  3. Koene BEERDA geb. 3-3-1839 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 5-12-1879 te Eelde fam. 138: ( V-4-16 )
  4. Floris BEERDA geb. 19-2-1842 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 19-6-1882 te Eelde fam. 138: ( V-4-17 )
  5. Jan BEERDA geb. 1844 te Eelde / ovl. 18-9-1845 te Eelde fam. 138: ( V-4-18 )
  6. Jan BEERDA geb. 24-7-1846 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 3-6-1934 te Eelde fam. 138: ( V-4-19 )
  7. Hinderkien BEERDA geb. 23-1-1849 te Eelde / ovl. 13-1-1864 te Eelde (Paterswolde) fam. 138: ( V-4-20 )
  8. Willemtien BEERDA geb. 5-9-1851 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 24-6-1880 te Hoogkerk fam. 138: ( V-4-21 )
  9. Roelfien BEERDA geb. 16-3-1854 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 13-1-1881 te Adorp fam. 138: ( V-4-22 )

V-1-3 Willem KLUIVINGH
geb. 15-12-1815 te Eelde
ovl. 1-7-1857 te Eelde (Paterswolde), 41 jaar oud
zoon van: Floris KLUIVINGH
Aaltje [Jeronimus] _

( IV-1-2 )

V-1-4 Jan KLUIVINGH
geb. 9-1-1827 te Eelde
ovl. 5-5-1892 te Eelde, 65 jaar oud
zoon van: Floris KLUIVINGH
Aaltje [Jeronimus] _

( IV-1-2 )

V-2-5 Boele [Harms] BOELENS
ged. 8-7-1787 te Hoogkerk
ovl. 19-1-1848 te Groningen, 60 jaar oud
zoon van: Harm Boelens
Jantje [Jans] _

( IV-2-3 )
  Hij trouwde (1) op 20-4-1812 te Bedum met:  
  Anje [Aljes] BOERMA
geb. 20-6-1788 te Zuidwolde (Gr)
ovl. 5-5-1832 te Bedum (Noorderhogebrug), 43 jaar oud
dochter van: Alje [Jans] BOERMA
Sijben [Egbers] _

  Hij trouwde (2) op 19-10-1833 te Hoogkerk met:  
  Aafke [Jans] BASTIAANS
ged. 4-7-1795 te Zuidwolde
ovl. 13-10-1836 te Groningen, 41 jaar oud
dochter van: Jan BASTIAANS
Jantien [Jans] _

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-7-1795 in Zuidwolde.
 
  Hij trouwde (3) op 22-5-1842 te Groningen. met:  
  Hillechien van DIEPENBURG
ged. 4-10-1801 te Peize
ovl. 18-6-1852 te Groningen, 50 jaar oud
dochter van: Lucas van DIEPENBRUGGE
Hinderkien [Jans] TALENS

  Persoonlijke informatie
Gedoopt 4-10-1801 in Peize.
 

V-3-6 Jan [Cruims] HOLTHUIS
geb. 17-11-1818 te Roden
zoon van: Willem [Roelfs] HOLTHUIS
Wemeltien [Jans] SCHURING
( IV-3-8 )
  Persoonlijke informatie
Bij geboorte als Jan Cruims Roelfs, z.v. Willem Roelfs en Wemeltien Jans Cruims Schuring.
 

V-3-7 Roelof [Willems] HOLTHUIS
geb. 28-3-1821 te Roden
ovl. 17-8-1852 te Roden, 31 jaar oud
zoon van: Willem [Roelfs] HOLTHUIS
Wemeltien [Jans] SCHURING
( IV-3-8 )

V-4-8 Alberdina SLUITER
geb. 9-5-1809 te Haren
ovl. 2-12-1850 te Haren (OA-41), 41 jaar oud
dochter van: Jan [Lukas] SLUITER
Marchje [Jans] VRIELING
( IV-6-12 )
fam. 4: ( IV-1-2 )
  Zij trouwde op 8-5-1830 te Haren (HA-8) met:  
  Folkert EISSES
geb. 18-10-1803 te Groningen (Noorddijk)
ovl. 26-10-1880 te Haren (OA-58), 77 jaar oud
zoon van: Jan [Folkers] EISSES
Albedina (Albertje) [Kars] PEULINGA
fam. 8: ( V-2-5 )
fam. 10: ( IV-1-10 )
  Persoonlijke informatie
Geboorteplaats volgens de huwelijksakte: Engelbert.
gedoopt (Gereformeerd) te Engelbert (bron: D.T.B. 61/121)
Beroep: landbouwer
 
  Bij het huwelijk
beroep bruidegom: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bruidegom.: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 26 jaar; bruid 20 jaar
 
  Uit deze relatie  
  1. Margien EISSES geb. 3-3-1831 te Haren (GA-15) / ovl. 20-2-1904 te Haren (Glimmen) (OA-17) fam. 8: ( VII-5-21 )
  2. Jan [Folkerts] EISSES geb. 2-4-1833 te Haren / ovl. 26-10-1833 te Haren fam. 8: ( VII-5-22 )
  3. Alberdina EISSES geb. 19-9-1834 te Haren (GA-48) / ovl. 15-2-1912 te Haren (Onnen) (OA-5) fam. 8: ( VII-5-23 )
  4. Janna EISSES geb. 26-9-1838 te Haren / ovl. 8-1-1862 te Haren (OA-4) fam. 8: ( VII-5-24 )
  5. Jantje EISSES geb. 7-11-1841 te Haren / ovl. 20-4-1895 te Haren (Helpman) (OA-44) fam. 8: ( VII-5-25 )
  6. Diena EISSES geb. 7-2-1844 te Haren / ovl. 8-11-1900 te Haren (OA-68) fam. 8: ( VII-5-26 )
  7. Folkert EISSES geb. 11-10-1847 te Haren / ovl. 20-2-1894 te Haren (OA-25) fam. 8: ( VII-5-27 )
  8. Jan EISSES geb. 15-3-1850 te Haren / ovl. 10-4-1851 te Haren (OA-9) fam. 8: ( VII-5-28 )

  Generatie VI  
VI-1-1 Aaltien KLUIVING
geb. 30-12-1830 te Eelde
ovl. 26-8-1903 te Vries, 72 jaar oud
dochter van: Roelof KLUIVINGH
Aaltien HARTLIEF
( V-1-1 )
fam. 111: ( IV-2-7 )
  Zij trouwde op 12-5-1854 te Eelde met:  
  Jannes HOENDERKEN
geb. 10-7-1823 te Haren (Hoornschedijk)
ovl. 26-12-1901 te Eelde (Paterswolde), 78 jaar oud
zoon van: Reinder [Cluiving] HOENDERKEN
Janna van BON
fam. 46: ( VI-1-5 )
  Persoonlijke informatie
Raadslid van de gemeente Haren van 1893 tot 1900.
 
  Uit deze relatie  
  1. Janna HOENDERKEN geb. 8-7-1855 te Eelde (Paterswolde) fam. 46: ( VIII-10-39 )
  2. Roelf HOENDERKEN geb. 21-3-1859 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 13-10-1941 te Eelde fam. 46: ( VIII-10-40 )
  3. Reinder Cluiving HOENDERKEN geb. 10-6-1863 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 15-6-1863 te Eelde (Paterswolde) fam. 46: ( VIII-10-41 )
  4. Aaltien HOENDERKEN geb. 26-7-1864 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 9-11-1942 te Vries fam. 46: ( VIII-10-42 )
  5. Anna HOENDERKEN geb. 10-5-1868 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 9-12-1899 te Eelde (Paterswolde) fam. 46: ( VIII-10-43 )

VI-1-2 Hinderkien KLUIVINGH
geb. ca 1837
dochter van: Roelof KLUIVINGH
Aaltien HARTLIEF
( V-1-1 )
fam. 111: ( IV-2-7 )
  Zij trouwde op 19-12-1862 te Eelde (HA-12) met:  
  Hendrik MEULENKAMP HENDRIKS
geb. 7-11-1830 te Vries (GA-37)
ovl. 18-10-1896 te Vries (Yde) (OA-46), 65 jaar oud
zoon van: Hendrik HENDRIKS
Henderkien [Henderiks] MEULENKAMP VEDDER
fam. 10: ( V-4-7 )
fam. 113: ( VI-3-8 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 32 jaar, bruid 25 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Jan HENDRIKS geb. 24-1-1864 te Vries (Yde) / ovl. 26-2-1918 te Eelde (Paterswolde) fam. 10: ( VII-3-12 )
  2. Roelof HENDRIKS geb. 17-1-1866 te Vries (Yde) / ovl. 12-12-1915 te Vries (Yde) fam. 10: ( VII-3-13 )
  3. Aaltien HENDRIKS geb. 22-5-1876 te Vries (Yde) fam. 10: ( VII-3-14 )

VI-1-3 Willemtien KLUIVINGH
geb. 15-9-1839 te Eelde (Paterswolde) (GA-28)
ovl. 4-4-1883 te Eelde (Paterswolde) (OA-6), 43 jaar oud
dochter van: Roelof KLUIVINGH
Aaltien HARTLIEF
( V-1-1 )
fam. 111: ( IV-2-7 )
  Zij trouwde op 3-6-1871 te Eelde (HA-11) met:  
  Otto HARTLIEF
geb. 22-2-1840 te Eelde
ovl. 6-8-1901 te Eelde (OA-41), 61 jaar oud
zoon van: Gerrit [Jans] HARTLIEF
Hinderkien OOSTERVELD
fam. 111: ( IV-2-4 )
fam. 113: ( VI-5-12 )
  Persoonlijke informatie
Beroep: landbouwer.
 
  Bij het huwelijk
Bruidegom 31 jaar, bruid 31 jaar.
 
  Uit deze relatie  
  1. Henderkien HARTLIEF geb. 27-1-1876 te Eelde (Paterswolde) / ovl. 29-4-1928 te Eelde (Paterswolde) fam. 111: ( VI-10-26 )

 

Naar hoofdpagina, klik hier
Naar index familie parentelen, klik hier
Naar namen index familie groep 2, klik hiergemaakt door "G. Tent Database Application Development Ommen"